PDA

نمايش نسخه نهائي : قرداد Npt . ايران و نقشه امريكا


صفحه : [1] 2

سینا 555
Saturday 12 July 2003, 07:21PM
شواهد و قرائن موجود از توطئه جديد و خطرناكي عليه جمهوري اسلامي ايران و مردم مظلوم اين مرز و بوم حكايت مي كند كه آمريكا و متحدانش با همكاري نزديك سازمان ملل در پي اجراي ان هستند.

ببينيم جريان اصلا از چه قرار است.


1-NPT ، نام اختصاري «پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي» است كه سال 1968 ميلادي در مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيده و تعدادي از كشورها -از جمله ايران در دوران رژيم گذشته- عضويت آن را پذيرفته اند. براساس ماده 9 اين پيمان، كشورهاي جهان به دو دسته «الف: كشورهاي دارنده سلاح هسته اي» و «ب: كشورهاي فاقد سلاح هسته اي» تقسيم شده اند. ماده مزبور در اين باره تصريح مي كند؛ «كشورهاي دارنده سلاح هسته اي به دولت هايي اطلاق مي شود كه تا قبل از ژانويه 1967، يك سلاح هسته اي يا وسيله انفجاري هسته اي را ساخته و منفجر كرده باشند.»
با توجه به اين بخش از ماده 9 پيمان، تنها 5 كشور جهان يعني، آمريكا، انگليس، فرانسه، شوروي سابق -روسيه كنوني- و چين حق برخورداري از سلاح هسته اي را دارند، چرا كه تا آن تاريخ -ژانويه 1967- فقط اين پنج كشور سلاح اتمي داشته اند و از آن پس نيز مطابق ماده فوق، هيچ كشور ديگري حق برخورداري از تسليحات هسته اي را ندارد.
اين، اولين تبعيض در اين پيمان و تحميل يك قانون ظالمانه و استكباري به ساير كشورهاي عضوNPT است. توضيح آنكه، 5 كشور ياد شده، همان كشورهاي صاحب حق «وتو» مي باشند كه يك قانون ظالمانه ديگر است.
2- در بند 2 از ماده 10 معاهده NPT مدت اعتبار اين پيمان 25 سال ذكر گرديده و تأكيد شده بود كه 25 سال بعد از لازم الاجراء شدن آن با تشكيل يك كنفرانس براي تمديد مدت پيمان تصميم گيري خواهد شد. اين كنفرانس در سال 1995 تشكيل گرديد و معاهدهNPT با رأي كشورهاي عضو براي مدتي نامحدود، يعني ابدالدهر تمديد شد. اين رخداد استكباري در سال 1374 شمسي يعني در حالي كه 15 سال از پيروزي انقلاب اسلامي گذشته بود اتفاق افتاد و متأسفانه دولت جمهوري اسلامي ايران، ادامه عضويت در اين پيمان را پذيرفت! و حال آنكه مي توانست از ادامه حضور در اين پيمان خودداري كند.
3- در ماده 4 پيمان آمده است «هيچيك از مواد اين پيمان به گونه اي تفسير نخواهد شد كه به حقوق غيرقابل انكار هريك از اعضاي اين پيمان براي توسعه تحقيقات، توليد و بهره برداري از انرژي هسته اي با اهداف صلح جويانه، خللي وارد كند. اين بهره گيري بدون هرگونه تبعيض و بر اساس مواد 1 و 2 پيمان خواهد بود.»
در بخش ديگري از ماده 4 پيمان، كشورهاي داراي تكنولوژي هسته اي ملزم به «تبادل هرچه سريعتر تجهيزات، مواد، دانش و اطلاعات فني» تكنولوژي هسته اي به ساير كشورها و براي مصارف صلح جويانه شده اند و در ادامه همين ماده تأكيد شده است كه «اعضاي اين پيمان در صورت توانايي، بايد به صورت انفرادي يا به اتفاق ساير اعضا، يا سازمان هاي بين المللي در توسعه بيشتر استفاده از انرژي هسته اي با اهداف صلح جويانه، مخصوصاً در قلمرو اعضايي كه فاقد سلاح هسته اي مي باشند مشاركت كنند.»
برخلاف آنچه در متن ماده 4 آمده است، نه فقط هيچيك از كشورهاي داراي تكنولوژي هسته اي در زمينه هاي فني، تبادل دانش هسته اي، ارسال تجهيزات و...، كمترين همكاري و كمكي به ايران اسلامي نكردند، بلكه دولت آلمان، قرارداد قبلي خود براي ساخت نيروگاه اتمي بوشهر را به صورت يكجانبه و غيرمنطقي لغو كرد و كشورهاي ديگري نظير روسيه و چين كه براساس مفاد پيمانNPT -ماده 4 - اقدام به همكاري با جمهوري اسلامي ايران در زمينه بهره وري از اهداف صلح آميز تكنولوژي هسته اي كرده بودند، با فشارهاي گسترده سياسي، اقتصادي و بين المللي از سوي آمريكا و متحدانش روبرو شدند و اين فشار شديد براي پيشگيري از همكاري هسته اي روسيه با جمهوري اسلامي ايران، همچنان ادامه دارد.
بنابراين، به وضوح ديده مي شود كه از عضويت جمهوري اسلامي ايران در معاهدهNPT فقط و فقط براي اعمال فشار بر اين كشور استفاده مي شود و آمريكا و متحدانش با همكاري آشكار و غيرقانوني آژانس بين المللي انرژي اتمي، هريك از مواد پيمان NPT را كه به نفع جمهوري اسلامي ايران است ناديده گرفته و از اجراي آن جلوگيري مي كنند و در مقابل، با استناد به برخي ديگر از مواد اين پيمان، عليه نظام اسلامي ايران دست به جنجال آفريني و فشارهاي سياسي و اقتصادي مي زنند و حال آنكه براساس اسناد غيرقابل انكار موجود، به خوبي از واقعيت ماجرا خبر دارند.
4- مطابق آنچه در پادمان -معاهده مربوط به بازرسي- پيمان NPT آمده است، كشورهاي فاقد سلاح هسته اي بايد 180 روز قبل از آغاز به كار نيروگاه هاي هسته اي خود، اين موضوع را به اطلاع آژانس بين المللي انرژي اتمي برسانند. در اجراي مفاد اين پيمان، جمهوري اسلامي ايران 7ماه -يعني 30 روز قبل از موعد قانوني- آغاز به كار سايت «نطنز» را به آژانس بين المللي انرژي اتمي اطلاع داد و بازرسان اين آژانس از مواد موجود در «سانتريفوژ» نصب شده در سايت نطنز نمونه برداري كردند.
و اما در جلسه ژوئن 2003 -خردادماه82- شوراي حكام كه بالاترين مرجع تصميم گيري در آژانس بين المللي انرژي اتمي است، برخي از كشورهاي اروپايي از آلودگي نمونه مورد آزمايش به مواد راديواكتيو خبر دادند! و اين ادعا در حالي است كه آژانس بين المللي رسماً اعلام كرده است هنوز نتيجه آزمايش مشخص نشده است!
آيا اين ادعاي كشورهاي اروپايي عضو شوراي حكام، نشانه غيرقابل ترديدي از كينه توزي آنها عليه جمهوري اسلامي ايران و بي اعتقادي آنان به اصول و قوانينNPT نيست؟!
از سوي ديگر، مطابق قوانين جاري در آژانس بين المللي، گزارش دبيركل آژانس قبل از قرائت آن در شوراي حكام، محرمانه تلقي مي شود ولي يك هفته قبل از تشكيل جلسه شوراي حكام، روزنامه آمريكايي نيويورك تايمز، بخش هايي از گزارش البرادعي را كه قرار بود هفته بعد در شورا قرائت شود، منتشر كرد!...
آيا اين نكته نيز به روشني از يك توطئه حساب شده عليه جمهوري اسلامي ايران حكايت نمي كند؟ و نبايد مسئولان محترم نظام را نسبت به صداقت و گردش كار قانوني آژانس با ترديد جدي روبرو سازد؟!
اگرچه هنوز آژانس بين المللي(IAEA) نتيجه قطعي آزمايش را اعلام نكرده است ولي نتيجه اي كه اعلام مي شود، هرچه باشد، حداقل، خودمان به وضوح مي دانيم كه مواد مورد آزمايش آلوده نبوده اند، بنابراين بازي مورد اشاره بدون كمترين ترديدي از يك سناريوي از پيش طراحي شده عليه جمهوري اسلامي ايران حكايت مي كند...
آيا هنوز هم مي توان در ضرورت خروج از اين بازي مسخره كمترين ترديدي داشت؟
5- شوراي حكام در پايان نشست ژوئن- خرداد- خود به نتيجه قطعي نرسيد و تنها به انتشار جمع بندي آنچه در اين نشست مطرح شده بود بسنده كرد و نكته عجيب و در خور توجه اينكه، در جمع بندي شورا، نظر دولت آمريكا درباره فعاليت هسته اي ايران گنجانده شده ولي به بيانيه جنبش عدم تعهد كه نظر311 كشور عضو اين جنبش است، كمترين اشاره اي نشده است!... اين نيز، دليل ديگري بر كينه توزي مجموعه ياد شده است.
6- آمريكا و متحدانش با همكاري غيرقانوني آژانس بين المللي انرژي اتمي و همصدايي برخي از عوامل كم دان يا آلوده داخلي اصرار دارند كه جمهوري اسلامي ايران پروتكل الحاقي موسوم به 2+93 را بپذيرد. تصميم براي تهيه اين پروتكل در سال 1993 اتخاذ شده و از آنجا كه قرار بود، متن آن طي 2 سال آماده شود، به پروتكل 2+93 معروف شده است. به موجب اين پروتكل، بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي مي توانند در هر زمان از هر مكان در كشوري كه پروتكل را پذيرفته است، بدون اطلاع قبلي و به صورت سرزده بازرسي كنند.
اگرچه جمهوري اسلامي ايران در گردش كار فن آوري هسته اي خود برنامه اي براي دستيابي به سلاح اتمي ندارد، ولي پذيرش اين پروتكل علاوه بر آنكه تن دادن به ذلت در برابر قدرت هاي استكباري است، خودكشي از ترس مرگ نيز هست. چرا...؟
7- از سال 1997 كه اين پروتكل براي پيوستن كشورها ارائه شده تاكنون كه سال 2003 ميلادي است تنها 32 كشور آن را امضاء كرده اند و ساير كشورها، علي رغم فعاليت هاي گسترده هسته اي از امضاي آن خودداري ورزيده اند. بنابراين چه اصراري است كه جمهوري اسلامي ايران مجبور به پذيرش اين پروتكل باشد؟
8- در پيمان هاي مشابه نظير كنوانسيون منع توليد سلاح هاي شيميايي بازرسي از كشورهاي عضو فقط هنگامي صورت مي پذيرد كه يكي از كشورهاي عضو كنوانسيون با ارائه اسناد و دلايل قابل قبول خواستار بازرسي از كشور ديگر شود و اين درخواست نيز بعد از بررسي در شوراي مركزي و اطمينان يا احتمال قوي نسبت به صحت آن انجام مي پذيرد. بنابراين اگر كشوري قصد جنجال و توطئه عليه كشور ديگري را داشته باشد، اولا درخواست آن بدون ارائه دليل و يا شاهد و قرينه معتبر قابل پذيرش نيست و ثانياً؛ اين احتمال را مي دهد كه كشور مورد بازرسي نيز با ارائه دلايل مشابه درخواست بازرسي از كشور مدعي را داشته باشد و اين فرمول منطقي براي پيشگيري از سوءاستفاده هاي سياسي و تبليغاتي در نظر گرفته شده است.
اما، براساس پروتكل2+93، درخواست بازرسي نه فقط نيازي به ارائه دليل ندارد، بلكه مطابق مواد 2، 6، 9 و ضمائم اين پروتكل، آژانس بين المللي به صورتOPEN SOURCE -منبع باز و آزاد- عمل مي كند و حتي اطلاعات بدست آمده از طريق جاسوسي و يا گزارشي كه يك منبع بي نام و نشان ارائه كرده است مي تواند ملاك بازرسي آژانس از هر نقطه و در هر زمان باشد!
به بيان ديگر، با امضاي اين پروتكل -و با توجه به كينه توزي و دشمني اعلام شده آمريكا و متحدانش- تنها يك گزارش جعلي براي هجوم بازرسان آژانس به هر نقطه اي كه موردنظر آنها باشد و كسب اطلاعات از هر جا و در هر زمان كه اراده كنند، امكان پذير خواهد بود و اين، مفهومي جز دسترسي دشمن به تمامي اطلاعات سري و فوق سري نظام در همه زمينه ها، اعم از تسليحاتي، اقتصادي، سياسي، امنيتي و... ندارد. چرا كه كافي است با يك گزارش جعلي و دروغ، تمامي نقاط و مراكز حساس و استراتژيك كشور به بهانه وجود سايت هاي اتمي مورد بازرسي قرار گيرند و هيچ نقطه امني براي كشور باقي نماند.
9- در فرمول پروتكل 2+93، برخلاف كنوانسيون هاي مشابه نظير معاهده منع توليد سلاح شيميايي، يك سازمان، يعني آژانس بين المللي انرژي اتمي، طرف مقابل ماست و بديهي است كه هيچيك از ملاحظات و قيود يك كشور را ندارد. به بيان ديگر، اين آژانس كه بي ترديد و مطابق شواهد موجود تحت قيمومت آمريكاست بدون آنكه ناچار به تحمل عواقب و پي آمدهاي سوء و تلافي جويانه جمهوري اسلامي ايران باشد، به صورت يكطرفه موجوديت نظام اسلامي را آماج حملات پي در پي خود قرار خواهد داد.


ادامه....

سینا 555
Saturday 12 July 2003, 07:21PM
10- آقاي البرادعي، رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي و برخي ديگر از مسئولان بلندپايه كشورهاي حاكم بر اين سازمان، نظير جك استراو وزير خارجه انگليس در برابر اين سؤال كه چرا كشورهايي نظير رژيم اشغالگر قدس علي رغم اعتراف به در اختيار داشتن سلاح هسته اي و با وجود سوابق فراوان در وحشي گري و سلطه جويي مورد بازخواست آژانس بين المللي قرار نمي گيرند؟ پاسخ مي دهند كه اسرائيل معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي را امضاء نكرده است! و سؤال اين است كه چرا تاكنون براي پيوستن اين رژيم وحشي و خونريز به معاهده NPT كمترين اقدامي صورت نگرفته و نمي گيرد؟ و همه تلاش ها روي ايران اسلامي متمركز شده است، در حالي كه به تصريح بازرسان آژانس بين المللي، فعاليت هسته اي ايران، صلح آميز و مسالمت جويانه است.
و چرا، هنگامي كه رژيم اشغالگر قدس حتي از پيوستن به معاهده NPT سر باز مي زند، بايستي ايران اسلامي علاوه بر معاهده مزبور پروتكل ذلت بار 2+93 را نيز امضاء كند؟
11- ماده اول از معاهده NPT تصريح دارد كه هيچيك از كشورهاي داراي سلاح هسته اي حق واگذاري مستقيم يا غيرمستقيم سلاح هاي هسته اي يا ساير ادوات انفجاري اتمي به كشورهاي فاقد سلاح هسته اي را ندارند و نبايد به هيچ طريقي در ساخت سلاح اتمي به كشورهاي ديگر كمك كنند. اكنون جاي اين سؤال است كه اگر رژيم اشغالگر قدس -مطابق بهانه آمريكا و متحدانش- به دليل آنكه عضو پيمان NPT نيست، مورد سؤال قرار نمي گيرد، چرا كشورهاي آمريكا، انگليس و فرانسه كه عضو اين پيمان هستند برخلاف نص صريح ماده يك اين پيمان، سلاح هسته اي در اختيار رژيم وحشي اسرائيل قرار داده اند؟! و براساس اعتراف صريح مقامات اين رژيم و مقامات رسمي آمريكا و انگليس، به رژيم اشغالگر قدس براي دستيابي به سلاح هاي هسته اي كمك كرده اند؟!
بنابراين مطابق مواد صريح پيمان NPT، مادام كه آمريكا، انگليس و فرانسه، سلاح هاي هسته اي رژيم اشغالگر قدس را پس نگرفته و يا نابود نكرده اند، نبايد خواستار اجراي -البته تبعيض آميز و كينه توزانه- مفاد اين پيمان درباره ساير كشورها از جمله ايران اسلامي باشند.
12- چرا آژانس بين المللي انرژي اتمي برخلاف آنچه در معاهده NPT آمده است، آمريكا، فرانسه و انگليس را به خاطر نقض مواداين پيمان و در اختيار گذاردن سلاح اتمي و تجهيزات و مواد لازم براي ساخت اين تسليحات به رژيم اشغالگر قدس، مجازات نمي كند و چرا خواستار تحريم اقتصادي و تسليحاتي اين رژيم وحشي نمي شود؟!
13- در ماده 10 از پيمانNPT آمده است:
«چنانچه هريك از اعضاي پيمان، تشخيص بدهد كه حوادث فوق العاده مربوط به اين پيمان، منافع عاليه كشورش را به مخاطره انداخته است، اين حق را خواهد داشت كه در اعمال حاكميت ملي خود از اين پيمان خارج شود.»
نمونه هاي مستندي كه فقط به عنوان مشتي از خروارها به آن اشاره شد به وضوح از كينه توزي آمريكا و متحدانش عليه ايران اسلامي و همراهي سؤال برانگيز و غيرقانوني آژانس بين المللي انرژي اتمي با آنان در انجام اين توطئه حكايت مي كند و از آنجا كه بستر اين توطئه، حضور جمهوري اسلامي ايران در پيمان NPT است، تنها راه چاره و عاقلانه ترين اقدام، خروج جمهوري اسلامي ايران از پيمان NPT خواهد بود. بديهي است كه كمترين ترديد در ضرورت خروج از اين پيمان، تن دادن به فتنه انگيزي آمريكا و متحدانش و فراهم آوردن زمينه آسيب هاي بزرگ و غيرقابل جبران در آينده اي نه چندان دور خواهد بود.
14- در سال 1991 و در جريان حمله آمريكا و متحدانش به عراق كه پس از اشغال كويت صورت پذيرفته بود، ارتش مهاجم آمريكا در پشت دروازه هاي بغداد حضور داشت ولي از حمله به عراق خودداري كرد. چرا؟ براي آنكه، عراق در آن هنگام از توان تسليحاتي گسترده اي برخوردار بود و آمريكا نمي خواست با تحمل تلفات سنگين بر عراق مسلط شود. راه كار آنها، بازرسي هاي پي در پي از مراكز تسليحاتي عراق و نابود كردن قدرت تسليحاتي اين كشور به دست خود حكومت عراق و يا از طريق پروازهاي تخريبي هواپيماهاي آمريكايي و انگليسي بر فراز اين كشور بود.
آيا آمريكايي ها در پي آن نيستند كه -به زعم خود- ابتداء ايران را تبديل به عراق كنند و سپس... اگرچه آمريكايي ها به خوبي مي دانند كه ميان ايران و عراق تفاوت از زمين تا آسمان است و در صورتي كه دست از پا خطا كنند، مجازات پشيمان كننده اي را در پي خواهند داشت.اميدوارم همه ما ايرانيان به استقلال مملكت خود حساس باشيم.

يا علي مدد

سینا 555
Sunday 13 July 2003, 03:34AM
در پي تلاشهاي امريكا براي به انزوا كشاندن ايران بخصوص در مورد تاسيسات و فعاليتهاي صلح آميز هستهيي، اخيرا كاخ سفيد برنامه جديدي را براي ايران طراحي كرده است.
به گزارش الشرق الاوسط ايالات متحده با فرستادن پيامهايي به هم پيمانان خود خواستار تشكيل سپر دفاعي مشترك در برابر خطر آزمايش موشكي ايران شده است.
مايكل انتون سخنگوي امنيت ملي كاخ سفيد گفته است ما با دوستان و همپيمانان در قالب سازمانهاي بين المللي، مثل سازمان نظارت بر تكنولوژي موشكي مانع ساخت موشكهاي دوربرد و ميان برد ايران خواهيم شد.

بهزاد
Sunday 13 July 2003, 01:20PM
سلام سينا جان
مقاله جالبي بود ولي دو تا اشكال آماري داشت

يكي تعداد كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد بود كه رقم 311 اشتباه است
يكي تعداد كشورهاي امضا كننده پروتكل الحاقي كه فكر كنم حدود هفتاد و خرده اي باشه.

ولي به نظر من اگه ايران خارج بشه از پيمان فشارها چند ده برابر ميشه و اون موقع آمريكا ميتونه يه ائتلاف بين المللي بر عليه ايران تشكيل بده.
ولي اگه ايران عضو پيمان بمونه ولي پروتكل رو امضا نكنه فكر كنم كمتر بهونه اي دست اونها باقي بمونه.

صبح
Sunday 13 July 2003, 04:13PM
:) سلام ... جالب بود ... استفاده كردم ...
ياحق :)

Sepehre Azadi
Sunday 13 July 2003, 08:07PM
مقاله پر باري بود خسته نباشي آقا سينا :smile07:

حزب الله
Sunday 13 July 2003, 10:36PM
آقا سينا ... اگه ميشه اون شعر ها رو تو يك قسمت ديگه مثلا طنز يا نثر ادبي بذاريئ واقعا حيف بود ... :)

سینا 555
Sunday 13 July 2003, 10:44PM
نوشته شده بوسيله بهزاد
سلام سينا جان
مقاله جالبي بود ولي دو تا اشكال آماري داشت

يكي تعداد كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد بود كه رقم 311 اشتباه است
يكي تعداد كشورهاي امضا كننده پروتكل الحاقي كه فكر كنم حدود هفتاد و خرده اي باشه.

ولي به نظر من اگه ايران خارج بشه از پيمان فشارها چند ده برابر ميشه و اون موقع آمريكا ميتونه يه ائتلاف بين المللي بر عليه ايران تشكيل بده.
ولي اگه ايران عضو پيمان بمونه ولي پروتكل رو امضا نكنه فكر كنم كمتر بهونه اي دست اونها باقي بمونه.

سلام اقا بهزاد

بله 113 درست..با عرض معذرت
تعداد كشورهاي امضا كننده پروتكل الحاقي 80 تاست ولي فعلا فقط 35 كشور بطور تمام و كمال همه ي مواد انرا عملي كرده اند يعني علنا 35 كشور هستند.

مساله اينه كه در هر دو صورت به كشور ما فشار خواهند اورد و اگر ايران در ان پي تي باقي بمونه خوب متعاقبا خودش را متكلف كرده به اصول اين قرارداد... كه متعهد بودن به فروع ان را نيز (پروتكل الحاقي) تحميل ميكند.همينطور كه ميدانيد به كشور هند و رژيم اشغالگر قدس كه اصلا اين پيمان را امضا نكرده اند چنين فشارهايي نمياورند در حاليكه به ايران كه از اعضا است فشارهاي زيادي اعمال ميشود.حتي خود البرادعي در مورد رژيم اشفالگر گفت چه كنيم انها امضا نكرده اند:rolleyes: و ما نميتوانيم به انها فشار بياوريم براي پيوستن.

بهر حال جمهوري اسلامي ايران مادام كه روابط تبعيض اميز و عجيب و غريب بر اين نهاد بين المللي حاكم است به نظر من به هيچوجه نبايد بيشتر از انچه منافعش اجازه ميدهد با انها همكاري كند چه اين ميتواند يك تله خطرناك براي ما باشد.

بياد دارم در عراق كاركنان اين سازمان كه بعضا به جاسوسي براي امريكايي ها نيز ميپرداختند حتي مساجد و خانه ها را ميگشتند انهم بدون هماهنگي با مسولان انجا.

اين پيمان داراي تضادهاي ريشه اي زيادي است و بهتر است ما تسليم تبليغات هدفدار دشمنان نشويم تا در اينده كه شفافيت بيشتري بر NPT حكمفرما باشد.

التماس دعا

دوست ايراني
Sunday 13 July 2003, 11:06PM
سلام

موضوع مهم و جالبي بود متشكرم

سینا 555
Sunday 13 July 2003, 11:39PM
سلام عليكم

ممنونم از اقايان صبح و سپهر گرامي كه لطف فرمودند.

از حزب الله جان هم تشكر ميكنم كه منو لايق دونستند.راستش اون شعرا هر از گاهي ميان و ميرن و جنبه ي مصرفي در شرايط خاص دارند و لايق تالار ادبيات هم نيستند و شايد تكرارشون هم ادمو از حركت بازبداره. بايد رو به جلو حركت كرد البته حقير هيچ مخالفتي با باقي موندن اون شعرا تو تاپيك خودم نداشتم ولي خب اقا بهزاد عزيز تشخيص دادند كه برداشته شود بهتر است و بنده هم مطيع تشخيص ايشون هستم.

من اونا رو ميتونم واسه شما پست كنم.

التماس دعا
برادرتان سينا

سینا 555
Monday 14 July 2003, 12:49AM
كشورهايي كه تا كنون در NPT عضو شده اند
(عدد داخل پرانتز سال عضويت كشورهاست):

Afghanistan (1970) Albania (1990)
Algeria (1995) Andorra (1995)
Angola (1996) Antigua & Barbuda (1985)
Argentina (1995) Armenia (1993)
Australia (1973) Austria (1969)
Azerbaijan (1992) The Bahamas (1976)
Bahrain (1988) Bangladesh (1979)
Barbados (1980) Belarus (1993)
Belgium (1975) Belize (1985)
Benin (1972) Bhutan (1985)
Bolivia (1970) Bosnia & Herzogovina (1994)
Botswana (1969) Brazil (1998)
Brunei (1985) Bulgaria (1969)
Burkina Faso (1970) Burundi (1971)
Cambodia (1972) Cameroon (1969)
Canada (1969) Cape Verde (1979)
Central African Republic (1970) Chad (1971)
Chile (1995) China (1992)
Colombia (1986) Comoros (1995)
Congo (1978) Costa Rica (1970)
Cote d'Ivoire (1973) Croatia (1992)
Cyprus (1970) Czech Republic (1993)
Democratic Republic of Congo (Zaire) (1970) Denmark (1969)
Djibouti (1996) Dominica (1984)
Dominican Republic (1971) Ecuador (1969)
Egypt (1981) El Salvador (1972)
Equatorial Guinea (1984) Eritrea (1995)
Estonia (1992) Ethiopia (1970)
Fiji (1972) Finland (1969)
France (1992) Gabon (1974)
The Gambia (1975) Georgia (1994)
Germany (1975) Ghana (1970)
Greece (1970) Grenada (1975)
Guatemala (1970) Guinea (1985)
Guinea-Bissau (1976) Guyana (1993)
Haiti (1970) Holy See (1971)
Honduras (1973) Hungary (1969)
Iceland (1969) Indonesia (1979)
Iran (1970) Iraq (1969)
Ireland (1968) Italy (1975)
Jamaica (1970) Japan (1976)
Jordan (1970) Kazakhstan (1994)
Kenya (1970) Kiribati (1985)
Kyrgyzstan (1994) North Korea (1985)
South Korea (1975) Kuwait (1989)
Laos (1970) Latvia (1992)
Lebanon (1970) Lesotho (1970)
Liberia (1970) Libya (1975)
Liechtenstein (1978) Lithuania (1991)
Luxembourg (1975) FYRO Macedonia (1995)
Madagascar (1970) Malawi (1986)
Malaysia (1970) Maldive Islands (1970)
Mali (1970) Malta (1970)
Marshall Islands (1995) Mauritania (1993)
Mauritius (1969) Mexico (1969)
Micronesia (1995) Moldova (1994)
Monaco (1995) Mongolia (1969)
Morocco (1970) Mozambique (1990)
Myanmar (1992) Namibia (1992)
Nauru (1982) Nepal (1970)
Netherlands (1975) New Zealand (1969)
Nicaragua (1973) Niger (1992)
Nigeria (1968) Norway (1969)
Oman (1997) Palau (1995)
Panama (1977) Papua New Guinea (1982)
Paraguay (1970) Peru (1970)
Philippines (1972) Poland (1969)
Portugal (1977) Qatar (1989)
Romania (1970) Russia (1970)
Rwanda (1975) St. Kitts and Nevis (1993)
St. Lucia (1979) St. Vincent & the Grenadines (1984)
San Marino (1970) SaoTome & Principe (1983)
Saudi Arabia (1988) Senegal (1970)
Seychelles (1985) Sierra Leone (1975)
Singapore (1976) Slovakia (1993)
Slovenia (1992) Solomon Islands (1981)
Somalia (1970) South Africa (1991)
Spain (1987) Sri Lanka (1979)
Sudan (1973) Suriname (1976)
Swaziland (1969) Sweden (1970)
Switzerland (1977) Syria (1969)
Tajikistan (1995) Tanzania (1991)
Thailand (1972) Togo (1970)
Tonga (1971) Trinidad & Tobago (1986)
Tunisia (1970) Turkey (1980)
Turkmenistan (1994) Tuvalu (1979)
Uganda (1982) Ukraine (1994)
United Arab Emirates (1995) United Kingdom (1968)
United States (1970) Uruguay (1970)
Uzbekistan (1992) Vanuatu (1995)
Venezuela (1975) Viet Nam (1982)
Western Samoa (1975) Yemen (1979)
Yugoslavia (1970) Zambia (1991)
Zimbabwe (1991)

كشورهايي كه پيمان را امضا نكرده اند
Cuba, India, Israel and Pakistan.
دقت بفرماييد كه هيجگونه فشاري بر روي اين كشورها نيست

بهزاد
Monday 14 July 2003, 12:17PM
نوشته شده بوسيله سينا 555
سلام عليكم

ممنونم از اقايان صبح و سپهر گرامي كه لطف فرمودند.

از حزب الله جان هم تشكر ميكنم كه منو لايق دونستند.راستش اون شعرا هر از گاهي ميان و ميرن و جنبه ي مصرفي در شرايط خاص دارند و لايق تالار ادبيات هم نيستند و شايد تكرارشون هم ادمو از حركت بازبداره. بايد رو به جلو حركت كرد البته حقير هيچ مخالفتي با باقي موندن اون شعرا تو تاپيك خودم نداشتم ولي خب اقا بهزاد عزيز تشخيص دادند كه برداشته شود بهتر است و بنده هم مطيع تشخيص ايشون هستم.

من اونا رو ميتونم واسه شما پست كنم.

التماس دعا
برادرتان سين


سلام. بنده هم با نظر دوستمون حزب الله موافقم شعرهاي خيلي زيبايي بود كه مخصوصا اين روزها درمورد خيلي ها مصداق دارد. ولي چه مي شود كرد كه براي حفظ محيط گفتمان از رفتار ناسالم. بعضي وقتها آدم بايد بر خلاف نظر خودش عمل كنه. البته ناگفته نماند كه اين شعرها در ساير تاپيك هاي تالار موجوده و دوستان ميتونن استفاده كنن (اگه آدرس دقيقش رو پيدا كردم ميذارم اينجا).

سینا 555
Monday 14 July 2003, 03:58PM
مليسا فلمينگ، سخنگوي آژانس در گفتگو با راديوفردا مي گويد ما سازماني نيستيم كه با كسي مبادله كنيم يا تضمين بدهيم. تمامي كشورهاي عضو پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي بايد پروتكل الحاقي را نيز امضا كنند. شماري از كشورها تاكنون اين پروتكل را امضا كرده اند. ما مي خواهيم جهان اطمينان حاصل كند كه ايران برنامه پنهاني در زمينه سلاح هاي هسته اي ندارد.

خبرنگار: مقامات ايراني ضمن تاکيد بر صلح آميز بودن برنامه هسته اي خود، خواستار تضمينهاي بين المللي و لغو تحريمها عليه ايران براي دريافت تکنولوژي هستند.

مليسا فلمينگ، سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي مي گويد که اين آژانس نمي تواند به ايران تضميمني بدهد و تمامي کشورهايي که پيمان منع گسترش سلاحهاي هسته اي را امضا کرده اند، بايد پروتکل الحاقي را نيز امضاء کنند.

مليسا فلمينگ: ما سازماني نيستيم که با کسي مبادله کنيم يا گارنتي بدهيم. پروتکل الحاقي را بايد تمامي کشورهايي که به پيمان منع گسترش سلاحهاي هسته اي پيوسته اند، امضا کنند. ما نمي گوييم که فقط ايران بايد اين پروتکل را امضا کند، همه بايد آن را امضا کنند. شماري از کشورها تاکنون اين پروتکل را امضا کرده اند. متاسفانه بر خي از کشورها هم در اين زمينه کند بوده اند.

سینا 555
Monday 14 July 2003, 04:15PM
سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان تاكيد كرد:« اگر آمريكا نگران فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران است مي‌تواند در ساخت نيروگا‌ها مشاركت كند و براي كارهاي صلح‌آميز شريك جمهوري اسلامي ايران باشد.»به گزارش ايسنا، حميدرضا آصفي، سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان امروز در جمع خبرنگاران داخلي و خارجي تاكيد كرد كه ما آماده گفت‌وگو با روسيه يا هر كشور ديگري كه نگران فعاليت هسته‌اي ما هستند، هستيم زيرا آن‌چه كه مطرح مي‌كنند، تنها بهانه است.وي نداشتن توجيه اقتصادي استفاده از انرژي هسته‌اي به دليل وجود انرژي نفت در ايران را مردود دانست و گفت: «ما نفت را 100 سال است كه داريم و آمريكايي‌ها خود به رژيم قبل گفته بودند كه نيروگاه داشته باشيم و خود تجهيزات را به رژيم قبل داده بود و حال يادشان افتاده است كه در اين خصوص نگران باشند.»


وي نگراني‌هاي ايران را بازسازي فناوري‌ها ذكر كرد و گفت: «ما به دنبال فناوري هسته‌اي به خاطر مقاصد صلح‌آميز هستيم.»آصفي درباره درخواست ايوانف براي پذيرش پروتكل الحاقي، تاكيد كرد: «ما مواضع‌مان را به روسها مي‌گوييم و در كانال سازنده گفت‌وگوها ادامه دارد. آنها بايد به تعهداتشان پايبند باشند. امضاي پروتكل الحاقي موضوعي است كه بايد ابتدا وضعيت تحريم‌ها روشن شود و با وجود امضاي معاهده NPT كشورهاي عضو متعهد هستند؛ كمك كنند و در رسيدن به اين دانش به ديگر اعضا ياري دهند.»


وي همچنين اظهارات مقامات آمريكايي را حاكي از انشقاق و سردرگمي در هيات حاكمه آمريكا برشمرد و گفت: «گروه‌هاي مختلف در آمريكا هستند كه در رويكرد مداخله جويانه نسبت به ايران اشتراك دارند و اظهارات آنها مداخله در امور داخلي ايران است و پذيرفتني نيست.»به گفته وي آمريكايي‌ها براي جا اندختن سياست‌هاي خود حتي به فريب افكار عمومي خود نيز متوصل شده‌اند، ناكارآمدي اين سياست‌ها در گذشته به ثبوت رسيده‌اند و در آينده نيز ناموفق خواهد بود؛ مگر اين كه عقل و منطق بر آنها چيره شود و به سياست‌هاي سازنده با رويكرد مثبت روي آورند.وي هم‌چنين درباره اظهارات منافقين درباره سايت‌ها اتمي در كرج و نطنز، گفت: «ما به ايـن اظهارات توجه نكرده‌ايم و در آينـده هم منافقين هر مركز اداري و جايي كه متعلق به انرژي هسته‌اي باشد را به عنوان مركز سري معرفي مي‌كنند و اين كار تبليغاتي است. ما فعاليت‌هاي خود را به آژانس اعلام كرده‌ايم. در ايران هيچ مكان مخفي وجود ندارد و در اين مراكز نيز فعاليت‌هاي غني سازي و سانتيفيوژي انجام نداده‌ايم و تنها در كاشان مركز غنـي‌سازي داريم و در هيچ جاي ديگر نداريم.»

سینا 555
Monday 14 July 2003, 04:20PM
رئيس سازمان انرژي اتمي، همكاري ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي را بيشتر از چارچوب قراردادهاي امضا شده ذكر كرد.
به گزارش خبرنگار واحد مركزي خبر در نشست خبري كه در سازمان انرژي اتمي و با حضور خبرنگاران داخلي و خارجي برگزار شد، رضا آقازاده، رئيس اين سازمان در جمع خبرنگاران با اشاره به انتشار پيش نويس گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت: قصور مطرح شده در اين گزارش به واردات 1800 كيلوگرم تركيبات اورانيوم شامل 1000 كيلوگرم هگزافلورايد اورانيوم كه دست نخورده باقي مانده است و 800 كيلوگرم اكسيد اورانيوم به چين مربوط مي شود كه به علت برداشت حقوقي سازمان انرژي اتمي لازم به اعلام آن نبوده است ولي در سفر اخير محمد البرادعي، رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي به ايران، وي خواستار آن شد تا با آغاز فصل نوين همكاري ايران با آژانس، اين مواد زيرنظر پادمان آژانس قرار بگيرد و پرونده آن بسته شود.
وي افزود: با وجود آن كه ما بر برداشت حقوقي خود باقي بوديم، ولي به احترام نظر رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي، نظر دكتر البرادعي را قبول كرديم و هم اكنون همه اين مواد و نتايج حاصل از آن به طور كامل در اختيار بخش پادمان آژانس قرار گرفته است.
آقازاده تصريح كرد: برخي رسانه هاي غربي با ارائه تحليل هاي غلط و داستان پردازي، حتي اقدام به بررسي چگونگي استفاده از اين مواد در ساخت سلاح هسته اي كرده اند و اين مورد چيزي جز جريان سازي و تبليغات سوء نيست.
وي افزود: از دو ماه پيش آمريكايي ها، گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي را كه قرار است 16 ژوئن اعلام شود، بسيار بزرگ و توقعات زيادي را ايجاد كردند.
آقازاده با اشاره به بروز اختلاف برداشت هاي حقوقي ميان كشورهاي مختلف و آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت: بنابر اساسنامه آژانس، حتي اگر اختلافي بين اعضا و آژانس برطرف نشد، مرجعي براي داوري قرار داده شده است.وي افزود: ما اگر اين اختلاف معمولي را به داوري مي برديم، اطمينان داشتيم كه مي توانستيم نظرهاي خود را به اثبات برسانيم، اما با توجه به مذاكرات انجام شده با دبيركل از اين حق صرفنظر كرديم:(.
آقازاده تصريح كرد: آمريكا موارد بسياري از اين اختلاف ها را با آژانس بين المللي انرژي اتمي دارد.
وي افزود: ما در هيچ موردي قراردادهاي امضا شده از جمله قرارداد منع گسترش سلاح هاي هسته اي را نقض نكرده ايم بلكه، اين آژانس است كه بايد چگونگي دستيابي رژيم صهيونيستي به دانش فني ساخت سلاح هسته اي را گزارش دهد.
آقازاده با اشاره به اين كه ايران هيچ تاسيسات هسته اي اعلام نشده اي ندارد. تصريح كرد: اين طرح ها بسيار بزرگ هستند وبراي مثال طرح اصفهان در مساحتي بيش از صد هكتار در دست اجراست و يا طرح آب سنگين اراك داراي ده برج 80 متري و 20 برج 50 تا 80 متري است و با اعلام آمريكا مبني بر اين كه تمام نقاط جزئي كره زمين در ديد ماهواره هاي آنان است اتهام پنهان كار غلط است.
رئيس سازمان انرژي اتمي در زمينه پروتكل الحاقي گفت: اين پروتكل 10 سال است كه در معرض كشورهاي جهان قرار گرفته است اما براساس آخرين اطلاعات، تنها 32 كشور به آن پيوسته اند، ولي فقط ايران است كه مورد هجوم تبليغاتي قرار گرفته است.
وي افزود: خواسته ما عمل كشورهاي عضو آژانس به تعهدات خود در زمينه انتقال دانش هسته اي براي مقاصد صلح آميز است.
آقازاده خطاب به مسئولان آمريكايي گفت: ادعاهاي كذبي كه مطرح مي شود بايد روزي پاسخ داده شود. ازاين رو بهتر است دولتمردان آمريكايي ابتدا از شرمندگي مسئله عراق رهايي يابند تا بتوانند به شرمندگي بعدي ناشي از ادعاهاي كذب خود در مورد ايران پاسخ دهند.

سینا 555
Wednesday 16 July 2003, 09:55PM
وزير امور خارجه كشورمان و مسئول هماهنگ كننده سياست خارجي اتحاديه اروپا درمكالمه تلفني درباره مهمترين موضوعات بين المللي از جمله روابط با اتحاديه اروپا تبادل نظر كردند.
به گزارش اداره كل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه دكتر خرازي سفر البرادعي رئيس آژانس بين المللي انرژي هسته اي به ايران و مذاكرات وي با مقامات كشورمان را مثبت ارزيابي و با اشاره به مواضع سازنده و شفاف ايران در همكاري با اين آژانس بر برطرف شدن ابهامات مورد توجه كشورمان درباره پروتكل الحاقي از سوي آژانس بين المللي انرژي هسته اي تاكيد كرد.
دكتر خرازي همچنين با انتقاد از اظهار نظر برخي مقامات اروپايي در مورد ناكافي بودن امضاي پروتكل الحاقي از طرف ايران، اين سخنان را مشكل آفريني در راه همكاري هاي ايران و آژانس بين المللي انرژي هسته اي توصيف كرد و گفت: اگر اينگونه است پس امضاي اين پروتكل چه سودي براي ما دارد؟:confused:

صبح
Thursday 17 July 2003, 03:27PM
ايران در صورت ادامه فشارها حق دارد از NPT خارج شود
پنج شنبه، 26 تير 1382


خروج ايران از پيمان منع گسترش و تكثير تسليحات هسته اي برپايه حقوق بين الملل و قوانين آژانس بين المللي انرژي اتمي كاملاً عملي است و ايران حق دارد درصورت تهديد منافع ملي خود از پيمانNPT شود.

فيروز اصلاني استاد حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران امروز با بيان اين مطلب در مصاحبه با واحد مركزي خبر، تحت فشار قرار دادن كشورهاي عضو آژانس بين المللي انرژي اتمي در قبال استفاده صلح آميز از فناوري هسته اي را نقض معاهدات بين المللي و قوانين آژانس دانست و گفت: منصرف شدن از معاهده هاي مربوط به پيمانNPT حقي است كه ايران مي تواند به جهت ادامه استفاده صلح آميز خود از فناوري هاي هسته اي و خارج شدن از فشارهاي غيرمنطقي و غيرقانوني دراين باره از آن نهايت بهره را ببرد.

وي خاطرنشان كرد: ماده دهم پيمان NPT تصريح دارد چنانچه هريك از اعضاي آژانس بين المللي انرژي اتمي، تشخيص بدهد كه حوادث فوق العاده مربوط به اين پيمان منافع عاليه كشورش را به مخاطره انداخته است اين حق را خواهد داشت كه در اعمال حاكميت ملي خود از پيمان منع گسترش تسليحات هسته اي خارج شود.

عضو انجمن اسلامي حقوقدانان كشورمان با اشاره به اينكه جمهوري اسلامي ايران دو اصل تعهد و حق تصريح شده در پيمان هاي مربوط به آژانس بين المللي انرژي اتمي را به طور كاملاً قانوني وعملي در راستاي استفاده از فناوريهاي صلح آميز خود موردتوجه قرار داده است گفت: مقامات كشورمان درحالي تعهدات خود در قبال اين آژانس را انجام داده اند كه كشورهاي داراي حق وتو در سازمان ملل همواره درپي اهداف تبعيض آميز پيمان منع گسترش تسليحات هسته اي بوده و هيچ تعهدي نيز به آن نداشته اند.

اصلاني با تاكيد بر اينكه ايران هم اكنون پس از انجام تعهدات خود بايد به دنبال تحقق اصل «حق و حقوق» خود درآژانس باشد يادآور شد: مانع تراشي آمريكا و اسرائيل كه ناقضان قانوني و عملي معاهدات آژانس بين المللي انرژي اتمي درسطح جهاني بوده وداراي تسليحات كشتار جمعي وكلاهك هاي اتمي هستند موجب شده است تا اعضاي اين آژانس به حقوق قانوني خود نرسند.

معاون سابق دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ماده نهم پيمان منع تكثير و گسترش تسليحات هسته اي را كه كشورهاي جهان را به دو دسته كشورهاي دارنده سلاح هسته اي و كشورهاي فاقد سلاح هسته اي تقسيم كرده است خلاف اصل تساوي «حاكميت كشورها» درحقوق بين الملل دانست و تاكيد كرد هنگامي كه رژيم صهيونيستي با دارا بودن 200كلاهك اتمي پيوستن به NPT را نمي پذيرد و آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز درقبال اين گونه رفتارها مواضع دوگانه اتخاذ مي كند، خروج ايران ازاين پيمان در راستاي حفاظت ازمنابع ملي و مصالح عمومي مردم تفسير مي شود.

اصلاني درپايان با اشاره به اصل سوم و اصل نهم قانون اساسي كشورمان تصريح كرد: تقويت بنيه نظامي ايران و حفظ و حراست از منافع ملي درقبال طمع ورزي هاي دشمنان از محوري ترين اصولي است كه هم اكنون در فرآيند تصميم گيري كشورمان قراردارد.

صبح
Thursday 17 July 2003, 03:28PM
محموله‌هاي سوخت هسته‌اي به زودي در ايرانپنج شنبه، 26 تير 1382

منابع روسيه از انتقال سوخت هسته‌اي به ايران براي از سرگيري طرح ساخت پايگاه هسته‌اي بوشهر در چند هفته آينده خبر دادند.

به گزارش روزنامه «الحيات»، الكساندر رومانتسيف، وزير انرژي روسيه اعلام كرد، 11 محموله كه وزن هر كدام 500 كيلوگرم است، به زودي پس از امضاي پروتكل هسته‌اي دوجانبه در اواخر ماه جاري ميلادي از مسكو به تهران فرستاده خواهد شد.

وزير انرژي روسيه اظهارات مقامات غربي در مورد خطرناك بودن همكاري هسته‌اي روسيه و ايران را در كرد و گفت: همه فعاليت‌هاي دوجانبه بر اساس كنوانسيون‌هاي آژانس هسته‌اي است و كار تخلفي صورت نگرفته و نخواهد گرفت.

اين در حالي است كه فرانكفو فرانتيني، وزير امور خارجه ايتاليا در اظهاراتي، ايران را ملزم به امضاي پروتكل الحاقي (N.P.T) تا اوايل دسامبر آينده كرد. وي ابراز اميدواري كرد كه گفت‌وگوهاي دوجانبه تهران ـ رم به امضاي پروتكل منجر شود.

صبح
Thursday 17 July 2003, 03:31PM
پروتكل الحاقي سازمان انرژي اتمي چه مي‌گويد؟
http://www.bionvan.com/82/04/15/iaea.JPG
يك شنبه، 15 تير 1382

* پروتكل الحاقي به آژانس اجازه مي‌دهد تا از تاسيسات اعلام شده يا نشده بازديد كند.

* بر اساس پروتكل الحاقي تعداد و نوع تاسيساتي كه آژانس مي‌تواند مورد بازرسي و نظارت قرار دهد، نسبت به سطح قبلي بسيار افزايش يافته است.

*رژيم جديد بازرسي‌ها به آژانس امكان مي‌دهد به هر محل تعيين شده توسط آژانس بدون تاييد قبلي دسترسي يابد.

* با قبول پروتكل، كشورها به آژانس تضمين مي‌دهنـد كه در كمترين مدت به تمامي تاسيسات اعلام شده يا حتي اعلام نشده‌ي كشور مورد نظر دستيابي داشتـه باشـد.آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در سال 1993 و در پاسخ به شكست اين سازمان در كشف برنامه‌هاي تسليحات هسته‌يي مخفـي عـراق و تاسيسات مخفـي پـردازش مجدد در كره‌ي شمالي، طرح دو مرحله‌يي براي بازديد از برنامه‌هاي حفاظتي هسته‌يي آغاز كرد.

به گزارش ايسنا به نقل از سايت اينترنتي «آرم كنترل» (armcontrol) بررسي موفقيت بغداد در گريز از بازرسي‌هاي آژانس انرژي اتمي نشان داد كه عراق از سيستم اين آژانس براي محدود كردن بازرسي‌ها و فعاليت‌هاي حسابرسي از تاسيسات هسته‌يي يا مواد موجود در اين كشور كه براساس توافق امنيتي كشور با آژانس قبلا اعلام شده بود، بهره‌برداري كرده است.

براي بستن راه‌گريز تاسيسات اعلام نشده آژانس انرژي اتمي برنامه‌ي اصلاح شده حفاظتي تهيه كرد كه به برنامه‌ي 2+93 معروف است.

نام اين طرح براين اساس كه در سال 1993 اعلام شـده و تا سال 1995 قابل اجراست انتخاب شد. قرار بود در سال 1995 معاهده‌ي منع توليد و تكثير سلاح‌هاي هسته‌يي در كنفرانس بازنگري مطـرح شود.

اجراي برنامه‌ي 2+93 بيشتر از آن چه تصور مي‌شد به زمان نياز داشت و اين برنامه پس از آن در دو بخش اجرا شد.

بخش اول در جولاي 1996 و با استفاده از دو نوع نظارت (نظير نمونه برداري زيست محيطي و استفاده از بازرسي‌هاي بدون اعلام از نقاط كليدي و در داخل تاسيسات اعلام نشده) به مرحله‌ي عمل در آمد و اين مرحله به هيچ اجازه‌ي جديد حقوقي براي اجرا نياز نداشت. بخش اول هم چنين شامل روش‌هاي جديد نظارت و تحليل از راه دور نيز مي‌شود.

بخش دوم برنامه‌ي 2+93 كه بعدها به حوزه‌ي رژيم حفاظتي سازمان انرژي اتمي گسترش داده شد؛ نيازمند يك توسعه‌ي رسمي از اختيارات حقوقي آژانس در شكل يك پروتكل الحاقي است كه بايد مورد قبول كشورهاي عضو قرار گيرد و به اين ترتيب توافق حفاظتي موجود با سازمان تكميل شود.

محور و اساس پروتكل الحاقي، رژيم حفاظتي آژانس انرژي اتمي را از يك سيستم كيفي كه بر حسابرسي و ارزيابي از كيفيت مواد شناخته شده و نظارت بر فعاليت‌هاي اعلام شده متمركز است به يك سيستم كمي و جمع آوري تصاوير جامع از فعاليت‌هاي هسته‌يي و فعاليت‌هاي مرتبط با علوم هسته‌يي هر كشور، از جمله واردات و صادرات هسته‌يي تبديل مي‌كند.

پروتكل الحاقي توان آژانس براي بررسي تاسيسات مخفي هسته‌يي را با دادن اجازه‌ي لازم به آژانس براي بازديد از تاسيسات اعلام شده يا نشده، بالا مي‌برد و به اين ترتيب آژانس مي‌تواند درباره‌ي سوالات يا تناقضات اطلاعات اعلام شده‌ي هسته‌يي كشور، بررسي‌هاي لازم را انجام دهد.

به بيان دقيق‌تر، پروتكل نمونه كه توسط شوراي حكام آژانس انرژي اتمي در 15 مي 1997 پذيرفته شد داراي چهار تغيير كليدي بود.

اول- مقـدار و نوع اطلاعاتي كه كشورها بايد به آژانس انرژي اتمي ارايه دهند، افزايش يافت. علاوه بر شرايط جاري براي داده‌ها درباره‌ي سوخت هسته‌يي و فعاليت چرخه‌ي سوخت كشورها بايد اطلاعات بيشتري از فعاليت‌هاي مرتبط هسته‌يي نظير تحقيقات مربوط به چرخه‌ي سوخت هسته‌يي و فعاليت‌هاي توسعه كه ممكن است مواد هسته‌يي در آن دخيل نباشند و محل، نوع عمليات و ميزان توليد سالانه‌ي اورانيوم و معادن ارايه دهند. هم چنين تمامي فعاليت‌هاي تجاري مربوط به موادي كه در فهرست گروه تامين كننده‌هاي هسته‌يي وجود دارد بايد به آژانس گزارش شود.

دوم، تعداد و نوع تاسيساتي كه آژانس مي‌تواند مورد بازرسي و نظارت قرار دهد، نسبت به سطح قبلي بسيار افزايش يافته است. به منظور حل و پاسخگويي سوالات يا تناقضات موجود در اطلاعات ارايه شده‌ي يك كشور درباره‌ي فعاليت‌هاي هسته‌يي، رژيم جديد بازرسي‌ها به آژانس امكان مي‌دهد به هر محل تعيين شده توسط آژانس بدون تاييد قبلي و تمامي تاسيسات معين شده در اطلاعيه‌ي مشروح دسترسي يابد.

با قبول پروتكل كشورها به آژانس تضمين مي‌دهنـد كه در كمترين مدت به تمامي تاسيسات اعلام شده يا حتي اعلام نشده‌ي كشور مورد نظر دستيابي داشتـه باشـد تا از نبود مواد يا فعاليت‌هاي هسته‌يي اعلام نشده اطمينان حاصل شود.

سوم، توان آژانس براي انجام بازرسي‌هاي سريع با بهبود روند اخذ ويزا براي بازرسان افزايش چشمگيري داشته و به آنها تضمين داده شده كه ويزاهاي ورود و خـروج حداقل يك ساله در كمتر از يك ماه براي بازرسان تهيه شود.

چهارم، براساس سيستم حفاظتي كنوني استفاده از نمونه برداري محيطي در محل مورد بازرسي مشخص نشده است و ممكن است سوالاتي درباره‌ي اعتبار اين سيستم به عنوان يك روش علمي مطرح كند. پروتكل نمونه، بر حق آژانس در استفاده از تكنيك‌هاي نمونه برداري محيطي از طريق نظارت و طي فعاليت‌هاي بازرسي صحه گذاشته است.

تا ژوئن 1999، 40 كشور از جمله كشورهاي داراي تسليحات هسته‌يي به جز روسيه، با آژانس انرژي اتمي درباره‌ي پروتكل الحاقي به توافق رسيدند يا آن را امضا و تاييد كردند.اين درحالي است كه نام بسياري از كشورهايي كه فعاليت آشكار در زمينه‌ي سلاحهاي اتمي دارند؛ نظير رژيم‌صهيونيستي، هند، پاكستان و ... در ليستي كه از سوي اين سايت بعنوان كشورهايي كه پروتكل الحاقي را امضا يا تاييد كرده و يا براي امضاي آن تنها توافق كرده‌اند؛ ديده نمي‌شود.

صبح
Thursday 17 July 2003, 03:36PM
پيوستن به پروتکل الحاقي به نفع ايران نيستسه شنبه، 17 تير 1382

يک کارشناس سياسي همزمان با ورود البرادعی به تهران، در خصوص پيوستن ايران به پروتکل الحاقي گفت: پيوستن ايران به پروتکل الحاقي آژانس بين المللي انرژي اتمي به هيچ عنوان به سود کشور نيست.

مهندس سيدمحمد ابطحي افزود: در شرايطي که بسياري از کشورها هيچ قرارداد بين المللي در زمينه نظارت بر نحوه توليد سلاح هاي کشتار جمعي و مخرب امضا نکرده اند، لذا ايران نيز نبايد امکان بازرسي در هر زمان و شرايطي را فراهم کند.

وي تاکيد کرد: در صورت پيوستن ايران به پروتکل الحاقي آژانس بين المللي انرژي اتمي ، استقلال ايران خدشه دار خواهد شد.

به گزارش جام جم آنلاين وي در پاسخ به اين پرسش مبني بر عواقب امضا نشدن اين پروتکل توسط ايران نيز گفت: قطعا فشارهايي که در اين زمينه از سوي برخي کشورها از قبل به ايران وارد شد ، با امضا نشدن اين پروتکل شديدتر خواهد شد ، اما بايد ببينيم ميان سربلندي ايران و پذيرفتن اين امر تحميلي کداميک به نفع ماست.

[HR]

خرازی: امضاي پروتكل الحاقي چه سـودي بـراي ما دارد؟سه شنبه، 24 تير 1382

در مكالمـه‌ي تلفنـي وزير امور خارجه‌ي كشورمان و مسـوول هماهنگ كننـده‌ي سياست خارجـي اتحاديه‌ي اروپا، مهمترين موضوعات بين‌المللي از جمله روابط با اتحاديه‌ي اروپا مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

به گزارش ايسنا، دكتر خرازي، وزير امور خارجه‌ي كشورمان، سفر البرادعي، رييس آژانس بين المللي انرژي اتمي به ايران و مذاكرات وي با مقامات كشورمان را مثبت ارزيابي كرد و با اشاره به مواضع سازنده و شفاف ايران در همكاري با اين آژانس، بر رفع ابهامات مورد توجه كشورمان درباره‌ي پروتكل الحاقي از سوي آژانس بين‌المللي انرژي اتمـي تاكيـد كـرد.

وزير امور خارجه‌ي كشورمان، هم‌چنين ضمن انتقاد از اظهار نظر برخي مقامات اروپايي درباه‌ي ناكافي بودن امضاي پروتكل الحاقي از سوي ايران، اين سخنان را مشكل آفريني در راه همكاري‌هاي ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي توصيف كرد و ضمن طرح اين پرسش كه «اگر اين گونه است، پس امضاي آن چه سودي براي ما دارد؟»، درخواست رفع ابهامات پروتكل الحاقي را حق مردم ايران دانست.

خاوير سولانا، مسوول هماهنگ كننده‌ي سياست خارجي اتحاديه‌ي اروپا نيز در اين مكالمه‌ي تلفني، با ابراز خرسندي از نتايج سفر البرادعي و همكاري‌هاي مثبت ايران با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، از مواضع سازنده و عملكرد شفاف كشورمان در همكاري با اين آژانس استقبال كرد.

سولانا، رابطه‌ي اتحاديه‌ي اروپا با ايران را خوب ارزيابي كرد و اظهار اميدواري نمود كه در پرتو درك متقابل در مسايل مورد علاقه‌ي طرفين، اين همكاري گسترش يابد.

[HR]

سینا 555
Thursday 17 July 2003, 06:03PM
با سلام و درود به صبح گرامي

از مطالب جامعي كه نقل فرموديد بي نهايت سپاسگزارم.

دشمنان ايران ميخواهند از اين قرداد الحاقي بعنوان اسلحه اي عليه ملت و كشور ما استفاده كنند و ما وظيفه داريم هر چه بيشتر حول اين موضوع روشنگري كنيم.

خداوند نگه دار شما باشد دوست عزيز:)

صبح
Friday 18 July 2003, 02:26PM
سلام و رحمت خدا بر شما برادر بزرگوار و عزيز :)

خواهش مي كنم ... مقاله پربار شما باعث شد كه اين مطالب رو من هم بفرستم :) و الحق هم اين جريان خطيري براي عزت و اقتدار ملي ما هست ، و ياري و پشتيباني مردم را مي طلبد .
اين قراردادهاي بين المللي هم شده وسيله اي براي فشار به كشورهاي مخالف سلطه صهيونيسم ... تنها راه نجات ما هم اقتدار و عزت با پشتوانه مردم است .

سینا 555
Sunday 20 July 2003, 02:19PM
http://www.kayhannews.com/820422/image2.gif

اسب معروف تراواي يوناني

سینا 555
Monday 21 July 2003, 10:24PM
پروتكل الحاقي منع تكثير سلاح هاي هسته اي (NPT) دام غرب براي به زانو درآوردن انقلاب اسلامي است. جاسوسان غربي با اين ترفند زواياي پنهان و نيروهاي توانمند ايران را براي عمليات نظامي شناسايي و علامت -گذاري خواهند كرد.
دكتر «رسول خدابخش» متخصص علوم هسته اي با اعلام اين مطلب افزود: در صورت امضاي اين پروتكل «آژانس بين المللي اتمي» خواهد توانست بدون اجازه ايران هر مكاني را در هر زمان مورد بازرسي قرار دهد. وي با اشاره به سوابق كار آژانس در عراق گفت: برخي از بازرسان كار جاسوسي انجام مي دهند آنها هدف هاي نظامي غيرهسته اي و غيره را هم براي اهداف موشكي و بمباران هوايي شناسايي و نشانه گذاري مي كنند. در واقع جاسوس ها كار آژانس را چند بعدي كرده اند و در اين پوشش اهداف چندگانه دنبال مي كنند.
وي گفت: علي رغم امضاي پروتكل و عضويت ايران در آژانس، غربي ها از تكميل نيروگاه اتمي بوشهر جلوگيري كرده اند. اين در حالي است كه در سال 1975 و به صراحت روزنامه فايننشنال تايمز لندن قرار بود در افق20 ساله 20 نيروگاه كه اولين آنها نيروگاه بوشهر بود و هر كدام به ظرفيت 1200* 2 مگاوات در ايران ساخته شود.
«دكتر خدابخش» افزود: استفاده از انرژي هسته اي با اهداف صلح آميز و توسعه براي ايران همچون كشورهاي ديگر و توسعه يافته اجتناب ناپذير است. كشور ايران حق دارد از اين انرژي در راستاي اهداف انرژي- صنعت- كشاورزي و پزشكي بهره مند شود.
وي گفت: به عنوان يك متخصص هسته اي ايراني و مسلمان همچنانكه از غرب مايوس هستم به كمك شرق نيز اميدوار نيستم. روسها كه در نيروگاه بوشهر براي خود يك منبع اقتصادي مطمئن ايجاد كرده اند در تكميل آن نمي كوشند. نيروگاه هايي همچون بوشهر مي بايست در مدت 8 سال راه اندازي شود و تعلل هزينه هاي مضاعفي را براي ايران تحميل مي كند.
وي افزود: كشورهاي توسعه يافته نوع جديد نيروگاه هاي هسته اي (همجوشي ايزوتوپهاي سنگين هيدروژن) را تجربه مي كنند و با كمك يكديگر آن را در خط تجارتي قرار مي دهند.
نيروگاه بوشهر با تكنولوژي 30 سال پيش و با عمر 30 ساله تاكنون به بهره برداري نرسيده است.
اين متخصص هسته اي با اشاره به نامعلوم بودن سرنوشت 25 درصد سهم ايران در كارخانه غني سازي اورانيوم در فرانسه گفت:ارزش اين سرمايه گذاري سابق قابل مقايسه با نيروگاه هسته اي است.
وي با انتقاد شديد از روند امور در سامانه سازمان انرژي اتمي گفت: متأسفانه در سازمان انرژي اتمي دچار مشكل هستيم. يقيناً مديريت صرف سياسي پاسخگوي مديريت علمي نبوده و ابعاد قضيه و فرايند تصميم سازي و تصميم گيري دچار نقصان مي شود، كمااينكه تاكنون عده اي بواسطه نداشتن صلاحيت تخصصي هسته اي و نشنيدن پيام هاي دلسوزانه ساير متخصصان هسته اي از قبول واقعيت ها اجتناب كرده اند و اعتبارات هزينه شده همچنان به بار ننشسته است.

صبح
Thursday 24 July 2003, 03:25PM
افزايش فشارها براي پذيرش پروتكل الحاقي


شنيده‌ها حاكي است، برخي كشورهاي عضو جنبش غيرمتعهدها به ايران هشدار داده‌اند، هرچه سريع‌تر تصميمي قاطع در مورد پيوستن ايران به پروتكل الحاقي معاهده منع گسترش تسليحات اتمي اتخاذ كند.«نسيم صبا» نوشت،‌ گفته مي‌شود، اين كشورها كه عضو شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي هستند، به ايران تذكر داده‌اند، علت مقاومت آنها در مقابل صدور قطعنامه بر ضد ايران، تاكنون به آن خاطر بوده كه ايران، فرصت بيشتري براي تصميم‌گيري و فراهم ساختن شرايط داخلي كشور خود براي پيوستن به پروتكل الحاقي باشد. كشورهاي اروپايي نيز تا سپتامبر آينده براي پيوستن ايران به پروتكل الحاقي، مهلت تعيين كرده‌اند.

بهزاد
Thursday 24 July 2003, 04:09PM
ما كه گردنمون كلفته. به حرف هيچكدوم گوش نميديم.:D

ولي از شوخي گذشته. اگه هنوز غيرت داريم كه بايد به هيچ عنوان تسليم اين فشارها نشيم. تازه اگه حرف زيادي هم زدن. از اصل پيمان هم خارج بشيم.:D

مرگ با عزت بهتر از زندگي با ذلت.

سینا 555
Thursday 24 July 2003, 10:44PM
نوشته شده بوسيله بهزاد
ما كه گردنمون كلفته. به حرف هيچكدوم گوش نميديم.:D

ولي از شوخي گذشته. اگه هنوز غيرت داريم كه بايد به هيچ عنوان تسليم اين فشارها نشيم. تازه اگه حرف زيادي هم زدن. از اصل پيمان هم خارج بشيم.:D

مرگ با عزت بهتر از زندگي با ذلت.

سلام بهزاد عزيز

اصلا بحث عزت و غيرت و اينها سر جاي خودش ولي اينجا شرط عقل و منطق حكم ميكنه كه ما باج نديم چون اگه داديم كارمون بهتر از عراق نميشه چون اين ارگان بين المللي متاسفانه ملعبه دست قدرتهاي بزرگه مثل خيلي از ارگانهاي جهاني ديگه و بخوان يا نخوان امريكايي ها روشون نفوذ دارند و با اين شرايط پيوستن به پروتكل الحاقي يعني رو كردن تمام نقاط قوت دفاعي مملكت براي حمله ي احتمالي امريكا.بله اصلا شرط عقل سليمه كه ما نبايد گول اين بزرگنمايي ها و تبليغات انها رو بخوريم.اطمينان زيادي دارم اگه ما بالكل خارج بشيم اب از اب تكان نميخورد كه البته امريكايي ها همين هم براشون بد نيست ولي اونها مايلند ايران در درجه اول پروتكل رو امضا كنه اينجوري سودش براي حكام امريكايي ده چندانه.


موفق باشي دوست گرامي

صبح
Thursday 24 July 2003, 10:52PM
نوشته شده بوسيله بهزاد
ما كه گردنمون كلفته. به حرف هيچكدوم گوش نميديم.:D

ولي از شوخي گذشته. اگه هنوز غيرت داريم كه بايد به هيچ عنوان تسليم اين فشارها نشيم. تازه اگه حرف زيادي هم زدن. از اصل پيمان هم خارج بشيم.:D

مرگ با عزت بهتر از زندگي با ذلت.
با الحاق صحبتهاي آقا سينا ;)
احسنت :) :smile39: :smile06: :smile07: :smile07: :smile07: :smile07: :smile07: :smile07: :smile07: :smile07: :smile07:

صبح
Thursday 24 July 2003, 11:49PM
خاتمي :شرط تحميلي اتحاديه اروپا را نمي پذيريم

چهارشنبه 1 مرداد ماه 1382
21:21

رئيس جمهور در پاسخ به تهديدهاي اخير اتحاديه اروپايي براي امضاي پروتکل الحاقي آژانس بين المللي انرژي اتمي از سوي ايران گفت : هر تصميمي که بگيريم مصالح ملي را در نظر خواهيم داشت ؛ اما هيچ شرط تحميلي را نمي پذيريم.
به گزارش خبرنگار ما خاتمي با اشاره به اين که ايران هيچ وقت پروتکل الحاقي را با قاطعيت رد نکرده است ، تصريح کرد: براساس مفاد همين پروتکل ، بايد مذاکره شود؛ اما اين که بپذيريم يا نه ، مجلس بايد آن را تصويب کند.همچنين خاتمي با اظهار تاسف دوباره از مرگ زهرا کاظمي گفت : درخصوص آنچه به عهده من بود ، بررسي خيلي دقيق و عميقي صورت گرفت و بهترين پزشکان کشور مساله را بررسي کردند. محدوده زمان و مکان حادثه و کساني که دست اندرکار بودند، مشخص است ؛ ولي پيگيري آن نياز به بازپرسي قضايي دارد. رئيس جمهور تصريح کرد: براساس درخواست مادر زهرا کاظمي ، حکم دفن وي صادر شده است.

وي همچنين با اشاره به دستگيري 2خبرنگار مستندساز ايراني در عراق تاکيد کرد: به دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي و وزارت امور خارجه گفته ام که بشدت پيگير اين امر باشند و به آن رسيدگي کنند. حتي ما هشدارهاي لازم را به دولت امريکا و انگليس منتقل کرده ايم.

خاتمي درباره پاسخگويي به نامه هايي که از سوي برخي فعالان سياسي طي روزهاي اخير خطاب به رئيس جمهور نوشته شده است ، اظهار کرد: حداقل آزادي اين است که بتوانند نامه بنويسند و من خوشحال هستم که به رئيس جمهور نامه مي نويسند. اگر قرار باشد به نامه ها پاسخ بدهيم ، ديگر مجالي براي پرداختن به وظايف رئيس جمهوري نداريم.

رئيس جمهور در پاسخ به پرسشي پيرامون سرنوشت لوايح دوگانه اظهار کرد: من همه مطالب را در نامه اي که يک ماه پيش به مجلس نوشتم ، گفته ام.

البته شوراي نگهبان و مجلس هرکدام نظراتي دارند که بايد با تفاهم حل شود. خاتمي در زمينه تهديدهاي اخير رئيس جمهور امريکا عليه ايران اظهار کرد: اگر آقاي بوش تهديد نکند، بايد تعجب کنيم.

من فکر مي کنم امريکا و انگلستان در عراق دچار مشکل شده اند و نمي توانند نيازهاي مردم را تامين کنند.

صبح
Thursday 24 July 2003, 11:50PM
جام جم: از پيمان NPT خارج شويم

جام جم(2/5) نوشت: شايد لازم باشد با توجه به بند «امكان خروج از پيمان» از آن خارج شويم تا پس از دريافت كامل تضمينات، تفاوت گذاشتن دول خارجي بين انرژي هسته‌اي با سلاح اتمي و از همه مهمتر پيوستن كشورهايي نظير اسراييل به اين پيمان، عضويت مجدد خود را بررسي كنيم.»

گفتني است مواضع انقلابي روزنامه جام جم در حالي اتخاذ مي‌شود كه جواد لاريجاني براي جلب حمايت دولت انگلستان از نامزد انتخابات رياست جمهوري هفتم، به لندن سفر كرد.

صبح
Thursday 24 July 2003, 11:55PM
خرازي :اعزام کارشناسان آژانس بين المللي به معناي امضاي پروتکل نيست

چهارشنبه 1 مرداد ماه 1382
21:23


--------------------------------------------------------------------------------وزير امورخارجه در بازگشت از سفر 2روزه خود به آفريقاي جنوبي اعلام کرد: درخواست اعزام تعدادي از کارشناسان حقوقي آژانس بين المللي انرژي اتمي به معناي پذيرش پروتکل الحاقي از سوي ايران نيست.


وزير امور خارجه تصريح کرد: اين امر بدان معناست که ما در حال بررسي اين مساله هستيم ؛ زيرا نقاط ابهام بسيار زيادي در اين پروتکل وجود دارد که اميدواريم با آمدن کارشناسان حقوقي آژانس بين المللي انرژي اتمي به سوالات ما جواب داده شود و کاملا در جريان ابعاد مختلف اين پروتکل قرار بگيريم.
[HR]

تهديد اروپا به قطع رابطه تجاري با ايران
- کارشناسان : عملي نمي شود

سه شنبه 31 تير ماه 1382
21:23


--------------------------------------------------------------------------------بيانيه اخير وزراي خارجه اتحاديه اروپا درباره ايران بحث و گمانه زني هاي زيادي را برانگيخته است.


اين بيانيه که جمهوري اسلامي ايران را تهديد کرده که در صورت عدم امضاي پروتکل الحاقي انرژي اتمي ، اتحاديه اروپا در روابط خود با تهران تجديد نظر خواهد کرد به نظر بسياري از کارشناسان نشانه دنباله روي آشکار اتحاديه اروپا از سياست هاي استعماري امريکاست.

صاحبنظران معتقدند که اروپا از سويي تصميم به مقابله با امريکا را ندارد و از ديگر سو مي کوشد تا از وضعيت موجود به نوعي سياست باج گيري بپردازد، يعني با اعمال فشار عليه ايران به دنبال کسب امتيازات مختلف سياسي و اقتصادي مي باشد. از سوي ديگر جمهوري اسلامي ايران نيز با اطلاع از چنين موضعي ، آگاهانه به پاسخگويي پرداخته و اعلام کرده که تسليم اين باج خواهي ها نخواهد شد. سخنگوي وزارت خارجه ايران با تقبيح اين بيانيه ، اتحاديه اروپا را به استقلال سياسي فراخوانده است.

گفتني است اتحاديه اروپايي به ايران هشدار داد ، در صورتي که پروتکل تقويت بازرسي ها را که آژانس بين المللي انرژي اتمي خواهان امضاي آن است ، امضا نکند، کل روابط اين اتحاديه با جمهوري اسلامي ايران مورد بازنگري قرار خواهد گرفت.

براساس اين گزارش ، وزيران امور خارجه اتحاديه اروپايي تصميم گرفتند گامهاي بعدي را در همکاري ميان اين اتحاديه و ايران در ماه سپتامبر ، يعني زماني که محمد البرادعي ، رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي گزارش دوم خود را درباره برنامه هسته اي ايران ارائه خواهد داد ، بازنگري کنند.کارشناسان :عملي نمي شود دکتر حسن سبحاني در اين مورد گفت : در روابط دوجانبه استمرار روابط منوط به منافع متقابل کشورهاست.

وي افزود: بديهي است ارتباط اقتصادي اروپا با ايران چه در کليت اتحاديه و چه در قالب تک تک کشورهاي اروپايي به طور قطع وام دار منافعي است که از ناحيه ارتباط با ايران به خود اختصاص مي دهند. اين نماينده مجلس تاکيد کرد: البته ايران نيز در جستجوي منافع خود ارتباط خود را سروسامان مي دهد. وي تهديد اتحاديه اروپا عليه ايران را به منزله عدم رعايت مقررات بين المللي از طرف هر اتحاديه و يا کشور ديگري دانست و گفت : ايران هر مشکل اقتصادي که داشته باشد، داراي استقلال سياسي است که اين موضوع براي هيچ کشوري قابل ترديد نيست.

وي افزود: به نظر نمي رسد که اتحاديه اروپا تهديد خود را عملي کند؛ چراکه با عملي کردن اين تهديد به طور قطع بيشتر کشورهاي عضو اين اتحاديه که روابط تجاري خوبي با ايران البته به نفع خودشان دارند، متضرر خواهند شد. وي اين ادعا را يک گفتار خام توصيف کرد و افزود: قابليت عملي شدن اين تهديد براي طولاني مدت اندک است ، البته شايد در کوتاه مدت اعضاي اين اتحاديه به دنبال خود بزرگ بيني که دارند ، تا حدي تهديد خود را عمل کنند ، ولي براي مدت طولاني اين امر تحقق نمي يابد. وي تصريح کرد: در صورتي که منافع کشور در پيوستن به پروتکل مثبت باشد، ايران خود اقدام به پيوستن به آن پروتکل مي کند.

قرباني : همه اروپاييها تن به اين تصميم بي منطق نمي دهند

همچنين موسي قرباني نماينده قائنات در مجلس نيز بيانيه اخير وزارت خارجه اتحاديه اروپا درباره ايران را سياستي دوگانه خواند و گفت : از آنجا که اين تهديد با دليل و برهان همراه نيست به نظر نمي رسد که جامعه اروپا تن به اين تصميم زورمدارانه و بي منطق دهد. وي افزود: اين سياست دوگانه در رفتار اين کشورها با اسرائيل نيز متجلي است ، در مورد اسرائيل که رسما از سلاحهاي هسته اي برخوردار است هيچ تاکيدي براي امضاي قراردادها و پروتکل هاي بين المللي منع تکثير سلاحهاي هسته اي وجود ندارد، اما با وجود اين که ايران بارها اعلام کرده که اهداف صلح آميز از انرژي هسته اي دارد و براساس قوانين آژانس بين المللي انرژي اتمي فعاليت مي کند اين همه سر و صدا وجود دارد. قرباني با تاکيد بر اين که اين سياست پشتوانه منطقي و حقوقي ندارد اظهار داشت : اين سياست که منطقي را به دنبال ندارد عملي نخواهد شد چرا که همه کشورهاي عضو بدون دليل و منطق پذيراي اين روش نيستند. عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس سياست باج خواهي و امتيازگيري را اصل مسلمي در اين سياستها دانست و تاکيد کرد: ايران بايد سياست اصولي خود را در اين باره براساس عزت ، حکمت و مصلحت تعقيب کند. و بر اساس شجاعت در اين باره پايداري نمايد چرا که اين وضعيت در اين جا خاتمه نمي يابد و اگر ما در اينجا تسليم شويم آنها جاي ديگر ادعايي ديگر مي کنند.

سخنگوي وزارت خارجه : ايران ، زبان تهديد را نمي پذيرد

از سوي ديگر سخنگوي وزارت امور خارجه گفت : طرح برخي از پيش شرطها و به کارگيري زبان تهديد براي جمهوري اسلامي ايران ، قابل قبول نيست.

به گزارش اداره کل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه ، حميدرضا آصفي استمرار گفتگوها را در فضاي اعتمادآميز ، بدون پيش شرط و از موضع برابر مفيد و امکانپذير دانست و افزود: جمهوري اسلامي ايران همچنان که بارها تاکيد کرده است ، به تعهدات بين المللي خود در چارچوب معاهده عدم گسترش سلاحهاي هسته اي پايبند است و در همکاري کامل با آژانس بين المللي انرژي هسته اي ، شفاف سازي فعاليت هاي صلح آميز هسته اي خود را به اثبات رسانده است.[HR]

اتحاديه اروپا موفق نمي شود

چهارشنبه 1 مرداد ماه 1382
21:25


--------------------------------------------------------------------------------
در خبرها آمده بود که وزراي خارجه اتحاديه اروپا در اجلاس خود در بروکسل ، آينده روابط ايران با اين اتحاديه را به امضاي قرارداد الحاقي آژانس بين المللي اتمي وابسته دانسته اند. اين تهديد از زواياي زير قابل بررسي است :
1- به نظر مي رسد با توجه به نزديک بودن انتخابات رياست جمهوري امريکا نومحافظه کاران حاکم بر کاخ سفيد به دليل مشکلي که با افکار عمومي امريکا پيدا کرده اند، ادامه سياست هاي تهاجمي را به مصلحت نمي دانند. اين مشکل عمدتا ناشي از دروغ درباره وجود سلاحهاي کشتار جمعي در عراق ، عدم تحقق پيش بيني هاي نظامي و تبديل عراق به باتلاقي براي سربازان امريکايي و البته ماليات دهندگان امريکايي است.

در چنين شرايطي کاخ سفيد ترجيح داده است از گشايش پروژه هاي جديد که پيشتر از آنها سخن مي گفت خودداري کرده ، اين نقش را عملا به متحدان اروپايي خود واگذارد تا از مقطع سرنوشت ساز انتخابات داخلي عبور کند. با اين توصيف پيمان هاي نظامي و تجاري اروپا عملا نقش پيشقراول سياست هاي امريکا را بازي مي کنند و کشورهاي اروپايي که در مدل استراتژيک پس از پايان جنگ سرد مدعي تاثيرگذاري جدي بودند تا حد پيشکار کاخ سفيد تنزل مي يابند.
2- اتحاديه اروپا در شرايطي نيست که اين تهديد را عملي کند و از اينرو چنين هشداري بيشتر به يک بلوف مي ماند. اين ، درست که جمهوري اسلامي براي تداوم حيات اقتصادي خود و بويژه با تحريم هايي که از سوي واشنگتن اعمال مي شود به بديل هايي نظير اروپا ، روسيه ، ژاپن ، کشورهاي اسلامي و ساير کشورها وابسته است ، اما بايد ديد در صورت تحقق چنين تهديدي علاوه بر تهران ، چه کساني سود مي برند و چه کساني با زيان مواجه مي شوند. بديهي است که اولين اثر اجراي اين تهديد، در صادرات نفت به اروپا جلوه گر مي شود و اين سوال مطرح مي گردد که آيا با قطع نفت ايران به اروپا ، ساير کشورهاي توليدکننده نفت مي توانند با افزايش توليد ، مصرف قابل توجه اروپا را تامين کنند يا اين اتفاق منجر به بالا رفتن ناگهاني قيمت نفت خواهد شد؟ در اين صورت اقتصاد کدام کشورها توان تحمل و هضم اين ضربه را خواهد داشت و کداميک با چالش مواجه مي شوند. در شرايط فعلي بازار ، وضعيت امريکا ، روسيه و اروپا در مقابل تغيير قيمت نفت متفاوت است.

امريکا و تا حدي روسيه اگرچه ضربه پذير هستند اما تغيير الگوي اقتصادي در امريکا (از اقتصاد صنعتي به اقتصاد اطلاعات) از سويي و توان توليدي اين کشور و حجم قابل توجه ذخاير سوخت فسيلي از سوي ديگر ، آسيب را به حداقل مي رساند. براي روسيه نيز تا حدي چنين وضعي حاکم است بويژه با حجم عظيم گاز و منابع جديد نفتي بهره برداري شده در خزر، افزايش قيمت نفت زيان آور ، ولي در عين حال تحمل پذير است ، چرا که افزايش قيمت نفت ، اگرچه براي همه کشورهاي مصرف کننده زيان آور است اما سود را کساني مي برند که به نسبت رقباي خود کمتر ضرر کنند و با توجه به نسبي بودن اقتصاد و در مقطع پيش آمده در موقعيت بهتري نسبت به رقيب قرار گيرند.
3- مسوولان ديپلماسي کشور بايد مراقب باشند در مقابل چنين بلوف هايي با تدبير عمل کنند. متاسفانه در جهاني که جو تخاصم بر آن حاکم است کوتاه آمدن ، تبعات زيانباري را به دنبال دارد. جالب است اين بار جريان مقابل با دست باز ، بازي مي کند و صراحتا اعلام کرده است که حتي به امضاي قرارداد الحاقي توسط ايران رضايت نخواهد داد. اگرچه متاسفانه در سالهاي نه چندان دور ، مسوولان ديپلماسي کشور ، امضاي خود را بدون ارزيابي هاي دقيق ، پاي قرارداد اصلي گذاشته اند و براي کشور ، تعهد بين المللي خريده اند و حتي بندهايي از آن را آنچنان که در حقوق بين الملل مرسوم است حذف نکرده اند اما اين بار انتظار مي رود ارزيابي هاي دقيق تري داشته باشند ؛ حتي شايد لازم باشد با توجه به بند «امکان خروج از پيمان» از آن خارج شويم تا پس از دريافت کامل تضمينات ، تفاوت گذاشتن دول خارجي بين انرژي هسته اي با سلاح اتمي و از همه مهمتر پيوستن کشورهايي نظير اسرائيل به اين پيمان ، عضويت مجدد خود را بررسي کنيم.

صبح
Thursday 24 July 2003, 11:56PM
[HR]

امضاي پروتکل الحاقي در دستور کار ايران نيست

دوشنبه 30 تير ماه 1382
21:43


--------------------------------------------------------------------------------

نسخه قابل چاپ


سخنگوي وزارت امور خارجه در خصوص تحويل موشک شهاب 3به سپاه گفت : بحث تحويل موشک از قبل مطرح بوده است و سلاح هاي ما تدافعي و بازدارنده است.


وي با اشاره به اين که عملکرد ايران طي 25سال گذشته نشان داده است که هيچ خطري از سوي ايران کشورهاي ديگر را تهديد نمي کند ، اظهار کرد: اين مطالب تبليغات رژيم صهيونيستي است و اين رژيم حق ندارد اعلام کند که چرا ايران موشک شهاب 3 دارد ؛ زيرا رژيم صهيونيستي با داشتن صدها کلاهک اتمي در جايگاهي قرار ندارد که بخواهد در اين باره اظهار نظر کند. آصفي در خصوص انتشار اخبار ضد و نقيض درباره خروج ايران از معاهده N.P.T و يا امضاي پروتکل الحاقي گفت : اين موضوع در دستورکار قرار ندارد. آصفي با يادآوري اين که وزير کشور کويت در آخرين ملاقات خود، خبرهاي نسبت داده شده به وي را در خصوص حضور ابوغيث ، سخنگوي القاعده در ايران رد کرده است ، تاکيد کرد: شناسايي افراد القاعده ، موضوعي نيست که ما در رسانه ها آن را مطرح کنيم و اين را اعلام کرده ايم.

در خصوص اسامي افرادي که مطرح مي شود ، هنوز در موقعيتي قرار نداريم که اعلام کنيم شناسايي ها تمام شده و چه افرادي در ايران هستند و چه افرادي در ايران نيستند. آصفي درباره به اسارت درآمدن 2خبرنگار صداوسيما در عراق گفت : در ملاقات با کاردار سوئيس ، خواستار آزادي فوري اين افراد شديم که کاردار قول پيگيري اين مساله را داد. همچنين موضوع را با وزارت امور خارجه عراق مطرح کرده و خواستار آزادي فوري اين 2 نفر شده ايم.

[HR]

سخنگوي دولت : ادعاي وجود اورانيوم غني شده در ايران ، جنگ رواني است

يکشنبه 29 تير ماه 1382
21:45


--------------------------------------------------------------------------------

نسخه قابل چاپ


سخنگوي دولت گفت : به نظر مي رسد ادعاي وجود اورانيوم غني شده در ايران ، حکايت از يک جنگ رواني هدايت شده داشته باشد.
به گزارش ايسنا ، رمضان زاده افزود: همکاري ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي کاملا شفاف و روشن است و ما وجود هرگونه اورانيوم غني شده را در ايران تکذيب مي کنيم.

وي درباره فعاليت هاي فناوري هسته اي ايران و کاهش يا افزايش فشارهاي مطبوعاتي جهاني بعد از سفر البرادعي يادآور شد: گزارش هاي رسمي آژانس بين المللي انرژي اتمي حاوي مطالب خاصي نبوده که ما نسبت به آن نگراني داشته باشيم.

در حال حاضر نيز کارشناسان در کشور هستند و ما با شفافيت کامل دراين زمينه با آنها همکاري مي کنيم و مشکل خاصي نيز در اين زمينه وجود ندارد. سخنگوي دولت اعلام کرد که بيانيه دولت درباره مرگ زهرا کاظمي ، خبرنگار ايراني الاصل کانادايي ، امروز به اطلاع افکار عمومي مي رسد. وي درخصوص گزارش هيات بررسي مرگ زهرا کاظمي گفت : هيات تشکيل شده توسط رئيس جمهور که متشکل از 4وزير بود ، با پيوستن دکتر پزشکيان به عنوان نفر پنجم ، گزارش خود را به صورت مکتوب به رئيس جمهور ارائه کرد و در اين گزارش جزييات کامل تحقيقات هيات ، مستند به مدارک ، ارائه شده است که بزودي توسط يکي از اعضاي هيات به اطلاع افکارعمومي مي رسد. رمضان زاده ادامه داد: تا زماني که اين گزارش ارائه نشود، از پاسخگويي معذوريم.

Freedom1
Saturday 17 January 2004, 06:29PM
روزگار غريبي ست ....

حكايت اين تاپيك و به فراموشي سپردن عمدي اون .. يه جورايي يادآور رفتارهاي مشابه بسياريه

من اثري از بحثهاي خودم در اين تاپيك پيدا نكردم.. ميدونستم و بارها نوشتم كه پذيرش پروتكل قطعيه و شكي در اون نيست.. و پاسخهاي سايرين رو هم بخوبي به ياد دارم..

نگاهي به مطالب و بحثهاي مطرح شده در اين تاپيك.. يقيناً بي ارزش نيست.. هر چند قسمت زيادي از اون ظاهراً از بين رفته.. خواننده ي هوشمند خودش اونچه رو كه لازمه ميفهمه

...

صبح
Saturday 17 January 2004, 09:04PM
نوشته شده بوسيله Freedom1
روزگار غريبي ست ....

حكايت اين تاپيك و به فراموشي سپردن عمدي اون .. يه جورايي يادآور رفتارهاي مشابه بسياريه

من اثري از بحثهاي خودم در اين تاپيك پيدا نكردم.. ميدونستم و بارها نوشتم كه پذيرش پروتكل قطعيه و شكي در اون نيست.. و پاسخهاي سايرين رو هم بخوبي به ياد دارم..

نگاهي به مطالب و بحثهاي مطرح شده در اين تاپيك.. يقيناً بي ارزش نيست.. هر چند قسمت زيادي از اون ظاهراً از بين رفته.. خواننده ي هوشمند خودش اونچه رو كه لازمه ميفهمه

...

اين را بهتر است به رفقايي بگوئيد كه اين سايت را بارها هك كردند ;) چون ميگويند كه يك هفته از بحثها بخاطر هك اخير پاك شده بود و ظاهرا گفتگوهاي منظور شما هم در آن يك هفته بود .

ما هم بخاطر وقفه سه ماهه سايت اين تاپيك را فراموش كرده بوديم ... شما ظاهرا سر و سري با اين تاپيك داشتيد :p

البته جوش گفتگوهايتان را نخوريد :p ما هم بخاطر داريم كه چه مي گفتيم . گرچه تا آنجا كه بخاطر دارم ، تلاش ما براي ( تضمين عزت ايران ) بود و اگر كسي گفته بود كه پروتكل امضا نشود ، بخاطر عزتمندي و استقلال ايران بود .

حال باز هم اگر مايليد بفرمائيد كه با روند طي شده آيا استقلال و عزت ايران زير سوال رفت ؟

موتوشكرم

سینا 555
Sunday 18 January 2004, 12:17AM
سلام


اينجا يك سايت گفتگو و اظهار نظر است و همه ما در اين تبادل نظرها سعي ميكنيم راهي براي پيشرفت كشورمان بيابيم.

خب اگر بنده نوعي مخالف امضاي اين قرار داد بودم بايد به خاطر اين نظر شخصي حالا كه قرارداد بر خلاف نظر من امضا شده بيايم با كشورم بجنگم؟

نه..بنده و امثال من صرفا نظر ميدهيم تصميم گيري را دولتمردان و منتخبين مردم بنا به مصالح كشور ميگيرند.و چون بنده مطيع قوانين كشورم هستم با كمال ميل گردن مينهم و با خودخواهي سر ستيز با مصالح كشورم برخورد نميكنم.:)يا حق

صبح
Tuesday 1 June 2004, 06:41PM
بي‌صبرانه منتظر لغو تعليق غني‌سازي اورانيوم هستيم


منتخب مردم تهران در مجلس هفتم تأکيد کرد: بايد براي واکنش به هرگونه تصميم آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و اعضاي شوراي حکام در نشست ژوئن آماده باشيم.

الهام امين‌زاده، کارشناس ارشد حقوق بين‌الملل، در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به همکاري همه‌جانبه ايران با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي براي شفاف‌سازي فعاليت‌هاي هسته‌اي گفت: ما بدون تصويب پروتکل الحاقي در کشور با دست‌ودلبازي زياد در خصوص فعاليت‌هاي هسته‌اي‌مان گزارش داديم و حالا ديگر نوبت آنهاست که حسن‌نيت‌ نشان دهند.وي با تأکيد بر اينکه ايران، مصمم است از تکنولوژي هسته‌اي در همه زمينه‌ها براي آباداني کشور بهره گيرد افزود: ايران بي‌صبرانه منتظر لغو تعليق غني‌سازي اورانيوم است.دکتر امين‌زاده با اشاره به اينکه تعليق بخشي از تحقيقات هسته‌اي ايران فرآيند توسعه تکنولوژي هسته‌اي کشور را با اخلال مواجه کرده است گفت‌: اين تعليق با اساس NPT مخالف است چرا که طبق بند چهار اين پيمان‌نامه، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي موظف است از نظر صنعتي، تکنولوژيک و دانش هسته‌اي به کمک کشورهاي فاقد اين دانش بيايد.وي با بيان اينکه اروپايي‌ها به تعهداتشان طبق بيانيه تهران عمل نکردند تأکيد کرد: شايد لازم باشد اعتراض ديپلماتيک جدي‌تري نسبت به عملکرد اروپا داشته باشيم.

صبح
Saturday 5 June 2004, 08:46PM
نماينده مجلس: غني‌سازي را از سر مي‌گيريم


يک نماينده مجلس تأكيد کرد: اگر بخواهند پرونده جمهوري اسلامي ايران را باز نگه دارند و نوعي خوراک تبليغاتي براي انتخابات رياست‌جمهوري آمريکا تهيه کنند اين حق را براي خود محفوظ مي‌دانيم که غني‌سازي اورانيوم را بدون توجه به نظرات مغرضانه از سربگيريم.دكتر حاجي‌بابايي در گفت‌وگو با مهر، ضمن واقع‌بينانه خواندن بخشي از گزارش اخير مديرکل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در خصوص فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران گفت: به نظر مي‌رسد، اين گزارش همه چيز را براي سوق دادن پرونده ايران به سمت عادي شدن فراهم کرده است ضمن اينکه با توجه به تأكيد اين گزارش به همکاري‌هاي گسترده ايران در راستاي شفاف‌سازي، امکان موضع‌گيري شديد مخالفان تکنولوژي هسته‌اي در ايران در نشست آتي شوراي حکام وجود نخواهد داشت.وي همچنين به تلاش رييس‌جمهور آمريکا براي مفتوح ماندن پرونده ايران تا شهريور ماه و زمان انتخابات رياست‌جمهوري آمريکا اشاره کرد و گفت: بسته شدن پرونده ايران به معناي شکست بوش است و متأسفانه سايه سياسي آمريکا بر پرونده هسته‌اي ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، البرادعي را به مشاور ستاد انتخاباتي بوش تبديل کرده است.نماينده مردم همدان در مجلس شوراي اسلامي ديپلماسي هسته‌اي ايران را در يک سال گذشته عاقلانه خواند و بر ضرورت استمرار اين سياست تا اثبات حقانيت ايران در بهره‌گيري از تکنولوژي هسته‌اي و اعتماد بين‌المللي نسبت به فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران تأكيد کرد.وي همچنين با بيان اينکه جمهوري اسلامي ايران، اجازه تحميل مواردي فراتر از تعهداتش را در اجلاس آتي شوراي حکام نخواهد داد گفت: اگر آمريكا و ديگران بخواهند حقي را از ما ضايع کنند، قطعا مجلس هفتم نيز در چارچوب سياست‌هاي نظام از هيچ حرکت قدرتمندانه‌اي فروگذار نخواهد کرد.حاجي‌بابايي با تأكيد بر اينکه ايران از ابتدا با هدف جلب اعتماد عمومي به صورت داوطلبانه و نه تحت فشار بين‌المللي غني‌سازي اورانيوم را به حال تعليق در آورده است در خصوص ادامه اين وضع گفت: در حال حاضر با اقدامات انجام شده به جايگاهي رسيده‌ايم که مي‌توانيم غني‌سازي را از سر بگيريم.وي با اشاره به طولاني شدن زمان تعليق غني‌سازي اورانيوم در کشور افزود: ما براي اعلام حسن نيت خود، تعليق را تا اجلاس آتي شوراي حکام ادامه مي‌دهيم ولي اگر بخواهند پرونده جمهوري اسلامي ايران را باز نگه دارند و نوعي خوراک تبليغاتي براي انتخابات رياست‌جمهوري آمريکا تهيه کنند اين حق را براي خود محفوظ مي‌دانيم که غني‌سازي را بدون توجه به نظرات مغرضانه از سربگيريم.اين نماينده مجلس همچنين بر لزوم واکنش جمهوري اسلامي نسبت به کشورهايي که همگام با آمريکا مواضعي عليه جمهوري اسلامي ايران اتخاذ مي‌کنند، تأكيد کرد و گفت: ما سياست خارجي‌مان را بر اساس منافع ملي‌مان تعريف مي‌کنيم و هرچند ايران تاکنون سعي کرده است براي رفع هرگونه سوءتفاهم در خصوص فعاليت‌هاي هسته‌اي اش در برابر بسياري از مسائل سکوت کند اما با توجه به شفافيت موجود در خصوص مسائل هسته‌اي، در صورت تکرار اين گونه اقدامات بايد درتعامل خود با اين کشورها به خصوص در زمينه اقتصادي تجديد نظر کند.

صبح
Saturday 5 June 2004, 08:58PM
آمريكا: سياست هسته‌اي ايران، انكار و فريب است


سفير آمريكا در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي ايران را به استفاده از انكار و فريب براي مخفي كردن توليد سلاح‌هاي هسته‌اي متهم كرد.به گزارش خبرگزاري فرانسه از وين، «كنت بريل» در جمع خبرنگاران مدعي شد انكار ايران از همكاري كامل با آژانس «طرحي درازمدت براي انكار و فريب است كه تنها مي‌تواند براي مخفي كردن برنامه هسته‌اي نظامي ايران به كار رود».وي اين اظهارات را پس از فاش شدن گزارش آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در روز سه‌شنبه بيان كرد.بريل ادعا كرد: «حدود دو سال پس از آنكه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي از برنامه هسته‌اي مخفيانه ايران آگاه شد و يك سال پس از كشف تلاش‌هاي ايران براي مخفي كردن كار در شركت كالاي الكتريك، دسترسي با تاخير، داستانهاي ضد و نقيض و سوالات بدون پاسخ هنوز به صورت يك شاخص همكاري ايران با آژانس است».وي افزود: «حتي يك ناظر كه به اين مسأله علاقه ندارد اكنون بايد بپرسد آن چه چيزي است كه ايران تا اين حد مايل به مخفي كردنش است».گزارش آژانس بين‌المللي انرژي اتمي قرار است روز 14 ژوئن به شوراي حكام آژانس متشكل از نمايندگان 35 كشور ارايه شود.آمريكا خواستار ارايه پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل است.بريل ادعا كرد: «ايران هنوز هنگامي كه با شواهد روبرو مي‌شود به مهم‌ترين سؤالات پاسخ نمي‌دهد».وي افزود:‌ «اكنون سؤال اين است كه شوراي حكام آژانس و جامعه بين‌الملل تا كي مي‌تواند اين موضوع را تحمل كند».نماينده آمريكا در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي گفت: «ايران مي‌تواند به همه اين سؤالات سريعا پاسخ دهد»

صبح
Sunday 13 June 2004, 07:35PM
در آستانه نشست شوراي حكام با نمايندگان مجلس هفتم
بروجردي : اگرموضع گيري شوراي حكام سياسي باشد ، پروتكل تصويب نخواهد شد
نماينده مردم بروجرد در مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد اگر شوراي حكام موضع گيري سياسي داشته باشد ، انتظار اين نهاد بين المللي مبني بر تصويب پروتكل الحاقي در مجلس شوراي اسلامي بي پاسخ خواهد ماند .
علاءالدين بروجردي در گفتگو با خبرنگارسياسي "مهر" گفت : انتظار طبيعي و به حق نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي خروج پرونده ايران از دستور كار شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي، در نشست هفته آينده اين شورا است .

وي كه به گفته بسياري از نمايندگان مجلس هفتم رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي خواهد بود، افزود : اگر شوراي حكام بخواهد موضع گيري سياسي داشته باشد و هم جهت با همكاريهاي گسترده ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي رفتار نكند طبيعي است مجلس شوراي اسلامي مبتني بر منافع ملي تصميم خواهد گرفت و انتظار اين نهاد بين المللي مبني برتصويب پروتكل درمجلس بي پاسخ خواهد ماند و پذيرش اين تعهد درايران جاي ترديد قوي خواهد داشت .

بروجردي با تاكيد براينكه غني سازي اورانيوم حق طبيعي ملت ايران است ، گفت : طبق "ان پي تي" و با توجه به منافع ملي كشور حق مسلم ملت مي دانيم كه تعليق غني سازي اورانيوم هرچه سريعتر رفع شده و ايران با سياستهاي شفاف خود و نظارت كامل بازرسان آژانس، غني سازي را از سر بگيرد .

وي ابرازاميدواري كرد كه شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي در نشست آتي خود بر اين امر بطور جدي صحه گذارد.
نماينده بروجرد همچنين تخلف كشورهاي برخوردار عضو ان پي تي از جمله سه كشور اروپايي طرف تعهد با ايران را ازماده چهار اين معاهده مبني بر ضرورت همكاري اين كشورها با كشورهاي نيازمند به تكنولوژي هسته اي را يادآور شد و گفت : تاكيد بر ادامه تعليق غني سازي در مغايرت كامل با معاهده ان پي تي است .

نماينده مردم بروجرد كه رياست كارگروه بررسي الحاق ايران به پروتكل 2+93 كه پيش از تشكيل مجلس هفتم شكل گرفته بود را برعهده داشت ، با اشاره به محدوديت در استفاده از سوختهاي فسيلي در ايران و ضرورت بهره گيري از چندين هزار مگاوات انرژي هسته اي تا بيست سال آينده در كشور و اهميت اين موضوع براي پيشرفت تكنولوژي افزود : تاكيد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بر اين است كه ايران هرچه سريعتر غني سازي اورانيوم براي توليد سوخت را از سربگيرد .

بروجردي با اشاره به فعاليت ديپلماتيك ايران دركنار شفاف سازيهاي فني و همكاري هاي گسترده با آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت : كشورهاي اروپايي علاوه بر تعهداتشان به عنوان كشورهاي برخوردار طبق "ان پي تي" ، در بيانيه تهران نيز متعهد شده اند ضمن تلاش براي بسته شدن پرونده ايران در شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي ، براي بهره گيري جمهوري اسلامي از امكانات تكنولوژيكي هسته اي اقدام كنند و از اين جهت مذاكره با اين كشورها در آستانه نشست شوراي حكام بسيار ضروري بود .

وي با اشاره به اهميت و نقش ويژه اعضاي گروه غيرمتعهد درشوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي افزود: رابطه ايران با اين كشورها به طور سنتي خوب است و ادامه رايزني و گفتگو با اين كشورها در كنار كشورهايي چون روسيه و چين كه همواره مواضعي منطقي در قبال پرونده جمهوري اسلامي ايران دراين شورا اتخاذ كرده اند در شكل دهي به روند پرونده هسته اي ايران نقش قابل توجهي خواهد داشت .

نماينده مردم بروجرد افزود : مشكل اساسي ايران در شوراي حكام فشار سياسي آمريكا و فشار پذيري بعضي اعضا است كه پرونده هسته اي ايران را علي رغم همه شفاف سازي ها پيچيده مي سازد .

علاءالدين بروجردي گزارش اخير محمدالبرادعي مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي درخصوص فعاليتهاي هسته اي ايران را دوپهلو خواند .

[HR]

تحليل خبرگزاري مهر
ملت ايران تعهد پذيري يکطرفه در سياست خارجي را تحمل نمي کند
سرويس بين الملل خبرگزاري مهر - سرانجام سه کشورانگليس، فرانسه و آلمان در برابر فشارهاي آمريکا تسليم شدند وپيش نويس قطعنامه اي را عليه ايران براي تقديم به شوراي حکام آژانس انرژي هسته اي تهيه کردند.
اين پيش نويس نه تنها با سند پيشنهادي آمريکا مطابقت دارد بلکه سه کشورعضو اتحاديه اروپا بر خلاف تعهدات خود در تهران عبارات تند تري در مورد ايران بکار گرفتند.
پيش نويس قطعنامه پيشنهادي آمريکا، انگليس ، فرانسه وآلمان به اين دليل که قبلا براي اظهارنظر در اختيار اعضاء 14 نفره غير متعهدها قرار نگرفته فاقد ارزش قانوني است ، زيرا اين پيش نويس تنها بامحوريت 4 کشور مزبور در پشت درهاي بسته تهيه شده است .
از سوي ديگر گزارش "محمد البرادعي" مدير کل آژانس بين المللي انرژي هسته اي نشان مي دهد که پيش از آغاز اجلاس شوراي حکام اين گزارش با متن پيشنهادي آمريکا هماهنگ شده زيرا عبارات بکار رفته در گزارش محمد البرادعي بر گرفته از متن پيشنهادي آمريکا است.
در گزارش مديرکل آزانس متاسفانه ايران به ناحق در کنار ليبي قرارگرفته در حالي که ليبي رسما اعتراف کرده که ازمونتاژ " سانتريفيوژهاي" خود براي غني سازي اورانيوم، با کاربرد نظامي استفاده مي کرده. درصورتي که ، ايران ضمن امضاء پروتکل الحاقي، کليه فعاليت هاي غني سازي اورانيوم خود را متوقف ساخته ونهايت همکاري را با بازرسان آژانس به عمل آورده است .
با اينکه ايران هيچگونه اجباري براي قبول درخواست بازرسان براي بازديد از سايت هاي نظامي خود ندارد، اما به منظور ابراز حسن نيت وهمراهي با آژانس، اجازه بازديد از اينگونه مراکز را به بازرسان داد.
به نظر مي رسد نشست اخير شوراي حکام در وين صرفا براي تهيه يک قطعنامه غير منصفانه عليه ايران صورت پذيرفته زيرا قبول پيش نويس قطعنامه آمريکا از سوي انگليس، فرانسه وآلمان دليل بارزي برهمسويي 3 کشورعضو اتحاديه اروپا با آمريکا مي باشد.
ازمسائل حيرت انگيز درحاشيه اجلاس شوراي حکام در وين اظهارات" موشه يعلون" رئيس کل ستاد ارتش رژيم صهيونيستي است که صريحا به وجود بمب اتم در زرادخانه هاي نظامي اين رژيم اعتراف کرد. ژنرال يعلون اعلام کرد که اسرائيل بمب اتم را براي وادار ساختن اعراب به قبو ل صلح با اسرائيل توليد مي کند در حالي که اين رژيم اکنون با داشتن بيش از 250 کلاهک هسته اي، تمام جهان اسلام را مورد تهديد قرار مي دهد.
بهرحال، اجلاس شوراي حکام همچنانکه انتظار مي رفت ، متاسفانه تحت تاثير جو سازي هاي آمريکا ولابي صهيونيستي قرار داشت، وتاسف بارتر اين که کشورهاي انگليس، فرانسه وآلمان تعهدات خود در تهران را زير پا گذاشتند ومتن پيش نويس قطعنامه پيشنهادي آمريکا براي تصويب در شوراي حکام را قبول کردند.
اين امرنشان مي دهد که کشورهاي اروپايي درتعاملات بين المللي معيارهاي اخلاقي واصول متعارف ديپلماسي را رعايت نمي کنند و در سياست هاي خارجي ومنطقه اي خود دنباله رو آمريکا هستند.
ازطرفي ديگر اگر آمريکا وکشورهاي اروپايي تصورمي کنند که همان برنامه هاي را که قبلا در عراق اجرا کرده اند مي توانند در ايران اجرا کنند سخت دراشتباه هستند، زيرا ايران عضو تاثير گذار وفعال جامعه جهاني است وتاکنون موردي از نقض قوانين بين المللي ازاين کشور مشاهده نشده است.
صرف نظر از اين، ملت ايران اکنون ازدولتمردان خود مي خواهد تا تن به قبول خواسته هاي نا محدود وغير متعارف کشورهاي غربي و آژانس انرژي هسته اي ندهند و راه خود را از اين آژانس جدا سازند.
ملت ابران هرگز از راهبرد ملي خود براي استفاده از فناوري هسته اي با اهدافي صلح آميز عدول نخواهد کرد ومسئولان نيز بايد تن به اين اراده ملي بدهند و در صورت ادامه اقدامات غيرمنطقي آژانس و آمريکا ودنباله روي غرب ازسياست هاي توسعه طلبانه آمريکا، سريعا تعهدات خود را به آژانس کان لم يکن اعلام کنند.
مردم ايران تا روز جمعه درانتظار تصميمات شوراي حکام آژانس انرژي هسته اي باقي مي مانند، مسلما اين تصميم با واکنش ملت ايران مواجه خواهد شد و مردم حرف نهايي خود را خواهند زد.

--------------------------------------------------------------------------------
امانت داری و اخلاق مداری
استفاده از اين خبر فقط با ذکر منبع " خبرگزاري مهر " مجاز می باشد


[HR]

يک ديپلمات نزديک به آژانس بين المللي انرژي اتمي در گفتگو با "مهر" :
گزارش البرادعي را يک آمريکايي ، يک يهودي و يک انگليسي نوشته اند
يک ديپلمات نزديک به آژانس بين المللي انرژي اتمي ، در توضيح اخبار ديروز اين خبرگزاري که با عنوان " تاثير پذيري البرادعي از مشاوران آمريکايي اعتبار آژانس را خدشه دار مي کند " و "گزارش البرادعي را دو دستيار آمريکايي وي تنظيم کرده اند" منتشر شد ، تاکيد کرد :گزارش البرادعي را يک آمريکايي ، يک يهودي و يک انگليسي نوشته اند.
وي که در وين بسرمي برد ، به خبرنگار "مهر" گفت : آگاهان سياسي معتقدند که گزارش اخير مدير کل آژانس بين المللي انرژي اتمي تحت تاثير و نفوذ خانم لوراي آمريکايي، گلد اشميت يهودي و گراهام انگليسي - که هر 3 از مديران و پرسنل آژانس هستند - نوشته شده است.

اين ديپلمات آسيايي افزود : اين گزارش در موارد بسياري حاوي دروغ و موارد کذب است و حتي به صراحت با گزارش تيم هاي بازرسي آژانس تضاد دارد.

وي معتقد است که اين رفتار محمدالبرادعي در ارايه گزارش اخير ، به نوعي نگراني هاي وي از مخالفت آمريکا با تمديد مدت ماموريت او را در ماه سپتامبر در ذهن تداعي مي کند.

صبح
Sunday 13 June 2004, 07:39PM
يک کارشناس ارشد مسائل بين الملل در گفتگو با "مهر":
تاثير پذيري البرادعي از مشاوران آمريکايي اعتبار آژانس را خدشه دار مي کند
يک کارشناس ارشد مسائل بين الملل با بيان اين نکته که بررسي و تحليل عملکرد مدير کل آژانس بين المللي انرژي اتمي ، از نوعي دوگانگي در رفتارهاي وي حکايت دارد ؛ تاکيد کرد: جمهوري اسلامي ايران بايد نگران مشاوران و دستياران آمريکايي محمد البرادعي باشد.
دکترعلي فاطمي در گفتگو با خبرنگار "مهر" با اشاره به شنيده هايي که از گزارش مدير کل آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره پرونده فعاليت هاي هسته اي ايران به گوش مي رسد ، تاکيد کرد: گفته مي شود که در اين گزارش درباره بسياري مطالب از جمله ليزر ، پلونيوم ، پلوتونيوم و UCF اظهار نظر قطعي نشده و باوجود روشن بودن تمامي سوالات ، البرادعي اين نکات را باز گذاشته است.
وي افزود : اين برخورد با پرونده هسته اي ايران ، باوجود جلسات بسياري که ميان کارشناسان ايراني در وين و تهران برگزار شده ، دقيقا در راستاي خواسته هاي آمريکا است.
اين کارشناس ارشد مسائل بين الملل افزود : پذيرش پروتکل ، اجراي آن پيش از تصويب در مجلس ، تعليق غني سازي و قطعه سازي ، ارائه اظهارنامه ، همه و همه داوطلبانه و با هدف اعتمادسازي و شکستن تبليغات خصمانه آمريکا بوده ؛ اما بر اساس اطلاعات رسيده ، بسياري از اين موارد يادشده در گزارش البرادعي به صورت شاخص و برجسته لحاظ نشده است.
فاطمي با اشاره به اينکه حدود 5 نفر از مديران و مشاوران ارشدي که در تنظيم گزارش آژانس نقش داشته اند ، آمريکايي هستند ؛ تصريح کرد : آژانس مي تواند با انشا و جمله بندي مناسب شوراي حکام را به سمت جمع شدن مساله سوق دهد؛ بايد البرادعي به گونه اي گزارش بدهد که از مطالب او سوء استفاده نشود. بايد نگران اين موضوع بود که البرادعي با يکسري بهانه گيري ، و باز گذاشتن دست آمريکا در تفسير برخي عبارات ، اعتبار فني ، حقوقي و کارشناسي آژانس را ناديده بگيرد.
وي با تاکيد بر اين نکته که بهره مندي از تکنولژي صلح آميز هسته اي ، يک خواست و اجماع ملي در جمهوري اسلامي است و مسوولان کشور در راستاي تامين نظر مردم عمل مي کنند ؛ گفت : مسوولان عالي رتبه نظام بايد براي جلوگيري از تکرار مواضع خصمانه کشورهايي چون کانادا و استراليا و حتي در رتبه اي پايين تر 3 کشور اروپايي در اجلاس آتي شوراي حکام، در خصوص ارتباطات سياسي و اقتصادي خود با اين کشورها دقت نظر بيشتري بعمل آورند.
اين کارشناس ارشد مسائل بين الملل افزود : ما با آژانس همکاري کرده ايم ؛ به همکاري ادامه مي دهيم ؛ دنبال اعتماد سازي هستيم و کارهايمان نيز صلح آميز است ؛ اما انتظارمان هم اين است که گزارش آژانس فني و کارشناسي و به دور از مسائل سياسي باشد و در آن تصريح شود که بسياري از مسائل ميان تهران و وين حل و فصل شده و مسايل ديگر هم در حال حل و فصل شدن است.


[HR]

يک ديپلمات آژانس در گفتگو با "مهر":
گزارش البرادعي را دو دستيار آمريکايي وي تنظيم کرده اند
عليرغم اينکه اظهارنامه 1033 صفحه اي ايران از برنامه هاي اتمي اين کشور در ميان کشورهاي عضو NPT بي سابقه است و بصورت گشاده دستانه اي تمام برنامه ها را مشروحا بيان کرده ، اما پيش نويس گزارشي که البرادعي آن را در اختيار ديپلماتهاي ارشد شوراي حکام قرار داده است نشان مي دهد که البرادعي پاسخ مناسبي به اين اقدام ايران نداده و بويژه تحت تاثير دو نفر از دستياران آمريکايي خود وضعيت پرونده هسته اي اين کشور را معلق نگاه داشته است.
يک ديپلمات بلند پايه مشغول به کار در محل آژانس بين المللي انرژي اتمي در گفتگوي اينترنتي خود با خبرنگار بين الملل خبرگزاري "مهر" ضمن اعلام مطلب فوق افزود: اظهارنامه ايران در بردارنده ريز برنامه هاي اين کشور در تمام زمينه هاي هسته اي از جمله نيروگاهها ، راکتورهاي تحقيقاتي، چرخه کامل سوخت و فرآيندهاي مختلف غني سازي ، ساخت و مونتاژ قطعات و بويژه سانتريفيوژ P2 ، پروژه UCF اصفهان و پروژه آب سنگين در اراک است که اين چنين گزارش مشروحي در بين تمام کشورهايي که با آژانس همکاري دارند بي سابقه است.

وي گفت : با مطالعه اين اظهار نامه به نظر مي رسد که ايران تلاش داشته است تا هرگونه امکان بهانه جويي در گزارش مديرکل آژانس و بازماندن پرونده در شوراي حکام را منتفي سازد، به نحوي که اکنون مي توان گفت هيچ سوالي از سوي بازرسان اين سازمان از ايران بي پاسخ نمانده است.

اين ديپلمات ضمن تاکيد بر محرمانه نگاه داشتن نام خود و کشورش ، افزود: مرور بر پيش نويس گزارش آقاي البرادعي که تنها در اختيار نمايندگان بلند پايه شوراي حکام قرار گرفته و قرار است طي ساعات آينده با اندک تغييرات احتمالي منتشر شود نشان مي دهد که اين گزارش ادامه روند قبلي است و در بسياري از موارد به تکرار مواردي پرداخته است که بارها اعلام گرديده است.

وي با خودداري از پاسخ به اين پرسش که آيا اين اقدام البرادعي بر اساس درخواست آمريکا براي تهيه گزارشي که همچنان پرونده ايران را درشوراي حکام بازنگه دارد انجام شده يا خير ادامه داد : من اطلاع مستقيمي در اين ارتباط ندارم اما به عنوان يک کارشناس هسته اي دليلي براي سوء ظن بيشتر به ايران نمي بينم. لکن اين را هم اضافه کنم که همه در آژانس مي دانند که گزارشات البرادعي در قبال پرونده هسته اي ايران بيش از آنکه توسط خود وي تهيه شود نتيجه مداخله و حتي نوشته دو دستيار وي است که آمريکايي هستند ودخالت هاي آنها در سير گزارشات کاملا هماهنگ شده به نظر مي رسد.

اين ديپلمات گفت : سياست فشار در برابر ايران تا ابد داراي نتايج مورد نظر نخواهد بود و ازدياد بيش از حد اين فشار ممکن است به شکست همکاري ها منجر شود که اين مساله شکستي براي البرادعي و جامعه بين الملل نيز خواهد بود.

وي درپايان با اشاره به بي سابقه بودن تعداد حضور بازرسان در ايران از سه ماه گذشته تاکنون ، خاطر نشان ساخت : به گمان من گزارش البرادعي کمکي به افزايش اعتماد و همکاري ايران با آژانس نمي کند.

--------------------------------------------------------------------------------
امانت داری و اخلاق مداری
استفاده از اين خبر فقط با ذکر منبع " خبرگزاري مهر " مجاز می باشد[HR]

صبح
Sunday 13 June 2004, 07:42PM
تروب : توقف کامل غني سازي خواست آمريکاست / اسماعيلي: اين يک روياست
متن کامل گفتگوي تحليلگر مسايل هسته اي نيويورک تايمز با مدير عامل خبرگزاري مهر
جيمز تروب ( James Traub ) يکي از سردبيران روزنامه نيويورک تايمز آمريکا که تحليلگر ارشد مسايل مربوط به انرژي هسته اي محسوب مي شود ، گويا به همراه گروهي از بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي به تهران آمده است . وي با حضور در خبرگزاري مهر ساعتي را به گفتگوي مناظره گونه با پرويز اسماعيلي مدير عامل خبرگزاري مهر اختصاص داد. متن کامل اين گفتگو که در حضور خبرنگاران "مهر" انجام شد و مي تواند به نوعي تداعي کننده توقعات و ديدگاههاي موجود در غرب نسبت به فعاليتهاي هسته اي ايران تلقي شود، چنين است:
جيمز تروب : آقاي اسماعيلي! با توجه به شرايط موجود به نظرمي رسد علي رغم خواست ايران ، پرونده ايران در نشست ژوئن بسته نشود . نظر شما چيست ؟ به نظر شما واکنش ايران به تصميم ماه ژوئن آژانس چه خواهد بود؟

اسماعيلي : ما به عنوان همکار آژانس بين المللي انرژي هسته اي خواستار اين هستيم که بازرسي ها ادامه داشته باشد . لذا آژانس مي تواند هر وقت که بخواهد بازرسي وفعاليت ما را زير نظر داشته باشد . يادآوري مي کنم که منظورما از بسته شدن پرونده ، بسته شدن بازرسي ها وهمکاريهاي ايران نيست ، بلکه حق ايران مي دانيم که بيش از اين رويکردهاي سياسي بر فعاليتهايش تاثيرنگذارد و پرونده ازدستورکار شوراي حکام خارج شده و بين ايران و آژانس حالت عادي برقرار شود . اما من با توجه به شناختي که از ماهيت کار آژانس و نيروهاي موثر بر آن ، پيش بيني و اطلاعاتي که دارم با شما در اين مورد که پرونده ايران در نشست ژوئن بسته نخواهد شد، موافقم . به گمان من آمريکا در برابرهمکاري ايران با آژانس و همنچنين برخي عوامل ديگر توان کسب اجماع براي احاله به شوراي امنيت را ندارد ، اما البرادعي رابراي ماندن پرونده ايران در اتمسفر شوراي حکام و جنگ رواني و تبليغاتي تحت فشار خواهد گذاشت.

جيمزتروب : من هم معتقدم - هرچند مطمئن نيستم - که دولت بوش اجازه نمي دهد که پرونده ايران از دستور کار شوراي حکام بيرون بيايد . اما اگر چنين اتفاقي بيافتد مردم ايران چه مي گويند؟ احتمالا مردم ايران مي گويند همکاريها را قطع کنيم.اسماعيلي: همکاري ما با آژانس براي جلب اعتماد جهاني يک تصميم ملي است ولذا اين همکاري وقتي پرونده ما از شوراي حکام در آمد و حالت عادي پيدا کرد قطع نخواهد شد . چرا که قطعا منظور جمهوري اسلامي اين نيست که با خروج پرونده ايران از شوراي حکام همکاريهاي ما با آژانس بسته شود. اما همانطور که شما اشاره کرديد آمريکا معضل اصلي عادي شدن پرونده هسته اي ايران است و خود بخود دارد الگوي بدي براي اعضاي آژانس مي سازد که از فشارهاي اين چنين سياسي بترسند و همکاريهاي خودشان و برگزيدن شفافيت در برابر آژانس را محدود کنند.
ما معتقديم وقتي کشوري عضويت آژانس و همکاري با آن را پذيرفته ، آژانس نمي تواند با آن کشور تا اين اندازه پرتنش و پرفشار و با سوء نيت برخورد کند. در حالي که با کشورهايي که اين قواعد و بازرسي ها را نپذيرفته اند برخورد متناقضي دارد و فعاليتهاي تسليحاتي هسته اي آنها را ناديده مي گيرد. چه پرونده بسته بشود و چه نشود ملت ما سياست يک بام و دو هواي آژانس را فراموش نخواهد کرد.
گمان مي کنم اگر پرونده ايران طبق خواسته ما در نشست ژوئن عادي شود، اين شرايط به نفع همه جهان - از جمله آمريکا - و گسترش استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي در دنياست . در برابر يک رفتار منصفانه و غير دوگانه ما حاضريم حتي بازرسي هاي بيشتري را بپذيريم و حتي همکاريهايمان را گسترش دهيم.

جيمزتروب : مجلس قبلي (مجلس ششم) که به نظر مي رسيد مجلس اصلاح طلبان بوده باشد نرمش بيشتري در قبال اين موضوع هسته اي و همکاري ها نشان مي داد ولي مجلس هفتم که به زودي آغاز بکار مي کند به نظر ميرسد اگر درماه ژوئن وحتي سپتامبر پرونده هسته اي ايران با آژانس حل نشود ممکن است پروتکل الحاقي را که لايحه اش به مجلس مي رسد امضا نکند؟

اسماعيلي : شما توجه داشته باشيد تنها نهادي که در ايران بايد براي پذيرفتن معاهده بين المللي اقدام کند مجلس نيست و به معنايي تمام معاهدات بين المللي کشور بايد به اجماع همه نهادها برسد. لذا ربط اين مساله از سوي شما به ترکيب سياسي مجلس ششم يا هفتم قطعي نيست ، گرچه بي تاثير هم نيست. مثلا درمورد پروتکل ابتدا دولت آن را بصورت لايحه به مجلس مي فرستد، در صورت تصويب در مجلس ، لايحه بايد براي قانوني شدن به تاييد شوراي نگهبان نيز برسد .اما اگر هم شوراي نگهبان آن را رد کند پرونده به مجمع تشخيص مصلحت نظام مي رود که مي تواند آن را تاييد کند.
اين فرايندي است که در قانون اساسي ما ذکر شده و فقط مربوط به پروتکل نيست و حتي در مورد قراردادهاي بازرگاني نيز مصداق دارد .

شما مي دانيد و در آمريکا مراحلي مشابه ما را براي پروتکل و آنهم بصورت مشروط طي کرديد که براساس مقررات آژانس هم، پذيرش رسمي پروتکل منوط به طي شدن تمام مراحل قانوني در يک کشور است. اما من به عنوان يک فعال رسانه اي در روند مباحث هسته اي استنباطم اين است که پذيرش پروتکل الحاقي يک تصميم ملي و عزم ملي و پايدار حاکميتي است . البته اگر روزي هر کدام از اين نهادهاي قانوني نظر مخالفي نسبت به پروتکل بدهند، حتما واکنشي است به نگاه غير عادلانه آژانس به حق ايران در دستيابي به فن آوري صلح آميز هسته اي و يا تسلط فشارهاي سياسي آمريکابر قضاوتهاي اين نهاد بين المللي.
حاکميت ماهمانطور که بمب اتمي را در ساختار دفاعي خود نمي پذيرد ، انتخاب کرده است که ايران عضو پروتکل الحاقي شود همچنانکه در سال 1995 مجلس ما که مجلس متفاوتي بود (مجلس چهارم) تمديد نامحدود پيمان NPT راتاييد کرد.
20 سال پيش وقتي آلمانيها مي خواستند از ادامه فعاليت در نيروگاه بوشهر انصراف دهند و براي اين کارچنين نگراني هايي را مطرح مي کردند، ما به آنها مي گفتيم که شما مي توانيد کارشناسانتان راحتي بيشتر از کارشناسان آژانس به ايران بياوريد و حتي در مجاورت تاسيسات هسته اي اسکان دهيد تا مطمئن شويد که فعاليت هسته اي ايران صلح آميز است. اما آنها تحت فشار آمريکا ترک تعهد کردند و الان هم در وضعيت بوجود آمده براي پرونده ايران بي تقصير نيستند.
ماامروز و فردا هم همين حرفها را مي زنيم وبه نظرم جمهوري اسلامي ايران آمادگي دارد که اين تکنولوژي را از همه کشورهايي که جزو تکنولوژي پيشرفته هسته اي هستند و از جمله خود آمريکا بگيرد و قطعا وقتي که کارشناسان خود آنها در اين پروژه ها سهيم باشند بهتر از هر ناظر و بازرسي ، صلح آميز بودن آنها را در مي يابند.

صبح
Sunday 13 June 2004, 07:47PM
جيمزتروب : همسايه هاي ايران و کشورهاي منطقه سلاح هسته اي دارند از جمله پاکستان، اسراييل وشايد حتي ترکيه (!) که تحت چتر حمايتي ناتو است. آيا اين مي تواند توجيهي براي حرکت ايران به سمت دستيابي به سلاح هسته اي و کشتار جمعي باشد؟

اسماعيلي : مسوولان ايران برخلاف بسياري از دولتها و متاسفانه ازجمله دولت آمريکا، به مسايل با عقل و واقع بيني و تجربه نگاه مي کنند . ما معتقديم اگر قرار بود بمب اتمي براي کشوري امنيت بياورد ، آمريکا به عنوان ابرقدرت هسته اي جهان از بوجود آمدن حادثه 11 سپتامبر جلوگيري مي کرد. پس همه ما مي دانيم و نتيجه مي گيريم که سلاح اتمي براي هيچ کشوري امنيت کامل نمي آورد. در عين حال ما نمي توانيم نسبت به امنيتمان بي تفاوت باشيم من به شما حق مي دهم که ما را نگران امنيت خودمان بدانيد. اما شما بدانيد که انتخاب ما بمب اتمي نيست، کما اينکه شما بهتر از همه مي دانيد جنگ تحميلي 8 ساله را با چه نيرويي به پايان برديم و وجبي از ايران را به دشمن نداديم.

جيمزتروب : با توجه به اينکه ايران ميتواند چرخه سوخت هسته اي داشته باشد، آيا ممکن نيست که از آن به عنوان قدرت بازدارندگي استفاده کند ؟ آنها ( دولت آمريکا ) فکر مي کنند که ايران اين قدرت را دارد که اگر اراده کند بتواند قدرت بازدارندگي هسته اي داشته باشد.

اسماعيلي : من به شما به عنوان يک خبرنگارخيلي احترام مي گذارم، اما مي خواهم بپرسم چطور مي شود که تنها کشوري که عليه صدها هزار انسان غيرنظامي از بمب اتمي استفاده کرده تا اين اندازه بدبينانه به کشوري نگاه کند که در سابقه خودش نه به کشوري تجاوز کرده و نه کشتار جمعي براه انداخته است؟ من مطمئن هستم که درون دولت و ملت آمريکا مطمئن هستند که ايران کشوري نيست که بخواهد عليه کشوري ديگر جنگ براه بياندازد. و اينها تنها بهانه هايي است براي وارد کردن ايران به دادن يک سري امتيازات سياسي.

حالا من يک سوال ازشما دارم و آن اين است که چرا اين عينک بدبيني و سوء ظن عليه ايران را عوض نمي کنند و دولت آمريکا تجربه جديدي را در خصوص نوع نگاه به ايران که مي تواند تعامل بسيار مثبتي را درکل منطقه ايجاد کند از خود بروز نمي دهد؟

جيمزتروب : بنده به عنوان يک روزنامه نگار نظر مي دهم و اين نظر دولت آمريکا نيست. اين تنها آمريکا نيست که نسبت به ايران سوء ظن دارد و بسياري از کشورهاي اروپايي هم همين عقيده دارند. آنها از ايران به عنوان کشوري که توسط روحانيون رهبري مي شود ، در گذشته هم از گروههاي تروريستي حمايت مي کرده و در عين حال با غرب نيز دشمني دارد ، مي ترسند ، بعد از 11 سپتامبر اين ترس بيشتر هم شده است .

اسماعيلي : اين حرف بر اساس چه توجيهي زده مي شود ، مگر ضربه اي که 11 سپتامبر به آمريکا وارد شد از جانب ايران بود؟
آمريکا اين ضربه را از طرف گروه هايي خورد که خودش بوجود آورنده آنها بود . آمريکا با سياست ها و استانداردهاي دوگانه خود در جامعه بين الملل ، همواره در حال توليد دشمنان جديد براي خود است. روزي صدام و طالبان و القاعده را تا بن دندان حمايت مي کند که به جان مردم ايران بيافتند و سالها بعد تمام توان نظامي خود را صرف مي کند تا آنها را به عنوان جنايتکار جنگي ، تروريسم و ضد بشر از ميان بردارد. آيا ما حامي گروههاي بوجود آورنده 11 سپتامبر بوديم يا آمريکا؟! آيا اين ديدگاههارا که رسانه ها و دولتمردان غرب در ميان جامعه غرب رواج داده اند بايد واقعي بدانيم؟

اما دراين مورد که شما مي گوييد کشورها و ملتهاي اروپايي و غربي نيز نسبت به ايران سوءظن دارند، با شما موافق نيستم . من هم در ميان مردم کشورهاي غربي بوده ام و با آنها گفتگو کرده ام. اما اين سوءظني که مي فرماييد خيلي درصد بالايي در افکار عمومي جامعه غربي نداشت . مردم غرب بيشتردر غباري از تبليغات زندگي مي کنند و اين موضوعي که شما به عنوان سوءظن مطرح مي کنيد يک تصوير غير واقعي و مجازي است که توسط دستگاههاي خبري همسو بادولت آمريکا بر افکار عمومي غرب تحميل شده است.

من مطمئن هستم که روزنامه نگاران و کلا افرادي که براي بار اول به ايران مي آيند در انتهاي سفر تصورشان نسبت به ما عوض شده است. و اين نشان مي دهد که تصاويري که از ايران در غرب ارايه مي شود تصاويري غير واقعي است . وظيفه من و شما به عنوان روزنامه نگار اين است که اين تصويرها را واقعي تر کنيم.

جيمزتروب: من هم با شما در اين مورد که ما به عنوان روزنامه نگار بايد تصويري واقعي از واقعيت ها ارايه دهيم موافقم. اما بخشي از سوال من در مورد سوخت هسته اي بدون پاسخ ماند...

اسماعيلي : بله ، ايران از 34 سال پيش عضو ان.پي .تي است و همکاري فعالي با آژانس بين المللي انرژي هسته اي دارد. بازديد بازرسان نيز در اين مدت مرتبا انجام مي شده است و تاکنون حتي يکبار هم بازرسان آژانس نگفته اند که فعاليت هاي هسته اي ايران در راستاي مقاصد نظامي بوده است، حداکثر مشکلي که اعلام شده مشکل گزارش دهي فعاليتهاي هسته اي ايران بود نه غيرنظامي بودن آنها.
ما فقط حرفمان اين است که مي خواهيم از حق خود در بهره گيري ازاين انرژي طبيعي خدا دادي استفاده کنيم . در دهه 70 آمريکا رژيم سابق ايران را تشويق مي کرد که براي 20 هزار مگاوات برق هسته اي برنامه ريزي کند در حالي که آن زمان هم نفت ما بيشتر بود و هم جمعيت مان کمتر بود، چطور است که آمريکا امروز اين حق را براي ملت ما قائل نيست؟ ما فقط خواهان حقمان هستيم که همانطور که آمريکا از آن استفاده کند ايران هم بتواند.

جيمزتروب : يک پيشنهاد ؛ چرا ايران فعاليتهاي غني سازي خود راکلا تعطيل نمي کند و اين سوخت را از ديگر کشورها خريداري نمي کند ؟ چرا که در اين صورت آمريکا و کشورهاي غربي راضي و خشنود مي شوند و ديگر مشکلي پيش نمي آيد ، چرا که آن چيزي که در حال حاضر آنها را نگران کرده ، توانايي غني سازي ايران است که مي تواند براي اهداف غير صلح آميزمورد استفاده قرار گيرد.

اسماعيلي : ما براي خشنودي آمريکا و غرب زندگي نمي کنيم و تصميم نمي گيريم . از طرفي مگر بقيه کشورهايي که در حال غني سازي اورانيوم هستند، نمي توانند در راه غير صلح آميز از آن بهره بگيرند. غني سازي جزو حقوق مسلم کشور هاي عضو NPT است و اين چه استدلالي است که مي گويد فقط ايران نبايد از يک حق بين المللي که قواعد بين الملل آن را مجاز دانسته است بهره گيرد ؟ آنهم درشرايطي که بازرسان آژانس برآن نظارت دارند.
اين همان جايي است که مي گوييم استاندارد دوگانه وجود دارد . چرا ما نتوايم خودمان سوخت هسته ايمان را توليد کنيم ؟ مگر نه اينکه هر جرمي وقتي واقع شد نياز به مجازات دارد، ما فکر مي کنيم آمريکا در همه مسائل بين المللي در پي اين است که ايران را بدون جرم، مجرم نشان دهد و به صورت تحريمهاي مختلف و فشارهاي سياسي در صدد مجازات آن باشد. اين رفتار انساني و منصفانه نيست و ما آن را تحمل نمي کنيم.

جيمزتروب: اين چه اصراري است که ايران خودش مي خواهد غني سازي کند در شرايطي که اين موضوع مشکلي است در راه عادي شدن روابط ايران و جامعه بين الملل. من با نظر شما موافقم که آژانس اين حق را به هر کشوري داده است، امافکر مي کنم اگر ايران دست از غني سازي بردارد مي تواند منافع بيشتري را از آن خود کند.

اسماعيلي : حرف شما مشابه اين است که شما وقتي توانايي راه رفتن داريد فرد ديگري بيايد و بگويد براي خشنودي من تا آخر عمر به روي ويلچر حرکت کن! اين به مثابه اين است که کسي توانايي خودش را ناديده بگيرد و انجام کاري را که خود با هزينه کم مي تواند انجام دهد به ديگري واگذار کند. ملت ايران وقتي توان راه رفتن دارد، نمي پذيرد که مثل ناتوانان با او برخورد شود. ما اتفاقا همين جا مي ايستيم که چرا وقتي ما طبق قوانين بين المللي مي توانيم غني سازي کنيم ، يک عينک آمريکايي به چشم آژانس زده مي شود و مي گويد: از ميان همه كشورها صرفا کشور ايران نمي تواند از اين حق بين المللي استفاده کند .
آيا جايگزين کردن ديدگاه يک کشور به جاي قوانين بين المللي ، مشکل صلح جهاني را حل مي کند؟ يا اينکه تبعيض به نفرتها در جامعه بين الملل دامن مي زند؟

من يک فرمول ساده به شما، آمريکا و کساني که نگران فعاليتهاي هسته اي ايران و غني سازي اورانيوم هستند پيشنهاد مي کنم و آن اين است که اجازه دهند ايران در چارچوب مقررات بين المللي از حق خود استفاده کند و در مقابل آژانس بر اساس مکانيسمهاي سخت گيرانه نظارت و بازرسي طبق پروتکل از صلح آميز بودن اين فعاليتها مطمئن شود.

به اين نکته هم اشاره کنم که ايران خود را با آژانس طرف مي بيند و نه با آمريکا و ما طرف قرارداد و جامعه بين الملل هستيم و نه آمريکا. آمريکا مي خواهد قوانين بين المللي را به نفع خودش تفسير کند و اين چيزي است که نه روزنامه نگاران ، نه مسوولان و نه ملت ايران نخواهند پذيرفت. ارتباطي هم به گرايش سياسي آنها ندارد.

جيمزتروب: اروپاييها هم معتقدند ايران نبايد اورانيوم را غني کند و خواستار توقف غني سازي در ايران براي هميشه هستند . اروپا به ما گفته که برداشت ما توقف دائمي غني سازي است و ايران مي گويد تعليق داوطلبانه
اسماعيلي : اروپايي ها سواد دارند و متن بيانيه تهران را مي دانند؛ ما همان 21 اکتبر گفتيم که به هيچ وجه اقدام داوطلبانه ايران در تعليق غني سازي دائمي نخواهد شد؛ بنابراين بحث توقف دائمي کار غني سازي به نظرمن خوابي بيش نيست
جيمزتروب: من مي دانم موضع اروپايي ها هم مثل موضع آمريکا است و صرفا لحني ملايمتري دارند . اروپاييها هم معتقدند ايران نبايد اورانيوم را غني کند و خواستار توقف غني سازي در ايران براي هميشه هستند . ضمنا بيانيه تهران هم دو تعبير متفاوت نزد ايران و اروپا دارد. اروپابه ما گفته که برداشت ما توقف دائمي غني سازي است و ايران مي گويد تعليق داوطلبانه.

صبح
Sunday 13 June 2004, 07:48PM
اسماعيلي : ما هم با اروپايي ها زياد گفتگو داشتيم و اين تصوري که مي گوييد نديده ايم . آنها سواد دارند و متن بيانيه تهران را مي دانند، گرچه ممکن است براي امتياز گيري از آمريکا اين حرفها را مي زنند. ما همان 21 اکتبر گفتيم که به هيچ وجه اقدام داوطلبانه ايران در تعليق غني سازي دائمي نخواهد شد و ما خواهان آن هستيم که از حقمان استفاده کنيم . ما در حالي داوطلبانه تعليق را پذيرفتيم که در طول ساليان حيات NPT ، در ميان کشورهاي عضو، اين کار سابقه نداشته است. مااز وقتي پروتکل را اجرا کرديم و حتي فراتر از آن عمل کرديم که هنوز مراحل قانوني پذيرشش در کشورمان طي نشده بود.

بنابراين در برابر اين همه اقدام براي جلب اعتماد جامعه جهاني به هيچ وجه تحمل نمي کنيم که ما را از حق مسلممان محروم کنند . اين پاداش مناسبي براي پايبندي به مقررات بين المللي نيست. ما قطعا روزي غني سازي اورانيوم را آغاز خواهيم کرد اما مانعي نمي بينيم که فرايند غني سازي و کليه اقدامات هسته اي مان تحت نظارت آژانس و در چارچوب قواعد بين المللي انجام شود.

ملت ايران نشان داده است که زور را در روابط بين الملل نمي پذيرد و عقل من و شماهم گواهي مي دهد که زور ابزار مناسبي براي برخورد با ملتها نيست و هميشه جوابگو نخواهد بود. بنابراين بحث توقف دائمي کاري که داوطلبانه انجام شده است - تعليق فرآيند غني سازي اورانيوم - به نظرمن خوابي بيش نيست.

ما حق را مي خواهيم و آمريکا زياده خواهي مي کند. مشکلي که دولت آمريکا دارد اين است که در حالي که همواره با نفرت به ايران نگاه مي کند عشق يکطرفه را از ملت ما طلب مي کند و دائم از حقوق ملت ما دم مي زند. اين بزرگترين مشکل آمريکاست و چالشي است که در مورد فعاليتهاي ايران وجود دارد. من صادقانه مي گويم که اگر ملت ما متوجه شود که حکومتش و دولتش در برابر فشارهاي آمريکا که به هيچ عنوان نماينده جامعه بين الملل نيست؛ سر تعظيم فرود آورده و از يک توانايي ملي محرومشان ساخته ، مثل همين امروز( اعتراض مردم تهران به هتک حرمت عتبات عاليات عراق توسط اشغالگران در ميدان انقلاب) به خيابان خواهد ريخت و از دولت خواهد پرسيد که چرا توانايي هاي ملي جوانان ما را ناديده گرفتيد و در برابر فشارها تسليم شديد؟

ملت ما هم اکنون نيز با صبوري بر عملکرد آژانس که تحت فشار آمريکا سياسي شده است نگاه مي کند و با بردباري مي خواهد که به صلح جهاني کمک کند. آيا شما به عنوان يک روزنامه نگار، خودتان اين منطق را مي پذيريد که قوانين بين المللي را براي کشوري به يک نحو اجرا کنيم و عليه کشور ديگر به روشي ديگر؟ آيا شما اين حق را مي دهيد که کسي بگويد آمريکا حق استفاده از يک سري امتيازات قانوني و بين المللي را ندارد؟

جيمزتروب: بله ، برخورد دوگانه با کشورها پايه قانوني ندارد، ولي در دنياي سياست و ديپلماسي قانون وجود ندارد . آنچه در دنياي سياست مهم است اين است كه ما نبايد بگوييم قانون بايد يکسان بکار رود، چرا که ممکن است براي جهان خطرناک باشد !به طور مثال کره شمالي و عراق را در نظر بگيريد که برنامه تسليحاتي هسته اي مخفي داشتند و اگر مي گفتيم که به اين دو کشور نيز مانند ساير کشورها بايد اجازه داد کار خود را پي بگيرند، يک عقيده احمقانه بود چرا که آنها مي توانستند صلح جهاني را تهديد کنند. در مورد ايران هم برخي مي گويند بايد مانند ديگر کشورها با اين کشور برخورد شود و برخي نيز مخالفند .

اسماعيلي : اين مربوط به هنگامي است که براي جهان پدرخوانده انتخاب کرده باشند ! اگر قرار باشد امنيتي در کار باشد طبعا بايد براي همه جامعه بين الملل باشد و اينکه هر که پر زورتر است، امنيت جهاني را به نفع خود تعبير کند و خواستار اجراي قوانين بين المللي بر اساس تعريف خود شود، اين منطقي است که آمريکا را در روابط بين الملل دچار مشکل کرده است. مشکلي که يک روز اموال مردم آمريکا را براي حمايت از امثال صدام خرج مي کند و يک روز براي برداشتن او.

ما به هيچ وجه رفتار کشورهاي ديگر از جمله کره شمالي و عراق را - که در مورد آن البته اثبات نشده است - درامورهسته اي قبول نداريم و الگوي خود قرار نمي دهيم، چرا که ما خود قرباني سلاحهاي کشتار جمعي هستيم. برادر من ، خود من و بسياري ديگر از مردم ما به واسطه سلاحهاي کشتارجمعي و شيميايي که مارک آمريکا و غرب روي آن بوده دچار آسيب شده اند و ما هنوز شهيد مي دهيم. چطور مي شود کسي و ملتي که خود قرباني اين سلاحها باشد در صدد ترويج آن برآيد.

اماسوال ديگري که از شما دارم درباره اسراييل است . آيا به نظر شما انباشته شدن سلاحهاي هسته اي در اسراييل و پذيرفته نشدن قواعد بين المللي از سوي اين رژيم به صلح و امنيت جهاني کمک مي کند؟ اگر مي کند پس کشورهاي ديگر هم بايد به سلاح اتمي دست پيدا کنند و اگر نه ، آمريکابه عنوان کدخداي جهان بايد به عنوان يک مساله ضد امنيت جهاني ابتدا گريبان اسراييل را بگيرد و نه ايران را که هيچ خلافي در پرونده اش ثابت نشده است. نظرتان دراين باره چيست؟

جيمزتروب: سوال شما سوال بسيار خوبي است . درمورد اسراييل من مطمئن نيستم که اسراييل واقعا سلاح هسته اي دارد يا ندارد. اما به هر حال اسراييل اين را يک عامل بازدارنده مي داند و معتقد است در برابر کشورهايي که حتي به موجوديت اين کشور معتقد نيستند، بايد سلاح هسته اي داشته باشد و اين به خاطر ترس عميقش است. من مي دانم تمام کشورهايي که از دانش بالايي برخوردار بودند، به جز ژاپن و آلمان، بعد از جنگ جهاني دوم سعي کردند به سلاح هسته اي دست پيدا کنند و بسياري ديگر از کشورهايي که امروز اين دانش را دارند اگر آن روز داشتند شايد به دنبال دستيابي به سلاح هسته اي مي رفتند.

اما حالا بعد ازبوجود آمدن قانون ان. پي . تي مي خواهند روندي را که در دهه60 و 70 وجود داشت، عوض کنند. درهمين راستاست که البرادعي مي خواهد هيچ کشوري حق غني سازي اورانيوم را نداشته باشد و اگرلازم داشته باشد آن را بخرد. از سوي ديگر من هم با شما هم عقيده ام که سلاح هسته اي چيز خوبي نيست و امنيت نمي آورد.

اسماعيلي : من تعجب مي کنم که شما مي گوييد نمي دانيد که اسراييل بمب اتمي دارد يا نه؟ شما در نگارش مطالب هسته اي تخصص داريد و اين مثل اين است که به روز بگوييد شب! اين اظهار نظردلايل سياسي دارد و نشان مي دهد شما براي بيان واقعياتي که مي دانيد به چارچوبهايي محدوديد.

جيمزتروب: نکته آخري که من گفتم اشتباه بود و اينکه سلاح هسته اي امنيت مي آورد يا نمي آورد، سوال سختي است که من نمي توانم به آن جواب بدهم. چرا که تفاسير متفاوتي مي توان از آن داشت.

اسماعيلي : شما بازدارندگي را حقي دانستيد که براساس آن اسراييل مي تواند سلاح اتمي داشته باشد . اين در حاليست که هيچيک از کشورهاي اسلامي که اسراييل آنها را دشمن خود مي داند داراي سلاح هسته اي نيستند و هيچ يک از همسايگان اين رژيم سلاح هسته اي ندارند. اما اسراييل به عنوان بزرگترين دشمن ايران سلاح هسته اي دارد ضمن اينکه دور تا دور کشور ما همه مسلح به تسليحات هسته اي هستند. شما که از "حق بازدارندگي " براي اسراييل سخن مي گوييد و آقاي بوش با اين شعار به افغانستان و عراق حمله کرد ، اگر يک روز ما بخواهيم از همين منطق استفاده کنيم و بگوييم بازدارندگي به ما اين حق را مي دهد که به سوي سلاح هسته اي برويم آيا شما مي پذيريد؟ اگر نمي پذيريد، پس بايد در مورد اسراييل هم چنين حرفي نزنيد حق اين رژيم ندانيد .

جيمزتروب: من قبلا به اين سوال جواب داده ام و در اين مورد بيشتر نمي توانم صحبت کنم.

اسماعيلي : درک مي کنم که چرا جواب نمي دهيد؟! اما به عنوان آخرين سخن، ما روزنامه نگاران وظيفه داريم مطالبي را به دولتمردانمان توصيه کنيم . شما هم انگار بايد دولتمردانتان خود توصيه کنيد که اگز با استاندارد دوگانه در روابط بين الملل و بويژه با ايران برخورد نکنند، قطعا جهان و منطقه روز به روز از صلح و آرامش بيشتري برخوردار خواهد شد. به نظر من دولت آمريکا روزي مجبور خواهد شد که اين گزينه را بپذيرد و امتحان کند : برابري و صداقت در برابر ايران.
به خاطر اين گفتگو از شما سپاسگزارم .

جيمزتروب: من هم متقابلا متشکرم.

صبح
Sunday 13 June 2004, 07:55PM
يک کارشناس ارشد مسائل هسته اي در گفتگو با "مهر":
گزارش البرادعي غير منصفانه ، عجولانه و سياسي است
يک کارشناس ارشد مسائل هسته اي گزارش اخير مدير کل آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسلامي ايران را بد ، غير منصفانه ، عجولانه و سياسي خواند.
وي در گفتگو با خبرنگار "مهر" افزود : اگر چه در اين گزارش از همکاري هاي ايران تقدير و تشکر بعمل آمده است ، اما با اين وجود و برغم تمام تلاش ها و فعاليت هاي گسترده جمهوري اسلامي ، هيچ ارزيابي روشن و مثبتي از مجموعه فعاليت هاي چند ماهه ايران ارايه نشده است.

اين کارشناس ارشد مسائل هسته اي با اشاره به اجازه ايران براي دسترسي هاي متعدد بازرسان به سايتهاي مختلف هسته اي ، که به گفته او در طول تاريخ همکاري ديگر کشورها با آژانس بي سابقه بوده است ، تاکيد کرد : گزارش حاضر بسيار غيرمنصفانه و عجولانه تنظيم شده است.

وي گفت : مديرکل در گزارش خود به بسياري موضوعات همچون سانتريفيوژ ، ليزر ، راکتور تحقيقاتي ، تاسيسات فرآوري اورانيوم ، پلونيوم ، پلوتنيوم و بازديد بازرسان از تمامي اين تاسيسات و همچنين مصاحبه با کارشناسان و متخصصان آنها ، که هر يک حجم گسترده اي از اطلاعات را در بر مي گيرد ، اشاره کرده ؛ اما همچنان تمامي اين موضوعات حل شده را بازگذاشته است.

اين کارشناس تاکيد کرد: به نظر مي رسد که مقامات آژانس تحت تاثير فشارهاي سياسي کشورهاي غربي ، تمام اين همکاري ها را ناديده گرفته و همچنان مي خواهند که اين موضوعات در شوراي حکام ماه سپتامبر مورد بررسي قرار گيرد.

وي افزود : بر اساس موافقت هاي جمهوري اسلامي ايران با اروپا قرار بود که بعد از تعليق غني سازي ، بقيه مسائل از دستور کار شوراي حکام خارج شده و به روال عادي برگردد ؛ وليکن متاسفانه باوجود همکاري کامل تهران براي تعليق غني سازي ، گزارش البرادعي حاکي از آن است که تعليق همچنان باقي مانده و شوراي حکام درباره اش تصميم گيري کند.

اين کارشناس ارشد مسائل هسته اي در ادامه گفت : ايران از سال 2000 ميلادي تمامي جزئيات کارخانه UCF اصفهان را به آژانس اعلام کرده بود و بازرسان هم به دفعات از آن بازديد بعمل آورده اند ؛ اما مدير کل اين مساله را هم مبهم قلمداد کرده است.


[HR]

گفتگوي "مهر" با سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي
گازدکي : آژانس و البرادعي به شدت تحت فشار کشورهاي غربي بوده اند
رييس بخش مطبوعاتي آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره فشارهاي مختلف به ويژه فشار کشورهاي غربي به آژانس درباره گزارش البرادعي گفت: همه کشورها به پرونده هسته اي ايران حساسيت نشان دادند."مارک گازدکي" رييس بخش مطبوعاتي آژانس بين المللي انرژي اتمي در مصاحبه اختصاصي با خبرگزاري "مهر" عدم وجود ارزيابي مشخص درباره برنامه هاي هسته اي کشورمان از سوي محمد البرادعي رييس آژانس را تکذيب کرد و اظهار داشت: گزارش آژانس درباره برنامه هاي هسته اي ايران کاملا روشن است و تمامي موضع گيري ها درباره برنامه هاي هسته اي ايران را مشخص نموده است.
گازدکي با اشاره به اينکه گزارش آژانس درباره ايران شامل 20 صفحه است، اعلام کرد که نمي تواند اظهار نظري درباره اين موضوع داشته باشد و هر آنچه در گزارش البرادعي آمده است، نظريه نهايي آژانس درباره فعاليت هاي هسته اي ايران است.
سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي به "مهر" گفت که گزارش مذکور کاملا محرمانه است و فقط اعضاي شوراي حکام اجازه دسترسي به آن را دارند. اما درباره جو کلي گزارش البرادعي درباره ايران بايد گفت که مسائل حل نشده بسيار متعددي در اين گزارش حل نشده باقي مانده است.
مارک گازدکي درباره همکاري بي سابقه ايران با آژانس نيز به "مهر" گفت که درباره همکاري هاي فزاينده ايران با آژانس در گزارش رييس آژانس توضيحات مبسوطي ارائه شده است.
وي در پاسخ به خبرنگار "مهر" درباره فشارهاي موجود برآژانس در تناقض با گفته هاي مليسا فلمينگ ديگر سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي که شب گذشته در گفتگوي ديگري به خبرنگار "مهر" گفته بود آژانس براي تهيه گزارش جديد تحت فشار نبوده است، اعلام کرد که آژانس بين المللي انرژي اتمي و به ويژه رييس آژانس به شدت تحت فشار کشورهاي غربي بوده اند.
گازدکي در عين حال بدون اينکه نامي از آمريکا ببرد، تاکيد کرد که درباره پرونده هسته اي ايران و گزارشي که درباره ايران آماده شده است تمام کشورها حتي ايران فشارهاي متعددي به آژانس وارد کرده است.
رييس بخش مطبوعاتي آژانس درباره همکاري يک آمريکايي، يک انگليسي و يک يهودي از اعضاي آژانس با البرادعي براي تهيه گزارش اظهار بي اطلاعي کرد و گفت افراد متعددي از مشاورين در تهيه گزارش ها با البرادعي همکاري مي کنند و دقيقا نام افرادي که براي گزارش ايران با رييس آژانس همکاري کرده اند، مشخص نيست.
وي افزود: تعيين افرادي که دقيقا در پروژه ايران همکاري داشته اند، امکان پذير است اما انتشار نام آنها از سوي آژانس صورت نمي گيرد و چنين کاري قانوني نيست.

سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي در مصاحبه اختصاصي با "مهر":
انتشار نام افرادي که در تهيه گزارش ايران نقش داشته اند امکان پذير نيست ؛ آژانس و البرادعي به شدت تحت فشار کشورهاي غربي بوده اند
رييس بخش مطبوعاتي آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره فشارهاي مختلف به ويژه فشار کشورهاي غربي به آژانس درباره گزارش البرادعي گفت: همه کشورها به پرونده هسته اي ايران حساسيت نشان دادند.
http://mehrnews.com/media/image/55873_300_180.jpg


"مارک گازدکي" رييس بخش مطبوعاتي آژانس بين المللي انرژي اتمي در مصاحبه اختصاصي با خبرگزاري "مهر" عدم وجود ارزيابي مشخص درباره برنامه هاي هسته اي کشورمان از سوي محمد البرادعي رييس آژانس را تکذيب کرد و اظهار داشت: گزارش آژانس درباره برنامه هاي هسته اي ايران کاملا روشن است و تمامي موضع گيري ها درباره برنامه هاي هسته اي ايران را مشخص نموده است.
گازدکي با اشاره به اينکه گزارش آژانس درباره ايران شامل 20 صفحه است، اعلام کرد که نمي تواند اظهار نظري درباره اين موضوع داشته باشد و هر آنچه در گزارش البرادعي آمده است، نظريه نهايي آژانس درباره فعاليت هاي هسته اي ايران است.
سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي به "مهر" گفت که گزارش مذکور کاملا محرمانه است و فقط اعضاي شوراي حکام اجازه دسترسي به آن را دارند. اما درباره جو کلي گزارش البرادعي درباره ايران بايد گفت که مسائل حل نشده بسيار متعددي در اين گزارش حل نشده باقي مانده است.
مارک گازدکي درباره همکاري بي سابقه ايران با آژانس نيز به "مهر" گفت که درباره همکاري هاي فزاينده ايران با آژانس در گزارش رييس آژانس توضيحات مبسوطي ارائه شده است.
وي در پاسخ به خبرنگار "مهر" درباره فشارهاي موجود برآژانس در تناقض با گفته هاي مليسا فلمينگ ديگر سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي که شب گذشته در گفتگوي ديگري به خبرنگار "مهر" گفته بود آژانس براي تهيه گزارش جديد تحت فشار نبوده است، اعلام کرد که آژانس بين المللي انرژي اتمي و به ويژه رييس آژانس به شدت تحت فشار کشورهاي غربي بوده اند.
گازدکي در عين حال بدون اينکه نامي از آمريکا ببرد، تاکيد کرد که درباره پرونده هسته اي ايران و گزارشي که درباره ايران آماده شده است تمام کشورها حتي ايران فشارهاي متعددي به آژانس وارد کرده است.
رييس بخش مطبوعاتي آژانس درباره همکاري يک آمريکايي، يک انگليسي و يک يهودي از اعضاي آژانس با البرادعي براي تهيه گزارش اظهار بي اطلاعي کرد و گفت افراد متعددي از مشاورين در تهيه گزارش ها با البرادعي همکاري مي کنند و دقيقا نام افرادي که براي گزارش ايران با رييس آژانس همکاري کرده اند، مشخص نيست.
وي افزود: تعيين افرادي که دقيقا در پروژه ايران همکاري داشته اند، امکان پذير است اما انتشار نام آنها از سوي آژانس صورت نمي گيرد و چنين کاري قانوني نيست.

[HR]


در آستانه نشست آتي شوراي حكام اين آژانس در وين ، طي سلسله مطالبي ، سوابق و گزارشاتي كه پيشتر همگي بر روي خروجي "مهر" منتشر شده است را درباره اين نهاد ، سازمان انرژي اتمي جمهوري اسلامي و پرونده فعاليت هاي هسته اي كشورمان مرور خواهيم كرد.

http://mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=85456&t=Nuclear

صبح
Sunday 13 June 2004, 07:58PM
دبير كميته سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي در گفتگو با "مهر":
موسويان : اگر مجلس با پيوستن به پروتكل الحاقي مخالفت كند ما موظف به اطاعت هستيم


دبير كميته سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي با تاكيد بر اينكه غرب درمخالفت با غني سازي اورانيوم درايران يكپارچه شده است، تاكيد كرد: غني سازي اورانيوم در ايران چالش جديد بين ما و غرب است و اين موضوعي است كه از اين پس ايران بايد در خصوص آن تصميم جدي بگيرد .


حسين موسويان كه در ماه اكتبر مسووليت مذاكرات كارشناسي گفتگوهاي سعد آباد را برعهده داشت، درگفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" درخصوص ميزان پايبندي اروپا به تعهداتش ابراز عقيده كرد: سه كشور اروپايي به تعهداتشان طبق بيانيه تهران پايبند بوده اند چرا كه توانستند طبق تعهد از خارج شدن پرونده ايران از حيطه كار شوراي حكام و ارجاع آن به شوراي امنيت جلوگيري كنند اما ظاهرا به اجراي توافق ماه فوريه در بروكسل مبني بر تلاش براي بستن پرونده ايران درنشست ژوئن پايبند نيستند.

وي در خصوص پيش نويس قطعنامه سه كشور انگليس، فرانسه و آلمان در شوراي حكام ضمن بيان اينكه پيش نويس تفاوت عمده اي با گزارش اخير البرادعي ندارد، گفت : سه كشور در اين قطعنامه از همكاري ايران با آژانس قدرداني كرده و انجام راستي آزمايي هاي آژانس در ايران را به رسميت شناخته اند اما در عين حال سعي دارند با گروگان گرفتن مسائل جزئي فني باقيمانده، ايران را واردار به گسترش دامنه تعليق غني سازي و احاطه آن بر كارخانه UCF اصفهان و آب سنگين اراك كنند و همچنين همواره به چانه زني در اين مورد بپردازند .

موسويان درخصوص تغيير رويه ايران در برابر ادامه اين روش اروپا، با بيان اينكه ايران منتظر تغييردر قطعنامه پيشنهادي سه كشور اروپايي است، گفت : تصويب قطعنامه به همين شكل فعلي مسلما بر استمرار روند گفتگوهاي ايران و اروپا در مباحث هسته اي تاثير منفي خواهد گذاشت.

وي به نامه سه كشور آلمان، فرانسه وانگليس در ژوئن سال گذشته و پيش از قطعنامه ماه سپتامبر شوراي حكام به تهران اشاره كرد و گفت : سه كشور اروپايي در اين نامه اعلام كرده بودند كه در برابر توقف كامل غني سازي اورانيوم در ايران حاضرند در ساير زمينه هاي تكنولوژي هسته اي با ايران همكاري كامل داشته باشند .

دبير كميته سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي افزود : حتي در مذاكرات تهران سه كشور اروپايي تاكيد داشتند كه حاضرند در قبال توقف غني سازي سوخت نيروگاه هاي هسته اي ايران را به مدت 50 سال تامين كنند و بر اين اساس مي توان گفت كه توقف غني سازي اورانيوم خواست فعلي اروپا و آمريكا است كه همواره براي دستيابي به آن تلاش خواهد كرد .

وي در ادامه اين گفتگو پرونده هسته اي ايران را داراي دوفصل جداگانه خواند و در اين باره توضيح داد: فصل اول با قطعنامه ماه سپتامبر بازشد و به دنبال آن موجي از سوء ظن بين المللي عليه ايران و خطر ارجاع موضوع هسته ايران ايران به شوراي امنيت شكل گرفت اما آن موضوع با تدابير سياسي درقالب شوراي عالي امنيت ملي كه به تاييد مقام معظم رهبري نيز رسيده بود، بسته شد .

موسويان افزود : فصل ديگر پرونده نيز مشتمل بر ابهامات فني و تكنيكي است كه با همكاري گسترده ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي ابهامات به حداقل ممكن رسيده است .اين مقام مسوول در شوراي عالي امنيت ملي درباره بيانيه گروه G8 درخصوص فعاليتهاي هسته اي ايران گفت :‌ ايران به خواسته هاي اين گروه در خصوص پايبندي به تعهدات طبق پادمان و پروتكل و تلاش براي عاري سازي منطقه از سلاح هاي كشتارجمعي همواره پاسخ مثبت داده است اما تاكيد سران هشت كشور صنعتي برمحدود ساختن فعاليتهاي غني سازي در ايران كاملا با خواست آنها درخصوص پايبندي برپادمان مغاير است، چرا كه معاهده هسته اي حق همه كشورها را براي غني سازي به رسميت ميشناسد و هرگونه اقدام براي محدودسازي اين فعاليت صلح آميز در ايران و ساير كشورها نقض ان پي تي است.

وي تاكيد كرد : اين تناقض در رفتار وضعيتي است كه از آغاز انقلاب تا امروز همواره در برخورد غرب با جمهوري اسلامي ايران مشاهده مي شود.

موسويان گفت : ما معتقديم كه ايران خواسته هاي قطعنامه هاي سپتابر نوامبر و مارس شوراي حكام را انجام داده است ، براين اساس دليلي براي استمرار موضوع ايران در شوراي حكام وجود ندارد و ابهامات باقيمانده مانند آنچه در مورد ساير كشورها صورت ميگيرد ، بايد توسط دبيرخانه آژانس پيگيري و در دبيرخانه آژانس حل و فصل شود.

وي تاكيد كرد : ماغني سازي را بخشي از توان تكنولوژيك ايران ميدانيم و به هيچ وجه حاضر نيستيم از آن چشم پوشي كنيم يا حتي بر سر آن چانه زني كنيم .

دبير كميته سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي درخصوص احتمال مخالفت نمايندگان مجلس با تصويب پروتكل الحاقي گفت : مجلس عاليترين مرجع تصميم گيري در كشور است و ما همه موظف به اطاعت از آن هستيم .

Freedom1
Tuesday 15 June 2004, 03:11PM
1- ما سانتريفيوژ پي 2 نداريم و طرحهاي ما در اين زمينه فقط تحقيقاتي بوده

2- ما تعدادي سانتريفيوژ پي 2 رو از دو سال قبل اسمبل كرديم!!

3- ما اعتراف ميكنيم كه چند هزار مگنت سانتيرفيوژ پي 2 رو خريديم و اينا!!!

4- ما اصلا تناقضي تو حرفهامون نيست، چرا اينقدر به ما گير ميدين؟:D


داماد ما ايرانيان (البرادعي) چنين گفت:

..........همانطوركه در گزارش خود ذكر كردم اين اطلاعات باتوجه به برنامه سانتريفيوژ P2 از سوي ايران تهيه شد، بعد از تكرار درخواست‌ها تغيير يافت و در برخي اوقات ضدو نقيض بودند. اجازه دهيد كه توضيح دهم.

در بيانيه اكتبر سال 2003 ايران، ذكري از برنامه سانتريفيوژ P2 نشد. در ژانويه 2004، ايران اطلاع داد كه نقشه‌هاي P2 را از يك دلال خارجي دريافت كرده بود در همان زمان مقامات ايراني بيان داشتند كه ايران هيچ سانتريفيوژ P-2 يا تجهيزات مربوط به آن از خارج دريافت نكرده است و همچنين اظهار داشتند كه برنامه P2 فقط در مقياس كوچك براي تحقيقات و توسعه (R&D) بوده است.
به هر حال در ماه آوريل ايران به آژانس اطلاع داد كه اين كشور در حقيقت تعدادي از اجزاي مربوط به فعاليتهاي غني‌سازي P2 خود را وارد كرده بود و در اواخر ماه مي، ايران اعتراف كرد كه اين اجزا مگنتهاي مربوط به سانتريفيوژ P2 بودند و در سال 2002 اين كشور تلاش كرده بود كه هزاران مگنت بدست آورد........


:rolleyes:

صبح
Tuesday 15 June 2004, 03:54PM
نوشته شده بوسيله Freedom1
1- ما سانتريفيوژ پي 2 نداريم و طرحهاي ما در اين زمينه فقط تحقيقاتي بوده

2- ما تعدادي سانتريفيوژ پي 2 رو از دو سال قبل اسمبل كرديم!!

3- ما اعتراف ميكنيم كه چند هزار مگنت سانتيرفيوژ پي 2 رو خريديم و اينا!!!

4- ما اصلا تناقضي تو حرفهامون نيست، چرا اينقدر به ما گير ميدين؟:D


داماد ما ايرانيان (البرادعي) چنين گفت:

..........همانطوركه در گزارش خود ذكر كردم اين اطلاعات باتوجه به برنامه سانتريفيوژ P2 از سوي ايران تهيه شد، بعد از تكرار درخواست‌ها تغيير يافت و در برخي اوقات ضدو نقيض بودند. اجازه دهيد كه توضيح دهم.

در بيانيه اكتبر سال 2003 ايران، ذكري از برنامه سانتريفيوژ P2 نشد. در ژانويه 2004، ايران اطلاع داد كه نقشه‌هاي P2 را از يك دلال خارجي دريافت كرده بود در همان زمان مقامات ايراني بيان داشتند كه ايران هيچ سانتريفيوژ P-2 يا تجهيزات مربوط به آن از خارج دريافت نكرده است و همچنين اظهار داشتند كه برنامه P2 فقط در مقياس كوچك براي تحقيقات و توسعه (R&D) بوده است.
به هر حال در ماه آوريل ايران به آژانس اطلاع داد كه اين كشور در حقيقت تعدادي از اجزاي مربوط به فعاليتهاي غني‌سازي P2 خود را وارد كرده بود و در اواخر ماه مي، ايران اعتراف كرد كه اين اجزا مگنتهاي مربوط به سانتريفيوژ P2 بودند و در سال 2002 اين كشور تلاش كرده بود كه هزاران مگنت بدست آورد........


:rolleyes:به قول اربابان آمريكائيت " اشتباه مي كنيد " ... يا شايد هم " اشتباه شد " :o اصولا اينجور پرروئيها و مزدوريهاي رسمي قابليت جواب دادن ندارند اما خوب بخاطر دوستان ديگر متن جوابيه سيد محمد خاتمي درج مي شود.

چه بسا كه ما حقمان اين است كه تا خود بمب اتم هم داشته باشيم ...

حالا كه داريم در مقابل دشمنان قسم خورده اين مرز و بوم بازي سياسي مي كنيم .. حرف حساب ؟ :cool: شما طرفدار خانم خرسه اي ؟ :p يا ايران ؟

صبح
Tuesday 15 June 2004, 04:00PM
منبع خبرگزاري مهر
ابراز شگفتي آژانس از تهيه قطعات و توليد پوششها و اجزاي سانتريفيوژ P2 در دوره اي کمتر از يک سال
يک ديپلمات نزديک به آژانس بين المللي انرژي اتمي با اشاره به سرفصل "مسائل حل نشده و گامهاي آتي" در گزارش محمد البرادعي اعلام کرد : آژانس از تهيه قطعات و توليد پوششها و اجزاي سانتريفيوژ P2 در دوره اي کمتر از يک سال در ايران ، ابراز شگفتي کرده است.
اين ديپلمات درباره آنچه که در اين گزارش از آن به عنوان "مسائل حل نشده و گامهاي آتي" نام برده شده به وارد کردن و ساخت اجزاي سانتريفيوژ P2 اشاره کرد و به "مهر" گفت : مقامات ايراني پيش از اين اعلام کرده بودند ايران به هيچ سانتريفيوژ P2 و يا اجزاي مربوط به آن از خارج دسترسي پيدا نکرده بود اما همه اجزا را از جمله چرخه هاي مرکب را در کارگاههاي يک شرکت خصوصي در تهران توليد کرده بود . ايران هم اکنون اعتراف کرده است که برخلاف اين اظهارات پيشين ، تعدادي مغناطيس هاي مربوط به سانتريفوژهاي P2 را از تامين کننده هاي آسيايي وارد کرده است و علاوه براين چرخه هاي مرکبي که در ايران توليد شده بودند در حقيقت در کارگاه ديگري در يک سايت DIO توليد شدند . در روز 30 مي 2004 ، ايران اطلاعاتي را در مورد کميتها و منابع مغناطيس هاي وارد شده ، مواد خام و تجهيزات مربوط را به آژانس ارائه کرد .اين اطلاعات هم اکنون بوسيله آژانس در حال بررسي است .

وي افزود : در پاسخ به سوالات بيشتري که توسط آژانس مطرح شد ، ايران همچنين اظهار داشته است که شرکت خصوصي از يک واسطه اروپايي در مورد تهيه مغناطيسهاي 4000 با خصوصيتهاي مناسب براي استفاده در سانتريفيوژهاي P2 ما درخواستهايي داده بود. ايران همچنين اظهار داشت که عملا هيچ مغناطيسي توسط شرکت خارجي به ايران آورده نشد به علاوه در بحثهايي که با آژانس در روز 30 مي 2004 صورت گرفت ، مالک شرکت خصوصي اعتراف کرد که از واسطه در خواست تعداد بيشتر مغناطيسهاي بالاي 4000 را براي سانتريفيوژهاي P2 کرده بود . وي اظهار داشت که به تعداد بيشتر مغناطيسها براي جذب کردن واسطه به اينکه سفارشات بيشتري در راه خواهد بود ، اشاره شده بود.

اين ديپلمات با تاکيد بر اينکه آژانس اطلاعات بيشتر و مفصلتري را در مورد واردات آيتمهاي سانتريفيوژهاي P2 و توضيحي در مورد اينکه چگونه چنين تلاشهايي براي تهيه قطعات با تحقيق کم دامنه سانتريفيوژ P2 بيان شده توسط ايران و برنامه توسعه R&D تطابق دارد ، در خواست کرده است ؛ گفت : نمونه هايي محيطي در کارگاه شرکت خصوصي که گفته مي شود درآن اجزاي سانتريفيوژ P2 توليد و آزمايش شده اند جمع آوري شدند . نتايج اين نمونه ها بايد بررسي شوند .از کارگاهي که چرخه هاي مرکب در آن توليد شدند در روز 30 مي 2004 بازديد به عمل آمد .

به گفته وي دراثر تحقيقات صورت گرفته براي دستيابي به طرحهاي سانتريفوژ P2 و تواناييهاي تکنيکي که در ايران در آن زمان وجود داشت ، متخصصان غني سازي سانتريفيوژ سوالاتي در مورد اين بيانيه ايران مبني بر اينکه : اگرچه طرحها در سال 1995 تهيه شده بودند تا سال 2001 هيچ عملي بر روي سانتريفيوژهاي P2 انجام نشده است و تست مکانيکي چرخه هاي مرکب P2 در سال 2002 آغاز شد . متخصصان همچنين در مورد صحت داشتن انجام تستهاي سانتريفوژ براساس طرحهاي P2 که به تهيه قطعه هايي از خارج و توليد پوششها و اجزاي سانتريفوژ نياز داشت ، در دوره اي کمتر از يک سال ابراز ترديد کردند .

صبح
Tuesday 15 June 2004, 04:05PM
يك جرم در دنياي زور و مزدوري

دعواي آژانس با ايران بر سر قطعه 2 دلاري است

به اذعان كارشناسان فني آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، تمام بحث اخير اين آژانس با ايران بر سر يك خريد 300 دلاري است.

يك كارشناس بخش پادمان آژانس به خبرنگار اعزامي مهر به وين گفت: بنا به اظهارات مقامات تهران كه به تأييد آژانس هم رسيده است، جمهوري اسلامي تاكنون 150 قطعه «مگنت» خريداري كرده كه هر كدام از آنها در بازار، 2 دلار ارزش دارد.بر اساس گفته‌هاي وي، اگر هم اين موضوع را بپذيريم كه ايران سفارش خريد قطعات بيشتري از مگنت را به يك شركت ارايه كرده است، باز هم ارزش آن 4000 قطعه، 8000 دلار نيز نمي‌شود.وي اذعان كرد كه بر اساس گزارش البرادعي و نيز جلسه ديروز Briefing، آژانس قبول دارد كه خريدي در اين باره انجام نگرفته و ايران تنها سفارش چنين قطعاتي را پيگيري كرده است.گفتني است، «رويترز» به نقل از ديپلمات‌هاي مستقر در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي اعلام كرد: ديپلماتهاي شركت كننده در نشست ديروز شوراي حكام گفتند كه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي چندين سطح از اورانيم غني شده بر روي سانتريفيوژها را پيدا كرده است كه نشان مي‌دهد كه ايران غني‌سازي اورانيم را به سطح بالايي رسانده است.«رويترز» مي‌افزايد: يك شركت خصوصي ايراني خريد دهها هزار دستگاه مگنت مخصوص (دستگاه مگنت براي ايجاد دوران دروني در سانتريفيوژ به كار مي‌رود) را كه براي استفاده در سانتريفيوژهاي P2 به كار مي‌رود از يك دلال اروپايي در دستور كار خود داشته است.در گزارش اخير محمد البرادعي، مدير كل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، آمده است كه اين شركت ايراني در نظر داشت كه چهار هزار عدد از اين دستگاه‌ها را از يك دلال اروپايي خريداري كند كه حداقل دو هزار سانتريفيوژ براي آنها كافي است و در گزارش خود اضافه كرده است اين شركت ممكن است تعداد بيشتري را با قيمت بسيار پايين خريداري كرده باشد.

http://baztab.com/index.asp?ID=17768&Subject=News

با چه كشوري اينگونه برخورد شده است ؟ لابد ما چون مستقليم و مي توانيم روي پاي خود بايستيم ... و از خودي هاي آنها نيستيم ... ! بايد اينگونه بخاطر (سفارش دادن) يا بفرضي هم حتي (خريدن) حقمان تحت فشار زورگويان و مزدوران آنها قرار بگيريم .

صبح
Tuesday 15 June 2004, 04:14PM
متن كامل و نهايي اظهار نظر توضيحي جمهوري اسلامي ايران درباره گزارش البرادعي
متن نهايي اظهارنظر توضيحي جمهوري اسلامي ايران درباره گزارش محمدالبرادعي مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي كه پيش از اين به اعضاي غير متعهدهاي آژانس NAM ارائه شده بود پس از اصلاح و تكميل فردا دوشنبه همزمان با آغاز نشست شوراي حكام به عنوان سندي رسمي از سوي هيات نمايندگي جمهوري اسلامي ايران منتشر مي شود.
به گزارش خبرگزاري "مهر" متن كامل اين توضيحات به شرح زير است:

جمهوري اسلامي ايران خرسند است ، خاطرنشان كند كه گزارش محمد البرادعي رييس آژانس بر گام هاي مهم و قاطعانه ايران و آژانس براي حل مسايل باقي مانده از نشست قبلي شوراي حكام تاكيد كرده است. فعاليت هاي كنوني بررسي طبق توافق نامه پادمان ((INCIRC/153type و پروتكل الحاقي نشان دهنده تلاش هاي ايران و آژانس است.


لازم است يادآوري شود كه عدم وجود معياري مشخص و زماني كافي براي ارايه اطلاعات از سوي ايران، اين فعاليت را دشوارتر نموده است. اگر چه با توجه به روح همكاري ايران كه رييس آژانس نيز در گزارش خود بر آن تاكيد نموده است، اين عمل به منظور راضي نمودن كامل و قطعي آژانس انجام شد.


با توجه به اينكه از فوريه 2003 بيش از 670 بازرس روزانه از ايران بازديد كرده اند، يكي از دقيق ترين و موثرترين بررسي هاي آژانس در ايران صورت گرفته است. عليرغم اينكه دسترسي تكميلي لحاظ شده در بند 4 پروتكل الحاقي زماني از لحاظ قانوني لازم الاجرا مي شود كه اظهارنامه كشورها به آژانس ارايه شده باشد، اما ايران به طور داوطلبانه 12 دسترسي تكميلي را حتي پيش از ارايه اظهارنامه خود، امكان پذير نموده است.


بررسي دقيق اطلاعات و شواهد ارايه شده در چند صفحه بعد، به روشني مشخص مي سازد كه:

1- تمام آلودگي ها از قطعات وارداتي خارجي بوده اند. تكميل شدن تدريجي يافته هاي آژانس درباره آلودگي اورانيوم كاملا غني شده 54 درصد اظهارات ايران مبني براينكه آلودگي 54 درصد از قطعات وارداتي است را مشخص كرد. نمونه برداري هاي بيشتر همراه با همكاري هاي صورت گرفته باز هم اعتبار ايران در سوالات باقي مانده درباره آلودگي هاي اورانيوم 36 درصد غني شده نيز افزايش خواهد داد.

2- اطلاعات و توصيفات ارايه شده از سوي ايران درباره موضوعات اصلي باقي مانده كه برنامه سانتريفيوژ P2 نيز يكي از آنهاست، كاملا كافي بوده است و در هيچ موردي تغيير نكرده و تناقض نداشته اند. تعلل در نمونه برداري محيطي نبايد به ايران نسبت داده شود.

3- اعتبار ايران در برنامه هاي ديگر شامل برنامه غني سازي ليرزي، كامل، مكفي و صحيح بوده است.

4- به دليل شفافيت و همكاري كامل ايران از اكتبر 2003 كه با بررسي هاي دقيق و جدي آژانس همراه بوده است، هم اكنون تاييدهاي كافي وجود تا آژانس با استناد به آنها بتواند روند عادي بررسي ها را طبق معمول اجراي هميشگي پروتكل الحاقي – در محيط هاي فني و نه سياسي – محقق سازد.

A – موضوع آلودگي

1- ملاحظات عمومي

همانطور كه دبيركل نيز در پاراگراف 46 گزارش گفته است، موضوع آلودگي مسئله اي پيچيده است كه با نشانه هاي ذرات در ارتباط است نه مواد هسته اي همانطور كه زمان مي گذرد و تعداد نمونه برداري هاي محيطي نيز افزايش مي يابد، همه مي توانند به نتايجي منصفانه و فني دست پيدا كنند. تفاوت اصلي ميان آخرين يافته ها بر پايه تجزيه نمونه ها و نتايج قبلي آژانس شاهدي بر اين مدعاست.

ما اطمينان داريم كه با نمونه برداري بيشتر و همكاري فني سه كشور اروپايي با آژانس، سوال باقي مانده كليدي كه از آن به عنوان منبع ذرات اورانيوم 235 ، 36 درصد نام برده مي شود، حل خواهد شد. دبيركل در پارگراف 46 گزارش اين موضوع را به شكل زير شرح داده است: "آژانس اطلاعاتي را از كشورهاي ديگر دريافت كرده است كه مي تواند در حل برخي از سوالات مربوط به آلودگي مفيد باشد."


2- اولين نمونه هاي محيطي كه در نطنز توسط آژانس برداشته شد، ذرات اورانيوم كم غني شده و اورانيوم كاملا غني شده را نشان دادند.

ايران در پاسخ به سوال آژانس مبني بر توضيح در اين زمينه، گفت كه منبع آلودگي ها فقط از قطعات آلوده وارداتي است كه از واسطه ها دريافت شده و ايران با ماشين سانتريفيوژ گازي نمي توانسته است غني سازي اورانيوم را بيشتر از 2/1 درصد اورانيوم 235 انجام دهد.

هنوز گزارش و طرح نتايج از سوي آژانس كه احتمالا تحت فشارهايي بوده است ، داراي ايرادهاي جدي زير است :

1- درطول 9 ماه گذشته و برپايه نتايج اوليه تجزيه چند نمونه ، آژانس نتايج اوليه خود را در چند گزارش اخير مربوط به توزيع آلودگي HEU (اورانيوم كاملا غني شده ) و AEU( اورانيوم كم غني شده ) و همچنين ارتباط اين موضوع به مواضع فعاليتهاي هسته اي ذكر نشده ، ارائه داد.

2- بررسي دقيق تر و تحليل نمونه هاي بيشتر ثابت كرد كه نتايج قبلي كه ترديدها و نگراني هاي بي موردي را برانگيخته بود، هيچ پايه فني نداشته است.

3- يك مثال روشن : « آخرين گزارش تحليل نمونه ها در تاريخ پانزدهم مي 2004است كه در آن آژانس اطلاع داده بود كه اين يافته ها بطور كامل اظهارات ايران را مبني بر اينكه اورانيوم كاملا غني شده 54 درصد از قطعات سانتريفيوژ وارداتي است تائيد مي كند ».

ايران ترديدي ندارد كه منشاء آلودگي 36 درصد از قطعات وارداتي سانتريفيوژ بوده است. گرفتن نمونه هاي بيشتر از قطعات بار ديگر ثابت خواهد كرد كه اظهارات ايران صحيح است. شاهد بر اين ماجرا نيز آن است كه بررسي هاي تدريجي آژانس اين موضوع را تا حدي تاييد مي كند. در 26 اكتبر 2003 ادعا شد كه اين نوع آلودگي فقط در يك مكان يافت شده، در حاليكه در گزارش كنوني مشخص است آلودگي در مكان هاي متعددي و در قطعات وارداتي بوده است. همكاري ديگر كشورها براي حل اين موضوع بسيار مفيد است.

B . فعاليت R&D بر سانتريفوژ نوع P2

1- مشاهدات كليدر پي چندين بازرسي از سوي آژانس و مباحثه با بازرسان درباره تحقيقات سانتريفيوژ و توسعه پروژه ملي P2 ، موضوع R&D در P2 مورد گفتگوي بيشتر قرار گرفت و اطلاعات بيشتري به بازرسان داده شد. اطلاعات تكميلي نيز بر پايه ركوردهاي بازرسان كه دبيرخانه آژانس نيز از آن با خبر است، براي اطلاع اعضاي شورا در اختيار قرارمي گيرد:* در سال 1996 در طول بحثي درباره سانترفيوژ P6 واسطه ها طرح هاي مهندسي عمومي را براي ايران تهيه كردند كه برخي نسخه هاي جديد آن P2 نام گرفت. طرف ايراني علاقمند شد كه در برخي مدل هاي پيشرفته سانتريفوژ، تغييراتي را ايجاد كند. طرح جديد تاييد نشد و هرگز توسط سازمان انرژي اتمي ايران به دلايل زير دنبال نشد.

- AEOI از نتايج اين تلاش اول راضي نبود و سبب شد كه برخي قطعات استفاده نشود و دور ريخته شود.

- در آن زمان، ايران چندين مساله فني داشت كه مي بايست حل مي شد و توسط طرح P2 نيز قابل پيگيري نبود. بنابراين بسيار سخت بود كه چنين نوع پيشرفته اي دنبال شود.

* در پي ارزيابي توانايي هاي ملي علمي و فني، سازمان انرژي اتمي به اين نتيجه رسيد كه عقلاني نيست كه پروژه ملي را بر پايه مدل P2 پايه گذاري كند. لااقل تا وقتي كه سطح لازم كارشناسي و توانايي هاي مهندسي براي توليد سانتريفيوژبه طور كامل ايجاد شود. كمبود طرح هاي ساخت P2 دليل ديگر اين تصميم بود. كارشناس آژانس تاكيد كرد كه اين تصميم مورد تاييد است. بنابراين طرح هاي مهندسي كلي تا 2002 معلق ماند.

* مهندسي كه قبلا با طرح هاي P6 در يك شركت خصوصي كار كرده بود، پس از خروج از سازمان انرژي اتمي پيشنهاد داد كه با روتورهاي كامپوزيت بر سانتريفوژ P2 كار شود. وي دليل خود براي انتخاب روتورهاي كامپوزيت فيبركربن در عوض استيل Maraging را براي بازرسان توضيح داد. تجربيات كشورهاي صنعتي گفته وي را تاييد كرد. بنابراين سازمان انرژي اتمي ايران با وي به توافق نامه اي دست يافت و در مادرس 2002 قراردادي يك ساله را امضا كرد و قرار شد پس از يك سري تست هاي روتوري با بالاترين سرعت ممكن، يك ماشين سانتريفوز كامل ارايه شود. در اين قرارداد تست گاز مجاز نيست. قرارداد به دليل مسايل مالي پيش از يك سال فسخ شد.

*كارگاه شركت خصوصي كه در بالا درباره آن گفتگو شد، مورد بازرسي قرار گرفت و درخواست اضافي ذيل بازرسان آژانس با همكاري كامل سازمان انرژي اتمي ايران و آن شركت خصوصي محقق شد:

- قرارداد وي و گزارش پروژه تحقيقاتي وي كه به سازمان انرژي اتمي داده شده بود، توسط بازرسان آژانس در آوريل 2004 مورد بازبيني قرار گرفت.

- دفترچه تجربيات وي كه او آن را دارايي شخصي خود به حساب مي آورد و به دليل مسايل مربوط به قرارداد در اختيار سازمان انرژي اتمي قرار نگرفت، به طور دقيق از سوي بازرسان آژانس مورد بازرسي قرار گرفت.

- اجزاي توليد شده توسط وي، از سوي بازرسان مورد بازرسي قرار گرفت، ليست كاملي از آنها توسط بازرسان تهيه شد، نمونه ها و عكس ها نيز به عنوان تكميل همكاري ايران به آنها داده شد و اجزا توسط بازرسان مهر و موم شد.

* گزارش R&D در P2 كه به بازرسان داده شد، شامل اطلاعات فني و تجربي بود در حاليكه تحقيق كنندگان فقط مي بايست اصول تئوري را در چارچوب اين موضوع گزارش دهند.

* علاوه بر اين گزارش، بازبيني دفتر شخصي شامل جزييات تجربيات، تصوير كاملي از پروژه را در اختيار بازرس ها قرارداد. كمي بعد از بازرسي، بازرسان تاييد كردند كه وي هم از لحاظ تئوري و هم از لحاظ عمل كاملا تبحر داشته است.

2- بازبيني گزارش2-1 : كفايت اعتبار ايران درمورد برنامه R&DP2شواهد در دسترس و ركوردهاي نشست ها و مصوبه ها كه توسط آژانس تهيه شده بود، و در زير نشان داده شده است به روشني نشان مي دهد كه ملاحظات آژانس در پاراگراف 22 گزارش، اطلاعات متناقضي درباره سانتريفوژ P2 است و همين اطلاعات منجر به آن شده است كه ارزيابي آژانس در پاراگراف 47 درباره P2 نياز به بازبيني داشته باشد.* در نشست با بازرسان آژانس در 28 ژانويه 2004، مهندسي كه در بالا از وي نام برده شد، عنوان كرد كه در طول قراردادش مي توانسته است تمام قطعات را به كارگاهش ببرد به جز مگنت (magnet) هايي كه از خارج خريداري كرده است، روتورهاي كامپوزيت كه دركارگاه هاي ديگر ساخته شده است (كه بعدها توسط بازرسان مورد بررسي قرار گرفت) و ساچمه هايي كه كارگاه سازمان انرژي اتمي تاييد نشده است. (braze) .

صبح
Tuesday 15 June 2004, 04:15PM
* بنابراين، اطلاعات پاراگراف 22 ، GOV/2004/34 كه برخي مگنت هاي سانتريفيوژ P2 از تهيه كنندگان آسيايي وارد شده و روتورهاي كامپوزيت كه در ايران ساخته شده است، در كارگاههاي ديگري آمده شده بوده است. در همين حال ايران هم اكنون اطلاع مي دهد كه چنين ركوردهايي اشتباه است.


* در همان پاراگراف جمله " مقامات ايراني قبلا اعلام كرده اند كه ايران سانتريفوژهاي P2 از خارج تهيه نشده است اما تمام قطعات شامل روتورهاي كامپوزيت را در كارگاهي از يك شركت خصوصي در تهران توليد كرده است" نادرست است. زيرا براي مثال در زمان نشست بازرسان در ژانويه 2004 ايران گفته بود كه هيچ قطعه P2 از واسطه ها دريافت نكرده است. مگنت هايي كه توسط مهندس مذكور خريداري شده بود از واسطه ها نبوده بلكه از شركتي آسيايي بوده است كه آژانس در گزارش از آن با خبر بوده است.

* 4000 مگنت كه در گزارش درباره آنها بحث به ميان آمده است هرگز از شركت اروپايي خريداري نشده است. (كه در پاراگراف 23 اشتباها سخن از واسطه هاي اروپايي به ميان آمده است). كپي پيش فاكتور نيز به بازرسان داده شده است. تعداد كل مگنت هايي كه توسط شخص مهندس خريداري شده، 100 عدد بوده است. (كه كيفيت پايين داشتند و مورد استفاده قرار نگرفتند) كه 50 عدد آنها در دسترس بازرسان قرار گرفت. اين اطلاعات بايد ابهام در پاراگراف هاي 23 و 24 را از بين ببرد.

* جمله "... تعداد سانتريفوژهاي جمع شده و تست شده" در پاراگراف 37 نشانه بي توجهي است. زيرا بازرسان مطلع بودند كه طبق قرارداد شخص مذكور با AEOI وي فقط قرار بوده است كه يك ماشين سانتريفوژ را جمع كند.


* به عنوان نتيجه بحث ها با مهندس مذكور در 30 مي 2004، بازرسان آژانس تاييد مي كنند كه نتيجه ملاقات آنها با مقامات ايراني در 2 ژوئن 2004 منجر به اين نتيجه گيري شد كه اظهارات ايران درباره P2 و R&D با يافته هاي آنها انطباق دارد. بنابراين آنها همانطور كه در پاراگراف 26 آمده نه تنها نگران نيستند بلكه درباره امكان تست هاي سانتريفوژ برپايه طرح P2 متقاعد هم شده اند. به هر حال "ترديد" هم اكنون رفع و موضوع حل شده است.

2-2 : تعلل نمونه برداري ؟در پاراگراف 48 گزارش به طور نگران كننده اي آمده است: تعلل ايران تا نيمه آوريل براي ملاقات هايي كه در نيمه مارس در نظر گرفته شده بود، شامل ديدار كارشناسان سانتريفيوژ آژانس از تعدادي مكان هاي مربوط به برنامه غني سازي ديدار كارشناسان سانتريفيوژ از تعدادي مكان هاي مربوط به برنامه غني سازي سانتريفيوژ سبب دير شدن نمونه برداري و تجزيه شد. اما حقيقت موجود اين اظهارات را تاييد نمي كند:

* بازرسان آژانس از 27 مارس در ايران بوده اند. توقف درخواست شده فقط تا 10 آوريل بوده است.

* بازرسان متعددي از 27 مارس در ايران حضور داشته اند.

*هيچ گونه مانعي براي بازرسان در نمونه برداري از قطعات P2 و مكان ها از زمان رسيدن آنان به ايران وجود نداشته است.

* بازرسان آژانس به خواسته خودشان از قطعات P2 پس از نيمه آوريل 2004 بازرسي كردند، خواسته آنها براي ديدار از روتورهاي كامپوزيت بوده است.

* در طول ديدار نيمه آوريل آنها، بازرسان فقط ليستي از قطعات پي 2 گرفتند و حتي خواهان نمونه برداري محيطي نبودند.

* بازرسان به خواسته خودشان تا نيمه ماه مي 2004 هيچ نمونه برداري نكردند .

* بنابراين "تعلل در نمونه برداري محيطي و تجزيه" نبايد به ايران نسبت داده شود.

C – غني سازي ليزري1- ملاحظات كليدر پي موضوعات مرتبط به غني سازي سانتريفوژها و دشواري هاي فني، پروژه هاي غني سازي ليزري تمام شد و تجهيزات كنار گذاشته شدند. آژانس تاريخچه اين پروژه را بررسي كرد و تمام قطعات و تهيه كنندگان خارجي را مورد مطالعه قرار داد، مكان ها مورد بازرسي قرار گرفتند و نمونه برداري گرديد.2- بازبيني گزارش آژانس2-1 : سطح غني سازيتعبير نامناسب آژانس از اظهارات ايران درباره غني سازي ليزري كه سبب نوشته شدن پاراگراف 33 شده است، بايد اصلاح شود.* در نامه 21 اكتبر 2003 به رييس آژانس، ايران آژانس را مطلع كرد كه "درباره عملكرد CSL، درباره 8 كيلوگرم، فلز اورانيوم در اتاقك ها تبخير شد و جداسازي غني سازي در قرارداد لحاظ شده بوده است.درطول اولين مصاحبه با بازرسان آژانس كه در اين زمينه در 28 اكتبر 2003 قرار گرفت. كارشناس ليزر ايراني گفت: ما قادر بوديم كه هدف قرارداد را محقق نماييم و همزمان دو نوع غني سازي انجام دهيم.* منبع در پاراگراف 33 گزارش يعني جمله "تجهيزات مي توانستند غني سازي اورانيوم را تا بالاي 3 درصد اورانيوم 235 انجام دهند". اطلاعات قبلي را كه ايران به آژانس داده بود، مورد توجه قرار نداده است.

* بي توجهي هاي بالا مورد تاييد قرار گرفته و توسط متخصصان پادمان در جلسه توجيهي (briefing) 10 ژوئن 2004 تصحيح شده است.

* شايسته است توجه شود كه كارشناسان ليزر از اين حقيقت آگاه هستند كه به دليل كاركردن درست تجهيزات، بايد ذراتي با فاكتور غني سازي بالا تهيه شود تا سيستم بتواند به درستي و درمدت طولاني عمل نمايد.

2-2: توانايي توليدبا توجه به گزارش آژانس در پاراگراف 34، از آنجائيكه ايران در ارتباطات قبلي خود روشن كرده است لازم است بارديگر روشن كنيم كه سيستم ليزر با ظرفيت يك گرم در ساعت هرگز دريافت يا نصب نشده است .

* به نظر مي رسد كمي سر درگمي وجود دارد در مورد اين موضوع كه دو پروژه جداي از هم درباره غني سازي ليزري وجود داشته كه با دو كشور جداگانه (B,A) با توانايي هاي مختلف صورت گرفته است. اين موضوع به پاراگراف 34 گزارش باز مي گردد كه قرارداد با تهيه كننده B را يادآوري مي كند.

* جمله " نصب AVLIS " در اولين خط پاراگراف 34 خواننده را گمراه مي كند كه گويي تمام سيستم توانايي غني سازي يك گرم در ساعت را داشته است در حاليكه قرارداد به طور كامل اجرا نشد و قطعات مهم ( ليزر) نيز ارسال نشد.

* در واقع اپراتوري كه اتاقك رسيده از تهيه كننده B را استفاده مي كرده است فقط تست هايي را درباره عملكرد اتاقك صورت داده است.

* چند ماه بعد، به دليل اتمام قرارداد، سيستم مذكور پيش از اولين بازرسي آژانس از لشكرآباد در اكتبر 2003 كنار گذاشته شد.

* توانايي توليد سيستم يك گرم در ساعت هرگز نصب نشد و عملي نگرديد پس نتوانست به طور مداوم هم كار كند ، بنابراين جمله "نمي توانسته است به طور مداوم كار كند" در پاراگراف 34 اشتباه است.تاریخ انتشار، تهران: ۲۳:۲۴ , ۱۳۸۳/۰۳/۲۴

صبح
Tuesday 15 June 2004, 04:24PM
دبير اول يك كشور اروپايي: نامه هشدار سيد محمد خاتمي در وين بررسي مي شود
دبير اول نمايندگي يكي از كشورهاي اروپايي در آژانس بين المللي انرژي اتمي اعلام كرد كه نامه سيد محمد خاتمي هم اكنون در ميان نمايندگي هاي كشورهاي اروپايي در آژانس در حال بررسي است.
به گزارش خبرنگار اعزامي مهر، اين عضو ارشد هيات ديپلماتيك يك كشور اروپايي حاضر در آژانس بين المللي انرژي اتمي ، در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار اعزامي "مهر" به وين ، درباره نامه رييس جمهور كشورمان به كشورهاي اروپايي و اعتراض به اين كشورها براي ارائه پيش نويس قطع نامه اي غير منصفانه درباره برنامه هاي صلح آميز هسته اي جمهوري اسلامي، اظهار داشت: متن نامه سيد محمد خاتمي هم اكنون به هيئت سه كشور اروپايي در آژانس رسيده است.
وي ضمن آنكه اعلام كرد يك نسخه از اين نامه را مطالعه كرده است، در پاسخ به خبرنگار "مهر" ، درباره تاثير اين نامه بر قطعنامه كشورهاي اروپايي اظهار داشت: نمي توان گفت اين نامه بر قطعنامه كشورهاي اروپا درباره ايران تاثير دارد ؛ اما حتما در مذاكرات ، "مورد نظر" قرار خواهد گرفت.
اين ديپلمات ارشد غربي خاطر نشان كرد كه انگليس ، فرانسه و آلمان و نيز ديگر كشورهاي اروپايي در حال بررسي دقيق اين نامه هستند و ديگر هيئت هاي اروپايي حاضر در آژانس نيز اين نامه را دريافت كرده اند.
وي به خبرنگار "مهر" گفت كه اين متن به طور كاملا محدود توزيع شده است و به همين دليل امكان نقل بخش هايي از آن وجود ندارد .
وي تصريح كرد كه رييس جمهور ايران در اين نامه از كشورهاي اروپايي در خواست كرده است كه به تعهدات خود در برابر تهران جامه عمل بپوشانند.

شب گذشته خبرگزاري مهر در خبري اختصاصي از ارسال اين نامه از سوي سيد محمد خاتمي به سه كشور اروپايي خبر داده بود.

صبح
Tuesday 15 June 2004, 04:27PM
قابل توجه جناب فريدام ( به زبان انگليسي ) :

رييس مجلس: تصويب پروتكل به رفتار آژانس بستگي دارد


غلامعلي حدادعادل، رييس مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به قطعنامه پيشنهادي كشورهاي آلمان، انگليس و فرانسه گفت: در اين قطعنامه آمده است كه مجلس بايد به سرعت پروتكل الحاقي را امضا كند، اما ما به اين كشورها مي‌گوييم، شما نمي‌توانيد براي مجلس ايران تعيين تكليف كنيد.به گزارش مهر، وي در ابتداي جلسه علني امروز مجلس افزود: مجلس ايران از بيگانه دستور نمي‌گيرد، بلكه تابع منافع ملي است.حدادعادل خاطرنشان كرد: اگر پيوستن به پروتكل را به سود ملت بدانيم، آن را تصويب مي‌كنيم، در غير اين صورت، پروتكل تصويب نخواهد شد و دولت نيز تابع مجلس خواهد بود.رييس مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: مجلس هنوز پيوستن به پروتكل را تصويب نكرده است و تصويب آن به رفتار آينده آژانس بستگي دارد.وي از سه كشور اروپايي خواست، همانند آمريكا به دام صهيونيست‌ها نيفتند.حداد عادل ادامه داد: همانطور كه مسؤولان بلندپايه نظام گفته‌اند، ايران درصدد استفاده غيرصلح‌آميز از فناوري هسته‌اي نيست و اصولا توليد سلاح كشتارجمعي را برخلاف موازين خود مي‌داند.رييس مجلس گفت: اگر در اجلاس سال گذشته موافقت‌نامه با سه كشور اروپايي را امضا كرده‌ايم و تعهداتي را پذيرفته‌ايم، براي اين بوده است كه حسن نيت خود را به اثبات برسانيم.وي تأكيد كرد: نشانه حسن نيت اين است كه ما پيش از تصويب پروتكل در مجلس، درهاي مراكز خود را به روي بازرسان آژانس گشوديم.حداد عادل گفت: متأسفانه در قطعنامه پيشنهادي سه كشور اروپايي آمده است كه ايران بايد از فعاليت‌هاي صلح‌آميز نيز دست بردارد كه اين، برخلاف توافقات به عمل آمده در تهران است.وي خاطرنشان كرد: آژانس بين‌المللي انرژي اتمي براي اين به وجود آمده كه مرز بين استفاده صلح‌آميز و غيرصلح‌آميز از انرژي هسته‌اي را مشخص كند و موظف است، به كشورها در دستيابي به تكنولوژي صلح‌آميز هسته‌اي كمك كند در غير اين صورت، فلسفه تشكيل آژانس، مورد سؤال قرار خواهد گرفت.رييس مجلس شوراي اسلامي در پايان با اشاره به 26خرداد سالگرد شهادت شهيدان اماني، صفارهرندي، نيك‌نژاد و بخارايي ياد آنان را گرامي داشت و گفت: اين شهيدان چون ستاره‌اي در دوران استبداد درخشيدند و صبح انقلاب را به ارمغان آوردند.

سینا 555
Tuesday 15 June 2004, 08:08PM
برخورد منصفانه اي با حسن نيت ايران در گزارش برنامه هاي اتمي نشد


معاون مركز مطالعات راهبردي و بين المللي آمريكا با اشاره به صلح آميز بودن فعاليت هاي هسته اي ايران، گفت: با اين اقدامات مسالمت آميز، منصفانه برخورد نشده است.
پتريك گرانين در مصاحبه با شبكه اول سيما با بيان اينكه سياست هاي پشت پرده، ضد و نقيض و دوگانه غرب به ويژه آمريكا در روابط بين الملل همواره وجود داشته است، افزود: با توجه به پايبندبودن به اصل برابري در نظام بين المللي، برخي از كشورها در خصوص فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسلامي ايران منصف نبوده اند.
وي گفت: اقداماتي كه جمهوري اسلامي ايران در ماههاي گذشته صورت داده است مانند امضاي پروتكل الحاقي و اجازه بازرسي هاي بيشتر به وضوح حسن نيت و تلاش ايران در جلب اعتماد جامعه بين الملل گواهي مي دهد.
اظهارات
معاون وزارت خارجه آمريكا
مقام هاي آمريكايي با وجود فضاي متفاوت از نظرات اين كشور در شوراي حكام باز هم بر ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد اصرار مي ورزند.
به گزارش ايرنا اين در حالي است كه كشورهاي اروپايي با وجود آنكه با ارايه پيشنويس قطعنامه اي به شوراي حكام، در بخش هايي انتقادهايي جدي به برنامه هسته اي جمهوري اسلامي وارد مي كنند، اما در عين حال بحثي براي ارجاع پرونده به شوراي امنيت را مطرح نكرده اند.
اين پيشنويس كه در عين حال با انتقاد جدي ايران و كشورهاي غيرمتعهد عضو شوراي حكام رو به رو شده اكنون محور اصلي رايزني ميان كشورها و اعضاي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي است.
اما «جان بولتون» معاون وزير امور خارجه آمريكا دركنترل تسليحات و امور بين المللي روز گذشته گفت كه شوراي امنيت سازمان ملل متحد، بايد به پرونده هسته اي ايران رسيدگي كند.
وي در گفت وگو با راديوي آمريكايي فردا در پاسخ به اين سؤال كه «ايالات متحده هميشه درباره جنگ افزارهاي كشتار جمعي ايران نگران بوده است، آيا هنوز هم بر همين موضع است؟» افزود: بله، ديدگاه ما اين است كه ايران برنامه تسليحات محرمانه اتمي خود را دنبال مي كند.
معاون وزير امور خارجه آمريكا از اينكه برنامه هسته اي ايران بسيار پيشرفته و نزديك به خودكفايي است ابراز نگراني كرده است.
جان بولتون همچنين مدعي شد كه ساختن سلاح هاي هسته اي در دست انجام است و ايران مي خواهد آژانس جهاني انرژي اتمي را بفريبد.
وي افزود: آمريكا فشار مي آورد تا ايران از دستيابي به تسليحات هسته اي محروم گردد.
پرونده ايران بايد بسته شود
صالح بكر الطيار رئيس مركز مطالعات عربي اروپايي در پاريس در گفت وگو با واحد مركزي خبر اظهارداشت: با توجه به همكاري كامل ايران با آژانس انرژي اتمي پرونده هسته اي ايران بايد بسته شود.
اين كارشناس حقوق بين المللي خاطر نشان كرد نظر به اينكه رژيم صهيونيستي و سلاح هاي اتمي آن خطر بزرگي براي منطقه است و همچنين با توجه به پايبندنبودن اسرائيل به همه قوانين و عرف هاي بين المللي و با وجود شناختي كه جهان از سياست هاي تروريستي رژيم صهيونيستي دارد حتي اگر فعاليت هاي هسته اي ايران جنبه نظامي هم داشته باشد براي دفاع از خود موجه و منطقي است.
وي افزود: ايران مجبورنبوده و نيست كه به پروتكل الحاقي بپيوندد و مؤسسات خود را براي ورود بازرسان آژانس بازبگذارد.
الطيار گفت: نه آژانس انرژي اتمي، نه آمريكا و نه هيچ طرف ديگر نمي تواند ايران را از فعاليت هسته اي صلح آميز منع كند. بايد موازنه راهبردي در منطقه ايجاد شود. چرا بايد اسراييل نيروگاه هاي اتمي و نظامي داشته باشد و چرا بايد اين فناوري براي آنان جايز و براي ديگران ممنوع باشد.
آژانس، اهرم آمريكا عليه كشورهاي اسلامي است
عذب الطيب الطاهر نويسنده و تحليلگرسياسي روزنامه قطري الرايه گفت: خودداري آژانس بين المللي اتمي از مختومه كردن پرونده هسته اي ايران حاكي از تبديل شدن آژانس به سازوكار مهمي براي آمريكا و تحت فشارقراردادن كشورهاي عربي و اسلامي است
وي درمصاحبه با واحد مركزي خبر افزود: آمريكا فشار خود را به آژانس افزايش داده است و اين آژانس به تدريج درحال تبديل شدن به يكي از سازوكارها و اهرم هاي مهم آمريكا براي تحت فشار قراردادن كشورهاي عربي و اسلامي است.
اين كارشناس قطري درباره سكوت آژانس و جامعه بين المللي درباره فاجعه زيست محيطي درخاورميانه ناشي از نشت مواد راديواكتيو از نيروگاه هاي اتمي رژيم صهيونيستي گفت: سكوت آژانس بين المللي انرژي اتمي و جامعه بين المللي درباره خطرات نيروگاه هاي اتمي رژيم صهيونيستي ثابت مي كند آژانس بين المللي انرژي اتمي خط و مشي دوگانه اي درباره خطرات اتمي رژيم صهيونيستي درپيش گرفته است.

صبح
Wednesday 16 June 2004, 02:24PM
موسويان : در انتظار پاسخ اروپا هستيم // پس از بررسي قطعنامه درباره استمرار تعليق داوطلبانه غني سازي تصميم گيري خواهيم كرد
حسين موسويان دبير كميته سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي گفت: جمهوري اسلامي ايران پس از تصويب قطعنامه شوراي حكام آينده روابط خود با آژانس و بسياري از موارد لحاظ شده در پرونده هسته اي ايران را دوباره بررسي خواهد كرد.
به گزارش خبرنگار اعزامي مهر از وين، وي صبح امروز لحظاتي پيش از آغاز جلسه شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي در جمع خبرنگاران گفت: تاكنون سه دور گفتگو با كشورهاي غيرمتعهد انجام گرفته است و ما در ايران در حال حاضر در انتظار سومين تغيير پيش نويس قطعنامه اروپايي هستيم كه احتمالا تا آخر وقت امروز مشخص خواهد شد .

وي با اشاره به دومين پيش نويس قطعنامه ارايه شده از سوي لندن، پاريس و برلين گفت : پيش نويس دوم آنها تغيير مثبت چنداني نداشت و به هيچ عنوان اين پيش نويس هم براي ما قابل قبول نيست .

دبير كميته سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي درباره نامه رييس جمهوري به سران سه كشور اروپايي گفت: محتواي نامه ايشان محرمانه است و من مجاز به ارايه جزييات آن نيستم اما تهران در نهايت در انتظار پاسخ آنها و سومين تغيير درمتن قطعنامه مورد نظر سه كشور اروپايي است .

وي همچنين با اشاره به تشكيل جلسات جداگانه با مديران آژانس و شخص البرادعي، كشورهاي اروپايي، كشورهاي غيرمتعهد، روسيه و چين گفت : مذاكرات صورت گرفته با البرادعي و آژانس خوب بوده و نيز گفتگو با كشورهاي غيرمتعهد، روسيه و چين نتايج قبل توجهي در برداشته اما ما اكنون در انتظار پاسخ اروپا هستيم.

موسويان احتمال ارايه پيش نويس سوم و چهارم را از سوي كشورهاي اروپايي منتفي ندانست و گفت: احتمال دارد اين پيش نويس فردا ارايه شود.

وي افزود: ايران به هيچ عنوان هيچ بندي را درباره توقف فعاليت پروژه UCF اصفهان و نيز آب سنگين اراك قبول نخواهد كرد.

دبير كميته سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي همچنين اعلام كرد كه جمهوري اسلامي ايران پس از پايان جلسه شوراي حكام و بررسي محتواي قطعنامه آژانس درباره حضور خود در اجلاس بعدي و نيز استمرار تعليق داوطلبانه غني سازي تصميم گيري جدي به عمل خواهد آورد.

موسويان در ادامه اظهار داشت: آژانس در گزارشات اخير خود هيچ نگراني درباره صلح آميز نبودن فعاليت هاي هسته اي ايران و انحراف از مقررات مطرح نكرده و تنها درباره باقي ماندن دو ابهام ساده سخن به ميان آورده است.

وي پيش نويس حاضر را كار مشتركي بين اروپا و آمريكا عنوان كرد و گفت: اعتراض ايران به گزارش البرادعي و مواردي كه از نظر تهران در گزارش آژانس اشكال وجود داشته ديشب در جلسه مشتركي ميان كارشناسان ايران و مديران ارشد آژانس مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.

موسويان درپاسخ به سوالي درباره ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل گفت: آمريكا مي داند كه جايي براي طرح اين مساله نيست و اگر واشنگتن بار ديگر اين موضوع را مطرح كند، قطعا باز منزوي خواهد شد.

موسويان اظهار نظر نماينده آمريكا كه روز گذشته در گفت وگو با مهر اعلام كرده بود كه تهران با اعزام گروه هاي ديپلماتيك و خبرنگاراني به وين قصد فشار سياسي به آژانس دارد را رد كرد و گفت: بدون شك تعداد ديپلمات ها و خبرنگاران آمريكايي در مقر آژانس كمتر از خبرنگاران و ديپلمات هاي ايراني نيست.

صبح
Wednesday 16 June 2004, 02:31PM
گزارش اختصاصي خبرنگار اعزامي مهر به وين( 67)
مشاور هيئت روسيه در گفتگو با "مهر": آژانس فني است؛ سياستمدارها اشتباه آمده اند
مشاور هيئت كشور روسيه در آژانس بين المللي انرژي اتمي تاكيد كرد كه ديده بان هسته اي سازمان ملل محيطي كاملا علمي و فني است و سياستمداران براي اعمال نفوذ بايد مكان ديگري را انتخاب كنند.
به گزارش خبرنگار اعزامي مهر به وين، يكي از مشاورين هيئت روسي حاضر در آژانس بين المللي انرژي اتمي در مصاحبه اختصاصي با خبرگزاري مهر درباره قطعنامه اروپا درباره برنامه هاي صلح آميز جمهوري اسلامي ايران، گفت: قطعنامه اروپا هنوز به تاييد نهايي نرسيده است و احتمالا بار ديگر تغيير پيدا خواهد كرد.

وي درباره تلاش هاي روسيه براي تغيير در اين قطعنامه اظهارداشت: روسيه خواهان آن است كه با در نظر گرفتن نكات و موضوعات فني درباره برنامه هاي هسته اي ايران، تغييرات متعادلي در اين قطعنامه ايجاد شود.

اين مقام روس افزود: هنوز رايزني هاي بسيار گسترده اي در حال انجام است و بايد تا پايان يافتن رايزني ها و انتشار قطع نامه نهايي منتظر بود تا بتوان درباره آن اظهار نظر كرد.

وي درباره رايزني هاي گسترده ايران و كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد براي نرمتر كردن لحن قطع نامه، قطع نامه كنوني را عليه ايران ندانست و اظهار داشت: بايد اعلام كنم كه رايزني و تلاش هاي ايران تاكنون بسيار مفيد بوده و سبب شده است كه تصوير روشن تري از فعاليت هاي هسته اي ايران براي اعضاي شوراي حكام ايجاد شود.

اين عضو هيئت روسيه ضمن تاييد ايجاد تغييراتي كاملا سطحي و كم در قطعنامه، خاطرنشان كرد: اگر چه تغييرات صورت گرفته هنوز رضايت مندي ايران را فراهم نكرده است، اما آرام به سوي قطعنامه اي متعادل پيش رفته است و ما اميدواريم كه اين تعادل در نسخه بعدي بيشتر باشد.

اين مشاور هيئت روسي كه نخواست نامش فاش شود، درباره سياسي شدن پرونده هسته اي ايران توسط سياستمداران غربي اظهار داشت: متاسفانه تعدادي سياستمدار در ميان شوراي حكام آژانس حضور دارند كه به جاي در نظر گرفتن نكات فني و كارشناسي فقط درصدد بر آوردن منافع سياسي خود هستند.

وي كه اين موضوع را يكي از دلايل اصلي طولاني شدن پرونده ايران و همچنين ديگر موضوعات حساس در آژانس دانست، اظهار داشت: يكي از ايرادهايي كه برخي به آژانس بين المللي انرژي اتمي وارد دانسته اند، همين است كه سياستمداران در جلسات حضور دارند در حالي كه اين آژانس سازماني كاملا فني است.

عضو هيئت روسي درباره نامه سيد محمد خاتمي رييس جمهور ايران به سران كشورهاي اروپايي گفت: نامه رييس جمهور ايرا ن به كشورهاي اروپايي گامي بسيار مهم در اعلام نارضايتي ايران درباره قطع نامه است.

مشاور روسي در حالي با خبرنگار مهر سخن مي گفت كه جلسه صبح سومين روز شوراي حكام ساعتي قبل آغاز شده است و هنوز بررسي پرونده هسته اي ايران شروع نشده است.
احتمال مي رود كه در جلسه عصر امروز كه راس ساعت 15 به وقت وين تشكيل مي شود، موضوع ايران به بحث گذاشته شود.

[HR]


عضو جنبش امل لبنان در گفتگو با "مهر" :
اروپا در فشار سياسي عليه ايران همراه آمريكاست
عضو جنبش امل لبنان و رئيس دفتر اين جنبش در تهران با اشاره به فشارهاي روزافزون آمريكا و غرب بر ايران تاكيد كرد هيچ قانون جهاني وجود ندارد كه مانع دستيابي كشورهاي اسلامي به انرژي هسته اي شود.
ابوعادل ياسرعون در گفتگو با خبرنگار بين الملل خبرگزاري مهر، با سياسي خواندن فشارهاي آمريكا و اروپا بر ايران در موضوع هسته اي تصريح كرد: متاسفانه اروپايي ها نيز در خط فشارهاي سياسي بر ايران با آمريكا هماهنگ و همنوا هستند و درحالي فشارهاي غير منصفانه خود را بر ايران افزايش مي دهند و ايران را متهم به پنهان كاري در برنامه هسته اي مي كنند كه هيچ توجهي به زرادخانه مخوف هسته اي رژيم صهيونيستي نمي كنند.

عادل عون افزود: آمريكا و اروپا در اعمال فشار بر ايران توافق دارند و نمي خواهند ايران در آرامش بسر برد و تلاش مي كنند از هر سو ايران را تحت فشار قرار دهند .
عضو جنبش امل لبنان تاكيد كرد : همه كشورهاي اروپايي بدون استثناء در فشارهاي عليه ايران با آمريكا همنوا هستند.

رئيس دفتر جنبش امل گفت : اين حق هركشور اسلامي است كه به انرژي هسته اي براي پيشرفت و شكوفايي اقتصاد خود دست يابد و قوانين بين الملل هم چنين حقي را محترم مي شمارند هيچ قانوني وجود ندارد كه مانع دستيابي كشورهاي اسلامي به انرژي هسته اي شود.

وي درباره اهداف آمريكا از اعمال فشار بر ايران از طريق آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت : دردرجه اول آمريكا مي خواهد ايران درمقابلش تسليم شود و با آمريكا همكاري كند تا واشنگتن با خيال راحت طرحهاي سلطه جويانه و توسعه طلبانه خود را در منطقه به پيش ببرد وتمام تلاش خود را براي نابودي اسلام و غارت ثروت هاي جهان اسلام بكار گرفته است .


وي با اشاره به اقدامات گستاخانه اخير برخي شيخ نشين هاي خليج فارس عليه تماميت ارضي و تجاوز به كشتي هاي صيادي ايراني، تصريح كرد اين اقدامات با چراغ سبز آمريكا صورت مي گيرد زيرا اصولا اين كشورها جرات اين اقدامات گستاخانه را بدون حمايت آمريكا ندارند و اين اقدام ها با خط دهي آمريكايي ها براي بحراني كردن اوضاع جبهه جنوبي ايران صورت مي گيرد.


به گفته عادل عون ، آمريكا مي خواهد سلطه و سيطره خود را بر جهان بويژه خاورميانه تحميل كند چه اين كشورها بخواهند و چه نخواهند. آنها ادعا مي كنند مي خواهند نظام دمكراتيك و آزادي بياورند در حالي كه دروغ مي گويند و تنها به دنبال پيشبرد اهداف توسعه طلبانه خود هستند.

عادل عون با اشاره به تهديدهاي مستمر آمريكا بر ضد ايران گفت: آمريكا از دست زدن به حمله نظامي به ايران وحشت دارد زيرا عواقب ناگوار آن را خوب مي داند آمريكا خوب درك مي كند كه ايران با عراق و افغانستان تفاوت دارد و ملت ايران ملت شجاع و آزاده هستند و در مقابل زورگويي ها و تجاوز آمريكا با قدرت ايستادگي خواهند كرد.

رئيس دفتر جنبش امل لبنان گفت : آمريكا هرگز تمايل ندارد ايران به فناوري هسته اي مسالمت آميز دست يابد و اقتصاد و جامعه خود را پيشرفته كند، آمريكا تحت بهانه مبارزه با تروريسم و شعار تحميل دمكراسي و بهبود اوضاع منطقه در صدد پيشبرد وعملي كردن سياستهاي سلطه طلبانه خود در منطقه است آنها از جنگ عليه افغانستان و سپس اشغال عراق و تهديد لبنان و سوريه و اعمال فشار بر ايران از طريق آژانس انرژي اتمي با همدستي اروپايي ها اين خط را دنبال مي كنند و به دنبال روزنه اي براي دخالت د رامور داخلي ايران هستند.

وي با دوگانه خواندن رفتار آمريكا و اروپايي ها و آژانس بين المللي انرژي اتمي در موضوع هسته اي ايران اظهار داشت : آمريكا و اروپايي ها هر روز بر حجم فشارهاي خود بر ايران مي افزايند و ايران را به مخفي كاري و عدم شفاف سازي متهم مي كنند درحالي كه ايران همه جور همكاري را تا بحال انجام داده است اما آنها و حتي جامعه بين الملل چشمان خود را بروي دهها كلاهك مخوف هسته اي رژيم صهيونيستي كه تهديد بالقوه اي براي امنيت و ثبات منطقه و تهديد عليه جهان اسلام و عرب است، بسته اند و حتي از سلاح هاي هسته اي اسراييل حمايت مي كنند و مي گويند اسراييل براي حمايت از خود به آن نياز دارد در حالي كه با وجود همكاري گسترده ايران و امضاي پروتكل و بازرسي هاي گسترده از تاسيسات هسته اي ايران همچنان با اعمال فشار بر آژانس انرژي اتمي در صدد جلوگيري از دستيابي ايران به فناوري هسته اي شوند.

عادل عون افزود: آمريكا و اروپا همچنان با معيارهاي دوگانه با مسائل بين المللي بازي مي كنند، موضوع هسته اي ايران را كاملا سياسي كرده اند آمريكا تنها خواهان تسليم و سازش ايران هستند، زيرا ايران مانع بزرگي در مقابل زياده هاي خواهي هاي آمريكا و سلطه جويي آنها است.
وي گفت : اسراييل سردسته تروريست ها در جهان است و هر روز دست به جنايت و كشتار و تخريب در مناطق فلسطيني مي زند اقدامات اين رژيم از نظر آمريكا نه تروريسم بلكه دفاع از خويش خوانده مي شود اما مقاومت مشروع يك ملت تحت اشغال تروريسم ناميده مي شود.

وي با اشاره به ضعف و ماهيت سازشكاري اكثر كشورهاي عربي در مقابل آمريكا تاكيد كرد: اكنون در مقابل آمريكا به جز مربع طلايي جمهوري اسلامي ايران، سوريه ، لبنان و انتفاضه ملت فلسطين گزينه اي وجود ندارد وكشورهاي عربي در مقابل آمريكا تسليم هستند.

صبح
Saturday 19 June 2004, 07:48AM
بدون توجه به اعتراف‌هاي مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي،
پيش‌نويس قطعنامه‌ي سه كشور اروپايي بدون راي گيري تصويب شد
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي خارجي - ايران در جهان

پيش‌نويس قطعنامه‌ي ارايه شده از سوي سه كشور اروپايي كه با اعتراض شديد كشورهاي غيرمتعهد مواجه شده بود، پس از جنجال‌هاي فراوان بدون راي‌گيري به تصويب رسيد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، آلمان، انگليس و فرانسه پيش‌نويس قطعنامه‌شان درباره‌ي برنامه هسته‌يي ايران را بدون توجه به اعتراف‌هاي مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي ارايه كردند.

رئيس جمهور كشورمان روز چهارشنبه گذشته گفته بود:« مساله‌ي هسته‌اي ايران، بيش از آن‌كه جنبه‌ي فني داشته باشد، جنبه‌ي سياسي دارد. يك اراده‌ي سياسي پشت اين قضيه وجود دارد كه عليه ايران بهانه‌گيري كند؛‌ به‌خصوص براي جلوگيري از دستيابي ايران به فناوري پيشرفته.»

رييس‌جمهور در ادامه با اشاره به اين‌كه «ما سلاح هسته‌اي نمي‌خواهيم و اين امر در دكترين دفاعي ما ابدا جايي ندارد» تاكيد كرده بود:« فناوري هسته‌اي فوايد فوق‌العاده و متعددي دارد كه هر كشوري كه در مسير توسعه باشد نمي‌تواند از آن چشم‌پوشي كند. حتي اگر ما نيروگاه اتمي هم نداشتيم، نيازمند فناوري هسته‌اي در زمينه‌ي صلح‌آميز بوديم. ملتي كه تصميم گرفته است توسعه پيدا كند و علم و تكنولوژي داشته باشد مي‌تواند تصميم بگيرد كه چه علمي داشته باشد و چگونه آن را گسترش دهد.»

رئيس جمهور تصريح كرده بود:«قطعنامه‌اي كه بخواهد ما را از حق مسلممان محروم كند معتبر نيست. اين قطعنامه نه ضمانت اجرايي دارد و نه ما مجبور به اجراي آن هستيم.»

بخش‌هايي از پيش‌نويس اين قطعنامه بنا به اعتراض‌هاي مطرح شده از سوي ايران و كشورها‌ي عضو عدم‌تعهد، تغيير كرده است. در عين حال، نسبت به ارزيابي مديركل آژانس مبني بر اينكه پيشرفت خوبي در قبال اقدامات مورد توافق در جريان ديدار وي در اوايل آوريل ‌2004 از ايران صورت گرفته است و اينكه آژانس به پيشرفت‌ها براي كسب اطلاعات جامع درباره برنامه‌هاي هسته‌يي ايران ادامه مي‌دهد، ابراز خرسندي شده و در بخش ديگري از اين قطعنامه مي‌خوانيم كه پرسش‌هاي بسياري باقي مانده است و در ادامه درباره‌ي اين پرسش‌ها گفته شده است: منابع تمامي آلودگي‌هاي اورانيوم با غناي بالا و گستره‌ و ماهيت كار انجام شده بر پايه‌ي طرح پيشرفته سانتريفوژ P2.

در اين قطعنامه نسبت به روند در اختيار قرار دادن اطلاعات از سوي ايران به آژانس در خصوص P2، ابراز نگراني شديد شده و در ادامه آمده است: با تقدير خاطرنشان مي‌شود كه آژانس برخي اطلاعات را از ديگر كشورها دريافت كرده كه ممكن است در حل برخي مسايل مربوط به آلودگي‌ها كمك كند.

در اين متن تصويب شده، ادعا شده است كه با نگراني خاطرنشان مي‌شود كه تحقيقات آژانس، موارد حذف شده بيشتري را در اظهارات ارايه شده از سوي ايران فاش كرده است؛ از آن جمله در بيانيه‌ي اكتبر به ويژه موضوع نگران كننده‌ي واردات اجزاي P2 از خارج و آزمايش‌هاي نگران كننده‌ي غني‌سازي ليزري است كه نمونه‌هاي غني‌سازي شده‌اي تا سقف ‌15 درصد را توليد كرده است و هم‌چنين كارشناسان آژانس سوالات و شبهاتي را درباره توضيحات ايران درخصوص برنامه‌هاي مذكور مطرح كرده‌اند كه به توضيحات بيشتري نياز دارد.

در اين قطعنامه، بر حق مسلم كشورها براي توسعه و كاربرد عملي انرژي هسته‌يي براي اهداف صلح‌آميز از جمله توليد انرژي برق مطابق با الزامات معاهده‌يي‌شان، تاكيد شده و به رسميت شناخته شده است.

در اين قطعنامه اظهار شده است كه بيانيه‌ي دبيركل آژانس در ‌14 ژوئن براي صحت و اعتبار روند بازرسي‌هايي كه قرار است رسيدگي به اين موضوعات را طي چند ماه آينده خاتمه دهد، ضروري است.

در اين قطعنامه هم‌چنين تصريح شده است كه همكاري ايران به گونه‌اي بوده كه امكان دسترسي بازرسان آژانس به تمامي‌ مكان‌هاي درخواستي‌شان، حتي به چهار كارگاه متعلق به سازمان صنايع دفاعي، مهيا شده است.

در اين متن نسبت به اين كه در اظهارات شفاهي و كتبي البرادعي خاطر نشان شده است همكاري ايران آن طور كه مي‌بايست كامل، به موقع و فعالانه نبوده و برنامه‌ي برخي بازرسي‌ها به تعويق افتاده بوده است، ابراز تاسف شديد شده است.

در اين قطعنامه، از ايران خواسته شده است كه ايران فعالانه به همكاري با آژانس ادامه دهد تا آژانس از اين طريق بتواند تضمين‌هاي لازم را درباره فعاليت‌هاي هسته‌يي ايران به جامعه بين‌المللي ارائه دهد.

هم‌چنين از ايران خواسته شده است تا تمامي اقدامات لازم را براي كمك به حل سوالات باقي مانده به ويژه درباره پرسش‌هاي مربوط به آلودگي‌هاي اورانيوم با غناي كم و زياد و از جمله با ارايه اطلاعات اضافي مربوطه، درباره منشا اجزاي مورد بحث و توضيحات درباره وجود كلاستر از ذرات ‌36 درصدي اورانيوم با غناي بالا در هر مكان و در عين حال مساله ماهيت و گستره‌ي برنامه سانتريفوژ P2 از جمله از طريق ارايه اسناد و توضيحات اضافي مورد درخواست آژانس، انجام دهد.

در اين قطعنامه، بر اهميت ادامه‌ي اقدام ايران در تطابق با معيارهاي پروتكل الحاقي به منظور اطمينان بخشي مجدد به جامعه‌ي بين‌المللي در مورد ماهيت برنامه‌ي هسته‌يي‌اش تاكيد شده و ايران ترغيب شده است كه بدون تاخير پروتكلش را تصويب كند.

هم‌چنين در اين قطعنامه، يادآوري شده است كه شوراي حكام در قطعنامه‌هاي پيشين خود از ايران خواست تمامي فعاليت‌هاي مرتبط با غني سازي و فرآوري را تعليق نمايد و برغم استقبال از تصميمات داوطلبانه‌ي ايران در اين رابطه، ابراز تاسف شده كه ‌آن تعهدات به طور كامل انجام نشده و از ايران خواسته مي‌شود سريعا براي تصحيح تمامي نقايص باقيمانده اقدام كند.

در اين قطعنامه، از ايران خواسته شده كه طبق سياق‌ تصميمات داوطلبانه براي تعليق تمامي فعاليتهاي مرتبط با غني‌سازي و فرآوري، به عنوان يك اقدام ديگر اعتمادساز به طور داوطلبانه در تصميمات خود براي آغاز توليد آزمايشي در تاسيسات تبديل اورانيوم و آغاز ساخت يك راكتور تحقيقاتي آب سنگين تجديد نظر كند و تاكيد شده كه بازگشت از اين تصميمات، اين امر را براي ايران تسهيل‌ خواهد كرد كه اعتماد بين‌المللي را كه به موجب گزارشهاي گذشته درباره فعاليتهاي هسته‌يي اعلام نشده‌ي ايران تضعيف شد، احيا كند.

هم‌چنين در اين قطعنامه يادآوري شده كه همكاري كامل و سريع تمامي كشورهاي ثالث با آژانس براي روشن شدن مسايل باقي مانده‌ي مشخص بويژه در مورد آلودگي‌ها، ضروري است.

به علاوه در اين قطعنامه، از دبيركل و دبيرخانه‌ براي تلاشهاي حرفه‌اي و بيطرفانه‌ي آنها براي‌ اجراي توافق‌نامه پادمان‌هاي ايران و صبرشان براي ورود ايران به پروتكل الحاقي در عين‌ بررسي و تاييد تعليق فعاليت‌هاي غني‌سازي و فراوري از سوي ايران و تحقيق مسيرهاي عرضه و منشا‌ها، قدرداني شده است.

هم‌چنين از دبيركل آژانس خواسته شده تا پيشتر درباره‌ي اين موضوعات و همچنين اجراي اين قطعنامه و قطعنامه‌هاي پيشين، يا در صورت اقتضا زودتر از نشست ماه سپتامبر، گزارش دهد.

اكثر مقامات و شخصيت‌هاي سياسي ايران اين قطعنامه را نقض تعهدات اروپا در كنفرانس تهران دانسته‌اند.

انتهاي پيام

صبح
Saturday 19 June 2004, 07:49AM
هيات ايراني پس از صدور قطعنامه‌ي شوراي حكام تاكيد كرد:
قطعنامه‌اي كه هم اكنون تصويب شد گسستي بزرگ از واقعيات موجود در گزارش است
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي خارجي - ايران در جهان
هيات ايراني درباره‌ي قطعنامه‌ي صادر شده از سوي شوراي حكام تاكيد كرد: اكنون ما با قطعنامه‌اي مواجه هستيم كه از وضعيت واقعي خود در صحنه، كه توسط بازرسان مشاهده و ارزيابي شده، فاصله دارد و در نتيجه صحت مفاد مندرج در اين قطعنامه جاي ترديد است.
به گزارش خبرنگار اعزامي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به وين، متن كامل اظهارات اين سخنراني به شرح زير است:
« در آغاز اجازه دهيد از مديركل، دبيرخانه و بازرسان به خاطر تلاشهاي خستگي ناپذيرشان صادقانه تشكر كنم و به آنها اطمينان دهم كه ما به ايشان اعتماد داريم و خود را متعهد مي‌دانيم كه به همكاري با آنها براي بستن فوري اين موضوع ادامه مي‌دهيم.
آژانس بيش از يك سال است كه بازرسي‌هاي قوي خود را از جمهوري اسلامي ايران آغاز كرده است و بيشتر موضوعات تقريبا روشن است و دو مساله باقي مانده به سرعت به سوي روشن شدن نزديك مي‌شود.
اما ما نبايد اين را از نظر دور داريم كه چگونه و در چه فضايي اين فرآيند آغاز شد. اين فرآيند در يك فضاي متعمدا سياسي شده شروع شد، هر روزه اتهامات خيالي و نسنجيده درباره برنامه هسته‌اي سلاحهاي هسته‌يي ايران به شكل سنگيني القا مي‌شد. اين اتهامات عمدتا توسط يك كشور كه دست بالايي در تبليغات رسانه‌هاي جهاني دارد، آنقدر تكرار شد كه اين اتهامات به عنوان حقايق انكار نشدني تلقي شدند. هدف بسيار ساده بود: تنها كافي است كه مدارك اثبات وجود آلت جرم را بيابيم.
آژانس در مواجهه با فشار بيش از اندازه‌اي مبني بر اينكه اعتبارش از طريق تسليم شدن به، باصطلاح فريبكاري ماهرانه ايران از بين خواهد رفت، مي‌بايست كه راه جزم و احتياط را پيش مي‌گرفت. آژانس اين نكته را هنگامي آموخت كه به شكل ساده‌اي در گزارش نوامبر ‌٢٠٠٣ به شوراي حكام اعلام كرد كه ”تا به امروز هيچ مدركي مبني بر ارتباط مواد و فعاليت‌هاي هسته‌يي اعلام نشده ايران با يك برنامه هسته‌اي وجود ندارد.“
اين ملاحظه ملايم اما مهم آژانس مورد حمله بي‌محابا و مرعوب كننده مقامات كشوري قرار گرفت كه از پيش تعيين گرفته بود كه حقايق چه بود و يا چه مي‌بايست باشد. شوراي محترم حكام به رغم پافشاري اكثريت قاطع اعضاي شوراي حكام به ويژه عدم تعهد با گنجاندن تمام ادعاهاي زيانبار در آن گزارش بدون اشاره به آن يافته مهم در قطعنامه نوامبر پيام ويژه خود را فرستاد.
آن روزها را پشت سر گذارده‌ايم، امروز بعد از ‌٦٧٠ نفر روز بازرسي سرزده و راستي‌آزمايي شديد هنوز آن يافته معتبر است. آژانس آن را تغيير نداده و از آن برنگشته است. اگر چه آژانس به دلايل آشكاري از تكرار آن اجتناب كرده است، درحقيقت ماهيت پرسش‌ها و مشكلات دگرگون شده است.
من اعضاي متشخص شوراي حكام را بار ديگر دعوت مي‌كنم تا آخرين گزارش و پيوست آن را بخوانند و با اتهامات اوليه مقايسه كنند.
امروز پرسش ها و نگراني‌ها ديگر اينها نيستند.
آيا ايران بمب دارد؟ يا آيا آلت جرم را مي‌توان يافت؟ هر كس به دلايل مختلف مي‌داند كه پاسخ منفي است.
آيا ايران اورانيوم غني شده را توليد يا وارد كرده است؟ اكنون پرسش آن است كه هر يك از ذرات در تجهيزات وارداتي آلوده از كجا آمده است؟
آيا كشف ”عجيب و غريب P2 (سانتريفيوژ نسل دوم)“ به يك برنامه مخفي سلاح‌هاي هسته‌اي كه در سايتهاي نظامي كه درباره آنها سر و صداي بسياري به پا مي‌شود، اما اكنون پرسش آن است كه درواقع چه هنگامي نتيجه‌گيري‌هاي بازرسان آژانس كه دقت اطلاعات داده شده توسط ايران را تاييد مي‌كند ارزيابي و نهايي مي‌شود.
آيا ايران دست به فريبكاري منظم زده بود؟ اما اكنون پرسش اين است آيا ايران براي آنكه از پيش فعال‌تر باشد، به جاي آن كه به پرسش‌ها جواب دهد بايستي ذهن بازرسان دقيق آژانس بخواند و بداند كه آنها چه مي‌خواهند.
آيا ايران به بازرسان گفت كه از كجا قطعات وارداتي را دريافت كرده است؟ اما اكنون پرسش اين است كه آيا پيمانكاران خصوصي به طور كافي از پيش فعال بوده‌اند تا به بازرسان فهرست اقلام را به هم درخواست‌هايي را كه كرده‌اند تا پاسخ آن را دريافت كرده باشند يا نه؟ ارائه كنند.
و مهم‌تر از همه، آيا ايران آماده بود كه به طور داوطلبانه فعاليت‌هاي غني سازي قانوني خود را به منظور رفع احساس فوريتي كه بر طبل آن كوبيده شده بود، تعليق كند، اما اكنون پرسش آن است كه آيا ايران يا هر كشور ديگري در اين خصوص آماده است تا يك انحصار خودسرانه تازه را بپذيرد.
چرا چنين شد؟
چون شوراي حكام به اين سوي هدايت شده بود تا باور كند كه شفافيت كمتر كامل ايران براي آشكار شدن همه فعاليت‌هاي هسته‌ايش در سالهاي پيش از آن در راستاي هدف يك طرح بزرگ مخفي كاري براي برنامه سلاح هسته‌اي بوده است، به جاي اينكه يك شوراي حكام واقعيت روزمره را باور كند كه اين براي ايران يك سازوكار دفاعي عليه تحريم‌هاي يك جانبه بوده است كه نه فقط عرصه هسته‌اي بلكه هر چيز را از مبارزه با مواد مخدر تا امنيت هواپيمايي غير نظامي و حتي عمليات انسان دوستانه مين‌زدايي را در برمي‌گرفت. شوراي حكام به اين سوي سوق داده شد كه باور كند كه بايد انگيزه‌هاي غير قانوني و شريرانه‌اي براي اين رويه گسترده در تهيه لوازم و تجهيزات در همه زمينه‌هايي كه تحريم‌هاي يك جانبه فراگير بر ايران تحميل شده وجود داشته باشد، تحريم‌هايي كه وجود آنها اسناد دو جانبه و چند جانبه بين‌المللي از جمله معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي را نقض مي‌كند.
آقاي رئيس،
در حالي كه قرائت دقيق گزارش آشكارا ادعاهايي را كه فوقا گفتيم تثبيت مي‌كند، لازم است درباره تعدادي از ادعاها و اظهارات در گزارش شفاهي و يا كتبي مديركل كه در قطعنامه راه يافته‌اند، صريحا براي ضبط در سوابق بگوييم. ما مطمئن هستيم كه اين ادعاها و اظهارات غير متعمدانه و به رغم تلاش دبيرخانه و بازرسان براي ترسيم تصويري درست، ابراز شده‌اند. به اين خاطر است كه ما در همه موارد مدارك را با آژانس تبادل و از دبيرخانه خواستيم تا در آن باره توضيح دهد. ما از دبيرخانه تقدير مي‌كنيم كه جسارت كرد تا بخشي از اين ادعاها و اظهارات را اصلاح كند و اميدواريم كه توضيحات بيشتر درباره ديگر مسايل مشابه كه مستند نيز هست، به زودي اعلام شود.
‌١- همكاري كمتر پيش فعال و عمل كمتر قانع كننده
در فوريه ‌٢٠٠٣ بيش از ‌٦٧٠ نفر-روز بازرسي نامحدود در ايران انجام شده است كه تا حد يكي از بيشترين راستي آزمايي‌هايي سرزده و گسترده در تاريخ آژانس رسيده است. به رغم اين واقعيت كه دسترسي‌هاي تكميلي مذكور كه ماده ‌٤ پروتكل الحاقي قانونا پس از ارائه اعلاميه (مندرج در پروتكل) به آژانس داده مي‌شود، ايران تصميم گرفت كه حتي پيش از تقديم اعلاميه‌هايش به طور داوطلبانه بيش از ‌١٢ دسترسي تكميلي بدهد كه بيشتر آنها ظرف ‌٢ ساعت و يا حتي كمتر از آن بوده است.
لازم است به خاطر داشته باشيم كه نبود معيارهاي معلوم يا مشخص يا يك چارچوب زماني كه بر مبناي آن ايران بتواند خود را براي چنين بازرسي‌هاي شديدي سازمان دهد، موجب مي‌شود تا ايران عمدتا بعد از درخواستهاي آژانس اطلاعات را ارائه كند يا دسترسي را بدهد اما در فضاي همكاري و همانگونه كه در گزارش مدير كل تاييد شده است اقدامات براي برآورد كردن درخواست‌هاي آژانس در كاملترين و سريع‌ترين شكل ممكن انجام گرفته است.
‌٢- اطلاعات ناقص و فقدان وضوح
‌١-2 برنامه پي ‌٢
هم آنطور كه دبيرخانه در ‌١٧ ژوئن ‌٢٠٠٤ آن را روشن ساخته است، مدارك و سوابق ملاقات‌ها و مصاحبه‌هاي انجام گرفته توسط آژانس آشكارا نشان مي‌دهد كه ملاحظه‌ مذكور در گزارش كه مي‌گويد اطلاعات مربوط به پي ‌٢ در مواردي همچنان متغير و متناقض بوده است، هيچگونه توجيهي ندارد. ما مدارك را با دبيرخانه تبادل كرديم و معتقديم كه اين اشتباه غير عامدانه بوده است. هنگامي كه اين اشتباه كوچك به يك نتيجه‌گيري جدي منتج شد و تاثير جدي به پيش نويس قطعنامه گذارد، ما خواهان اصلاح آن شديم. اكنون روشن است كه ايران اطلاعات خود را درباره منشا آهن رباها يا مكانهايي كه قطعات مختلف پي ‌٢ در آنجا ساخته شده است، تغيير نداده است. متاسفانه اصلاحاتي كه دبيرخانه انجام داد، به اصلاحات ضروري مبتني بر حقايق در قطعنامه منجر نشد، اما توضيحات دبيرخانه به گونه قابل فهمي ابهام‌هاي تازه‌اي را موجب مي‌شود كه توضيحاتي را لازم دارد.
اول تعداد آهن رباها: تعداد كل آهن رباهاي مورد سوال حدود ‌١٥٠ عدد است و نه ‌٤٠٠٠ عدد كه اظهارات كاملا تاسف باري و بيهوده‌اي درباره آن در يك جلسه غير رسمي گفته شد. البته ما به اظهار تاسف از چنين گفته‌اي توجه كرديم، اما تعجب مي‌كنيم كه چگونه رسانه‌ها متوجه آن نشدند. از اين آهن ربا ‌١٠٠ عدد آن كيفيت پاييني داشت و فقط حدود ‌٥٠ عدد از آن قابل استفاده بود. اين ‌١٠٠ قطعه با قيمت هر كدام حدود ‌٤ دلار و آهن رباهاي با كيفيت بهتر هر يك با قيمت ‌٧ دلار خريداري شده است.
اين اظهارات گوياي آن است كه ايران براي اولين بار در ماه مه تصديق كرد كه در پي كسب ‌٤٠٠٠ آهن ربا بوده و براي به دست آوردن تا ‌١٠٠ هزار ديگر علاقه نشان داده است. اين موضوع كاملا توسط پيمانكار تا جايي كه ظاهرا بازرسان قانع شدند، توضيح داده شد. دو موضوع در اينجا نياز به توضيح دارد:
‌١- پيمانكار خصوصي براي بازرسان توضيح داد كه براي خريد يك قلم جنس از يك كمپاني اروپايي كه كمتر از ‌١٠ دلار قيمت دارد، او مجبور بوده است كه آن را از نظر مالي براي فروشنده جذاب كند و او اين كار را از طريق وعده به خريد به ميزان بسيار زياد انجام داده است. كل اين قضيه ممكن است براي آنها كه مشمول چنين تحريم‌هاي غير قانوني كه افراد حقيقي و حقوقي ايراني در تهيه بيشتر تجهيزات اوليه از خارج با آن مواجه مي‌شوند، نيستند، تعجب‌انگيز باشد، اما اين واقعيتي ملموس از محيط فعاليت اقتصادي ايران است.
‌٢- مقصر دانستن يك پيمانكار ايراني براي ندانستن اين كه او خود مي‌بايست در ارائه اطلاعات نه فقط مربوط به خريدهاي واقعي‌اش بلكه در واقع درباره خواسته‌هاي ناموفقش پيش قدم مي‌شده است، منصفانه نيست.
ثانيا در مورد گزارش‌هاي ماه مارس و سخنراني‌هاي ايران، در حاليكه در ملاقات ‌٢٨ ژانويه يك تصوير كامل در مورد منشا آهن رباها براي بازرسان ترسيم شد موضوع واردات آهن ربا صرفا در ماه مه براي دبيرخانه مهم گرديد، بعبارت ديگر موضوع اوليه در جريان مباحث اين بود كه ايران از واسطه‌ها چه چيزي دريافت كرده است. اين مساله موضوعي بود كه بازرسان و دبيرخانه روي آن متمركز بودند و بخاطر همين موضوع سخنراني ايران و گزارش ماه مارس دبيرخانه در اين قالب مورد توجه قرار گرفت. از عبارت و محتواي مندرج در سند INFCIRC/‌٦٢٨ و ساير سخنراني‌هاي ايران كاملا روشن است كه ايران بارها روي اين موضوع تاكيد كرده است كه از واسطه‌ها قطعات پي ‌٢ را دريافت نكرده است. آهن رباهاي خريداري شده از واسطه‌ها نبوده است بلكه از يك كمپاني آسيايي بوده است كه آژانس نيز در گزارش خود به آن اشاره كرده است. پر و بال دادن به اين موضوع به عنوان يك توجيه براي بكار بردن كلمه ”ناكامل بودن“ يا ”عدم شفافيت“ گمراه كردن ديگران است.

صبح
Saturday 19 June 2004, 07:50AM
‌٢-2 غني سازي ليزري
اشتباه غير عمدي ديگر مندرج در گزارش در مورد هم‌خواني اظهارنامه‌هاي ايران در مورد سطوح غني سازي ليزري همانگونه كه انتظار مي‌رفت به متن قطعنامه راه يافت. ما شواهد خود را به دبيرخانه ارائه كرديم و معاون مدير‌كل در امور پادمان و در جلسه توضيح فني شوراي حكام در تاريخ ‌١٠ ژوئن ‌٢٠٠٤ تلاش نمود تا به نوعي اين موضوع را بيان كند كه ممكن است اشتباهي توسط آژانس در اين مورد صورت گرفته باشد، اما نمي‌توان حقيقت را انكار كرد كه اين اطلاعات غير صحيح در متن قطعنامه باقي ماند. از نظر ما شايسته است كه دبيرخانه همچنين حقايق را بدون ابهام در مورد اين مساله نيز بيان كند. اجازه بدهيد در اين خصوص توضيح دهم.
- در نامه ‌٢١ اكتبر ‌٢٠٠٣ به مديركل، ايران به آژانس اطلاع داد كه در جريان عمليات ليزر حدود ‌٨ كيلوگرم اورانيوم فلزي در اتاق‌ها بخار شد و در برخي تجربه‌ها غناهاي بالاتري در حد ميلي گرم بدست آمد.
- در جريان اولين مصاحبه با بازرسان آژانس كه درتاريخ ‌٢٨ اكتبر سال ‌٢٠٠٣ برگزار شد، متخصص ليزر ايران گفت كه ”ما به اهداف مورد نظر قرارداد رسيديم و حتي برخي موانع به غناي در حد يك عدد دو رقمي رسيديم.“
- در حاليكه روشن است كه از اكتبر سال ‌٢٠٠٣ ايران همواره به موضوع دستيابي به غني ”سطح بالاتر“ يا حتي ”يك عدد دو رقمي“ اشاره كرده است، راز بزرگ اين است كه چگونه كلمه ”اندكي“ در گزارش نوامبر راه يافت تا مرجعي باشد براي پاراگراف ‌٣٣ گزارش فعلي براي ناهمخواني اظهارات ايران؟
- قطعنامه اين مساله را مرجع خود قرار داده است و حتي يك قدم نيز فراتر نهاده است و بدون كوچكترين توجيهي از گزارش فعلي آن را از قلم افتادگي ناميده است، چه برسد به اين قطعنامه بخواهد داستان واقعي را درج كند.
- جالب است كه در هر صورت، كارشناسان غني سازي ليزر به خوبي از اين حقيقت آگاهند كه بخاطر تنظيم كردن و بهينه سازي دستگاه‌ها، مي‌توان در برخي موارد قطعات بسيار ريزي از اورانيوم با غناي بالا را نيز به دست آورد (مثلا ‌١٥% كه در گزارش به آن اشاره شده است يا حتي بالاتر از آن) اما توانايي سيستم زماني روشن مي‌شود كه اين غني سازي براي مدت طولاني ادامه يابد.
‌٣- تاخير در بازرسي‌ها و نمونه‌بردار قطعات پي ‌٢
همه جا گزارش شده است كه ايران بازرسي‌ها را براي يك ماه به تاخير انداخت، همچنين ادعا شده است كه اين موضوع ”سبب تاخيردر نمونه‌برداري‌ها و آناليز نمونه برداري‌ها“ شده است و اين مساله نيز به قطعنامه راه يافته است. حقايقي را كه ما به آژانس نشان داده‌ايم بيانگر اين است كه اين موضوع صحت ندارد و ما همچنين منتظر روشن شدن اين موضوع توسط دبيرخانه هستيم.
اجازه دهيد توضيح دهم.
- در خلال زمان مورد بحث، بازرسان آژانس در تاريخ ‌٢٧ ماه مارس ‌٢٠٠٤ وارد تهران شدند و نه اواسط آوريل، بازرسان مختلف تقريبا از ماه مارس در ايران حضور داشته‌اند.
- در خواست تاخير تا ‌١٠ آوريل صرفا مربوط به اجراي تصميم تازه اعلام شده ايران درمورد تعليق بوده است و به هيچ وجه مربوط به ساير فعاليت‌هاي بازرسي از جمله ساير اقدامات مربوط به تعليق نبوده است.
- در مورد تاخير در نمونه‌برداري‌هاي از پي ‌٢، براي بازديد يا نمونه‌برداري از قطعات پي ‌٢ يا مكانهاي مربوطه از زمان ورود بازرسان در تاريخ ‌٢٧ مارس ‌٢٠٠٤ هيچ مانعي وجود نداشته است.
- در خلال زمان مورد بحث، بازرسان آژانس به انتخاب خود، قطعات پي ‌٢ را تا قبل از اواسط ماه آوريل بازرسي نكردند و حتي آن زمان نيز از آنها نمونه برداري نكردند. مساله‌اي كه درگزارش به عنوان يك موضوع خيلي مهم و فوري از آن ياد شده است بازرسان صرفا يك ماه بعد يعني اواسط ماه مه از اين قطعات نمونه برداري كردند.
‌٤- دامنه تعليق فعاليت‌هاي غني سازي
بعنوان يك اقدام اعتمادساز در پي توافق با سه كشور اروپايي در اكتبر سال ‌٢٠٠٣ ايران تصميم گرفت تا فعاليت‌هاي غني سازي خود را به صورت داوطلبانه تعليق كند. همزمان ايران به حق ذاتي خود براي استفاده صلح‌آميز از فن آوري هسته‌اي از جمله در زمينه غني سازي تاكيد كرده است. به منظور اينكه هر گونه مانع را براي عادي سازي هر چه سريعتر وضعيت ايران در آژانس از ميان بردارد دامنه‌ي اقدامات داوطلبانه‌ي ايران در ماه مارس سال ‌٢٠٠٤، در پي يك موافقتنامه‌ي گسترده‌تر گرديد، به صورت كاملا واضح ايران دامنه‌ي تعليق خود را طي نامه‌هاي ‌٢٩ دسامبر ‌٢٠٠٣ و ‌٢٤ فوريه ‌٢٠٠٤ تعريف كرده است و از آژانس دعوت كرده است تا اقدامات مندرج در نامه‌هاي مزبور را مورد راستي‌آزمايي قرار دهد. عليرغم مشكلات زياد فني و قراردادي، ايران هر دو تصميم را به صورت كامل و با حسن نيت انجام داده است و براي آژانس دسترسي‌هاي فوق‌العاده و بدون محدوديتي را براي راستي‌آزمايي تعليق فراهم ساخت.
آژانس در گزارش اخير خود تاييد كرده است كه هيچ فعاليتي را در تعارض با تصميمات داوطلبانه‌ي ايران براي تعليق غني‌سازي مشاهده نكرده است،‌ در مورد كارگاه‌هاي خصوصي كه به توليد قطعات ادامه مي‌دادند به خاطر مشكلات قراردادي امكان تعليق به موقع فعاليت آنها فراهم نشد، امكان وجود مشكلات قراردادي كه منجر به اينگونه موادر مي‌شود همچنين مساله جبران خسارت و اقدامي كه براي رفع اين مساله به طور كامل انجام شد، به صورت روشن در نامه‌ي ‌٢٤ فوريه سال ‌٢٠٠٤ بيان گرديد. بنابراين هرگونه القا در مورد اينكه اجراي تصميم داوطلبانه ايران جامع نبوده است، صحت ندارد، هم‌زمان بايد اين موضوع درك شود كه ايران اين اقدامات را براي افزايش اعتماد بين‌المللي انجام داده است و روشن است كه در اين تجربه اعتمادسازي مسايل حاشيه‌اي نبايد بزرگ‌تر از مساله‌ي اصلي گردد. ايران عليرغم محدوديت‌هاي غيرقانوني و چند جانبه‌اي كه در طول ‌٢ دهه و نيم گذشته با آن روبرو بوده است، از طريق كوشش فراوان و توانايي هوشي دانشمندان خود به توانايي غني‌سازي دست يافته است و ايران تكنولوژي صلح‌آميز خود را رها نخواهد ساخت و هيچ گونه معيارهاي ساختگي، خودخواهانه و با اغراض سياسي را كه از طريق جلوگيري از ورود ايران به گروه كاري آژانس يا ساير مكانيزم‌ها در اين خصوص پيگيري مي‌شود را نخواهد پذيرفت، توازن بين حقوق و تعهدات كشورها طبق NPT از استفاده‌هاي صلح‌آميز، اساس نظامي را كه ظاهرا قصد تقويت آن را دارند، از بين مي‌برد.
راه پيش‌رو
اينجانب نكات فوق را تنها به اين جهت متذكر شدم كه پيچيدگي اين روند را نشان دهم و توجه همكاران محترم در شورا را به آن مطلب جلب نمايم كه يك اشتباه سهوي يا غفلت از سوي دبيرخانه مي‌تواند چه پيامدهاي ناخوشايندي در برداشته باشد، چرا كه كساني هستند كه با وسواس زياد مي‌خواهند عبارتي را در اينجا يا آنجا يافته و در قطعنامه بگنجانند يا جارو جنجال بي‌مورد به راه اندازند.
ما شهامت دبيرخانه در روز گذشته كه به اشتباه خود اعتراف كرد را مورد تقدير قرار مي‌دهيم. قابل درك است كه در ارايه مطالب ممكن است ابهاماتي وجود داشته باشد يا در برخي زمينه‌ها مبالغه شده باشد، اما مسلم است كه اين اشتباهات و نتيجه‌گيري از آنها در گزارش مي تواند جو كلي حاكم بر شورا و سير كلي پيش نويس قطعنامه را تحت تاثير قرار دهد، چنانچه اين اشتباهات و نتيجه‌گيري‌هاي منتج از آن نباشد، طبيعي است كه موضوع به صورت عادي در شورا مطرح مي‌شود.
اكنون ما با قطعنامه‌اي مواجه هستيم كه از وضعيت واقعي خود در صحنه، كه توسط بازرسان مشاهده و ارزيابي شده، فاصله دارد و در نتيجه صحت مفاد مندرج در اين قطعنامه جاي ترديد است. بنابراين، تغيير جزيي در يك يا دو عبارت قطعنامه كه به خاطر اطلاعات جديدي كه ديروز به شورا ارايه شد، نمي‌تواند تاثير بسيار منفي كه اين پيش‌نويس نه فقط براي ايران بلكه براي كل روند دارد، را مرتفع كند و در واقع كار روند را با خطر مواجه مي‌سازد.

صبح
Saturday 19 June 2004, 07:51AM
چه كسي در پيش آمدن اين وضعيت مقصر است؟ آيا تقصير متوجه بازرسان است كه زحمت بسياري را متحمل شده و طبيعي است در جايي اشتباهي را نيز مرتكب شوند و يا تقصير متوجه كساني كه به طور مستمر جو سالم و بي‌طرفانه را كه لازمه انجام اين بررسي‌هاست، تخريب كرده و با پيش داوري‌هاي خود در جهت تخريب افكار ديگران -از جمله بازرسان -از هيچ تلاشي فروگذاري نكرده و در اين راه رسانه‌هاي مغرض خود را به كار گرفته‌اند؟
آقاي رييس،
ما احترام زيادي براي بي‌طرفي و كار حرفه‌اي آژانس و مديركل و دبيرخانه و بازرسان قايل هستيم. ما همه‌ي تلاش خود را به كار بستيم تا هر آنچه را نياز دارند به دست آورند تا اين كه كار مشترك ايران و آژانس هرچه زودتر به سرانجام برسد.
اين هدف به راحتي قابل حصول است و شايد هم از هم اكنون به نتيجه رسيده ‌باشد. گزارش شفاهي و كتبي مديركل اگر با دقت مورد مطالعه قرار گيرد بدون شك گوياي اين مطلب است كه آژانس در روشن ساختن دو موضوع باقي‌مانده يعني پي ‌٢ و آلودگي پيشرفت قابل توجهي كرده است. در اينجا مايلم چند مطلب را متذكر شوم.
نكته اول در مورد پي‌٢: سه دور گفت‌وگوي فشرده ميان بازرسان آژانس و مقاطعه‌كاران خصوصي كه در تحقيق و توسعه پي‌٢ كار مي‌كردند، صورت گرفت، كه آخرين آن در ‌٣٠ مه ‌٢٠٠٤ انجام گرفت. بازرسان آژانس در آخرين جلسه جمع‌بندي خود در ‌٢ ژوئن ‌٢٠٠٤ با مقامات ايراني اعلام داشتند كه اظهارات ايران در زمينه تحقيق و توسعه پي ‌٢ با يافته‌هاي آنان تطبيق دارد. آنها متقاعد شدند كه امكان انجام آزمايش سانتريفوژ بر اساس طرح پي ‌٢ مسلتزم تهيه قطعاتي از خارج و توليد لوله محافظه و اجزاي سانترفيوژ در دوره زماني اعلام شده است. بنابراين از نظر بازرسان اين موضوع اساسا روشن شده است و صرفا بايستي ارزيابي نهايي آن در وين انجام گيرد.
لازمه به ذكر است كه مديركل نيز در گزارش شفاهي خود به شوراي حكام در تاريخ ‌١٤ ژوئن ‌٢٠٠٤ با ظرافت اذعان داشت كه اطلاعات تكميلي در خصوص سانتريفوژ پي ‌٢ از سوي ايران ارايه شده است، كه ما سرگرم ارزيابي اين اطلاعات هستيم. ما هم‌چنين نمونه‌برداري محيطي كرده‌ايم و در حال تجزيه و تحليل آن مي‌باشيم،‌ اميدواريم اين اطلاعات بتواند ما را در درك و روشن شدن همه موضوعات مربوط به برنامه‌ پي ‌٢ كمك كند. ما استقبال مي‌كنيم كه نقطه نظر علني وي در اين باره كه تا اجلاس سپتامبر اين موضع حل و فصل شود و ما مطمئن هستيم كه توضيحات ديروز معاون مديركل به ختم سريع‌تر اين موضوع كمك كند.
نكته دوم، موضع آلودگي: همان طور كه در گزارش آمده است، موضوع آلودگي يك موضوع پيچيده‌اي است كه به رديابي ذرات و نه مواد هسته‌يي مربوط مي‌شود.
ايران همواره اعلام داشته است كه منبع آلودگي‌ها صرفا مربوط به قطعات آلوده‌اي مي‌شود كه از طريق واسطه‌ها خريداري و وارد كرده است و ايران تنها توانسته است از طريق سانتريفوژهاي گازي اورانيوم ‌٢/١ درصد U-235 توليد كند.
آژانس به رغم بالا و پايين‌هايي كه در گزارشات قبلي بوده است،‌ اكنون در پرتو تحليل‌هاي جديد از نمونه‌برداري‌ها به نتايج جدي‌تري دست يافته است.‌ اين نتيجه‌گيري‌ها ادعاهاي ايران در زمينه منشا خارجي داشتن آلودگي‌ها را تاييد مي‌كند. نمونه روشن آن آخرين گزارش تحليلي نمونه‌برداري‌ها است كه در تاريخ ‌١٥ مه ‌٢٠٠٤ ارايه شد و در آن، آژانس اطلاع داد كه به طور كلي اين يافته‌ها مويد اظهارات دولت ايران در زمينه منبع آلودگي ‌٥٤ درصد غناي اورانيوم در قطعات وارداتي سانتريفوژهاست.
جاي هيچ شك و ترديد براي ايران وجود ندارد كه آلودگي ‌٣٦ درصد نيز ناشي از آلوده بودن قطعات وارداتي است. نمونه‌برداري از اين قطعات كه -به رغم اصرار ما تا اين تاريخ بسيار محدود انجام شده است- بار ديگر ثابت خواهد كرد كه ادعاي ايران در اين زمينه صحيح بوده است.
اين مساله به ويژه از اين جهت مورد تاييد است كه ما شاهد اصلاح تدريجي نقطه نظرات آژانس در زمينه‌ مكان‌هايي هستيم كه آلودگي ‌٣٦ درصد در آنجا يافت شده است. در ابتدا در ‌٢٧ اكتبر ‌٢٠٠٣ ادعا شده بود كه اين آلودگي تنها در يك اتاق بوده است. ‌در حالي كه در گزارش فعالي روشن است كه اين آلودگي در نقاط ديگري كه قطعات وارداتي در آنجا نگهداري مي‌شود نيز يافت شده است. همكاري كشورهاي ديگر مي‌تواند در حل و فصل سريع‌تر اين موضوع كمك كند.
قطعنامه‌اي كه هم اكنون تصويب شد گسستي بزرگ از واقعيات موجود در گزارش است. لحن و محتواي از پيش تنظيم شده قطعنامه و بي‌توجهي آن نسبت به حقايق نشان مي‌دهد كه يك تمايل سياسي براي از مسير منحرف كردن اين فرايند وجود دارد.‌ بدون توجه به اصلاحاتي كه در عبارات آن انجام شد، عناصري در مقدمه و بندهاي ‌٧ و ‌٨ اجرايي مربوط به يو سي اف (UCS) و تحقيقات درباره‌ي راكتور آب سنگين، نقض مفاد و روح پيمان منع گسترش سلاحهاي هسته‌اي (NPT) و اساسنامه‌ي آژانس است. اين اولين نمونه در تاريخ آژانس است كه از يك دولت عضو خواسته مي‌شود تا از اعمال حق خود درباره‌ي تاسيساتي كه قبال نيز اعلام شده است و تحت پادمان كامل و جامع آژانس است، خودداري ورزد، ‌شورا بايد آگاه باشد كه اين رويه به رغم اعتراض اكثريت كشورهاي عدم تعهد در حال شكل‌گيري است. بدين وسيله قدراني خود را از گروه عدم تعهد در وين به خاطر دفاع اصولي آنها و تلاش‌هاي خستگي ناپذيرشان اعلام مي‌كنم.
آقاي رييس
در خاتمه مايلم ‌٦ نكته ديگر را متذكر شوم:
‌١- ايران بنا به اقتضاي امنيت ملي خود به منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي و استفاده صلح آميز از فن‌آوري هسته‌اي متعهد است.
‌٢- سلاحهاي هسته‌اي هيچ جايي در دكترين دفاعي و امنيتي ايران ندارد.
‌٣- انجام صدها نفر- روز بازرسي سرزده و قوي، بارها و بارها اين نكته را تاييد كرده است كه ارزيابي اوليه آژانس (مبني بر نبود مدركي دال بر ارتباط فعاليت‌ها و مواد هسته‌اي علام نشده ايران با فعاليتهاي نظامي) هنوز به صحت خود باقي است و باقي خواهد ماند.
‌٤- انجام نمونه بردارهاي و تجزيه و تحليل‌هاي بيشتر تنها مي‌تواند به صحت ادعاي ما درباره‌ي منشا خارجي آلودگي بيافزايد،‌ ما كاملا آماده هستيم كه در قالب پادمان و پروتكل الحاقي اين اقدامات صورت گيرد.
‌٥- ايران از اكتبر سال ‌٢٠٠٣ با شفافيت با آژانس همكاري كامل داشته است و به همين دليل آژانس توانسته است كه به طور فشرده و گسترده راستي آزمايي‌هاي خود را انجام دهد، اكنون آژانس مي‌تواند در يك روند عادي براي اجراي متعارف پروتكل الحاقي و در يك جو ناشي از ملاحظات فني و نه سياسي به راستي آزمايي خود ادامه دهد.
‌٦- ما تدابير مربوط به اعتمادسازي داوطلبانه خود را در پرتو اجراي تعهدات متقابل شركاي خود بررسي مي كنيم و تصميم لازم را در اين خصوص اتخاذ خواهيم كرد.
انتهاي پيام

صبح
Saturday 19 June 2004, 07:55AM
بيانيه‌ي كشورهاي غير متعهد درخصوص قطعنامه‌ي ايران
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي خارجي
كشورهاي عضو جنبش غيرمتعدها در بيانه‌ي خود درخصوص قطعنامه‌ي صادر شده درباره‌ي ايران تاكيد كردند: شوراي حكام نمي‌تواند به كشورها اجبار كند كه پروتكل الحاقي را به تصويب برسانند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) از وين، متن بيانيه‌ي كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد به شرح زير است:
1- خوشبختيم كه قدرداني جنبش غيرمتعهدها را به محمد البرادعي، مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و دستيارانش به دليل ارايه‌ي گزارش به آژانس در خصوص ايران ابراز داريم.
2- كشورهاي غيرمتعهد بار ديگر به يافته‌هاي دكتر البرادعي كه در گزارش ماه نوامبر وي آمده بود، اشاره مي‌كند مبني بر آنكه در آن تاريخ نيز مدركي درخصوص فعاليت‌هاي گمراه كننده‌ي ايران درباره‌ي برنامه هسته‌يي با اهداف نظامي وجود نداشته و تاكيد دارد كه با يك سيستم شفاف‌سازي كامل كه تمامي فعاليت‌هاي هسته‌يي ايران را در هفت ماه گذشته با دقت بررسي كرده است، چنين مدركي كه در گزارش ماه ژوئن شوراي حكام وجود داشته باشد، ذكر نشده است.
3- كشورهاي غيرمتعهد از گام‌هاي مهمي كه ايران در حال حاضر به منظور اعلام سياستش در قبال شفافيت كامل داشته استقبال مي‌كند و در اين خصوص از اقداماتي كه ايران داشته است قدرداني مي‌كند كه از آن جمله عبارتند از:
* همكاري در تسهيل ساختن بيش از 600 نفر - روز بازرسي از فوريه 2003 ميلادي و تحقق دسترسي به تاسيسات هسته‌يي،
* موافقت درخصوص يك طرح اجرايي با مديركل آژانس انرژي اتمي در تاريخ 6 آوريل سال 2004 ميلادي به منظور تسريع همكاري با آژانس درباره‌ي شماري از موضوعاتي كه بايد واضح مي‌شدند، اين كار با ديدي مبني بر دستيابي به پيشرفت درباره‌ي قطعنامه‌اي تا جلسه‌ي ماه ژوئن شوراي حكام آژانس بر اساس گزارش آژانس انرژي اتمي، پيشرفت‌هاي خوبي داشته است (پاراگراف 43)،
* ارايه اظهارات مقدماتي درباره‌ي پروتكل الحاقي و ارايه‌ي آن از سوي آژانس مورد استقبال قرار گرفته است (پاراگراف 43)،
* ارايه اطلاعات به منظور حل و فصل مسايل مربوط به آلودگي‌ها (پاراگراف 28)،
* ارايه اطلاعات و طيفي از طرح‌ها و ديگر مدارك مربوط به طراحي تغييرات به آژانس كه كارشناسان آژانس انرژي اتمي را قادر مي‌سازد تا به نتيجه‌گيري درباره‌ي مشروعيت بيانيه‌ي ايران درباره‌ي برنامه‌ي هسته‌يي‌اش بپردازد (پاراگراف 31)،
* همكاري كامل و ارايه تمامي اطلاعات به آژانس كه كارشناسان غني‌سازي ليزري آژانس انرژي اتمي را قادر مي‌ساخت تا به تاييد بيانيه تهران درباره‌ي قابليت توليد فعاليت‌هاي غني سازي ليزري بپردازند(پاراگراف33)،
* ارايه اطلاعات تجديدنظر شده با توجه به تاسيسات ويژه و همچنين ارايه‌ي اصلاحات با توجه به گزارشات تغييرات فهرستي همان‌گونه كه آژانس از ايران خواسته است،
* همكاري فعالانه با آژانس درخصوص فراهم آوردن شرايطي براي دسترسي كامل به تاسيسات مورد درخواست آژانس كه شامل كارگاه‌ها در تاسيسات نظامي بوده كه آژانس آن را به عنوان يك اقدام مورد استقبال، گزارش كرده است(پاراگراف 43)،
* موافقت با صدور گذرنامه‌ي چند منظوره‌ي يكساله براي بازرسان تعيين شده‌ي آژانس كه اين نكته نيز از سوي آژانس انرژي اتمي با استقبال مواجه شده است (پاراگراف 43)،
4- كشورهاي غيرمتعهد همچنين بر اين نكته تاكيد دارند كه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي قادر بوده است تا به كنترل و بررسي تحقق تصميم داوطلبانه ايران درباره‌ي تعيين غني‌سازي اورانيوم و پردازش دوباره‌ي فعاليت‌هاي مربوط به مركز تحقيقات انرژي هسته‌يي تهران، اراك، شركت كالا الكتريك، نطنز و تاسيسات تبديلي اورانيوم (ucf) در اصفهان بپردازد و اينكه آژانس انرژي اتمي هيچگونه فعاليتي مغاير با تعهدات ايران در آن مكانها مشاهده نكرده بود. در اين زمينه كشورهاي غيرمتعهد بر حق اساسي و غيرقابل انكار تمامي اعضاي شوراي حكام در خصوص گسترش انرژي اتمي به منظور اهداف صلح آميز تاكيد داشته و اين اقدام داوطلبانه‌ي ايران را اقدامي در جهت اعتمادسازي مي‌داند كه با هدف بسته شدن سريع اين پرونده صورت گرفته است.
5- با توجه به نقش نظارتي و مسووليت آژانس بين‌المللي انرژي اتمي كشورهاي غيرمتعهد تشخيص مي‌دهند كه به عنوان پيامد تصميم داوطلبانه ايران به منظور تعليق غني سازي اورانيوم و پردازش دوباره‌ي تمامي فعاليتهاي مربوط به آن و دعوت از آژانس براي ارايه كنترل در اين فرآيند تعليق، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در حال ورود به يك حوزه‌ي جديد و هم‌چنين قبول يك نقش جديد براي خود مي‌باشد. بنابراين كشورهاي غيرمتعهد اين ديدگاه را بازگو مي‌كنند كه ضمانت‌هايي كه آژانس مي‌تواند به منظور اعتماد سازي ارايه دهد به خصوص درباره‌ي مساله ايران، داراي يك طبيعت و اساس مجزا از دستاوردهاي حال حاضر آن از جمله كشف تغييرات مواد هسته‌اي مي‌باشد؛ بنابراين هرگونه تغييرات و يا تغاير در درك از گسترده‌ي تعليق بايد در اين نما مورد بررسي قرار گيرد.
6- كشورهاي عضو عدم تعهد همچنين خاطر نشان مي‌كنند كه آژانس به پيشرفت در تحصيل درك جامع از برنامه‌ي هسته‌يي ايران ادامه دهد و اين را به عنوان نتيجه‌ي مستقيم همكاري‌هاي سرعت گرفته ميان ايران و آژانس باشد. هر چند كه موضوعات متعددي حل شده است يا در حال حل شدن است اما تنها دو مساله در گزارش باقي مانده است. يكي از آنها در اين جلسه از سوي آژانس مورد راستي آزمايي قرار گرفت و هيچ موضوعي در خصوص فعاليتهاي اعلام نشده فاش نشده است.
7- در خصوص اولين موضوع باقيمانده‌ي مربوط به منشا آلودگي اورانيوم كم و بسيار غني شده كه در مكانهاي مختلفي در ايران كشف شده است كشورهاي عضو عدم تعهد خاطر نشان مي‌كنند كه برخي اطلاعات از سوي آژانس از طريق ديگر كشورها گرفته شده است كه مي‌تواند در حل برخي سوالات مربوط به آلودگي‌ها ياري‌رسان باشد. در اين بافت و با در نظر گرفتن پيچيدگي موضوع غيرمتعهدها تمام آن موضوعات را درخواست مي‌كنند كه مربوط به انجام هرگونه تلاشي براي كمك به آژانس درباره‌ي منبع اين آلودگي‌هاست كه مي‌تواند در شفاف سازي مسايل موجود كمك كننده باشد.
8- درباره‌ي موضوع دوم كشورهاي غيرمتعهد بر اين نكته تاكيد دارند كه آژانس درك كاملتري از ابعاد برنامه‌ي مربوط به سانترفيوژ P-2 و مكان مورد استفاده از آن بدست آورده است همچنين كشورهاي غيرمتعهد اميدوارند كه اطلاعات جديد ارايه شده از سوي ايران در تاريخ 30 ماه مه 2004 ميلادي و بازديد پنج روزه‌ي اخير بازرسان آژانس و همچنين بيانيه‌ي‌ شفاف كننده‌ي اخير در نشست شوراي حكام به زودي مسايل مربوط به برنامه‌ي سانترفيوژ p2 را حل و فصل نمايد.
9- كشورهاي غيرمتعهد معتقدند كه با ادامه‌ي همكاري‌ها مساله‌ي باقيمانده به زودي حل خواهد شد. در آن مرحله دستيابي به حالت طبيعي اين موضوع و پرونده مطابق با اقدامات مربوط به تحقق توافقات پادمان و پروتكل الحاقي بايد ممكن باشد.
10- كشورهاي غيرمتعهد به دنبال آن هستند كه قطعنامه‌ي در حال پيشرفت مربوط به مسايل جدي ميان ايران و آژانس كه به وسيله‌ي گزارشهاي مثبت دكتر البرادعي ثابت شده است را ببينند. كشورهاي غيرمتعهد بر اين اعتقادند كه هرگونه مساله‌اي بايد به تنهايي در حوزه‌ي مسايل فني حل شود.
11- كشورهاي غيرمتعهد اهميت قابل توجهي را به رسيدن به تصميمات آژانس از طريق اجماع كلي قائل مي‌شوند و اين كشورها قويا تعامل و گفت و گوي مثبت ميان اعضاي شوراي حكام را به منظور پايان بخشيدن هرچه سريعتر به اين موضوع وخارج كردن آن از دستور كار شوراي حكام را تشويق مي‌كنند.
12- با توجه به اين قطعنامه كه تنها از سوي شوراي حكام و بدون درگيري تصويب شده است ما تمايل داريم كه بيانيه‌ي زير را از سوي كشورهاي غيرمتعهد اعلام كنيم.
13- ما متاسفيم كه مسايل نگران كننده‌ي اصلي و همچنين جايگاه كشورهاي غيرمتعهد در اين قطعنامه لحاظ نشده است.
14- با توجه به پاراگراف‌هاي اجرايي 7 و 8 اين قطعنامه اعضاي كشورهاي غيرمتعهد معتقدند كه اين پاراگراف‌ها مسايل را خارج از حيطه‌ي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بازگو مي‌كنند. كشورهاي غيرمتعهد همچنين معتقدند كه اين دو پاراگراف اجرايي به حقوق غيرقابل انكار كشورها به منظور گسترش و استفاده از انرژي اتمي براي اهداف صلح آميز از طريق فن آوريهاي مورد نظرشان لطمه مي‌زند. به علاوه اين دو پاراگراف اهميت و نقش پادمانها و دلايل شكل‌گيري آنها را بي‌اهميت مي‌نمايند.
15- با توجه به بند اجرايي شماره 6 اين قطعنامه كشورهاي غيرمتعهد اعلام مي‌كند كه شوراي حكام نمي‌تواند به كشورها اجبار كند كه پروتكل الحاقي را به تصويب برسانند.
16- كشورهاي غيرمتعهد تمايل دارند كه پيشرفت قابل توجهي را درباره‌ي حل و فصل اين موضوع طي ماههاي آتي و با توجه به همكاري‌هاي ايران ببينند.
انتهاي پيام

صبح
Saturday 19 June 2004, 08:03AM
*قطعنامه‌ شوراي حكام و نقض توافقنامه تهران ازسوي اروپا*
پيش‌بين،هاشمي،اسلامي،منتجب‌نيا،صفايي‌فر ،الله كرم ،بصيري، بروجردي، فلاحت‌پيشه، آقايي، فاكر، جلالي‌جعفري


خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي خارجي

پيش‌نويس قطعنامه‌ي ارايه شده از سوي سه كشور اروپايي كه با اعتراض شديد كشورهاي غيرمتعهد مواجه شده بود، پس از جنجال‌هاي فراوان بدون راي‌گيري به تصويب رسيد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، آلمان، انگليس و فرانسه پيش‌نويس قطعنامه‌شان درباره‌ي برنامه هسته‌يي ايران را بدون توجه به اعتراف‌هاي مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي ارايه كردند.

تصويب اين قطعنامه كه تخلف اروپا از تعهداتش در قبال ايران محسوب مي‌شود، برتاب گسترده‌اي در بين چهره‌هاي سياسي كشور داشت.

*نماينده‌ي مردم بافت در مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگو با ايسنا در اين باره گفت:« البرادعي و تمام كشورهاي اروپايي مي‌دانند كه هدف ايران استفاده‌ي صحيح از موضوع انرژي و اتم است.»

احمد پيش‌بين درخصوص تصويب پيش‌نويس قطعنامه‌ي ارايه شده از سوي سه كشور اروپايي در مورد مساله‌ي هسته‌يي ايران و واكنش ايران نسبت به آن گفت:« واكنش ما از قبل اعلام شده است. در مدتي كه لازم بود، ايران هر نوع همكاري را با آژانس انجام داد و حتي البرادعي اعلام كرد كه گزارش قبلي نادرست بوده و ايران در حد توان خود با آنها همكاري نموده است.»

وي افزود:« ايران به دنبال سوء استفاده‌ي غيرقانوني از مساله‌ي هسته‌يي نيست. در واقع به دنبال اين موضوع هستيم كه جوانان تحصيل‌كرده از انرژي استفاده‌ي علمي كنند.»

نماينده‌ي بافت ادامه داد:« آژانس و كشورهاي اروپايي در اين رابطه شيطنت كردند و اعلام نمودند كه ايران قصد استفاده‌ي نادرست از انرژي هسته‌يي دارد و خواهان آن است كه كشوري اتمي شود؛ در حالي كه آنان از همه جا و حتي جاهايي كه حق نداشتند ببينند، بازديد كردند و در مورد آن مكان‌ها بررسي‌هايي انجام داده و فهميدند كه هدف ايران با آن‌چه گفته مي‌شود، يكي نيست.»

عضو كميسيون امنيت ملي مجلس با بيان اين‌كه ”آنها خود به اين يقين رسيده‌اند، ولي در اين راستا شيطنت مي‌كنند“ افزود:« كشورهاي اروپايي به‌ويژه سه كشور انگليس، آلمان و فرانسه كه امروز زمينه‌ي چنين قطعنامه‌اي را فراهم كردند، به ما تعهد اخلاقي داده بودند كه در اين زمينه و در استفاده‌ي بهينه از اتم و غني‌سازي آن با ما همكاري مي‌كنند. متاسفانه امروز آنها تحت تاثير آمريكا و فشار اين كشور زمينه‌ي اين قطعنامه را عليه ايران فراهم كرده‌اند.»

وي افزود:« بنابراين ايران نبايد در برابر اين كشورها كوتاه بيايد و بايد حداكثر تلاش خود را براي احقاق حق خود انجام دهد.»

پيش‌بين گفت:« ما نيز مانند همه‌ي كشورهاي دنيا حق داريم از هر نوع امكاناتي براي پيشرفت كشور، رشد و شكوفايي جوانان و استفاده از نعمت‌هاي خدادادي استفاده كنيم و نبايد جلوي رشد مغزهاي مستعد جوانان ايراني گرفته شود. در واقع آن‌چه كشورهاي اروپايي مطرح مي‌كنند، ناحق و نادرست است.»

وي تصريح كرد:« هدف ايران استفاده‌ي درست و صحيح از منابع انرژي است و همه جا تعهد داده‌ايم كه هيچ‌گاه به دنبال استفاده‌ي نادرست و كشتاري از اتم نبوده، نيستيم و نخواهيم بود.»

وي اظهار كرد:« اگر حركت‌ها و رفتارهاي نادرست اين كشورها همچنان ادامه پيدا كند، ايران بايد محكم و استوار در برابر اين قضيه بايستد و از حق قانوني خود دفاع كند.»

نماينده‌ي بافت در مورد روابط آينده‌ي ايران با اين كشورها خاطرنشان كرد:« ابتدا بايد تلاش كنيم كه رفتارهاي غيراخلاقي آنها را به خودشان و به كل دنيا نشان دهيم و با برخوردهاي درست و حضور و ارتباط صحيح نشان دهيم كه ايران تمام و كامل با صداقت برخورد كرده و به آن‌چه لازم بوده، عمل نموده است.»

وي ادامه داد:« اين كشورها نه تنها به ضمانت اخلاقي خود عمل نكردند، بلكه امروز با اين قطعنامه به ما خيانت كرده، در جهتي قدم برداشتند كه خود مي‌دانند خلاف است.»

پيش‌بين افزود:« آنها مي‌ترسند كه ما به عنوان يك الگو و يك كشور مسلمان با آنها رقابت كنيم؛ در حالي كه ما مستعد آنيم كه بالاتر و بهتر از آنها پيشرفت كرده و به شكوفايي برسيم. آنها درصددند جلوي پيشرفت علمي كشورهاي اسلامي از جمله ايران گرفته شود.»

پيش‌بين در پايان گفت:« ايران بايد با تمام قدرت حق خود را بگيرد؛ چرا كه آنها در حال ضايع كردن حق مسلم ما هستند.»

[HR]

* طه هاشمي، كارشناس مسايل سياسي نيز در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي - خارجي ايسنا، اظهار داشت:«قطعنامه‌ي اخير شوراي حكام، بيشتر مايه‌ي شرمساري اروپاست؛ چرا كه عدم استقلال آنها از‌ آمريكا و وابستگي‌شان به آمريكا را اثبات مي‌كند

وي گفت:« پيش بيني مي‌شد با توجه به تصميمي كه آمريكاييها دارند كه به طور جدي بر ايران فشار وارد كنند، اروپايي‌ها هم به تعهدات خودشان بي‌توجهي نشان دهند و همان مسيري را كه آمريكا پيش روي آنها گذاشته پيش ببرند.»

وي با اشاره به تصويب قطعنامه‌ي اخير شوراي حكام گفت:« اين اتفاق به هر حال يك نتيجه براي ايران داشت كه خيلي به هم پيمانان آمريكا دلخوش نباشد؛ چرا كه برغم اينكه وزراي خارجه‌ي اين سه كشور به ايران آمدند و يكسال قبل سران آنها به خاتمي نامه نوشتند كه ايران پروتكل الحاقي را امضا كند كه در اين صورت آنها به توسعه‌ي فن آوري ايران از نظر علمي كمك كنند و از حق مشروع ايران دفاع كنند و بين مسوولان يك اميدواري جدي را ايجاد كند.»

هاشمي افزود:« اما اين قطعنامه نشان مي‌دهد كه در حقيقت اروپا هم به نوعي تحت تاثير اراده‌ي آمريكا ناگزير است همان مسير آنها را طي كند. در شرايط حساس و در مواقعي كه دنيا انتظار دارد اروپاييها استقلال خود را حفظ كنند، آنها كاملا تحت تاثير آمريكا حركت مي‌كنند.»

وي با اشاره به اينكه انگليس همواره در مقابل آمريكا ملايمت نشان داده، تصريح كرد:« از آلمان و فرانسه انتظار نمي‌رفت به اين شكل عمل كنند و همگام آمريكا حركت نمايند و تحت فشار او نرم شوند.»

وي تاكيد كرد:« بدون ترديد آمريكاييها تا انتخابات رياست جمهوري آينده‌شان بر ايران فشار وارد خواهند كرد و براي اين كار به دنبال يك بحث پرجاذبه‌ي تبليغاتي هستند كه اين همان بحث سلاح هسته‌يي ايران است و پرونده‌ي ايران تا انتخابات آتي آمريكا همچنان مفتوح خواهد ماند.»

وي با بيان اينكه ”ساده انگارانه بود كه تصور كنيم اروپا بدون نظر آمريكا عمل كند“ گفت:« ايران نبايد به هيچ وجه از حقوق خودش كوتاه آيد؛ چرا كه آمريكاييها و اروپايي‌ها همان طور كه از اظهارات مقامات آنها پيداست، به طور كلي با تحقيقات هسته‌يي ايران مخالفند و اين به نوعي دخالت مستقيم در حق حاكميت ملي ايران است.»

وي ادامه داد:« ايران به تمام تعهدات خود عمل كرده و دليلي ندارد كه ملت ايران از اين حق مشروع خود محروم شود.»

طه هاشمي تاكيد كرد:« اگر از اين حق خود كوتاه آييم، قطعا در آينده بايد يكي پس از ديگري از حقوق مشروع خود كوتاه بياييم.»

* در اين بار ه همچنين عضو مجمع نمايندگان ادوار مجلس شوراي اسلامي به خبرنگار ايسنا گفت:« حل مشكلات كنوني در زمينه‌ي بهره‌گيري از انرژي صلح‌آميز هسته‌يي مستلزم افزايش اعتماد عمومي و مشاركت فعال مردم در حوزه‌ي قدرت است و حل اين مشكل مستلزم اتكا بر حاكميت ملي و افزايش اعتماد عمومي است.»

يدالله اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) خاطرنشان كرد:« تنها راه حل جدي جلوگيري از بروز مسايلي نظير مشكلات ايجاد شده در استفاده از انرژي هسته‌يي، بازگشت به درون جامعه و افزايش اعتماد عمومي است. با افزايش اعتماد عمومي و مشاركت فعال مردم در حوزه‌ي قدرت هيچ امكاني براي آمريكا، اروپا و جامعه‌ي جهاني پيدا نخواهد شد كه ايران را تحت فشار مضاعف قرار دهند و دولت مي‌تواند با تكيه بر حاكميت ملي و حضور جدي مردم در حوزه‌ي قدرت و مجلس داراي پشتوانه‌ي كاملا مردمي، اقدامي جدي براي پايان دادن به فشارهاي جامعه‌ي بين‌المللي ضمن حركت در راه تامين مطالبات كشور و كسب توان علمي مناسب براي ورود جدي به صفحه‌ي جهاني انجام دهد.»

وي افزود:« نماينده‌ي ايران در شوراي حكام تنها علت رد اين قطعنامه توسط ايران را اين مساله عنوان كرده كه قرار بوده پرونده‌ي ايران بسته شود، اما آن‌چه كه مسلم است مجموعه‌اي از تحركات در سطح بين‌المللي وجود دارد كه تمام تلاش آن محروم كردن ايران از مصارف صلح‌آميز هسته‌يي است. پرونده‌ي غني‌سازي اورانيوم اصفهان و آب سنگين اراك با وجود اين‌كه در آن الزامي به ممنوعيت فعاليت اين دو سايت همانند آن‌چه در قطعنامه اوليه مورد توجه قرار نگرفته ولي با همين ديدگاه پيشنهاد شده است.»

وي خاطرنشان كرد: «اين‌كه شيوه‌ي تعطيلي اين سايت‌ها الزام يا حركت براي جلب اعتماد باشد چندان مهم نيست بلكه اهميت در وجود نگاهي اين‌چنيني است كه به نظر نمي‌رسد در جهت منافع كشور باشد، حتي اگر در برنامه‌هاي آتي پايان بررسي مسايل ايران را در شوراي حكام مطرح كنند.»

اسلامي با تاكيد بر اين‌كه تلاش براي دستيابي به انرژي صلح‌آميز هسته‌يي حق ايران است كه نه به صورت داوطلبانه و نه با قطعنامه و نه به هر صورت ديگر نبايد مورد ترديد و تشكيك قرار گيرد، اظهار داشت:« برخي رفتارهاي دروني و شيوه‌هاي غيردموكراتيك، جامعه‌ي جهاني را به دستيابي به اهدافش مصر كرده و اگرچه در اين مرحله به هر حال عبور كرديم ولي به مفهوم تمام شدن اين مجمع نيست و حتي اگر تمام هم شود ناگزيريم براي جلوگيري از بروز اين قبيل مسايل در عرصه‌ي بين‌المللي عليه كشور به روشي پايدار فكر كنيم كه الزاما باج دادن به كشورهاي اروپايي يا چنين رايزني‌هايي نيست.»

اسلامي در پايان تصريح كرد:« تنها راه ما اين است كه به سمت مردم برگرديم كه حتما بسياري از مشكلات را برطرف خواهد كرد.»


[HR]

* منتجب نيا نيز به خبرنگار ايسنا گفت:« اگر قطعنامه را بپذيريم چه‌بسا كه آنها الزامات ديگري را عليه ما اعمال كنند و در اين صورت جمهوري اسلامي بايد دائما تابع شرايط آنها باشد.»

عضو مجمع روحانيون مبارز ‌، در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در خصوص قطعنامه‌ي شوراي حكام درباره‌ي ايران، اظهار داشت:« در نهايت فشارهاي آمريكا و لابي‌هاي صهيونيست بر اعضاء شوراي حكام مؤثر واقع شده و اروپايي‌ها نتوانستند به تعهدات متقابلي كه با ايران داشتند عمل كنند. در مجموع آمريكايي‌ها و اروپايي‌ها وحدت نظر پيدا كردند كه فشار را بر ايران زياد كنند تا منجر به محروميت ايران از بهره‌برداري از تكنولوژي هسته‌يي شود.»

وي افزود:« علاوه بر اينكه اين قطعنامه بر خلاف تعهدات بين ايران و اروپاست يك خواسته‌ي غيرمنطقي است كه ملتي را از بهره‌مندي از تكنولوژي پيشرفته‌ي روز محروم كنيم.»

منتجب‌نيا گفت:« جمهوري اسلامي نبايد از مواضع اصولي و منطقي خود كوتاه بيايد. البته نسبت به تعهداتي كه داشته و الزاماتي كه آژانس دارد مثل پروتكل الحاقي لازم است كه تبعيت كند؛ اما مازاد بر آن را نبايد بپذيريم و بايد افكار عمومي دنيا را روشن كنيم كه ظلم مرتكب مي‌شوند و مي‌خواهند يك سيستم تاريخي را نسبت به يك ملت روا بدارند تا آمريكا و ديگران نتواند يك اجماع جهاني را عليه ايران شكل دهند و افكار عمومي را آماده مقابله با ايران كنند. »

وي تاكيد كرد:« اينها در قطعنامه‌شان بر تعهداتي كه ما داشته‌ايم افزوده‌اند. اقدامات ايران در اصفهان و اراك مربوط به سلاح اتمي نمي‌شود و نمي‌تواند بهانه‌اي براي آژانس يا آمريكا باشد. »

اين عضو مجمع روحانيون مبارز افزود:« ايران نبايد به الزامات زائدي كه نسبت به ايران دارند تن دهد.»

صبح
Saturday 19 June 2004, 08:07AM
[HR]

* الله‌كرم نيز گفت:« قطعنامه‌ي اخير شوراي حكام نشان‌دهنده‌ي هماهنگي غرب در دو جبهه‌ي اتحاديه‌ي اروپا و آمريكا با دو نقش جداگانه ولي مكمل است.»

وي در گفت‌وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) افزود:« آمريكا مدام مي‌خواهد پرونده‌ي هسته‌يي ايران را به شوراي امنيت ارايه كند و در كنار آن متوسل به فشارهاي اروپاييان مي‌شود.»

الله‌كرم اين اقدام را حركتي دوگانه از سوي اروپا و آمريكا، ولي مكمل دانست و گفت:« در قطعنامه‌ي اخير مسايلي چون آب سنگين اراك و سانتريفوژهاي P2 در اصفهان علي‌رغم آن‌كه به اطلاع آژانس رسيده بود، ناديده گرفته شده و جزو انحرافات از بيانيه‌ي تهران خوانده شده‌اند.»

وي افزود:« اين در حالي است كه البرادعي روز گذشته اشتباه خود را اعلام كرد ولي اين امر جز در تغيير لحن در بيانيه‌ي سه كشور اروپايي چيزي را تغيير نداد.»

به گفته‌ي الله‌كرم صادركنندگان قطعنامه‌ي اخير مي‌خواستند پذيرش قعطنامه را از التزام به درخواست تبديل كرده و در مجمع بعدي اعلام كنند كه درخواست‌هاي انجام شده از سوي ايران اجابت نشد.

وي تاكيد كرد:« اتحاديه‌ي اروپا و آمريكا در يك هماهنگي سياسي خواستار فشار بر ايران هستند.»

الله‌كرم با بيان اين‌كه تنها دستاورد ايران در اين زمينه افكار عمومي جهاني است، گفت:« پس از آن همه تهمت‌ها در زمينه‌ي به‌كارگيري غيرصلح‌آميز انرژي هسته‌يي و تخلفات فراوان نسبت داده شده تنها 2 مورد باقي ماند كه مي‌توانست در چارچوب دستور كار دبيرخانه آژانس قرار گيرد كه باقي ماندن پرونده در دستور كار سران نشان‌دهنده‌ي سياسي بودن و هماهنگي و همكاري اتحاديه‌ي اروپا و آمريكا است.»

وي با بيان اين‌كه طرح كلان و اساسي ايران دستيابي به انرژي صلح‌آميز هسته‌يي است، گفت:« ايران مي‌تواند همكاري خود را بر اساس شفاف‌سازي بيشتر درخصوص تحت تاثير قرار دادن افكار عمومي ادامه دهد ولي در كنار اين مساله نبايد از خواسته‌ي اساسي خود كه دستيابي به انرژي صلح‌آميز هسته‌يي است، برگردد و هيچ وقت نبايد تسليم بازي‌هاي سياسي غرب در دو جبهه‌ي آمريكا و اتحاديه‌ي اروپا شود.»

الله‌كرم ادامه داد:« حالت ديگر آن است كه ايران در مقابل واكنش‌هاي سياسي غرب واكنش سياسي از خود نشان دهد؛ واكنش‌هايي از قبيل ارتباطات با كشورهاي اروپايي و تقويت ديدگاه نگاه به شرق در جايگزيني نگاه به اروپا. »

وي افزود:« بدين ترتيب كه هرچه حركت‌هاي سياسي اتحاديه‌ي اروپا نزديك به حركت‌هاي آمريكايي مي‌شود ايران تقويت نگاه به شرق و منطقه‌يي را جايگزين آن كند.»

الله‌كرم خاطرنشان كرد:« حالت سوم هم‌چنان خروج از NPT است كه بايد به عنوان يك اهرم در دست ما قرار بگيرد كه هرگاه فشارهاي سياسي در قالب خارج از واقعيت‌ها عمل كرد از آن اهرم در هر وضعيتي استفاده كنيم.

به گفته‌ي وي، از روش‌هاي ذكر شده در موقعيت كنوني در مقابل عملكرد سياسي اتحاديه‌ي اروپا بايد رويكرد نگاه به شرق را در روابط ديپلماتيك، اقتصادي و ساير روابط تقويت و جايگزين كنيم. ضمن اين‌كه سياست شفاف‌سازي و دنبال كردن دستيابي به غني‌سازي كامل اورانيوم براي استفاده‌ي صلح‌آميز را تقويت كنيم.»

[HR]


* دكتر محمدعلي بصيري ،استاد دانشگاه،نيز گفت:«قطعنامه‌اي معتبر است كه اكثريت شوراي حكام به آن راي دهند و چون قطعنامه اخير بدون راي‌گيري به تصويب رسيده، ضمانت اجرايي ندارد.»

وي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با تاكيد بر اينكه قطعنامه اخير شوراي حكام، جنبه سمبوليك دارد و ارزش و كاربرد حقوقي ندارد گفت:« تصويب اين قطعنامه به دليل آن است كه ايران بيش از حد روي خوش نشان داده و اعتماد كرده است.»

وي افزود:« گرچه اين قطعنامه اعتبار حقوقي ندارد، اما براي قاطعيت نشان دادن، ايران بايد مقاومت كند و هيچ ترتيب اثري نسبت به آن نشان ندهد.»

بصيري تاكيد كرد: «ايران بايد اعلام كند بر اثر تعهداتم عمل كردم و هيچ تعهد متقابل را از كشورهاي طراح اين قطعنامه نديدم و بيش از اين هم تعهدي نداريم.»

اين كارشناس تصريح كرد:« آخرين راه حل، همان است كه آنها از آن وحشت دارند و آن همان بحث تهديد خروج از NPT است، كاري كه كره‌ي شمالي كرد.»

وي افزود:« با اين كار ما چيزي را از دست نمي‌دهيم اما جامعه‌ي بين‌الملل و آژانس در اين صورت خيلي چيزها را از دست مي‌دهند.»

وي در پايان گفت:« تا الان با حسن نيت حركت كرده‌ايم و نبايد عقب نشيني كنيم.»

[HR]

* رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز به خبرنگار ايسنا گفت:« با حفظ مذاكرات خود با مسوولان آژانس در صحنه‌ي عمل بايد در چارچوب منافع‌مان عمل كنيم.»

علاءالدين بروجردي، نماينده‌ي مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)،نسبت به عدم پايبندي كشورهاي اروپايي به تعهداتشان گفت:« سه كشور اروپايي عملا از تعهداتشان در بيانيه‌ي تهران تخلف كردند و طبيعتا اين رفتار غيرمنطقي آنها آثار سوئي بر روابط ميان ما و آنها و به‌خصوص افكار عمومي ايران خواهد گذاشت.»

وي افزود:« جمهوري اسلامي ايران و به‌خصوص مجلس شوراي اسلامي به عنوان مدافع حقوق ملت براساس منافع ملي تصميمات لازم را اتخاذ خواهد كرد.»

بروجردي گفت:« ترديدي نيست كه تخلف و كوتاهي كشورهاي اروپايي به عنوان كشورهاي برخوردار از تعهداتشان كه در چارچوب قرارداد NPT و بيانيه‌ي تهران است؛ به ضرر شوراي حكام و آژانس خواهد بود.»

وي گفت:« ايران با توجه به مواضع رسمي اعلام شده‌ي چند باره‌اش، بهره‌گيري صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي را حق مسلم ملت خودمان مي‌داند، كه عهدنامه نيز اين حق را به ما داده است.»

نماينده‌ي مردم تهران خاطرنشان كرد:« ما در كنار تصميمي كه در چارچوب مقررات آژانس و NPT اتخاذ مي‌كنيم، نبايد سياست مذاكرت‌مان را با مسوولان آژانس قطع كنيم؛ چرا كه آنها مجراي رسمي اين ارتباط هستند و مي‌توانند مواضعمان را مجددا به همان شفافيتي كه تاكنون بوده است، بشنوند.»

بروجردي در پايان افزود:« بدون ترديد ديپلماسي ايران مي‌توانست، بهتر از اين باشد.»

[HR]

*حشمت‌الله فلاحت‌پيشه ، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت:« ايران غني‌سازي اورانيوم را در چارچوب آژانس بين‌المللي انرژي اتمي دوباره آغاز كند.»

وي گفت:« قطعنامه‌اي كه در شوراي حكام تصويب شد، نسخه‌ي رسمي پيش‌نويس قطعنامه‌ي كشورهاي اروپايي است كه در قبال ايران مطرح شد.لحن و لفظ اين قطعنامه شديدتر از قطعنامه‌هاي گذشته است؛ چون در آن به يكسري از برنامه‌هاي هسته‌اي ايران اشاره شده كه بر سر آن سرمايه‌گذاريهاي زيادي داشته‌ايم، اما الان بحث تجديدنظر در آن را مطرح كرده‌اند. بعد از چند ماه آنها عنوان تجديدنظر را به چيزي شبيه توقف تعريف مي‌كنند و توقف برنامه‌هاي هسته‌اي ايران هدف اصلي كشورهاي آمريكايي و چند كشور اروپايي هستند كه به پروسه‌ي سياسي موجود پيوستند.»

وي تاكيد كرد:« فضاي سياسي كه آمريكايي‌ها مي‌خواستند بر شوراي حكام ايجاد كنند، به شدت پررنگ شده و ممكن است همين مساله بر روابط ايران و آژانس تاثير منفي بگذارد.»

نايب رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هفتم افزود:« معتقدم اين قطعنامه، قطعنامه‌اي نيست كه اكنون تنظيم شده باشد. آنها يك پيش‌نويس سياسي را از قبل تنظيم كرده بودند، طوري كه وقتي البرادعي به اشتباه خود اعتراف كرد؛ اينها توجهي به اين مساله نكردند و همان پيش‌نويس را صادر كردند.»

وي تاكيد كرد:« واقعيت اين است كه اينها قصد دارند چرخه سوخت را متوقف كنند و بسيار زيركانه هم صحبت كرده‌اند. اينكه مي‌گويند ايران بايد پروژه‌ي ucf و آب سنگين را متوقف كند به معناي متوقف كردن كل چرخه‌ي سوخت است، چون ucf خود مقدمه‌اي است بر پروژه‌ي نطنز يعني توليدي كه در پروژه‌ي اصفهان داريم مقدمه‌ي چرخه‌ي بعدي است. يعني بحث غني‌سازي در نطنز.»

فلاحت‌پيشه اظهار داشت:« اينها با اين اقداماتشان نشان دادند كه قصد متوقف كردن كل پروژه را دارند كه اين خلاف بيانيه‌ي تهران است. در بيانيه‌ي تهران كشورهاي اروپايي تعهد كردند كه توقف چرخه‌ي سوخت هسته‌اي ايران مطرح نشود، اما الان بحث در اين جهت پيش مي‌رود و اگر به همين ترتيب ادامه پيدا كند در آينده به وضوح به جاي "تجديد نظر" از واژه‌ي "توقف" استفاده خواهند كرد.»

وي با تاكيد بر اينكه ايران حسن نيت خود را ثابت كرده است، گفت:« بايد طرف مقابل هم با حسن نيت برخورد كند كه ما شاهد اين مساله نبوده‌ايم. مقامات رسمي جمهوري اسلامي بر سر ضرب‌العجل غيررسمي كه مبني بر شروع دوباره غني‌سازي هسته‌اي و پرهيز از تعليق در كشور داده شد، بايد سياستي را اتخاذ كنند و از آنجا كه كل چرخه‌ي سوخت هسته‌اي ما يك چرخه‌ي صنعتي سالم است، غني‌سازي را در قالب مقررات آژانس از نو آغاز كنيم.»

وي با تاكيد بر اينكه مخالف خروج ايران از آژانس است گفت:« بايد در قالب آژانس و حتي قبل از تصويب پروتكل الحاقي در مجلس ايران غني‌سازي را آغاز كنيم، اين حقي اس

صبح
Saturday 19 June 2004, 08:10AM
[HR]

*يك نماينده‌ي مجلس گفت كه معتقد است:« اگرچه دشمني غرب و آمريكا مساله‌اي مسلم است، اما ناكارآمدي ديپلماسي جمهوري اسلامي در دفاع از حق استفاده‌ي صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي باعث شده است، موضع‌گيري‌هاي تندي عليه ايران شكل گيرد.»

علي‌اكبر آقايي نماينده‌ي مردم سلماس در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با طرح اين سوال كه چرا ديپلماسي جمهوري اسلامي نتوانست از حقوق مردم ايران دفاع نمايند، خاطرنشان ساخت:« ايران به عنوان عضوي از سازمان ملل متحد داراي حقوق حقه است،كه يكي از آنها استفاده‌ي صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي است.»

وي افزود:« متاسفانه اين حق تبديل به اتهام ناجوانمردانه عليه ايران و جمهوري اسلامي ايران به عنوان عامل توليد سلاح‌هاي هسته‌اي و كشتار جمعي شده است.»

آقايي افزود:« نمونه‌هاي مشابه زيادي از ضعف ديپلماسي ايران وجود دارد، كه در بحث هسته‌اي ايران و وقايع اخير لنج‌هاي ماهيگيري در جنوب كشور نمود پيدا كرده است.»

وي تصريح كرد:« اگر ما قادر نباشيم با زورگويي‌هاي بين‌المللي در عرصه‌ي جهاني مقابله كنيم، قطعا فردا بسيار دير خواهد بود.»

عضو كميسيون عمران مجلس هفتم در ادامه انتظارات مردم از دستگاه ديپلماسي كشور را بسيار بالا ارزيابي نمود و تاكيد كرد:« مردم از دستگاه ديپلماسي ما انتظار پاسخ قاطع و درخور شأن دارند، و ملت هرگونه اهمال و كم‌كاري در اين زمينه را نخواهند بخشيد.»

وي يادآور شد:« در اين خصوص مجلس نيز با كساني‌كه در استفاده از حق دانش هسته‌اي خوب عمل نكنند، برخورد قاطع خواهد كرد و هيچ اغماضي را روا نخواهد داشت.»

آقايي اضافه كرد:« تهديد آمريكا و ايادي‌اش اسرائيل تنها منوط به اين قضيه نيست و برخورد متين و مستند جمهوري اسلامي در عرصه‌هاي بين‌المللي قادر خواهد بود كه حقوق ملت ما را حفظ كند.»

[HR]

*نماينده‌ي مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي، نيز گفت:« بايد فعاليت‌هاي هسته‌اي‌مان را در جهت صلح‌آميزش ادامه دهيم و مجلس هم بايد از تصويب الحاق به NPT خودداري كند.»

محمد‌رضا فاكر، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به عهدشكني دولت‌هاي اروپايي از تعهداتشان نسبت به بسته شدن پرونده‌ي ايران در آژانس انرژي اتمي، اظهار داشت:« انتظار ما براي وفاداري اين كشورها نسبت به تعهداتشان انتظار بيهوده‌اي است، بنابرين بايد مشخص شود كشورهاي اروپايي نسبت به موضع‌گيري‌شان در اين قطعنامه چه برخوردي مي‌كنند.»

فاكر با اشاره به هدف‌هاي اين كشورها نسبت به عدم دسترسي ايران به انرژي هسته‌اي گفت:« بايد توجه داشته باشيم كه اگر بيش از اين كوتاه بياييم و احتياط كنيم آنها بيشتر جلو خواهند آمد.»

فاكر افزود:« آنها هرگز توقع اين همه پيشرفت علمي را در ابعاد گوناگون و در اين عرصه از ما نداشتند، اما با نسل جديد دانشگاهي و متدين كه در اين پيشرفت‌ها سهيم هستند، احساس خطر كردند، از اين نظر نمي‌خواهند در خاورميانه كشوري مثل ايران قدم‌هاي بلند را در عرصه‌هاي علمي و صنعتي بگذارد.»

عضو كميسيون سياست خارجي و امنيت ملي مجلس ابراز داشت:« به تعبير رييس جمهور محترم در صحبت‌هاي قبلي‌مان با كشورهاي اروپايي و آژانس تعهد اخلاقي‌اي را مبني بر تعليق غني‌سازي جهت تسهيل كار اروپايي‌ها در بستن پرونده‌ي ايران در آژانس داده بوديم، اما در حال حاضر آنها از اين تعهد اخلاقي سر باز زدند، بنابراين بايد اكنون مسائل كشور را در نظر گرفته و با قاطعيت عمل كنيم.»

وي در عين‌حال تصريح كرد:« آنچه كه مهم است اين‌كه هر تصميم‌گيري صورت مي‌گيرد با تدبير باشد. ايران همچنان بر تصميم خود براي استفاده‌ي صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي تاكيد دارد و بنابراين دليلي وجود ندارد كه ما طوري رفتار كنيم كه آنها اين مساله را وسيله‌اي براي تبليغات سوء جهاني‌شان قرار دهند و افكار عمومي جهان را بر عليه ما تحريك كنند.ظ

وي افزود:« آنچه مهم است اين‌كه برنامه‌هاي صنعتي، چرخه‌ي سوخت و استقلال‌مان را در اين عرصه حفظ كنيم تا حقانيت‌مان ثابت شود.»

[HR]

* يك عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي نيز گفت:« ما كماكان در استفاده از انرژي هسته‌اي كه حق مسلم ايران است، استوار هستيم.»

رشيد جلالي‌جعفري، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اظهار داشت:« تاخير در بسته شدن پرونده‌ي ايران در اساس موضع ايران تغييري نخواهد داد. ما كماكان در استفاده از انرژي هسته‌اي كه حق مسلم ما است، استوار هستيم و توقع بيش از اين نيز از كشورهاي اروپايي نداشته و نداريم. آنها معمولا منافع خود را در نظر مي‌گيرند.»

وي تاكيد كرد:« از مواضع اصلي خودمان نبايد عدول كنيم؛ موضع اروپايي‌ها در اساس حقوق ما تغييري ايجاد نمي‌كند و ما براي اين‌كه بتوانيم از حقمان دفاع كنيم، شايد با موانع و مشكلاتي نيز مواجه باشيم كه بايد در مقابل آنها ايستادگي كنيم.»

نماينده‌ي مردم كرج متذكر شد:« اروپايي‌ها در حدي كه رييس جمهور از آنها خواسته بود و انتظار مي‌رفت عمل نكردند، و تغييرات جزئي در پيشنهادشان هست كه اساس موضوع را حل نمي‌كند. به هر صورت منتظر رفتار نهايي شوراي حكام مي‌مانيم و تصميمات بعدي را بر اساس كنش آنها خواهيم گرفت.»

جلالي‌جعفري در پايان درخصوص درخواست اروپاييان براي تجديدنظر در پروژه‌ي آب سنگين اراك و UCF اصفهان و ايجاد اعتماد، عنوان كرد:« تصور مي‌كنيم همكاري‌هاي لازم را در حدي كه ديده شده، انجام داديم و تا به حال به آن متعهد بوديم، اما اين‌كه آنها بخواهند براي ما تعيين تكليف كنند كه در كجا، چه كاري انجام شود، قابل پذيرش نيست؛ در تمام موارد اطلاعات لازم مبني بر اين‌كه ما از انرژي هسته‌اي استفاده غير صلح‌آميز را نكرده‌ايم، در اختيار آنها قرار داده‌ايم، و اين نوعي بهانه‌گيري است و قابل پذيرش نخواهد بود.»

صبح
Tuesday 22 June 2004, 09:28PM
تجمع اعتراض‌آميز مهندسان ايراني نيروگاه اتمي بوشهر


جمع زيادي از تكنسين‌هاي نيروگاه اتمي بوشهر، امروز در محل اين نيروگاه، ضمن محكوم كردن قطعنامه جديد شوراي حكام در مورد فعاليت هسته‌اي كشورمان، اجتماع اعتراض‌آميزي برگزار كردند.به گزارش مهر، تعداد زيادي از تكنسين‌ها و كارشناسان نيروگاه اتمي بوشهر، امروز درمقابل اين نيروگاه اجتماع اعتراض‌آميزي را برگزار و نسبت به طولاني شدن عمليات بهره‌برداري اين نيروگاه اعتراض كردند؛ زيرا كه اين امر باعث شده اين كارشناسان و تكنسين‌ها، نتوانند از توان و دوره‌هاي گذرانده شده، استفاده لازم را ببرند. ضمن اينكه اين تأخير تحميلي، باعث فرسوده شدن توان تخصصي آنان شده است.تجمع‌كنندگان همچنين با محكوميت قطعنامه جديد شوراي حكام درباره فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران، خواستار تسريع در آغاز به كار اين مركز شدند.گفتني است، اين افراد پيش از اين دوره‌هاي آموزش زبان روسي را در نيروگاه اتمي بوشهر و دوره‌هاي تخصصي فني را در مشهد، تهران و مسكو گذرانده‌اند ولي با وجود اين، به دليل طولاني شدن زمان بهره‌برداري اين نيروگاه، هم‌اكنون از هيچ‌كدام از تخصص‌هاي آنان استفاده نمي‌شود.تجمع‌كنندگان همچنين خواستار توجه بيشتر به مشكلات صنفي خود شدند كه تحت تأثير فشارهاي غرب براي به تأخير افتادن راه‌اندازي پروژه بوشهر دوچندان شده است.

سینا 555
Wednesday 23 June 2004, 05:29AM
رهبر انقلاب در ديدار مسئولان و محققان جهاد دانشگاهي:
دانش هسته اي را با جديت دنبال مي كنيم


رهبر معظم انقلاب اسلامي صبح امروز در ديدار محققان، متخصصان و دست اندركاران جهاد دانشگاهي با محكوم كردن شديد جنجال اخير آمريكا و برخي كشورهاي اروپايي در مورد تلاش ايران براي استفاده از فن آوري هسته اي تاكيد كردند: جمهوري اسلامي و ملت ايران براساس منطق اسلام به دنبال بمب اتمي نبوده و نيستند اما استفاده از دانش و فناوري هسته اي را حق مسلم خود مي دانند و دانشمندان پرتوان ايران همراه با دولت و ملت، به عنوان وظيفه اي ملي، اين هدف را دنبال خواهند كرد.
به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي حضرت آيت الله خامنه اي با تبيين نياز ملت ايران به استفاده از فناوريهاي نوين علمي براي شتاب بخشيدن به روند پيشرفت و توسعه، به تلاش سلطه گران جهاني براي جلوگيري از استقلال علمي كشورها اشاره كردند و افزودند: مراكز قدرت جهاني، سلطه اقتصادي، فرهنگي و علمي بر ملتها را راه اصلي استمرار منافع نامشروع خود مي دانند و استراتژي جلوگيري از استقلال علمي ديگر كشورها را با وسايل و شيوه هاي گوناگون دنبال مي كنند.
ايشان با تاكيد بر لزوم مديريت سازمان يافته و پيگيري و تلاش جدي دولت دانشگاهها و مراكز علمي- تحقيقاتي براي سرعت بخشيدن به حركت نويدبخش علمي كشور خاطر نشان كردند: علت اصلي جنجال اخير آمريكا درباره فعاليت هاي هسته اي ايران آن است كه دشمنان اين ملت و نظام اسلامي از بومي شدن دانش هسته اي در ايران و تلاش انديشمندان ايراني براي تامين سوخت مورد نياز نيروگاه هسته اي بوشهر نگرانند.
رهبر معظم انقلاب با اشاره به شهرت آمريكا در افكار عمومي جهان به عنوان مظهر دروغ و فريب افزودند: دشمنان ملت ايران و در راس آنان آمريكاييهاي رسوا كه جنايات آنها در مناطق مختلف جهان از جمله ابوغريب و ديگر زندانهاي عراق، مظهر فاجعه آفريني و وحشيگري است و عملكرد منحط آنها، ننگ جامعه بشري محسوب مي شود، جمهوري اسلامي و ملت ايران را به فريب جهانيان، متهم مي كنند و براي خالي كردن كينه هاي ناشي از پيروزي انقلاب و بيرون انداخته شدن آمريكاييها از ايران، بر ضد نظام اسلامي ياوه گويي و جنجال آفريني مي كنند اما همچون هميشه راه به جايي نخواهند برد.
حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به تبليغات دشمنان در مورد نزديك شدن ايران به ساخت بمب اتمي افزودند: آنها به موازات اين تبليغات، با يك زبان ديگر، درصدد القا اين مسئله هستند كه تلاش ايران براي استفاده از دانش هسته اي فايده اي ندارد و به نتيجه اي نمي رسد و متأسفانه برخي قلم به مزدهاي حقير اما پرمدعاي داخلي نيز همين حرف ها را تكرار مي كنند و معتقدند براي استفاده از انرژي هسته اي چاره اي جز بوسيدن دست آمريكا وجود ندارد.
ايشان تفكيك دقيق ميان فناوري هسته اي و سلاح هسته اي را ضروري خواندند و خاطرنشان كردند: ايران اسلامي دنبال ساخت سلاح اتمي نبوده و نيست چرا كه براي پيروزي بر دشمنان نيازي به اينگونه وسائل ندارد و همچون 25 سال اخير با تكيه بر عزم و ايمان و آگاهي و اتحاد ملت، دشمنان ايران از جمله آمريكا را شكست خواهد داد.
رهبر معظم انقلاب اسلامي، با اشاره به فروپاشي شوروي سابق با وجود برخورداري از سلاح هسته اي افزودند: رژيم صهيونيستي با دارا بودن صدها كلاهك هسته اي اكنون در برابر فلسطيني هاي مؤمن و سنگ به دست، درمانده است چرا كه سلاح اتمي در صحنه هاي عظيم و اساسي، پيروزي به دنبال نمي آورد.
ايشان الگوپذيري ملت ها از پايداري ايران در مقابل آمريكا را از شاخصه هاي پيروزي ملت ايران دانستند و افزودند: امروز ملت هاي مسلمان از مردمسالاري ديني و عزت و استقلال اين ملت الگو گرفته اند و جمهوري اسلامي اين موفقيت بزرگ را با سلاح اتمي به دست نياورده است.
حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به جان باختن مردم بي گناه در بمباران هاي اتمي خاطرنشان كردند: ما علاوه بر مسائل يادشده از اين زاويه نيز مخالف توليد و كاربرد سلاح هسته اي هستيم.
رهبر معظم انقلاب اسلامي پس از تبيين دلايل محكم ايران براي مخالفت با توليد سلاح هسته اي تأكيد كردند: مسئله اي كه ما با جديت به دنبال آن هستيم استفاده از دانش هسته اي در مصارف گوناگون غيرنظامي از جمله در تأمين سوخت نيروگاه اتمي بوشهر است كه اين مسئله مطابق مقررات بين المللي و معاهده «ان پي تي» كه ما هم آن را قبول كرده ايم، هيچ اشكالي ندارد و حق مسلم همه كشورها است.
حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به نگراني آمريكا از توليد سوخت هسته اي نيروگاهي در ايران افزودند: اينكار، ضرورتي اساسي است چرا كه اگر ملت ايران نتواند اين نياز اساسي را در داخل تأمين كند بايد به كشورهاي ديگر وابسته شود و هرگاه آن كشورها به هر دليلي از جمله مسائل سياسي يا بين المللي از دادن سوخت نيروگاه خودداري كنند، ايران عملاً از استفاده از امكانات نيروگاهي خود محروم خواهد شد.
ايشان نگراني از بومي شدن دانش هسته اي در ايران را دومين علت جنجالهاي اخير آمريكا و دشمنان جمهوري اسلامي ايران برشمردند و افزودند: آمريكاييها مي دانند كه اگر ايران اسلامي و ملت ايران به قله رفيع اين فناوري بايستد سخن حق او كه دعوت به استقلال و عزت و سرافرازي است در افكار عمومي جهان بويژه مسلمانان، نفوذ بيشتري خواهد يافت و دشمنان ملت از همين مسئله ناراحت و نگرانند.
رهبر معظم انقلاب با اشاره به موضعگيري صحيح رييس جمهوري، وزارت امور خارجه و ديگر مسئولان كشور در برابر زياده طلبي هاي اخير مراكز سلطه افزودند: اگر اروپاييها واقعاً نگران دستيابي ما به سلاح هسته اي هستند ما به همان دلايلي كه گفته شد به آنها اطمينان مي دهيم كه بدنبال توليد اين گونه سلاح نيستيم اما اگر از دستيابي ايران به فناوري فاخر و برجسته هسته اي و بومي شدن اين دانش در اين سرزمين ناراحتند و مي خواهند اين روند را متوقف كنند به آنها تأكيد مي كنيم كه ملت ايران زيربار اين حرف زور نخواهد رفت.
حضرت آيت الله خامنه اي تلاش دولت و دانشمندان ايراني را در زمينه فعاليتهاي هسته اي، كاري بزرگ در تأمين استقلال ملي و جلوگيري از وابستگي دانستند و افزودند: ملت ايران نيز مانند كشورهاي مختلف، درصدد است انرژي موردنياز خود را از نيروگاه هسته اي تأمين كند چراكه در غير اين صورت از قافله علم، باز هم عقب خواهد ماند بنابراين تلاش براي دستيابي به فناوري هسته اي و ديگر فناوريهايي كه ايران را به اوج قله علم نزديك كند امري واجب و وظيفه اي ملي است و ملت و دولت ايران برخلاف خواست خائنيني كه اهداف آمريكا را دنبال مي كنند با پايداري در برابر فشارهاي مراكز سلطه جهاني، اين هدف اساسي را دنبال خواهد كرد.
ايشان با اشاره به تبليغات مراكز رسانه اي و سياسي غرب درمورد لزوم استفاده ايران از نفت بعنوان منبع تأمين انرژي افزودند: نفت سرمايه اي تمام شدني است كه مشكلات زيست محيطي را نيز به همراه مي آورد ضمن آنكه مي توان آن را به فرآورده هاي بسيار ارزشمندتر تبديل كرد بنابراين با چه منطقي ملت ايران، به استفاده نامحدود از نفت ادامه دهد و از انرژي هسته اي صرفنظر كند؟
ايشان خاطرنشان كردند: دشمنان اين ملت در واقع منتظرند نفت ايران تمام شود و ملت دست نياز به سمت آنها دراز كند و محتاج آنها شود اما ايران اين مسئله را نمي پذيرد و با تكيه بر حركت علمي ارزشمند جوانانش روزبروز به پيش خواهد رفت.رهبر معظم انقلاب اسلامي همچنين در اين ديدار، با تجليل از فعاليتهاي علمي و فرهنگي جهاد دانشگاهي اين نهاد را مظهر علم جهادي و جهاد علمي برشمردند و افزودند: جهاد دانشگاهي فقط يك نهاد نيست بلكه يك فرهنگ و جهت گيري است كه بايد هرچه بيشتر در جامعه گسترش يابد و كشور را به سمت سربلندي و عزت و استقلال به پيش ببرد.
رهبر معظم انقلاب اسلامي با اشاره به نتايج تحسين برانگيز فعاليتهاي جهاد دانشگاهي در زمينه هاي مختلف افزودند: مراكز سلطه جهاني تلاش فراواني مي كنند علم را مقوله اي ذاتاً سكولارمعرفي كنند اما اين يك مغالطه و فريب بزرگ است و علم مي تواند با مديريت صحيح در خدمت ارزشها و همراه با معنويت قرار گيرد و بشريت را بسوي پيشرفت و تعالي حركت دهد.
رهبر معظم انقلاب اسلامي، ايران را سرزميني«علم خيز» بر شمردند و افزودند: بايدضمن حفظ روحيه جهادي يعني با توكل بر خدا و تكيه بر ايمان و استقلال طلبي، به مرزهاي پيشرفته علم دست يافت.
ايشان تأكيد كردند: جهاددانشگاهي بايد نهادي انقلابي باقي بماند و با انضباط انقلابي و با اميد و طراوت و نشاط به سازندگي، بالندگي و رويش ادامه دهد.
در ابتداي اين ديدار رئيس جهاددانشگاهي در گزارشي از روند حركت علمي- فرهنگي اين نهاد گفت: علاوه بر مراكز جهاد دانشگاهي در دانشگاه هاي سراسر كشور، 15 پژوهشكده 84 گروه پژوهشي و 64 مركز خدمات تخصصي اين نهاد به تحقيقات هدفمند در زمينه هاي مختلف مشغولند.
آقاي منتظري، دستيابي به فناوري توليد، تكثير و انجماد سلولهاي بنيادي جنيني، دانش توليد منابع بي وقفه برق كه در صنايع استراتژيك كاربرد دارد، ساخت اولين هواپيماي بدون سرنشين فوق سبك و توليد فرستند ه هاي راديويي پرقدرت موج متوسط را از جمله دستاوردهاي پژوهشگران جهاد دانشگاهي اعلام كرد و گفت: اين نهاد آماده است با حفظ روحيه انقلابي، پيروي از رهبري معظم انقلاب و با تكيه بر نيروهاي متخصص و توانمند، نقش بيشتري در روند پيشرفت و توسعه كشور از جمله روند بومي شدن فناوري هسته اي برعهده گيرد.

سینا 555
Thursday 24 June 2004, 04:27AM
نجفقلي حبيبي عضو مركزي حزب مشاركت: ;)
اين واقعيت تلخي است كه دموكراسي در نظام بين المللي واقعيت ندارد

رئيس دانشگاه علامه طباطبايي: موضع گيري قاطع و به موقع مسئولان نظام در برابر زياده خواهي هاي مراكز سلطه قابل تقدير است.
دكتر نجفقلي حبيبي در گفت وگو با واحد مركزي خبر با اعلام اين خبر گفت: مسئولان با موضع گيري صحيح و سريع خود در برابر زياده طلبي هاي مراكز سلطه از حق ملت ايران به خوبي دفاع كردند.
وي تاكيد كرد: رفتار و قطعنامه اخير آژانس بين المللي انرژي اتمي حقايق شگفت انگيزي را براي كشورهاي جهان سوم آشكار مي كند.
عضو شوراي مركزي حزب مشاركت با انتقاد از مرعوبيت ديگر اعضاي شوراي حكام در برابر تندروي هاي برخي كشورهاي اروپايي تاكيد كرد: اين شورا از 35 كشور عضو دارد ولي در واقع هر تصميمي كه چند كشور اروپايي و آمريكا اتخاذ مي كنند اجرا مي شود و ساير اعضا ملزم به پذيرش و تسليم در برابر اين تصميمات هستند و راي و نظر آن ها هيچ تأثيري ندارد.
عضو شوراي مركزي حزب مشاركت اضافه كرد: اين واقعيت تلخي است كه كشورهاي جهان سومي آن را براي چندمين بار تجربه مي كنند، اينكه نظام دموكراسي بين المللي واقعيت ندارد و اين واژه براي فريب افكار عمومي طراحي شده است و آنچه حقيقت دارد نظام ديكتاتوري خشن و وحشتناكي است كه بر جهانيان مسلط است.
عضو انجمن مدرسين دانشگاه ها بهره مندي از دانش هسته اي را براي اهداف صلح آميز به مفهوم حق بهره مندي از دانش براي همه افراد بشر و حقي طبيعي خواند و افزود: دشمني ها و جنجال آفريني هاي آمريكا و اروپاييان در قبال تلاش هاي ايران براي دستيابي به فناوري صلح آميز هسته اي درست مثل اين است كه بگويند كسي در دنيا حق ندارد با سواد شود.
وي با ضروري دانستن تلاش دولت جمهوري اسلامي ايران براي اعتمادسازي جهاني و تنوير افكار عمومي درباره فعاليت هاي هسته اي ايران گفت: البته اعتماد سلطه گران و سرمايه داران غربي به كشورهاي جهان سوم هيچ گاه جلب نخواهد شد مگر در حدي كه به سلطه و اقتدار آنها آسيبي وارد نشود چرا كه ظن و گمان و بدبيني به اين كشورها از ملزومات و ابزار سلطه گري و قدرتمندي آنها محسوب مي شود.
رئيس دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به پيشنهاد حاكي از حسن نيت ايران مبني بر مشاركت كشورهاي اروپايي در ساخت راكتورهاي هسته اي ايران گفت: با وجود اينكه دولت ايران براي ثابت كردن حسن نيت خود در زمينه دستيابي به فناوري صلح آميز هسته اي چنين پيشنهادي را مطرح كرد از آنجا كه دولت هاي غربي فقط به افزايش سلطه و قدرت خود بر ايران مي انديشند و از طرفي هم از قاطعيت مجموعه نظام جمهوري اسلامي ايران براي حفظ اقتدار و استقلال نظام، آگاهند چنين پيشنهادي را نپذيرفتند.

صبح
Sunday 27 June 2004, 05:31PM
از سرگيري ساخت قطعات و مونتاژ سانترفيوژ :smile57:
آصفي: ما نفهميديم اروپايي‌ها چرا اينجوري كردند


آصفي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا ايران به درخواست البرادعي در قطعه‌سازي تجديد نظر مي‌كند و آيا 29 ژوئن آغاز كار است و به سانتريفيوژ مي‌رسيم؟ گفت: سؤال دوم پاسخ سؤال اول است.به گزارش ايسنا، حميدرضا آصفي، سخنگوي وزارت امور خارجه‌ كشورمان امروز (يكشنبه) در جمع خبرنگاران داخلي و خارجي گفت: ما با سه كشور اروپايي در تهران تفاهم كرديم، كه طرفين با هم همكاري كنند و در آن بيانيه داوطبانه غني‌سازي را به تعليق درآورديم و به آن، متعهد بوديم و همچنان هستيم.وي افزود: همكاري ما با آژانس قبلا بوده و ادامه خواهد داشت، ما با اين سه كشور بر اساس پروتكل و پادمان و قرارداد الحاقي همكاري داشتيم و علاوه بر اينكه يك تفاهم ديگر هم با اروپا در بروكسل به وجود آمد و آن اين بود كه ما داوطلبانه قطعه سازي و مونتاژ را متوقف مي‌كنيم و اروپا هم پروند‌ه‌ي ايران را در اجلاس اخير ببندد و عادي كند.آصفي در ادامه گفت: اين تفاهمي بود كه با طرفين داشتيم، اما اروپايي‌ها به آن عمل نكردند، ما نه تعهد اخلاقي داشتيم، نه دليلي بود كه بيش از اندازه اعتمادسازي كنيم؛ ما نهايت تلاش خود را داشتيم؛ كار با اروپا خوب پيش مي‌رفت. ما هم نفهميديم چرا اروپا به تعهد خود عمل نكرد و اين حيرت‌آور بود؛ چون ما از ابتدا هم اعلام كرده بوديم قطعا از فناوري هسته‌اي صرف نظر نمي‌كنيم. آن حق ماست و منطبق با نرم‌هاي بين‌المللي است.آصفي گفت: ‌آنچه مطرح بود اعتماد طرفين است كه اروپا نخواست يا نتوانست به آن عمل كند؛ ايران هم آن تعهد اخلاقي خود را كنار گذاشت و اتفاق خاصي نيفتاده است.وي افزود: توافق ما بيانيه تهران است ما حتي اعلام كرديم زير نظر آژانس و طبق مقررات عمل مي‌كنيم، اگر چنين نبود اينگونه مكتوب اعلام نمي‌كرديم. اروپا بود كه تفاهم را به هم ريخت.آصفي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه اروپا از اعلام ايران متعجب شده است گفت: تعجب‌شان را از خودشان بپرسيد، ما هم از اينكه اروپايي‌ها به تعهداتشان عمل نكردند، متعجب شديم. چيز خيلي مهمي اتفاق نيفتاده، بيانيه تهران وجود داشت، هنوز هم وجود دارد و عمل مي‌كنيم، آنها به هر دليلي انجام ندادند، دليلي ندارد كه ما با تعهدات خودمان ادامه دهيم.آصفي با اشاره به گفت‌وگوي تلفني خرازي و سولانا گفت: در اين گفت‌وگو شديدا اعلام كرديم كه اروپايي‌ها براي مصرف داخلي كارهايي مي‌كنند كه درست نيست. بيانيه‌ حقوق بشر اروپا با محتواي جلسه سازگاري نداشت و به نظر مي‌رسد در مورد كشور ديگري بوده و بالاي آن اسم ايران نوشته شده، ما اين گلايه را از اروپايي‌ها داشتيم و در آينده نيز اگر باشد گلايه خواهيم كرد.آصفي خاطر نشان كرد: چه محكوميت، چه تأسف از اعلام ايران براي ساخت قطعات فرقي ندارد، اين اروپاست كه قابل سرزنش است نه ايران. آمريكا هم اين فضاسازي و جنگ رواني را عليه ايران يا هر كشور ديگري ايجاد مي‌كند كه نبايد به آن اعتنا كرد.وي افزود: هنوز بهانه‌ حمله به عراق را يادمان نرفته است؛ متأسفانه دنيا دنبال مدرك و دليل از آمريكا نگشته و آمريكا نيز به همين دليل به خود اجازه‌ مي‌دهد كه حرفهايش را تكرار كند.آصفي افزود: از ابتداي كار آمريكا تلاش داشت همكاري ما با اروپا و آژانس را خدشه‌دار كند، بحث لويزان يكي از اين موضوعات است. اميدوارم بازرسان آژانس آنجا را ببينند و آزمايش كنند تا مشخص شود اين دروغ ديگري علاوه بر دروغ‌هاي ديگر آمريكاست.آصفي ادامه داد: ما بسيار شفاف عمل كرديم. در بخشي كه شهرداري به دليل امور عمراني و ساختماني خودش آنجا را خراب كرده شايد آمريكا فكر مي‌كند، شهرداري ما بايد براي اين كارها از شهرداري نيويورك اجازه بگيرد.وي تأكيد كرد: در تعهدات خودمان هيچ كم نگذاشتيم و صادقانه و شفاف عمل كرديم؛ از اين به بعد هم همكاري خواهيم كرد.وي افزود: پيش‌بيني شده در آينده هم مذاكرات ما با اروپا برگزار شود، بحث نقض تعهدات نيست؛ اما تفاهم بروسكل ديگر به خاطر خلف وعده‌ي اروپا روي ميز نيست.آصفي رفت و آمد بازرسان آژانس را امري طبيعي و عادي دانست و گفت: مشكلي ندارم آنها از هر جايي كه بر اساس تفاهم و در چارچوب پروتكل است بازديد كنند و در آينده هم مشكلي نخواهيم داشت.وي در پاسخ به اينكه آيا احساس نمي‌شود اعلام ايران براي ساخت قطعات سانتريفيوژ در رابطه‌ي ايران و اروپا تاثير بگذارد گفت: هيچ احساس خاصي ندارم، ما مي‌خواهيم كارها ادامه يابد. موضوع همكاري بايد دوطرفه باشد. زبان ما زبان تفاهم و دوستي است، ما با زبان تهديد بيگانه‌ايم. با اروپا هم در روزهاي آينده مذاكرات ادامه خواهد داشت، اين يك تعهد طرفيني بود كه از يك طرف نقض شد. اروپا نبايد توقع داشته بشد ما به آن پايبند باشيم.وي در خصوص زمان آغاز ساخت قطعات سانتريفيوژ گفت: ما به آژانس و سه كشور اروپايي اعلام كرده‌ايم 29 ژوئن اين كار را آغاز مي‌كنيم.

سینا 555
Tuesday 29 June 2004, 03:21AM
اذعان معاون كنترل تسليحات وزارت خارجه آمريكا به فعاليت هسته اي ايران در چارچوب NPT


معاون وزيرخارجه آمريكا تاييد كرد: فعاليت هاي هسته اي ايران در چارچوب پيمان NPT است.:o

جان بولتون معاون «كنترل تسليحات» وزارت خارجه آمريكا كه روز پنجشنبه براي پاسخ به پرسش هاي اعضاي كميسيون فرعي «خاورميانه و آسياي مركزي» مجلس نمايندگان كنگره آمريكا، در محل اين كميسيون حاضر شده بود، گفت: دولت آمريكا در پي تغيير قوانين آژانس بين المللي انرژي اتمي و معاهده ان پي تي است، زيرا ايران با استفاده از اين قوانين توانسته به فن آوري هسته اي دست يابد.

وي افزود: معاهده ان پي تي نقاط ضعف بسياري دارد كه رئيس جمهور (بوش) در سخنان ماه فوريه خود به تعدادي از آنها اشاره كرد.

بولتون آنگاه تصريح كرد: بسياري از فعاليت هاي هسته اي ايران در چارچوب مفاد معاهده ان پي تي است.:)

معاون وزارت خارجه آمريكا در ادامه اظهاراتش گفت: بسياري از كشورهاي جهان در پي دستيابي به فناوري هسته اي هستند و تغيير مفاد معاهده ان پي تي كار آساني نخواهد بود.
در بخش ديگري از اين جلسه تام تنكردو Tom Tancredo نماينده جمهوريخواه از ايالت كلورادو از جان بولتون پرسيد: «آيا ما بايد گروه MEK (منافقين) را همچنان در ليست گروه هاي تروريستي قرار دهيم؟ آيا به نفع ما نيست كه از امكانات آنها در داخل و خارج از ايران براي مقابله با دولت استفاده كنيم؟»:p:smile57:

بولتون در جواب وي ضمن تأييد همكاري دولت آمريكا و گروهك تروريستي منافقين اظهار داشت: «اين گروه بنابر معيارهاي ما در ليست گروه هاي تروريستي قرار گرفته است.»

تصميم اين بود كه معيارها را به صورت يكسان اعمال كنيم و بنابراين اين گروه در ليست گروه هاي تروريستي قرار گرفت. اما اين مسئله باعث نشده كه ما از اطلاعات ارايه شده توسط آنها استفاده نكنيم.»وي همچنين از اينكه «تمام جناحهاي سياسي در ايران از دستيابي به فن آوري هسته اي حمايت مي كنند» ابراز نگراني كرد;) و گفت: «متأسفانه:p دراين مورد ما نتوانسته ايم اختلافي بين جناحهاي مختلف سياسي در ايران مشاهده كنيم.»
در بخش ديگري از اين جلسه پال لونتال Paul Leventhal، رئيس «انستيتو كنترل هسته اي» به سؤالات نمايندگان كنگره پاسخ گفت. وي ضمن اشاره به فعاليتهاي گسترده هسته اي برزيل و ژاپن در سالهاي اخير گفت: «رهبران ايران بدون شك به اين تناقض توجه دارند كه كشورهايي مانند برزيل و ژاپن با جديت در پي دستيابي و استفاده از فن آوري هسته اي هستند و دولت آمريكا براي آنها مشكلي ايجاد نمي كند ولي در رابطه با ايران برخورد دوگانه اي دارد.»:smile57:
گفتني است در اين نشست پيتر فلوري Peter Flory، معاون «امور امنيت بين الملل» وزارت دفاع آمريكا و مايكل آيزنستد Michael Eisenstadt، محقق «انستيتو سياست خاور نزديك واشنگتن» نيز شركت داشتند و سخنان تازه اي ارايه ندادند.
اين جلسه به صورت مستقيم از شبكه C-Span3 آمريكا پخش شد.

jtm1344
Tuesday 29 June 2004, 02:28PM
اقا سينا با تشكر از تحقيق علمي شما مي خواستم در باره پادمان يا مقررات ايمني كه مورد مناقشه جمهوري اسلامي ايران و اژانس بين المللي انرژي اتمي است نيز توضيح بدهيد . با ارزوي توفيق و سلامتي

سینا 555
Thursday 1 July 2004, 04:19AM
1- اگر نگاهي دقيق و موشكافانه به گزارش اول ژوئن 2004 آقاي البرادعي و سپس قطعنامه 18 ژوئن 2004 شوراي حكام در خصوص فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسلامي ايران بيندازيم، به اين جمعبندي مي رسيم كه قطعنامه سه كشور اروپايي منعكس كننده ارزيابي هاي غيرمنصفانه گزارش مديركل آژانس است. يعني، در واقع ارزيابي هاي به اصطلاح فني آژانس در كنار ملاحظات سياسي قرار گرفته و سبب تدوين قطعنامه مي گردد.
اين موضوع، ما را به اين نتيجه رهنمون مي سازد: آقاي البرادعي كه گزارشات او مبناي تنظيم بيانيه ها و قطعنامه هاي شوراي حكام قرار مي گيرد، فردي وابسته به آمريكا و غرب است و آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز نهادي سياسي و وابسته به كانون هاي قدرت جهاني مي باشد و در راستاي مطامع و منافع آنان حركت مي كند.


2- اعتراف آقاي البرادعي، مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي، به وجود اشتباه در گزارش خود در مورد واردات قطعات مربوط به سانتريفيوژهاي P2، به حيثيت و اعتبار اين نهاد به اصطلاح نگهبان NPT، لطمه شديدي وارد كرده است.


از آنجا كه اين اقرار بعد از شكل گيري فضاي منفي عليه ايران صورت گرفت، تاثير بسيار كمي بر محتواي قطعنامه پيشنهادي گذاشت. البرادعي نيز در سخنان خود به جاي پذيرش كامل اشتباه آژانس، بيشتر سعي كرده است كه به توجيه اين اشتباه بپردازد و آن را اشتباهي كوچك قلمداد كند و در هر صورت موضوع سانتريفيوژهاي P2 را حل نشده باقي بگذارد.
بكار بردن جملاتي به شرح زير توسط وي، مويد اين موضوع است:
- ما در حال حاضر مشغول بررسي هزاران صفحه و سايت هستيم و هر كسي امكان دارد مرتكب اشتباه شود.
- ما هنوز دليل محكمي مبني بر اينكه برنامه هسته اي ايران داراي بعد نظامي بوده در دست نداريم، اما در شرايطي هم نيستيم كه بگوييم اين برنامه منحصرا صلح آميز بوده است.
- قطعنامه شوراي حكام اين اشتباه را لحاظ خواهد كرد، اما اين تصحيح فني، اين واقعيت را كه ما به شفاف سازي بيشتري از سوي ايران درباره برنامه هسته اي اش نياز داريم تغيير نخواهد داد.
3- تاكنون برخي فكر مي كردند كه حساب اتحاديه اروپا و به ويژه سه كشور انگليس، آلمان و فرانسه در پرونده هسته اي ايران (امضاكنندگان بيانيه تهران) از آمريكا جداست. اما، تلاش جدي اين سه كشور در تصويب قطعنامه اي شديداللحن عليه جمهوري اسلامي ايران در شوراي حكام نشان داد كه اين كشورها در استراتژي اعمال فشار به ايران با آمريكا هماهنگ هستند. يكي از اهداف اصلي اينان (آمريكا- اروپا) نيز اين است كه ملت ايران را از فناوري هسته اي محروم نمايند. بر اين اساس، بيانيه تهران نيز در چارچوب محدودسازي جمهوري اسلامي ايران و متعهد كردن آن به تعهدات فراتر از حقوق بين الملل و NPT تفسير مي شود و نه كمك به شفاف سازي و ايجاد جو اعتماد و اطمينان و بسته شدن پرونده هسته اي ايران.
4- اگرچه بند 8 قطعنامه از توقف فعاليت هاي مربوط به تبديل اورانيوم در اصفهان و ساخت رآكتور تحقيقاتي آب سنگين در اراك به تجديدنظر در اين تصميمات تغيير لحن داده است، اما بايد توجه داشت كه اين موضوع مي تواند مشكلات بسيار جدي در خصوص فعاليت هاي اين تاسيسات ايجاد كند و فضاي حاكم بر گزارشات آتي آژانس را تحت تاثير خود قرار دهد. دست گذاشتن اروپا بر اين تاسيسات، حاكي از اين است كه آنان قصد دارند كليه فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسلامي ايران را محدود، معلق و سپس متوقف كنند. به طور قطع، اعمال فشار نسبت به فعاليت هاي تاسيسات اراك و اصفهان، نقض صريح مفاد NPT و اساسنامه آژانس است، چرا كه از ايران مي خواهد از اعمال حق خود درباره تاسيساتي كه قبلا اظهار شده و تحت پادمان آژانس است، خودداري كند.
5- تصويب قطعنامه 18 ژوئن مبين اين است كه سياست خارجي كشور در تاثيرگذاري بر اعضاي شوراي حكام به ويژه اعضاي جنبش عدم تعهد (13 كشور از 35 كشور عضو شوراي حكام) موفق نبوده است. بديهي است صدور بيانيه از سوي جنبش عدم تعهد فقط مصرف سياسي دارد، چرا كه اعضاي شوراي حكام همين جنبش با تصويب قطعنامه عليه جمهوري اسلامي ايران با شيوه بدون توسل به رأي موافقت كردند. اگر اين كشورها درصدد حمايت از ايران بودند بايد در به رأي گذاشتن قطعنامه اصرار مي ورزيدند و طبيعتا در صورت درخواست 13 كشور براي رأي گيري قطعنامه، هيچگاه آن قطعنامه با اجماع تصويب نمي شود. نكته مهم اين است كه تصويب بدون رأي گيري به منزله تصويب با اجماع است، چون در هر دو شق هيچ مخالفتي وجود ندارد.
6- در ادامه تعامل ايران با آژانس، اين سؤال اساسي مطرح مي شود كه همكاري همه جانبه ايران، چه تاثيري در نوع برخورد آژانس با پرونده هسته اي ايران داشته است؟ جمهوري اسلامي تاكنون بيش از 1030 صفحه اظهارنامه درخصوص فعاليت هاي هسته اي خود به آژانس ارائه نموده است. آژانس بيش از 670 نفر روز از سايت هاي هسته اي و غيرهسته اي (حتي نظامي) ايران بصورت سرزده بازرسي نموده است؛ ايران، بصورت داوطلبانه فعاليت هاي مربوط به غني سازي اورانيوم در نطنز را به حالت تعليق درآورده است؛ ايران، پروتكل الحاقي را امضا نموده و بدون تصويب آن، مفاد آن را بسيار فراتر از محتوايش اجرا نموده است.
در مقابل، آژانس، كشورهاي غربي و آمريكا معتقدند كه اين سطح از همكاري ها كامل و فعالانه نمي باشد و خواهان همكاري بيشتر هستند! فشارها نسبت به فعاليت هاي هسته اي ايران كماكان ادامه دارد و از شدت آن كاسته نشده است.
در اين خصوص، ملاحظات سياسي نسبت به واقعيت ها و حقايق ارجحيت دارد. فشار به ايران تا به جايي رسيده است كه خواهان چشم پوشي آن از فعاليت هاي صلح جويانه هسته اي (فعاليت هاي تاسيسات اصفهان و اراك) شده اند.
اين واقعيت ها نشان مي دهد كه «اصل همكاري» با آژانس با پاسخ مثبت آنان مواجه نشده است.

سینا 555
Thursday 1 July 2004, 05:14AM
حد توقف كجاست؟

سال گذشته دولت ليبي با تسليم در برابر باج خواهي آمريكا، كليه دستگاه ها و تجهيزات هسته اي خود را به آن كشور ارسال داشت تا هزينه روابط ديپلماتيك با ايالات متحده را با چنين بهاي سنگيني پرداخت نمايد.
درست در شرايطي كه تصور مي شد، اين اقدام ليبي به كاهش تنش و بهبود روابط ميان دو كشور منجر گردد، دولت آمريكا روز گذشته طي گزارشي اعلام كرد كه «ليبي همچنان در ليست كشورهاي حامي تروريسم قرار دارد.»
اين تجربه مي تواند براي آناني كه نسخه وادادگي و انعطاف در برابر آمريكا و نيز معامله با كشورهاي غربي بر سر پرونده هسته اي كشورمان را تجويز مي كنند، درس مفيدي باشد كه بدانند دنياي غرب براي زياده خواهي هاي خود، حد انتها و مرز معيني قائل نيست.
تروريسم، حقوق بشر و دموكراسي، واژه هايي هستند كه لااقل در چند دهه اخير، اهداف استعماري غرب به وسيله آنها توجيه شده است.
با تداوم چنين شيوه هايي، آيا مي توان بسته شدن پرونده هسته اي جمهوري اسلامي ايران را ختم بهانه جويي غربيان تلقي كرد؟

سینا 555
Friday 2 July 2004, 03:17AM
دولت هايي جمهوري اسلامي را متهم مي كنند كه در مصدوميت شيميايي 100هزار ايراني شريك جرمند


رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكيد كرد: كساني كه جمهوري اسلامي ايران را به تلاش براي دستيابي به سلاح هاي كشتارجمعي متهم مي كنند، خود بسيار آلوده اند و برون فكني مي كنند.
به گزارش واحد مركزي خبر حجت الاسلام والمسلمين هاشمي رفسنجاني صبح ديروز در گردهمايي سراسري بررسي پيامدهاي كاربرد سلاح هاي شيمايي كه در تالار امام بيمارستان امام خميني(ره) برگزار مي شود، گفت: غربي ها در تبليغات و رسانه هايشان، خود را مدافع حقوق بشر و مخالف با توسعه سلاح هاي كشتارجمعي معرفي و جمهوري اسلامي ايران را به تلاش براي توليد سلاح هاي كشتارجمعي متهم مي كنند و مي كوشند جلو بهره گيري ما را از اين دانش بگيرند.
وي با اشاره به اينكه آمريكا در ويتنام و كره به طور گسترده سلاح هاي كشتارجمعي به كار برد اضافه كرد: آمريكايي ها در جنگ داخلي خود نيز سرخپوستان را با ويروس سياه زخم از پا درمي آوردند و قتل عام مي كردند، انگليسي ها هم با اعمال چنين شيوه اي در جزيره گروئلند، آن منطقه را 45 سال غير قابل سكونت كردند.
هاشمي رفسنجاني گفت: ژاپني ها در جنگ جهاني دوم انواع سلاح هاي بيولوژيك را بر ضد كشورهاي مجاور خود به كار بردند و در شهرهاي چين بارها حشرات آلوده به ويروس، پخش و مردم و دام ها را آلوده مي كردند.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: در دنياي امروز آمريكايي ها و قدرت هاي بزرگ در ساخت سلاح هاي كشتارجمعي مسابقه دارند اما از توليد بمب هاي كوچك تاكتيكي سخن مي گويند.
وي با بيان اينكه ما با چنين دنيايي طرف هستيم گفت: با اين حال اصلا به ذهن ما به عنوان يك انسان مسلمان و انقلابي خطور نمي كند كه با چنين اقداماتي با آنان مقابله كنيم.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: قدرت هاي بزرگ در جنگ تحميلي با ايران از صدام و حزب و ارتش بعث او حمايت علمي و فني عجيبي كردند به طوري كه براي جلوگيري از پيشرفت انقلاب اسلامي، انواع سلاح هاي شيميايي و ميكروبي و حتي مقدمات سلاح هاي هسته اي را در اختيار جرثومه خطرناكي همچون صدام و حزب بعث قرار دادند.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: اين كشورها امكانات چندمنظوره اي را كه به كشورهاي جهان سوم نمي دهند، در اختيار رژيم بعث گذاشتند.
هاشمي رفسنجاني گفت: شركت هاي غربي با حمايت دولت هاي خود، يكي از مواد بسيار مهم و راهبردي را براي تقويت گاز خردل و امكان عبور آن از منافذ عروقي انسان به صدام دادند.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اينكه صدهزار مصدوم شيميايي ناشي از جنگ تحميلي در كشور وجود دارد گفت: بايد در ابعاد مختلف از جمله در دانش و تحقيقات، حقوقي و سياسي از حق اين مظلومان دفاع كنيم. آقاي هاشمي رفسنجاني تصريح كرد: در محاكمه صدام بايد خيلي خوب حرف هايمان را بزنيم و در بعد سياسي هم بايد چهره كريه مدعيان حقوق بشر را به خوبي افشا و مظلوميت خود را در تاريخ ثبت كنيم.
وي با اشاره به حملات شيميايي و ميكروبي صدام به جبهه ها و شهرهاي ايران خاطرنشان كرد: درباره همه اين موارد، در مجامع بين المللي اعتراض كرديم، اما هيچ كس حاضر نشد درباره آن حرفي بزند و قدرت ها همچنان سكوت مرگبار و حمايت آميز خود را ادامه دادند.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به حمله شيميايي رژيم بعث عراق در شهر سردشت در هشتم تير هفده سال پيش گفت: يكي از مظلوم ترين ها در دوران دفاع مقدس، مردم سردشت بودند كه بعثي هاي شقاوتمند عراق پس از شكست هاي پياپي از رزمندگان اسلام، خشم و كينه كور خود را در حركتي وحشيانه بر سر آنان ريختند.

صبح
Saturday 3 July 2004, 06:31PM
ابهام هسته‌اي
مركز مطالعات نيكسون (تحقيقات خاورميانه)
مترجم: مهران قاسمي
منبع: روزنامه وقايع اتفاقيه 13/4/1383

بدون ترديد، اصلي‌ترين چالش كنوني ديپلماسي ايران، مسائل مرتبط با پرونده هسته‌اي است. ايالات متحده آمريكا، ايران را به تلاش مخفيانه براي دستيابي به سلاح هسته‌اي و تهديد امنيت جهاني، متهم مي‌كند متقابلاً مقامات ايراني ضمن تأكيد بر حق مشروع خويش براي دستيابي و استفاده از مزاياي انرژي هسته‌اي، وجود هرگونه عزم و برنامه‌اي براي توليد سلاح هسته‌اي را به شدت تكذيب مي‌نمايند. در اين ميان، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و كشورهاي اروپايي، براي دفع مناقشه تهران- واشنگتن درخصوص مسائل هسته‌اي، راه حل ابهام‌زدايي و اعتمادسازي را پيشنهاد كرده و معتقدند همكاري ايران با بازرسان آژانس مي‌تواند واقعيت‌‌ها را آشكار كند. اين پيشنهاد با استقبال مقامات ايراني مواجه شد، اما دامنه چالشي كه ايران آن را ناشي از انگيزه‌هاي سياسي مي‌داند، كماكان، رو به گسترش است. مطلب حاضر، نگاهي غربي به تلاش‌هاي هسته‌اي ايران است كه هرچند، در اغلب موارد جانب انصاف را رعايت كرده اما بخش‌هايي از آن مبتني بر پيش‌فرض‌هايي نادرست مي‌باشد و صرفاً در چارچوب اطلاع‌رساني ارائه مي‌شود.
نيروهاي آمريكايي در افغانستان و عراق همچنان درگير نبرد عليه ناراضيان مسلح و مصمم حاضر در آن مناطق هستند. ثبات سياسي در هر دو كشور، فعلاً دور از دسترس به نظر مي‌رسد. ايران در اين ميان از نفوذي قابل‌توجه در هر دو كشور برخوردار است. به صورت ويژه، مناطق غربي افغانستان و بخش‌هاي شيعه‌نشين عراق مناطق تحت نفوذ ايران محسوب مي‌شوند ايران مي‌توانست- در صورت تمايل- با استفاده از عناصر نظامي و يا نيروهاي امنيتي خود، براي نيروهاي آمريكايي، دنيايي از مشكلات به وجود آورد، اما اين اقدام هرگز روي نداد. در شرايط فعلي، دو كشور در مقابل يكديگر ايستاده و از هر نوع اقدام عملي عليه طرف مقابل خودداري كرده‌اند. با اين وجود، بديهي است كه برتري ايران در وضعيت متعادل قدرت فعلي، در صورتي كه دولت‌‌هاي هوادار آمريكا در كابل و بغداد كنترل كامل كشور خود را در دست گرفته و نيروهاي امنيتي لازم را براي اعمال كنترل بر گروه‌هاي ناراضي، جنگ‌سالاران و شبه‌نظاميان قومي و مذهبي در اختيار داشته باشند، كاهش پيدا خواهد كرد.

برنامه هسته‌اي ايران
با چنين پس‌زمينه‌اي است كه مباحث مرتبط با برنامه‌هاي تسليحات هسته‌اي ايران، تأثير آن بر منطقه و نحوه تعامل با آن بايد مطرح و بررسي شود.
همزمان با آماده شدن نيروهاي ائتلاف براي حمله به صدام حسين، در زمستان سال 2003 بود كه ايران در برابر جهانيان اقرار كرد كه برنامه‌هاي هسته‌اي اين كشور بسيار فراتر از تصورات ديگران، پيشرفت داشته است. اطلاعات منتشر شده در نشريات غربي كه عمدتاً از سوي نيروهاي مخالف سازمان مجاهدين خلق [منافقين] در اختيار منابع غربي قرار گرفته بود، ايران را در اين موضع قرار داد. مطالب منتشر شده نشان مي‌داد كه ايران جدا از ساير موارد، تجهيزات عظيم غني‌سازي اورانيوم را در نطنز و همزمان تجهيزات مرتبط با آب سنگين را در اراك راه‌اندازي كرده است.
افشاي اين موارد را بايد همزمان با موضع‌گيري ايرن در مورد مسائل هسته‌اي مورد بررسي قرار داد. جمهوري اسلامي همراه يك حامي فعال معاهدات و توافقنامه‌هاي مرتبط با كنترل تسليحات به ويژه به معاهدات مرتبط با عدم تكثير تسليحات هسته‌اي «NPT» و تسليحات شيميايي بوده است.
ايران از جمله كشورهاي عضو هر دو معاده است. ديپلمات‌هاي اين كشور نيز در جريان مذاكرات كنترل تسليحات سازمان ملل در ژنو، وين و نيويورك حضوري فعال داشته‌اند. در طول ساليان گذشته، اين ديپلمات‌‌ها تبديل به افرادي كار كشته شده كه نسبت به موضوع احاطه كامل داشته و در مورد تمامي موارد مرتبط با كنترل تسليحات منطقه‌اي، به شدت تبحر يافته‌اند.
ايران، همواره بر اين موضوع كه «استانداردهاي دوگانه‌اي» درمورد اغلب عناصر امنيت بين‌المللي و نقشي كه كنترل تسليحات بايد در تأمين امنيت كشورهاي كمتر توسعه يافته ايفا كند، تأكيد داشته است. از نگاه ايرانيان، آزاردهنده‌تر هر موضوع ديگري، بايد به اين حقيقت اشاره كرد كه در منطقه آسياي جنوب و خاورميانه سه قدرت هسته‌اي (هندوستان، پاكستان و اسرائيل) حضور دارند كه تاكنون خارج از معاهده NPT باقي مانده و بالطبع در معرض هيچ يك از محدوديت‌هايي كه اين معاهده بر امضاكنندگان آن اعمال مي‌كند، قرار ندارند. بدين ترتيب، از نگاه ايران، اسرائيل در توسعه و ايجاد زرادخانه‌هاي وسيع و غني از تسليحات كشتارجمعي بدون هراس از روبه‌رو شدن با تنبيه‌هاي احتمالي، كاملاً آزاد مي‌باشد و همزمان همسايگان خود را نيز با استفاده از اين توانايي مورد تهديد قرار مي‌دهد. ايران، علي‌رغم عضويت خود در NPT، نه تنها با فشار وسيع ايالات متحده روبه‌رو بوده بلكه بسياري از دوستان و يا متحدين آمريكا و به طور خاص اعضاي گروه G7 (هفت كشور صنعتي جهان) حتي مانع دسترسي اين كشور به تكنولوژي هسته‌اي مي‌شوند. ايران در تأكيد بر اين موضوع در جهان عرب همراهان بسياري را يافته است. مصر، به طور خاص با همراهي با ايران بر اين موضوع اصرار مي‌ورزد كه مسأله «بمب اسرائيل» قبل از هر نوع توافق رسمي در مورد كنترل تسليحات و يا امنيت منطقه‌اي بايد حل و فصل شود.
ايرانيان، همزمان به صورت مشابه نگران تسليحات هسته‌اي هندوپاكستان، دو كشوري كه به دليل تغييرات قابل توجه و بنيادين سياست آمريكا در قبال منطقه به ويژه پس از حوادث 11 سپتامبر به صورت رسمي عضو باشگاه دارندگان تسليحات هسته‌اي شده‌اند، قرار دارد.

معضل اصلي
تمايل ايران به توانايي تسليحاتي هسته‌اي مبتني بر چند عامل كاملاً مشخص از جمله تهديد مستمر ايالات متحده عليه اين كشور، حضور ساير قدرت‌هاي هسته‌اي در منطقه و تمايل براي دستيابي به تعادل هسته‌اي با ساير كشورهاي منطقه چه در ميان رهبران نظامي و چه غيرنظامي ايران است.
مشكل هسته‌اي ميان ايران و ايالات متحده باتوجه به وضعيت پيشرفته برنامه هسته‌اي ايران و نيز وجود شواهدي دال بر تلاش ايران در پيشبرد برنامه تسليحاتي خود، اكنون تبديل به معضلي اصلي شده است. درحال حاضر در مورد اين كه آيا تهران تصميم‌نهايي براي ساخت بمب هسته‌اي را اخذ كرده يا خير؟ ترديدي جدي وجود دارد.
تلاش ايران براي كسب زيرساخت هاي هسته‌اي چيز چندان تازه‌اي نيست. اين مسأله به دوران شاه [مخلوع] ايران در دهه 1970 باز مي‌گردد. در شرايط فعلي فقط مي‌توان با قطعيت به اين موضوع اشاره كرد كه دولت ايران براين باور است كه به موجب مفاد NPT، اين كشور مجاز به دست‌يابي به سيكل كامل سوخت هسته‌اي است تنها به اين شرط كه تمامي جزئيات مرتبط با فعاليت‌هاي هسته‌اي خود را دراختيار آژانس‌ بين‌المللي انرژي اتمي، قرار داده و آنها را نسبت به برنامه‌هاي خود آگاه سازد. اين دقيقاً، كاري است كه ايران تا پيش از افشاي شواهدي متعدد دال بر فريب آژانس از سوي اين كشور در طي ساليان متمادي چندان تمايلي به انجام آن نداشته است.
در شرايط فعلي نخستين اولويت ايران، كه انجام آن چندان هم ساده نيست، رفع اين تصور و شبهه است كه ايران، آژانس بين‌الملل انرژي اتمي را كه بايد از تمامي جزئيات فعاليت‌هاي ايران آگاه مي‌بود، فريب داده است. رفع اين شبهه مي‌تواند تلاش ايران براي تعقيب جريان دست‌يابي به سيكل سوخت هسته‌اي مشروعيت دهد.
مسأله اصلي اكنون اين است كه در حالي كه ايران از لحاظ فني كاملاً حق و اجازه دست‌يابي به سيكل كامل سوخت هسته‌اي را دارد به‌ويژه باتوجه به مفاد NPT، اما اين مسأله چه براي كشورهاي اروپايي و چه ايالات متحده غيرقابل قبول است. دست‌يابي به سيكل كامل سوخت هسته‌اي، به ايران اين امكان را مي‌دهد كه تمامي اجزاي لازم براي ساخت بمب، از جمله اورانيوم و پلوتونيوم غني شده را، حتي در صورت عدم تلاش براي دسترسي به تسليحات هسته‌اي، دراختيار خواهند داشت. در اين شرايط، يك تغيير ناگهاني و انتقال از فاز برنامه صلح‌آميز به برنامه‌اي نظامي-كه بدون برانگيختن توجه ديگران نيز امكان‌پذير است-مي‌تواند باعث دست‌يابي اين كشور به بمب هسته‌اي شود. اين نوع تغيير موضع سريع، نه تنها در مورد ايران بلكه در مورد ساير كشورهايي كه NPT را امضا كرده و همزمان سيكل كامل سوخت هسته‌اي را نيز دراختيار دارند، مي‌تواند به سادگي صورت گيرد. براي مثال آلمان، ژاپن يا كانادا، حال به هر دليلي، در صورت تمايل مي‌توانند نسبت به ساخت بمب اقدام كنند. اين مسأله از لحظه تصميم‌گيري تا اجرا تنها چندماه به‌طول خواهد انجاميد. باتوجه به اين شرايط ابهام موجود در مورد بمب ايران، همچنان كه با زيرساخت‌هاي هسته‌اي ايران مرتبط است، با طراحي بمب و طرح‌هاي ايران براي افزودن بمب هسته‌اي به زرادخانه نظامي اين كشور نيز ارتباط تنگاتنگ دارد.
تشويق ايران به دست كشيدن از تلاش براي دستيابي به سيكل كامل سوختي، نيازمند فراهم آوردن مجموعه‌اي بسيار دقيق از توافقات است. توافقاتي كه در جريان آن بايد پرداخت غرامت و همزمان جبران خسارات وارد آمده بر ايران نيز گنجانده شود. اگر ايران به درخواست خود مبني‌بر دستيابي به سيكل سوختي كامل پايان داده اما همزمان برحق خود مبني‌بر دستيابي به تكنولوژي هسته‌اي مصر باشد، بديهي است كه بايد ترتيبات بين‌المللي لازم براي تضمين دستيابي ايران به سوخت هسته‌اي درنظر گرفته شود. در اينجا، ديگر، تضمين روسيه و يا هر كشور ديگري مبني‌بر فراهم آوردن اين سوخت مورد نياز كافي نيست. ايرانيان هنگامي كه مسأله انتقال تكنولوژي‌هاي حساس به ميان مي‌آيد، دلايل بسياري براي بدبيني، حتي نسبت به تعهدات بين‌المللي دارند.
براي نمونه جنگ ايران و عراق را به‌خاطر بياوريد. در جريان اين جنگ تحريمي هراسناك و بسيار مؤثر عليه ايران اعمال شد و اين كشور امكان خريد تسليحات و قطعات يدكي براي هواپيماهاي فوق پيشرفته آمريكايي خود را از دست داد. اين مسأله، تأثيري بسيار محدودكننده بر توانايي‌هاي نظامي ايران داشت. در نقطه مقابل، عراق نه تنها در معرض تحريم‌ها قرار نداشت بلكه امكان خريد مقادير انبوهي از تسليحات و تجهيزات فرانسوي، چيني و روسي را داشت. زمين‌گير شدن نيروي هوايي ايران در جنگ شايد بيشترين ضربه را به نيروي ارتش ايران وارد ساخت، ارتشي كه در نيروهاي رودرو و زميني نشان داده بود كه از برتري‌هاي بسياري برخوردار است. تجربه تلخ اين جنگ به همراه اين واقعيت كه حتي در هنگام بكارگيري تسليحات شيميايي از سوي عراق عليه ايران، جامعه بين‌المللي همچنان در كنار عراق قرار داشت، تهران را به شدت در مورد وابستگي آتي به فعالان بين‌المللي و تمايل آنان براي در نظر گرفتن امنيت ملي ايران، نگران و همزمان بدبين كرده است.
ايران مي‌گويد كه براي توليد الكتريسيته به انرژي هسته‌اي نيازمند است چرا كه نمي‌خواهد منابع سوخت فسيلي خود را صرف مصارف داخلي كند. در حالي كه اين استدلال، به دليل امكان دسترسي ايران به مولدهاي گاز طبيعي براي توليد الكتريسيته، قابل خدشه‌ است، اما ايرانيان نيز در مقابل به كشورهاي بسيار غني از لحاظ سوخت‌هاي فسيلي اشاره مي‌كنند كه انرژي هسته‌اي را به عنوان روشي براي توليد الكتريسيته برگزيده‌اند.

صبح
Saturday 3 July 2004, 06:33PM
در چنين شرايطي مي‌توان انرژي هسته‌اي را به عنوان راهي معقول براي توليد الكتريسيته در نظر گرفت. به نظر مي‌رسد كه راه‌هايي شايد به مراتب مؤثرتر، براي بهبود وضعيت بخش انرژي ايران، به جز سرمايه‌گذاري هنگفت در بخش انرژي هسته‌اي نيز وجود دارد. اين راه‌ها شامل بازسازي بنيادين اقتصاد ايران و حذف تدريجي يارانه‌هاي عظيم سوخت- با توجه به اينكه نفت و سوخت در ايران از جمله ارزان‌ترين موارد در جهان محسوب مي‌شوند- مي‌شوند. با اين وجود، ايرانيان ممكن است به اين مسأله اشاره كنند كه فروش گاز طبيعي و نفت بايد همچنان به عنوان صادرات عمده اين كشور در آينده باقي بماند. بنابراين، اين مبحث كه ايران همچنان به انرژي هسته‌اي نيازمند است، در داخل اين كشور هواداران بسياري دارد. اين موضوع ديگر مسأله‌اي مورد مناقشه ميان اقتدارگرايان و ميانه‌روها نيست، بلكه موضوعي است كه ايرانيان به آن بر اساس نياز خود به انرژي و بازار بين‌المللي انرژي مي‌نگرند.
تصميمات پيچيده مرتبط با آينده انرژي ايران، تنها در صورتي قابل بحث و بررسي است كه امكان ديالوگ با رژيم حاكم بر ايران فراهم آمده و همزمان اين رژيم آماده مطرح كردن نيازهاي خود به صورت كامل و آشكار باشد. اظهارات بي‌پايه‌اي مانند اينكه ايران به دليل ذخاير غني نفت و گاز خود، نيازي به انرژي هسته‌اي ندارد، هرگز براي ايرانيان قابل قبول نيست، مگر اينكه اين ادعاها با شواهدي كاملاً واضح و غيرقابل تشكيك همراه باشد.

موارد ضروري براي ساخت تسليحات هسته‌اي
براي تعيين اين موضوع كه ايران تا چه حد در توسعه برنامه هسته‌اي خود جدي است، ابتدا بايد موارد ضروري كه يك كشور براي توسعه تسليحات هسته‌اي خود به آنها دست يابد را مرور كرد. ايران مانند ساير كشورهاي متمايل به كسب قدرت هسته‌اي بايد به مواردي چون دانش شيمي، فيزيك و مهندسي مرتبط با ساخت تسليحات هسته‌اي، دست يابد. براي ساخت كلاهك‌هاي مورد استفاده در تسليحات هسته‌اي به دو عنصر نياز است؛ اورانيوم 235 و پلوتونيوم 239، هيچيك از اين دو عنصر به صورت طبيعي قابل دسترسي نيستند. براي توليد اورانيوم 235 يا پلوتونيوم 239، فرآيندي پيچيده‌ براي غني‌سازي هگزافلورايد اورانيوم، گازي مشتق شده از اكسيد اورانيوم، بايد طي شود. اين روش غني‌سازي زمان بر و بسيار گران است. با اين وجود هنگامي كه اورانيوم 235 توليد شد، امكان تبديل آن به يك سلاح كاربردي، با بكارگيري يك وسيله تفنگ مانند ساده كه جرم مادون بحراني از اورانيوم 235 را به جرم مادون بحراني ديگري از همين ماده در انتهاي يك محفظه شليك مي‌كند، وجود دارد. تركيب اين دو جرم، باعث شكل‌گيري جرم بحراني و در نهايت شكل‌گيري فيزيون مي‌شود. نخستين بمب اتمي كه در اوت 1945 بر هيروشيما انداخته شد يك بمب اورانيومي بود. اين بمب هرگز پيش از آن آزمايش نشده بود. آزمايش مشهور «تري نيتي» كه تنها چند هفته پيش از آن در 16 ژولاي 1945 در آلاماگاردو در نيومكزيكو انجام شد، نخستين انفجار هسته‌اي تاريخ بود. اين آزمايش با استفاده از يك ابزار پلوتونيومي مشابه بمبي كه در 9 اوت 1945 بر ناكازاكي انداخته شد، صورت گرفت. در حالي كه تجهيزات پلوتونيومي به مواد هسته‌اي كمتري در مقايسه با بمب اورانيومي نياز دارند، اما كار با پلوتونيوم بكار گرفته شده در اين تجهيزات به شدت خطرناك است چرا كه عنصر پلوتونيوم 240 به شدت راديواكتيو بوده و ايزوتوپ‌هاي آن بسيار بي‌ثبات مي‌باشند. بدين ترتيب براي ساخت بمب پلوتونيومي به تجهيزاتي بسيار پيچيده‌تر از بمب اورانيومي نياز است. در حالي كه در بمب اورانيومي از روش شليك استفاده مي‌شود، اما در ساخت بمب پلوتونيومي به تجهيزاتي با مهندس پيچيده و بسيار دشوار نياز است. در اين روش، پلوتونيوم غني‌شده توسط مواد انفجاري قوي احاطه شده و انفجار اين مواد موجي قوي به سمت مواد پلوتونيومي- كه در جرمي فوق بحراني قرار دارند- فرستاده و در نهايت انفجار هسته‌اي روي مي‌دهد.
پرسش اصلي اكنون اين است كه ايران از لحاظ اين توانايي‌ها در چه مرحله‌اي قرار دارد؟ ايران خود اقرار مي‌كند كه به سيكل كامل سوخت هسته‌اي دست يافته است. به هرحال، راه‌هاي ديگري نيز وجود دارد كه ايران، مي‌تواند به مواد لازم براي تسليحات خود دست يابد. اين مواد، مي‌تواند از طريق منابع غيرقانوني بين‌المللي خريداري شده و يا به صورت مخفيانه از طريق سوخت مصرفي رآكتور هسته‌اي بوشهر- كه روس‌ها در ساخت و تأمين پلوتونيوم آن مشاركت دارند- تأمين شود.
بازار سياه، به صورت آشكار داراي مزاياي فراواني است. اين مواد در مقايسه با ساير روش‌ها با قيمتي به مراتب پايين‌تر و سهل‌تر در اختيار ايران قرار مي‌گيرند.
با اين وجود، مقدار اين مواد، به شدت محدود بوده و با توجه به اينكه انتقال آن، كاملاً غيرقانوني است و مي‌تواند باعث اعمال خودكار تحريم‌هاي تعيين‌شده به موجب معاهدهNPT شود، روشي بسيار خطرناك محسوب مي‌شود. از سوي ديگر به كيفيت اين مواد نيز همواره بايد با ديده ترديد نگريسته شود. موارد بسياري وجود دارد كه مواد قاچاق شده از اتحاد جماهير شوروي كه در حال انتقال به خريداران بوده، كشف شده و پس از آزمايشات مشخص شده كه اين مواد، عملاً، قابل استفاده نبوده‌اند.
اين روش تنها در شرايطي مي‌تواند مفيد باشد كه هدف كشور تنها داشتن يك يا دو بمب هسته‌اي و پنهان كردن آن در زيرزمين يا انباري باشد!
تأمين اين مواد از نيروگاه بوشهر هم معضلات خاص خود را دارد. توافق ايران با روسيه براي ساخت نيروگاه بوشهر متضمن اين شرط است كه روسيه سوخت هسته‌اي نيروگاه را تأمين كرده و پس از استفاده، اين سوخت را براي بازيافت يا دفن در روسيه، بازپس خواهد گرفت. رآكتور بوشهر،‌در اين شرايط بايد مورد بررسي دقيق آژانس بين‌المللي انرژي اتمي قرار گيرد، چرا كه ايران از جمله اعضاي پيمان NPT محسوب مي‌شود. در چنين شرايطي، تأمين سوخت از بوشهر، عملي بسيار خطرناك بوده و احتمال كشف اين عمل غيرقانوني، كاملاً آشكار و قطعي است.
سومين و امن‌ترين راه به دست آوردن منبعي دائمي از مواد لازم براي تسليحات هسته‌اي، فرآوري آن توسط خود كشور است. اين امر به معني كشف و استخراج معادن اورانيوم به همراه تجهيزات لازم براي تبديل، تجهيزات توليد سوخت، تجهيزات غني‌سازي و تمامي مراكز و تجهيزات ديگر مورد لزوم براي توليد مواد مورد نياز در ساخت تسليحات هسته‌اي است. اين فرآيند با اكتشاف و استخراج سنگ اورانيوم، تبديل آن به اكسيد اورانيوم از طريق روش‌هاي شيميايي، تبديل اكسيد اورانيوم به گاز هگزا فلورايد اورانيوم و سپس جداسازي ايزوتوپ‌هاي اورانيوم- كه مي‌توانند در توليد اورانيوم با غلظت‌ پايين «LEU» و يا اورانيوم با غلظت بالا «HEU» مورد استفاده قرار گيرند- تكميل مي‌شود. دي‌اكسيد اورانيوم يا اورانيوم داراي غلظت پايين «LEU» را مي‌توان براي رآكتورهاي هسته‌اي بكار گرفت. در رآكتور هسته‌اي، مقداري از اين اورانيوم تبديل به پلوتونيوم مي‌شود. اين ماده را مي‌توان با فرآيند جداسازي شيميايي از رآكتور خارج كرد. بنابراين، اگر كشوري بخواهد به سمت تسليحات پلوتونيومي برود، بايد رآكتورهاي هسته‌اي اين كشور، محصولات جانبي پلوتونيومي توليد كرده و همزمان تجهيزات جداسازي پيچيده‌اي براي جداسازي پلوتونيوم و دستيابي به مواد لازم براي ساخت تسليحات هسته‌اي ايجاد شوند. در اين حالت نيازي به تلاش براي دستيابي به اورانيوم با غلظت بالا- با توجه به دشواري و گران‌بودن فرآيند توليد آن- نيست. اما بايد همان‌گونه كه پيشتر اشاره شد به اين موضوع توجه داشت كه پلوتونيوم ماده‌اي به شدت خطرناك بوده و كاركردن با آن بسيار دشوار است و از سوي ديگر فرآيند ساخت بمب‌هاي پلوتونيومي شامل مهندسي بسيار پيچيده و دشواري مي‌گردد.
ايران براي آنكه كاملاً خودكفا باشد، بايد تمامي مؤلفه‌هاي شكل‌دهنده سيكل كامل سوخت هسته‌اي را ايجاد كند. اين موارد شامل فعاليت‌هاي «front end» و «back end» مي‌شود. فعاليت‌هاي front end شامل استخراج معدن، تبديل، غني‌سازي و توليد سوخت هسته‌اي مي‌شوند. فعاليت‌هاي back end شامل فعاليت‌هايي مي‌شوند كه پس از استفاده از سوخت انجام مي‌شود؛ مواردي چون بازفرآوري سوخت مصرف شده براي توليد پلوتونيوم و يا دفن سوخت مصرفي (كه فرآيندي هزينه‌بر و به شدت خطرناك است). در اين فرآيندها، ميله‌هاي سوخت مصرفي از رآكتور خارج شده و چندين ماه در محفظه‌هاي خنك‌‌كننده قرار مي‌گيرند. مدت زمان نگاهداري اين ميله‌ها در محفظه‌هاي خنك‌‌كننده بستگي به نحوه دفن آنها دارد.
پس از خنك‌سازي، غلاف قطور فلزي ميله‌ها برداشته شده و سوخت مصرفي در محفظه‌اي حاوي اسيد نيتريك و ساير مواد شيميايي قرار مي‌گيرد. در جريان فرآيند شيميايي شكل گرفته، پلوتونيوم و اورانيوم از مواد زايد جدا مي‌شوند. پلوتونيوم و اورانيوم جداشده را مي‌توان بار ديگر به عنوان سوخت هسته‌اي بكار گرفت. در صورتي كه موادجدا شده از خلوص مناسب برخوردار باشند، امكان استفاده از آنها در ساخت تسليحات هسته‌اي نيز وجود دارد.
از فوريه 2003 تاكنون، اطلاعات بيشتري درمورد توانايي‌‌هاي هسته‌اي ايران منتشر شده است. اين اطلاعات حاصل بازرسي‌هاي گسترده آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي در پاييز 2003 و بهار 2004 است. گزارش‌هاي منتشر شده از اين بازرسي‌‌‌ها، هرچند با توجه به زبان بوروكراتيك به خدمت گرفته شده به نحوي هستند كه امكان رنجش طرفين را به حداقل برسانند، اما شواهدي بسيار آشكار در مورد سطح توانايي‌هاي هسته‌اي ايران را در اختيار مي‌گذارند. به موجب اين شواهد، توانايي‌هاي هسته‌اي ايران، بسيار فراتر از توليد موارد قابل فيزيون است. هرچند ايران تلاشي براي توليد مواد لازم براي ساخت جنگ‌افزارهاي هسته‌اي از خود نشان نداده است، اما سطح توانايي‌هاي هسته‌اي اين كشور به نحو حيرت‌انگيزي افزايش يافته است.

سینا 555
Saturday 3 July 2004, 08:45PM
سلام صبح جان:)

مقاله بسيار جالبي بود.دست شما درد نكند.

متشكرم

سینا 555
Saturday 3 July 2004, 09:04PM
ديلي تلگراف: مجبوريم عليه ايران دروغ بنويسيمدبير سرويس خارجي روزنامه ديلي تلگراف گفت: رسانه هاي غربي از انتشار و تكرار تهمت ها و ادعاها عليه جمهوري اسلامي ايران خسته شده اند

آنتوان لاگارديا كه با يك برنامه راديويي محلي در لندن گفت وگو مي كرد، افزود: ما همواره مجبوريم مطالبي را بر ضد جمهوري اسلامي ايران بنويسيم و به خاطر آن پول بگيريم. اما خودمان مي دانيم نيمي از اخبار و مقالات ما عليه ايران، با واقعيت ها منطبق نيست.
وي توني بلر نخست وزير انگليس را مجري سياست هاي آمريكا خواند و افزود: تا زماني كه ما (انگليسي ها) تابع بوش باشيم، هر روز از اقتدار ما در سطح جهان كاسته مي شود.

لاگارديا همچنين درباره برنامه هسته اي ايران تصريح كرد: ما نمي دانيم وقتي درباره فعاليت هسته اي ايران مطلب مي نويسيم، درباره بمب هاي اتمي اسراييل به خوانندگانمان چه بگوييم؟

وي گفت: درباره مسايل هسته اي ايران چيز تكان دهنده اي ثابت نشده است، اما همه دنيا مي دانند كه اسراييل يك قدرت هسته اي خطرناك است و امكان دارد همه جهان را تهديد كند.
دبير سرويس خارجي ديلي تلگراف در اين گفت وگوي راديويي اظهار داشت: من به ايران سفر نكردم، اما هرگاه از خبرنگاران انگليسي- كه به ايران رفته اند- درباره اين كشور پرسيديم، همه آنها گفته اند آنچه درباره ايران مي گوييم با آنچه كه در آنجا وجود دارد، خيلي متفاوت است.
آنتوان لاگارديا در عين حال افزود: ما باز هم مجبوريم عليه جمهوري اسلامي ايران بنويسيم.

سینا 555
Friday 9 July 2004, 06:11AM
روزنامه اسكاتلندي: سلاح هاي اتمي اسرائيل تهديد بزرگي براي دنياست

يك روزنامه اسكاتلندي ديروز نوشت: ممكن است آمريكا دليلي براي هراس از اسرائيل نداشته باشد اما سلاح هسته اي آن تهديد بزرگي براي همه دنيا بشمار مي رود.
به گزارش واحد مركزي خبر روزنامه هرالد چاپ اسكاتلند در شماره ديروز خود با بيان اين مطلب، به برخورد دوگانه اروپا و آمريكا درباره فعاليت هاي هسته اي رژيم صهيونيستي و ايران اشاره كرد و تأكيد كرد: اگر آمريكا و متحدانش واقعاً درصدد صلح در خاورميانه هستند بايد سياست هاي دوگانه را در قبال فعاليت هاي هسته اي رژيم صهيونيستي و ايران كنار بگذارند.
اين روزنامه با اشاره به اين كه وزيرخارجه انگليس در برابر ايران بسيار مقتدرانه و مستقيم موضوع فعاليت هسته اي را مطرح مي كند ولي در مورد سلاح هاي اتمي رژيم صهيونيستي به تكرار ادعاهاي سران تل آويو مي پردازد. نوشت: اين سخنان نشان مي دهد اگر اسرائيل به سازمان ملل اجازه بازرسي از مكان هاي هسته اي خود را ندهد، جك استراو نيز براي براي اتخاذ اقدامات عملي در اين زمينه هيچ تلاشي نخواهد كرد.
هرالد با اشاره به افشاگري هاي مردخاي وانونو دانشمند هسته اي اسرائيلي در سال 1986 تصريح كرد: ادعاي كشورهاي عربي بر سر اين مسئله است كه به عراق براي علتي بمراتب كمتر از آن حمله شد، و انكار چنين منطقي دشوار به نظر مي رسد.
اين روزنامه اسكاتلندي به اقرار اخير وزير خارجه انگليس درباره قطعي بودن وجود برنامه هاي هسته اي نظامي رژيم اشغالگر قدس اشاره كرد و افزود: سياست مداران انگليس به اسرائيل اجازه مي دهند از پاسخگويي در زمينه فعاليت هاي هسته اي خود به طور نامحدودي طفره برود. در اين صورت چگونه توقع دارند ايران با سازمان ملل صادقانه برخورد كند؟

ادعاي جديد صهيونيست ها!
به گزارش خبرگزاري مهر و ايرنا ژنرال آهارون سوي فاركاش رئيس سازمان اطلاعات مخفي رژيم اشغالگر قدس ادعا كرد ايران تا سال 2005ميلادي به بمب اتمي دست خواهد يافت. اين كشور قصد ندارد به فعاليت هاي غيرمتعارف هسته اي خود پايان دهد و اين امر تهديدي براي امنيت اسرائيل و منطقه است.
ادعاي اين نظام مقام صهيونيست در حالي مطرح مي شود كه با وجود نظرات كارشناسان بر داشتن 200 كلاهك هسته اي، سران رژيم صهيونيستي به البرادعي اجازه بازديد در تأسيسات اتمي خود را ندارند.

سینا 555
Saturday 10 July 2004, 10:25PM
تفنگ خالي تحليلي

«ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد خطرناك است»... اين سخن، بخشي از اظهارات محمدالبرادعي، مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي است كه در جريان سفر اخير خود به فلسطين اشغالي بيان كرده است. از آنجا كه طي دو سال اخير، آمريكا و متحدانش از گزينه «ارجاع پرونده فعاليت هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل» به عنوان يك تهديد بهره مي گرفتند، در نگاه اول به نظر مي رسد كه اظهارنظر محمدالبرادعي در حمايت از جمهوري اسلامي ايران مطرح شده و مديركل آژانس براي پيشگيري از خطري كه ارجاع پرونده به شوراي امنيت سازمان ملل مي تواند براي ايران در پي داشته باشد ابراز نگراني كرده است. ولي توضيحات بعدي البرادعي راز مهم و تعيين كننده اي را فاش مي كند كه متأسفانه مسئولان محترم جمهوري اسلامي ايران، در چالش هاي هسته اي اخير از آن غافل بوده اند و هشدار پي در پي دلسوزان نيز هوشياري آنان را در پي نداشته است.
البرادعي در توضيح آنكه چرا ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل را خطرناك دانسته است، مي گويد؛ «ارجاع پرونده به شوراي امنيت اين خطر را دارد كه اين شورا عليه جمهوري اسلامي ايران دست به هيچ اقدامي نزند و در نتيجه، وضع وخيم تر شود»!
همانگونه كه ملاحظه مي شود، مديركل آژانس بين المللي با صراحت اعتراف مي كند تهديدهاي مكرر و دو ساله جمهوري اسلامي ايران به اين كه در صورت سرپيچي از درخواست هاي باج خواهانه آمريكا و متحدانش پرونده هسته اي كشورمان را به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع خواهند داد، توخالي بوده است و قبل از آنكه ايران نگران ارجاع پرونده هسته اي خود به شوراي امنيت سازمان ملل باشد، آمريكا و متحدانش به علت بي اساس بودن اتهامات خود عليه فعاليت هسته اي جمهوري اسلامي ايران و فقدان دليل براي محكوميت كشورمان در شوراي امنيت سازمان ملل، از ارجاع پرونده به اين شورا بيم داشته و دارند.
و اما چرا البرادعي با صراحت از اين راز پرده برمي دارد؟ پاسخ روشن است. زيرا آژانس با وادار كردن جمهوري اسلامي ايران به امضاي پروتكل الحاقي، گرفتن اجازه بازرسي هاي سرزده و دريافت تمامي اطلاعات مربوط به فعاليت هاي هسته اي كشورمان، به هدف خود رسيده است و ديگر نياز چنداني به حفظ اين راز كه تاريخ مصرف آن گذشته است، ندارد.

سینا 555
Saturday 10 July 2004, 10:50PM
هفته نامه تونسي ابدو: غرب نمي تواند ايران را وادار به تمكين كند

پيروزي جناح مقابل اصلاح طلبان در انتخابات اخير مجلس درس بسيار بزرگي براي غرب بود كه بداند دموكراسي ايران امروز، قوي تر از دموكراسي آنان است.
هفته نامه پرشمارگان«تونس ابدو» در اين گزارش موفقيت هاي سياسي ايران در چند ساله گذشته بويژه در قبال افغانستان، عراق و موضوع هسته اي را از دلايل قدرت كشورمان خواند كه نشان مي دهد غرب نمي تواند ايران را به تمكين وادار كند.
اين هفته نامه در گزارش خود كه تحت عنوان «تهران با قدرت به عرصه بين المللي باز مي گردد» نوشته است: ايران نيز مانند بسياري از كشورهاي منطقه خليج فارس تاكنون موضعي آرام در قبال عملكردهاي آمريكا اتخاذ كرده بود ولي در چند روز گذشته با لحن بسيار تندي سخن گفته و واشنگتن را به اتخاذ تدابير سختي تهديد كرده است.
هفته نامه «تونس ابدو» تاكيد كرده است: اكنون دولت هاي غربي با درنظر گرفتن عملكرد ايران نمي توانند اين كشور را به تمكين در مقابل خواسته هاي خود وادار كنند.
اين هفته نامه امتناع ايران از تحويل اعضاي بازداشتي القاعده به آمريكا، اتخاذ مواضعي قاطع درباره برنامه هسته اي و بازداشت نظاميان انگليسي در آب هاي ايران را نشانه هاي عدم تمكين كشورمان در مقابل غرب ذكر كرده و تاكيد كرده است: ايران با اتخاذ مواضعي درست امكان هرگونه تحرك را از آمريكايي ها سلب كرده است و به رغم آنكه سه كشور اروپايي از همكاري خود در مورد برنامه هسته اي ايران خودداري كردند اين كشور مصمم به پي گيري طرح غني سازي اورانيوم است كه نشان مي دهد انعطاف تهران حد معيني دارد.
تونس ابدو تاكيد كرد: بازداشت نظاميان انگليسي كه به صورت غيرقانوني وارد آب هاي ايران شده بودند هشدار بسيار بزرگي براي كشورهاي حاضر در عراق بود.
اين هفته نامه در پايان تصريح كرده است: ايرانيان با هرگونه مداخله خارجي در امور داخلي و حتي منطقه اي مخالف هستند و در يك جمله غرب بايد بداند كه ايران مانند عراق نيست.

سینا 555
Monday 12 July 2004, 12:15AM
يك مقام رژيم صهيونيستي:

البرادعي دوست ماست!

http://www.kayhannews.ir/830421/image2.jpg

سینا 555
Monday 12 July 2004, 12:18AM
حمايت مقام آلماني از موضع ضد ايراني رژيم صهيونيستي

رئيس كميسيون دفاعي مجلس آلمان جمعه شب در حاشيه يك نشست امنيتي تأكيد كرد كشورش از تمام تلاش ها براي كاهش ظرفيت هاي نظامي موجود عليه رژيم صهيونيستي حمايت مي كند.
به گزارش ايرنا راينهولدروبه رئيس كميسيون دفاعي مجلس آلمان (بونرستاگ) پريشب در حاشيه نشست «سياست امنيتي وصنايع دفاعي» در برلين با بيان اين مطلب، افزود: من به عنوان فردي كه ارتباط تنگاتنگ با اسرائيل دارد و وظيفه خود مي داند مسائل مربوط به آن را دنبال كند، نگراني هاي اسرائيل را پيرامون برنامه اتمي ايران درك مي كنم. وي گفت كه؛ آلمان هشدارهاي رژيم صهيونيستي را بسيار جدي مي گيرد و از تمام ابتكار عمل ها و تلاش ها براي كاهش ظرفيت هاي نظامي موجود عليه آن نه فقط در رابطه با ايران بلكه درباره ساير كشورها حمايت مي كند.
روبه با تكرار ادعاهاي آمريكا درباره شفاف نبودن برنامه هاي اتمي كشورمان، به صراحت تمام اعلام كرد: آلمان حتي خودداري ايران در استفاده مسالمت آميز اتمي را نيز معقول مي داند و معتقد به رجوع اين گونه كشورها به نسبت انرژي هاي بازيافتي وتجديدپذير است. رئيس كميسيون دفاعي مجلس آلمان هيچ اشاره اي به ممانعت سران رژيم اشعالگر قدس از بازديد البرادعي از زرادخانه هاي اتمي اين كشور نكرد اما خاطرنشان ساخت: ايران بايد تمامي ابزارها و امكانات فناوري را كه در رابطه با برنامه اتمي در اختيار دارد، اعلام كند. ما نمي توانيم هيچ مسئله اي را در اين زمينه ناديده بگيريم.
راينهولدروبه در عين حال با لحني ملايم درباره تسليحات اتمي اسرائيل گفت: با توجه به تلاش جهاني براي كنترل تسليحات هسته اي، حتي اسرائيل هم نمي تواند در درازمدت از شفافيت برنامه هاي اتمي اش خودداري كند، اگر چه هم اكنون به نظر مي رسد حاضر به اجراي چنين امري نيست.
آلمان كه رئيس كميسيون دفاعي مجلس آن اين چنين از برنامه هاي اتمي نظامي رژيم صهيونيستي حمايت و جمهوري اسلامي را حتي از داشتن فناوري مسالمت آميز هسته اي منع مي كند، يكي از سه كشور پيمان شكن طرف قرارداد تهران است.

سینا 555
Monday 12 July 2004, 12:27AM
طي تحليلي در فصل نامه ميدل ايست
استراتژيست آمريكايي: با فشار نمي توانيم تصميمات رهبري ايران را تغيير دهيم

نايب رئيس شوراي سياست هاي خارجي آمريكا اقرار كرد رهبران جمهوري اسلامي ايران در زمان انقلاب و جنگ نشان داده اند كه در اهدافشان مصمم هستند.
به گزارش واحد مركزي خبر يان برمن نايب رئيس شوراي سياست هاي خارجي آمريكا در واشنگتن طي مقاله اي در فصلنامه ميدل ايست (خاورميانه) با بيان اين مطلب، نوشت: رژيم حاكم بر ايران تنها شامل يك فرد نيست كه با اعمال فشار بتوان تصميمات او را تغيير داد . بلكه اين كشور داراي يك شبكه رهبري با اعضاي متعدد است كه حس مشترك تاريخي دارند.
برمن هدف اصلي آمريكا درباره ايران را تغيير رژيم دانست و افزود: اين هدف حتي اگر با كمك عمليات نظامي، همچنان كه در عراق مؤثر بود، محقق نشود، هرگز نبايد به دست فراموشي سپرده شود.
به اعتقاد اين استراتژيست آمريكايي، سران واشنگتن در ايران دنبال هدفي مانند عراق هستند، نه تغييرات كوچكي كه در مورد ليبي به آن رسيدند.
وي اضافه كرد: با كمك به جريانات سياسي مخالف داخل اين كشور، واشنگتن مي تواند تهديد نظامي ايران را كاهش دهد و آماده شود تا به بخش دوم از برنامه اش در جهت رسيدن به هدف نهايي گام بردارد.
برمن كه در زمينه خاورميانه و آسياي مركزي تحقيق مي كند، ادعا كرد ايالات متحده نيازمند يك راهبرد جامع است كه با كمترين مداخله نظامي بتواند ايران را از گسترش سلاح هاي نظامي منع كند، از ماجراجويي اين كشور در خليج فارس و قفقاز جلوگيري نمايد. و با استفاده از راهبردي كه همسايگان آسيب پذير ايران را تقويت مي كند سبب عقب نشيني نظامي اين كشور شود.
نايب رئيس شوراي سياست هاي خارجي آمريكا توضيح نداد كه كداميك از همسايگان ايران از سوي اين كشور مورد تهديد قرار گرفته اند و جمهوري اسلامي چه نوع ماجراجويي در قفقاز و خليج فارس داشته است. اين مناطق همواره شاهد حضور تجاوزگرانه نيروهاي نظامي آمريكا بوده اند؛ كشوري كه با انفجار بمب اتمي در دو شهر ژاپن صدها هزار غيرنظامي را قتل عام كرده است.

سینا 555
Tuesday 13 July 2004, 09:01PM
هانس بليكس: فناوري اتمي نشانه غرور و قدرت ايراني ها است

رئيس سابق بازرسان تسليحاتي سازمان ملل با اشاره به اينكه دستيابي فناوري هسته اي بخشي از غرور ملي كشورها محسوب مي شود، گفت: زماني كه شاه پروژه هسته اي را آغاز كرد هيچ كشوري به وي نگفت كه ايران نفت دارد.
به گزارش خبرگزاري فارس «هانس بليكس» در گفت وگو با شماره ماه جولاي- آگوست مجله اينترنتي «Arms Control Today» تأكيد كرد: زماني كه از يك كشور مثل ايران خواسته مي شود توان غني سازي خود را كنار بگذارد بايد اين مسئله را نيز به خاطر سپرد كه اينگونه مسائل نشان دهنده غرور ملي و قدرت فناوري است.
وي با اشاره به اينكه كشورهايي مانند هند، پاكستان، عراق، ايران، كره شمالي و رژيم اسرائيل به دليل نگراني هاي امنيتي در تلاش براي دستيابي به سلاح هاي هسته اي هستند، گفت: من هميشه احساس مي كنم اولين مانع براي جلوگيري از گسترش تسليحات مسائل سياسي است. ايران در منطقه اي قرار دارد كه همه كشورهاي اطراف آن مجهز به سلاح هستند و اسرائيل نيز يكي از آنها است.
وي افزود: همچنين ايران بايد آگاه باشد كه عراق اكنون يك كشور مستقل است و دانش و فناوري هنوز در اين كشور وجود دارد. من سوراخ هايي را كه با شليك موشك هاي عراقي در رآكتورهاي بوشهر در گذشته ايجاد شده، ديده ام و فكر مي كنم ايراني ها اين موضوع را نيز درنظر مي گيرند.

سینا 555
Tuesday 13 July 2004, 09:48PM
مردخای فانونو: صلح جهانی در گرو انهدام تسلیحات اتمی اسرائیل است / دولت اسرائیل تروریسم هسته ای جهان است / مشکل اصلی همکاری مخفیانه غرب با اسرائیل است ، نه برنامه های ایران


مردخای فانونو تکنیسین اسرائیلی که به خاطر افشای تسلیحات هسته ای این رژیم 18 سال در زندان بود در گفتگو با مهر گفت : مشکل اصلی جهان که باید به آن پرداخت همکاری پنهانی غرب با اسرائیل است و نه برنامه هسته ای ایران .
مردخای فانونو تکنیسین اتمی که نه سال در" دیمونا" رآکتور هسته ای اسرائیل کار کرده است و 18 سال را به دلیل افشای اسرار خطرناک این رآکتور در زندان رژیم صهیونیستی به سر برد ، طی یک گفتگوی اینترنتی به خبرگزاری مهر گفت : حمله به سایت هسته ای عراق نشان داد که اسرائیل تروریست هسته ای جدید خواهد بود .

اسرائیل در سال 1981 رآکتور هسته ای تموز یک در عراق را هدف حمله خود قرار داد .

وی در برابر این سوال که نظر شما در مورد برخورد آژانس بین المللی انرژی اتمی با برنامه هسته ای ایران و اسرائیل چیست و این برخورد دوگانه چه نتیجه ای در افکار عمومی مردم منطقه خواهد داشت ، افزود: جهان باید تمام تلاش خود را صرف کند تا اسرائیل تسلیحات هسته ای خود را نابود سازد . برای رسیدن به یک خاورمیانه عاری از تسلیحات هسته ای مشکل اصلی اسرائیل است و نه ایران . نابودی تسلیحات هسته ای صلح واقعی را به همه خاورمیانه و به همه جهان خواهد آورد و در حقیقت این تنها راه رسیدن به صلح است .

خبرنگار مهر از فانونو پرسید که آیا سفر محمد البرادعی به اسرائیل تاثیری در کشف برنامه هسته ای این رژیم داشت ؟

فانونوپاسخ داد : اسرائیل در حال حاضر تسلیحات هسته ای دارد و آژانس این را می داند . آژانس بین المللی انرژی اتمی باید حقیقت را با صدای بلند و واضح بگوید و تقاضای حق نظارت جهانی کند .

سوال بعدی از وی چنین بود : اسرائیل ایران را تهدید کرده است که به سایتهای هسته ای این کشور در فصل تابستان حمله خواهد کرد تا چه حد این مسئله صحت دارد و آیا اسرائیل می تواند همانگونه که به تاسیسات هسته ای عراق در سال 1981 حمله کرد ، به تاسیسات ایران نیز حمله کند ؟

فانونو در مورد تهدید اسرائیل به حمله به سایتهای هسته ای ایران در فصل تابستان و پیش از ورود اولین محموله سوخت از روسیه گفت : اسرائیل برای حفظ تسلیحات هسته ای خود به تبلیغات وجنجال نیاز داشت و از ایران بدین منظور استفاده کرد . این بازی یعنی بمباران رآکتورهای کشورهای دیگر پایان یافته است و همه جهان بر این مسئله واقف است .

وی که برای اولین بار با یک رسانه ایرانی سخن می گفت ، ادامه داد : حقیقت این است که مشکل واقعی، رآکتور اسرائیل و کارخانه هسته ای آن است نه برنامه هسته ای کشورهای عربی و ایران. بنابراین آنچه که جهان از بازی احمقانه سال 1981 می آموزد این است که اسرائیل تروریست هسته ای جدید خواهد بود .

فانونو سپس کشورهای عربی و مسلمان را به اتحاد برای دریافت حق خود درداشتن فنآوری صلح آمیز هسته ای فراخواند .

وی در پایان در مورد عملکرد کره شمالی اظهار داشت احساس ناامنی که بر اثر اقدامات نظامی آمریکا در منطقه به وجود آمده، دلیل اصلی احساس نیاز کره شمالی به تسلیحات هسته ای است. وی افزود مخالفت و دشمنی آمریکا در حقیقت دلیل بوجود آمدن انرژی هسته ای در کره شمالی بود .

گفتنی است محمد البرادعی مدیرکل آژانس بین المللی انرزی اتمی که روز پنجشنبه اسرائیل را ترک گفت ، پیشنهاد فانونو برای دیدار و گفتگو با وی را رد کرد .

فانونو هم اکنون به شدت از کنترل امنیتی شدید نیروهای امنیتی اسرائیل رنج می برد .

مردخای فانونو یک یهودی مراکشی تباراست که در سال 1954 در مراکش متولد شد و در سال 1963 همراه با خانواده خود به اسرائیل مهاجرت کرد.
فانونو در سال 1971 به ارتش پیوست و پس از خاتمه خدمت سربازی و گذراندن دوره آموزشی در تاسیسات دیمونا، به عنوان تکنیسین در این رآکتور استخدام شد.
وی 9 سال در این نیروگاه فعالیت کرد و پس از استعفا و خروج از اسرائیل، در سال 1985 به یک گروه مسیحی مخالف جنگ افزارهای هسته ای در استرالیا ملحق شد و همزمان تغییر دین داد و به مسیحیت گروید.
پس از آن فانونو در سال 1986 در مصاحبه ای با هفته نامه بریتانیایی ساندی تایمز، اطلاعات خود در مورد فعالیت های اتمی اسرائیل در رآکتور دیمونا را همراه با تصاویری از تجهیزات تولید جنگ افزار هسته ای انتشار داد و به این ترتیب، مدارکی در تایید حدس و گمان های موجود در مورد زرادخانه هسته ای اسرائیل در اختیار جهانیان قرار گرفت.

در همان سال فانونو به جاسوسی متهم شد و سازمان جاسوسی اسراییل موساد به طور مخفیانه وی را در رم ربود و به طور سری به فلسطین اشغالی منتقل کرد تا در دادگاه اسراییل محاکمه شود.

فانونو در مجموع 18 سال را در زندان اسرائیل سپری کرد که 11 سال از این 18 سال را در زندان انفرادی بود.

سینا 555
Monday 19 July 2004, 04:10AM
پايان ذخاير نفت آغاز اسارت كشورهاي منطقه


دكتر ابراهيم كارخانه اي نماينده مردم همدان
مسئله انرژي در سطح جهاني زماني جدي مي شود كه بدانيم ظرف 100-80 سال آينده ذخاير نفتي جهان به پايان خواهد رسيد و در آن هنگام تنهاانرژي سرنوشت ساز جهان انرژي هسته اي خواهد بود. لذا كشورهايي كه از هم اكنون دانش هسته اي را تجربه نكنند فردا نخواهند توانست با بهره مندي از تكنولوژي پيشرفته هسته اي، سوخت مورد نياز خود را تامين كنند. براين اساس كشورهايي كه هم اكنون از ذخاير غني نفتي برخوردارند اگر امروز جهت دست يابي به انرژي هسته اي تلاش نكنند، فردا كه منابع نفتي به پايان مي رسد، گروگان كشورهايي خواهند بود كه از منابع عظيم انرژي هسته اي برخوردارند.
مخالفت آمريكا با دستيابي كشور ما و ديگر كشورهاي منطقه به فناوري هسته اي دقيقاً در همين راستا قابل ارزيابي بوده كه براي تسلط كامل بر سرنوشت تمامي كشورهاي اسلامي و اسارت آنها پس از پايان ذخاير نفتي صورت مي گيرد.
پايداري امروز كشور ما در جهت استفاده از انرژي و فن آوري هسته اي نه فقط توسعه و پيشرفت علمي فعلي كشور را در بر دارد بلكه موجبات عزت، استقلال، قدرت و سربلندي ايران اسلامي را نيز در آينده در پي خواهد داشت و به اين ترتيب اتهام تلاش در جهت ساخت سلاحهاي هسته اي و ممانعت از رشد فناوري هسته اي بخشي از توطئه هاي حساب شده آمريكا عليه كشور ماست تا ملت ما را از دست يابي به دانش امروز و فرداي بشري محروم سازد.
تاريخچه NPT و پروتكل الحاقي 2+93
پس از انفجار نخستين بمب اتمي توسط آمريكا در آگوست سال 1945 ميلادي كه به فاصله چند روز از يكديگر در دو شهر هيروشيما و ناكازاكي ژاپن صورت گرفت، توجه برخي كشورها به ساخت سلاحهاي هسته اي معطوف گرديد.
تا سال 1964 كشورهاي صاحب تكنولوژي، تلاش هاي گسترده اي را جهت ساخت سلاحهاي هسته اي بكار گرفتند. كشورهايي كه تا آن تاريخ به سلاحهاي هسته اي دست يافته بودند تصميم گرفتند براي جلوگيري از ساخت بيشتر اين سلاحها و عدم دسترسي ديگر كشورها معاهده اي را جهت تصويب به سازمان ملل متحد ارائه نمايند. در سال 1968، كميسيوني متشكل از 18 عضو در سازمان ملل تشكيل و معاهده منع توليد و گسترش سلاحهاي هسته اي مشهور به NPT را به تصويب رساندند.
مطابق بند 9 آن معاهده، كشورهايي كه تا قبل از ژانويه سال 1967 به سلاحهاي هسته اي دست يافته بودند شامل پنج كشور آمريكا، روسيه،چين، انگليس و فرانسه كه از حق وتو نيز برخوردارند متعهد شدند كه از آن تاريخ به بعد سلاح هسته اي توليد نكنند و در اختيار ديگر كشورها نيز قرار ندهند. در اين معاهده ساير كشورها نيز از توليد سلاحهاي هسته اي منع گرديدند.
اين معاهده طي قطعنامه شماره 2773 در سال 1970 به تصويب سازمان ملل متحد رسيد و مدت اعتبار آن هم 25 سال يعني تا سال 1993 تعيين شده بود.
ايران در سال 1349 رسماً به عضويت NPT درآمد و اين عضويت، 25 سال بعد يعني در سال 1374 نيز تمديد گرديد. براساس اين معاهده، آژانس بين المللي انرژي اتمي با هماهنگي كشورهاي عضو موظف گرديد طي برنامه هاي ادواري دائماً از تأسيسات هسته اي كشورهاي عضو بازرسي به عمل آورد. براساس بند 4 معاهده، تمام كشورهاي عضو مي بايست در خصوص تأمين تجهيزات صلح آميز هسته اي ساير اعضاء را ياري دهند.
همچنين مطابق ماده 10 معاهده چنانچه هر يك از اعضاء تشخيص دهد كه حوادث فوق العاده مربوط به اين معاهده، منافع عاليه كشورش را تهديد مي كند مي تواند از عضويت آن خارج شود. كشورهاي هند، پاكستان، اسراييل عضويت NPT را نپذيرفته اند و كره شمالي نيز از عضويت NPT خارج شده است.
بعد از جنگ خليج در سال 1991 كه مسئله دست يابي عراق و كره شمالي به سلاحهاي هسته اي قوت گرفت، طرح پروتكل الحاقي در سال 1993 مورد توجه كشورهاي پر نفوذ NPT خصوصاً آمريكا قرار گرفت و مقرر شد جهت اعمال نظارت دقيق تر بر اعضاء ظرف مدت دو سال پروتكلي الحاقي در اين خصوص تهيه و به تصويب برسد.
بعد از گذشت2سال يعني 2+93 اين پروتكل تهيه و در سال 1997 به تصويب اعضاء شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي رسيد. براساس اين پروتكل هر مكان مرتبط با تأسيسات هسته اي را بازرسان آژانس مي توانند با اعلام 24 ساعت قبل، مورد بازرسي قرار دهند. همچنين براساس اين پروتكل تصميم گيري نهايي در خصوص كشورهايي كه برخلاف مفاد معاهده، اقدام به توليد سلاح هاي هسته اي نمايند به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ارجاع مي گردد.
از سال 1997 تا سال 2003 از 135 كشور عضو NPT تعداد32 كشور پروتكل فوق را بطور قطعي پذيرفته اند (كشورهاي ژاپن، آلمان و كانادا از اين دسته مي باشند) تعداد 80 كشور نيز آن را پذيرفته اند اما تاكنون به تصويب مجلس كشورشان نرسانده اند كه آمريكا از جمله آنها مي باشد. اين كشور تاكنون دو بار از بمب اتمي جهت كشتار دسته جمعي استفاده نموده و چندين كشور جهان را نيز تهديد به استفاده از سلاح هسته اي نموده است.
اتهامات زنجيره اي آمريكا
اتهامات امروز آمريكا عليه كشور ما چيزي نيست كه با پاسخ دادن آنها آمريكا قانع شود و دست از توطئه بردارد. واقعيت اين است كه آمريكا در راستاي نيل به اهداف خود با ما وارد جنگي تمام عيار سياسي، رواني و فرهنگي شده و در ميدان جنگ بهانه و اتهام دشمن، پايه و اساسي جز تلاش براي از پا درآوردن طرف مقابل ندارد و دشمن به چيزي جز شكست ما نمي انديشد.
آمريكا در جنگ سياسي، رواني و فرهنگي خود عليه ملت ما، فكر، انديشه و مغز جوانان ما را نيز هدف قرار داده است. كه لزوم هوشياري و بيداري جوانان ما را مي طلبد.
از سوي ديگر آمريكا در طرح اتهامات فريبكارانه خود هماهنگ نمودن ديگر كشورها را نيز دنبال مي كند. در جريان پروتكل الحاقي يك اجماع جهاني عليه كشور ما به راه انداخت كه ايران درصدد ساخت سلاح هاي هسته اي است و اينكه ايران پروتكل الحاقي را امضاء نمي كند. اما وقتي كه با امضاء پروتكل موافقت و سپس آن را اجرا هم كرديم، باز آمريكا اتهامات قبلي را تكرار مي كند.
اين در حالي است كه رژيم اشغالگر قدس با داشتن انبار سلاح هاي هسته اي گسترده، تاكنون پاي هيچ معاهده اي را نيز امضاء نكرده است و آمريكا نيز اكنون درصدد ساخت سلاح هاي كوچك فوق مدرن هسته اي مي باشد.
آمريكا درصدد است با طرح اتهامات خود، وحدت ملي ما را بهم بزند و با ايجاد بي ثباتي در عرصه جهاني برنامه فروپاشي شوروي سابق را در كشور ما دنبال كند، ولي هيهات كه در سرزمين مقدس و عاشورايي امام خميني(ره)، جايي براي آمريكائيان جنايتكار و دنياپرست وجود داشته باشد.
هدف نهايي آمريكا
بدون شك هدف نهايي آمريكا اين است كه كشورهاي در حال توسعه به ويژه كشورهاي اسلامي همواره در رديف كشورهاي عقب مانده و نيازمند باقي بمانند. يعني تحت تسلط آنها نفت توليد كنند، با قيمت ارزان در اختيار آنها قرار دهند و آنها هزاران محصول ارزشمند از طلاي سياه استخراج كرده، با قيمت گزاف به طلاي زرد تبديل كنند و اين كشورها با تاراج سرمايه هاي خود حتي در مسايل اوليه زندگي نيز محتاج و وابسته به آنها باشند و آن هنگام كه ذخاير نفتي به پايان رسيد يكجا به اسارت آنها درآيند و عزت و شرف ديني و ملي خود را به پاي آنها قرباني كنند تا براي زنده ماندن به آنها انرژي جايگزين بدهند.
بدون شك اگر كشور ما امروز براي دستيابي به انرژي و فناوري نوين هسته اي اقدام نكند قطعاً پس از اتمام منابع نفتي فرداي اسارت باري در پيش رو خواهد داشت و عزت و عظمت خود را از دست خواهد داد و اين چيزي است كه آمريكا در برنامه دراز مدت خود به آن مي انديشد، ولي درايت، هوشياري و تاكيد مقام معظم رهبري بر لزوم بكارگيري انرژي هسته اي و توسعه صلح آميز دانش هسته اي اين توطئه درازمدت آمريكا را با ناكامي مواجه ساخته است.
بسيج علمي و برنامه ريزي هدفمند راه عزت و عظمت ايران اسلامي
اكنون آمريكا بخوبي دريافته است كه جوانان دانشمند ما چه در صحنه هاي داخلي و چه در صحنه هاي بين المللي، راه پيشرفت و عظمت علمي كشور را پيدا كرده اند و انشاء ا... با يك بسيج علمي و برنامه ريزي هدفمند و حساب شده در آينده اي نه چندان دور، كشور ما با هويت اسلامي در رديف كشورهاي پيشرفته جهان قرار خواهد گرفت و كشورهاي مسلمان منطقه نيز با الگوگيري از ايران اسلامي، راه توسعه و پيشرفت را در خواهند يافت و در آن صورت آمريكا ديگر در سرنوشت فرداي كشورهاي اسلامي جايگاهي نخواهد داشت.
وقتي آمريكا به هر بهانه ممكن سعي مي كند جلو رشد و توسعه علمي كشور ما را بگيرد، توجه به انژري و فناوري هسته اي- كه هزاران كاربرد ارزشمند پزشكي، صنعتي و كشاورزي دارد- يك مسئله حياتي و بنيادي براي كشور ما بوده كه بحمدا... مي رود كه به همت پرچم داران عرصه علم و عمل، كشور ما در جهان پيشرفته امروز و فردا، جايگاهي را كه در شأن نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران باشد پيدا كند. (ان شاءالله)

سینا 555
Sunday 1 August 2004, 08:32AM
امير محبيان: غرب مي خواهد ايران به تعطيلي فعاليت هاي اتمي تن دهد

امير محبيان گفت: ايران به هيچ وجه در مذاكراتش با طرف اروپايي نبايد در فكر برخورد بدهكارانه باشد.

عضو شوراي سردبيري روزنامه رسالت در گفت وگو با ايسنا افزود: همان گونه كه پيش بيني مي شد، اروپا به عنوان سرپل آمريكا در مذاكرات با ايران عمل مي كند و نمي توان اروپا را داراي سياستي كاملاً مستقل در اين راستا درنظر گرفت؛ چراكه بدون هماهنگي با ايالات متحده كاري انجام نمي دهد.
محبيان در ادامه اظهار داشت: از قبل هم پيش بيني مي شد كه رابطه ميان ايران، كشورهاي اروپايي و آمريكا برسر مسئله انرژي هسته اي هيچ موقع به حادترين شكل خود در وضعيت فعلي نخواهد رسيد، بلكه آنها در تلاش هستند تا گام به گام ايران را در مسيري كه مي خواهند پيش ببرند تا نهايتاً ايران به تعليق يا تعطيل كامل فعاليت هاي هسته اي اش تن دهد. عضو شوراي سردبيري رسالت همچنين گفت: هركجا كه ايران در اين زمينه محكم ايستادگي كند، آنها عقب نشيني خواهند كرد، آنها مي دانند تنها وسيله مطمئن و كم هزينه اي كه در اختيار دارند، گفت وگوهاي سياسي است و هرگونه حركت غيرسياسي و يا نظامي مي تواند بر آنها واكنش هاي نامشخص با هزينه هاي نامعلوم را تحميل كند و تعادل سيستماتيك خاورميانه را برهم بزند.
محبيان ادامه داد: بنابراين به نظر من نه ايالات متحده و نه اتحاديه اروپا قصد كشاندن ايران به حادترين شكل قضيه هسته اي اش را ندارند و صرفاً يك مقدار ژست هاي سياسي براي تهديد ايران درمورد فرستادن پرونده ايران به شوراي امنيت را شاهديم، آنها مي دانند كه ضمانت اجرايي شوراي امنيت آنچنان كه مي پندارند، نيست و لذا اگر پرونده ايران به شوراي امنيت برود، احتمال اين كه سر نخ مذاكرات و هرگونه كنترلي از دست آنها خارج شود، بسيار زياد است. عضو شوراي سردبيري رسالت همچنين افزود: بنابراين ايالات متحده آمريكا سعي دارد نقش تهديدكننده را بازي و اتحاديه اروپا نقش مذاكره كننده را ايفا كند.
اين كارشناس مسائل سياسي گفت: برداشت من اين است كه ايران بايد متوجه باشد كه آمريكا و اروپا به هيچ وجه قطع رابطه با ايران و يا رسيدن به حادترين حالت در مسايل هسته اي را به صلاح خودشان نمي دانند، پس بنابراين كليه حركت هايي كه در اين زمينه انجام مي گيرد را بايد بلوف به حساب آورد ايران همچنين بايد بتواند با دست پر و از موضع طلبكارانه و نه بدهكارانه در اين مذاكرات حضور بيابد.
محبيان در ادامه گفت: وزارت خارجه ما بايد اين مطلب را به اروپايي ها بفهماند كه اگر نمي توانند روابط خوبي را با ايران داشته باشند، حق انتظار روابط اقتصادي خوب را هم نبايد داشته باشند؛ يعني اين كمال سادگي است كه ما فضايي را ايجاد كنيم كه آنها سودشان را از ايران ببرند و درعين حال از موضع تحقير و توهين آميز با ايران برخورد كنند. ما بايد به اروپايي ها بفهمانيم، ميان كشورهاي اروپايي آنهايي كه مواضع همسوتري با ما دارند، حق دارند روابط اقتصادي بهتري را هم با ما داشته باشند؛ آنگاه فشارهاي سرمايه داران كشورهاي اروپايي، سياستمداران آنها را مجبور به تغيير روش خواهد كرد.
عضو شوراي سردبيري روزنامه رسالت درباره تأثير گفت وگو ايران با طرف اروپايي در اجلاس ماه سپتامبر شوراي حكام گفت: اين گفت وگو و ديدارها تأثير قطعي بر اجلاس آتي نخواهد داشت، معتقدم تصميم اروپايي ها و آمريكا درمورد ايران مختل كردن سيستم اتمي ماست.

---------------------------------------------------------------

تا انجا كه بنده از تاكتيكهاي غربيها در اين سالها اموخته ام ضمن تاييد سخنان اين اقا بايد بگويم انگار اين اقاي محبيان در مغز و روح انها نفوذ دارد:p كه بدرستي و به كمال دست اينها را خوانده است.

دقيقا! سرمايه داران انها همه كاره اند!!
و اينها با يك چرتكه انداختن حسابگرانه
هيچوقت به سياستمداران مستخدم خود!
اجازه هيچ ماجراجويي را نخواهند داد.
اگر كسي اين را بدرستي بفهمد هيچوقت
از غربيها رودست نخواهد خورد.

واقعيت اينست كه شرايط اقتصادي در غرب و دنيا
يه شكلي رسيده كه شركتهاي بزرگ بين المللي
با رقابتهاي شديد با هم براي رسيدن به سود بيشتر
يك روز هم نميتوانند باعث ايستايي چرخه توليد سود خود
و سهامدارانشان بشوند و شديدا از ماجراجويي ها عمده
در جهان وحشت دارند! و اين انها هستند كه قدرت را در شبه
دموكراسي ها در دست دارند و سياستمداران هم در واقع تابع
اينها هستند.
وقتي مذاكره كننده ما ماهيت غربيها را اينگونه بنيادين
بشناسد 100 درصد در مذاكرات موفق خواهد بود و گول
انها را نخواهد خورد.

افرين بر امثال محبيان:smile57:

صبح
Friday 6 August 2004, 12:54PM
6:05:28 PM 1383/5/14
كارشناسان اقتصادي: تحريم ايران، تأثيري بر توسعه اين كشور ندارد

كارشناسان بين‌المللي انرژي اعلام كردند: تحريم اقتصادي سازمان ملل عليه ايران، قيمت نفت را حداقل به 80 دلار در هر بشكه افزايش خواهد داد.خبرگزاري «رويترز» به نقل از برخي اقتصاددانان حوزه انرژي در اروپا نوشت: در صورتي كه ايران براي تلافي كردن قطعنامه احتمالي شوراي امنيت سازمان ملل در خصوص برنامه‌هاي هسته‌اي بخواهد صادرات نفت خود را كاهش دهد، قيمت نفت به 80 دلار در هر بشكه افزايش خواهد يافت.بنا بر اين گزارش، مقام‌هاي دولت آمريكا به تازگي اعلام كردند، در صورت ادامه برنامه هسته‌اي ايران از شوراي امنيت ملل خواستار صدور قطعنامه‌اي براي تحريم اقتصادي عليه اين كشور خواهند شد.يك گزارش مالي و اقتصادي نيز به نقل از كارشناسان انرژي نوشت: عامل جديدي كه تأثير زيانباري بر قيمت نفت خواهد داشت، احتمال تحريم اقتصادي سازمان ملل بر يكي ديگر از بزرگ‌ترين توليدكنندگان نفت جهان يعني ايران است.اين گزارش كه در پايگاه اينترنتي «دپكا» به چاپ رسيد، با اعلام اينكه آمريكا فشار خود را بر ايران در خصوص برنامه‌هاي هسته‌اي اين كشور افزايش داده است،از عزم اين كشور براي درخواست تحريم اقتصادي عليه ايران از سوي سازمان ملل خبر داد.بنابر اين گزارش، اين در حالي است كه ايران اعلام كرد: از اين تحريم‌ها هراسي نخواهد داشت و تحريم تأثيري بر روند توسعه اقتصادي اين كشور ندارد.

صبح
Friday 6 August 2004, 12:56PM
نیویورک تایمز:
ایران بیمی از تهدیدها و فشار آمریکا ندارد / چشم انداز رویارویی هسته ای آمریکا با ایران مایوس کننده است
http://www.mehrnews.com/media/image/5919_100_120.jpg
۱۳۸۳/۰۵/۱۵ , ۱۲:۵۸

روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز گذشته سرمقاله خودرا به مسایل اتمی ایران اختصاص داده و مدعی شد که حمله نظامی آمریکا گرچه باعث افزایش ثبات در خاورمیانه شد، اما از سوی دیگر موجب غفلت از برنامه های اتمی ایران شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر ؛ نیویورک تایمز همچنین ادعا کرد که با وجود تکذیب های متعدد، نشانه هایی که از ایران دیده می شود حاکی از آن است که آن کشور مشغول تهیه و تولید تمام اجزای یک برنامه تسلیحات هسته ای است . در حالی که آمریکا امیدوار است با فشار ایران را وادار کند برنامه های خود را متوقف کند، دولت ایران به وضوح به این نتیجه رسیده که با خدشه دار شدن اعتبار دیپلماتیک آمریکا و گرفتاری های نظامی آن کشور در عراق، نباید بیم زیادی از تهدیدها و فشارهای آمریکا داشته باشد.

نیویورک تایمز می نویسد: با در نظر گرفتن گزینه های غیر قابل قبولی که در مقابل آمریکا قرار دارد، بهترین راه برای سیاست پردازان واشنگتن آن است که از اقدامات دیپلماتیک بریتانیا، فرانسه و آلمان یرای رسیدن به نوعی سازش با ایران حمایت کند اما چشم انداز موفقیت این تلاش ها نیز زیاد روشن نیست. ابتکار اروپایی ها تاکنون حداقل نتیجه را داشته و به نظر می آید که زمینه مثبت خود را تقریبا از دست داده است.

این روزنامه مدعی شد: ایران روز شنبه اعلام کرد که ساختن سانتریفوژهایی که کارایی تولید مواد لازم برای بمب اتمی را دارد از سر گرفته است. البته مقامات تهران می گویند که همچنان به تعهد خود که از این سانتریفوژها استفاده نکنند، پایبندند اما اضافه می کنند که حق از سرگیری غنی سازی اورانیوم را برای خود محفوظ می دارند.

نویسنده نیویورک تایمز اظهار عقیده می کند که هیچ دلیلی وجود ندارد که ایران به اقدامی تحریک آمیز چون ساختن سانتریفوژها دست بزند مگر آن که قصد داشته باشد در آینده آن ها را مورد استفاده قرار دهد و چون راه های ارزان تر و امن تری برای تولید اورانیوم کمتر غنی شده برای استفاده در نیروگاه های اتمی وجود دارد، به اعتقاد نیویورک تایمز، اشتباه نیست اگر فرض شود ایران می خواهد از سانتریفوژهای خود در تولید سوخت برای بمب اتمی استفاده کند.

نیویورک تایمز همچنین اظهار تاسف می کند که پیمان عدم گسترش تسلیحات هسته ای اجازه ساختن این سانتریفوژها را داده است، اما اضافه می کند که این اجازه شامل استفاده از آن ها برای تولید سوخت تسلیحات هسته ای نمی شود. به نوشته این روزنامه دیپلماسی تنها زمانی نتیجه می دهد که دو طرف مایل به رسیدن به راه حلی باشند اما تمایل حکومت ایران برای رسیدن به این راه حل هنوز روشن نیست و امکان دارد آن ها زمان می خرند تا توانایی های غنی سازی خود را گسترش دهند، سپس از این پیمان خارج شوند و به تولید بمب اتمی بپردازند.

نویسنده سرمقاله نیویورک تایمز معتقد است که لحن ایران در گفتگو با خارجی ها از اوایل امسال که محافظه کاران با حذف رقبای اصلاح طلب خود اکثریت مجلس را به دست آوردند تندتر شده است. بدین ترتیب به نوشته نیویورک تایمز، آزمایش دموکراسی ناقص در ایران که خیلی ها امیدوار بودند به سیاست های خارجی کمتر خصمانه بیانجامد شکست خورده است . سیاست هایی مثل تعلیق برنامه های هسته ای و پایان دادن به حمایت از تروریسم. اما این روزنامه اضافه می کند که از زمان پیروزی محافظه کاران در انتخابات، ایران دخالت خود در عراق را افزایش داده، تلاش خود برای بهبود وضع حقوق بشر در ایران را کنار گذاشته و در مذاکرات اتمی اش با اروپا شیوه پیکارجویانه تری را دنبال می کند.

به نوشته نیویورک تایمز، بریتانیا، فرانسه و آلمان از ایران می خواهند که برای همیشه به نحوی که قابل تایید کردن باشد تمام فن آوری های خود در زمینه ساخت تسلیحات اتمی را کنار بگذارد و در مقابل تعهد می کنند که ایران بتواند اورانیوم لازم برای نیروگاه های غیر نظامی خود را تهیه کند. این سازش تنها زمانی قابل اجرا است که ایران سوخت مصرف شده خود را به تامین کنندگان خارجی مسترد کند. در غیر این صورت می توان از آن پلوتونیوم استخراج کرد و تسلیحات اتمی ساخت.

در پایان سرمقاله نیویورک تایمز آمده که اروپا حق دارد که کمی بیشتر وقت به ایران بدهد تا شاید نظر خود را تغییر دهد. چون گزینه بهتری وجود ندارد. اما زمانی که سانتریفوژهای جدید ساخته شوند مشکل تر می توان بلندپروازی های ایران را مهار کرد. بنا براین، به نوشته نیویورک تایمز، اگر هرچه زودتر توافقی حاصل نشود، باید برنامه های هسته ای ایران را تلاشی در جهت تولید تسلیحات اتمی و تهدیدی برای صلح جهانی تعبیر کرد و آن را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داد.

صبح
Friday 6 August 2004, 01:02PM
سر مقاله روزنامه عوام چاپ حيدرآباد هند ؛
اتهامات آمريکا به ايران در مورد انرژي هسته اي و تروريسم فتنه انگيزي است / سياست خارجي بوش بر مبناي دشمن وانمود کردن دنياي اسلام استوار است
روزنامه پرتيراژ عوام هند طي سرمقاله اي به قلم سيد وسيم الدين ، اتهامات آمريکا عليه ايران در زمينه انرژي هسته اي و ارتباط با تروريسم را فتنه انگيزي دانست و يادآور شد که مبناي چنين اتهاماتي ترساندن کاذب مردم ايالات متحده از جهان اسلام به بهانه هاي امنيتي مي باشد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر از حيدرآباد هند، طبق گزارش سناي آمريکا ؛ جرج بوش درصورت انتخاب مجدد، ايران را هدف بعدي خود قرار داده است . در حالي که سياست خارجي وي در دوران پاياني رياست جمهوريش با ناکامي هاي پي در پي روبرو بوده است .
کميسيون ملي آمريکا متشکل از 20 نفر که 10 نفر آنها از دموکراتها و 10 نفر ديگر از جمهوري خواهان مي باشند ، در خصوص حادثه 11 سپتامبر يک گزارش 567 صفحه اي منتشر نموده اند که در آن براي اولين مرتبه تلاش نموده اند تا حملات 11 سپتامبر 2001 توسط القاعده را به هر نحو ممکن به ايران ربط دهند . در اين گزارش ؛ ايران متهم به فراهم آوردن تسهيلات براي عبور اعضاي القاعده که در حادثه 11 سپتامبر نقش داشته اند ، شده است . اتهامي که حتي بر اساس اخبار جديد به برخي کشورهاي اروپايي نظير سوييس هم وارد است.
اين براي اولين بار مي باشد که يک کميسيون تحقيقاتي ، حملات تروريستي صورت گرفته در آمريکا را به ايران نسبت مي دهد و اين اتهام را به ايران وارد مي کند . اتهامي که مي تواند در آينده اي نزديک براي ايران خطر ساز گردد ، زيرا قبل از حمله به عراق ، جرج بوش در سياست خارجي خود ، ايران را جزء محور شيطاني قرار داده و بدين ترتيب ايران را هدف بعدي خود عنوان نمود و اين مورد را رسانه هاي آمريکايي که تحت نفوذ يهوديان مي باشند نيز مکررا اعلام داشته اند . گرچه در گزارش اعتراف شده که در تحقيقات بعمل آمده ، هيچ مدرکي دال بر آگاهي ايران نسبت به حملات تروريستي عليه آمريکا قبل از 11 سپتامبر وجود ندارد .
روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن مدعي شده که به هر شکل رابطه اي بين ايران و القاعده وجود داشت . در اين خبر براي اثبات آن سخنان يک ژنرال اسبق ايراني (بدون ذکر نام) آورده شده که مي گويد : ايران در خروج 9 تن از ربايندگان هواپيماهاي 11 سپتامبر با القاعده همکاري نموده است . اين اقدام به درخواست ايمن الظواهري نفر دوم القاعده از اين ژنرال ايراني که از دهه 1990 رابط اين شخص با نيروهاي نظامي ايران بوده ، صورت گرفت . در گزارش سنا آمده که تعدادي از ربايندگان براي رسيدن به آمريکا از مسير ايران عبور نموده اند .
در عين حال ايران مسئوليت اين کشور در گزارش سناي آمريکا را رد نموده است . آقاي هاشمي رفسنجاني رئيس جمهوري سابق ايران در سخناني گفت : آمريکا مي خواهد جرائم و نتايج اعمال تروريستي صورت گرفته در افغانستان و عراق را بر عهده ايران بياندازد . اين کشور مي خواهد جرائم خود را به ديگر کشورها مربوط نمايد .وي گفت که البته ممکن است تعدادي از اعضاي القاعده از مرز ايران عبور نموده باشند، کما اينکه بالاخره بايد براي رسيدن به آمريکا از بسياري کشورها رد شد.

اگر اين را هم قبول کنيم که اعضاي القاعده از ايران عبور نموده اند ، ثابت کننده آن نيست که ايران در کارهاي تروريستي فعاليت دارد ولذا عبور اين افراد از ايران مي تواند باعث زدن اين اتهام به ايران شود . آيا اين حقيقت ندارد که اعضاي القاعده براي رسيدن به آمريکا از چندين کشور ديگر عبور نموده اند‌ ؟ چرا در تحقيقات هيچ ذکري از اين کشورها نمي شود ؟
آقاي هاشمي رفسنجاني به اين نکته مهم اشاره نمود که ؛ چرا آمريکا قبول نمي کند که بنياد القاعده در افغانستان (براي مقابله با شوروي) را آمريکا گذارد ؟ چرا آمريکا نمي پذيرد که براي مخالفت با انقلاب ايران ، تروريسم را آ‏فريد ؟ آيا آمريکا براي خاتمه دادن به انقلاب ايران از شبکه القاعده استفاده نکرد ؟ از همه خنده دارتر اينکه همان خلباناني که آمريکا آنها را متهم به اعمال تروريستي و خرابکاري مي نمايد ، خلباني وتحصيلات خود را در خود آمريکا انجام داده بودند . اکنون با انداختن مسئوليت بر دوش ديگر کشورها ، آمريکا مي خواهد خود را از جرائم پاک نمايد . اين در حاليست که آمريکا آگاه است که انقلاب ايران داراي تفکري متفاوت با گروه القاعده مي باشد .
آقاي رفسنجاني با تأکيد بر اينکه کشورش با تروريسم و تروريست ها مخالف است گفت : موضعگيري ما در قبال تروريسم روشن مي باشد . وي در ديدار نخست وزير سنگاپور از ايران نيز ، در خصوص خسارت هاي وارده از ناحيه تروريسم (آمريکايي) بر انقلاب اسلامي ايران گفت : سياست دوگانه آمريکا در مبارزه با تروريسم ، باعث وارد آمدن خسارت به انقلاب اسلامي ايران شده است . به علت اقدامات منافقانه آمريکا ، اين جريان بجاي کاهش ، افزايش يافته است . آمريکا به مجاهدين خلق (منافقين) در آمريکا و عراق پناه داده و با اين اقدام شعارهاي آمريکا عليه تروريسم توخالي مي باشد . ديانت داري آمريکا در قبال تروريسم در حال از بين رفتن است و ديگر کشورها شواهدي بدست آورده اند که آمريکا را متهم نمايند که تمام اين شعارهاي ضد تروريسم ، بازي تماشايي مي باشد .
کمال خرازي وزير خارجه ايران با ذکر اثرات منفي سياست غلط آمريکا در خاورميانه گفت : به دليل سياست هاي غلط اتخاذ شده توسط آمريکا ، فضاي نفرت در کشورهاي اسلامي ايجاد شده است و در اين مناطق بحران در حال گسترش مي باشد . اکنون اين ضرورت بوجود آمده تا کشورهاي اسلامي متحد شده و با سياست هاي اشتباه آمريکا مقابله نمايند .
ايران نسبت به گزارشات اخير سرويس اطلاعاتي آمريکا اظهار بي اعتنايي، شک و ترديد نموده و اين را يادآور شده که خود مردم آمريکا نيز به خوبي مي دانند که سرويس اطلاعاتي کشورشان آزاد نمي باشد و همان چيزي را ارائه مي دهد که کاخ سفيد مي خواهد .
سخنگوي وزارت خارجه ايران گفت : هيچ کشوري جرأت حمله به ايران را ندارد . تهران درصدد نزديک کردن کشورهاي منطقه مي باشد . رسانه هاي آمريکايي شايعه حمله اسرائيل به تأسيسات اتمي ايران همانند حمله اين کشور به نيروگاه اتمي عراق را مطرح نموده اند .
دولت آمريکا در حال مذاکره با انگلستان مي باشد تا تعيين نمايد چه زماني مناسب است تا پرونده اتمي ايران به سازمان ملل ارجاع شود . آمريکا ايران را متهم نموده که در جلب اطمينان آژانس بين المللي انرژي اتمي ناکام بوده است . آژانس بين المللي انرژي اتمي مي تواند اين مسأله را به (شوراي امنيت) سازمان ملل ارجاع دهد و شوراي امنيت نيز مي تواند تحريم هايي عليه ايران وضع نمايد .
به زودي انتخابات در آمريکا برگزار مي شود و آمريکا دست به شعبده بازي و تبليغات زده است . اتهام هايي که در ارتباط با انرژي اتمي و حملات تروريستي 11 سپتامبر عليه ايران مطرح شده ، سراسر فتنه انگيزي مي باشد و همه اينها در ارتباط با سياستهاي رئيس جمهور آمريکا در انتخابات (آتي) اين کشور مي باشد که وي (جرج بوش) در دکترين بوش آن را لحاظ کرده است . ازجمله موضوعاتي که در مباحث سياسي در حال ظهور است اين که اگر جرج بوش بار ديگر انتخاب شود ، هدف بعدي وي ايران خواهد بود و در اين خصوص تبليغات وجنگ رواني نيز بسيار داغ مي باشد . حتي وي براي اين منظور خود را آماده نموده و تنها نکته باقي مانده ، برگزاري انتخابات مي باشد .
مي توان گفت که جرج بوش بحرانهايي را که صدها سال پيش روي دنياي اسلام وجود داشته در سياست هاي خارجي و انتخاباتي خويش گنجانده است . وي بر اين باور است که با تحت سلطه آوردن دنياي اسلام تمام مشکلات و مسايل آمريکا حل خواهد شد . جرج بوش و دولتش با ايجاد احساس خطر کاذب از سوي مسلمانان در دل شهروندان کشورش ، خواهان حفاظت از آمريکا مي باشد . به همين دليل تمامي گزارشات و سخنراني مسئولين دولت بوش ، به موضوع حفاظت آمريکا معطوف گرديده است . در گذشته نيز اين امر مطرح مي گرديد که اسامه بن لادن و القاعده براي آمريکا خطرساز مي باشند ، اسلام و جهاد براي آمريکا خطـرناک مي باشد ، صدام حسين رئيس جمهور سابق عراق براي آمريکا خطرناک است ، ايران نيز خطرناک مي باشد و بطور خلاصه تمام دنياي اسلام براي آمريکا خطـر ساز مي باشند .
برخي از تحليل گران سياسي مسلمان بر اين عقيده اند که رئيس جمهور بوش درصدد ايجاد ترس در دل مردم آمريکا نسبت به مسلمانان و دنياي اسلام مي باشد تا از اين طريق در انتخابات رياست جمهوري به پيروزي برسد . اکثريت مردم آمريکا اعتقاد دارند که سياست هاي بوش که بر مبناي ترس بنياد گذاشته شده ، صحيح و مطابق حقيقت مي باشد .
طبق گزارش جديد مجلات تايم و نيوزويک ؛ جرج بوش موفق شده اين احساس و باور را به مردم آمريکا بقبولاند که امنيت داخلي آمريکا تنها از سوي دنياي اسلام در معرض خطر است .

صبح
Wednesday 11 August 2004, 03:04PM
http://www.iribnews.ir/Full_fa.asp?news_id=120980987254685&n=12
2004/08/11

--------------------------------------------------------------------------------
بازرسان‎‎ آژانس‎ ايران را تبرئه‎ كردند


07:41:28 ق.ظ
واشنگتن‎‎‎ ـ بازرسان آژانس‎ بينالمللي‎ انرژي‎ اتمي‎به‎‎‎‎ اين‎ نتيجه مهم‎ رسيدهاند كه هيچ‎ يك‎ از موارد كشف‎ اورانيوم‎غني‎ شده‎ در ايران‎, توسط اين‎ كشور غني‎ نشده‎ اند.
به‎ گزارش‎ خبرگزاري‎‎ جمهوري اسلامي‎ " انـدرو كخ‎ " رئيس‎‎ دفتر موسسـه‎ جـينـز ديـفنـس در واشنگتن‎‎ , ديشب‎ "سه‎‎‎ شنبه" در ايـن بـاره به‎ راديو بي‎‎‎بيسي گفت‎: بازرسان‎‎ آژانس‎ بيـن المللي‎‎ انرژي‎ اتمي توانسته‎انـد مـنبـع‎ دو نمونه‎‎‎از اورانيوم‎ غني‎ شـده كـه در ايـران‎ كشف‎ شده‎ است‎ را شناسايي‎ كنند.
اندرو كخ‎ در اين‎باره‎‎ اظهارداشت‎ : كه منبع‎ اين‎‎ اورانيوم‎ها از داخل‎ ايران نبوده‎ اسـت‎ و آنچه‎‎ كه منابع‎ من‎ در آژانس‎ مي‎گويند خلاف‎ اظهارات‎ آقاي‎ بوش‎ و خانم‎ كاندوليزا رايس‎ است‎.

[HR]

10

--------------------------------------------------------------------------------
باهنر: فن‎آوري‎‎ صلح‎آميز هسته‎ اي حق‎ ماست‎


06:17:06 ب.ظ
تهران‎ ـ نايب‎ رئيس‎‎ اول‎ مجلس شوراي‎ اسلامـي‎ گفت‎ : دستيابي‎ به‎‎ فناوري‎‎ هستـه اي را حـق‎ مي‎‎ دانيم‎‎ و آن‎ را با جديت‎ پيگيري‎ مي كنيم براي‎‎ اينكه‎‎ ما دنبال‎ توليد سلاح‎ هـستـه اي نيستيم‎ .
به‎‎ گزارش‎ پايگـاه ايـنتـرنتـي‎ واحـد مركزي‎ خبر , محمد رضـا بـاهنـر در جـمــع‎ خبـرنگـاران‎‎ پيرامون سوالات‎ مـطرح‎ شـده‎ در جلسه‎‎ با وزيـر امور خارجه افزود: مـسـائل‎ مطرح‎ شده‎‎‎ دربـاره انـرژي‎‎ هـستـهاي ايـران‎ بسيار مهم‎ اسـت‎‎ بـراي‎ اينكه‎ با امنـيـت و منافع‎ ملي‎ كشور ارتبـاط مسـتقـيـم‎ دارد و مجلس‎‎ نسبت‎‎ به‎ آن‎ حساس است.
وي‎‎ درباره‎ طرح‎ اقدام‎ دولـت‎ بـراي از سرگيري‎‎ غني‎ سازي اورانيوم‎ تصريـح‎ كــرد : ايـن‎ حـق‎ مـجلـس‎ اسـت‎ كـه‎‎ در همـه مـوارد قـانـون‎‎ گـذاري‎ كنـد و ايـن طرح‎ نـيـز در راستاي‎ جهت‎‎ دادن‎ به‎‎ تصميم‎ دولت ارائه مـي‎ شود و ضمنا الـزامـي‎ نيست‎ بلكه‎‎‎ توصيه بـه دولت‎‎ است.
باهنر پيرامـون‎ مـذاكـرات‎ پــاريــس‎ گفـت‎ : مـامـوران‎ مـذاكـره‎‎ كــنـنــده در پـاريـس‎ مجـري‎ مصـوبـات‎ نـظام‎ هـستـنـد و مسـئلـه‎ اي‎ خـارج‎ از تصـميـم‎‎ نـظام نـمـي‎ توانـد درمـذاكـرات‎ مـطرح‎ شود.
نايب‎ رئيس‎‎ اول‎ مجلس درباره‎ فعالـيـت‎ هسـتـه‎ اي‎ ايران‎‎‎ خاطر نشان كـرد : ايـران به‎‎ دنبال‎ توليد سلاح‎ هاي‎‎ هسته اي نـيـســت‎ بلكـه‎‎ بـه دنبال‎ فناوري‎‎ هسته‎اي صلح‎اميز مي‎ باشد.

[HR]

2004/08/10

--------------------------------------------------------------------------------
توكلي ‎‎‎:غني سازي‎ اورانيم‎ ادامه‎ مي يابد


05:01:55 ب.ظ
تهران‎‎ ـ احمد توكلي‎ نماينده‎ مـردم‎ تهـران در مجلس‎ شـوراي‎‎ اسـلامـي‎‎ گفـت‎: غنـي سـازي اورانيوم‎ در كشور ادامه‎ خواهد يافت‎ و مـا از حق‎ مردم‎ در اين‎ زمينه‎ عقب‎ نشينـي‎‎ نمـي كنيم‎.
به‎‎ گزارش‎ پايگاه اينترنتي‎ واحدمركزي‎ خبر, توكلي‎‎ در پايان‎ جلسه‎ علنــي امــروز مـجلـس‎ شوراي‎ اسلامي‎ در جمـع‎ خبـرنـگـاران‎ پارلمانـي‎ با تاكيد بر اين‎ كـه‎ در فـكــر تـوليـد سـلاح‎ هسته‎ اي‎ نيسـتيـم‎ , افـزود: بـا غنـي‎ سـازي‎ اورانيوم‎ قصد استفاده‎ صـل‎ ح‎آميز از انـرژي‎‎ هسته‎ اي داريم‎.
نماينده‎‎ مردم‎ تهران‎ درباره احتـمـال‎ مذاكـره‎ آمـريكـا و ايـران‎ تصـريـح‎ كـرد: آمـريكـا بـه‎ ايران‎ اتهام‎ مي‎زنـد و بعــد ايـران‎ را بـه‎‎‎ مذاكره دعوت‎ مي‎كنـد كـه در اين‎ شرايط دعـوت‎‎ به‎‎‎ مذاكره يعني‎ دعوت بـه محاكمه‎.
توكلي‎ با بيان‎ اينكه‎‎ كه اآريكا قصـد دارد دستور مذاكره‎‎ را مـشخـص‎ و آن‎ را بـه اتهامـي‎ عليه‎ ايران‎ تبديل‎ كند , تـاكـيـد كـرد: هـدف‎ آمريكا تحميل‎ ديدگاههـاي‎ خـود به‎ ايران‎‎ است‎‎‎ اما دولت و ملت ايران هرگـز تحميـل‎ پـذيـر نيستند.
رئيس‎‎ مركز پژوهـشهـاي‎‎ مـجلـس شـوراي اسلامـي‎ در باره‎ طرح‎‎ استـيضـاح خـرم‎ گفـت‎: كميتـه‎‎ ويـژه اي‎ در حال‎ بررسي‎ موضوع اسـت‎ كـه‎‎‎‎ اگـر بـه نتيجه قطعي‎ در باره استيضاح‎ برسد در ايـن‎ باره‎ اقدام‎ مي‎شود.
توكلي‎‎ افزود: ما منتظر نتيجه‎ بررسـي هـاي‎ كارشناسي‎ هستيم‎‎ زيرا معتقديم بـايـد دقيق‎ و مدبرانه‎ تصميم‎ گرفت‎.
وي‎ همچنين‎ دربـاره‎‎ بـررســي‎ لايـحــه بـرنـامـه‎‎ چهارم‎ توسعه در صحن‎ علني‎ مجلـس‎ گفت‎: ايـن‎ لايحه‎‎‎ هفته اينده در دستور كار مجلس‎ قـرار مي‎گيرد زيرا اين‎ برنامـه‎ يــك‎ لايحـه‎‎‎ اعـاده شده از شوراي‎ نگهبـان‎ اســت‎ و همـچنـان‎ در دستور قرار دارد و هيچگـاه‎ از دستور خارج‎ نمي‎ شود.

صبح
Wednesday 11 August 2004, 03:11PM
تهران:۱۰:۱۰ , ۱۳۸۳/۰۵/۲۰

تحليل نويسنده سوري در مقاله "اسرائيل و نيروگاه هاي هسته اي ايران "

اسرائيل وآمريکا ؛ 4 گزينه براي متوقف کردن برنامه هسته اي ايران
يک نويسنده سوري در مقاله اي در روزنامه البيان با اشاره به تلاش هاي سياسي ونظامي و رسانه اي رژيم صهيونيستي وتبليغات اين رژيم بر ضد ايران و متهم کردن کشورمان به تلاش براي دستيابي به سلاح هسته اي نوشت: اسرائيل 4 گزينه براي متوقف کردن برنامه هسته اي ايران رابررسي مي کند اما از پيامدهاي اقدام نظامي عليه ايران به علت پاسخ مستحکم و کوبنده وحشت دارد.
به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه البيان امارات در مقاله اي به قلم "خورشيد علي" تحت عنوان" اسرائيل و نيروگاه هاي هسته اي ايران " نوشت : به رغم اينکه ايران پروتکل الحاقي معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي را امضا کرده و همچنان به گفتگو با آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره برنامه هسته اي خود ادامه مي دهد اما نگراني اسرائيل درباره اين برنامه از دايره دستگاه هاي امنيتي و نظامي به صحنه رسانه اي و تلاش هاي ديپلماتيک اين رژيم نيز کشيده شده است .

هرکس رسانه هاي رژيم صهيونيستي و نيز اظهار نظرهاي مقامات اين رژيم را اين روزها دنبال مي کند به اين نتيجه گيري مي رسد که اسرائيل آماده انجام هرکار ممکن براي متوقف کردن برنامه هسته اي ايران و جلوگيري از آنچه دستيابي ايران به سلاح هسته اي ناميده، است.

رژيم اسرائيل معتقد است اگر ايران به چنين سلاح هايي دست پيدا کند، مفاهيم نظامي اين رژيم همچون تفوق و برتري و توان دست زدن به جنگ پيشگيرانه و ورود به جنگ در زمين دشمن را دگرگون ووارونه خواهد کرد و در اين صورت تل آويو خودرا در مقابل مفاهيم واکنش و پاسخ نظامي و توازن وحشت رودرروي ايران خواهد ديد.

در اين باره الکس فيشمن تحليلگر سياسي اسرائيل در مقاله اي در روزنامه معاريو تحت عنوان " ارتش آماده دفاع ومقابله با بمب هسته اي ايران در سال 2005 مي شود" مي نويسد: با ورود ايران به نقطه بدون بازگشت درزمينه غني سازي اورانيوم که بعد از يک سال به اين کشور اجازه توليد بمب هسته اي مي دهد اسرائيل درمقابل پايگاههاي دشوار جديد در خاورميانه قرار مي گيرد که آن را وارد مسابقه با زمان مي کند.

در ميان جنجال اسرائيلي ها و نيز آمريکايي ها بر سر برنامه هسته اي ايران شايد سوالي که اينجا مطرح شود، اين است که اسرائيل چگونه با اين برنامه تعامل خواهد کرد بويژه پس از اينکه تهران از آغاز تکميل فاز دوم نيروگاه اتمي بوشهر سخن گفت، بدون شک اسرائيل با تمام وسائل و گزينه ها و اقدامات براي دستيابي به هدف خود يعني جلوگيري از دستيابي ايران به توليد سلاح اتمي و تبديل اين کشور به يک قدرت اتمي واقعي انديشه خواهد کرد و اين رژيم در راه تحقق هدف خود به گزينه هاي زير مي انديشد که شايد مهمترين آن چهار گزينه زير باشد:

1- اينکه با بزرگنمايي خطر ايران و تبليغ عليه اين کشور که خطر هسته اي بر امنيت جهان است، آمريکا را به دست زدن به اقدام نظامي عليه ايران متقاعد کند و در اين راه اطلاعات جاسوسي را نيز به دولت آمريکا بدهد و تلاش کند اين مساله را به تلاش هاي تحريک آميزش عليه ايران تحت ادعا و اتهام حمايت تهران از( تروريسم گروه هاي فلسطيني و لبناني حماس، جهاد، جبهه خلق و حزب الله و القاعده ) مرتبط کند و نيز با تبليغات خود ايران را کشوري براي آمريکا نشان دهد که در مقابل برنامه ها و سياست هاي واشنگتن در عراق سنگ اندازي و مانع تراشي مي کند.

2- اينکه تلاش هاي ديپلماتيک خود را به سمت واشنگتن ومسکو و برلين و لندن و پاريس و ديگر کشورهاي بزرگ با هدف کشاندن آنها و نيز ارگان هاي بين المللي همچون شوراي امنيت، آژانس بين المللي انرژي اتمي و ... به اقدام و اعمال فشار براي متوقف کردن برنامه هسته اي ايران متمرکز کند و کشورهايي که با ايران همکاري هسته اي دارند بويژه روسيه که کشور اساسي و مهم دراين زمينه به شمار مي رود را به توقف همکاري با تهران وادار کند.

3- اگر دو گزينه اول ودوم عملي نباشد، محافل نظامي و امنيتي اسرائيل احتمال دست زدن به حملات هوائي عليه نيروگاه هاي هسته اي ايران همانند حمله به نيروگاه هاي اتمي عراق در ژولاي 1981 را بعيد نمي دانند هر چند حمله عليه ايران خطرات و پيامدهاي ناگواري براي اسرائيل خواهد داشت زيرا علاوه بر اينکه به علت افزايش پايگاه هاي ايراني و مسافت هاي زياد ميان آنها و طولاني بودن مسافت آنها تا اسرائيل، تل آويو از پاسخ مستحکم و قدرتمند تهران هراس و وحشت دارد بويژه اينکه ايران موشک هاي پيشرفته اي در اختيار دارد که برد آن تا تل آويو هم مي رسد.

4- در صورت شکست سه گزينه اول ، اسرائيل با استفاده از اعمال خرابکارانه از داخل ايران عليه نيروگاه هاي هسته اي اين کشور واردعمل شود.


به گزارش خبرگزاري مهر، خورشيد دلي نويسنده سوري در دومين بخش از مقاله خود نوشت: اهميت چهار گزينه گفته شده براي اقدام عليه ايران ( تحريک آمريکا براي اقدام نظامي عليه ايران، تلاش براي متوقف کردن همکاري هسته اي روسيه با ايران و اعمال فشار شوراي امنيت و آژانس بين المللي انرژي اتمي، احتمال حمله نظامي تل آويو به تاسيسات هسته اي تهران، دست زدن به اقدامات خرابکارانه عليه ايران) هر قدر باشد به اين اشاره مي کند که اسرائيل معتقد است تهديد هسته اي ايران تنها يک مساله نظري نيست .

کما اينکه پيش بيني هاي اسرائيل به اينکه پس از اشغال عراق ، نظام ايران به طور خود به خود تحت فشارهاي خارجي و عوامل داخلي از هم فروخواهد پاشيد نيز رنگ باخت و اين نگراني اسرائيل را افزايش داده است .

اين نگراني در تحقيقي که در مرکز تحقيقات استراتژيک جافا وابسته به دانشگاه تل آويو منتشر شده و در آن بر ضرورت جلوگيري از برنامه هسته ايران تاکيد شده است اما در عين حال اين تحقيق و پژوهش معتقد است عملي کردن نظريه حمله پيشگيرانه عليه تاسيسات هسته اي ايران اقدامي پيچيده و دشوار است و شايد نتايج مطلوب را براي اسرائيل محقق نکند و اهداف مورد نظر اسرائيل متعدد ومتفرق و محافظت شده است.

گذشته از اينکه چنين اقدامي از سوي اسرائيل، ايران را به سمت پاسخ متقابل با وارد کردن ضربه به عمق امنيتي اسرائيل خواهد کشيد بنابراين با دشواربودن اين طريق، برخي به دنبال جستجوي بازدارنده خارجي مي گردند.

منظور اين محافل اسرائيلي از بازدارندگي خارجي طبعا کشاندن دولت آمريکا به سمت اقدام نظامي مستقيم عليه ايران همانند اقدام نظامي اين کشور عليه عراق است و شايد چنين اقدامي از حمايت دروني دولت آمريکا و بويژه جريان افراطي که دونالد رامسفلد نماينده اين طيف است، برخوردار باشد که معتقد است اشغال عراق و سلطه بر خاورميانه بدون دست گذاشتن بر ايران به عنوان بزرگترين مانع وعقبه امنيتي در مقابل طرح هاي هدفمند آمريکا در تغيير جغرافياي سياسي منطقه و دگرگون کردن آن امکان پذير نخواهد بود.

به اعتقاد منابع اسرائيلي اما در مقابل ايران که درک مي کند از سوي آمريکا و اسرائيل به شکل مستقيم مورد تهديد واقع شده است ، براي موفقيت برنامه هسته اي خود وارد مسابقه با زمان شده است . اسرائيل مي گويد ايران به رغم اينکه پروتکل الحاقي منع گسترش سلاح هاي هسته اي را امضا کرده است شايد معتقد است دستيابي به سلاح هسته اي تضمين کننده ترين شيوه براي حفظ خود در مقابله با سياست واشنگتن است .

از ديدگاه اسرائيل، ايران با استفاده از کانال ها و راه هاي سياسي تلاش مي کند با تحکيم روابط سازنده با کشورهاي اروپايي و روسيه و چين و کره شمالي از توانمندي ها و تجارب پيشرفته آنها در زمينه هسته اي بهره مند شده و نيز با ادامه همکاري مثبت با آژانس بين المللي انرژي اتمي از رويارويي مستقيم با آمريکا جلوگيري کند و بر اساس سياست سنجيده وحساب شده خود و حداکثراستفاده اززمان ، برنامه هسته اي خود را تکميل و به سرانجام برساند تا همانند هند و پاکستان به عنوان يک عامل هسته اي واقعي تلقي شود.

نويسنده سوري در پايان مي نويسد: بنابراين اسرائيل براي متقاعد کردن دولت آمريکا به اينکه فرصت کنوني براي حمله به ايران اگر غنيمت شمرده نشود، در مرحله بعدي خواهد سوخت (گفته مي شود که شارون در سفراخير به آمريکا اين مساله را به دولت آمريکا گوشزد کرده است ) .

اما محافل اسرائيلي معتقدند با توجه به سرگرم شدن آمريکا به انتخابات رياست جمهوري و دلايل آمريکايي وايراني، تصور حمله نظامي واشنگتن به تهران دشواراست بنابراين گزينه متوسل شدن تل آويو به بمباران تاسيسات هسته اي ايران را به رغم مشکل بودنش مطرح مي کنند.

اين محافل دراين زمينه به اقدام اين رژيم براي آموزش نحوه پرواز با جنگنده بمب افکن هاي اف 15 براي دو خلبان اسرائيلي اشاره مي کنند تا در صورت شکست احتمالي نشست شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي دست به اين اقدام بزنند.

زيرا سران نظامي اسرائيل نمي توانند ايران هسته اي را تحمل کنند، بنابراين معتقدند چنين امري يعني تبديل ايران به قدرت هسته اي تمام مفاهيم امنيتي اسرائيل را برهم خواهد زد و اسرائيل را در مقابل پايگاه هاي جديدي از مناقشه و درگيري بر روي آينده منطقه خاورميانه قرار مي دهد.

صبح
Wednesday 11 August 2004, 03:22PM
با اعلام خارجی بودن منشاءآلودگی در تجهیزات هسته ای؛
واشنگتن پست: یافته های جدید بازرسان آژانس آمریکا را آزرده می کند
با توجه به اینکه بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی تایید کردند که منشاء آلودگی های ایران خارجی است و آلودگی نیز یکی از دو موضوع مهم نگرانی از سوی آمریکا در مورد برنامه هسته ای ایران اعلام شده بود، به نظر می رسد یافته های جدید آمریکا که همواره می خواهدایران متهم شود را آزرده می کند.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روزنامه واشنگتن پست، بازرسان آژانس روز گذشته تایید کردند که نشانه های اورانیوم غنی شده ای که درایران یافت شده بود، از تجهیزاتی وارد این کشور شده است که توسط واسطه ها و بویژه از پاکستان به ایران وارد شده بود. دیپلمات ها و کارشناسانی که در بازرسی ها فعالیت داشته اند، اعلام کردند که این تجهیزات به طور عمده از بازار سیاه تهیه شده بود.
این روزنامه مدعی شد البته این یافته ها موضوع احتمال تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته ای را منتفی نمی کند اما این بحث را که ایران اعلام کرده بود آلودگی ها فقط از تجهیزات وارداتی بوده است، را حمایت می کند.
منابع رسمی آمریکا مدتها قبل در یک تهاجم تبلیغاتی مدعی شده بودند که اثرات اورانیوم غنی شده دلیلی است که ثابت می کند ایران در پی ساخت تسلیحات هسته ای است و یافته های جدید تلاش های آمریکا برای تشدید فشار بر جمهوری اسلامی ایران را خدشه دار می کند.
موضوع اورانیوم در نشست آینده شورای حکام آژانس که ماه آینده در وین برگزار می شود، مهمترین موضوع مورد بررسی خواهد بود.
این روزنامه در ادامه آورده است دولت بوش بر این باور است که مذاکرات ایران و کشورهای بزرگ اروپا در برابر این موضوع که تهران برخی برنامه های هسته ای نامتعارف را پنهان کرده است، به نوعی بن بست رسیده اند زیرا ایران اصرار دارد که این برنامه ها فقط برای استفاده متعارف می باشند.
کالین پاول وزیر امور خارجه آمریکا به تازگی اعلام کرد که به احتمال زیاد پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت می رود اما به نظر می رسد که کشورهای اروپایی بدون داشتن دلیل محکم برای این امر، راضی به ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت نیستند.
این در حالی است که چندی پیش بوش قسم خورد که فشار بر ایران را همچنان ادامه دهد تا این کشور از برنامه های هسته ای خود دست بردارد.
بازرسان آژانس در 18 ماه گذشته کشور را جستجو کرده اند تا بفهمند که ایران چیزی را پنهان کرده است یا نه. در ارزیابی های قبلی، آژانس گفته بود که همکاری ایران ضعیف بوده است و در گزارش های این کشور برخی کمبودها و ضعف ها وجود دارد.
اما روز گذشته بازرسان آژانس اذعان کردند که اورانیوم های غنی شده ایران همه از تجهیزاتی که از شبکه غیر قانونی عبدالقادر خان بوده، وارد ایران شده است که تهران و همچنین طرابلس را آلوده کرده است.
البته کاخ سفید و وزارت امور خارجه آمریکا درخواست های متعدد برای اظهار نظر در این باره را بی پاسخ گذاشتند.
بازرسان که اورانیوم غنی شده را در دو سطح طبقه بندی کردند و گفتند که اورانیوم 54 درصد غنی شده مستقیما از پاکستان وارد ایران شده و اورانیوم 36 درصد غنی شده از تجهیزات روسی که وارد پاکستان شده بود، توسط عبدالقادر خان به ایران فروخته شده است.
میشل ای لیوی دانشمندی از موسسه بروکینگز اظهار داشت: درابتدا به این اجماع نظر رسیده بودیم که آلودگی 36 درصد از روسیه وارد ایران شده است زیرا فقط روسیه اورانیوم را 36 درصد غنی کرده است. اما مسئله این بود که این تجهیزات چطور از روسیه به ایران رفته است.
به گفته کارشناسانی که نخواستند نامشان فاش شود، هنوز مسئله اصلی این است که شبکه عبدالقادر خان چطور این تجهیزات روسی را به دست آورده است.
در حال حاضر آزانس سعی می کند یافته های خود را تا انتشار گزارش البرادعی درباره ایران در ماه آینده مخفی نگهدارد. اما این جزییات توسط مجله جینز دیفنس فاش شد.
ملیسا فلمینگ گفت که گزارش در ماه سپتامبر منتشر می شود.
لازم به ذکر است که فلمینگ در گفتگو با مهر تاریخ دقیق انتشار گزارش آژانس درباره ایران را سوم سپتامبر اعلام کرد.
واشنگتن پست در پایان نوشت : درباره نشست پاریس نیز طرفین هیچ پیشنهاد جدید ارائه ندادند و در عوض مدام یکدیگر رامقصردانستند.

تاریخ انتشار، تهران: ۱۳:۰۲ , ۱۳۸۳/۰۵/۲۱

صبح
Wednesday 11 August 2004, 03:25PM
علي اکبر صالحي در گفتگو با " مهر " :
با تصميمات به موقع و پرهيز از شتابزدگي، در برابر فشارهاي سياسي پيروز خواهيم شد// با رفع بخش عمده اي از ابهامات آژانس ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت بسيار مشکل شده است

نماينده سابق ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي با اشاره به اينکه درپي رفع بخش عمده اي از ابهامات آژانس درخصوص آلودگي هاي اورانيومي و P2 جنجال ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت بي اثر شده است،گفت : با بسته شدن بخش فني و حقوقي پرونده ، فشار سياسي بي پشتوانه و منزوي خواهد شد.
دکترعلي اکبرصالحي درگفتگو با خبرنگار"مهر" افزود : با پرهيز از شتابزدگي و اخذ تصميمات لازم در زمان مناسب حتما در برابر جنجال آفريني ها و فشارهاي سياسي پيروز خواهيم شد.

وي درخصوص افزايش تهديد آمريکا عليه ايران مبني برکشاندن پرونده هسته اي به شوراي امنيت گفت: براساس منشور شوراي امنيت براي امکان طرح موضوع فعاليتهاي هسته اي ايران درشورا بايد ثابت شود که اين فعاليتهاي ايران مخل امنيت جهاني است.

عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف با اشاره به اينکه موضوع هسته اي ايران موضوعي تخصصي است و مرجع فني بين المللي براي قضاوت دارد، گفت: وقتي آژانس بين المللي انرژي اتمي به عنوان يک مرجع بين المللي براي تشخيص صلح آميز بودن فعاليتهاي هسته اي اعلام مي کند که مدرک فني و حقوقي لازم را براي اثبات غيرصلح آميز بودن فعاليتهاي هسته اي ايران نيافته است، تصميم گيري براي ارجاع پرونده هسته اي به شوراي امنيت سازمان ملل بسيار مشکل خواهد بود.

وي با اشاره به کشف منشا خارجي آلودگي هاي اورانيومي يافت شده در ايران توسط آژانس گفت: اثبات منشا خارجي آلودگي ها موضوعي بود که ما از ابتدا بر آن اصرار داشتيم و آژانس براي تاييد آن نياز به مدارک فني و حقوقي داشت که ظاهرا آنها را يافته است.

دکتر صالحي به اين جمله دبيرشوراي عالي امنيت ملي که " پرونده جمهوري اسلامي ايران در سراشيبي بسته شدن است" اشاره کرد و گفت : بزودي همه توجيهات ايران درخصوص پرونده هسته اي اش از نظر حقوقي و فني تاييد و کليه ابهامات پرونده برطرف خواهد شد و بر اين اساس با کنار رفتن بخش فني و حقوقي پرونده، بعد سياسي آن نيز قدرت خود را از دست خواهد داد .
وي افزود: البته فشارهاي سياسي مخالفان چرخه سوخت در ايران ادامه خواهد يافت اما بدون دلايل فني و حقوقي راه به جايي نخواهد برد زيرا چرخه سوخت طبق قوانين بين الملل ومقررات آژانس بين المللي انرژي اتمي حق طبيعي ايران و همه کشورها محسوب مي شود و بي دليل نمي توان با آن مخالفت کرد.

نماينده سابق ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي تاکيد کرد : در مسير حل پرونده هسته اي بايد با هوشمندي و صبوري و بدون شتابزدگي و تسليم در براي جنجالها و صرفا بر اساس حفظ اصول عزت ، حاکميت و مصالح ملي عمل کنيم .

وي دربخش ديگري از اين گفتگو در خصوص برخي اظهار نظرها که بي اعتنايي ايران به قطعنامه اخيرشوراي حکام و از سرگيري ساخت و مونتاژ قطعات دستگاه هاي سانتريفيوژرا زمينه ساز همراهي اروپا با آمريکا براي تهديد به ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت مي دانند، گفت : قطعنامه اخير شوراي حکام صرفا توصيه هايي به ايران داشته و به هيچ عنوان مانند
قطعنامه سپتامبر گذشته اين شورا الزام آور نيست.

دکتر صالحي افزود : بر اين اساس و با توجه به روشن شدن بخش عمده دوابهام باقيمانده آژانس قطعا مي توان به پايان يافتن مساله به نفع جمهوري اسلامي ايران اميدوار بود .
تاريخ انتشار، تهران: ۱۴:۴۲ , ۱۳۸۳/۰۵/۲۱

صبح
Wednesday 11 August 2004, 03:26PM
در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي
طرح الزام دولت به دستيابي به فناوري صلح آميز هسته اي با 238 امضا اعلام وصول شد
در پايان جلسه علني امروز مجلس طرح دستيابي به فناوري صلح آميز هسته اي با 238 امضاء اعلام وصول شد.
به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" درباره اين طرح دولت موظف شده است با استفاده از انديشمندان ، محققان و امکانات داخلي در چارچوب پيمان ان.پي.تي نسبت به برخورداري کشور از فناوري هسته اي صلح آميز اقدام کند.


تاريخ انتشار، تهران: ۱۶:۱۸ , ۱۳۸۳/۰۵/۲۱

صبح
Wednesday 11 August 2004, 03:29PM
رييس جمهوري در جمع خبرنگاران
اگر پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت ارجاع شود دولت و ملت بايد هزينه هاي آن را بپردازند


سيد محمد خاتمي رئيس جمهور در جمع خبرنگاران در خصوص نگراني هايي که در سطح جامعه مبني بر ارجاع احتمالي پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت وجود دارد به تلاشهاي گسترده اي که در اين راستا در حال انجام است اشاره کرد و گفت:اگر بخواهند ما را از حق اساسي مان محروم کنند ، ملت بايد آماده دادن هزينه هاي آن باشد و از حق ملي خود نگذرند.
به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" ، سيد محمد خاتمي رئيس جمهور پس از يک ماه در جمع خبرنگاران حضور يافته بود در خصوص حضور و مشارکت گسترده مردم در انتخابات گفت : انتخابات در يک نظام مردم سالار سرنوشت ساز ترين امري است که اگر واقعا ملتي بخواهد از دستاوردهاي تحول اجتماعي خود که بخصوص از زمان مشروطيت به اين طرف بوده و با کمال تاسف در روند تاريخي دچار مشکلات شده و در انقلاب اسلامي يکي از فرازهاي بلند استقرار مردم سالاري بر اساس دين و ارزشهاي ديني بوده، دفاع کنند هيچ راهي جز حضور در صحنه و در واقع احقاق حقي که قانون ، شرع و خواست تاريخي ملت به آنها داده نيست و اگر موانعي هم بر سر راه اعمال حقوق مردم باشد اين مردم هستند که بايد حق خود را تحميل کنند وبگيرند.
وي اضافه کرد : اگر برخي مواقع مشکلاتي براي مردم ايجاد شد دلسرد نشوند چون تحولات اجتماعي يک برنامه و بخشنامه نيست که در يک لحظه شروع شود و در يک لحظه تمام شود بلکه مستمراست . از زمان مشروطيت به اين طرف ما وارد مناسبات جديدي از قدرت سياسي شده ايم که به لحاظ ماهيتي با آنچه قبلا بوده متفاوت است ، گرچه در مقام عمل ما دچار مشکل بوديم اما از آن پس هر حکومتي ولو اينکه بدترين رفتار غيردموکراتيک را هم داشته باشد مجبور است که کار خود را با قانون و مردم سالاري توجيه کند که اين يک پيشرفت عظيمي در کار ملت ما است.

رئيس جمهور تصريح کرد: انتخابات مظهر مردم سالاري است و مردم ما که بر اساس دين و آئين و فرهنگشان اين انقلاب را انجام دادند بايد با حضور همه جانبه در صحنه اين حق را بخواهند و در کنار آن همه جناح ها و گروه ها هم بايد فعال شوند ضمن اينکه ما دولتي ها هم بايد سعي کنيم که بهترين زمينه را براي آزادي حضور مردم و اعمال حق حاکميت مردم داشته باشيم و اگر هم در مواردي دچار مشکل شديم اين موجب ياس نشود زيرا که عدم حضور مردم سبب خواهد شد که به هرحال نيروهايي که با مردم سروکار ندارند و احيانا نيروهاي خارجي بتوانند بر سرنوشت مملکت مسلط شوند بنابراين حضور در انتخابات با همه مشکلاتي که ممکن است داشته باشد لازم است.


خاتمي در ادامه در خصوص مسائلي که امروز در عراق مي گذرد ابراز تاسف کرد و با اشاره به ربوده شدن ديپلمات ايراني گفت: ما براي روشن شدن سرنوشت همکارمان آقاي جهاني شديدا پيگير هستيم و هنوز براي ما مشخص نيست که واقعا برخي گروههاي افراطي و تندرو اين کار را کردند يا به نحوي از آنها بر مي گردد به دست خود اشغالگران و نيروهايي که مسئوليت بيشتري دارند ، اما تمام تلاشمان را بکار مي بريم و با دولت موقت هم در رابطه هستيم و اعتراضامان را هم کرديم و تلاشهاي گسترده اي هم در درون عراق توسط نيروها و گروه هايي که مي شود با آنها صحبت کنيم انجام داديم و اميدواريم هرچه زودتر هم ماهيت ربايندگان مشخص شود وهم هرچه زودتر ديپلمات ما آزاد شود.

وي همچنين در خصوص اظهارات وزير دفاع عراق گفت : اگر صرف اظهارات باشد ما از اظهارات بي اساس و بي منطق زياد شنيديم و خيلي به آن اعتنا نمي کنيم اما نگراني ما اين است که اين حرفها يک پشت بندي داشته باشد که دودش به چشم مردم عراق و مردم منطقه برود، آنچه که براي عراق مهم است ايجاد ثبات و آرامش در عراق و زمينه سازي براي اعمال حاکميت مردم بر عراق و بدست گرفتن سرنوشت خودشان و رها شدن از اشغال و سلطه بيگانگان برخودشان است.

خاتمي تصريح کرد: وقتي دولت موقت آمد ما با نظر مثبت با آن برخورد کرديم به عنوان گامي بسوي انتخابات و استقرار حکومت دائمي در عراق و اميدوارم که اين کار انجام شود اما يک بدبيني هم داريم که يک تحرکاتي از بيرون توسط نيروهاي خارجي و از درون توسط بعضي از افرادي که يا غافل هستند و يا ماموريتهاي خاصي دارند که مي خواهند اين روند را بهم بزنند داريم.

وي ادامه داد: جرياناتي در عراق مي خواهند که زمينه استمرار اشغالشان و ندادن حاکميت به مردم را فراهم کنند بنابراين بعضي از اظهارات مي تواند با اين مسئله مرتبط باشد و بهانه سازي باشد براي ايستادن در مقابل آن روندي که به نفع مردم است و منجر به حاکميت مردم مي شود.

خاتمي متذکرشد که برنامه ما در عراق ثبات و امنيت است و ما از بي ثباتي در اين کشور رنج مي بريم به همين دليل هم شوراي حکومت انتقالي را تاييد کرديم و در همين راستا هم با حکومت موقت با نگاه مثبت برخورد کرديم و از آشوبها و درگيري هايي که در عراق است ناراحتيم بويژه از کارهاي تحريک کننده اي که امروز در اماکن مقدس انجام مي شود، به هرحال ايران بيش از همه کشورهاي همسايه در روند ثبات و امنيت عراق کار کرده ضمن اينکه بيش از ديگران در زمينه کمک مادي، اقتصادي و تجاري با عراق کار کرده است که چند روز پيش نيز کنفرانس وسيعي در اين راستا انجام شد اين در حالي است که ما بيش از همه از ثبات و امنيت عراق بهره مي بريم، چگونه ممکن است که ايران خود منشاء کاري شود که دود آن اول به چشم خودش رود و اگر اين حرفهايي که گفته مي شود صرف حرف باشد نگراني نداريم.


رئيس جمهور در خصوص مسائل هسته اي ايران گفت : فناوري صلح آميز هسته اي آري که اين منافع و حيثيت ملي و نيز آينده پيشرفت ما در گرو آن است و مصمم هستيم که به آن برسيم و در اين زمينه هم پيشرفت زيادي داشتيم ضمن اينکه در اين زمينه از کسي اجازه نمي گيريم ، معاهدات بين المللي هم که ما عضو آن هستيم به ما اجازه داده و ما به لحاظ مصلحت ملي و حقوق ملي خود و به لحاظ تلاش ارزنده اي که متخصصان ما کردند به هيچ وجه نمي توانيم از اين حق مسلم بگذريم و اگر گله اي هست از آژانس بين المللي انرژي اتمي و از دوستان خودمان در اروپاست و از همه کساني که عضو آژانس هستند، آنها طبق قوانين آژانس موظفند که اعضا را کمک کنند تا به فن آوري هسته اي صلح آميز دستيابي پيدا کنند.

وي اضافه کرد: اگر ما تعليق غني سازي را قبول کرديم بصورت داوطلبانه بوده و اين به هيچ وجه به معني دست برداشتن از روند غني سازي نيست البته ما هنوز غني سازي نکرديم و اگر هم بخواهيم کاري بکنيم صرفا آزمايشي است که ببينيم مي توانيم اين کار را انجام دهيم بنابراين سپتامبر، نوامبر، مارس، ژوئن و چيزهاي پس از آن خيلي در تصميم ملي ما که تصميم عام است و از صدر نظام تا ذيل نظام را در برمي گيرد تاثير نمي گذارد.

رئيس جمهور گفت: به لحاظ اعتقادي نمي توانيم سلاح هسته اي داشته باشيم و نمي خواهيم چون اين سلاح را بايد بکار برد اين درحاليست که ما طبق موازين اسلامي و روح ايراني امکان بکار بردن سلاح هسته اي را نداريم ولو عليه ما سلاح هسته اي بکار رود براي اينکه ما پيرو مکتبي هستيم که مي گويد در جنگ اگر کسي پشت به شما کرد حق نداريد به آن تجاوز کنيد.

خاتمي با تاکيد دوباره بر اينکه ما نمي توانيم سلاح اتمي بکار ببريم گفت: چيزي را که نمي توانيم بکار ببريم نمي توانيم به سوي آن برويم، ما پيشنهاد کرديم که منطقه ما اولا خالي از سلاح هسته اي باشد و به همين دليل هم به شدت اعتراض داريم از وجود سلاحهاي هسته اي در منطقه و بالاخص زراد خانه بزرگي که بعد از يکي دو تا قدرت بزرگ منطقه اي در منطقه ما توسط رژيم صهيونيستي وجود دارد که اين خطري است براي جامعه و ما براي وجودمان مي کوشيم که اين منطقه خالي از سلاح هسته اي باشد.

وي اضافه کرد: تمام تضمين ها و سازوکارهايي که بايد باشد و مراقبت شود که ايران به سوي سلاح هسته اي نمي رود را به آن تن مي دهيم ضمن اينکه نگراني جامعه جهاني را مي فهميم ، با آژانس هم همکاري مي کنيم و عضو NPT هم هستيم و همانطور که NPT اجازه نمي دهد که يک قدرتي به سوي سلاح هسته اي برود همان NPT ديگران را موظف مي کند که به کشورهاي عضو کمک کند تا به فن آوري صلح آميز هسته اي داشته باشد ، حرف ما اين بوده و هيچ دليلي هم براي فشار بر ايران جز جنبه سياسي و جز متاسفانه رفتار نادرستي که آمريکا دارد و ديگران را تحت تاثير قرار مي دهد وجود ندارد وبهانه ها يکي پس از ديگري رفع شده و خود آژانس بارها اعتراف کرده است که هيچ دليلي براي اينکه حرکت ايران به سوي ساختن سلاحهاي اتمي باشد نيست و ما به همين دليل هم داوطلبانه پروتکل الحاقي را اجرا کرديم و تمام تشکيلاتمان را به روي آنها باز کرديم.

خاتمي گفت: اکنون هم معتقديم پيشرفت خيلي خوبي از لحاظ فني داشته ايم و اگر اراده سياسي نباشد و انگيزه سوء سياسي نباشد و حسن نيت باشد و فقط به جنبه هاي فني بررسي کنيم، مطمئن هستيم يا سپتامبر يا نوامبر پرونده ما از حالت غيرعادي بايد بسته شود و اين در حالي است که دنيا بيش از اينکه به منطق تن دهد تحت تاثير بعضي انگيزه هاي سياسي و فشارهاي سياسي است.

خاتمي درخصوص نگراني هاي موجود از ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت گفت: ما همه تلاشمان را خواهيم کرد که حقمان محفوظ بماند و مشکلي برايمان ايجاد نشود، ما هيچ وقت نمي خواهيم که پرونده ايران به شوراي امنيت برود الان هم در همين شرايط هم اعتراض داريم و اميدواريم که بتوانيم باز هم با مذاکرات و با توجيه و طمانينه و آرامش و احساساتي نشدن از اينکه مشکلي براي ما پيش نيايد جلوگيري کنيم.

رئيس جمهور تصريح کرد: اگر بخواهند ما را از حق اساسي مان محروم کنند ، ما و ملت ما بايد آماده دادن هزينه هاي آن باشيم و حق ملي مان نگذريم که اميدوارم اينطور نشود.
تاريخ انتشار، تهران: ۱۵:۳۴ , ۱۳۸۳/۰۵/۲۱

صبح
Wednesday 11 August 2004, 03:32PM
حداد عادل در جمع خبرنگاران :
اثبات خارجي بودن منشا آلودگي دستگاههاي سانتيريفيوژ ، نکته مهم و مثبتي در پرونده هسته اي ايران است

رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: اثبات خارجي بودن منشا آلودگي دستگاههاي سانتريفيوژ ، نکته مهم و مثبتي در پرونده هسته اي ايران است.
به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" غلامعلي حداد عادل در جمع خبرنگاران افزود: اين موضوع دليل ديگري است بر اينکه ايران از مقررات آژانس بين المللي انرژي اتمي تخلف نکرده است .
حداد عادل با تاکيد بر اهميت حقوقي اين مساله گفت : اين مساله از ديدگاه حقوقي بسيار حائز اهميت است البته نتيجه کار بستگي به آن دارد که تا چه حد امور حقوقي و فني در آژانس تحت تاثير فشارهاي سياسي قرار بگيرد.
رييس مجلس شوراي اسلامي همچنين درباره بررسي لايحه برنامه چهارم توسعه در مجلس گفت : مقدمات کار در کميسيون تلفيق برنامه انجام شده است و هيات رييسه درجلسه امروز خود درباره قرار گرفتن اين لايحه در دستور کار هفتگي مجلس تصميم خواهد گرفت.
رييس مجلس اطمينان داد دولت ازنظر زمان تنظيم بودجه سال آينده با مشکلي مواجه نخواهد شد و اين لايحه به موقع ابلاغ مي شود.

سینا 555
Wednesday 11 August 2004, 08:50PM
سلام

البته با روشن شدن اين مسئله ي الودگيها بايد اميدوار بود اين كشورهاي
غربي دست از لجاجت بردارند و عاقلانه رفتار كنند ولي چشم من از اينها
اب نميخورد و بايد اماده ي بامبول هاي جديد انها بود!
البته دسيسه ها را كم رنگتر كرده است به اميد خدا.

با اين وجود از صميم قلب اميدوارم همانطور كه اقاي خاتمي گفتند اينگونه نباشد.


يا الله

سینا 555
Thursday 12 August 2004, 06:30AM
همزمان با هشدار شوراي روابط خارجي آمريكا

رئيس جمهور آمريكا گفت: ما ايران را كاملا تحريم كرده ايم اما گويي تحريمي وجود ندارد.
به گزارش ايسنا به نقل از آسوشيتدپرس جرج بوش بار ديگر با تكرار ادعاهاي پيشين اش مبني بر اين كه ايران برنامه سلاح هاي هسته اي را پيگيري مي كند تداوم فشارهاي بين المللي عليه تهران براي متوقف كردن اين برنامه ادعايي را خواستار شد.
وي افزود: وزراي امورخارجه فرانسه، آلمان و انگليس در قالب يك گروه، پيامي را به نمايندگي از جهان آزاد براي ايران فرستاده اند مبني بر اين كه اين كشور بايد از خواسته هاي جهان آزاد پيروي كند.
بوش گفت: ديدگاه من اين است كه ما بايد به اعمال فشار بر دولت ايران ادامه دهيم و به ديگران كمك كنيم تا به اين دولت فشار وارد كنند.
روزنامه يو.اس.اي.تودي نيز به نقل از بوش نوشت كه وي انتظار دارد در نشست ماه سپتامبر آژانس بين المللي انرژي اتمي بيانيه اي بسيار شديداللحن درباره آنچه كه وي آن را عدم پاي بندي مستمر ايران به تعهدات بين المللي اش خواند صادر شود.
اين روزنامه افزود: رئيس جمهور آمريكا اذعان كرد كه واشنگتن از اعمال تحريم عليه ايران كه به علت تجارت جهاني قوي اين كشور تاثير اندكي داشته خسته شده است.
هشدار شوراي روابط خارجي آمريكا به بوش
روزنامه الوطن نوشت: شوراي بانفوذ روابط خارجي آمريكا به بوش درباره پيامدهاي هرگونه حمله به ايران هشدار داده است.
به گزارش خبرگزاري مهر، الوطن به نقل از منابع آمريكايي نوشت: در سناريو اعمال تحريم بين المللي عليه ايران كه در حال بررسي است تصريح شده هرگونه مجازات عليه ايران بايد به دور از تاثيرگذاري بر قدرت صادرات نفت اين كشور باشد، زيرا هرگونه تاثير بر قدرت ايران در اين زمينه پيامدهاي منفي براي بازار جهاني نفت و در نتيجه منجر به افزايش صعودي بهاي نفت خواهد شد.
شوراي روابط خارجي آمريكا كه از نفوذ گسترده در صحنه سياسي آمريكا برخوردار است، دولت بوش را توصيه مي كند از هرگونه عمليات عليه تاسيسات هسته اي ايران برحذر باشد. اين شورا در بيانيه اي هشدار داد: چنين عملياتي عليه ايران زيان ها و خسارت هاي سياسي هنگفت و جبران ناپذيري عليه منافع آمريكا در خاورميانه وارد خواهد كرد و منجر به تشديد بحران و درگيري ها در داخل عراق و احتمال بروز جنگ ميان اسرائيلي ها و حزب الله در جنوب لبنان و احتمال رويارويي سوريه و اسرائيل خواهد شد.
گاردين: درگيري با ايران قمار پرخطري براي بوش است
روزنامه انگليسي گاردين با اشاره به موضع شديد واشنگتن عليه ايران و از سوي ديگر سياست گفت وگوي اروپا با ايران تأكيد كرد هنوز هيچ اجماعي درباره برخورد با ايران حتي در خود واشنگتن نيز وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاري هاي مهر و ايسنا،اين روزنامه انگليسي ادامه داد: درگيري با ايران قمار پرخطري براي جرج بوش خواهد بود؛ بعداز آبروريزي سلاح هاي كشتار جمعي (در عراق) قطعاً ترديدهايي درباره اعتبار سرويس اطلاعاتي آمريكا وجود خواهد داشت.
مقامات روسي: مسكو كاربر روي نيروگاه بوشهر را افزايش داده است
به گزارش خبرگزاري مهر روزنامه ميدل ايست نيوز به نقل از مقامات روسي نوشت كه مسكو كار بر روي نيروگاه اتمي بوشهر را افزايش داده است و تاكنون بيش از 90 درصد از اين نيروگاه ساخته شده است.
اين مقامات ضمن تأكيد بر تداوم همكاري هاي خود با ايران اظهار داشتند: مسكو كار را بر روي رآكتور هسته اي بوشهر سرعت بخشيده است. آنها گفتند 1500 نفر افراد شوري سابق به ايران فرستاده شدند تا اين پروژه يك ميليارد دلاري را به انجام برسانند.

سینا 555
Thursday 12 August 2004, 06:31AM
گزارش رسانه هاي خارجي از شكست تازه آمريكا مقابل ايران

با تأييد صحت گزارش ايران درباره منشاء خارجي آلودگي برخي تجهيزات به اورانيوم غني شده، شكستي ديگر براي آمريكا و رژيم صهيونيستي رقم خورد.
يك نشريه چاپ انگليس به نقل از منابع نزديك به آژانس بين المللي انرژي هسته اي اعلام كرد، بازرسان اين آژانس اظهارات ايران درباره منشاء آلودگي وسايل وارداتي به اورانيوم غني شده را تأييد كردند.
هفته نامه «جينز ديفنس» در جديدترين شماره خود به نقل از همين منابع افزود: تجهيزات آلوده به اورانيوم غني شده از مبداء پاكستان وارد ايران شده بودند.
اين هفته نامه امور دفاعي، در گزارش خود تصريح كرد كه جمع بندي نظر كارشناسان آژانس، شك و ترديدها در اين باره كه احتمالا ايران خود توليد اورانيوم غني شده را مخفيانه آغاز كرده، برطرف مي كند.
جمهوري اسلامي ايران پيشتر تاكيد كرده بود، آلودگي برخي تجهيزات به مواد راديواكتيو كه در بازرسيهاي ماموران آژانس كشف شده بود، ناشي از وسايل وارداتي آلوده به اين مواد بوده است.
به نوشته جينز ديفنس، با توجه به مدارك به دست آمده از پاكستان، هم اينك آژانس مي تواند تأييد كند، آن دسته از تجهيزات ايران كه تا 54 درصد اثر اورانيوم غني شده داشته اند، از منبع پاكستان بوده اند.
اين هفته نامه افزود: زماني امكان تأييد اين موضوع ميسر شد كه اسلام آباد اطلاعات لازم را در اختيار آژانس بين المللي انرژي هسته اي قرار داد.
جينز ديفنس همچنين نوشت كه منشاء آن دسته از وسايلي كه تا 36 درصد به اورانيوم غني شده آلوده بودند، از وسايل روسي بوده است كه در ابتدا به چين انتقال يافته و سپس از طريق كمك هايي كه پكن به پاكستان كرده به اين كشور منتقل شده است.
منابع نزديك به آژانس به اين نشريه گفته اند كه با به دست آمدن اين نتايج، موانع باقيمانده در پيشرفت گفت وگوها بين ايران و آژانس تا قبل از نشست شوراي حكام در 23 شهريورماه برطرف خواهد شد.
در ماه ژوئن ايران و آژانس بين المللي انرژي هسته اي درخصوص نحوه حل مشكلات باقيمانده بين دو طرف به توافق رسيدند و در صورتي كه آژانس نتيجه گيري كند اظهارات قبلي ايران درست بوده است نشست شهريورماه امسال مي تواند آخرين جلسه رسيدگي به موضوع ايران به عنوان يك مسئله ويژه در اين شورا باشد.
منابع نزديك به آژانس همچنين به جينز ديفنس گفته اند كه مدارك موجود، ادعاهاي آمريكا مبني بر تلاش هاي ايران براي توسعه فعاليتهاي هسته اي در منطقه لويزان تهران را تاييد نمي كنند.
در همين زمينه راديو انگليس هم شب گذشته گزارش داد: بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي به اين نتيجه مهم رسيده اند كه هيچ يك از اورانيوم كشف شده در خود ايران غني نشده است.
«اندرو كخ» رئيس دفتر مؤسسه جينز ديفنس در واشنگتن در اين باره به راديو انگليس گفت: بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي توانسته اند منبع دو نمونه از اورانيوم غني شده كه در ايران كشف شده است را شناسايي كنند.
وي افزود: آنچه كه منابع من در آژانس مي گويند خلاف اظهارات آقاي بوش و خانم كاندوليزا رايس است.
اندرو كخ تصريح كرد: پيشرفت كار آنقدر خوب بوده كه اين احساس را ايجاد كرده كه شايد بخش اعظم مشكلات موجود حل شده باشد و اين با نتيجه گيري بوش مبني بر اينكه كار ممكن است به شوراي امنيت سازمان ملل متحد بكشد بسيار متفاوت است.
گفتني است مقامات آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره اين گزارش جينز ديفنس تاكنون اظهارنظري نكرده اند.
گزارش آسيوشيتدپرس
خبرگزاري آسوشيتدپرس به نقل از افرادي كه آنها را ديپلمات ها ناميد، گزارش داد: آژانس بين المللي انرژي اتمي منشاء برخي ذرات اورانيوم غني شده يافت شده درايران را در پاكستان مي داند، اما هنوز اظهارات تهران را مبني بر اين كه تمامي چنين موادي از طريق تجهيزات خريداري شده از بازار سياه هسته اي به اين كشور وارد شده اند، تاييد نكرده است.
به گزارش ايسنا، اين خبرگزاري آمريكايي ادامه داد: يافته هاي گزارش شده موضع ايران را مبني بر اينكه به غني سازي اورانيوم نپرداخته است، تقويت مي كند، اين مسئله حتي صحت پرونده ساخته شده به وسيله آمريكا و متحدانش كه جمهوري اسلامي ايران را به غني سازي اورانيوم در گذشته به عنوان بخشي از برنامه پنهاني سلاح هاي هسته اي متهم مي كند، تضعيف مي كند.براساس اين گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي از اظهارنظر در اين خصوص خودداري كرده است.
مليسا فلمينگ، سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي در اين باره گفت: هيچ يك از يافته هاي جديد آژانس پيش از نشست سپتامبر شوراي حكام علني نخواهد شد.
براساس اين گزارش، اين ديپلمات ها هم چنين ادعا كرده اند كه اين يافته ها مي تواند پيش از نشست ماه سپتامبر به ايران كمك كند، اما آژانس هم چنان با تعيين منشاء تمامي ذرات اورانيوم غني شده فاصله دارد و امكان دارد قادر نباشد چنين كاري را انجام دهد.
در همين حال اسكات مك كللان سخنگوي كاخ سفيد با متهم كردن ايران به عدم پايبندي به تعهدات بين المللي اش، صدور قطعنامه اي شديداللحن عليه تهران را در نشست بعدي شوراي حكام در ماه سپتامبر پيش بيني كرد.
وي با بيان اين كه ايران بايد به تعهدات بين المللي اش پايبند باشد، افزود كه آمريكا انتظار دارد در نشست بعدي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي بيانيه اي بسيار شديداللحن درباره آن چه «عدم پايبندي مستمر ايران به تعهدات بين المللي اش» خوانده شده، صادر شود.

سینا 555
Thursday 12 August 2004, 08:57AM
گلوبال سكيوريتي:‌
آمريكا و انگليس ناقض NPT هستند


خبرگزاري فارس: آمريكا و انگليس با تمديد قرارداد همكاري اتمي خود براي يك دهه ديگر، عملا در راستاي نقض پيمان منع توليد و تكثير تسليحات اتمي (NPT)حركت مي‌كنند.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از سايت اينترنتي گلوبال سكيوريتي، ‌در حالي كه آمريكا و انگليس با استناد بر پيمان منع توليد و تكثير تسليحات اتمي بر كشورهايي مانند ايران و كره شمالي فشار وارد مي‌كنند از برنامه‌هاي هسته‌اي خويش دست بردارند، هر دو تصميم دارند قرارداد همكاري اتمي با يكديگر را براي يك دهه ديگر تمديد كنند.
گلوبال سكيوريتي در گزارشي اعلام كرد قرارداد اتمي دو كشور كه اولين بار در سال 1958 منعقد شد در 31 دسامبر امسال به پايان مي‌رسد اما از ظواهر امر پيدا است كه دولت انگليس در نظر دارد به رغم اعتراض برخي نمايندگان پارلمان، اين قرارداد را براي يك دهه ديگر تمديد كند.
دولت آمريكا نيز در ماه ژوئن رسما با تمديد اين قراداد موافقت كرد. بر اساس قانون اساسي آمريكا، اگر كنگره در دو ماه آينده اعتراضي به اين مساله نكند، اين قراداد به طور خودكار تمديد خواهد شد.
آلن سيمپسون نماينده پارلمان انگليس از حزب كارگر در گفت‌و‌گو با گلوبال سكيوريتي مي‌گويد :« فكر نمي‌كنم در آمريكا با تمديد اين قرارداد مخالفتي صورت گيرد.»
بر اساس اين قراداد، انگليس و آمريكا متعهد مي‌شوند با يكديگر به تبادل اطلاعات محرمانه اتمي، فن‌آوري اتمي حساس، طرح‌هاي دفاعي اتمي، سيستم‌هاي تحويل و راكتورهاي نظامي بپردازند.
اين گزارش با اشاره به اينكه جزئيات اين قراداد محرمانه است، مي‌افزايد:«طبق اين قرارداد دو طرف همچنين مي‌توانند درباره تسليحات جديد مانند بمب‌هاي اتمي با يكديگر همكاري كنند.»
به گفته منتقدان از جمله برخي از نمايندگان مجلس انگليس، اين قراداد با مفاد پيمان منع توليد و تكثير تسليحات اتمي در تضاد است. انتهاي پيام/.

سینا 555
Monday 16 August 2004, 01:26AM
مهدي محمدي
در اجلاس ماه سپتامبر-23 شهريورماه- آژانس بين المللي انرژي اتمي، بايد منتظر چه اتفاقاتي باشيم؟ وظيفه ذاتي آژانس جمع آوري داده هاي واقعي درباره فعاليت هاي هسته اي كشورهاي مختلف و داوري درباره آن بر مبناي پيمان نامه هايي مانندNPT و پروتكل 2+93 است. محمدالبرادعي در گزارش خود به اجلاس گذشته شوراي حكام آژانس -ماه مارس- به صراحت اعلام كرده بود كه فقط دو مورد مبهم فني و حقوقي در پرونده هسته اي ايران باقي مانده و با حل آنها ديگر وجهي براي باقي ماندن پرونده ايران در دستور كار شوراي حكام- با وضع فوق العاده- وجود نخواهد داشت.
مورد اول مربوط به تلاش هاي ايران براي طراحي و ساخت سانتريفيوژهاي نوعP2 حتي در همان زمان هم حل شده محسوب مي شد و صرفاً تعلل كارشناسان آژانس در بررسي اسناد ارائه شده از سوي ايران، باعث شد منتفي شدن اين موضوع در گزارش البرادعي به شوراي حكام لحاظ نشود. اين موضوع تا حدي روشن بود كه البرادعي به دليل ذكر شدن مسئلهP2ها به عنوان يك ابهام در گزارش خود، از ايران عذرخواهي كرد و اين موضوع را به شوراي حكام نيز يادآوري نمود. پس از قانع شدن آژانس درباره دستگاه هاي خارج از مركزP2، تنها موضوع باقي مانده پي گيري منشأ دو مورد آلودگي 54 و 36 درصدي يافت شده در بعضي تأسيسات هسته اي ايران بود. اين موضوع محور اصلي پي گيري ها و بازرسي هاي آژانس در حدود دو ماه گذشته بوده است و اكنون خبر مي رسد كه آژانس در اين مورد نيز به نتايجي كه تأييد كننده ديدگاه هاي ايران است، دست يافته است. هفته نامه دفاعي معتبر «جينز ديفنس» در شماره اخير خود به نقل از منابعي كه آنها را نزديك به IAEA خواند، گزارش داده است «بررسي هاي آژانس نشان مي دهد اظهارات ايران درباره منشأ آلودگي وسائل وارداتي غني سازي، صحيح بوده است.»
به اين ترتيب همه شك و ترديدهاي آژانس درباره ايران برطرف شده است و ديگر هيچ بهانه اي براي كش دادن پرونده ايران در شوراي حكام وجود ندارد. با اين وصف آيا مي توان انتظار داشت كه اجلاس آينده شوراي حكام درماه سپتامبر در حالي كه ديگر ابهامي در پرونده هسته اي ايران وجود ندارد، آخرين اجلاسي باشد كه موضوع ايران را در دستور كار خود دارد؟ اظهارات مقامات آمريكايي نشان مي دهد كه نه تنها علاقه اي به بسته شدن پرونده ايران- به رغم منتفي شدن همه ابهامات فني- ندارند، بلكه اميدوارند و همه تلاش خود را مي كنند تا اعضاي شوراي حكام قطعنامه اي «شديداللحن» عليه ايران صادر كنند. جرج بوش، كاندوليزا رايس و اسكات مك كليلان هركدام طي سخناني پيش بيني كرده اند كه ايران در اجلاس ماه سپتامبر به شدت محكوم شود. مي توان پرسيد آبشخور اين اميدواري آمريكايي ها كجاست؟ خبرها حكايت از آغاز تلاش هاي پي گير از جانب غرب براي متوقف كردن فعاليت هاي هسته اي ايران به هر روش ممكن دارد. بي گمان اعضاي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز از حالا تا اجلاس شهريورماه تحت فشارهاي فزاينده اي قرار خواهند داشت تا در برخورد با ايران جانب انصاف و منطق را نگاه ندارند و در حالي كه آژانس اعلام مي كند ايران «پاك» است، به مقابله با آن برخيزند. هيچ چيز قابل پيش بيني نيست. اما به هر حال بعضي حقايق روشن است. فشارها وجود دارند. بغض غرب عليه يك ايران مسلمان و قدرتمند، هرگز فروكش نخواهد كرد. آژانس هم يك بازيگر حاشيه اي بيش نيست و فقط تا زماني به آن وقعي نهاده خواهد شد كه در مدار قدرت هاي سلطه گر قرار داشته باشد و چنان كه دلخواه آنهاست سخن بگويد. به اين ترتيب چنانكه نيويورك تايمز نيز اخيراً در مقاله اي به قلم «ويليام. جي. برود» اذعان كرده، حتي اگر آژانس اعلام كند «پرونده ايران پاك است» نمي توان به آن اطمينان كرد. معناي اين حرف دقيقاً اين است كه به آژانس فقط وقتي عليه ايران -يا هر كشور ديگري كه در مقابل سلطه گران ايستاده است- حكم مي كند، مي توان اطمينان كرد و حرفش را حجت دانست و در بقيه موارد آژانس حرف نزند بهتر است. برهمه اين موارد مي توان و بايد آتش كينه اي را كه در دل صهيونيست ها نسبت به ايران زبانه مي كشد، افزود. اسرائيلي ها چنانكه خود مي گويند از فروكش كردن جنجال عليه ايران به شدت نگرانند. روزنامه «هاآرتص» حدود يك ماه پيش نوشت: «مقامات اسرائيلي اين موضوع را كه فشار بين المللي عليه ايران كاهش يافته، مورد ارزيابي قرار داده و ابراز نگراني كرده اند كه مبادا تهديدات عليه ايران فروكش كند. لذا تصميم گرفته اند فعاليت هاي هسته اي ايران را نزد جهانيان به شدت تهديدآميز جلوه دهند.» شايد راز اوج گرفتن تهديد غربي ها عليه ايران در همان حال كه ابهامات پرونده ايران روز به روز كمتر مي شود و بلكه در حال ميل به صفر است، اكنون روشن شده باشد.

صبح
Saturday 21 August 2004, 09:46PM
1:57:46 PM 1383/5/31
آلمان:بولتون دروغ مي گويد


يك مقام وزارت خارجه آلمان ادعاي جان بولتون معاون وزير خارجه آمريكا مبني بر اعتراف ايران نزد سه كشور اروپائي پيرامون دستيابي به سلاح اتمي ظرف ۳ تا ۵سال آينده را دروغ خواند و آن را تكذيب كرد.
معاون وزير خارجه آمريكا درگفت وگو با خبرگزاري رويتر ادعا كرده بود، ايران رسما در مذاكرات هسته اي با سه كشور اروپائي به دست يابي به سلاح اتمي ظرف سه سال آينده اعتراف كرده است

صبح
Thursday 9 September 2004, 03:23PM
سپر انساني بوشهري‌ها براي حفاظت از تأسيسات هسته‌اي
۱۹ شهريور ۱۳۸۳ - قبل از ظهر ۱۱:۹

مردم بوشهر براي حفاظت از تأسيسات نيروگاه هسته‌اي اين شهر در مقابل هرگونه حمله احتمالي، سپر انساني تشكيل مي‌دهند.
خبرگزاري «رويتر» از تهران به نقل از سخنگوي كميته «بزرگداشت شهداي جهان اسلام» گزارش داد: 25 هزار داوطلب براي حفاظت از تأسيسات هسته‌اي بوشهر نام‌نويسي كرده‌اند.
وي كه امضاي داوطبان را جمع‌آوري مي‌كرد، گزارش داد: آنها از نيروگاه هسته‌اي خود كه با همكاري روسيه در بوشهر در حال احداث ساخت است، حفاظت خواهند كرد.
سخنگوي اين كميته كه نامي از وي برده نشده است، گفت: كميته متبوع وي به هيچ سازمان دولتي وابسته نيست.

صبح
Sunday 19 September 2004, 02:42PM
براي چندمين بار، قطعنامه ضدايراني اروپا با اجماع به تصويب رسيد
۲۹ شهريور ۱۳۸۳ - قبل از ظهر ۱۰:۱۲

جلسه شوراي حکام که از ساعت 15:50 دقيقه بعد از ظهر به وقت وين برگزار شده بود، قطعنامه‌ اروپا را با اصلاحات بسيار اندكي که ناشي از ايستادگي‌هاي غيرمتعهدها بود، مجددا با شماره GOV/2004/76/rev.1 به تصويب رساند.
به گزارش خبرگزاري مهر از وين، ابتدا براي اعمال کليه اصلاحيه ثبت شده غيرمتعهدها رأي‌گيري به عمل آمد که باوجود 20 رأي مخالف به اصلاحيه غيرمتعهدها، بانيان اروپايي قطعنامه مجبور شدند براي رسيدن به امکان اجماع و براي رهايي از انزواي بيشتر در شوراي حکام در برابر غيرمتعهدها، تغييراتي اندک را در متن قطعنامه‌اي که جمعه شب ثبت کرده بودند، به وجود آورده و نسخه‌اي جديد از آن را مجددا ثبت و در دبير خانه به ثبت برسانند.
در نسخه جديد قطعنامه، بندي اضافه شده که به نوعي وظايف پادماني ايران را از اقدامات داوطلبانه، بدون ذکر اين عنوان! جدا مي‌کند.
متن قطعنامه با تغييرات و اصلاحات نهايي آن چنين است:
شوراي حکام؛
a) با تأکيد بر قطعنامه‌هاي مصوب شوراي حکام در تاريخ 18 ژوئن 2004 ،13 مارس 2004، 26 نوامبر 2003 ، 12 سپتامبر 2003 و مذاکرات شورا در 19 ژوئن 2003
b) با قدرداني از گزارش تاريخ اول سپتامبر 2004 مديرکل در خصوص پيشرفت اجراي پادمان‌ها در ايران
c) با تأييد روند کلي مثبت همکاري ايران با آژانس که در گزارش مديرکل ذکر شده ، البته در حالي که روند ارايه اطلاعات مورد نياز در برخي موارد بايد تسريع مي‌شد، از جمله کار زيادي هنوز درباره برخي موضوعات قابل توجه نظير اطلاعات مربوط به اهداف برنامه سانتريفيوژ P2 لازم است تا روند کار را بهبود بخشد. براي مثال همچنين اطلاعات کامل يک دوره زماني از آزمايشات جداسازي پلونيوم.
d) با اعلام نگراني جدي از اينکه طبق گزارش مديرکل ، ايران به درخواست‌هاي مکرر شورا، درراستاي اقدامات اطمينان ساز، براي تعليق تمامي فعاليت‌هاي غني سازي و بازپردازش مواد شکافت‌پذير اعتنا نکرده است.
e) و نيز با نگراني از اينکه ايران برخلاف نظر شوراي حکام قصد دارد به عنوان بخشي از فرآيند غني سازي آزمايشي 37 تن کيک زرد را در تاسيسات تبديل اورانيوم اصفهان مورد استفاده قرار دهد، موضوعي که خلاف درخواست شورا در قطعنامه 18 ژوئن 2004 مي‌باشد.
f) ضمن به رسميت شناختن نياز و حق کشورها براي توسعه و کاربرد عملي از انرژي اتمي با اهداف صلح‌آميز مثل توليد برق، بگونه اي هماهنگ با تعهداتشان در قبال معاهده NPT و با ملحوظ داشتن نياز کشورهاي در حال توسعه به اين نوع انرژي.
g) با تاکيد بر نيار به پادمان هاي کارآمد جهت جلوگيري از استفاده ممنوع شده از مواد اتمي که مغاير توافق‌نامه‌ها است و تاکيد بر اهميت حياتي پادمان موثر براي تسهيل همکاري در حوزه انرژي اتمي.
8 بند اجرايي قطعنامه ثبت شده چنين است:
1) از ايران مي‌خواهد تا فورا و بگونه اي مثبت به گزارشات و درخواست هاي مديرکل مبني بر دسترسي به اماکن، اشخاص و اطلاعات مربوط، وفق توافقات پادماني در هر زمان پاسخ دهد. همچنين اطلاعات بيشتري را که مي‌تواند درک آژانس از مسايل باقيمانده و طبيعت برنامه‌هاي هسته‌اي ايران را کامل کند در دسترس گذارد. نظير ماهيت برنامه غني سازي و مراحل مختلف گفت‌وگو براي روشن کردن سؤالات برجسته قبل از نشست 25 نوامبر آينده شورا، خصوصا شامل منابع و دليل غني‌سازي، واردات، توليد و استفاده از سانتريفيوژ.
2) بر تداوم عمل ايران مطابق با پروتکل الحاقي شامل ايجاد همه گونه دسترسي‌هاي آني تاکيد و يک بار ديگر از ايران تصويب بدون تاخير آن را درخواست مي کند.
3) عميقا ابراز نگراني مي‌‌نماييم که تصميمات ايران براي تعليق فعاليت‌هاي غني‌سازي و پردازش دوباره که در 29 دسامبر 2003 و 24 فوريه 2004 به آژانس اظهار شده بود، به طور چشمگيري درک آژانس از ميزان تعهدات اين کشور را مشکل مي‌کند. با توجه به اينکه ايران از آن زمان تاکنون از برخي از آن تصميمات منصرف شده، از اين کشور مي‌خواهد سريعا و به شکل قابل اثباتي تمامي فعاليت‌هاي مربوط به غني سازي را به حالت تعليق در آورد. شامل توليد و واردات قطعات سانتريفيوژ، آماده‌سازي و تست آن، توليد فراورده‌هاي تغذيه سانتريفيوژ شامل تست مواد در کارخانه يو سي اف اصفهان ، تحت راستي سنجي‌هاي آژانس و همچنين آماده‌سازي يک گزارش جامع طبق بند 7 اجرايي زير.
4) از ايران مي‌خواهد به عنوان معيار ديگر اعتمادسازي داوطلبانه، در تصميمش براي شروع ساخت راکتور تحقيقاتي آب سنگين در اراک تجديد نظر کند.
5) متذکر مي‌شود که همکاري کامل و بي‌درنگ با آژانس از سوي تمامي کشورهاي ثالث براي آشکار شدن برخي مسائل باقيمانده اقدامات انجام شده تا کنون را تسريع مي‌بخشد.
6) از مدير کل و دبيرخانه براي اقدامات فني و بي طرفانه جهت تحقق توافقنامه‌ي پادماني ايران و تصويب زود هنگام پروتکل الحاقي درايران و همچنين بررسي تعليق فعاليت‌هاي مربوط به غني‌سازي و پردازش مجدد ايران و تحقيق درباره‌ مسيرها و منابع تامين کننده سپاسگزار است.
7) از دبير کل مي خواهد که براي نشست آينده شوراي حکام اين گزارشات را آماده کند:
ـ يک گزارش از اجراي موارد مقرر شده در اين قطعنامه
ـ گزارشي درباره کل يافته‌هاي مربوط به برنامه اتمي ايران از مقطع سپتامبر 2002 تاکنون که شامل تصوير مناسبي از همکاري گذشته و حال ايران با آژانس است را به اين شورا ارايه کند. همچنين گزارشي درباره ارزيابي زمان پيشرفت بخش‌هاي مختلف برنامه اتمي ايران و گزارشي توصيفي درباره همکاري ايران با آژانس بدهد، علاوه بر اين، چکيده نتايج تحقيقات آژانس را در ايران در طول اين مدت و ارزيابي دقيق درخصوص اعمال اين نتايج را در موارد جزئي و کلي ارايه کند و بر روي اجراي توافق پادمان ايران دقيقا تمرکز کند.
8 ـ همچنين از دبير کل درخواست مي‌کند که گزارشي از پيشرفت نحوه پاسخگويي ايران به درخواست‌هاي شوراي حکام در قطعنامه ژوئن 2004 ، بخصوص درخواست‌هاي مربوط به تعليق کامل و فعاليت‌هاي بازيافت و مرتبط با غني‌سازي، ارائه نمايد.
9ـ در نشست ماه نوامبر آينده شورا در مورد کفايت يا نياز به هرگونه قدم تکميلي مرتبط با اين موارد تصميم خواهد گرفت:
ـ وظايف ايران در قبال موافقتنامه‌هاي پادماني NPT
ـ درخواست‌هاي شوراي حکام از ايران در قطعنامه‌هاي گذشته و اين قطعنامه، درجهت سنجش ميزان اعتمادسازي و تصميم به ادامه توقف‌هاي مربوط به مواد.

صبح
Sunday 19 September 2004, 02:44PM
رييس مجلس: به آژانس بي‌اعتماد هستيم
۲۹ شهريور ۱۳۸۳

رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: امروز آنچه رخ داده، بي‌اعتمادي ايران به آژانس بين‌المللي هسته‌‏اي است، نه بي‌اعتمادي آژانس به ايران است.
به گزارش ايلنا، غلامعلي حداد عادل در سخنان پيش از دستور جلسه علني امروز، با اشاره به تعيين ضرب‌‏الاجل و صدور قطعنامه توسط آژانس بين‌المللي براي ايران تصريح كرد: جمهوري اسلامي ايران در يكي دو سال اخير حسن‌نيت خود را در خصوص مسايل هسته‌اي به اثبات رسانده و آماده است در جهت اتحاد بيشتر همكاري خود را ادامه دهد اما آنچه امروز رخ داده است؛ بي اعتمادي ايران به آژانس است، نه بي اعتمادي آژانس به ايران!
حداد عادل تصريح كرد: يك‌ ‏بار ديگر قاطعانه اعلام مي‌‏كنيم؛ دليلي براي اين كه ايران از استفاده صلح آميز از انرژي هسته‌اي محروم شود، نمي‌بينيم.
وي افزود: استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي را حق مسلم ملت مي‌دانيم و از آن صرف نظر نمي‌كنيم.
رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: اكنون بايد از آژانس بين‌‏المللي انرژي هسته‌اي پرسيد؛ وقتي كشوري مانند ايران عمل به اساسنامه آژانس را پذيرفته و درهاي هسته‌اي خود را بر روي بازرسان آژانس گشوده است، مخالفت با غني‌سازي اورانيوم كه لازمه تامين سوخت براي نيروگاه برق است، چه معني دارد؟
وي تصريح كرد: به نظر مي‌رسد، سلطه سياسي غربي‌ها، آژانس را به صورت ابزاري در خدمت منافع سياسي برخي كشورها خصوصا آمريكا در آورده است.
همچنين در آغاز جلسه علني، رييس مجلس با تبريك ميلاد امام حسين(ع) و حضرت عباس(ع) و تبريك اين روز به پاسداران و جانبازان خاطر نشان كرد: اگر روز سوم شعبان روز «پاسدار» ناميده شده به اين معناست كه پاسداران ما امام حسين (ع) را الگو قرار داده و راه ايشان را كه آزادگي و ظلم‌ستيزي است، پيروي مي‌‏كنند.
حداد عادل افزود: عشق به حسين و ابوالفضل(ع)، همچون خون در رگ‌هاي ما جاري است، مردم ما با فرهنگ حسيني، زاده مي‌شوند، زندگي مي‌‏كنند و مي‌ميرند.

صبح
Tuesday 21 September 2004, 06:29PM
200 نماينده: جايي براي تصويب پروتكل نمانده است
۲۹ شهريور ۱۳۸۳

200 نماينده مجلس شوراي اسلامي در پايان جلسه علني امروز در بيانيه‌اي با اشاره به قطعنامه شوراي حكام تأكيد كردند: ادامه سياست غير اصولي شوراي حكام در مورد ايران هيچ‌گونه جايي براي تصويب پروتكل الحاقي در مجلس هفتم باقي نخواهد گذاشت.
به گزارش خبرگزاري فارس، در اين بيانيه كه به امضاي بيش از 200 نماينده رسيده است و عليرضا زاكاني، عضو هيأت رييسه مجلس آن را قرائت كرد، آمده است: شوراي حكام در قطعنامه شماره 76-2004 مورخ 28/6/1383 شب گذشته خويش نكاتي را درمورد فعاليتهاي هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران عنوان نموده كه مهمترين آن عبارت از تعليق فوري تمامي فعاليت‌هاي مربوط به غني‌سازي، تعليق ساخت يا واردات قطعات مونتاژ و آزمايش سانتريفيوژها، تعليق توليد مواد اوليه، تعليق انجام آزمايش‌ها و تجديدنظر نسبت به شروع ساخت رآكتور تحقيقاتي آب سنگين است.
در ادامه بيانيه آمده است: تأخير چندين باره صدور اين بيانيه نشان داد كه فضاي حاكم بر اجلاس شوراي حكام فضاي سياسي مبتني بر فشار آمريكا و فشارپذيري سه كشور اروپايي انگليس، آلمان و فرانسه است. در چنين فضايي عليرغم مقاومت ارزشمند كشورهاي عضو عدم تعهد از جمله كشورهاي اسلامي عضو اين نهضت، اين قطعنامه كه بر خلاف عهدنامه است صادر گرديد.
اين بيانيه مي‌افزايد: ما نمايندگان مجلس شواري اسلامي ضمن رد قاطع مفاد غيرقانوني اين قطعنامه و اظهار تأسف از اين پاسخ بسيار نامناسب شوراي حكام به حسن نيت جمهوري اسلامي ايران در دادن اطمينان به جامعه بين‌المللي و صلح‌آميز بودن فعاليتهاي هسته‌اي، هشدار مي‌دهيم كه ادامه اين سياست غيراصولي شوراي حكام نه فقط هيچ‌گونه جايي براي تصويب پروتكل الحاقي در مجلس هفتم باقي نخواهد گذاشت، بلكه ما را به اين جمع‌بندي هدايت مي‌كند كه ادامه اين تعهد بين‌المللي در چارچوب اجراي پروتكل الحاقي و باز گزاردن فضاي كشور براي بازرسان سازمان بين‌المللي انرژي هسته‌اي چه سودي براي ملت دارد و نيازمند بازنگري است.
نمايندگان مجلس در ادامه بيانيه خود تأكيد كرده‌اند: ما نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به دولت اعلام مي‌نماييم كه با قاطعيت و جديت سياست تكميل چرخه سوخت براي نيروگاه‌هاي هسته‌اي را ادامه داده و به قطعنامه‌هايي از اين دست توجهي ننمايد. طبيعي است در صورت ادامه اين سياست توسط شوراي حكام مجلس تصميمات لازم را اتخاذ خواهد نمود.

صبح
Tuesday 21 September 2004, 06:32PM
احتمال بازخواست مجلس از تيم ايران در شوراي حكام
۳۰ شهريور ۱۳۸۳

عضو شوراي مركزي فراكسيون وفاق و كارآمدي گفت: تيم مذاكره كننده در وين بايد مورد بازخواست قرار گيرد تا كارشان ارزيابي شود.
اميدوار رضايي، نماينده مردم مسجد سليمان، در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس درباره قطعنامه شوراي حكام در خصوص فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران اظهار داشت: يك اشتباه در تحليل سياسي و تصميم‌گيري در اين‌باره صورت گرفته است كه دو نگاه در اين زمينه وجود دارد.
رضايي تصريح كرد: در نگاه اول بايد نقش اروپا در رابطه با آمريكا مورد توجه قرار گيرد كه به نظر من اين اشتباه است كه فكر كنيم اروپا در بين ايران و آمريكا، منافع ايران را در نظر خواهد گرفت.
نماينده مردم مسجدسليمان تأكيد كرد: اين اشتباه استراتژيك ساليان درازي است كه در سياست خارجي ما حكم فرماست.
وي گفت: اولين اقدام در اين زمينه بايد تجديد نظر در سياست ياد شده باشد و مورد ارزيابي و كارشناسي قرار گيرد.
رضايي افزود: ابرقدرت‌ها، حقوق واقعي بين‌المللي كشورهاي كمتر توسعه يافته را به راحتي زيرپا مي‌گذارند و ما بايد اين نكته را در نظر بگيريم كه در روابط با واسطه‌هايي همچون اروپا كه جز به منافع خود نمي‌انديشند و منافع آنها دقيقاً به منافع آمريكا گره خورده، دقت بيشتري داشته باشيم.
وي گفت: منافع آنها آنقدر به هم گره خورده كه هيچگاه به خاطر ايران خود را از آمريكا جدا نمي‌كنند.
رييس كميسيون بهداشت و درمان تصريح كرد: اين قطعنامه قابل پيش‌بيني بود و در پشت پرده، اهداف آمريكا در شوراي حكام دنبال مي‌شود كه مي‌خواهند پرونده ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل بكشانند.
رضايي گفت: در شوراي حكام نقش ديگري نيز ايفا مي‌شود و آن اين است كه مي‌خواهند پرونده هسته‌اي ايران تحقير شود و اطلاعات دقيق امنيتي و توانايي‌هاي تكنولوژي ايران مشخص شود و بعد آنها به راحتي با آن برخورد كنند كه در هر دو سناريو، يك هدف واحد كه همان تضعيف جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد، نهفته است.
وي خواستار مؤاخذه شدن تيم مذاكره‌كننده در وين شد و گفت: بايد كار آنها مورد ارزيابي قرار بگيرد و راهكارها و تصميم‌هاي ديپلماسي از اين پس فعالانه‌تر اتخاذ شود.

[HR]

روسيه: ايران، غني‌سازي اورانيوم را متوقف كند!
۳۱ شهريور ۱۳۸۳

خبرگزاري «رويترز» گزارش داد، روسيه ضمن اعلام حمايت از قطعنامه شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در خصوص درخواست از ايران براي توقف غني‌سازي اورانيوم از اين كشور خواست تا به جاي رد كردن اين تقاضاها، به آنها جامه عمل بپوشاند.
به گزارش ايسنا، اين خبرگزاري انگليسي در ادامه با اشاره به رد قطعنامه اخير شوراي حكام از سوي ايران به نقل از بيانيه اعلام شده از سوي وزارت امور خارجه روسيه گزارش داد، از ايران خواسته شده است تا تمامي فعاليت‌هاي مربوط به غني سازي اورانيوم را متوقف كند و ما از اين خواسته حمايت مي‌كنيم.
«رويتر» در ادامه به نقل از بخش ديگري از اين بيانيه گزارش داد، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بارها از ايران خواسته است تا چنين كاري را انجام دهد، متاسفانه تهران در برخي از تعهداتي را كه در اين زمينه در گذشته اعلام كرده بود، تجديد نظر كرده است.
اين خبرگزاري انگليسي همچنين به نقل از بخش ديگري از بيانيه وزارت امور خارجه روسيه آورد: روسيه معتقد است كه در ماه نوامبر، امكان حل مسايل موجود و عملي شدن اين قطعنامه وجود خواهد داشت.

[HR]

آقازاده در ديدار با البرادعي: به قطعنامه عمل نمي‌كنيم
۳۱ شهريور ۱۳۸۳

رييس سازمان انرژي اتمي كشورمان امروز در ديدار با مدير كل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي گفت: بر اساس قطعنامه شوراي حكام عمل نخواهيم كرد.
به گزارش خبرگزاري فارس از وين، غلامرضا آقازاده در ديدار با محمد البرادعي در مقر آژانس بين‌المللي انرژي اتمي افزود: مفاد قطعنامه صادره در شوراي حكام بسيار تند و غيرمنطقي است و ما از آژانس انتظار داريم اقدامات داوطلبانه ايران را از اقدامات الزام‌آور پادماني تفكيك و از مدير كل آژانس مي‌خواهم همكاري‌ها را از مسائل سياسي جدا نمايد.
وي افزود: متأسفانه رفتار اروپايي‌ها شرايط را براي ادامه تعليق فراهم نكرده است.
رييس سازمان انرژي اتمي كشورمان با اشاره به مخالفت مجلس شوراي اسلامي با رفتار كشورهاي اروپايي خاطرنشان كرد: مجلس ما كه تجلي افكار عمومي كشور است، اخيرا طي بيانيه‌اي اعتراض خود را به روند مصوبات شورا و رفتار غيرمنطقي اروپايي‌ها اعلام كرده و اين براي كشور ما بسيار مهم و حياتي است. بنابراين موضوع تعليق در ايران كارايي لازم را ديگر نخواهد داشت.
وي تأكيد كرد: پيرامون تعليق، ما هميشه بر اساس اقدامات داوطلبانه خود عمل نموديم و هيچگاه مصوبات شوراي حكام در اين خصوص براي ما قابل قبول نبوده است. طبعا اكنون بر اساس قطعنامه عمل نخواهيم كرد.
آقازاده افزود: طي اين مدت، آژانس و ايران پيشرفت‌هاي بسيار خوبي در همكاري‌هاي خود داشته‌اند و تنها موضوعات باقيمانده، مسأله آلودگي P1 و P2 است و در خصوص آلودگي غني‌سازي نيز همكاران ما در تلاش هستند اطلاعات بيشتري از كشورهاي ثالث به دست آورند.
آقازاده كه براي شركت در كنفرانس عمومي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به وين سفر كرده است، تأكيد كرد: ما بايد كار جدي كرده تا ماه نوامبر گزارش مناسبي منتشر شود.
وي در اين ديدار افزود: جمهوري اسلامي تلاش خواهد كرد همكاري لازم را در خصوص حل اين موضوعات انجام دهد همان‌طور كه طي اين مدت تلاش‌هاي گسترده‌اي صورت گرفت تا موارد باقيمانده تا ماه نوامبر به نحو بسيار مطلوبي حل شود.
رييس سازمان انرژي اتمي كشورمان تصريح كرد: ايران و آژانس بايد طي اين مدت بر اين دو موضوع متمركز شده و هرچه سريع‌تر به نتيجه برسند.
همچنين به گزارش «رويترز»، غلامرضا آقازاده گفت كه ايران آزمايش بر روي تسهيلاتي كه به توليد ميزان زيادي از مواد مورد نياز در دستگاه‌هاي سانتريفيوژ هسته‌اي منجر مي‌شود را آغاز كرده است.
رييس سازمان انرژي اتمي ايران در وين در جمع خبرنگاران گفت كه تبديل 37 تن اورانيوم خام به موادي سوختي براي سانتريفيوژها را آغاز كرده است
[HR]


طرح دو فوريتي
چند تن از نمايندگان
براي خروج از NPT
۳۱ شهريور ۱۳۸۳ -
با هدف دفاع از استقلال، حاكميت و امنيت ملي كشور طرح دو فوريتي الزام دولت به خروج از معاهده منع توليد و گسترش سلاح هاي هسته‌اي (NPT) از سوي نمايندگان تقديم هيأت رييسه مجلس مي‌شود.
به گزارش فارس، در مقدمه طرح دو فوريتي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي آمده است: نظر به اينكه شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در جريان رسيدگي به پرونده هسته‌اي ايران، مكرراً مفاد پيمان منع توليد و گسترش سلاحهاي هسته‌اي NPT را نقض كرده و علي‌رغم نص صريح و خالي از ابهام منشور ملل، كنوانسيون 1969 وين، اساسنامه آژانس و پادمان شماره 153 منعقده ميان ايران و آژانس با توسل به تهديد و ارعاب براي الزام ايران به پذيرش تعهدات غيرقانوني مغاير با حاكميت ملي كشورمان تلاش كرده است و از آنجا كه قطعنامه اخير شوراي حكام در سپتامبر 2004 كه تحت نفوذ اعلام شده آمريكا و سه كشور اروپايي صادر شده، در پي تحميل شرايط نامشروع و خواسته هاي باج خواهانه آمريكا و متحدانش به جمهوري اسلامي ايران است، طرح 3 فوريتي با اهداف دفاع از استقلال، حاكميت و امنيت ملي كشور تقديم مي‌گردد.
ماده واحده طرح مذكور نيز تأكيد مي‌كند: دولت جمهوري اسلامي ايران مكلف است به منظور حفظ استقلال، حاكميت و امنيت ملي و منافع و مصالح عاليه كشور با تعيين يك ضرب‌الاجل خواستار مختومه شدن پرونده هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران در اجلاس آتي شوراي حكام - نوامبر 2004، 11 آبان تا آذر 1383 شود و در پايان مهلت مقرر چنانچه اين خواسته مشروع تحقق نيافت، با استفاده از حق قانوني مصرح در ماده 10 پيمان مزبور، ظرف مدت يك هفته، تقاضاي خروج جمهوري اسلامي ايران از پيمان منع توليد و گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي (NPT) را به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي تسليم كند.
تبصره يك اين طرح نيز خاطر نشان مي‌كند كه از تاريخ تصويب اين ماده واحده تا زمان برپايي اجلاس آتي شوراي حكام، دولت موظف است تنها در چارچوب مفاد پيمان منع توليد وگسترش سلاح‌هاي هسته‌اي (NPT) و پادمان شماره 153 با آژانس اتمي تعامل داشته باشد.
بر اساس تبصره دو طرح سه فوريتي نمايندگان از زمان تصويب اين ماده واحده دولت حق ندارد به تعهداتي كه به طور داوطلبانه و بيرون از بستر قانوني معاهده ياد شده و پادمان شماره 153 پذيرفته است عمل كند.
در همين حال يكي از نمايندگان امضاء كننده طرح دو فوريتي الزام دولت به خروج از NPT گفت: با توجه به جمع‌آوري امضاهاي لازم براي ارايه اين طرح، طرح فوق در جلسه آتي مجلس تقديم هيأت رييسه مي‌شود.

Scorpion
Tuesday 21 September 2004, 08:15PM
باسلام
در رابطه با جنگ ایران و عراق و رابطه کشورهای دنیا با عراق با عده ای از عزيزان بحثي طولاني داشتيم به خبري در اين رابطه توجه بفرماييد :
اسناد و حقايق مهم همکاري کشورهاي اروپايي، آمريکا و کشورهاي عربي با رژيم صدام در جنگ هشت ساله عليه ملت ايران افشا شد.
به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه «ساندي تايمز» ـ چاپ انگليس ـ در شماره اخير خود در مقاله‌اي با توجه به سالروز تجاوز نظامي رژيم بعثي صدام عليه جمهوري اسلامي ايران نوشت، تعدادي از افسران پيشين ارتش عراق با انتشار اسناد و حقايقي مهمي درباره جنايات صدام عليه ملت ايران، پرده از همکاري‌هاي وسيع کشورهاي اروپايي، عربي و به ويژه آمريکا در طول اين جنگ برداشتند.
سرتيپ حسن، از فرماندهان سابق در نيروي هوايي عراق مي‌گويد، دقيقا هشت ماه پيش از حمله سراسري صدام و ارتش او به ايران، اين جنگ همه‌جانبه طراحي شد و بر اساس دستورالعمل‌هاي سري، تمام نيروهاي مسلح عراق و به ويژه نيروي زميني و هوايي مأموريت يافتند تا خود را براي تهاجم آماده کنند.
وي افزود: به کمک برخي گروه‌هاي سياسي درگير با دولت ايران توانسته بوديم به اطلاعات مهمي درباره وضعيت نظامي اين کشور دست پيدا کنيم و تمام محاسبات و تحليل‌ها اين بود که نيروهاي مسلح ايران و به خصوص ارتش آن، آماده نبرد نيست و همين مسائل به ارتش عراق اين اجازه را مي‌داد تا در محاسباتش، خود را برنده نهايي جنگ بداند.
وي رفت‌وآمد مستشاران و مقاومت نظامي و سياسي برخي کشورها به ويژه شوروي سابق، انگليس و آمريکا و همچنين مصر به عراق را در شش ماه مانده به شروع جنگ، بسيار گسترده خواند و گفت: صدام به قدري بر پيروزي سريع خود مطمئن بود که خيلي زود درباره ايران با اين قدرت‌ها به توافق رسيد.
اين افسر سابق نيروي هوايي عراق اضافه کرد: در آغاز حمله گسترده عراق به ايران در نيروي هوايي عراق نزديک به 18 هزارمستشارشوروي سابق در حال خدمت بودند که کار آموزش خلبانان عراق، آمادگي هواپيماها و فرودگاههاي عراق و پدافند زميني اين کشوررا بعهده داشتند واين درحالي بود که پرسنل نيروي هوايي عراق بين 20 تا 24 هزارنيرو بر آورد مي شدند.وي افزود: با توافق ناتو و پيمان ورشو، نيروي هوايي عراق به کليه هواپيماهاي مدرن و پيچيده پيمان ورشو مجهزشد و کار برروي پدافند زمين به هواي عراق را عملا روس‌ها به دست گرفتند. وي خاطر نشان ساخت: دربخش‌هاي ديگرارتش عراق بيش از 52 هزار مستشار نظامي که بيشترآنها مربوط به شوروي سابق بودند به صدام خدمت کردند.بالابردن سطح آموزش ارتش عراق، تجهيز ارتش اين کشور و کمکهاي اطلاعاتي مهمترين محورهاي حضور اين مستشاران بود.وي گفت: در پايان جنگ ازمستشاران کشورهاي استراليا، آلمان شرقي سابق، آلمان غربي سابق، آمريکا، زلاندنو، مصر، يوگسلاوي سابق، سودان، شوروي سابق، لهستان، بلغارستان، اسپانيا و فرانسه را مي‌شد در ارتش عراق ديد.
وي گفت: طرح دفاعي شهر بصره از سوي فرماندهان ارتش شوروي سابق ريخته شد و در عمليات کربلاي 5، ايران اين سند دفاعي مقاومت خود را از دست داد و کار به جايي رسيد که آندره گروميکو، وزير خارجه وقت شوروي دستور رديابي ماهواره‌هاي حرکت نيروهاي ايراني را به ارتش اين کشور داد و آنها نيز بلافاصله تقديم ارتش صدام مي کردند.
وي تصريح کرد: بسياري از سلاحهاي سازمان رزم و ارتش مصر نيز به دليل جايگزيني با سلاحهاي جديد آمريکايي به عراق فرستاده شد. وي وجود خلبانان و کارشناسان ارتش مصر در طول جنگ عراق عليه ايران را تاييد کرد و گفت: صدام روابط ويژه‌اي با اطلاعات ارتش مصر داشت و از اين ارتباط نزديک به طور گسترده‌اي استفاده مي‌کرد به طوري که رابطه صدام با مقامات آمريکايي در طول جنگ عليه ايران همين ماموريت و کانال ارتش مصر بود.
سرتيپ حسن در قسمت ديگري از سخنان خود مي‌گويد بعد از سقوط صدام در عراق، واحدهاي اطلاعاتي ارتش آمريکا و برخي کشورهاي بسرعت اقدام به جمع آوري اسناد همکاري‌هاي وسيع خود با صدام و ارتش او کردند که يکي از آنها تسليم اسناد همکاري‌هاي شيميايي دولت آلمان با رژيم بعث عراق به مقامات برلين است.
وي گفت: درچند نوبت بدليل شرايط سخت جنگ وپيش بيني وقوع شکست سنگين ارتش عراق، هواپيماهاي باري بمبهاي شيميايي را که بدنه آنها آمريکايي و مواد توليدي آن آلماني بود، از طريق فرانکفورت آلمان به بلغارستان و از آنجا به عراق منتقل کردند که دو نمونه آن در عمليات خيبر و باز پس گيري فاو روي داد. وي که در جريان تحويل هليکوپترهاي سوپرپوما و هواپيماهاي سوپراتاندارد و ميراژاف 1 و موشکهاي گزوسه فرانسه به عراق در سالهاي پايان جنگي با ايران بود، مي گويد: شخصا اطلاع دارم برخي مقامات علي رتبه دولت فرانسه بابت اين همکاري ازدولت عراق و برخي دول عربي حاشيه خليج فارس رشوه دريافت کردند.وي ازنقش همکاريهاي دولت عربستان سعودي درهمکارهاي گسترده با ارتش عراق و بويژه نيروي هوايي اين کشورپرده برداشت و گفت: آواکس‌هاي سعودي عملا براي ارتش عراق کار مي کردند.وي اوج همکاري نيروي هوايي عراق وعربستان را همکاري اين دوکشورو دادن تسهيلات فرودگاهي و ناوبري و پشتيباني به عراقيها براي حمله به ساختمان نيروگاه اتمي بوشهر و پالايشگاه گازکنگان برشمرد.
وي گفت: درسالهاي آخر جنگ، نيروي هوايي عراق به تجهيزاتي مسلح شده بود که از فواصل بعيد و ارتفاع بالا براحتي هدف را شناسايي و رد يابي مي کرد و آنگاه اقدام به زدن مي کرد. وي تاکيد کرد: در سالهاي پاياني جنگ با دخالت آمريکايي‌ها سطح آموزش در ارتش عراق بالا رفت وي از اسنادي ياد کرد که در آنها به طور وسيع به همکاري اطلاعاتي سازمان سيا و اطلاعات ارتش آمريکا وصدام و ارتش او پرده برمي دارد که رياست آن با دونالد رامسفلد بود. رامسفلد ماموريت داشت تا عکسها و اطلاعات ماهواره‌اي را در امان (پايتخت اردن) در اخيتار وفيق سامرايي که بعدها ازناراضيان عراقي شد قرار دهد که کمکهاي زيادي به صدام و در بقاي حکومت او شد. اين سرتيپ نيروي هوايي عراق اذعان کرد: علي رغم تمام اين کمکها اين ايرانيها بودند که با امکانات جنگ هميشه سرنوشت نبرد را رقم مي زدند .وي به شکست عراق در خرمشهر اشاره مي‌کند و مي‌گويد: ايراني‌ها ما را در خرمشهر دفن کردند تمامي ارتباطات ارتش عراق مختل شد بطوري که صدام احساس خطر و سقوط کرد. وي افزود : کويت که بعدها مورد تجاوزصدام قرارگرفت و ملتش توسط ديکتاتور سابق عراق سگ خوانده شد با اشاره به آمريکا جزيره بوبيان خود را در اختيار عراقي‌ها قرار داد تا عليه ايران از آن بهره‌برداري کند. وي حمايت شاه حسين و دولت اردن را نيز ازعراق و صدام بسيارگسترده توصيف کرد بطوري که بخش ويژه اي در ارتش عراق مامور هماهنگي با نظاميان اردني بود. برخي ديگرازافسران عراقي نيز اعلام کرده اند در روزهاي آينده اسنادي از همکاري‌هاي گسترده اين کشورها با صدام عليه ايران منتشر خواهند ساخت.

صبح
Thursday 23 September 2004, 05:20PM
تهديد همزمان آمريكا و اروپا براي ارجاع ايران به شوراي امنيت
۱ مهر ۱۳۸۳

ديک چيني، معاون رييس‌جمهوري آمريکا در سخنراني که روز گذشته در جريان رقابت‌هاي انتخاباتي رياست‌جمهوري در اوهايو ايراد کرد، بزرگترين خطر پيش روي جهان را رسيدن تروريست‌ها به فناوري تسليحات هسته‌اي توصيف کرد.
به گزارش راديو فردا، وي گفت: جورج بوش در همکاري با ديگر کشورها تلاش جهاني را براي جلوگيري از ادامه تجادت و نقل و انتقال تکنولوژي مرگبار به پيش برده است.
به گفته وي، مهم‌ترين نتيجه اين تلاش جهاني، بسته شدن بازار سياهي است که از طريق آن تکنولوژي تسليحات هسته‌اي در اختيار ايران ليبي و کره شمالي قرار گرفت.
خاوير سولانا، مسؤول سياست خارجي اتحاديه اروپا نيز در پي ديدار با کمال خرازي، وزير امور خارجه جمهوري اسلامي، در حاشيه اجلاس عمومي آژانس در وين به خبرنگاران گفت، گفت‌وگوي وي با خرازي، صريح، قاطع و دوستانه بوده است.
سولانا افزود: ما نهايت تلاشمان را براي ادامه گفت‌وگو با جمهوري اسلامي در پيوند با پرونده هسته‌اي ايران صورت مي‌دهيم اما اگر در اين راه شکست بخوريم، مجبوريم از اهرم‌هايي که تمايلي به استفاده از آنها نداريم، مانند ارجاع پرونده به شوراي امنيت، استفاده کنيم.
خاوير سولانا در گفت‌وگوي تلفني به خبرگزاري «رويترز» گفت که در صحبتش با کمال خرازي بسياري روشن گفته است که ايران بايد با قطعنامه آژانس همکاري کند و اتحاديه اروپا در برابر دستيابي ايران به سلاح اتمي نرمشي نخواهد داشت.
مسؤول سياست خارجي اتحاديه اروپا افزود: جمهوري اسلامي بايد تا نوامبر، دو ماه ديگر، ما را قانع کند که آنچه در زمينه فعاليت‌هاي هسته‌اي‌اش مي‌گويد، حقيقت دارد.
[HR]
خاتمي: تا قطع رابطه با آژانس ايستاده‌ايم
۳۱ شهريور ۱۳۸۳

سيدمحمد خاتمي طي سخناني به مناسبت گراميداشت آغاز هفته دفاع مقدس گفت: ما تصميم گرفته‌ايم قدرتمند باشيم، البته نه براي تجاوز به ديگران بلكه اولا براي مأيوس كردن ديگران از تجاوز به ميهن و انقلابمان و ثانيا براي اينكه بر پايه قدرت و توانمندي و استقلال، به صلح و مخالفت با تنش و درگيري و خشونت دعوت كنيم. به گزارش ايسنا، خاتمي، گفت: تكنولوژي‌هاي مختلف و فناوري‌هاي گوناگون از جمله تكنولوژي هسته‌اي، لازمه اقتدار يك ملت و يك نظام است و اين عزم ملت و تصميم نظام ماست و هيچ‌كس نمي‌تواند ما را از رسيدن به آنچه كه به مصلحت ملت ماست، بازدارد.
رييس‌جمهور تاكيد كرد: ما به همه معاهدات و قوانين بين‌المللي كه عضو آن هستيم، پايبنديم و كسي نمي‌تواند ما را از اين حق باز دارد. در عين‌حال ما پيشتاز مبارزه با سلاح‌هاي كشتار جمعي، سلاح‌هاي شيميايي و ميكروبي و سلاح‌هاي هسته‌اي بوده‌ايم و هستيم و يكي از نقاط اعتراض جدي ما به رژيم غاصب صهيونيستي اين است كه امروز اين خاك نسبتا كوچك را به بزرگترين زرادخانه سلاح‌هاي اتمي و شيميايي و ميكروبي تبديل كرده است و نه تنها وجود او براي كل منطقه كه براي كل جهان يك تهديد است.
وي ادامه داد: يكي از علل مخالفت ما با رژيم صهيونيستي اين است كه به يك كانون براي سلاح‌هاي مخرب و كشتار جمعي از جمله سلاح‌هاي اتمي تبديل شده است. ما گفته‌ايم و مي‌گوييم كه تحت مراقبت و نظارت قانوني بين‌المللي و با بناي همكاري با آژانس انرژي اتمي اين روند ملي را ادامه خواهيم داد. ما انتخاب خود را انجام داده‌ايم؛ فناوري صلح‌آميز هسته‌اي آري، سلاح اتمي نه. نه تنها براي ما بلكه براي منطقه و جهان هم، نه. ما پيشتاز نداي منطقه عاري از سلاح‌هاي هسته‌اي و نيز تلاش براي خلع سلاح اتمي در جهان بوده و هستيم. ما از حق خود نمي‌گذريم. اين وظيفه ملي ما و خواست و مطالبه ملت ماست و شرط توانمندي ما اين است كه به انواع تكنولوژي‌ها و فناور‌ي‌هاي پيشرفته مجهز باشيم. ما در عين‌حال آماده همكاري و همراهي هستيم.
خاتمي تأكيد كرد: ما انتخاب خود را انجام داده‌ايم، اينك بر عهده ديگران است كه انتخاب كنند؛ يا حق طبيعي و قانوني ما را به صراحت به رسميت بشناسند و راه را براي تفاهم و همكاري بيشتر باز كنند تا بتوانيم با قبول نظارت همه‌جانبه بين‌المللي و جلب اعتماد جهاني براي اينكه به سوي سلاح‌هاي اتمي نمي‌رويم، راه قانوني خود را براي دستيابي به تكنولوژي صلح‌آميز ادامه بدهيم؛ در غير اين ‌صورت ما اين راه را ادامه مي‌دهيم ولو اينكه منجر به قطع نظارت بين‌المللي بر ما بشود.

[HR]

ديپلماسي هسته‌اي و صنعت چاله‌سازي


۳۱ شهريور
روزنام «كيهان» در ستون «گفت‌وشنود» خود نوشت؛
گفت: مگر شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در قطعنامه‌هاي خود حاكميت ملي كشورمان را نقض نكرده است؟
گفتم: همه مسؤولان و صاحبنظران در اين باره اتفاق نظر دارند.
گفت: چرا دنبال چانه‌زني با اروپا و... هستيم؟!
گفتم: چه عرض كنم؟! اهالي يك محله مي‌خواستند براي چاله‌اي كه باعث تصادف ماشين‌ها مي‌شد چاره‌اي پيدا كنند. يكي پيشنهاد كرد، يك آمبولانس همواره در كنار چاله آماده باشد تا در صورت تصادف، مجروح را فوراً به بيمارستان منتقل كند، دومي گفت، بهتر است كنار چاله يك بيمارستان بسازيم و سومي پيشنهاد كرد، چطور است اين چاله را پر كنيم و به جاي آن جلوي يكي از بيمارستان ها، يك چاله ايجاد كنيم!! و...

صبح
Thursday 23 September 2004, 05:21PM
آقازاده در ديدار با البرادعي: به قطعنامه عمل نمي‌كنيم

۳۱ شهريور ۱۳۸۳

رييس سازمان انرژي اتمي كشورمان امروز در ديدار با مدير كل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي گفت: بر اساس قطعنامه شوراي حكام عمل نخواهيم كرد.
به گزارش خبرگزاري فارس از وين، غلامرضا آقازاده در ديدار با محمد البرادعي در مقر آژانس بين‌المللي انرژي اتمي افزود: مفاد قطعنامه صادره در شوراي حكام بسيار تند و غيرمنطقي است و ما از آژانس انتظار داريم اقدامات داوطلبانه ايران را از اقدامات الزام‌آور پادماني تفكيك و از مدير كل آژانس مي‌خواهم همكاري‌ها را از مسائل سياسي جدا نمايد.
وي افزود: متأسفانه رفتار اروپايي‌ها شرايط را براي ادامه تعليق فراهم نكرده است.
رييس سازمان انرژي اتمي كشورمان با اشاره به مخالفت مجلس شوراي اسلامي با رفتار كشورهاي اروپايي خاطرنشان كرد: مجلس ما كه تجلي افكار عمومي كشور است، اخيرا طي بيانيه‌اي اعتراض خود را به روند مصوبات شورا و رفتار غيرمنطقي اروپايي‌ها اعلام كرده و اين براي كشور ما بسيار مهم و حياتي است. بنابراين موضوع تعليق در ايران كارايي لازم را ديگر نخواهد داشت.
وي تأكيد كرد: پيرامون تعليق، ما هميشه بر اساس اقدامات داوطلبانه خود عمل نموديم و هيچگاه مصوبات شوراي حكام در اين خصوص براي ما قابل قبول نبوده است. طبعا اكنون بر اساس قطعنامه عمل نخواهيم كرد.
آقازاده افزود: طي اين مدت، آژانس و ايران پيشرفت‌هاي بسيار خوبي در همكاري‌هاي خود داشته‌اند و تنها موضوعات باقيمانده، مسأله آلودگي P1 و P2 است و در خصوص آلودگي غني‌سازي نيز همكاران ما در تلاش هستند اطلاعات بيشتري از كشورهاي ثالث به دست آورند.
آقازاده كه براي شركت در كنفرانس عمومي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به وين سفر كرده است، تأكيد كرد: ما بايد كار جدي كرده تا ماه نوامبر گزارش مناسبي منتشر شود.
وي در اين ديدار افزود: جمهوري اسلامي تلاش خواهد كرد همكاري لازم را در خصوص حل اين موضوعات انجام دهد همان‌طور كه طي اين مدت تلاش‌هاي گسترده‌اي صورت گرفت تا موارد باقيمانده تا ماه نوامبر به نحو بسيار مطلوبي حل شود.
رييس سازمان انرژي اتمي كشورمان تصريح كرد: ايران و آژانس بايد طي اين مدت بر اين دو موضوع متمركز شده و هرچه سريع‌تر به نتيجه برسند.
همچنين به گزارش «رويترز»، غلامرضا آقازاده گفت كه ايران آزمايش بر روي تسهيلاتي كه به توليد ميزان زيادي از مواد مورد نياز در دستگاه‌هاي سانتريفيوژ هسته‌اي منجر مي‌شود را آغاز كرده است.
رييس سازمان انرژي اتمي ايران در وين در جمع خبرنگاران گفت كه تبديل 37 تن اورانيوم خام به موادي سوختي براي سانتريفيوژها را آغاز كرده است.

سینا 555
Monday 27 September 2004, 11:26PM
لاريجاني: غربي ها ملت ما را دست دوم مي دانند

نماينده رهبر انقلاب در شوراي عالي امنيت ملي تصريح كرد: اگر آمريكا و اروپا درباره پرونده هسته اي ايران بخواهند بيش از اين فشار بياورند، راهي جز خروج از پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي برايمان باقي نمي ماند.
به گزارش خبرگزاري فارس دكتر علي لاريجاني شب گذشته در برنامه «برداشت يك» سيما ضمن بيان اين مطلب، به ديدگاه قدرتمندان غربي درباره تقسيم كشورهاي دنيا به كشورهاي ارباب و كشورهاي پيراموني اشاره كرد و افزود: آنها به ما مي گويند كه سطح شما يك ملت دست دوم است و مي توانيد كولر و رب گوجه فرنگي بسازيد اما قرار نيست تكنولوژي پيشرفته داشته باشيد. اين در حالي است كه موقعيت جغرافيايي و شرايط ايران اجازه پيراموني بودن را به ما نمي دهد زيرا ايران پس از انقلاب توانايي دستيابي به تكنولوژي پيشرفته را در حوزه هاي مختلف بروز داده است.
لاريجاني با اشاره به عضويت ايران در قرارداد پادمان هسته اي مفاد قطعنامه شهريورماه شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي را غيرحقوقي خواند و اظهار داشت: درخواست تعليق كامل از ايران با وجود آن كه امري داوطلبانه است، براي اين بوده كه درباره بازنگري مجدد پرونده ايران در اجلاس آينده شوراي حكام زمينه سازي كنند و فضاي تبليغي و سياسي بسازند.
وي اضافه كرد: از وقتي در مذاكرات تهران بحث تعليق موقت شكل گرفت به مرور بحث هاي جديدتري مطرح شد كه شما تكنولوژي اتمي براي چه مي خواهيد؛ ما به شما سوخت مي دهيم. ما مي گوييم دادن سوخت براي ما قابل اطمينان نيست چون هر وقت خواستند ديگر به ما سوخت نمي دهند.
لاريجاني تصريح كرد: در درون اين جريان تحقير ملت ايران نهفته است. اروپايي ها مدتهاست كه مي گويند نمي خواهيم شما چرخه سوخت داشته باشيد و اين وظيفه رسانه هاست كه در اين نقطه كليدي مسئله را براي مردم باز كنند.
نماينده رهبر انقلاب در شوراي عالي امنيت ملي ضمن انتقاد از زمزمه هايي در داخل كشور كه با اين خواسته غربي ها همنوايي مي كنند، اظهار داشت: اينقدر كه اروپا و آمريكا هياهو مي كنند واقعيت ندارد. آنها مي دانند اگر بيش از حد به ايران فشار بياورند، ايران از كل پادمان خارج مي شود. آنها از اين مسئله مي ترسند چون آن وقت هيچ كنترلي روي ما نخواهند داشت.
وي با رد بي نتيجه و اشتباه دانستن همكاري و مذاكره با اروپا، گفت: در ابتداي امر غربي ها تصميم داشتند اگر ايران خواسته هايشان را برآورده نكند، پرونده به شوراي امنيت برود، اما اين ديپلماسي ايران هر چند مقداري زمان را از دست ما گرفت باعث شد برخي از شبهات افكار عمومي جهاني با نظارت آژانس رفع شود.
دكتر لاريجاني در عين حال بحث شوراي امنيت را يك عمليات رواني و تلاش براي ساختن تابو دانست و گفت: هدف از طرح موضوع ارجاع پرونده به شوراي امنيت، تأثيرگذاري بر ملت ايران است.
تعليق، تهديد است
به گزارش ايسنا عباس سليمي نمين رئيس دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران گفت: تجربيات قبلي ما بويژه در مذاكرات تهران نشان مي دهد كه تعليق هيچ فرصتي را براي ما ايجاد نكرده و طرف هاي مقابل خواهان محروم ساختن ايران هستند. در شرايط امروز هم هرگونه تعليق يا كوتاه آمدن يك تهديد است زير آنها گمان خواهند كرد، ملتي هستيم كه در برابر فشارها تسليم مي شويم.
وي درخصوص آنچه كه سياست معتدل هسته اي ناميده مي شود، خاطرنشان ساخت: سياست معتدل به اين معنا نيست كه هر راه حلي را بر خود ببنديم. بايد راه هاي مختلف حتي خروج از ان پي تي را پيش روي خود بدانيم. زورگويان بايد بدانند محدوديتي براي خودمان قائل نيستيم.
به گفته اين كارشناس مسائل بين الملل امروز نقطه اعتدال، توجه به افكار عمومي داخل و خارج و افشاي ماهيت سلطه طلبان است.
سليمي نمين با يادآوري اين كه شرايط سياسي داخل كشور تغيير كرده و نوعي همصدايي ميان قواي سه گانه ايجاد شده، اظهار داشت: شرايط گذشته شايد مي توانست منافعي براي اروپا در سياست نفي دانش هسته اي ايران داشته باشد اما با تغيير شرايط داخلي، فضا چندان به نفع اروپا نيست.
وي گفت: ملت ايران بايد بدانند علي رغم شعارها و تبليغات اروپاييان، هر زمان پاي منافعشان در ميان باشد، حتي قوانين ساخته خودشان را ناديده مي گيرند و الان هم با حقوق حقه ملت ايران در مورد انرژي هسته اي در مقام تخاصم برآمده اند.
تعليق موقت، فقط به نحو مشروط
دكتر كاظم جلالي نماينده شاهرود و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس به ايسنا گفت: اگر تعليق موقت غني سازي اورانيوم به بسته شدن پرونده ايران در شوراي حكام منتهي شود و به صورت موقت باشد، تبعاتش قابل پذيرش است اما اگر منجر به اين شود كه آنها روند مذاكرات را طولاني سازند و ما را در مسير دستيابي به فناوري صلح آميز هسته اي متوقف كنند، براي ما قابل قبول نيست.
وي با اشاره به اقدامات صادقانه ايران و توقعات روزافزون طرف مقابل خاطرنشان ساخت: سبك و سياق برخورد ايران با اروپا بايد تغيير كند و آنها بايد مشخص كنند كه پرونده ايران در چه زمان و تحت چه شرايطي بسته خواهد شد. آنها بايد به صراحت بگويند آيا به مفاد ان پي تي معتقدند يا نه.
جلالي افزود: اگر آنها مي خواهند تا به تكنولوژي هسته اي دست نيابيم نوع مذاكراتمان متفاوت خواهد بود و بايد در مذاكره با اروپا تجديدنظر اساسي صورت بگيرد.

سینا 555
Wednesday 29 September 2004, 09:30PM
آسوشيتدپرس: اسرائيل نمي تواند توفيقي در حمله به ايران داشته باشد

كارشناسان و محافل رسانه اي آمريكايي و صهيونيستي، تهاجم به ايران از سوي رژيم صهيونيستي را محكوم به شكست وعواقب پيش بيني نشده خواندند.
راديو فردا شب گذشته گفت: خبرگزاري آسوشيتدپرس در گزارش تحليلي درباره حمله احتمالي اسرائيل به تأسيسات اتمي ايران به نقل از تحليل گران اسرائيلي و خارجي تأكيد مي كند چنين حمله اي ناموفق خواهد بود.
روزنامه آمريكايي يو.اس.تودي به نقل از آلكس واتانكا يك كارشناس مسائل امنيتي ايران گفت: شما بايد اطلاعات صحيح از اهدافي داشته باشيد كه مي خواهيد بزنيد اطلاعات كنوني در مورد ايران ضعيف است.
روبرت پتروس يك تحليل گر و استراتژيست اسرائيلي هم اظهار داشت: در صورت اقدام تلاقي جويانه و حمله به اسرائيل زيان هاي زيادي به بار مي آورد و در نهايت برنامه هسته اي ايران راه خودش را ادامه مي دهد.
وي افزود: مخالفت اعراب با حمله به ايران گسترده و شديد خواهد بود و چنين اقدامي مي تواند به حمله عليه نهادها و مؤسسات يهودي و اسرائيلي در سراسر جهان منجر شود. كليف كوپچان كارشناس سابق مسايل ايران در دولت كلينتون هم مشكل ديگر حمله به تأسيسات اتمي ايران پراكندگي اين تأسيسات و برخورداري آنها از يك سيستم پدافند پيشرفته عنوان كرد و افزود: اين احتمال كه برخي از اين تأسيسات شبيه سازي شده باشد وجود دارد.
وي در مورد تحريم نفتي ايران گفت: اين كار غيرعملي است زيرا تقاضاي كنوني نفت 80 ميليون بشكه در روز است و بهاي هر بشكه سرسام آور است از سويي ديگر اعضاي سازمان ملل از جمله كشورهايي مانند برزيل تمايل به حمايت از اين تهديدها ندارند.
يك ادعاي ديگر آمريكا دروغ از آب درآمد
خبرگزاري رويترز نيز روز گذشته در گزارشي به نقل از ديپلمات هاي غربي اعلام كرد كه نشانه اي از فعاليت هاي هسته اي در سايت لويزان ايران مشاهده نشده است.
اين خبرگزاري از وين گزارش داد آناليز خاك هاي نمونه برداري شده از سايت «لويزان» در تهران ثابت كرده است كه به رغم ادعاهاي آمريكا هيچ فعاليت هسته اي در اين محل انجام نشده است.
يك ديپلمات غربي آگاه از فعاليت هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي در وين گفت: جواب آزمايش نمونه هاي محيطي گرفته شده از سايت لويزان تاكنون منفي بوده است كه اين مسئله به اين معني است كه اين نمونه ها حاوي هيچ آثاري از مواد هسته اي نبوده اند.
گفتني است مقامات آمريكايي نيروگاه لويزان را با برنامه توليد سلاح اتمي ايران مربوط مي دانند.
همچنين واشنگتن ايران را متهم كرده بود كه مقدار زيادي از خاك سطحي منطقه لويزان را برداشته و آن را با لايه اي از خاك جايگزين كرده است تا فعاليت هاي هسته اي انجام شده در اين مكان پنهان بماند.
يك ديپلمات ديگر در آژانس به رويتر گفت: بازرسي هاي انجام شده از لويزان هيچ مدركي نشان نداده كه خاك محل جابجا شده باشد.
يك ديپلمات ايراني بعدازظهر ديروز به خبرنگار ايرنا در وين گفت: اعلام اين كه در لويزان آثار فعاليت هاي هسته اي مشاهده نشده است، بار ديگر كذب بودن يكي ديگر از ادعاها درباره فعاليت هاي هسته اي ايران را آشكار ساخت.
اين ديپلمات ايراني اظهار داشت: اين نمونه بسيار خوبي است تا به تمامي اعضاي شوراي حكام نشان دهد كه نبايد تحت تاثير تبليغات و جوسازي هاي يك كشور خاص عليه ايران قرار گيرند.

سینا 555
Sunday 3 October 2004, 01:54PM
يك مشاور دولت آلمان: سياست راديكال آمريكا عليه ايران توفيقي نخواهد داشت

يك صاحب نظر برجسته آلماني گفت: سياست هاي راديكال آمريكا در قبال برنامه اتمي ايران در نهايت نخواهد توانست به موفقيت دست يابد.
به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي «اودو اشتاين باخ» كه مشاور ارشد دولت آلمان در امور خاورميانه است افزود: به نظر من طرح ايران يك راه حل واقعي است و طبعاً به اين معنا خواهد بود كه اين طرح بايد شامل همه قدرتهاي اتمي در منطقه از جمله اسرائيل نيز بشود چون اين مسئله خيلي مهمي است.
اين محقق آلماني گفت: براساس مدارك ارائه شده،ايران كار غيرقانوني انجام نمي دهد و كل مسايل جاري پيرامون پرونده اتمي فقط يك شك و ابهام روشن نشده است.
اشتاين باخ افزود: اين شك بخصوص از طرف آمريكايي ها و اسرائيلي ها است چون آنها فكر مي كنند ايران مي تواند از برنامه اتمي خود براي دستيابي به سلاح اتمي سوءاستفاده كند و اينجا است كه يك چالش واقعي اروپايي و آمريكايي را در برابر برنامه اتمي ايران بوجود مي آورند.
وي پيرامون برخوردهاي دوگانه غرب در پرونده اتمي ايران و برخورداري رژيم صهيونيستي از بيش از 300 كلاهك اتمي گفت: در اين موضوع ما واقعاً با يك دوگانگي اخلاقي روبه رو هستيم كه طبعاً اين امر مانع بزرگي براي موفقيت سياست هاي اروپا در برابر ايران است.
وي در عين حال ابراز عقيده كرد كه آمريكا در شرايط كنوني به صورت جدي به ايران فشار وارد نخواهد كرد زيرا مي داند كه ايران در افغانستان و نيز در عراق برگهاي مهمي دارد كه مي تواند با آن عليه آمريكا بازي كند.
در همين حال يك پروفسور جامعه شناس در دانشگاه جورجورجياي آمريكا نيز گفت: سياست و مواضع آمريكا در قبال برنامه هسته اي ايران باعث سردرگمي خبرنگاران شده است.
وي افزود: اطلاعات منتشرشده از سوي دستگاه اداري دولت آمريكا درباره فعاليت هسته اي ايران قابل اتكا نيستند و در مورد جمهوري اسلامي ايران همان جملات و عباراتي به كار گرفته مي شود كه پيش از اين ما در مورد عراق شاهد آن بوديم.
اين پروفسور تصريح كرد: آمريكا بايد از هدف تغيير قدرت در ايران دست بردارد و قرارداد منع توليد و گسترش سلاح هاي هسته اي نمي تواند شامل برخي از كشورها گردد و براي برخي ديگر استثناء قايل شد.

سینا 555
Thursday 21 October 2004, 11:32PM
پاسخ خاتمي به اروپا از توليد سوخت اتمي نمي گذريم

رئيس جمهور در جمع خبرنگاران داخلي و خارجي خطاب به سه كشور اروپايي طرف مذاكره هسته اي با جمهوري اسلامي ايران هشدار داد: تهران از حق خود براي بهره گيري از چرخه سوخت هسته اي نمي گذرد.
به گزارش خبرنگار كيهان: حجت الاسلام والمسلمين خاتمي، رئيس جمهور با اشاره به دور جديد مذاكرات ايران و اروپا در وين كه از امروز آغاز مي شود، خاطرنشان كرد: ما نمي توانيم به خاطر سوخت نيروگاه هاي برق هسته اي، چشم به ديگراني داشته باشيم كه هر آن ممكن است به خاطر يك فشار سياسي اين سوخت را به ما ندهند و ميلياردها دلار سرمايه گذاري ما را از بين ببرند.
رئيس جمهور تأكيد كرد: اگر ما بخواهيم كارخانه هسته اي داشته باشيم، بايد بتوانيم سوخت هسته اي نيز داشته باشيم و سوخت هسته اي هم تكنولوژي خاص خود را دارد.
خاتمي، دسترسي به بمب اتم را نيازمند يك تكنولوژي پيچيده و سرمايه گذاري عظيم دانست و گفت: در دكترين ايران دسترسي به سلاح اتمي وجود ندارد و ما هرگز بناي دسترسي به آن را نيز نداريم.
رئيس شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به اينكه ايران از نظر تكنولوژي و تكنيكي و علمي به مرحله اي رسيده است كه مي تواند اورانيوم غني شده براي مصارف انرژي توليد كند، گفت: ايران مي گويد اين حق را به رسميت بشناسند.
خاتمي در عين حال گفت: حتي در مرحله توليد سوخت مي توانيم به ديگران اطمينان دهيم كه اين تكنولوژي در مسير ديگري نخواهد افتاد.
رئيس جمهور در ادامه خطاب به غربي ها تصريح كرد: اگر حق ما شناخته شود و اعتراف شود به اينكه ايران مي تواند تكنولوژي صلح آميز داشته باشد و همه سازوكارهاي لازم براي اينكه دنيا به سوي بمب اتمي نرود نيز تأمين شود، ما هم قبول مي كنيم و ما اصلاً مشكلي در اين زمينه نداريم.
خاتمي خاطرنشان كرد: غربي ها مي گويند كه شما از حق خود بگذريد، اما ايران از حق خود نمي گذرد.
وي گفت: آنها بايد به ما اطمينان دهند كه مقصودشان، محروم كردن ايران از حق مسلم خويش نيست و ما نيز به آنها اطمينان مي دهيم كه به سمت سلاح هسته اي نمي رويم.
رئيس جمهور به فشاري كه عليه ايران در خصوص مسايل صلح آميز هسته اي وارد مي شوداشاره كرد و گفت: ايران هنوز تكنولوژي هسته اي را كامل نكرده، مورد حساسيت است اما كساني كه بمب اتمي و زرادخانه دارند، نگراني ايجاد نمي كنند.
خاتمي در ادامه به سياست هاي استكباري آمريكا عليه ايران پرداخت و گفت: سياست آمريكا محروم كردن ايران از حق طبيعي خود يعني فرايند غني سازي اورانيوم براي چرخه سوخت هسته اي است و اين چيزي است كه ما به هيچ وجه نمي پذيريم.
رئيس جمهور افزود: چه كري و چه بوش اگر تصور كنند كه ايران را مي توانند از حق مسلم خويش محروم كنند، دچار اشتباه هستند، زيرا اكنون اين حق ايران با غرور ملي نيز توأم شده و حاصل كار فرزندان اين مرز و بوم، به رغم همه تحريم ها است.
خاتمي گفت: قطعاً آنها متوجه اشتباه خود مي شوند؛ هرچند ما از آمريكا توقع نداريم كه حق ما را به رسميت بشناسد.
خاتمي همچنين به تداوم فشارهاي آمريكا عليه ايران اشاره كرد و گفت: مطمئن هستم آمريكا ديگر توان تكرار روشهايي كه در عراق بكار برد را ندارد و به مصلحت او نيز نيست.

سینا 555
Friday 22 October 2004, 01:37AM
ايران حاضر است به اروپايي ها سوخت اتمي بدهد

سخنگوي هيئت ايراني در مذاكرات هسته اي گفت: اگر خواسته اروپايي ها صرف نظر كردن جمهوري اسلامي ايران از چرخه سوخت باشد نبايد به موفقيت اين مذاكرات اميد داشت.
حسين موسويان در ارتباط تلفني با شبكه خبر سيما با اشاره به جلسه امروز بعدازظهر مديران كل وزارت خارجه چهار كشور جمهوري اسلامي ايران، آلمان، انگليس و فرانسه كه قرار است در وين تشكيل شود افزود: در اين جلسه اروپايي ها طرح پيشنهادي خود را به ايران ارائه مي دهند.
سخنگوي هيئت مذاكره كننده درباره پرونده هسته اي ايران اظهار داشت: هيئت ايراني بعد از شنيدن توضيحات و پيشنهادات طرف اروپايي، آن را در تهران به بررسي مي گذارد و تصميم گيري درباره آن به بعد از اين جلسه موكول مي شود.
موسويان افزود: جمهوري اسلامي ايران از دريافت سوخت نيروگاههاي هسته اي ممانعت نمي كند به طوريكه براي تامين سوخت نيروگاه بوشهر نيز در حال عقد قرارداد با روسها است اما نبايد اين پيشنهاد به اين معنا باشد كه ايران چرخه سوخت نداشته باشد زيرا كشورمان تمايل دارد بخشي از اين سوخت را خود تامين كند.
موسويان گفت: گروه هشت و سه كشور اروپايي اصرار دارند كه چرخه سوخت براي ايران اقتصادي نيست اما مسئولان نظام بر اين باورند كه توليد داخلي سوخت نيروگاههاي كشور بسيار با صرفه و اقتصادي تر است.
موسويان تصريح كرد: جمهوري اسلامي ايران از همكاري اروپايي ها در تأمين نيروگاه هاي هسته اي خود استقبال مي كند و آماده مذاكرات است اما غني سازي را حق مشروع و قانوني خود مي داند.
خرازي: ما هم طرح و برنامه اي داريم
وزير امور خارجه بر پافشاري جمهوري اسلامي ايران بر حقوق مشروع خود در زمينه استفاده صلح آميز از فناوري هسته اي تأكيد كرد و گفت در صورتي كه اروپايي ها پيشنهاد تعليق دائم غني سازي اورانيوم را مطرح كنند، جمهوري اسلامي ايران طرح و برنامه اي دارد كه آن را به موقع اجرا خواهد كرد.
خرازي پس از خروج از صحن علني مجلس در جمع خبرنگاران گفت: بايد ببينيم طرح ها و پيشنهادهاي اروپايي ها چيست و آيا ضامن حقوق ملت ايران خواهند بود يا نه؟
وي اضافه كرد: قطعاً جمهوري اسلامي ايران نيز پيشنهادهايي دارد كه در مذاكرات فردا مطرح خواهد كرد.
وزير امور خارجه محتواي پيشنهادهاي ايران را وابسته به ادبيات به كار رفته در طرح ها و پيشنهادهاي اروپايي ها دانست و گفت بايد صبر كنيم تا نمايندگان سه كشور اروپايي طرح خود را ارائه كنند و ببينيم از چه ادبياتي استفاده مي كنندآن وقت جمهوري اسلامي ايران نيز در مذاكرات پيشنهادهاي خود را مطرح مي كند.
وزير امور خارجه تأكيد كرد ما نمي پذيريم كه حقوق مسلم ايران ناديده گرفته شود و پيشنهادها بايد به صورت مكتوب و رسمي به جمهوري اسلامي ايران ارائه شود. وي افزود: ما نمي توانيم براساس شايعات اظهارنظر و تصميم گيري كنيم. خرازي در پاسخ به سؤالي در خصوص سفر رئيس جمهور روسيه به تهران گفت از آقاي پوتين دعوت رسمي به عمل آمده است و زمان سفر هنوز تعيين نشده است.
اصول و مباني تغيير ناپذير ايران
غلامرضا آقازاده، رئيس سازمان انرژي اتمي ايران، ديروز گفت: هر پيشنهادي كه اروپا مطرح كند و در آن حقوق مشروع ايران براي استفاده صلح آميز از فن آوري هسته اي و غني سازي اورانيوم ناديده گرفته شود جمهوري اسلامي ايران آنرا رد مي كند.
وي به خبرنگاران گفت: در هر پيشنهادي كه اروپائيان مطرح مي كنند بايد حقوق مسلم ايران براي استفاده صلح آميز از فن آوري هسته اي بويژه غني سازي اورانيوم به رسميت شناخته شود.
آقازاده افزود: امروزه فن آوري غيرنظامي هسته اي به فن آوري محلي تبديل شده است و بخشي از حقوق مشروع همه كشورها به شمار مي آيد.
وي تصريح كرد: ما درباره فناوري هسته اي اصول و مباني تغييرناپذيري داريم كه بايد در هر پيشنهادي رعايت شود.
پيشنهاد اروپا هيچ جذابيتي براي ايران ندارد
علاءالدين بروجردي رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: با توجه به اين كه ما عملا امكان تهيه چرخه سوخت را داريم، طبعا پيشنهاد جديد اروپا به ايران هيچ جذابيتي براي ما ندارد.
وي در گفت و گو با «شبكه خبر دانشجو» اظهار داشت: با توجه به اين كه جمهوري اسلامي ايران عملا اين توانمندي را به دست آورده است و اين مسئله در بازديدهاي مكرر بازرسان آژانس هم براي آن ها روشن شده است، در نتيجه سعي كردند كه از طريق اين به اصطلاح امتياز ايران را از اين راه منصرف كنند.
بروجردي افزود: موضع اخير اروپا نشان دهنده اين واقعيت است كه آن ها درك كرده اند كه جمهوري اسلامي به صورت يكپارچه در ادامه راه قانوني غني سازي كه مبتني بر مقررات بين المللي است، قاطع و جدي است.
چرا اروپايي ها حرفه توليد سوخت را كنار نمي گذارند
عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي در واكنش به پيشنهاد مضحك اروپا براي كنار گذاشتن توليد سوخت اتمي از سوي ايران گفت: در صورتي كه اروپا چرخه سوخت خود را كنار بگذارد ما به آن ها هم هديه و هم سوخت مي دهيم.
حميدرضا حاجي بابايي در گفت و گو با شبكه خبر دانشجو افزود: ما فن آوري هسته اي را باچرخه سوخت مي خواهيم و از اين هدف خود عقب نخواهيم نشست و هرگونه مذاكره اي را با قبول اين واقعيت پيگيري خواهيم كرد.
وي در ادامه عنوان كرد: اتحاديه اروپا ثابت كرد كه به هيچ عنوان امين و مورد اعتماد نيست و پيشنهادهاي اخير آن ها نيز از پشتوانه اعتماد و اطمينان برخوردار نمي باشد.
نماينده مردم همدان در مجلس شوراي اسلامي در خصوص فن آوري هسته اي همراه با چرخه سوخت، اظهار داشت: ايران از هرگونه ديپلماسي كه به اين نتيجه برسد و هزينه كمي هم داشته باشد، استفاده خواهد كرد.
وي افزود: هيچ دليل عقلي، منطقي و حقوقي وجود ندارد كه اروپا حق استفاده از چرخه سوخت را داشته باشد و ما با وجود توانايي در غني سازي، واردكننده مواد سوختي آن ها باشيم.
عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي گفت: گشوده شدن پرونده ايران در شوراي امنيت و يا تحريم هاي همه جانبه عليه ايران، صداي يك طبل توخالي است كه زيان هاي آن متوجه كشورهاي اروپايي خواهد شد.
عضو هيئت رئيسه مجلس تأكيد كرد: هيچ باب مذاكره اي براي توقف غني سازي اورانيوم گشوده نخواهد شد اما در هر صورت ما باب مذاكرات خود را به صورت كلي باز خواهيم گذاشت.
حاجي بابايي افزود: خط قرمزهاي ايران در مذاكرات في مابين توجه به فناوري هسته اي به اضافه چرخه سوخت است مبحثي كه اتحاديه اروپايي به آن وقوف كامل دارد.
وي در رابطه با اظهارات جديد رئيس جمهوري روسيه مبني بر اتمام نيروگاه اتمي بوشهر در صورت پذيرش توقف غني سازي اورانيوم از سوي ايران گفت: پوتين هميشه و در همه حال به دنبال منافع كشور خود بوده و سعي كرده است باگرفتن مبالغ هنگفت ساخت از ايران و باج خواهي از اروپا و آمريكا همه را به نوعي سرگرم كند.
وفاق ملي
حسين شريعتمداري در مصاحبه با پايگاه اينترنتي واحد مركزي خبر گفت: خوشبختانه جريانات عمده سياسي داخلي با وجود اختلاف سليقه هايي كه دارند در حفظ فناوري هسته اي خصوصاً حفظ چرخه توليد سوخت هسته اي داخل اتفاق نظر دارند چرا كه دليلي ندارد در منافع و مصالح ملي اختلاف نظر داشته باشند.
وي با اشاره به پيشنهاد اجلاس گروه هشت گفت: با توجه به اينكه در آخرين اجلاس شوراي حكام در ماه سپتامبر با قاطعيت اعلام شد تا ماه نوامبر كار تسليحاتي ايران تمام مي شود و ايران آن زمان وقت دارد غني سازي اورانيوم را معلق كند، آنها بايد تا اجلاس ماه نوامبر صبر مي كردند.
اما آنچه باعث شد در اين مقطع دست به چنين اقدامي بزنند و باز هم پيشنهاد بدهند، بازتاب ايستادگي و قاطعيت نظام جمهوري اسلامي است كه با صراحت اعلام كرد از غني سازي دست نمي كشد و چرخه سوخت را نيز متوقف نمي كند.
شريعتمداري همچنين تهديد ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل را تهديدي تو خالي دانست و گفت: براساس قانون تنها در دو حالت امكان ارجاع پرونده وجود دارد يكي آنكه جمهوري اسلامي مفاد پيمان را رعايت نكرده باشد و يا اينكه به جاي فعاليتهاي صلح آميز هسته اي به سمت توليد سلاح هسته اي رفته باشد كه براساس اعلام مسئولين ما و نيز تأييد بازرسان آژانس هيچ كدام معلق نشده است. غربيها حالا كه مي بينند اين تهديدشان كارگر نيفتاده مي خواهند ما را با بهانه ديگري مرعوب كنند ولي نظام جمهوري اسلامي قدرتمندتر از آن است كه فريب چنين بازي هايي را بخورد.
وي همچنين بر لزوم افزايش آگاهي هاي مردم در زمينه فوائد فعاليتهاي صلح آميز هسته اي تأكيد كرد و گفت: توده مردم بايد بدانند كه فناوري هسته اي منحصر به توليد برق يا سلاح نيست بلكه دهها استفاده صلح آميز ديگر در اين عرصه وجود دارد كه به رفاه اجتماعي منجر مي شود و اگر قرار باشد مشكل خاصي در اين زمينه براي نظام ايجاد شود مردم بايد بدانند بابت چه متاعي اين هزينه را مي پردازند.
مصباحي مقدم: از تحريم ايران، اروپا بيشتر متضرر مي شود
غلامرضا مصباحي مقدم نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي گفت: اروپايي ها طرف هاي تجاري ما هستند و تحريم ايران بخش مهمي از درآمدهاي آنها را كاهش مي دهد.
وي در گفت وگو با شبكه خبر دانشجو، درباره مصوبات اخير گروه هشت مبني بر لغو تحريم هاي ايران و تشويق اقتصادي از سوي اروپا تصريح كرد: آنها در مذاكرات سه نفري اروپا با ايران هم اين پيشنهادها را داده بودند ولي بايد بدانند كه ما با بي اعتنايي به اين وعده ها و تعهدات پوشالي، براي دست يابي به اهداف خود گام بر مي داريم.
وي افزود: روسيه در جريان نيروگاه بوشهر ما را بازي داده است و به وسيله اين برگ فناوري هسته اي ايران با اروپا و آمريكا هم بازي مي كند.
مصباحي مقدم تصريح كرد: اين كشور سال هاست كه در تأمين سوخت هسته اي ما را به خود وابسته كرده است و اين رفتار روس ها كافي است كه ما زير بار اين امر نرويم.

سینا 555
Monday 25 October 2004, 02:28AM
شرط ايران براي ماندن در معاهده ان پي تي

دور بعدي گفت وگوهاي تهران با سه كشور اروپايي اواخر اين هفته در وين از سرگرفته خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از خبرگزاري رويتر از وين، يك ديپلمات ارشد نزديك به اين مذاكرات گفت: «اين جلسه براي روز چهارشنبه در وين برنامه ريزي شده است.»
مقامات ارشد چهار كشور روز پنج شنبه براي بحث درباره پيشنهاد اروپايي ها كه مقامات ايراني گفته اند درحال بررسي دقيق آن هستند، ديدار كردند.
ديپلمات هاي غربي همچنين گفتند، انتظار نمي رود در مذاكرات روز چهارشنبه پيشرفتي حاصل شود و ايران آماده پذيرش پيشنهاد اروپايي ها نخواهد بود.
آنها اعلام كردند، ايراني ها ممكن است براي پيشنهاد مصالحه اي تلاش كنند كه به موجب آن، برخي بخش هاي برنامه غني سازي اش را به طور موقت به حال تعليق درآورد اما اين اقدام براي اروپا قانع كننده نيست.
«خاوير سولانا» كميسر امور سياسي و امنيتي اتحاديه اروپا اعلام كرد: اين اتحاديه و آمريكا در قبال برنامه هسته اي جمهوري اسلامي ايران داراي مواضع مشتركي هستند.
سولانا در گفت وگو با روزنامه «نتس آمسون تاگ» چاپ سوئيس در عين حال گفت: «شايد اين توافق صددرصد نباشد، اما مواضع طرفين كاملاً روشن و به هم نزديك است.»
وي در پاسخ به سؤالي درمورد نحوه برخورد با ايران درصورت ممانعت از پذيرش پيشنهادها گفت: فعلاً پاسخي براي اين سؤال ندارم، زيرا قرار است در اجلاس 25نوامبر شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي، آژانس آخرين گزارش خود را درباره فعاليت هاي هسته اي ايران ارايه دهد.
حسين موسويان عضو شوراي عالي امنيت ملي ايران و سخنگوي هيئت ايراني در شوراي حكام در مصاحبه با هفته نامه سوئيسي «سونتاگس بليك» در پاسخ به اين سؤال كه ايران داراي ذخاير نفتي كافي براي 150سال آينده و ذخاير عظيم گاز است بنابراين برنامه هسته اي را با چه هدفي دنبال مي كند اظهار داشت: نسل آينده نيز داراي حقي از اين ذخاير است و از سوي ديگر انرژي هسته اي ارزانتر و ازنظر محيط زيست سالم تر از سوخت فسيلي است.
وي افزود: از آن گذشته برنامه ما برپايه قراردادهايي است كه كشورهاي غربي با شاه سابق منعقد كرده بودند ولي اينك كه ما به عنوان جمهوري اسلامي درصدد ادامه آن هستيم براي شما قابل قبول نيست.
موسويان در پاسخ به اين سؤال كه ايران روي فرآيند مواد سوخت هسته اي كار مي كند كه پس از آن براي ساخت بمب اتمي فقط نياز به يك تصميم سياسي دارد گفت: اين موضوع براي همه كشورهاي عضو معاهده منع گسترش سلاح هسته اي به همين منوال است ولي وقتي ايران به اين حقوق قراردادي خود استناد مي كند با يك رفتار و اخلاق دوگانه مواجه مي شود.
موسويان تصريح كرد: اين درحالي است كه ما معاهده مزبور را بدون قيد و شرط امضاء كرده ايم و برخلاف اروپا، ما به همه تعهدات خود عمل كرديم و تا امروز اجازه 15كنترل ويژه را در كشورمان به بازرسان آژانس داده ايم. آژانس بين المللي انرژي اتمي در 50سال پيش تأسيس شده است و درطول تاريخ خود تاكنون هيچ كشوري را مانند ايران تحت كنترل دقيق قرار نداده است. ضمناً بازرسان آژانس كوچكترين چيزي نيز در ايران پيدا نكرده اند. اولين وظيفه اروپايي ها آن بود كه پس از اين موضوع، پرونده هسته اي ايران را با يك نقطه نظر مثبت در آژانس بين المللي انرژي اتمي مختومه اعلام مي كردند ولي آنها اين كار را نكرده و توافق به عمل آمده را نقض كردند.
سخنگوي هيئت ايراني در شوراي حكام در پاسخ به اين سؤال كه جمهوري اسلامي ايران فناوري هسته اي خود را از عبدالقديرخان پدر اتمي پاكستان خريداري كرده است اظهار داشت: همه دروغ است. ما خودمان مركز اتمي نطنز را كه براي فن آوري دستگاه هاي گريز از مركز است، به روي بازرسان باز كرديم. ما به بازرسان آژانس گفتيم كه دستگاه هاي گريز از مركز خود را از طريق دلال ها از خارج خريده ايم. ضمناً غني سازي اورانيوم مشكل ما نيست و بلكه مشكل شما است و طبق مفاد معاهده اين موضوع حق ما است. ما تنها كشوري هستيم كه از زمان جنگ دوم جهاني به بعد مورد حمله سلاح هاي كشتار جمعي قرار گرفتيم. اين سلاح ها را نيز اروپا و آمريكا به صدام داده بودند.
موسويان تاكيد كرد: ايران حق استفاده صلح آميز از فناوري هسته اي را دارد و اين موضوع كه از يك ساختار غيرنظامي هسته اي به خاطر يك تصميم سياسي استفاده شود براي همه كشورهاي عضو معاهده وجود دارد.
وي همچنين در پاسخ به اين سؤال كه آيا ايران ضرب الاجل تعيين شده از سوي شوراي حكام براي توقف غني سازي اورانيوم را مي پذيرد گفت: ما اين ضرب الاجل را نمي پذيريم. اين يك تصميم سياسي از سوي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي است و حتي اگر شوراي امنيت سازمان ملل نيز چنين كاري را بخواهد ما آن را نمي پذيريم. ما را مي توان فقط از طريق مذاكرات سياسي از اين كار منصرف ساخت نه با ضرب الاجل.
موسويان در پاسخ به اين سؤال كه رييس جمهوري ايران تهديد كرده است كه اگر شوراي امنيت ايران را محكوم كند، از معاهده منع گسترش سلاح اتمي خارج خواهد شد، كره شمالي نيز چنين راهي را رفته است، گفت: تا زماني كه به حق ما مبني بر غني سازي اورانيوم احترام گذاشته شود، ما در اين معاهده خواهيم ماند. بند 10 معاهده به همه اعضا اجازه داده است، هر زماني كه بخواهند مي توانند از آن خارج شوند، چرا ايران نتواند از اين حق استفاده كند.
وي در پاسخ به اين سؤال كه اسراييل با عصبانيت فراوان برنامه هسته اي شما را دنبال مي كند، چرا ضرب الاجل را نمي پذيريد، گفت: ما در برابر هيچ ضرب الاجل و هيچ قطعنامه اي تسليم نمي شويم. مطمئن هستيم كه اسراييل جرأت نخواهد كرد كه ساختار هسته اي ما را بمباران كند. آنها حتي در اين زمينه يك درصد هم شانس ندارند.
موسويان در پاسخ به اين سؤال كه ولي اگر حمله كند اظهار داشت: آن وقت ما به گونه اي واكنش نشان مي دهيم كه اورشليم براي هميشه پشيمان شود.

سینا 555
Wednesday 27 October 2004, 05:14AM
سخنان نماينده تهران

حسين مظفر نماينده مردم تهران در مجلس طي سخناني گفت پرونده هسته اي ايران با عناد و كينه توزي آمريكاي تجاوزگر و بازيگري پادوهاي اروپايي و سكوت منفعلانه كشورهاي عضو آژانس به وضعيت بحراني و سرنوشت سازي رسيده است در حالي كه شيطان بزرگ سايه استبداد و ترور و كشتار خود را بر كشورهاي اسلامي تحميل كرده و حضور ننگين خود در خاورميانه را براي غارت منابع كشورهاي اسلامي و حمايت از رژيم صهيونيستي با توصيه هاي دموكراسي سازي بمب هاي 10تني و خوشه اي و موشكهاي هدايت شونده و بمب هاي آلوده به اورانيوم ضعيف شده فرو ريخته و هزاران زن و مرد بيگناه و مظلوم را به آوارگي و نابودي كشانده خيمه شب بازي ديگري را با تكيه بر مناسبات شيطاني و يارگيري از نظام بين المللي براي پنجه افكندن بر مصالح ملي و عزت و شرف ملت ايران آغاز كرده است. وي گفت ملت در حالي كه هم پيمانان آمريكا به سلاحهاي مرگبار اتمي و كلاهك هاي هسته اي و موشكهاي بالستيك آماده شليك مجهزند كشورهاي ديگر به ويژه ايران را از دستيابي به فناوري هسته اي منع مي كند و به دنبال انتقام گيري از انقلاب اسلامي اند.
وي افزود: از روزهاي آغازيني كه خيمه شب بازي كودكانه عليه فعاليت هاي هسته اي ايران آغاز شد مشخص بود كه فرآيند مسير شيطاني و فريبكاري آمريكا در اين بازي بين المللي به كجا مي انجامد ولي با صلاحديد فرزانگان دلسوز كشور بهانه ها را از شيطان بزرگ گرفتيم، درهاي كشور را به روي بازرسان بين المللي گشوديم، داوطلبانه فرآيند غني سازي را تعليق كرديم و نهايتاً با ارائه گزارش 1000صفحه اي همه ناگفته ها را گفتيم ولي هر چه همكاري كرديم دندان طمع جنايت پيشگان به روي مصالح كشورمان تيزتر شد. زردپوستان اروپايي كه در لباس منجي گري وارد شدند اينك ماهيت آنها افشا و در طرف مقابل ما جبهه گشودند و نشان دادند جز نقش پياده نظامي و ايفاي مأموريت سياه آمريكائي را ندارند؟
آنها مي خواهند با ارائه پيشنهادهاي ننگين و تهديدهاي كودكانه خود ايران اسلامي را براي هميشه عقب مانده و وابسته نگهدارند و ما را از اين دانش پرثمر محروم سازند. مي خواهند با تعليق غني سازي و تعطيلي چرخه سوخت بر انديشه هاي خلاق ايراني قفل نكبت و ذلت بزنند.
چرا ملت ايران از فناوري صلح آميز محروم گردد اما اسرائيل جنايت پيشه با داشتن 200 كلاهك هسته اي و ساخت روزانه 10 بمب اتمي آزاد و رها باشد.
دنيا خوب مي داند كه اولين جنايتكار اتمي قرن كه ننگ و نفرت ابدي آن بر تاريخ بشريت ثبت شده، بمباران اتمي هيروشيما و ناكازاكي توسط آمريكائي ها بود كه انجام گرفت.
مظفر گفت: دو سه روز قبل از نتايج نكبت بار نشست اروپائيان و پيشنهادهاي گستاخانه آنها به ايران باخبر شديد. در مذاكره شنبه شب گذشته اروپائيان اقتدار ما را به تمسخر كشيدند هيچ دستاوردي براي ما قائل نشدند. با بي شرمي آنچه از ما خواسته اند نقد و فوري خواسته اند اما آنچه را كه مي خواهند بدهند (اگر بدهند) نسيه است و احاله به مجهول و شروط و متزلزل و ناپايدار كه هر لحظه قابل فسخ است.
نه قول لغو تحريم هاي ايران دادند و نه آزادسازي سرمايه هاي بلوكه شده ايران را تعهد كردند و نه وعده تحويل گروهك تروريستي منافقين را دادند و هيچ تضمين پايدار و باثباتي را براي تأمين سوخت ايران در دوره نسبتاً طولاني بدون تفسيرهاي شيطاني و فسخ آميز ندارند و فقط با بيان چند مسئله ناچيز و عوامفريبانه آن هم با پيش شرط هاي ننگ آور آهنگ فريب و تحقير ملت بزرگ ما را نمودند و روحيه پليد استكباري خود را به نمايش گذاشتند.

سینا 555
Friday 29 October 2004, 01:41AM
مذاكرات وين بدون نتيجه پايان يافت

مذاكرات ديروز ايران و سه كشور اروپايي در وين پس از پنج ساعت بدون دستيابي به نتيجه اي روشن پايان يافت.
دور جديد گفت وگوهاي جمهوري اسلامي ايران با آلمان، فرانسه و انگليس در حالي در ساختمان نمايندگي دايم فرانسه در آژانس بين المللي انرژي اتمي در پايتخت اتريش انجام شد كه هيچ پيشرفت محسوسي نسبت به مذاكرات پنچ شنبه هفته گذشته دربرنداشت.
به گزارش ايرنا يكي از اعضاي هيئت ايراني در گفت وگوي كوتاهي به خبرنگاران گفت: مذاكرات نمايندگان ايران و اتحاديه اروپا همانند نخستين دور آن كه پنجشنبه هفته گذشته برگزار شد، در فضايي دوستانه و با حسن نيت طرفين انجام گرفت و طرفين در اين مذاكرات بر سر برگزاري نشست هاي ديگري در آينده نزديك موافقت كردند.
ناصري افزود: در مذاكرات امروز، طرح پيشنهادي ايران كه پاسخي به پيشنهادهاي طرف اروپايي است، به نماينده سه كشور اتحاديه اروپا ارايه شد.
وي درباره نتايج اين دور از مذاكرات اظهار داشت: مذاكرات در فضايي خوب برگزار شد و هر دو طرف مذاكره كننده «تلاش دارند» كه به يك نقطه مشترك و تفاهم دوجانبه دست يابند.
براساس اين گزارش سه كشور اروپايي درصدد ترغيب ايران به توقف برنامه غني سازي اورانيوم و چرخه توليد سوخت هسته اي هستند. مديران كل سياسي وزارت امور خارجه سه كشور اروپايي در جريان مذاكرات خود با هيئت ايراني همچنان بر ضرورت توقف كامل فعاليت هسته اي كشورمان تاكيد دارند.
ناصري به خبرنگاران ايراني مستقر در وين گفت: براساس معاهده منع توسعه سلاح هاي هسته اي (ان.پي.تي) غني سازي اورانيوم حق طبيعي ايران است و به هيچ وجه زيربار توقف آن نخواهيم رفت.
وي در پاسخ به اين سؤال كه «آيا ايران حاضر است در ازاي دريافت سوخت هسته اي، توسعه تجارت با اروپا و دريافت راكتور آب سبك، فعاليت غني سازي اورانيوم را متوقف كند؟» اظهار داشت: «به هيچ وجه، به هيچ وجه، به هيچ وجه».
عضو هيئت ايراني يادآوري كرد: در اين مذاكرات «خط قرمزهاي جمهوري اسلامي ايران» و «نقطه نظرهاي دو طرف» مورد بحث جدي قرار گرفت.
ناصري گفت: هر دو طرف مذاكره كننده بر اين اعتقادند كه پيشرفت هايي در گفت وگو حاصل شده است، هر چند كه اين پيشرفت ها مقدماتي است و ما تازه در آغاز راه قرار داريم. وي افزود: ما در آغاز راهي طولاني و پيچيده هستيم و انتظار نيست به يك نتيجه فوري برسيم.
اين مقام ايراني تصريح كرد: اگر بتوان در اين مذاكرات به توافق لازم دست يافت، نشست ماه نوامبر آتي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي مسير مثبتي را طي خواهد كرد و هم هيئت ايراني و هم هيئت هاي اروپايي با ديدگاه هاي مثبتي وارد نشست شوراي حكام خواهند شد.
خبرگزاري فرانسه به نقل از ناصري اعلام كرد: تعليق كامل غني سازي اورانيوم در هيچ شرايطي پذيرفته نخواهد شد.
ايران تبعيض را نمي پذيرد
به گزارش خبرگزاري مهر، خبرگزاري رويترز از وين به نقل از ديپلمات ها گزارش داد اتحاديه اروپايي در جلسه ديروز، ايران را تحت فشار قرارداد تا در مقابل دريافت تكنولوژي هسته اي آماده، برنامه غني سازي هسته اي خود را كنار بگذارد، با اينحال پاسخ ايران هنوز روشن نيست.
ديپلمات ها همچنين گفتند در صورتي كه ايران با اين پيشنهاد مخالفت كند، بيشتر كشورهاي اروپايي در اجلاس ماه نوامبر از طرح آمريكا براي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت حمايت خواهند كرد.
حسين موسويان رئيس كميته سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي به بخش خبري ساعت 19 شبكه خبر گفت در مذاكرات چهارجانبه (ديروز) ميان انگليس، فرانسه، آلمان وجمهوري اسلامي ايران در وين، طرفين بيشتر به چانه زني درباره پيشنهادهاي مطرح شده پرداختند.
وي افزود: حدود سه تا چهار ماه قبل در مذاكرات پاريس طرحي را به اروپايي ها ارائه كرده بوديم كه طرح روز پنجشنبه اروپايي ها در حقيقت پاسخي به طرح ايران بود.
رئيس كميته سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي تصريح كرد: جلسه وين جلسه چانه زني در مورد طرح هاي پيشنهادي اروپايي ها بود. ايران بر مفاد طرح خود و اروپايي ها نيز برطرح خود اصرار مي كردند.
وي درعين حال مذاكرات چهارجانبه ديروز را مفيد ارزيابي كرد و گفت: هر دو طرف مقداري پيشرفت داشتند. اختلاف ميان دوطرف مقداري كمتر شده است. اما اين طور نيست كه واقعاً در گفت وگو با اروپايي ها به جمع بندي چه مثبت و چه منفي رسيده باشيم.
موسويان تصريح كرد: اصولي را كه ايران بر آن ايستادگي كرده است اولاً حق كامل ما در جهت بهره مندي از فناوري صلح آميز هسته اي طبق معاهده ان پي تي است و هيچ چيزي را كمتر از آن نمي پذيريم و چرخه سوخت بخشي از اين حق هست. ثانياً اروپايي ها گفته شد ايران در اجراي معاهده ان پي تي هيچ تبعيضي را نمي پذيرد.
وي خاطر نشان كرد: اروپايي ها تمايل دارند كه مذاكرات تا پس از پايان انتخابات رياست جمهوري آمريكا ادامه پيدا كند تا سرنوشت سياسي اين كشور مشخص شود و از جو تبليغاتي و سنگين كه براين مذاكرات سايه انداخته است دور شوند.
به ايران فشار بياوريد، نفت صد دلاري بخريد!
يك كارشناس مسائل سياسي و انرژي در فرانسه گفت: اگر اروپائي ها نفت 100 دلاري مي خواهند، از موضع هسته اي آمريكا در قبال ايران حمايت كنند.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اينترنتي ونزوئلا هدلاين، «اندرو مكيلاپ» با اعلام اين كه ادامه روند فعلي موضعگيري آمريكا در قبال برنامه هاي هسته اي ايران بحران نفتي سال 1979 ميلادي را تكرار خواهد كرد، گفت: در سال 1979 كه قيمت نفت به 42 دلار در هر بشكه افزايش يافت، اكثر كشورهاي نفتي ظرفيت توليد مازاد داشتند و كاهش توليد نفت ايران به تنهايي قيمت را تا اين رقم افزايش داد.
وي تصريح كرد: در حال حاضر هيچ كشوري ظرفيت توليد نفت بيشتر را ندارد و چنانچه صادرات نفت ايران به هر دليلي متوقف شود يا كاهش يابد، اثرات وخيم تري نسبت به گذشته خواهد داشت و ما قيمت نفت صد دلاري را پيش بيني مي كنيم.
مكيلاپ افزود: تقاضاي جهاني نفت نيز در آينده بيش از ميزان پيش بيني شده اداره اطلاعات انرژي آمريكا افزايش خواهد يافت.
در همين حال «جرج پركويچ» كارشناس مؤسسه تحقيقاتي كارنگي آمريكا به خبرگزاري فارس گفت: افراد كمي وجود دارند كه نسبت به حق ايران براي استفاده از انرژي هسته اي معترضند، اما ايران و ديگر كشورهايي كه به معاهده منع گسترش تسليحات هسته اي پيوسته اند بايد از اين انرژي براي مصارف صلح آميز استفاده كنند.
وي تأكيد كرد: ايران با محفوظ دانستن حق خود در استفاده از انرژي هسته اي براي مصارف صلح آميز، راه درستي را براي چيره شدن بر نقاط ضعفش در گذشته پيش گرفته است.
پركويچ با اشاره به اينكه ايران بايد بر تكميل پروژه نيروگاه هسته اي بوشهر عليرغم مخالفت آمريكا پافشاري كند، افزود: ايران بايد براي تضمين استفاده از انرژي هسته اي به شوراي امنيت برود، نه براي توقف فعاليت هسته اي.

سینا 555
Friday 29 October 2004, 01:47AM
مصارف گسترده فناوري هسته اي

معاون سازمان انرژي اتمي تصريح كرد: دانش هسته اي ريشه بسياري از خدمات مفيد به جامعه بشري در سال هاي متمادي بوده است.
قنادي در گفت وگو با بخش ويژه خبري شبكه دو سيما گفت: پرداختن به مسائل فرعي و كاربردهاي غيرصلح آميز از انرژي اتمي جامعه بين الملل را از مسئله اصلي و خدمات ويژه و حياتي انرژي اتمي دور كرده است.
قنادي درباره راديو ايزوتوپ يكي از مصارف صلح آميز فناوري هسته اي در بخش پزشكي اظهار داشت: پلوتونيوم دي سي 8 در باتري قلب هاي مصنوعي در بدن انسان به تداوم حيات بيمار كمك مي كند.
وي افزود: ايزوتوپ هاي راديواكتيو به اندازه گيري بسيار دقيق مقادير ناچيز مواد و رهگيري اين مواد در بدن كمك مي كند.
معاون توليد سوخت هسته اي سازمان انرژي اتمي خاطرنشان كرد: كاليبره كردن دستگاه هاي بسيار حساس در بخش هاي مختلف صنعتي از ديگر موارد استفاده از راديو ايزوتوپ ها (فناوري هسته اي) است.
وي با بيان اينكه راديو ايزوتوپ ها كمك بسيار خوبي به تشخيص و تعيين اندازه ناهنجاري ها به صورت تومور و غده در بدن مي كند تصريح كرد: راديو ايزوتوپ ها نقش مهمي در افزايش ماندگاري محصولات مختلف مانند محصولات غذايي و همچنين استريليزه كردن تجهيزات پزشكي مانند نخ بخيه دارد.
قنادي سرمايه گذاري اوليه براي ساخت نيروگاه هاي هسته اي را مهمترين بخش سرمايه گذاري در اين بخش دانست و اضافه كرد: نيروگاه هاي هسته اي در صورت رعايت مسايل ايمني در دفن زباله و باقيمانده سوخت آلودگي كمتري نسبت به نيروگاه هاي فعال با سوخت فسيلي ايجاد مي كنند.
وي درباره ذخاير اورانيوم موجود در ساغند يزد گفت: براي استخراج اورانيوم از معادن عمقي اين منطقه دو چاه 350 تا 370 متري با قطر 4متر حفر شده است.
در همين حال سليماني مجري طرح مجتمع معدني ساغند يزد نيز در گفت وگو با اين شبكه خبري سيما گفت: بيشترين پتانسيل معادن اورانيوم به بخش هاي جنوب شرقي تا شمال غربي كشور مربوط مي شود.
در ادامه اين گفت وگو حبشي زاده مجري طرح توليد فلز زيركونيوم نيزگفت: عنصر زيركونيوم و عنصرهاي مشابه به عنوان غلاف سوخت اتمي با هدف ايجاد سطح مناسب براي انتقال حرارت، محافظت ونگهداري از سوخت در نيروگاه هاي هسته اي استفاده مي شود.
حبشي زاده يادآور شد: متخصصان داخلي موفق به سايت زيركونيوم اسفنجي براي توليد ميله غلاف سوخت هسته اي شده اند.

سینا 555
Friday 29 October 2004, 01:55AM
معاون رئيس جمهور: ملت اجازه نمي دهند كشور از فناوري اتمي محروم شود

معاون پارلماني رئيس جمهور با اشاره به بهانه تراشي هاي آمريكا در راه دستيابي ايران به فناوري صلح آميز هسته اي تأكيد كرد: اگر در اين مرحله از حق ملت عقب نشيني شود، فردا مسائل ديگري را مطرح مي كنند.
مجيد انصاري در گفت وگو با واحد مركزي خبر با بيان اينكه آمريكايي ها براي جلوگيري از دستيابي كشورمان به فناوري هسته اي همه تلاش خود را انجام مي دهند، افزود: در صورت عقب نشيني از اين موضوع فردا مدعي مي شوند كه مردم ايران حقوق بشر را بايد از منظر بوش بنگرند و در غير اينصورت تهديد مي كنند كه پرونده ايران را به شوراي امنيت خواهند فرستاد.
وي ادامه داد: در اين صورت روز ديگر مردم ايران بايد تابع سياست هاي خاورميانه اي بوش باشند كه در غير اين صورت بار ديگر تهديد خواهند شد.
انصاري با تأكيد بر اينكه آمريكائي ها مي خواهند دانش هسته اي را از مردم ايران محروم كنند، افزود: آنها به صراحت اعلام كرده اند كه بايد همه چرخه توليد دانش هسته اي را به طور كلي جمع كنيد و حق نگهداري آن را نداريد.
وي افزود: اين بزرگترين توهين به يك ملت است كه كشوري بگويد شما حق داريد چه علمي را داشته باشد و چه علمي را نداشته باشيد.
انصاري تصريح كرد: با اين حال فكر نمي كنم هيچ ايراني غيرتمندي به مسئولان كشور اجازه دهد كه از داشتن يك دانش نو و بنيادين مردم را محروم كنند.

سینا 555
Friday 29 October 2004, 02:33AM
مدير اجرايي پروژه آب سنگين اراك گفت: كارخانه آب سنگين اراك، نياز فعلي مراكز درماني، بيولوژيكي و بيوتكنولوژيكي كشور و نيز نياز رآكتور تحقيقاتي اصفهان را به آب سنگين تأمين مي كند.
به گزارش خبرگزاري هاي مهر و فارس، مهندس «علي حاجي نيا» كه در حاشيه بازديد 26 خبرنگار داخلي و خارجي از اين پروژه سخن مي گفت، افزود: از چهارماه پيش تاكنون دو واحد از سه واحد اصلي اين كارخانه به مرحله توليد نهايي رسيده و واحد سوم نيز در كمتر از يك ماه آينده راه اندازي مي شود.
وي خاطرنشان كرد: ظرفيت اسمي كارخانه آب سنگين اراك 16 تن در سال است كه در صورت نياز كشور، امكان افزايش آن نيز وجود دارد.
حاجي نيا با بيان اين مطلب كه تاكنون كار ساختماني و راه اندازي، صرفاً در مرحله يك اين كارخانه صورت گرفته است، گفت: درحال حاضر در اين كارخانه آب سنگين 15درصدي توليد مي شود كه با راه اندازي واحد بعدي كارخانه در هفته آينده، توليد آب سنگين 8/99 درصدي براي استفاده در رآكتور تحقيقاتي اصفهان آغاز خواهد شد.
وي توضيح داد: رآكتور تحقيقاتي اصفهان كه در آن راديو ايزوتوپ هاي دارويي توليد مي شود از آب سنگين به جاي اورانيوم غني شده و اورانيوم معمولي استفاده مي كند و درحقيقت مي توان گفت با داشتن آب سنگين زمينه هاي كاهش هزينه سوخت رآكتور هسته اي و وابستگي كمتر به خارج فراهم مي شود.
مدير اجرايي پروژه آب سنگين اراك با اشاره به بازديد بازرسان آژانس انرژي اتمي از اين پروژه در فروردين ماه امسال تأكيد كرد: اين كارخانه يك كارخانه معمولي تبخير آب براي به دست آوردن آب سنگين است و به هيچ عنوان سايت هسته اي محسوب نمي شود، با اين حال جمهوري اسلامي ايران جهت اعتمادسازي و اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي، به درخواست بازرسان آژانس براي بازديد از اين كارخانه پاسخ مثبت داد.
حاجي نيا تأكيد كرد هيچ گونه كمك علمي و تكنولوژيكي خارجي در مراحل سه گانه طراحي، ساخت و بهره برداري از اين پروژه وجود نداشت و اين كار با همكاري تنگاتنگ با دانشگاه هاي كشور به ثمر رسيد.
همچنين منوچهر مددي مدير تحقيقات اين مجتمع در جمع خبرنگاران گفت همه مراحل طراحي، ساخت و راه اندازي اين مجتمع عظيم توسط متخصصان داخلي انجام شده و حتي از يك كارشناس خارجي نيز استفاده نشده است و از نظر فني پيشرفته تر از نيروگاه هاي آب سنگين آمريكا و كانادا است.
وي با بيان اين كه بررسي هاي مطالعاتي براي ساخت اين مجتمع از سال 1994 ميلادي آغاز شده است گفت: عمليات ساخت اين پروژه از سال 1999 آغاز شد و درحال حاضر از 3 واحد اصلي آن، 2 واحد به طور كامل به بهره برداري رسيده و يك واحد ديگر حداكثر تا يك ماه آينده به بهره برداري نهايي خواهد رسيد.
وي تأكيد كرد: ظرفيت اسمي اين كارخانه توليد 16 تن آب سنگين در سال است كه اين ميزان توليد، تمام نياز فعلي داخلي را برطرف مي كند.
مددي در بيان فرآيند غني سازي آب سنگين در اين كارخانه كه تا يك ماه ديگر تكميل و به غناي 8/99 درصد خواهد رسيد، گفت: اين اقدام در چهار مرحله پيچيده فني صورت مي گيرد. ابتدا آب طبيعي تبديل به آب دمين (آب خالص) شده وسپس با گاز H2F مجاور مي شود و بعد در برج هاي سرد و گرم با ضرايب جداسازي مختلف، تبادل دو دمايي صورت مي گيرد و درنهايت آب سنگين مورد نياز به دست مي آيد.
مددي افزود: اين كارخانه به صورت كاملاً يارانه اي و با اتوماسيون كامل در داخل كشور طراحي شده و از لحاظ فني هيچ گونه وابستگي به نيروهاي خارجي ندارد.
وي افزود: در كنترل روم رآكتور لحظه به لحظه فاكتورهاي مختلف فرآيندي از قبيل فاكتور فيزيكي، شيميايي، درجه حرارت و غيره توسط سيستم رايانه اي كه آن نيز به طور كامل توسط متخصصان ايراني ساخته شده كنترل مي شود.
گفتني است فاز اول كارخانه آب سنگين اراك كه مشابه بيش از 90درصد كارخانه هاي آب سنگين جهان است، 12 واحد دارد كه شامل 3 واحد اصلي فرآيندي و 9 واحد سرويس جانبي است
در اين بازديد غير از خبرنگاران داخلي، خبرنگاراني از رسانه هاي آمريكا، آلمان و هلند از جمله شبكه هاي خبري CBS ، RTE و آژانس خبري فيليپ هلند به دعوت روابط عمومي سازمان انرژي اتمي ايران حضور داشتند.

سینا 555
Saturday 30 October 2004, 09:43PM
راديو بين المللي چين: آمريكا جرئت ندارد ايران را تحريم اقتصادي كند

پيشنهاد سه كشور اروپايي و عكس العمل هاي صريح ايران در قبال مواضع اخير 3 كشور اروپايي بازتاب گسترده اي در ميان رسانه هاي بيگانه داشته است.
راديو بين المللي چين در تحليلي گفت: آمريكا در حال حاضر جرأت اتخاذ تصميم براي تحريم اقتصادي عليه ايران ندارد.
اين راديو با اشاره به افزايش قيمت بين المللي هر بشكه نفت تا سقف 50 دلار، كشورهاي غربي مانند آمريكا اكنون جرئت ندارند تصميمي در خصوص تحريم اقتصادي ايران اتخاذ كنند.
به گفته اين راديو، «صادرات نفت ايران براي تضمين عرضه نفت سراسر جهان بسيار مهم است.»
راديو بين المللي چين، در ادامه با اشاره به اين كه رسانه هاي اروپايي معتقدند ايران در خصوص قطعنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي خويشتنداري مي كند، گفت: علت اين امر آن است كه ايران حق را با خود مي داند.
اين راديو گفت: طبق مقررات پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي، هر كشور حق دارد از انرژي هسته اي براي امور صلح آميز استفاده كند و براساس نظر ايران، قطعنامه يادشده غيرقانوني است.
به گفته اين راديو، ايران نگران است توقف موقت غني سازي اورانيوم به توقف هميشگي آن تبديل شود و از ديدگاه درازمدت، اين امر باعث خواهد شد كه ايران براي به دست آوردن سوخت هسته اي تحت كنترل ديگران قرار گيرد و بدين وسيله حق حاكميت در اين زمينه را از دست بدهد.
راديو بين المللي چين در پايان گفت: به عقيده افكار عمومي اروپا، امكان حل مسأله هسته اي ايران در قالب آژانس بين المللي انرژي اتمي منتفي نيست و حصول توافق نظر در مذاكرات بين فرانسه، آلمان، انگليس و ايران، اميدواركننده است.
راديو بين المللي چين، در ادامه گفت: علت ديگر خويشتنداري ايران در پذيرش قطعنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي اين است كه تهران معتقد است نتيجه انتخابات رياست جمهوري آمريكا هرچه باشد، دولت جديد آمريكا براي تنظيم سياست خود درباره ايران دستكم به چند ماه زمان نياز دارد.
نمي توان از ايران انتظار چشم پوشي از فعاليت هسته اي داشت
در همين رابطه كارشناسان تسليحاتي و همچنين سازمان بين المللي پزشكان نيز براي جلوگيري از جنگ اتمي به دولت آلمان هشدار دادند. به گزارش پايگاه اينترنتي «دويچه وله» خانم هال كارشناس تسليحاتي سازمان بين المللي پزشكان با اشاره به ارسال زيردريايي هايي به اسرائيل كه قابليت مجهز شدن به سلاح هاي اتمي را نيز دارند تصريح كرد: نمي توان از ايران خواست كه بي هيچ قيد و شرطي از امكان استفاده تسليحاتي از انرژي هسته اي چشم پوشي كند اما در عين حال ظرفيت هسته اي اسرائيل را حفظ و تقويت كرد.
وي افزود: «ما مي خواهيم بدانيم، آيا صدور دو زيردريايي جديد به اسرائيل مورد بحث و بررسي و يا حتي تصويب قرار گرفته است؟ علاوه بر آن بايد روشن شود كه آيا دولت آلمان برنامه اي درباره مدرن سازي سه زيردريايي كه در گذشته به اسرائيل ارسال شده، در دست تهيه دارد و آيا اين برنامه ها تحت پوشش بيمه «هرمس» صورت خواهد گرفت؟»
براساس اين گزارش «اتفريدناساوئر» مدير «مركز اطلاعات امنيت فرااطلسي» در برلين نيز متذكر شد: طبق اصول سياسي دولت آلمان، صدور اينگونه تسليحات به اسرائيل ممكن نيست، زيرا اسرائيل برخلاف ايران، قرارداد استفاده صلح جويانه از انرژي هسته اي و منع گسترش سلاح هاي اتمي را امضا نكرده است.»

سینا 555
Saturday 30 October 2004, 09:45PM
خواسته هاي اروپا ضرب الاجلي اما پيشنهادهايش فاقد ضمانت است

نماينده سابق ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي، توقف كامل غني سازي اورانيوم را تضييع حقوق ملت ايران دانست و گفت: خواست اروپايي ها غيرمنطقي، غيرعقلاني و برخاسته از منطق زور است.
دكتر علي اكبر صالحي در مصاحبه با بخش گفتگوي ويژه خبري شبكه دو سيما افزود: اروپايي ها به طور رسمي اعلام كرده اند كه نمي خواهند ايران به عنوان قدرتي مطلق و بلامنازع در منطقه حضور داشته باشد و نگراني از فعاليت هاي غير صلح آميز هسته اي بهانه اي بيش نيست.
استاد علوم هسته اي دانشگاه شريف، علم را از ابزار قدرت كشورها دانست و گفت: دسترسي به علوم مختلف به ويژه فناوري هسته اي حق ملت ايران است و پيشنهاد اروپايي خارج از حقوق بشر و فراتر از پروتكل و پادمان آژانس بين المللي انرژي اتمي است.
صالحي اضافه كرد: هيچ اطميناني به تأمين سوخت از طرف كشورهاي خارجي وجود ندارد؛ بنابراين براي اطمينان بايد فناوري چرخه سوخت نيز در داخل كشور وجود داشته باشد و اكنون متخصصان داخلي با تلاش زياد به اين فناوري دست يافته اند و خواست اروپايي ها مبني بر تعطيلي اين چرخه غيرمنطقي و مغاير با مصالح كشور است.
اين استاد علوم هسته اي تصريح كرد: حضور متخصصان سازمان انرژي اتمي براي تبيين دستاوردهاي هسته اي كشور و دفع ابهام ها در مذاكرات ضروري است.
مشاور وزير امور خارجه با بيان اينكه «اروپايي ها نمي توانند با فشارهاي تدريجي مانع فعاليت هاي هسته اي ايران شوند؛ بنابراين بايد ايران را وارد صحنه مسئوليت پذيري كنند» گفت: اروپايي ها براي خواست هاي خود ضمانت اجرايي و ضرب الاجل تعيين اما در مورد تكاليف خود بي توجهي مي كنند و پيشنهادات مثبت آنان نيز هيچ ضمانت اجرايي ندارد.
صالحي در پاسخ به اين ادعا كه غني سازي براي ما گران تمام خواهد شد، گفت: ظرفيت واحد غني سازي نطنز چنانچه تكميل شود، حدود 100 هزار واحد جداسازي است. اگر چنين تأسيساتي را غربي ها در ايران احداث كنند، قيمت هر واحد جداسازي حدوداً 4000 دلار است؛ يعني حدود 400 تا 500 ميليون دلار هزينه خواهد داشت كه 100 هزار واحد جداسازي در ايران براي ما بسازند؛ در صورتي كه هزينه اي كه تا به امروز براي نطنز كرده ايم، بسيار كمتر از اين رقم است؛ ضمن اينكه براي راهبري و ادامه كار نطنز مهندسين ايراني داريم كه به ريال حقوق مي گيرند. هزينه تمام شده خدمات غني سازي در ايران به هيچ وجه با اين هزينه در غرب قابل مقايسه نيست؛ پس اين حرف كاملا بدون مبناي محاسبات اقتصادي است.
بروجردي: ممكن است مانع بازرسي ها شويم
از سوي ديگر رئيس كميسيون سياست خارجي و امنيت ملي مجلس با بيان اينكه «پيشنهاد اروپايي ها تضييع حق ملت ايران است، تصريح كرد: پيشنهاد آنها هيچ پشتوانه علمي و منطقي ندارد.»
علاءالدين بروجردي در مصاحبه با بخش گفتگوي ويژه خبري شبكه دو سيما افزود: سه كشور اروپايي با بي منطقي مصر به استمرار تعليق داوطلبانه و موقت غني سازي در ايران هستند و «مدت نامحدود»، تفاوتي با ادامه تعليق و در نهايت تضييع حق ملت ايران ندارد.
بروجردي با بيان اينكه نيازي به رسميت شناختن فعاليت هاي هسته اي كشورمان از طرف اروپايي ها وجود ندارد، گفت: پيشنهادهاي اروپايي ها ارزش بحث و گفتگو هم ندارد.

سینا 555
Saturday 30 October 2004, 09:47PM
ايران براساس مقررات آژانس بين المللي انرژي اتمي عليه آمريكا شكايت كند

يك پروفسور حقوق بين الملل توصيه كرد: ايران براساس مقررات آژانس بين المللي انرژي اتمي عليه آمريكا شكايت كند.
فرانسيس بويل نويسنده كتاب «نظم بر باد رفته جهان» در گفت وگو با خبرگزاري فارس بر لزوم شكايت ايران عليه آمريكا در دادگاه عدالت بين المللي براساس مقررات آژانس بين المللي انرژي اتمي جهت جلوگيري از ارجاع پرونده خود به شوراي امنيت سازمان ملل تأكيد كرد و درخصوص حق ايران براي بهره مندي از انرژي هسته اي گفت: ايران محق است كه بر حق خود تحت پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي (NPT) تأكيد كند.
وي افزود: ايران با امضاي پروتكل الحاقي آژانس بين المللي انرژي اتمي حسن نيت خود را نيز نشان داده است.
اين پروفسور حقوق بين الملل در ادامه با اشاره به موضع خصمانه دولت بوش نسبت به ايران در مسئله هسته اي اظهار داشت: گرچه اسرائيل عضو معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي (NPT) نيست، اما اين «كله گنده هاي» نو محافظه كار طرفدار اسرائيل در دولت بوش (مانند بولتون) هستند كه سياست خصمانه اي را عليه ايران تدوين مي كنند.
بويل گفت: آنها (آمريكا) در تلاشند تا ايران را به انجام برخي كارها و اقدامات احمقانه وادارند.
نويسنده كتاب «نظم بر باد رفته جهان» تصريح كرد: ايران به جاي خارج شدن از عضويت در آژانس بين المللي انرژي اتمي بايد براساس مقررات آژانس عليه آمريكا در دادگاه عدالت بين المللي اقامه دعوي كند و از اين دعوي حقوقي براي جلوگيري از تصويب هر نوع مجازات توسط شوراي امنيت سازمان ملل عليه خود استفاده نمايد.

سینا 555
Saturday 30 October 2004, 10:14PM
دبير كميته سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي كشورمان گفت: تعليق نامحدود غني سازي به مدت يك دهه امكان پذير نيست آنچه ايران درنظر داشته است تعليق دو سه يا چهار ماهه بوده نه تعليق بلند مدت.
حسين موسويان پنج شنبه شب در گفت و گو با راديو بي.بي.سي با اعلام مطلب فوق افزود: تقاضاي قطع بلند مدت برنامه غني سازي اورانيوم اصلا موضوعي قابل مذاكره نيست.
وي تصريح كرد: تقاضاي جامعه بين المللي از ايران براي قطع برنامه غني سازي اورانيوم خواسته اي غيرمنطقي است، آنچه كه درباره اش مي توان مذاكره كرد ادامه تعليق اين برنامه براي چند ماه است و اگر اروپاييان خواهان اين تعليق آن هم به مدت 10 سال باشند، اين امر به نتيجه نخواهد رسيد.
موسويان گفت: از نظر ايران انجام تعليق غني سازي اورانيوم تا مدتي مثلا حدود دو تا چهار ماه قابل قبول است اما اگر قرار باشد اين تعليق براي مدتي طولاني باشد، ايران آن را نخواهد پذيرفت زيرا اين مدت براي اينكه معلوم شود مذاكرات نهايتا به نتيجه خواهد رسيد يا نه كافي است در غير اين صورت اگر توافقي حاصل نشد آن وقت هر طرف آزادند تصميم خود را بگيرند.
وي افزود: ايران براي مدت طولاني از خود انعطاف نشان نخواهد داد اما ما در برابر هر پيشنهادي كه بتواند به سه كشور اروپايي آژانس اتمي، سازمان ملل و جامعه بين المللي اطمينان دهد كه هدف برنامه غني سازي ايران همواره صلح جويانه باقي خواهد ماند از خود انعطاف نشان خواهيم داد در حالي كه در مورد ايران تبعيض قايل شده و سعي كرده اند ايران را از حق مشروع خود محروم كنند.
موسويان گفت: اگر در اين حركت نتوانيم اين اطمينان را به وجود بياوريم كه برنامه غني سازي ما صرفا اهدافي صلح جويانه دارد آن وقت است كه ديگر موضوع تعليق اين برنامه ها بي مورد خواهد بود زيرا بعد از دو يا سه سال دوباره همين سؤال مطرح خواهد شد.
دبير كميته سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي خاطر نشان كرد: انتظارات از ايران نبايد از اجراي مفاد پيمان منع گسترش فراتر رود. پيش از هرچيز ما بايد اطمينان حاصل كنيم كه همه اعضاي اين پيمان به مفاد آن پايبند هستند، بنابراين ما حاضر نيستيم راجع به موضوعاتي صحبت كنيم كه خارج از حوزه توافقات بين المللي باشد زيرا چنين كاري قطعاً به اعتبار توافق نامه هاي بين المللي لطمه وارد خواهد كرد.
موسويان در مورد احتمال ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت گفت: ايران در مورد اين مسئله نه تنها هيچگونه نگراني ندارد بلكه مقامات بلندپايه ايراني در اين راستا دستوراتي را براي آمادگي كشور در صورت ارجاع پرونده اتمي ايران به شوراي امنيت هم صادر كرده اند.
وي افزود: مقامات ايران بعد از ماه ژوئن به اين نتيجه رسيده اند كه اروپاييان به دليل فشارهاي آمريكا نمي توانند به تعهداتشان پايبند بمانند بنابراين مقامات ايران ديگر اميد چنداني ندارند كه مذاكرات به نتيجه برسد و اكنون احتمال ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت بيشتر شده است.
موسويان در مورد صدمات احتمالي تحريم اقتصادي بر ايران گفت: تا زماني كه ايران به عنوان عضو پيمان منع گسترش سلاح هاي غيرمتعارف به اجراي مفاد آن پايبند است شوراي امنيت نمي تواند اقدامي جدي عليه ايران صورت دهد زيرا اختيارات سازمان ملل متحد در چارچوب قوانين و مقررات بين المللي قراردارد نه فراتر از آن.
وي افزود: ايران به تعهدات خود در چارچوب اين پيمان عمل مي كند و آماده همكاري است و از خود شفافيت نشان مي دهد پس نمي توان از ايران انتظار داشت كه برنامه غني سازي اورانيوم خود را براي هميشه متوقف كند.
دبير كميته سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي همچنين در مصاحبه با شبكه دوم سيما اظهار داشت: اگر بخواهد پرونده مان به شوراي امنيت برود، اولاً آن اجماع گذشته ديگر وجود ندارد چون نگراني ها برطرف شده؛ روسيه، چين، غيرمتعهدها و خيلي از كشورهاي ديگر مي دانند كه ايران بمب هسته اي ندارد كه بخواهد مجازات شود؛ حال مي خواهد پرونده به شوراي امنيت هم برود، برود.
وي افزود: بالاخره يك كشور مي داند هزينه چه چيزي را مي پردازد. آن روز ممكن بود ما هزينه چيزي را بپذيريم كه اتهام بود، يعني بمب هسته اي داريم و امروز همه چيز روشن شده است.موسويان در خصوص اظهارات افرادي چون هانس بليكس كه در مصاحبه با تلويزيون آلمان اعلام كرده بود غني سازي اورانيوم حق ايران است و تأثير آن بر ميزان چانه زني كشورمان خاطرنشان كرد: اين اظهارات نقش مؤثري دارند؛ در تمام رايزني هاي ديپلماتيكي كه ما داريم ما در مورد اين حق بيش از همه چيز بحث مي كنيم و اصرار داريم؛ همزمان هم داريم به طرف هاي مذاكره شونده مي گوييم كه ايران در مورد اعتمادسازي راجع به اينكه فعاليت هاي غني سازي اش در آينده هيچگاه به سمت سلاح هسته اي انحراف پيدا نخواهد كرد، كاملاً باز است و با آغوش باز در اين زمينه آماده است تا مذاكره و همكاري كند.

سینا 555
Monday 1 November 2004, 04:18AM
ما را به كجا مي برند ؟!
حسين شريعتمداري


تعجب نكنيد! -و ترديد هم-!! كه اگر در چالش هسته اي كشورمان به روال كنوني ادامه دهيم و از بستري كه طي دو سال اخير در آن حركت كرده ايم خارج نشويم، ديگر اين پرسش برخاسته از عزت معنا و مفهومي ندارد كه «مي خواهيم به كجا برويم؟»، بلكه اين سؤال آميخته به ذلت در ميان خواهد بود كه «ما را به كجا مي برند؟».

تلخي اين واقعيت به اندازه اي آشكار است كه فقط با يك نگاه گذرا به راه طي شده و ارزيابي مختصات نقطه اي كه امروزه در آن ايستاده ايم، قابل درك است، بي آنكه به ذهن پيچيده و محاسبات تو در تو نيازي باشد و يا فهم آن بدون دسترسي به اخبار طبقه بندي شده و گزارش هاي محرمانه امكان پذير نباشد.

در اين باره، پيش از اين و از نخستين روزهاي آغاز چالش هسته اي كشورمان، اگر چه مطالب مستندي داشته و بسياري از آنچه امروزه با آن روبرو هستيم را پيش بيني -و نه پيش گويي- كرده بوديم، ولي اكنون و در پي پيشنهاد اخير سه كشور اروپايي- بخوانيد آمريكا، اتحاديه اروپا و لابي صهيونيست ها- گفتني هاي ديگري نيز هست.

1- مخالفت مسئولان محترم كشورمان با پيشنهاد خروج از پيمان منع توليد و گسترش تسليحات اتمي -NPT- در حالي است كه هم اكنون در عمل و آشكارا از اين پيمان خارج شده و بيرون از معاهده مزبور به چالش با سه كشور اروپايي مشغول هستيم. توضيح آنكه؛ مطابق مواد 3، 4، 5 و 6 اساسنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي، مسئوليت «راست آزمايي» درباره اطلاعات هسته اي كشورهاي عضو NPT و تصميم گيري پيرامون مجازات ها، مبادله تجهيزات و ساير فعاليت هاي هسته اي كشور عضو، برعهده آژانس بين المللي انرژي اتمي است كه با تكيه بر مفاد NPT، اصول تصريح شده در اساسنامه آژانس و پادمان هاي مربوطه انجام مي پذيرد. با توجه به صراحت اصول يادشده، مذاكره و چانه زني ايران اسلامي با سه كشور اروپايي درباره پرونده هسته اي كشورمان، وجاهت قانوني ندارد و اين مذاكرات بيرون از چهارچوب آژانس و خارج از مفادNPT و پادمان 153 كه ميان جمهوري اسلامي ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي منعقد شده است، صورت مي پذيرد. به بيان ديگر، مطابق قوانين جاري و روال پذيرفته شده در معاهدات بين المللي -كنوانسيون 1969 وين- طرف تعامل و يا چالش و چانه زني ما در پرونده هسته اي كشورمان، آژانس بين المللي است و تنها آژانس مي تواند نسبت به صلح آميز و يا غيرصلح آميز بودن فعاليت هسته اي كشورهاي عضو، اظهارنظر كند و فقط اين اظهارنظر ملاك و ميزان ارزيابي درباره فعاليت هسته اي كشورهاي عضو خواهد بود.
اكنون بايد پرسيد كه مسئولان محترم كشورمان با كدام استناد قانوني، سه كشور اروپايي را به عنوان طرف مذاكره درباره پرونده هسته اي ايران انتخاب كرده و سرنوشت اين پرونده را به نقطه نامطلوب و مخاطره آميز كنوني كشيده اند؟! پرسشي كه علي رغم منطقي بودن آن، هنوز بي پاسخ مانده است.

2-نكته درخور توجه و تعيين كننده اين كه، اظهارنظرها، بازرسي ها و پيشنهادها و تصميم گيري هاي آژانس، مطابق تأكيدي كه در مقدمه معاهده منع توليد و گسترش تسليحات هسته اي و مذاكرات منجر به تدوين آن آمده است، در دو بخش فني و حقوقي صورت مي پذيرد كه دامنه اي مشخص و تعريف شده دارد و سليقه ها و اعمال نظرهاي سياسي، نمي توانند و يا به سختي مي توانند در نتيجه ارزيابي انجام شده در اين دو عرصه -حقوقي و فني- دخالت داشته باشند ولي هنگامي كه بيرون از چهارچوب قوانين آژانس و معاهده NPT با كشورهاي ديگر -به اعتبار قدرت و دامنه نفوذ آنها- به مذاكره مي نشينيم، با دست خود، رسيدگي به پرونده را از دايره حقوقي و فني خارج كرده و زمينه را براي اعمال نفوذ سياسي و باج خواهي آمريكا و متحدانش فراهم آورده ايم. يعني دقيقاً، همان شرايطي كه امروزه با آن روبرو هستيم.
برخي از مسئولان محترم در مصاحبه ها و اظهارنظرهاي خود، از اينكه پرونده هسته اي كشورمان سياسي شده است، گلايه مي كنند كه با عرض پوزش بايد گفت؛ اين آشي است كه خود شما پخته ايد! و گلايه كنوني تان يادآور داستان آن درويش در مثنوي ملاي رومي است كه رندان «خر»ش را ذبح كرده و مجلس آراسته بودند و درويش بي خبر از همه جا، با صوفيان رند در رقص و سماع هم آواز شده و همصدا با آنان نغمه «خر برفت و خر برفت» ساز كرده بود و چون صبحدم از خادم خانقاه، «خر» خود طلب كرد، خادم، رقص و سماع شب پيش به يادش آورده و با تعجبي رندانه او را گفته بود كه دوش؛
«خود همي گفتي كه خر رفت، اي پسر
از همه گويندگان با ذوق تر»!
البته، اگر چه اين حالت شكننده را خود مسئولان محترم پديد آورده اند ولي بديهي است كه نبايد گفت «خود كرده را تدبير نيست»! چرا كه «خود مسئولان» از «خود ملت» جدا نيست.

3-ممكن است گفته شود -و گفته اند- كه مذاكره بيرون از NPT با سه كشور اروپايي به منظور جلب اعتماد آنها از صلح آميز بودن فعاليت هسته اي كشورمان و بهره گيري از نفوذ آنان براي مختومه شدن هرچه سريعتر پرونده هسته اي ايران در شوراي حكام بوده است كه باز هم، با عرض پوزش بايد گفت، اين نيز، عذر بدتر از گناه است، چرا كه براساس شواهد و اسناد موجود و با توجه به بازرسي هاي انجام شده از تأسيسات هسته اي كشورمان و نيز با استناد به گزارش هاي آژانس، سه كشور اروپايي و قدرت هاي پشت صحنه آنها از صلح آميز بودن فعاليت هسته اي ايران اسلامي اطمينان كامل دارند. بنابراين، «خواب» نبوده اند كه با هشدار و نهيب بيدارشان كنيم، بلكه خود را به خواب زده اند و بديهي است آنان كه خود را به خواب زده اند برخلاف آنها كه واقعاً به خواب رفته اند، با نهيب و هشدار، بيدار نمي شوند و همچنان به خواب بودن تظاهر مي كنند. آيا اين نكته بديهي از نگاه مسئولان محترم كشورمان پنهان بوده است؟! مگر پيش از اين، برخي از مقامات رسمي سه كشور اروپايي، همصدا با مقامات آمريكايي با صراحت اعلام نكرده بودند كه حتي فعاليت صلح آميز هسته اي كشورمان را برنمي تابند؟

4-گفته شده -و متأسفانه هنوز هم مي گويند- كه هدف از مذاكره با سه كشور اروپايي، حل اختلافات و برخي از سوءتفاهم هاي پديدآمده در فعاليت هسته اي كشورمان بوده است. كه بايد گفت؛ مطابق بند «الف» از ماده 17اساسنامه آژانس، «هر مسئله يا اختلافي كه مربوط به تفسير يا اجراي اساسنامه باشد و از طريق مذاكره- منظور، مذاكره كشور عضو با آژانس است و نه مذاكره با كشور يا كشورهاي ثالث- حل نشود، موضوع مورد اختلاف مطابق اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري، به ديوان مزبور ارجاع مي گردد.»
بنابراين، جمهوري اسلامي ايران مي توانست -و هنوز هم مي تواند- با استناد به بند فوق از ماده 17 اساسنامه آژانس، مسائل مورد اختلاف خود با آژانس را به ديوان داوري بين المللي ارجاع دهد تا ناچار به پذيرش زورگويي و باج خواهي آمريكا و متحدانش نباشد.

5-با توجه به نكات فوق بايد از مسئولان محترم كشورمان پرسيد كه اگر با خروج از NPT مخالف هستيد چرا راه حل پرونده هسته اي كشورمان را بيرون از اين معاهده جستجو مي كنيد و چرا با كنار گذاشتن مفاد NPT به مذاكره با سه كشور اروپايي تن داده ايد؟ و اگر اين معاهده را معتبر و كارگشا نمي دانيد، چرا با صراحت خروج جمهوري اسلامي ايران از NPT را اعلام نمي كنيد؟! و بالاخره، اين تناقض چگونه قابل حل است كه از يك سو با خروج از NPT مخالفت مي كنيم و سه كشور اروپايي نيز اين خروج را غيرقابل تحمل! مي دانند و از سوي ديگر، نه فقط ايران كه سه كشور اروپايي انگليس، فرانسه و آلمان نيز راه حل پرونده هسته اي كشورمان را بيرون از معاهده مزبور جستجو مي كنند؟!

6- اكنون بايد ديد كه سه كشور اروپايي در آخرين پيشنهاد خود به ايران، چه خوابي براي فن آوري هسته اي كشورمان ديده اند. نگاهي هر چند گذرا به متن پيشنهادي اين سه كشور كه روز پنج شنبه 30مهر /21اكتبر در وين-و بعد از مشورت با كشورهاي موسوم به G8-تسليم نمايندگان جمهوري اسلامي شده است به وضوح نشان مي دهد كه آخرين مواضع آنان، ترجمان ديگري از نخستين مواضع آنهاست و تنها تفاوت مشهود آن است كه حريف در پيشنهاد اخير خود، بي نقاب تر از هميشه ظاهر شده و آنچه را كه از ابتدا در پرده دنبال مي كرد، امروزه بي پرده به ميدان آورده است، و آن، در يك جمله، محروميت كشورمان از فن آوري هسته اي صلح آميز است.
سه كشور اروپايي، از پيشنهاد اخير خود، با عنوان يك بسته
-PACKAGE- ياد مي كنند كه اجزاء و محتويات آن هر دو بخش هديه و تهديد يا به تعبير خودشان هويج و چماق
-CARROT AND STICK- را با هم دارد. اما، وقتي به متن پيشنهاد و محتويات اين «بسته» مراجعه مي كنيم، به وضوح ديده مي شود كه در آن، «هويج»ها نيز «چماق»اند!، هديه ها را از كيسه خودمان بيرون آورده اند و چماق ها را با پررويي و زورگويي بر فراز سرمان گرفته اند.
هديه ها، تماماً و بدون استثناء-تأكيد مي شود كه بدون استثناء- «نسيه» هستند و حريف براي تحقق آنها هيچ تضميني نمي دهد و اما، در مقابل، براي فرود آوردن چماق ها، از گرفتن انواع تضمين و تعهد رسمي و غيرقابل بازگشت، كوتاهي نكرده اند. به بيان ديگر، «وعده» آورده اند و «تعهد» طلب مي كنند.
به نمونه هايي از آنچه در اين «بسته» آورده اند، توجه كنيد. به يقين با ما هم عقيده مي شويد كه بايد در مقابل اين پيشنهاد، از شدت تأسف، خنديد.


ادامه

سینا 555
Monday 1 November 2004, 04:19AM
7- از ايران خواسته اند كه تمام برنامه ها و فعاليت هاي مربوط به غني سازي و پردازش اورانيوم را به گونه اي كه براي جامعه بين المللي قابل اثبات باشد، متوقف كند!
در اين بخش از شگرد عمليات رواني موسوم به پله دوم
-SECOND STEP- كه در تنظيم متن هاي حقوقي فريبكارانه متداول است، استفاده شده. بدين معني كه محروميت از يك حق قانوني و طبيعي را، قطعي و بدون ترديد تلقي كرده و با ناديده انگاشتن اين حق- پله اول- بر خواسته غيرقانوني خود- پله دوم- تأكيد ورزيده اند. با اين توضيح كه غني سازي اورانيوم را كه مطابق مفاد NPT، حق قانوني و طبيعي كشورمان است، ناديده گرفته و توقف آن را- كه غيرقانوني است- حق خود دانسته و سپس براي اطمينان مجامع بين المللي از آنچه به ناحق آن را قانوني تلقي كرده اند، خواستار تعهد و تضمين شده اند!
به بيان ديگر، براساس كدام منطق حقوقي و قانوني، ملزم به توقف غني سازي اورانيوم هستيم كه اتحاديه اروپا براي اطمينان جامعه بين المللي از توقف اين چرخه، «تعهد قابل اثبات»! مي خواهد؟!

8- در بخش ديگري از اين پيشنهاد آمده است: تعليق كامل و همه جانبه غني سازي اورانيوم تا هنگامي كه ما-سه كشور اروپايي- با ايران به توافق بلندمدت نرسيده ايم، نامحدود خواهد بود!
بايد پرسيد، توافق بر چه اساس و با چه معيار و ملاك؟ اگر اين توافق بر پايه اطلاعات و اخبار فني و ملاك هاي قانوني و حقوقي باشد، كه مطابق مفاد صريح NPT و اساسنامه آژانس، حصول به توافق در اين زمينه برعهده و در حوزه مأموريت تعريف شده آژانس بين المللي است و به سه كشور اروپايي ربطي ندارد. و اما، اگر، توافق سياسي مورد نظر باشد- كه هست- توافق سياسي معيار و ملاك تعريف شده اي نداشته و تنها به سليقه سياسي طرفين بستگي دارد، بنابراين، چه تضمين قابل قبولي براي رسيدن به اين توافق وجود دارد؟ و آيا ترجمان ديگر اين پيشنهاد، توقف كامل و هميشگي غني سازي اورانيوم و محروميت دايمي ايران از فن آوري هسته اي نيست؟!

9- در ادامه اين درخواست غيرقانوني و باج خواهانه آمده است «اگر ايران به توافقات خود- يعني توقف كامل چرخه توليد سوخت اتمي- عمل كند، ما-سه كشور اروپايي- با توجه به بند 2 از معاهدهNPT، حق ايران را براي توسعه و تحقيق در امور توليد و كاربرد هسته اي در زمينه مقاصد صلح آميز به رسميت مي شناسيم و از همكاري ايران و روسيه در امور راكتورهاي برقي و مديريت تهيه سوخت حمايت مي كنيم»!
توسعه و تحقيق در امور توليد و كاربرد هسته اي، حق قانوني ايران است كه با عضويت در پيمانNPT براي اين كشور تثبيت گرديده و برخورداري از اين حق، نيازي به موافقت سه كشور اروپايي ندارد. عجيب-و البته خنده دار- اينكه در اين بخش تأكيد شده است، اين حق را با توجه به بند 2 از پيمان NPTبه رسميت خواهند شناخت! كه بايد پرسيد، اگر ايران عضو NPTهست- كه هست- به طور طبيعي و قانوني از اين حق برخوردار است و اگر عضو اين معاهده نيست، چرا با استناد به عضويت ايران در NPT، پرونده هسته اي كشورمان را به چالش كشيده اند؟!
و اما، از سوي ديگر، همكاري ايران و روسيه در ساخت و راه اندازي راكتورهاي هسته اي، براساس قرارداد رسمي و ثبت شده فيمابين دو كشور صورت مي پذيرد و اين قرارداد اولا به لحاظ قانوني، از ارزش و اعتبار بيشتري نسبت به توافق سه كشور اروپايي برخوردار است و ثانياً، اين قرارداد، در چهارچوب معاهده NPTمنعقد گرديده و ادامه آن نيازي به توافق اتحاديه اروپا ندارد.

10- در بخش ديگري آمده است «ما، آماده ايم تا به ايران براي دسترسي به بازارهاي جهاني، براساس NSG/G8- گروه تهيه كنندگان تجهيزات و سوخت اتمي- تضمين سياسي بدهيم و در مقابل، ايران نيز بايد تضمين بدهد كه سوخت مصرفي براي بازيافت و پردازش مجدد به خارج از ايران منتقل شود»!
در اين باره بايد گفت كه جمهوري اسلامي ايران از چند سال قبل به لطف خداي سبحان و همت برخاسته از ايمان دانشمندان جوان خود، به ساخت و توليد بيش از صدها قلم از تجهيزات هسته اي دست يافته است، بنابراين چه اروپايي ها و صهيونيست ها بخواهند و چه نخواهند، كشور ما هم اكنون جزو گروه توليدكنندگان تجهيزات و سوخت اتمي -NGS- است و نيازي به اجازه اروپا براي دسترسي به بازارهاي جهاني ندارد. و اما، از سوي ديگر، اين حق، براساس مواد 2و 4 معاهده NPT براي ايران اسلامي تثبيت شده است. بنابراين بسيار مسخره است كه اروپايي ها، اهداي حق مسلم خودمان را به عنوان يك «امتياز» و «هديه» و به قيمت تسليم شدن و ذلت پذيري كشورمان، به خودمان پيشنهاد مي كنند!
11
-در متن اين پيشنهاد تأكيد شده است كه «ما از اقدامات ايران براي راه اندازي تحقيقات آب سبك، حمايت مي كنيم»! اين به اصطلاح امتياز! در حالي است كه ايران به فن آوري «آب سنگين» دست يافته است و فن آوري آب سبك، اگر چه تكنولوژي تقريباً متفاوتي دارد ولي دسترسي به آن براي توليدكننده آب سنگين، قبل از آنكه دشواري تكنولوژيك داشته باشد، به اراده و تصميم نياز دارد.

12-رسواترين و در همان حال، مضحك ترين قسمت از اين طرح پيشنهادي، بخش مربوط به تروريسم و موادمخدر است. در اين بخش، سه كشور اروپايي -شايد بي آنكه متوجه باشند- پرده از چهره زشت و مشمئزكننده خود برداشته و به ماهيت رسواي شعارهاي دهان پركن آمريكا و متحدانش درباره مبارزه با تروريسم و موادمخدر اعتراف كرده اند، بخوانيد؛
«ما، با ايران در مورد ممانعت از اقدامات تروريستي، با در نظرگرفتن ضوابط قانوني و مقررات مربوطه همكاري خواهيم كرد و گروه مجاهدين خلق -منافقين- از نظر ما، يك گروهك تروريستي باقي خواهد ماند.»!!
اگر چه، رسوايي شعار «مبارزه با تروريسم» غرب در كلمه به كلمه اين پيشنهاد موج مي زند ولي اشاره به چند نكته در اين زمينه عبرت انگيز است.
الف: اگر آمريكا و متحدانش، سازمان منافقين را تروريست مي دانند -كه هست- چرا اعلام مي كنند فقط در صورتي اين گروهك را تروريسم تلقي خواهند كرد كه جمهوري اسلامي ايران به خواسته غيرقانوني اتحاديه اروپا تن بدهد؟!
ب: اگر گروهك تروريستي منافقين در اختيار آمريكا و متحدانش نيست چگونه مي خواهند نسبت به جلوگيري از عمليات تروريستي اين گروهك عليه ايران اسلامي، تضمين بدهند؟ و اگر اين گروهك در اختيار آنهاست كه پيشنهاد مورد اشاره، اعتراف صريح آنان به حمايت از تروريسم است، بنابراين چرا شعار مبارزه با تروريسم آنها به گوش فلك رسيده است؟!

13- بخش ديگري از رسوايي اتحاديه اروپا را مي توان در اين پيشنهاد مشاهده كرد. آنجا كه تأكيد مي كنند؛
«در صورت موافقت ايران با توقف غني سازي اورانيوم، ما-آمريكا و اروپا- براي تقويت همكاري با ايران در راستاي مبارزه با تمامي انواع و اشكال قاچاق موادمخدر همكاري خواهيم كرد.»
اين پيشنهاد بار ديگر و اين بار با صراحت بدون ابهامي تأكيد مي كند كه جريان خانمانسوز توليد و قاچاق موادمخدر، تحت نفوذ و مديريت مستقيم آمريكا و متحدانش صورت مي پذيرد. چرا كه، براساس منشور سازمان ملل متحد و دهها معاهده و كنوانسيون ديگر، مبارزه با توليد و قاچاق موادمخدر وظيفه تمامي دولت هاست و اينكه اتحاديه اروپا وعده مبارزه با آن را مشروط به پذيرش خواسته نامشروع خود از ايران اسلامي كرده است به وضوح نشان مي دهد كه آنها علي رغم برخورداري از توان و امكانات لازم براي مبارزه با موادمخدر، به اين مبارزه دست نمي زنند. و از توليد و قاچاق موادمخدر علاوه بر درآمدهاي كلان و نامشروع، به عنوان يك اهرم نيز در موارد خاص استفاده مي كنند.

14- تلاش براي عاري كردن خاورميانه از سلاح هاي كشتارجمعي و... يكي ديگر از وعده هاي اتحاديه اروپاست كه ميزان صداقت آنها در اين زمينه را مي توان از آنچه امروزه بر سر عراق و افغانستان آورده اند و چشم پوشي توأم با همراهي آنان در حمايت از رژيم اشغالگر قدس و قتل عام مردم مظلوم فلسطين مشاهده كرد!

15- و اما، بخش پاياني و تهديد اصلي در طرح سه كشور اروپايي، آن است كه؛
«اگر ايران به تعهدات خود عمل نكند، پرونده به شوراي امنيت ارجاع خواهد شد و ما از اين اقدام حمايت مي كنيم... شوراي امنيت مي تواند مسئله تعليق را به عنوان حكم الزام آور عليه ايران صادر كند و آژانس را براي انجام بازرسي در ايران تقويت كند. اگر ايران درخواست شوراي امنيت را رد كند، شورا بايد تدابير مناسبي با استناد به ماده 41 منشور سازمان ملل اتخاذ كند.»
درباره احتمال ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد، كه همواره به عنوان يك «تهديد» عليه كشورمان مطرح بوده است، پيش از اين مطالبي داشته ايم...
و اما ماده 41 منشور سازمان ملل متحد -كه در طرح اتحاديه اروپا به آن اشاره شده است- بيرون از موضوع مورد چالش ميان ايران و آژانس است. ماده 41، يكي از مواد 13گانه فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد است كه موضوع آن «اقدام در مورد تهديد صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز» است.
با اين توضيح كه اگر كشوري با دست زدن به اقداماتي نظير جنگ افروزي، تجاوز به خاك ديگران و يا استفاده از سلاح هاي كشتارجمعي، صلح جهاني را به خطر انداخت، شوراي امنيت با استناد به مواد 13گانه اين فصل، از جمله ماده 41، مي تواند براي بازگرداندن صلح و امنيت -توجه شود كه براي بازگرداندن صلح و امنيت- دست به اقدامات تنبيهي و مجازات هايي بزند- بنابراين، اگر هم، ديدگاه اتحاديه اروپا را بپذيريم كه فن آوري هسته اي ما به سوي تسليحاتي مي رود! مادام كه بمب اتمي نساخته و از آن استفاده نكرده ايم، شوراي امنيت سازمان ملل نمي تواند عليه كشورمان به ماده 41 منشور سازمان ملل استناد كند.

16-با توجه به نكات فوق، آيا مي توان كمترين ترديدي داشت كه آمريكا و متحدانش، براي كشورمان نسخه ذلت پيچيده و كاسه زهر تدارك ديده اند؟! و آيا چاره كار، فقط در قطع مذاكرات با اتحاديه اروپا، تعيين ضرب الاجل براي آژانس و نهايتاً خروج از NPT با استناد به ماده 10 اين معاهده نيست؟

17-و بالاخره، در حالي كه از مجلس محترم هفتم انتظار مي رفت كه در مقابل باج خواهي آمريكا و متحدانش دست به اقدامي بزند، امروز از سوي تعدادي از نمايندگان طرحي ارائه و به تصويب رسيد كه در آن بر ضرورت دسترسي ايران به فن آوري صلح آميز هسته اي تأكيد گرديده! اين طرح، نه فقط هيچ دستآوردي ندارد، بلكه تلاش براي قانوني كردن حقي است كه پيش از اين با عضويت ايران در معاهده NPT، به دست آمده است.
با عرض پوزش بايد گفت كه استدلال برخي از موافقان اين طرح، -بگونه چشمگيري- غيركارشناسي و برخاسته از ساده انديشي بود. يكي از نمايندگان اصرار داشت كه قانوني شدن تلاش دولت در دسترسي به فن آوري هسته اي، مي تواند پشتوانه هيئت مذاكره كننده باشد... ظاهراً ايشان فراموش كرده اند كه اولاً؛ اين حق بعد از ورود ايران به NPT براي كشورمان تثبيت شده است و ثانياً؛ تصويب اين طرح به مفهوم غيرقانوني بودن فعاليت هسته اي كشورمان طي بيست و چند سال اخير است... درباره اين طرح بعدها مطالبي خواهيم داشت.

سینا 555
Friday 5 November 2004, 03:40AM
نگراني از برنامه اتمي ايران نه جهاني است و نه مستند!

رئيس شوراي امور جهاني سانديه گو در نورث كانتي آمريكا گفت: نگراني از بابت بلندپروازي هاي هسته اي ايران نه جهاني است و نه برپايه نشانه هاي محكم و قاطعي در اين خصوص كه ايران قصد توسعه و توليد سلاح هاي هسته اي را دارد، استوار است.
«كام ضرابي» در گفت وگو با خبرگزاري فارس با اشاره به اين كه طرح هاي ايران براي توسعه تكنولوژي هسته اي درحقيقت به تشويق و پيشنهاد مشاوران فني آمريكا و حدود 40سال پيش در دوران حكومت پهلوي آغاز شده است گفت: بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران ساخت اولين راكتور هسته اي براي توليد الكتريسيته با حمايت فني روسيه در جنوب ايران ازسرگرفته شد و از آن زمان تاكنون چندين سايت ديگر نيز براي توليد انرژي هسته اي طراحي گرديده است.
وي اظهار داشت: ايران كشوري است با 70ميليون نفر جمعيت و منابع طبيعي بسيار عظيم كه ازجمله شامل كاني هاي اورانيوم مرغوب مي باشد و همچنين يكي از بزرگترين منابع نفت و گاز جهان را داراست؛ دانشگاه هاي فني ايران در ميان بهترين دانشگاه هاي جهان قرار دارند و دانشمندان ايراني كه عمدتاً در غرب تحصيل كرده اند و آنجا آموزش ديده اند واجد بالاترين و بهترين شرايط و صلاحيت در حوزه هاي مربوط خود مي باشند. به عبارت ديگر ايران امروز هيچ كمبود داخلي از نظر مواد خام يا كارشناسان جهت توسعه صنعت هسته اي خود ندارد كه مجموعه اين اطلاعات به درك موضوع كمك خواهد كرد.
ضرابي با تأكيد بر اين كه ايران از نخستين امضاكنندگان پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي بود و از همان ابتدا اعلام داشت كه تكنولوژي هسته اي آن صرفاً براي مقاصد صلح آميز است، اظهار داشت: همين امر برخورداري ايران از حمايت تكنولوژيكي و كمك اعضا باشگاه هسته اي جهان به اين كشور را تضمين مي كند.
وي ادامه داد: اينها مسائلي است كه اين روزها تغيير كرده است و «از قرار معلوم» يك نگراني جهاني ازبابت بلندپروازي هاي هسته اي ايران وجود دارد. من اصطلاح «از قرار معلوم» را به كار بردم به اين علت كه اين نگراني ها نه جهاني است و نه برپايه نشانه هاي محكم و قاطعي در اين خصوص كه ايران قصد توسعه و توليد سلاح هاي هسته اي را با نقض معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي(NPT) دارد، استوار است.
ضرابي افزود: نتيجه فشارهاي دولت آمريكا به آژانس بين المللي انرژي اتمي منجر به چندين دور بازرسي مقامات آژانس از فعاليت هاي مربوط به تحقيقات هسته اي ايران و نتيجه هر دور بازديد، گزارشي شد كه ادعاهاي ايران را ثابت كرد.
وي اظهار داشت: با عنايت به اين كه با سرنگوني رژيم عراق يك منبع اصلي نگراني براي اسرائيل از بين رفته است و لبنان و سوريه هم توان برابري با نيروي نظامي اسرائيل را ندارند لذا رژيم صهيونيستي ايران را به عنوان سرسخت ترين دشمن خود در منطقه مي داند كه هنوز باقي است.
ضرابي افزود: اسرائيل هرگز دلواپسي خود را از بابت پتانسيل ايران به عنوان يك قدرت نظامي كه ممكن است تفوق بدون چالش اسرائيل را بلااثر سازد مخفي نكرده است. ايران هم نگراني هاي امنيتي خاص خود را دارد كه در رأس آن اسرائيل است نه فقط به اين خاطر كه ممكن است اسرائيل تهديدهاي حمله به تأسيسات هسته اي ايران را عملي سازد بلكه به خاطر تأثير كاملاً بارز منافع اسرائيل بر سياست آمريكا در خاورميانه است.
وي تصريح كرد: ايران بر اين ايده پاي مي فشارد كه حق دارد در انواع تحقيق و توسعه كه از جمله شامل توليد سوخت هسته اي براي تأسيسات توليد انرژي مي شود، براساس معاهده NPT مشاركت و از آنها بهره مند شود. اين درحالي است كه ايران براساس پروتكل الحاقي آژانس بين المللي انرژي اتمي (IAEA) اجازه بازرسي هاي سرزده را به بازرسان آژانس داده است كه آنها هم تاكنون هيچ موردي از نقض مقررات NPT مشاهده نكرده اند.
ضرابي با طرح پرسشي تأكيد مي كند كه آيا همه موارد فوق دليل و گواهي براي اين نيست كه ايران به فعاليت هاي مربوط به توليد سلاح هاي هسته اي نمي پردازد؟
رئيس شوراي امور جهاني سانديه گو در نورث كانتي در رد اين ادعا كه چون ايران داراي منابع غني نفت و گاز است و نيازي به انرژي هسته اي ندارد گفت: روسيه، انگلستان و آمريكا به اندازه كافي سوخت هاي فسيلي را ذخيره كرده اند و چندين تأسيسات هسته اي نيز دارند. انرژي هسته اي از كارايي بالايي برخوردار بوده كه در عين حال ارزان، تميز و منبع انرژي آينده جهان مي باشد. بنابراين هر كشوري كه ظرفيت و توانايي توسعه چنين تكنولوژي را دارد، نبايد و نمي توان آن را از دستيابي به وسايل جديد توليد انرژي محروم ساخت.
ضرابي با طرح پرسش ديگري در اين خصوص كه چه كسي مي تواند حق كشورها را در حفظ امنيت مرزهاي خود در برابر تهاجمات انكار كند، مي گويد: ايران كشوري است كه هرگز به همسايگان خود تجاوز نكرده است درحالي كه صدام به اين كشور حمله كرد و از سوي اسرائيل نيز تهديد مي شود و در عين حال در مخمصه اسرائيل- آمريكا قرار دارد. اسرائيل كه يك رژيم مسلح خشونت طلب با زرادخانه هاي عظيم هسته اي و ديگر اشكال ممنوعه بين المللي سلاح هاي كشتار جمعي است، بزرگترين منبع تهديد و نگراني در خاورميانه محسوب مي شود. براين اساس آيا اسرائيل تنها رژيمي است كه حق دارد به اين حد از تجهيزات براي دفاع از خود مجهز شود؟
وي در ادامه مي افزايد: روشن است كه قدرت هولناك و مخوف اسرائيل و توانايي حمله به هر نقطه روي نقشه با استفاده از سلاح هاي هسته اي خود به عنوان يك عامل بازدارنده، آن رژيم را در برابر هر تهديدي در منطقه حفظ خواهد كرد. پس چگونه مي توان حق ايران را براي دستيابي برابر هسته اي با دشمن مغرور خود يعني اسرائيل انكار كرد؟ چرا درحالي كه دفاع از اسرائيل توسط آمريكا و متحدان غربي اش تضمين شده است، نياز به داشتن سلاح هاي هسته اي و موشك هاي دوربرد دارد؟ چرا اسرائيل در برابر اين اتهامات قرار نمي گيرد كه انباشت هاي جاه طلبانه نظامي- از جمله زيردريايي هاي مسلح به سلاح هاي هسته اي آن رژيم ممكن است براي مقاصد حمله و هجوم باشد؟

صبح
Tuesday 9 November 2004, 08:52PM
ديپلمات‌هاي ما شيرند، اروپايي‌ها شكار!!
--------------------------------------------------------------------------------
http://www.baztab.com/tmp/upload/1664.jpg
مسيح مهاجري
--------------------------------------------------------------------------------
۱۹ آبان ۱۳۸۳ - بعد از ظهر ۱۷:۳۲ تعداد بازديد : 147 كد خبر : ۱۸۰۱۶مذاكرات هسته اي پاريس پس از 20 ساعت گفت وگوهاي فشرده به عقب نشيني هيئت ايراني منجر شده است . مطابق تفاهمات , نمايندگان 4 كشور شامل جمهوري اسلامي ايران , فرانسه , انگليس و آلمان قرار است نتايج مذاكرات و تفاهم مقدماتي كارشناسان را با مقامات ارشد كشورهاي خود در ميان بگذارند و درصورت پذيرش , آنرا اعلام نمايند. نكته اصلي اين است كه هيئت ايراني يكبار ديگر تعليق غني سازي را پذيرفته و اين بر خلاف شعارهايي است كه تاكنون داده شده است .
سخنگوي هيئت مذاكره كننده ايراني براي مصرف داخلي تصريح كرده است كه 90 درصد وقت مذاكرات پيرامون پيشنهادهاي دهگانه جمهوري اسلامي ايران گفت وگو شده و 8 محور از پيشنهادات ايران پذيرفته شده است . وي مطابق معمول , طرف ايراني را « طرف پيروز » معرفي كرد و از موفقيت هاي هيئت خود سخن ها گفت و از جمله خاطرنشان ساخت كه توافق 3 كشور با حمايت از پذيرش ايران در سازمان تجارت جهاني و همچنين از سرگيري مذاكرات تجاري اروپا با ايران , در صدر فهرست خواسته هاي جمهوري اسلامي ايران قرار داشته كه مورد پذيرش طرف اروپائي نيز قرار گرفته است .
اگرچه جزئيات بيشتري درباره محورهاي مورد توافق طرفين منتشر نشده , ولي آگاهي از همين مفاد نيز باندازه كافي براي جمع بندي و تجزيه و تحليل قضايا , از بطن و متن ماجراي مذاكرات پاريس خبر مي دهد و ثابت مي كند كه توافقات پاريس هم از قماش تفاهمات تهران و بروكسل است ! چرا كه اگر بالاترين خواسته هاي طرف ايراني , همفكري اين 3 كشور با ايران و حمايت از پذيرش ايران در سازمان تجارت جهاني و از سرگيري مذاكرات تجاري اروپا با ايران باشد , در واقع طرفهاي اروپائي باز هم كلاه گشادتري بر سر طرف ايراني گذاشته اند و حتي چنين وانمود كرده اند كه گويا از مواضع خود عقب نشيني كرده اند! سخنگوي وزارت خارجه فرانسه در يك سياه بازي آشكار , ادعا كرده است كه گويا مذاكره كنندگان ايراني همچون شير مي غريده اند و موضع مي گرفته اند و حتما طرفهاي اروپائي هم درست مانند شكارهاي بيچاره اي كه در جستجوي راه فرار بودند , مرتبا عقب نشيني كرده و دست آخر هم تسليم شده اند! تقريبا روشن است كه تا چه اندازه چنين اظهاراتي را بايستي به حساب « مصرف تبليغاتي » براي جا انداختن اصل توافق گذاشت كه طرف ايراني بتواند آنرا در داخل كشور , يك پيروزي معرفي نمايد و حتي چنين وانمود كند كه طرفهاي اروپائي را سر جاي خودشان نشانده است ! لكن مسئله اينست كه چرا مسئولين مذاكرات , با مردم در اين زمينه صادقانه سخن نمي گويند پاسخ اين سئوال هرچه باشد , در مقطع كنوني چيزي را در پرونده هسته اي ايران تغيير نمي دهد. اما يك نكته را نمي توان كتمان كرد و آن اينكه مسير اين مذاكره , از ابتدا انحرافي بوده و هرچه بيشتر زمان مي گذرد , انحراف آن بيشتر مشخص مي شود.
3 كشور آلمان , انگليس و فرانسه ابتدا بعنوان ميانجي وارد ماجرا گرديده و در قبال حسن نيت جمهوري اسلامي ايران , تعهداتي را در تهران بصورت متقابل پذيرا شدند. اين تعهدات در مذاكرات بروكسل تكميل شد ولي بعدها با تعجب فراوان شاهد آن بوديم كه پيش نويس قطعنامه هاي ضدايراني شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي توسط همين 3 كشور تنظيم و ارائه شد. در جريان اجلاس شهريور شوراي حكام , ساير اعضاي اتحاديه اروپا به آلمان , فرانسه و انگليس اعتراض كردند كه چرا آنها بطور مستقيم در جريان مذاكرات و تفاهمات فيمابين قرار ندارند نتيجه اين اعتراض آن شد كه دور جديد مذاكرات با ايران , توسط اتحاديه اروپا صورت مي گيرد. اگرچه باز هم 3 كشور آلمان , انگليس و فرانسه در اين مذاكرات نقش اصلي را ايفا مي كنند ولي طرف ايراني بايستي مخاطب خود را اتحاديه اروپا و نماينده 35 كشور اروپائي بداند .
بدين ترتيب تدريجا انحراف عمده اي در مذاكرات بوجود آمد و در واقع طرف اصلي ما بجاي آنكه آژانس بين المللي انرژي اتمي باشد , اتحاديه اروپا شد كه در آن واحد , براي رفع و رجوع مسائل خود و تحميل شرايط دلخواه خود , با دست بازتري وارد صحنه گرديد و در ميدان عمل , بيشترين سواستفاده ممكن را بعمل آورد. اگرچه آمريكا در مذاكرات كنوني حضور ندارد ولي كاملا روشن است كه ديدگاههاي واشنگتن و حتي محدوديت هاي مورد نظر آمريكا دقيقا بعنوان چارچوب مورد قبول طرف اروپائي , در طول مذاكرات مورد توجه خاص قرار گرفته و مي گيرد.
اين يك فرصت طلائي براي 3 كشور اروپائي و مشخصا انگليس محسوب مي شود كه :
1 ـ انگليس نقش و جايگاه خود را بعنوان مجري سياستهاي واشنگتن در اروپا تثبيت نمايد و بتواند كشورهاي سركش اروپائي از جمله آلمان و فرانسه را « رام » كرده و به دنبال خود بكشاند تا « ديكته آمريكائي » را مطابق استانداردهاي انگليسي بنويسند و در عوض , امتياز بگيرند و مشكلات خود با آمريكا در جاهاي ديگر را حل كنند.
2 ـ آلمان و فرانسه بويژه پس از انتخاب مجدد بوش به رياست جمهوري آمريكا , به دنبال فرصتي براي ذوب كردن يخ ها در مناسبات فيمابين با آمريكا بوده اند. مجموعه مذاكرات پاريس , اين فرصت تاريخي را در اختيار فرانسه و آلمان قرار داده كه آنها از يكطرف به همگرائي با آمريكا جامه عمل بپوشانند و از طرف ديگر به واشنگتن بفهانند كه نبايد نقش آنها در « مناسبات جهاني قدرت » را ناديده بگيرد چون در زمينه هاي مختلف به وجود آنها نياز دارد. در واقع فرانسه و آلمان سعي دارند از اين فرصتهاي بادآورده و غيرمنتظره براي بازسازي نقش بشدت انكار شده خود در مناسبات جهاني قدرت , بهره گيري كنند و از واشنگتن اعتراف بگيرند كه بدون حضور و نقش فعال آنها چنين دستاوردي براي واشنگتن , حتي قابل تصور هم نبود. مقامات فرانسه اين روزها تصريح مي كنند كه : « موضوع امروز ما , بسيار فراتر از تفاهم با تهران است بلكه امروز اروپا توانسته است حرف و موضع خود را به كرسي بنشاند و ثابت كند كه جايگاه جهاني آنرا نبايستي ناديده گرفت » .
حتي اگر مقامات فرانسوي هم سعي در بزرگنمائي دستاوردهاي خود نداشته باشند , كاملا روشن است كه اتحاديه اروپا و بويژه انگليس , فرانسه و آلمان در اين زمينه , بهره مضاعفي از اين شرايط استثنائي برده اند. ولي سئوال اصلي اينست كه ما بعنوان يك ملت و يك نظام مستقل از مناسبات جهاني قدرت , از اين وضعيت چه سودي عايدمان شده است به راستي ما از پذيرفتن پيشنهاد ورود به اين مسير انحرافي , رها كردن مذاكره با آژانس بين المللي انرژي اتمي و فرو غلتيدن در دام گسترده شده توسط 3 كشور اروپائي و سرانجام مواجه شدن با كليت اتحاديه اروپا با 35 عضو و پذيرش ضرورت تفاهم درحدي كه قابل قبول هر 35 عضو اتحاديه اروپا باشد , چه سودي برده ايم كه اينهمه تعهدات يكجانبه و تمكين به شرايطي كه جزو آثار و تبعات فرو غلتيدن در اين دام بزرگ تلقي مي شود , را براي خود اجتناب ناپذير جلوه مي دهيم
از همان وقتي كه 3 كشور اروپائي , توافقات تهران را ناديده گرفتند و قطعنامه ضدايراني شوراي حكام را عليه ما تنظيم كردند , ما بايستي اين بازي را خاتمه مي داديم و به چيزي جز مذاكره با آژانس و فقط در چارچوب مقولات صرفا فني ـ تخصصي رضايت نمي داديم . اگرچه اين خطاي عمدي مخاطبين اروپائي را دريافتيم ولي به مذاكرات بروكسل , تن داديم و در آنجا نيز آنها گام دوم براي فريب ما را برداشتند ولي حتي پس از تنظيم پيش نويس قطعنامه دوم ضدايراني توسط اين 3 كشور اروپائي هم باز هشيار نشديم و حتي امروز هم شواهدي دال بر هشياري ما به چشم نمي خورد! واقعيت اينست كه ما از همين جا بايستي احساس نگراني كنيم و از همين مرحله , اين بازي بدفرجام را رها كنيم كه نهايتي جز وداع دائمي با فناوري غني سازي اورانيوم نخواهد داشت . اينكه ايران باز هم تعليق را بپذيرد , يك خطاي بزرگ است حتي اگر تعيين مدت آن در اختيار خود ايران باشد.
آيا اين يك گمانه زني مبتني بر بدبيني و ساده انديشي و سطحي نگري است يا برواقعيت هاي عيني و ملموسي استوار است پاسخ اين سئوال را اظهارات موذيانه محمد البرادعي , به ما مي دهد و ثابت مي كند كه مخاطبين ما « شيادان حرفه اي » و غيرقابل اعتمادي هستند كه به چيزي كمتر از كنار گذاشتن دائمي فناوري هسته اي نمي انديشند ولي سعي دارند اين هدف را قدم به قدم با در پيش گرفتن يك « سياست گام به گام » به جلو ببرند و محقق سازند.
محمدالبرادعي در تازه ترين اظهاراتش پس از آگاهي از محتوا و نتايج مذاكرات ايران و اروپا مي گويد : هر كشوري كه به اورانيوم غني شده و پلوتونيوم دسترسي داشته باشد , مي تواند ظرف چند ماه به سلاح هسته اي دست يابد. وي با تشكيك در حق كشورها براي دستيابي به فناوري غني سازي اورانيوم مي گويد : تابحال هر كشوري كه با برنامه غني سازي اورانيوم يا پلوتونيوم سروكار داشته , به يك كشور توليد كننده پنهان سلاحهاي هسته اي تبديل شده است . بنابر اين بايد يك نظارت چند مليتي بر چرخه سوخت هسته اي براي راكتورهاي كشورها وجود داشته باشد. يك كشور داراي پلوتونيوم و اورانيوم غني شده , ظرف چند ماه قادر به توليد سلاح خواهد شد.
اين سخنان دقيقا در شرايطي گفته مي شود كه هيئت ايراني شرايط تحميلي اتحاديه اروپا درمورد تعليق را پذيرفته اما حتي همين توافق يكطرفه كه به زيان ايران و به نفع غرب است نيز قرار است پيشاپيش بي ارزش معرفي گردد تا زمينه براي امتياز گرفتن هاي بعدي هموار شود. اين درحالي است كه در طول تاريخ موجوديت سازمان بين المللي انرژي اتمي , هيچ كشور ديگري بجز ايران تا اين اندازه در زير نظارت بازرسان آژانس نبوده است . بنابر گزارشات رسمي , بازرسان آژانس در طول يكسال و نيم اخير حدود يكهزار نفر روز , از تاسيسات هسته اي صلح آميز ايران بازديد داشته اند و در واقع در هر روز بطور متوسط 3 نفر بازرس آژانس در ايران بوده اند .
اين بدان معني است كه موضوع فعاليت هسته اي ايران توسط جنايتكاراني كه تنها جنايت اتمي جهان را مرتكب شده اند , مورد سئوال قرار گرفته و اتحاديه اروپا هم در اين بازيهاي ظاهري فقط در تكاپوي منافع مقطعي خود مي باشد. درك اين واقعيت تلخ به ما مي فهماند كه اين مسير مذاكره از اول انحرافي بوده و ايران از همان ابتدا نبايستي پا در اين دام گسترده مي گذاشت و امروز هم يگانه راه حل اينست كه بيش از اين , در اين مسير مذاكره و امتيازدادنهاي يكجانبه پيشروي نكنيم , زيرا بيم آن مي رود كه فردا راه بازگشتي براي آن متصور نباشد. امروز مي توان توافقي را كه هنوز قطعي نشده , كان لم يكن اعلام نمود ولي فردا براي اين كار دير است .
در واقع تمامي آنها كه بايد بدانند , مي دانند كه فعاليتهاي هسته اي جمهوري اسلامي ايران تماما صلح آميز و در چارچوب مقررات « ان پي تي » قرار دارد. اگرچه آنها در اين زمينه به قطعيت رسيده اند , ولي با بهانه جوئي و باج طلبي سعي دارند حق طبيعي ما در راه استفاده از فناوري هسته اي را از بنيان و بكلي انكار كنند و از اين رهگذر , به ابزارهاي مورد نياز خود براي اعمال فشار و حتي مجوزي براي مقابله با جمهوري اسلامي ايران مي انديشند. دقيقا به همين دليل است كه يگانه راهكار ممكن براي ما بي اعتنائي به تهديدهاي غرب و فعال نمودن چرخه سوخت هسته اي است .
منبع:روزنامه جمهوري اسلامي

سینا 555
Thursday 11 November 2004, 04:10AM
صالحي: اروپا بايد بپذيرد كه ايران توليدكننده سوخت است
هر توافقي كه با اروپا صورت بگيرد، بايد اين نكته در آن گنجانده شود كه ايران جزو كشورهاي برخوردار از فناوري توليد سوخت هسته اي است.
دكتر صالحي، نماينده پيشين ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي كه با خبرنگار كيهان گفت وگو مي كرد، تاكيد بر اين نكته را از آن رو ضروري دانست كه معتقد بود در بهار سال آينده NPT قطعاً مورد تجديدنظر قرار خواهد گرفت و محتواي آن بي ترديد تبعيض آميزتر خواهد شد.
صالحي در اين باره افزود؛ در پيشنهادات غربي ها درباره اصلاح NPT اين مورد وجود دارد كه كشورهايي كه تا تاريخ تصويب آن اصلاحيه (ارديبهشت 84) به فناوري توليد سوخت دست نيافته اند، ديگر اجازه تلاش براي اين كار را -لااقل به صورت انفرادي- نخواهند داشت.
وي در پاسخ به اين سؤال كه معيار دستيابي به فناوري چرخه سوخت چيست، گفت: الان معيار مشخصي وجود ندارد اما ممكن است در هنگام اصلاح NPT معيارهاي سخت گيرانه اي در اين مورد وضع شود كه در آن صورت بسياري از كشورها خارج از محدوده كشورهاي دارنده فناوري چرخه سوخت قرار خواهند گرفت.


___________________

×به نظر ميرسد پيشنهاد ادامه تعليق از طرف اروپايي ها صرفا خريدن زمانبراي اصلاح ان پي تي بوده تا بتوانند بر طبق ان كشورهايي مانند ايران را براي هميشه از دستيابي به اين فن اوري محروم كنند!

سینا 555
Tuesday 16 November 2004, 02:03PM
مرتضي مونسي

نبايد اين پندار، ذهن مردان هسته‌اي كشورمان را اشغال كند كه هر نقد و سؤالي كه درباره مذاكرات و نتايج آن مطرح مي‌شود، به معناي تضعيف و ناديده گرفتن تلاشهاي گروه مذاكرات است، چراكه از يك سو مي‌توان از اين انتقادات به عنوان اهرم فشاري در مذاكرات در مقابل طرفهاي اروپايي استفاده كرد و از سوي ديگر اگر باب هرگونه بحثي مسدود شود، با حذف افكار عمومي، نخبگان و كارشناسان از پروسه هسته‌اي، غربي‌ها جرأت بيشتري در تحميل نظرات خود به «تيم تنها»ي ايراني خواهند داشت.
درخصوص مذاكرات اتمي ايران با اروپا، تاكنون بر روي كلمه «داوطلبانه» تأكيد زيادي شده است. مذاكره‌كنندگان ايراني، اين كلمه را به آن علت با غلظت و تأكيد فراوان در مذاكرات و تفاهمات فيمابين به كار مي‌برند كه غيرالزامي بودن برخي تعهدات ايران را پررنگ‌تر نمايند تا بعدها و پس از اتمام دوره تعهدات، بدون مشكل حقوقي خاصي، مرحله پس از تعهد داوطلبانه را آغاز كنند.
ايران حتي پس از اجلاس سپتامبر سال 2003 شوراي حكام نيز كه در قطعنامه آن از كشورمان خواسته شده بود فعاليتهاي غني‌سازي را معلق كند، اعلام كرد كه اين خواسته آژانس را داراي محمل قانوني نمي‌داند و هرگونه تعليق را صرفا به صورت داوطلبانه پذيرا خواهد بود.
به عبارت بهتر، اقدام داوطلبانه در تعاملات بين‌المللي، هنگامي صورت مي‌گيرد كه در فضايي ابهام‌آلود، يكي از اطراف مذاكره براي اثبات حسن نيت خود و اعتمادسازي، عملي را با «ابتكار» خود انجام داده يا وعده انجام آن را بدهد، بدون آنكه اساسا الزام به عملياتي كردن وعده خود داشته باشد يا ملزم به استمرار تعهد داوطلبانه‌اش باشد. مثلا در طول جنگ تحميلي ايران و عراق، بدون آنكه هيچ الزامي از سوي هيچ مرجع قانوني وجود داشته باشد، دو كشور ايران و عراق، هر از چندي به طور داوطلبانه، تعدادي از اسراي جنگي را آزاد مي‌كردند، اين در حالي بود كه آزاد نكردن آنها، هيچ مشكلي را به لحاظ حقوقي براي دولتهاي ايران و عراق ايجاد نمي‌كرد.
از سوي ديگر، بحثي كه در مذاكرات هسته‌اي به آن توجه ويژه‌اي مي‌شود، موضوع «تعهد» است.
بديهي است، تعهدات يك كشور در مقابل كشورهاي ديگر، يا متقابل است يا غيرمتقابل. تعهد غيرمتقابل، جاي بحث زيادي ندارد و اصولا در روابط بين‌الملل چندان مورد توجه نيست، چراكه در اين‌گونه تعهد، كشوري ملزم به انجام كار يا خودداري از آن مي‌شود، بدون آنكه مابه‌ازايي در مقابل اين الزام بگيرد و اين در دنياي سياست كه عالم بده بستان است، جايگاهي ندارد. اما تعهدات متقابل، امري رايج است و از معاملات اقتصادي تا تعاملات سياسي كاربرد دارد.
ويژگي‌هاي مشترك تعهدات متقابل، آن است كه اولا، اين تعهدات بر همه اطراف مذاكره، الزاماتي را تحميل مي‌كنند و ثانيا مقيد به قيودي هستند. مثلا برخي از آنها داراي قيد زمان مي‌باشند و برخي ديگر، منوط به انجام كاري از سوي طرف مقابل‌اند و گروهي نيز به عدم وقوع پديده‌اي خاص مشروط مي‌شوند و... .
حال با توجه به مذاكرات سنگيني كه به تازگي، ايران در پاريس با طرفهاي اروپايي درباره مسائل هسته‌اي داشته است، اين سؤال پرسش مي‌شود كه جايگاه دو تعبير «داوطلبانه»‌ و «تعهدات متقابل» در اين مذاكرات چه بوده است؟ اينكه گفته مي‌شود ايران فعاليتهاي مربوط به غني‌سازي را داوطلبانه تعليق مي‌كند، آيا اساسا اقدامي «مبتكرانه» از سوي ايران بوده است، يا آنكه تحت فشار اروپا، «مجبور» به اين كار شده‌ايم؟ اگر تعليق داوطلبانه بوده است، بنابراين هيچ الزامي به استمرار آن وجود ندارد و در صورت ازسرگيري غني‌سازي، نبايد اروپايي‌ها، معترض حق ايران در اين‌باره شوند، ولي در غير اين صورت، بايد پذيرفت كه تعليق، تصميمي از سر ناچاري بوده كه در مقابل ديپلماسي فعال و البته از موضع قدرت اروپا، به طور منفعلانه اتخاذ شده است.
آيا اگر روزي ايران بخواهد، از اين اقدام داوطلبانه دست بردارد، واقعا اروپايي‌ها براي ما مشكل‌ساز نخواهند بود؟ جواب كاملا مشخص است و با اين اوصاف، معلوم نيست داوطلبانه بودن اقدام ايران چه معنايي دارد؟
از سوي ديگر، مسئولان پرونده هسته‌اي كشور بايد براي مردم توضيح دهند كه در ازاي اين تعهد داوطلبانه يا اجباري، چه تعهداتي از اروپا گرفته‌اند؟ آنان بايد بدانند كه افكار عمومي به شدت نگران نتايج مذاكرات و تعهدات اروپا هستند. اين نگراني به ويژه، هنگامي تشديد مي‌شود كه به ياد آوريم، اروپايي‌ها در طول يك سال گذشته، چيزي جز خلف وعده از خود نشان نداده‌اند. اين، موضوعي است كه قطعا مذاكره‌كنندگان ايراني، بيش از همه بر جزييات آن واقفند و از اين رو، انتظار مي‌رود، آنان در تشريح نتايج مذاكرات خود، اين اطمينان را به صورت مستند به مردم بدهند كه اين بار تعهدات مكتوب و گريزناپذيري از اروپا گرفته‌اند. در آن صورت، ديگر هيچ كس از تعليق زمان‌دار غني‌سازي اورانيوم كه امتيازي به اروپاست، نگران نخواهد شد و بر قلم هسته‌اي كشورمان خرده نخواهد گرفت، چرا كه دنياي سياست، دنياي بده بستان است.
با اين حال، اخبار ناقصي كه تاكنون از سوي خبرگزاري‌هاي داخلي و خارجي منتشر شده، نتوانسته است مردم ايران را قانع كند كه نتايج مذاكرات اخير، تابع همان اصل بده بستان است و اظهارات افرادي همچون دكتر لاريجاني، مشاور رهبر انقلاب، نيز كه نتيجه اين مذاكرات را دادن «مرواريد» در مقابل گرفتن «آب‌نبات» دانسته‌اند، بر اين نگراني‌ها مي‌افزايد.
البته سخنگوي تيم مذاكره‌كننده ايران، تصريح كرده است كه تعليق پذيرفته شده از سوي ايران تا پايان مهلت سه ماهه گفت‌وگوها با اروپا ادامه خواهد داشت. هرچند اين قيد سه ماهه مي‌تواند تا اندازه‌اي از نگراني بكاهد، ولي پرسش اينجاست كه آيا تعليق سه ماهه در نامه رسمي ايران به آژانس، نيز تصريح شده يا آنكه اين موضوع در مذاكرات شفاهي با اروپا مطرح شده است؟ اگر در نامه ايران به آژانس بر اين موضوع تأكيد شده باشد، مي‌توان پس از گذشت مدت مذكور، غني‌سازي را از سر گرفت، ولي اگر صرفا در مذاكرات شفاهي با اروپا چنين موضوعي مطرح شده باشد، با تناقضي كه از اروپايي‌ها موجود است، نمي‌توان چندان به زمان سه ماهه دلخوش بود.
همچنين، اين سؤال هست كه در ازاي تعليق ولو به مدت سه ماه، چه امتيازي از اروپا گرفته‌ايم؟ آيا اروپايي‌ها، ملزم به مختومه كردن پرونده ايران در اجلاس آتي شوراي حكام شده‌اند؟ آيا آنان پذيرفته‌اند كه از عدم ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت، حمايت كنند؟ آيا امتياز اقتصادي يا سياسي خاصي به ايران داده‌اند؟ آيا... ؟
اگر پاسخ، مثبت است، چه امتيازاتي و مهم‌تر آنكه چه تضميناتي گرفته شده است تا اروپا نتواند، بدعهدي كند؟ اما اگر پاسخ منفي است، بايد اذعان داشت كه حتي تعليق كوتاه‌مدت سه‌ماهه نيز براي اروپا دستاوردي بزرگ است، چراكه بدون هيچ هزينه‌اي، سه ماه زمان از ايران خريده و در شرايطي كه پس از سه ماه و در آستانه اجلاس بعدي شوراي حكام، پرونده ايران، هنوز مفتوح است، اين فرصت براي اروپا وجود دارد كه باز هم چماق ارجاع به شوراي امنيت را بر سرمان بلند كند و خواستار استمرار تعليق شود؟!
همچنين اين نگراني بايد به طور مستدل پاسخ داده شود كه آيا اجلاس ارديبهشت ماه سال آينده «NPT»، خطري براي محروميت دايمي ايران از دستيابي به فناوري موقت هسته‌اي به شمار نمي‌رود؟ سؤال بزرگ‌تر آنكه چه دورنمايي براي پايان مذاكرات ايران و اروپا ترسيم شده است؟ آيا اين مذاكرات كه حدود 14 ماه از آغاز آن مي‌گذرد، در كوتاه مدت به سرانجام خواهد رسيد يا آنكه مي‌تواند 140 ماه ديگر هم طول بكشد و ازسرگيري غني‌سازي همچنان به پايان مذاكرات موكول شود؟!
بديهي است، چنانچه مذاكره‌كنندگان كشورمان، گزارش كامل و قانع‌كننده‌اي از عملكرد خويش و منطق حاكم بر تصميمات و توافقات ايران و اروپا در اختيار افكار عمومي قرار دهند و آنها را قانع سازند كه آنچه انجام گرفته، «بهترين گزينه ممكن» براي حفظ منافع ملي بوده است، «پشتوانه اعتماد ملي»، آنان را در مراحل بعدي مذاكره حمايت خواهد كرد و اروپايي‌ها، احساس نخواهند كرد كه با يك گروه جدا از اعتماد ملي و بدون پشتوانه ملي طرفند.

سینا 555
Wednesday 17 November 2004, 03:21AM
آقاي دكتر روحاني در مصاحبه ديروز خود و آقاي دكتر موسويان سخنگوي هيئت مذاكره كننده ايراني در بخش گفت وگوي ويژه ديشب شبكه دوم سيما، پيرامون توافق هسته اي اخير اظهاراتي داشتند كه هرچند درباره آن گفتني هاي بسياري هست ولي اشاره به چند نكته در اين زمينه ضرورت فوري تر و بيشتري دارد.
1-آقايان بارها به اين نكته اشاره كرده و از آن به عنوان يك دستاورد ياد مي كنند كه پذيرش تعليق غني سازي در توافق ديروز «داوطلبانه» است و تأكيد مي ورزند كه در متن توافق نيز آمده است «اين تعليق يك اقدام داوطلبانه و اعتمادساز است و الزام حقوقي در آن وجود ندارد.»
اما برخلاف اظهارات آقايان، متن توافق به گونه اي تنظيم شده كه ايران تا پايان مذاكرات -كه آن هم نامحدود است- حق از سرگيري غني سازي اورانيوم را نخواهد داشت.
در متن توافقنامه آمده است «تعليق تا هنگامي كه مذاكرات براي يك توافق مورد قبول دوطرف درخصوص ترتيبات درازمدت پيش مي رود، ادامه خواهد داشت» و در جاي ديگر تأكيد شده است «ادامه تعليق، مادامي كه مذاكرات براي يك توافق بلندمدت در جريان است، اساسي خواهد بود.» و اكنون سؤال اين است كه؛
الف؛ اگر تعليق داوطلبانه است چرا طرف اروپايي براي آن شرط قايل شده و در توافقنامه تأكيد گرديده اين تعليق تا زماني كه مذاكرات براي رسيدن به يك توافق در جريان است، «اساسي» بوده و ادامه خواهد داشت؟ اگر اين شرط را نپذيرفته ايم، چرا متن توافقنامه را كه اين شرط در آن به صراحت آمده است، امضاء كرده ايم؟ و اگر آن را پذيرفته ايم -كه پذيرفته ايم- چرا اعلام مي شود كه تعليق داوطلبانه است؟! آيا امضاي توافقنامه باتوجه به شرايط اروپا براي تعليق، مفهومي غير از الزام كشورمان به ادامه تعليق دارد؟
ب؛ در توافقنامه اخير، از تعليق غني سازي تا پايان مذاكرات با عنوان يك ماده «اساسي ESSENTIAL» ياد شده است و در تمامي سيستم هاي حقوقي -از جمله نظام حقوق بين المللي- ماده «اساسي» در يك معاهده يا قرارداد به موضوع و يا اقدامي گفته مي شود كه غيرقابل تغيير است.
طرف اروپايي به اين نكته توجه كامل داشته، و اگر چنين نبود، بعد از تأكيد بر ادامه تعليق تا پايان مذاكرات، ديگر نيازي نمي ديد در بخش ديگري از همين متن و در يك جمله جداگانه بر «اساسي» بودن اين تعليق تأكيد كند.
ج؛ آقاي موسويان در گفت وگوي ويژه ديشب اظهار داشت هر وقت بخواهيم مي توانيم تعليق را متوقف كنيم. اين سخن قابل قبول است ولي از آنجا كه ادامه تعليق يك ماده اساسي در توافقنامه است، توقف آن به معناي خروج از توافقنامه يادشده خواهد بود. بنابراين، اگر منظور آقاي موسويان اين است كه مي توانيم با حفظ توافقنامه، تعليق را متوقف كنيم، بايد گفت، اظهارنظر ايشان با واقعيت هاي حقوقي منطبق نيست و چنانچه منظورشان اين است كه مي توانيم با ناديده گرفتن توافقنامه مزبور، به غني سازي اورانيوم ادامه دهيم كه... توضيح واضحات است و مفهوم ديگرش آن است كه اگر بخواهيم مي توانيم توافقنامه را يكجانبه لغو كنيم... و البته پيشنهاد ما اين است كه بدون فوت وقت دست به اين اقدام خداپسندانه بزنيد و با لغو توافقنامه منافع ملي را حفظ بفرمائيد.
2-آقايان تأكيد مي كنند كه گزارش مديركل آژانس در دو مقطع قبل و بعد از اجلاس اكتبر 2003 تهران تفاوت فراواني دارد و در حالي كه پيش از اجلاس تهران، پيرامون صلح آميز بودن فن آوري هسته اي كشورمان ابراز ترديد جدي مي شد، در گزارش هاي بعدي اين ترديدها در مقياس گسترده اي برطرف شده و اجماع احتمالي كشورهاي جهان درباره تسليحاتي بودن فن آوري هسته اي ايران شكسته شده است. آقايان از اين نكته به عنوان يك دستاورد در مذاكرات دوساله اخير ياد مي كنند كه بايد گفت؛
اولاً: هيچ ناظر با انصافي شكست اجماع بين المللي عليه فن آوري هسته اي ايران را به عنوان يكي از دستاوردهاي اجلاس اكتبر سال گذشته تهران، نفي و انكار نمي كند و اين نكته اگر چه نشان مي دهد مذاكرات دو سال گذشته بدون دستاورد هم نبوده است ولي به موضوع مورد بحث چه ربطي دارد؟ مگر مي توان كسب يك امتياز در يك توافقنامه -كه در مقابل از دست دادن امتيازات ديگر فراهم آمده است- را دليل موجهي براي موفقيت در ساير توافقات دانست؟
ثانياً: البرادعي در آخرين گزارش خود به شوراي حكام، اگر چه عدم انحراف ايران در فعاليت هاي هسته اي كه تاكنون صورت پذيرفته را مورد تأكيد قرار داده ولي در همين گزارش آورده است «اظهارنظر قاطع درباره اين موضوع كه ايران به صورت «قطعي» هيچگاه انحرافي از مسير صلح آميز نداشته؛ احتياج به زمان و بررسي هاي بيشتر دارد.»
ثالثاً- و از همه مهم تر -اينكه، وقتي مديركل آژانس با استناد به بازرسي هاي انجام شده، بر «عدم انحراف» فن آوري صلح آميز هسته اي ايران -DIVERSION- تأكيد مي كند، ديگر چه نيازي به مذاكره با اتحاديه اروپا براي جلب اعتماد آنها بوده است؟ مگر نه اينكه مطابق مفاد NPT و اساسنامه آژانس، اين اعتماد بايستي از طريق بازرسي هاي آژانس كسب شود -كه شده است- و طرف رسمي تعامل ما در اين زمينه فقط آژانس بين المللي است، بنابراين مذاكره با اتحاديه اروپا چه مفهومي داشته و دارد كه آقايان براي توجيه آن به گزارش هاي بعد از اكتبر 2003 آژانس استناد مي كنند؟ آيا همين گزارش ها دليل قانع كننده اي براي غيرضروري بودن مذاكره با اتحاديه اروپا نيست؟
3-آقاي دكتر محمدي نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس كه در گفت وگوي ويژه ديشب سيما باتفاق آقاي دكتر موسويان شركت كرده بود، از ورود اتحاديه اروپا در مذاكرات به عنوان يك دستاورد هيئت مذاكره كننده ايران ياد كرد، و گفت: تاكنون فقط با سه كشور اروپايي مذاكره مي كرديم ولي اكنون كه اتحاديه اروپا نيز كه يك مجموعه است به آن اضافه شده اعتبار مذاكرات افزايش يافته است. در اين باره بايد گفت؛ تاكنون نيز سه كشور اروپايي انگليس، فرانسه و آلمان به گونه اي اعلام نشده ولي پذيرفته شده، از جانب اتحاديه اروپا -و حتي آمريكا- در مذاكرات شركت داشتند و ديگر آنكه وقتي سه كشور اصلي اروپا -تروئيكاي بزرگ- به آساني تعهدات خود را ناديده گرفته و به زورگويي و باج خواهي روي مي آورند، چه تضميني وجود دارد كه اتحاديه اروپا چنين نكند؟! به بيان ديگر، وقتي عدد «يك» وجود نداشته باشد، «سه صفر» و «صدصفر» چه فرقي با يكديگر دارند؟ادامه...............

سینا 555
Wednesday 17 November 2004, 03:22AM
آقاي دكتر روحاني در مصاحبه ديروز خود و آقاي دكتر موسويان سخنگوي هيئت مذاكره كننده ايراني در بخش گفت وگوي ويژه ديشب شبكه دوم سيما، پيرامون توافق هسته اي اخير اظهاراتي داشتند كه هرچند درباره آن گفتني هاي بسياري هست ولي اشاره به چند نكته در اين زمينه ضرورت فوري تر و بيشتري دارد.
1-آقايان بارها به اين نكته اشاره كرده و از آن به عنوان يك دستاورد ياد مي كنند كه پذيرش تعليق غني سازي در توافق ديروز «داوطلبانه» است و تأكيد مي ورزند كه در متن توافق نيز آمده است «اين تعليق يك اقدام داوطلبانه و اعتمادساز است و الزام حقوقي در آن وجود ندارد.»
اما برخلاف اظهارات آقايان، متن توافق به گونه اي تنظيم شده كه ايران تا پايان مذاكرات -كه آن هم نامحدود است- حق از سرگيري غني سازي اورانيوم را نخواهد داشت.
در متن توافقنامه آمده است «تعليق تا هنگامي كه مذاكرات براي يك توافق مورد قبول دوطرف درخصوص ترتيبات درازمدت پيش مي رود، ادامه خواهد داشت» و در جاي ديگر تأكيد شده است «ادامه تعليق، مادامي كه مذاكرات براي يك توافق بلندمدت در جريان است، اساسي خواهد بود.» و اكنون سؤال اين است كه؛
الف؛ اگر تعليق داوطلبانه است چرا طرف اروپايي براي آن شرط قايل شده و در توافقنامه تأكيد گرديده اين تعليق تا زماني كه مذاكرات براي رسيدن به يك توافق در جريان است، «اساسي» بوده و ادامه خواهد داشت؟ اگر اين شرط را نپذيرفته ايم، چرا متن توافقنامه را كه اين شرط در آن به صراحت آمده است، امضاء كرده ايم؟ و اگر آن را پذيرفته ايم -كه پذيرفته ايم- چرا اعلام مي شود كه تعليق داوطلبانه است؟! آيا امضاي توافقنامه باتوجه به شرايط اروپا براي تعليق، مفهومي غير از الزام كشورمان به ادامه تعليق دارد؟
ب؛ در توافقنامه اخير، از تعليق غني سازي تا پايان مذاكرات با عنوان يك ماده «اساسي ESSENTIAL» ياد شده است و در تمامي سيستم هاي حقوقي -از جمله نظام حقوق بين المللي- ماده «اساسي» در يك معاهده يا قرارداد به موضوع و يا اقدامي گفته مي شود كه غيرقابل تغيير است.
طرف اروپايي به اين نكته توجه كامل داشته، و اگر چنين نبود، بعد از تأكيد بر ادامه تعليق تا پايان مذاكرات، ديگر نيازي نمي ديد در بخش ديگري از همين متن و در يك جمله جداگانه بر «اساسي» بودن اين تعليق تأكيد كند.
ج؛ آقاي موسويان در گفت وگوي ويژه ديشب اظهار داشت هر وقت بخواهيم مي توانيم تعليق را متوقف كنيم. اين سخن قابل قبول است ولي از آنجا كه ادامه تعليق يك ماده اساسي در توافقنامه است، توقف آن به معناي خروج از توافقنامه يادشده خواهد بود. بنابراين، اگر منظور آقاي موسويان اين است كه مي توانيم با حفظ توافقنامه، تعليق را متوقف كنيم، بايد گفت، اظهارنظر ايشان با واقعيت هاي حقوقي منطبق نيست و چنانچه منظورشان اين است كه مي توانيم با ناديده گرفتن توافقنامه مزبور، به غني سازي اورانيوم ادامه دهيم كه... توضيح واضحات است و مفهوم ديگرش آن است كه اگر بخواهيم مي توانيم توافقنامه را يكجانبه لغو كنيم... و البته پيشنهاد ما اين است كه بدون فوت وقت دست به اين اقدام خداپسندانه بزنيد و با لغو توافقنامه منافع ملي را حفظ بفرمائيد.
2-آقايان تأكيد مي كنند كه گزارش مديركل آژانس در دو مقطع قبل و بعد از اجلاس اكتبر 2003 تهران تفاوت فراواني دارد و در حالي كه پيش از اجلاس تهران، پيرامون صلح آميز بودن فن آوري هسته اي كشورمان ابراز ترديد جدي مي شد، در گزارش هاي بعدي اين ترديدها در مقياس گسترده اي برطرف شده و اجماع احتمالي كشورهاي جهان درباره تسليحاتي بودن فن آوري هسته اي ايران شكسته شده است. آقايان از اين نكته به عنوان يك دستاورد در مذاكرات دوساله اخير ياد مي كنند كه بايد گفت؛
اولاً: هيچ ناظر با انصافي شكست اجماع بين المللي عليه فن آوري هسته اي ايران را به عنوان يكي از دستاوردهاي اجلاس اكتبر سال گذشته تهران، نفي و انكار نمي كند و اين نكته اگر چه نشان مي دهد مذاكرات دو سال گذشته بدون دستاورد هم نبوده است ولي به موضوع مورد بحث چه ربطي دارد؟ مگر مي توان كسب يك امتياز در يك توافقنامه -كه در مقابل از دست دادن امتيازات ديگر فراهم آمده است- را دليل موجهي براي موفقيت در ساير توافقات دانست؟
ثانياً: البرادعي در آخرين گزارش خود به شوراي حكام، اگر چه عدم انحراف ايران در فعاليت هاي هسته اي كه تاكنون صورت پذيرفته را مورد تأكيد قرار داده ولي در همين گزارش آورده است «اظهارنظر قاطع درباره اين موضوع كه ايران به صورت «قطعي» هيچگاه انحرافي از مسير صلح آميز نداشته؛ احتياج به زمان و بررسي هاي بيشتر دارد.»
ثالثاً- و از همه مهم تر -اينكه، وقتي مديركل آژانس با استناد به بازرسي هاي انجام شده، بر «عدم انحراف» فن آوري صلح آميز هسته اي ايران -DIVERSION- تأكيد مي كند، ديگر چه نيازي به مذاكره با اتحاديه اروپا براي جلب اعتماد آنها بوده است؟ مگر نه اينكه مطابق مفاد NPT و اساسنامه آژانس، اين اعتماد بايستي از طريق بازرسي هاي آژانس كسب شود -كه شده است- و طرف رسمي تعامل ما در اين زمينه فقط آژانس بين المللي است، بنابراين مذاكره با اتحاديه اروپا چه مفهومي داشته و دارد كه آقايان براي توجيه آن به گزارش هاي بعد از اكتبر 2003 آژانس استناد مي كنند؟ آيا همين گزارش ها دليل قانع كننده اي براي غيرضروري بودن مذاكره با اتحاديه اروپا نيست؟
3-آقاي دكتر محمدي نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس كه در گفت وگوي ويژه ديشب سيما باتفاق آقاي دكتر موسويان شركت كرده بود، از ورود اتحاديه اروپا در مذاكرات به عنوان يك دستاورد هيئت مذاكره كننده ايران ياد كرد، و گفت: تاكنون فقط با سه كشور اروپايي مذاكره مي كرديم ولي اكنون كه اتحاديه اروپا نيز كه يك مجموعه است به آن اضافه شده اعتبار مذاكرات افزايش يافته است. در اين باره بايد گفت؛ تاكنون نيز سه كشور اروپايي انگليس، فرانسه و آلمان به گونه اي اعلام نشده ولي پذيرفته شده، از جانب اتحاديه اروپا -و حتي آمريكا- در مذاكرات شركت داشتند و ديگر آنكه وقتي سه كشور اصلي اروپا -تروئيكاي بزرگ- به آساني تعهدات خود را ناديده گرفته و به زورگويي و باج خواهي روي مي آورند، چه تضميني وجود دارد كه اتحاديه اروپا چنين نكند؟! به بيان ديگر، وقتي عدد «يك» وجود نداشته باشد، «سه صفر» و «صدصفر» چه فرقي با يكديگر دارند؟


ادامه..........

سینا 555
Wednesday 17 November 2004, 03:23AM
4- آقاي موسويان براي توجيه پذيرش تعليق فرمودند، اگر اين تعليق را نمي پذيرفتيم، آنها پرونده هسته اي ما را به شوراي امنيت ارجاع مي دادند و شوراي امنيت در اولين اقدام به بهانه جلوگيري از تهديد صلح و امنيت جهاني، طي قطعنامه اي كشورمان را مجبور به تعليق مي كرد و چنانچه اين قطعنامه را هم نمي پذيرفتيم، شوراي امنيت با استناد به منشور سازمان ملل متحد، و با صدور قطعنامه ديگري، كشورمان را از داشتن چرخه توليد سوخت هسته اي محروم ساخت!
اين اظهارات -بخوانيد تهديد منتقدان از زبان شوراي امنيت سازمان ملل- كم لطفي نسبت به منتقدان توافقنامه اخير است. چرا كه؛
الف؛ مطابق ماده 6اساسنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي، ملاك تصميم گيري شوراي حكام، گزارش مديركل آژانس است.
ب-در پادمان شماره 153 كه ميان آژانس و جمهوري اسلامي ايران منعقد گرديده، و نيز، براساس بند «ج» از ماده 12اساسنامه آژانس، ارجاع پرونده يك كشور عضو NPT به شوراي امنيت سازمان ملل متحد تنها در دو حالت و به عنوان آخرين راه حل بعد از طي چند مرحله مقدماتي، پيش بيني شده است. اين دو حالت عبارتند از:
اول: عدم مراعات مفاد NPT و تعهدات برخاسته از آن
NON COMPLIANCE
دوم: انحراف فعاليت هسته اي صلح آميز به فعاليت هاي نظامي DIVERSION
و اما، آقاي البرادعي مديركل آژانس در گزارش ماه سپتامبر خود به شوراي حكام تأكيد كرده است تاكنون در بازرسي هاي انجام شده از تأسيسات هسته اي ايران، هيچ نشانه و سند قابل تكيه اي كه حكايت از تلاش اين كشور براي استفاده غير صلح آميز از فن آوري هسته اي باشد، ديده نشده و اين نكته را در گزارش ديروز خود نيز تكرار و بر آن تأكيد ورزيده است.
با توجه به نكات فوق، شوراي حكام هيچ دليل و بهانه اي براي ارجاع پرونده هسته اي كشورمان به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ندارد. و از آنجا كه شوراي امنيت، تنها با تكيه بر اسناد حاكي از انحراف فعاليت اتمي ايران به سوي مقاصد غير صلح آميز و يا اسناد حاكي از عدم مراعات مفاد پيمان NPT و قراردادهاي پيرامون آن مي تواند به صدور قطعنامه عليه كشورمان اقدام كند، موضوع ارجاع پرونده به شوراي امنيت به لحاظ فني و حقوقي غيرممكن بوده است.
ج: منظور آقاي دكتر موسويان از استناد شوراي امنيت به مفاد منشور سازمان ملل براي برخورد با ايران، ماده 41 اين منشور است كه سه كشور اروپايي نيز در آخرين متن پيشنهادي خود به آن اشاره كرده بودند. در اين باره بايد توجه داشت كه اين ماده بيرون از موضوع مورد چالش ميان ايران و آژانس است.
ماده 41، يكي از مواد 13گانه فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد است كه موضوع آن «اقدام در مورد تهديد صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز» است.
با اين توضيح كه اگر كشوري با دست زدن به اقداماتي نظير جنگ افروزي، تجاوز به خاك ديگران و يا استفاده از سلاح هاي كشتارجمعي، صلح جهاني را به خطر انداخت، شوراي امنيت با استناد به مواد 13گانه اين فصل، از جمله ماده 41، مي تواند براي بازگرداندن و صلح و امنيت -توجه شود كه براي بازگرداندن صلح و امنيت- دست به اقدامات تنبيهي و مجازات هايي بزند- بنابراين، اگر هم، اتحاديه اروپا ايران را متهم كند كه فن آوري هسته اي كشورمان به سوي توليد سلاح اتمي مي رود! مادام كه بمب اتمي نساخته و از آن استفاده نكرده ايم، شوراي امنيت سازمان ملل نمي تواند عليه جمهوري اسلامي ايران به ماده 41 منشور سازمان ملل استناد كند.
د: مقامات آمريكايي كه تا چند هفته قبل، از ضرورت ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل سخن مي گفتند، هم اكنون با توجه به فرورفتن در گرداب عراق و رسوايي ماجراي وجود سلاح كشتارجمعي در اين كشور، به وضوح احساس كرده اند ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل كمترين نتيجه اي نخواهد داشت و به همين دليل با يك چرخش يكصد و هشتاد درجه اي از پي گيري ماجرا در عرصه ديپلماتيك سخن مي گويند.
5-در بخشي از توافقنامه ديروز آمده است؛ «جمهوري اسلامي ايران به صورت داوطلبانه اجراي پروتكل الحاقي را تا زمان تصويب ادامه مي دهد.» و اين نكته از اهميت ويژه اي برخوردار است.
در اين بند پذيرفته ايم كه اجراي مفاد پروتكل الحاقي را تا زمان تصويب ادامه دهيم، به بيان ديگر، يكي از اصلي ترين اهرم هاي خود كه عدم تصويب پروتكل در مجلس شوراي اسلامي بود را از دست داده ايم. مي پرسيد چرا؟... پاسخ روشن است.
ايران در اجلاس تهران اجراي پروتكل را به صورت داوطلبانه پذيرفته بود و از آنجا كه پذيرش كامل پروتكل مشروط به تصويب مجلس است، هرگاه مجلس اراده مي كرد، مي توانست از تصويب آن خودداري كند. ولي با توجه به بند فوق الذكر از توافقنامه اخير، پذيرفته ايم كه اجراي پروتكل را تا زمان تصويب ادامه دهيم توجه كنيد، «تا زمان تصويب» و نه تا زمان تصميم مجلس- كه مي تواند تصويب يا عدم تصويب آن باشد- به بيان ديگر، اجراي پروتكل آنقدر ادامه خواهد يافت تا مجلس آن را تصويب كند و چنانچه مجلس از تصويب آن خودداري كرد، باز هم اجراي به اصطلاح داوطلبانه! پروتكل نمي تواند متوقف شود و طرف اروپايي با استناد به بند فوق، ادامه آن را طلب مي كند. يعني با گنجاندن اين بند در توافقنامه اخير، كشورمان را براي پذيرش پروتكل بدون توجه به نظر مجلس در يك جاده يك طرفه انداخته اند... فاعتبروا يا اولي الابصار!
ممكن است ادعا شود اين پذيرش داوطلبانه است كه در بندهاي قبل به بي اعتباري اين ادعا و ترفند موذيانه اي كه اروپايي ها در گنجاندن واژه داوطلبانه به كار برده اند اشاره كرده ايم.
6-نكته درخور توجه و البته تأسف آور اينكه در برنامه ويژه ديشب، آقاي محمدي نايب رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس كه ظاهراً
-و متأسفانه- متن توافقنامه را نديده و يا در آن دقت نفرموده اند به عنوان يك تهديد اظهار داشت در صورت مشاهده عدم صداقت (!) اتحاديه اروپا، مجلس شوراي اسلامي پروتكل را تصويب نخواهد كرد. كه بايد به ايشان عرض شود، كاش نيم نگاهي به متن توافقنامه مي انداختيد تا متوجه شويد كه اگر توافقنامه معتبر باشد -كه ظاهراً هست- اختيار عدم تصويب پروتكل از مجلس سلب شده و اگر توافقنامه را معتبر ندانيم -كه ما آن را نامشروع مي دانيم- حمايت ديشب جنابعالي از آن مفهوم و معنايي ندارد.
اشاره به اين نكته نيز ضروري است كه بند فوق الذكر از توافقنامه با اصل 78 قانون اساسي كه عهدنامه ها، مقاوله نامه ها و موافقت نامه هاي بين المللي را تنها با تصويب مجلس معتبر مي داند، در تناقض آشكار است. و تعجب آور است آقاي دكتر محمدي به اين نكته بديهي كه در حوزه مسئوليت ايشان -به عنوان يك نماينده مجلس است- كمترين توجهي نداشته اند.

صبح
Wednesday 17 November 2004, 11:06AM
خدايا ، ما را در عوض كردن اين دولت كه به وعده تو ايمان ندارد ياري بنما ... !!!

صبح
Wednesday 17 November 2004, 11:28AM
چهار واكنش مهم مجلس هفتم نسبت به توافق پاريس
با اقدامات انجام‌شده در مذاكرات پاريس، اكنون زمان طرح دوباره دوفوريتي الزام دولت براي ازسرگيري غني‌سازي اورانيوم، فرا رسيده و تنها راه باقي‌مانده، دوفوريتي مجلس براي ازسرگيري غني‌سازي است.
سعيد ابوطالب، نماينده مردم تهران، در گفت‌وگو با «بازتاب»، ضمن بيان مطلب بالا افزود: اروپايي‌ها، قصد فرصت‌سوزي دارند و ما براي به دست گرفتن ابتكار عمل در اين پرونده،‌ بايد به جايگاه اول خود بازگرديم؛ يعني تعليق داوطلبانه غني‌سازي اورانيوم را كنار بگذاريم، بنابراين، تنها در اين صورت است كه اروپا از نظر زماني از ما عقب افتاده، خود به دنبال مذاكره و ديالوگ با ما مي‌افتد.
نماينده تهران گفت: البته اقدامات آينده مجلس به معناي آن نيست كه مجلس هفتم از كنار گذشته به آساني عبور كند، بلكه عملكرد گذشته مذاكره‌كنندگان و چگونگي توافقات مي‌بايست توسط مجلس مورد ارزيابي قرار گيرد كه درخواست متن كامل مذاكرات و انجام احتمالي تحقيق‌وتفحص از پرونده هسته‌اي اقداماتي است كه مجلس در بررسي عملكرد يك سال اخير تيم مذاكره‌كننده، در دستور كار خود قرار خواهد داد.
وي افزود: ورود مجلس به موضوع پرونده هسته‌اي مي‌توانست، ظرفيت تازه‌اي براي مذاكره‌كنندگان ايراني ايجاد كند، اما دوستان اين ظرفيت را از دست دادند، چراكه مصوبه پيشين مجلس در الزام دولت به عنوان كلي «فناوري هسته‌اي»، گامي جلوتر از تيم مذاكره‌كننده نبود. با اين حال، به نظر مي‌رسد، هنوز هم راهي جز دخالت مستقيم نمايندگان مردم در اين مذاكرات وجود ندارد، بنابراين، لازم است، مذاكرات تيم ديپلماتيك در اختيار مجلس گذارده شود و نماينده‌اي از سوي مجلس در مذاكراتي كه به گفته آقايان از دو هفته آينده آغاز خواهد شد، حضور پيدا كنند.
نماينده مردم تهران گفت: در اين روزها و ساعتهاي بي‌بازگشت،‌ نبايد نمايندگان ملت از سرنوشت خود بي‌خبر مي‌ماندند، اما جالب اينجاست كه مذاكره‌كنندگان،‌ هزينه تصميماتي كه زياد هم به آن خوشبين نيستند را به تنهايي مي‌پذيرند.
وي همچنين در نقد تازه‌ترين مذاكرات انجام‌شده گفت: تعليق نامحدود تا پايان مذاكرات، چند سال طول مي‌كشد؟ آيا گسترش دامنه تعليق غني‌سازي، پيشرفت در مذاكرات است؟ آيا تنها دعوت اروپا به عضويت ايران در گروه كارشناسي چرخه سوخت كه تنها يك گروه علمي و كارشناسي است و ربطي به كسب چرخه سوخت ندارد و به علاوه، عضويت در آن هم در اختيار اروپا نيست، امتياز است؟ آيا به رسميت شناختن حق دستيابي به فناوري هسته‌اي و امكان اعمال اين حق كه از ده‌ها سال پيش با عضويت ما در «NPT» تضمين شده، امتياز به شمار مي‌رود؟ واقعا اعلام تروريست بودن چند جاسوس اسير در عراق كه خطري هم براي ما ندارند، ‌چه فايده‌اي براي ما دارد؟ به واقع بازنگري در اصول «NPT» در بهار آينده با سرنوشت چرخه سوخت هسته‌اي ما چه مي‌كند؟ آيا ثمره چندين سال كار دانشمندان هسته‌اي ما، ارزان فروخته نشد؟
ابوطالب افزود: به همين دلايل است كه بيش از دوستان مذاكره‌كننده، اروپايي‌ها از توافق انجام‌شده ذوق‌زده هستند، گويا يك عده در كشور، اروپايي‌ها را دوستاني مي‌پندارند كه به خاطر سوءتفاهمي دچار سوءظن شده‌اند، حال آنكه آنها مي‌خواهند ما قدرتمند نباشيم و ما هم مي‌خواهيم، قدرتهاي استثماري و استكباري نباشند و اساسا انقلاب كرديم تا دست قدرتهاي استثماري را از سرنوشت خود و ملتهاي مظلوم كوتاه كنيم.
نماينده تهران ادامه داد: چگونه است كه لازم نيست سه كشور اروپايي، وعده‌هاي صريح و قاطع دهند، اما برخلاف قوانين داخلي كشور و بدون تصويب نمايندگان مردم به آنها تضمين قطعي داده مي‌شود؟
وي گفت: پس از توافق سعدآباد در سال گذشته گفته شد كه اين تعليق مي‌تواند، يك روزه باشد اما اكنون اروپا به خواست خود براي نامحدود ساختن آن دست يافت. رهبر انقلاب در جلسه مسئولان نظام، گوشزد كردند كه هر موقع طرف مقابل زياده‌خواهي كند و از روال منطقي خارج شود، مذاكرات از نظر ما پايان‌يافته است. با اين حساب مذاكرات غيرمنطقي پاريس از نظر نظام مشروعيت ندارد و دست‌كم ديگر مذاكره‌كنندگان نمي‌توانند آن را موضع نظام بدانند.
ابوطالب در پايان گفت: اگر در مذاكرات هسته‌اي، به عوامل قدرت ملي و حمايتهاي مردم شجاع ايران اتكا مي‌شد، قطعا دستاوردهاي مناسب‌تري نصيب كشور مي‌شد.

[HR]

‌وزير اطلاعات: توقف غني‌سازي اورانيوم غيرقانوني است ۲۶ آبان ۱۳۸۳

‌وزير اطلاعات گفت: ‌توقف غني‌سازي اورانيوم خلاف معاهده «ان.پي.تي» و خواست غير قانوني از سوي اروپايي‌هاست.
به گزارش فارس، علي يونسي كه عصر امروز براي پاسخ به سوال نماينده تهران در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي حاضر شده بود، در گفت‌وگو با خبرنگاران خبرگزاري فارس و صدا و سيما درباره توافقنامه اخير ايران و سه كشور اروپايي گفت: اين يك بازي پيچيده و چند وجهي است، همانطور كه اصل فناوري پيچيده است.
وي با اشاره به اينكه جمهوري اسلامي ايران مدتي است كه مذاكرات را شروع كرده و قدم به قدم با دقت پيش مي‌رود، تصريح كرد: ظاهراً كشورهاي اروپايي مي‌خواهند مطمئن شوند كه دانش فناوري ايران، صلح‌آميز است و ما اميدواريم در طول مذاكره به اين نقطه نظر برسيم و اعتماد آنها را جلب كنيم.
عضو شوراي عالي امنيت ملي تاكيد كرد: ما بايد به نقطه‌اي برسيم تا بهانه‌اي براي به رسميت شناختن حق و حقوق ما در فناوري هسته‌اي وجود نداشته باشد و قصد ما از ادامه مذاكرات، مطمئن شدن اروپايي‌ها از فعاليت هاي هسته‌اي ايران است.
وي گفت: خواست آنها نسبت به توقف دائم غني‌سازي اورانيوم خواسته‌هاي اضافي و خلاف معاهده «ان.پي.تي» مي باشد.
از يونسي درباره سرنوشت جاسوسان هسته‌اي سوال شده، وي پاسخ داد: ‌اجازه دهيد دادگاه آنها برگزار شود آن وقت درباره سرنوشت آنها توضيح خواهم داد.
وي از ذكر زمان برگزاري دادگاه جاسوسان هسته‌اي خودداري كرد.

Freedom1
Wednesday 17 November 2004, 06:45PM
نوشته شده بوسيله صبح
خدايا ، ما را در عوض كردن اين دولت كه به وعده تو ايمان ندارد ياري بنما ... !!!

مدتي بود ازتون غافل شده بودم.. خوب شد اومدم ببينم چكار ميكنين!

خب، بريم سر اصل مطلب:

اولاً: لطف كن و دست از سر كچل اين دولت بينوا بردار. بابا آخه به دولت بدبخت چه ربطي داره؟ الان مدت زياديه كه مذاكرات پرونده هسته اي، از دست سازمان انرژي اتمي و وزارت امور خارجه (كه زير مجموعه دولت هستن) خارج شده و شوراي عالي امنيت ملي (كه زير مجموعه دولت نيست) اين مذاكرات رو به عهده گرفته. بنابراين دولت بينوا تو اين داستان هيچ كاره اي نيست. تمام توافقاتي كه انجام شده با رضايت و موافقت رهبرتون بوده و اگه ميخواي ايراد بگيري بايد از رهبر ايراد بگيري.

ثانياً: پيشتر هم بارها و بارها بهتون گفتم، با توجه به سياستهاي اشتباهي كه حكومت ايران در طول اين سالها دنبال كرده، مشكلات زيادي بوجود اومده كه يكيش هم همينه. در پرونده هسته اي هيچ راهي، براي حكومت ايران بهتر از اين راهي كه رفته وجود نداشته و نداره. زماني كه بهتون ميگفتم منافع ملي ايران با اونچه شما ازش صحبت ميكنين فرق داره، زماني كه در مورد لزوم دست كشيدن از سياستهاي غلط خارجي و لزوم برقراري رابطه علني با آمريكا و به رسميت شناختن اسرائيل باهاتون كلنجار ميرفتم و شما نمي پذيرفتين، بايد فكر همچين روزهايي رو ميكردين. اگرچه الان ديگه براي بعضي كارها دير شده و زمان، به ناچار زمان امتياز دادن و عقب نشينيه. من كوچكترين شكي نداشتم كه حكومت ايران اجباراً در اين زمينه عقب نشيني ميكنه و تسليم فشارها ميشه، چون چاره اي جز اين نداشت و نداره.

ثالثاً: اگه حرفهاي منو نمي پذيري، پس توضيح بده كه چرا رهبر دستور نميده كه مذاكرات باطل بشه و فعاليتهاي هسته اي دنبال بشه؟ رهبر ميتونه با راه انداختن تظاهرات ميليوني مردمي به حمايت از فعاليتهاي هسته اي و همچنين با تاييد مجلس، امتيازات داده شده رو لغو كنه و دستور ادامه فعاليتها رو صادر كنه.

رابعاً: برو دعا كن كه دادن اين امتيازات و عقب نشيني ها در نهايت بتونه مانع حوادث بدتر بشه. دولت بوش با مهره چيني جديدش خطرناك تر شده و ميشه گفت شكي نيست كه اگر فقط يك جنگ ديگه به راه بندازه، جنگ با ايرانه و مقامات حكومت اين واقعيت رو بهتر از ما ميدونن.

Freedom1
Wednesday 17 November 2004, 06:58PM
نوشته شده بوسيله صبح
...
چه بسا كه ما حقمان اين است كه تا خود بمب اتم هم داشته باشيم ...

حالا كه داريم در مقابل دشمنان قسم خورده اين مرز و بوم بازي سياسي مي كنيم .. حرف حساب ؟

خب چي شد اين بازي سياسي؟!!

Freedom1
Wednesday 17 November 2004, 07:29PM
نوشته شده بوسيله صبح
...ما هم بخاطر داريم كه چه مي گفتيم . گرچه تا آنجا كه بخاطر دارم ، تلاش ما براي ( تضمين عزت ايران ) بود و اگر كسي گفته بود كه پروتكل امضا نشود ، بخاطر عزتمندي و استقلال ايران بود .

حال باز هم اگر مايليد بفرمائيد كه با روند طي شده آيا استقلال و عزت ايران زير سوال رفت ؟

موتوشكرم

به اين سوالت جواب ندادم، اما الان دوست داري بهش جواب بدم؟!


نوشته شده بوسيله سينا 555
اينجا يك سايت گفتگو و اظهار نظر است و همه ما در اين تبادل نظرها سعي ميكنيم راهي براي پيشرفت كشورمان بيابيم.

خب اگر بنده نوعي مخالف امضاي اين قرار داد بودم بايد به خاطر اين نظر شخصي حالا كه قرارداد بر خلاف نظر من امضا شده بيايم با كشورم بجنگم؟

نه..بنده و امثال من صرفا نظر ميدهيم تصميم گيري را دولتمردان و منتخبين مردم بنا به مصالح كشور ميگيرند.و چون بنده مطيع قوانين كشورم هستم با كمال ميل گردن مينهم و با خودخواهي سر ستيز با مصالح كشورم برخورد نميكنم.:)


حرفهاي خودت رو اگه يادت نره خوبه.نوشته شده بوسيله صبح
سپر انساني بوشهري‌ها براي حفاظت از تأسيسات هسته‌اي
۱۹ شهريور ۱۳۸۳ - قبل از ظهر ۱۱:۹

مردم بوشهر براي حفاظت از تأسيسات نيروگاه هسته‌اي اين شهر در مقابل هرگونه حمله احتمالي، سپر انساني تشكيل مي‌دهند.
خبرگزاري «رويتر» از تهران به نقل از سخنگوي كميته «بزرگداشت شهداي جهان اسلام» گزارش داد: 25 هزار داوطلب براي حفاظت از تأسيسات هسته‌اي بوشهر نام‌نويسي كرده‌اند.
وي كه امضاي داوطبان را جمع‌آوري مي‌كرد، گزارش داد: آنها از نيروگاه هسته‌اي خود كه با همكاري روسيه در بوشهر در حال احداث ساخت است، حفاظت خواهند كرد.
سخنگوي اين كميته كه نامي از وي برده نشده است، گفت: كميته متبوع وي به هيچ سازمان دولتي وابسته نيست.

اينهم از اون لطيفه هايي بود كه باعث تفريحمون شد. واقعا بامزه بود.
اينا نشستن يه چيزهايي تو تلويزيون ديدن كه مثلا اعضاي فلان گروه طرفدار محيط زيست، در برابر ورود زباله هسته اي به فلان منطقه واكنش نشون ميدن و ميرن مثلا روي ريل مسير حركت قطارهاي حامل زباله ها ميخوابن و سر راه كاميونها زنجير انساني تشكيل ميدن كه نذارن زباله ها تو اون منطقه دفن بشه... اونوقت فكر كردن كه خب ما هم بريم دور نيروگاه بوشهر سپر انساني تشكيل بديم!
آقاجان، نه نيروگاه هسته اي شهر هرته كه كسي بره توش سپر انساني تشكيل بده و نه سپر انساني بهش كمكي ميكنه.
نيروگاه هسته اي اگر تكميل شده باشه و داراي سوخت هسته اي باشه، خودش بهترين محافظ خودشه و هيچ دشمني نميتونه بمبارونش كنه، چون تمام منطقه و از جمله كشورهاي ساحل خليج فارس شديداً آلوده و غير قابل سكونت ميشن. و اگر تكميل نشده باشه، با توجه به قدرت دفاعي نسبتاً ضعيف ايران، در واقع غير از روشهاي سياسي، هيچ راه حل مطمئني براي حفاظت نداره. به جاي اين ديوونه بازي ها، بايد ديد كه آيا خطر حمله نظامي به نيروگاه وجود داره يا نه، و اگه وجود داره بايد عامل احتمالي و نوع حمله شناسايي بشه و متناسب با اين موارد، براي پيشگيريش اقدامات نظامي و سياسي به عمل بياد. اين كارها هم نه در حد دانش من و شماست و نه جزو وظايفمون. پس بهتره به جاي نقل قول كردن چرت و پرتهاي خبرگزاري ها و تبديل تاپيك به بولتن خبري، يا حرفهاي گنده گنده و تو خالي زدن، بياين از خودتون مايه بذارين و در مورد اين صحبت كنين كه چرا حكومت ايران مجبور شده تو اين پرونده عقب نشيني كنه و امتياز بده.

سینا 555
Wednesday 17 November 2004, 08:15PM
اينجا يك سايت گفتگو و اظهار نظر است و همه ما در اين تبادل نظرها سعي ميكنيم راهي براي پيشرفت كشورمان بيابيم.

خب اگر بنده نوعي مخالف امضاي اين قرار داد بودم بايد به خاطر اين نظر شخصي حالا كه قرارداد بر خلاف نظر من امضا شده بيايم با كشورم بجنگم؟

نه..بنده و امثال من صرفا نظر ميدهيم تصميم گيري را دولتمردان و منتخبين مردم بنا به مصالح كشور ميگيرند.و چون بنده مطيع قوانين كشورم هستم با كمال ميل گردن مينهم و با خودخواهي سر ستيز با مصالح كشورم برخورد نميكنم.


عجب مستر ازادي!

شما فكر كردي بنده مصالح عالي كشورم را فداي غرورهاي شخصي ميكنم؟همانطور كه در بالا گفتم نظر دادن در مورد قضيه هسته اي امريست عادي و ممكن است بنده با ان موافق نباشم و شما باشي و ديگري به شرطها شروطها و غيره ولي تصميم گيري را بنده وشما كه نميگيريم.اين نمايندگان كشور و مسئولان هستند كه بايد تصميم بگيرند و بنده هميشه هر تصميمي كه گرفته شود ضمن در نظر گرفتن حق انتقاد براي خود به ان گردن مينهم و ميپذيرم.منتها قضيه شما اينست كه از هر فرصتي براي اينكه بگوييد جمهوري اسلامي ايران شكست خورده استفاده ميكنيد و بنده در اين مورد اصلا با شما هم عقيده نيستم و اينكه شكست يا پيروزي را زود نتيجه بگيريم درست نيست و اين را بايد در ظرف زماني بيشتري ديد تا نتيجه درست عايد شود.

خيالي نيست مستر ازادي شما فكر كن بر جمهوري اسلامي پيروز شده اي و با اين خيال خوش باش;)بر شما حرجي نيست! به اينگونه دوپينگ ها احتياج داريد:D

Freedom1
Wednesday 17 November 2004, 09:36PM
نوشته شده بوسيله سينا 555
خيالي نيست مستر ازادي شما فكر كن بر جمهوري اسلامي پيروز شده اي و با اين خيال خوش باش;)بر شما حرجي نيست! به اينگونه دوپينگ ها احتياج داريد

من كجا گفتم شكست خورده؟
گفتم كه تنها راه همين بود. ماهها پيش از اين گفتم كه درست ترين تصميم هم همين عقب نشيني و كوتاه اومدنه.. اما اگه اين اسمش شكست هم باشه، شكستي بوده كه به خاطر وضعيت نامناسبي كه حكومت در طول اين سالها درست كرده، ناچار به پذيرش اون شده.

اينقدر هم شما شما نكن.. همچين حرف ميزني انگار من رفتم مذاكره كردم! البته درك ميكنم كه ناراحتي هات رو ميخواي سر من خالي كني ولي من نه بوش هستم نه حسن روحاني نه فيشر و نه هيچكدوم از اونهايي كه تو اين ماجرا دخيل بودن.
اين پرونده، محل مبارزه ي من با جمهوري اسلامي نيست كه به قول تو پيروز بشم. اما اين تاپيك محليه كه درستي گفته هاي من بر حرفهاي شما نشون داده شده و ميشه. حالا اگه خلط اين دو موضوع با هم بهت آرامش ميده، هرچي دلت خواست بگو.

سینا 555
Wednesday 17 November 2004, 10:06PM
خودت ميبري وخودت ميدوزي:p
"درستي گفته هاي من"

تا انجايي كه من متوجه شدم ما قبول نكرديم كه چرخه سوخت را براي هميشه كنار بگذاريم و مجلس هم دولت را موظف كرده تا غني سازي را
نهادينه و اجرايي كند و تا موقعي كه نمايندگان مردم چيزي را تصويب نكردند هيچ موضوعي اعتبار ندارد.گفتم كه خيلي زود نتيجه گيري خودت را ميكني;) چون بعنوان يكي از طرفداران براندازي سعي در دوپينگ عاجل داريد;)همانطور كه گفتم اينجا ما بعنوان شخص نظر خود را بيان ميكنيم و تصميم با مقامات عاليه كشور است.اگر نشان داده شود كه هيئت مذاكره كننده بر خلاف منافع ملي تصميمي گرفته اند بدون شك بايد مورد سئوال قرار بگيرند و مجلس هم كه گفتم دولت را ملزم به اجراي غني سازي در كشور كرده است.

تا كنون هم هيئت مذاكره كننده نظرات كارشناسان وزارت امور خارجه! را بسيار دخيل ميكرده اند بايد صبور بود و ديد چگونه ميشود بر خلاف تصويبات
مجلس منافع دراز مدت ملي را زير پا گذاشت.شما هم بايد در واقع از منافع ملي و حق غني سازي ايران در واقع دفاع كني اما نميدانم چرا بر خلاف بسياري از ايرانيان از پذيرش احتمالي عدم استفاده از انرژي هسته اي هنوز هيچ نشده قند در دل اب ميكني;)


با خيالات خودت خوش باش:)

صبح
Wednesday 17 November 2004, 10:58PM
به به ... جناب محافظ صهيونيسم در ايران كلابز ... بازي سياسي تا منجر به از دست رفتن منافع ملت نشود ... عيبي ندارد :) اما اگر مستلزم زير بار طاغوت رفتن بشود اساس انقلاب را زير سوال برده است ... بازي سياسي ، تا آنجا كه آدم بر بازي مسلط باشد ، اشكالي ندارد ... تا آنجا كه ملت از جوانب آن آگاه باشند و مخفي كاري نشود ، عيب ندارد ... تا آنجا كه خون شهيدان و دستاورد آن همچنان محترم بماند اشكالي ندارد ، اما آنجا كه منافع ملت در خطر افتاد ... و حتي مصوبه نمايندگان مردم ناديده گرفته شد كمي بايد سرفه كرد !!!

ثانياً: پيشتر هم بارها و بارها بهتون گفتم، با توجه به سياستهاي اشتباهي كه حكومت ايران در طول اين سالها دنبال كرده، مشكلات زيادي بوجود اومده كه يكيش هم همينه.
گناه حكومت از لحاظ جناب فري دام اين است كه ايستاده است ... خطاي حكومت كه موجب خشم طاغوت شده است ، همينجا شكل گرفته است و " مشكلات زياد " بر سر همين بوجود مي آيد ، مثلا سال چند سال پيش كه "محاظر محمد" مالزي بر سر فرهنگش ايستاد ... مشكل بوجود آورد ... ! ايران خوب چند برابر محاظر جان ، مشكل بوجود آورده است :p
مثلا برسميت نشناختن اسرائيل از سوي كشور وسيع و مهمي همچون ايران با اين موقعيت ... يا رسوا شدن كثافات آمريكا در لانه جاسوسي ، چنان مشكلات مهلكي براي طاغوت بوجود آورده است كه نگو و نپرس . حالا در اين چند سال پيشرفتها و توسعه هاي چشمگير نيز روي اين حقدهاي مشكل آسا ، كه اگر اتم نبود نيز ... مسائل ديگري بود ... و اگر مسائل ديگري نبود نيز ... دليل نميخواست فقط هزينه ها زياد مي شد ;) آمريكا چون كم كسري بودجه دارد ... ميخواهد كمتر كسري بودجه بالا بياورد ! :p سياست بازي مي كند .

اصلا ما براي ايجاد چنين مشكلاتي انقلاب كرديم وگرنه قصد ديگري نداشتيم :p چون ايجاد چنين مشكلاتي ملتي سربلند و مستقل ميسازد و آدم را ياد ذوالقرنين مي اندازد ، و اين آن چيزي بود كه ما ميخواستيم ;)

حال سر اين بحث است كه اين عقب نشيني هست يا نيست ... اما در كل اگر نگاه كنيم ، در طول اين مذاكرات ايران بعنوان دولتي شناخته شد كه اهل معامله است ... و شايد مصالح خود را فداي اين معامله ها بكند و اوج آن نيز در نوشته اخير نمايان شد . حال شايد متن اين نوشته زياد مساله اي نداشته باشد ... اما اين كه ما برويم پاريس و چنين نوشته اي بيرون دهيم ، كار جديدي است . گرچه اين براي يك دولت در اين دنياي وحشي ، يك امتياز است . تا آنجا كه من مي دانم دين و آئين چنين مذاكره اي را كه امتياز موقت بدهد نمي پسندد ... ولي ما اسلاميون ، روش ديگري را مي پسنديم كه پشتوانه آن آيات قرآن است و امتيازات وسيع تري در آينده عايد خواهد كرد و هميشه عملي بوده و هست ... و ميتوانيد نمونه آن را در حزب الله لبنان ببينيد ... شايد سخت باشد... ، اما عموما در 25 سال اخير را اينگونه گذرانده ايم . بنده تا حدي كه امتياز عايد ما شود با مذاكره موافقم ... اما نتيجه فعلي اينطور نشان نمي دهد ، در حاليكه نتيجه هاي پيشين قابل تحمل بود .

البته در اين برهه نيز احتمالات ديگري نيز وجود دارد ... ، كه اين توافق ، از سوي ايران سياست چماق و هويج باشد ... كه اين فعلا هويج آن است ! ... كه در اين صورت همه اين اعتراضها همان سياست بازي است ... و بموقع اروپا چماق آن را خواهد خورد و اين كه اين چماق را بخورد اجتناب ناپذير است . هنوز روي جوانب اين توافق بسيار بحث است و تصميم گيري اينچنين عجولانه براي دشمناني است كه فقط ميخواهند چند جمله از آب گل آلود ماهي بگيرند .

ثالثاً: اگه حرفهاي منو نمي پذيري، پس توضيح بده كه چرا رهبر دستور نميده كه مذاكرات باطل بشه و فعاليتهاي هسته اي دنبال بشه؟ رهبر ميتونه با راه انداختن تظاهرات ميليوني مردمي به حمايت از فعاليتهاي هسته اي و همچنين با تاييد مجلس، امتيازات داده شده رو لغو كنه و دستور ادامه فعاليتها رو صادر كنه.

البته اعلام اين توافق بدون تاييد رهبري امكان پذير نبوده و نيست ... ، و بخاطر همين من احتمال بالا را براي شما نوشتم . اين يك بازي سياسي است ... و يك امتحان است كه فقط مساله انرژي هسته اي هم در اين امتحان مطرح نيست . رهبري و نمايندگان مجلس رسما موضع خود را قبلا اعلام كرده اند ... و آن مجهز بودن ايران به چرخه سوخت كامل بوده است ... و اينكه اعلام كرده اند ... يعني از آن پس نخواهند كشيد .گرچه مجلس هنوز آن را تصويب نكرده است و زمزمه آن را دارد.

گرچه تيغ اين توافق ، دو لبه است ... و خود توافق چيز زيادي را تعيين نمي كند ، و عملكرد آينده است كه مشخص مي كند ... زور چه كسي مي چربد !

رابعاً: برو دعا كن كه دادن اين امتيازات و عقب نشيني ها در نهايت بتونه مانع حوادث بدتر بشه. دولت بوش با مهره چيني جديدش خطرناك تر شده و ميشه گفت شكي نيست كه اگر فقط يك جنگ ديگه به راه بندازه، جنگ با ايرانه و مقامات حكومت اين واقعيت رو بهتر از ما ميدونن.

فرزندان و دوست داران علي را از جنگ مي ترساني ؟ :p اگر قرار بر ذلتي كه شما ميخواهي بر اين ملت تحميل كني باشد ... ، مطمئن باش تك تك فرزندان اين ملت براي دفاع از حقوق مسلم خود ، جلوي دوستان آمريكائيت خواهند ايستاد و آنها را به خاك مذلت خواهند نشاند ... از موضعي سخن ميگوئي كه در باتلاق عراق گير كرده و حتي ديگر بودجه تامين جنگ دومي ندارد ... ! برو خوش باش ! فكر نمي كردم مثل قبل مانده باشي ! :D ولي ظاهرا حسابي كف طاغوت را چسبيده اي !

صبح
Wednesday 17 November 2004, 11:16PM
اينهم از اون لطيفه هايي بود كه باعث تفريحمون شد. واقعا بامزه بود.
اينا نشستن يه چيزهايي تو تلويزيون ديدن كه مثلا اعضاي فلان گروه طرفدار محيط زيست، در برابر ورود زباله هسته اي به فلان منطقه واكنش نشون ميدن و ميرن مثلا روي ريل مسير حركت قطارهاي حامل زباله ها ميخوابن و سر راه كاميونها زنجير انساني تشكيل ميدن كه نذارن زباله ها تو اون منطقه دفن بشه... اونوقت فكر كردن كه خب ما هم بريم دور نيروگاه بوشهر سپر انساني تشكيل بديم!
آقاجان، نه نيروگاه هسته اي شهر هرته كه كسي بره توش سپر انساني تشكيل بده و نه سپر انساني بهش كمكي ميكنه.
نيروگاه هسته اي اگر تكميل شده باشه و داراي سوخت هسته اي باشه، خودش بهترين محافظ خودشه و هيچ دشمني نميتونه بمبارونش كنه، چون تمام منطقه و از جمله كشورهاي ساحل خليج فارس شديداً آلوده و غير قابل سكونت ميشن. و اگر تكميل نشده باشه، با توجه به قدرت دفاعي نسبتاً ضعيف ايران، در واقع غير از روشهاي سياسي، هيچ راه حل مطمئني براي حفاظت نداره. به جاي اين ديوونه بازي ها، بايد ديد كه آيا خطر حمله نظامي به نيروگاه وجود داره يا نه، و اگه وجود داره بايد عامل احتمالي و نوع حمله شناسايي بشه و متناسب با اين موارد، براي پيشگيريش اقدامات نظامي و سياسي به عمل بياد. اين كارها هم نه در حد دانش من و شماست و نه جزو وظايفمون. پس بهتره به جاي نقل قول كردن چرت و پرتهاي خبرگزاري ها و تبديل تاپيك به بولتن خبري، يا حرفهاي گنده گنده و تو خالي زدن، بياين از خودتون مايه بذارين و در مورد اين صحبت كنين كه چرا حكومت ايران مجبور شده تو اين پرونده عقب نشيني كنه و امتياز بده.

بله من ميدانم كه شما غيرت را نميشناسي و نميداني كه حركات نمادين مردمي يعني چه ... :p ميدانم وقتي دوستان صهيونيستت مهاجمت حمله ور مي شوند... ، به زن و مرد و شهرنشين و پير و جوان و كودك و ساختمان رحم نمي كنند ... ! :) و ميدانم كه تو آنقدر فكرت مشغول است كه اين مطلب را واقعا جدي گرفتي و فكر كردي سپر انساني ، هوا را نيز محافظت مي كند ! :p البته اگر چنين فكري كرده اي خنده فقط مقدمه است ... بايد قهقه زد ! :D

اما و اما ... جنگ ما را با آنها نديده اي ! :p ما با نفرات عراقي مجبور به جنگ ، جنگيده ايم ... اما با آمريكائي و صهيونيست ... خير ! ;) اگر با اكراه با يك سرباز از همسايه مسلمان عراقي به جنگ رفتيم .... ، مطمئن باش اينقدر خوشحال مي شويم يك گروهان آمريكايي را يكجا منفجر كنيم كه نگو و نپرس . اين جشن ماست ! :) ميداني جهاد چه امر مهمي است ؟ ;)

سینا 555
Wednesday 17 November 2004, 11:39PM
جناب صبح اين مستر ما رو سكته دادي كه :p

مستر جون نترس! ولي اگر تكليف شد بنده همراه
ميليونها ايراني عاشق ديگر براي خوشامد گويي به
اربابان شما به خط ميشويم:D ولي مطمئن باش تا انوقت
راهي تا بينهايت فاصله هست و مغز سكولاريزه شده تو
اين چيزها را عمرا درك كند;) و همان هم بهتر كه درك نكند;)

با خيالاتت خوش باش:)

Freedom1
Thursday 18 November 2004, 01:23AM
نوشته شده بوسيله سينا 555
خودت ميبري وخودت ميدوزي:p
"درستي گفته هاي من"


بله دقيقاً.. پيش بيني من در مورد رفتار ايران در اين پرونده كاملا درست بود.

نوشته شده بوسيله سينا 555
اگر نشان داده شود كه هيئت مذاكره كننده بر خلاف منافع ملي تصميمي گرفته اند بدون شك بايد مورد سئوال قرار بگيرند

مثل اينكه حواست نيست.. هيئت! هيچ تصميمي رو بدون موافقت رهبر نگرفته جناب!!

Freedom1
Thursday 18 November 2004, 01:43AM
نوشته شده بوسيله صبح
به به ... جناب محافظ صهيونيسم در ايران كلابز ...

خب.. عصبانيتت تخليه شد؟

نوشته شده بوسيله صبح
بازي سياسي تا منجر به از دست رفتن منافع ملت نشود ... عيبي ندارد :) اما اگر مستلزم زير بار طاغوت رفتن بشود اساس انقلاب را زير سوال برده است ... بازي سياسي ، تا آنجا كه آدم بر بازي مسلط باشد ، اشكالي ندارد ... تا آنجا كه ملت از جوانب آن آگاه باشند و مخفي كاري نشود ، عيب ندارد ... تا آنجا كه خون شهيدان و دستاورد آن همچنان محترم بماند اشكالي ندارد ، اما آنجا كه منافع ملت در خطر افتاد ... و حتي مصوبه نمايندگان مردم ناديده گرفته شد كمي بايد سرفه كرد !!!


حالا اينطوري بوده يا نه؟

نوشته شده بوسيله صبح
گناه حكومت از لحاظ جناب فري دام اين است كه ايستاده است ...

ايستادن داريم تا ايستادن.. مالزي و هند هم ايستادن.. اما اين كجا و اون كجا؟
گناه شما اينه كه سر حماقت ايستادين.

نوشته شده بوسيله صبح
حال سر اين بحث است كه اين عقب نشيني هست يا نيست ... اما در كل اگر نگاه كنيم ، در طول اين مذاكرات ايران بعنوان دولتي شناخته شد كه اهل معامله است ... و شايد مصالح خود را فداي اين معامله ها بكند و اوج آن نيز در نوشته اخير نمايان شد . حال شايد متن اين نوشته زياد مساله اي نداشته باشد ... اما اين كه ما برويم پاريس و چنين نوشته اي بيرون دهيم ، كار جديدي است . گرچه اين براي يك دولت در اين دنياي وحشي ، يك امتياز است . تا آنجا كه من مي دانم دين و آئين چنين مذاكره اي را كه امتياز موقت بدهد نمي پسندد ... ولي ما اسلاميون ، روش ديگري را مي پسنديم كه پشتوانه آن آيات قرآن است و امتيازات وسيع تري در آينده عايد خواهد كرد و هميشه عملي بوده و هست ... و ميتوانيد نمونه آن را در حزب الله لبنان ببينيد ... شايد سخت باشد... ، اما عموما در 25 سال اخير را اينگونه گذرانده ايم . بنده تا حدي كه امتياز عايد ما شود با مذاكره موافقم ... اما نتيجه فعلي اينطور نشان نمي دهد ، در حاليكه نتيجه هاي پيشين قابل تحمل بود .


ولي پايينتر چيز ديگه گفتي:

نوشته شده بوسيله صبح
البته در اين برهه نيز احتمالات ديگري نيز وجود دارد ... ، كه اين توافق ، از سوي ايران سياست چماق و هويج باشد ... كه اين فعلا هويج آن است ! ... كه در اين صورت همه اين اعتراضها همان سياست بازي است ... و بموقع اروپا چماق آن را خواهد خورد و اين كه اين چماق را بخورد اجتناب ناپذير است . هنوز روي جوانب اين توافق بسيار بحث است و تصميم گيري اينچنين عجولانه براي دشمناني است كه فقط ميخواهند چند جمله از آب گل آلود ماهي بگيرند .


دلت رو خوش كن حالا.. انشاءالله گربه ست.

نوشته شده بوسيله صبح
البته اعلام اين توافق بدون تاييد رهبري امكان پذير نبوده و نيست ... ، و بخاطر همين من احتمال بالا را براي شما نوشتم . اين يك بازي سياسي است ... و يك امتحان است كه فقط مساله انرژي هسته اي هم در اين امتحان مطرح نيست . رهبري و نمايندگان مجلس رسما موضع خود را قبلا اعلام كرده اند ... و آن مجهز بودن ايران به چرخه سوخت كامل بوده است ... و اينكه اعلام كرده اند ... يعني از آن پس نخواهند كشيد .گرچه مجلس هنوز آن را تصويب نكرده است و زمزمه آن را دارد.

گرچه تيغ اين توافق ، دو لبه است ... و خود توافق چيز زيادي را تعيين نمي كند ، و عملكرد آينده است كه مشخص مي كند ... زور چه كسي مي چربد !


متناقضه.. مثل هميشه كه گير ميكني.
نوشته شده بوسيله صبح
فرزندان و دوست داران علي را از جنگ مي ترساني ؟ :p اگر قرار بر ذلتي كه شما ميخواهي بر اين ملت تحميل كني باشد ... ، مطمئن باش تك تك فرزندان اين ملت براي دفاع از حقوق مسلم خود ، جلوي دوستان آمريكائيت خواهند ايستاد و آنها را به خاك مذلت خواهند نشاند ... از موضعي سخن ميگوئي كه در باتلاق عراق گير كرده و حتي ديگر بودجه تامين جنگ دومي ندارد ... ! برو خوش باش ! فكر نمي كردم مثل قبل مانده باشي ! :D ولي ظاهرا حسابي كف طاغوت را چسبيده اي !

من از جنگ نميترسونم .. اونا خودشون از جنگ ميترسيدن وگرنه اينهمه امتياز دادن چه توجيهي داره؟
باتلاق عراق هم ساخته ي ذهن شماست.. در مورد كسري بودجه و اينكه اين موضوع جلوي جنگ رو ميگيره استدلال بامزه اي كردي.

در كل حرف درست و حسابي نزدي.. به روش آخوندي سفسطه كردي، يكي به ميخ زدي يكي به نعل.
بيشتر تمرين كن شايد بتوني جاي حسن رو حاني رو هم بگيري.

Freedom1
Thursday 18 November 2004, 01:48AM
نوشته شده بوسيله صبح


بله من ميدانم كه شما غيرت را نميشناسي و نميداني كه حركات نمادين مردمي يعني چه ... :p ميدانم وقتي دوستان صهيونيستت مهاجمت حمله ور مي شوند... ، به زن و مرد و شهرنشين و پير و جوان و كودك و ساختمان رحم نمي كنند ... ! :) و ميدانم كه تو آنقدر فكرت مشغول است كه اين مطلب را واقعا جدي گرفتي و فكر كردي سپر انساني ، هوا را نيز محافظت مي كند ! :p البته اگر چنين فكري كرده اي خنده فقط مقدمه است ... بايد قهقه زد ! :D

اما و اما ... جنگ ما را با آنها نديده اي ! :p ما با نفرات عراقي مجبور به جنگ ، جنگيده ايم ... اما با آمريكائي و صهيونيست ... خير ! ;) اگر با اكراه با يك سرباز از همسايه مسلمان عراقي به جنگ رفتيم .... ، مطمئن باش اينقدر خوشحال مي شويم يك گروهان آمريكايي را يكجا منفجر كنيم كه نگو و نپرس . اين جشن ماست ! :) ميداني جهاد چه امر مهمي است ؟ ;)

آره.. از اقدامات شجاعانه تون در پاريس و بروكسل و سعد آباد معلومه كه چقدر مشتاق جنگ هستين.

اين پست با اين شكلكهاش و ادا اطوارهاش نشون ميده كه حالت اصلا خوب نيست.. به عصبانيت و سرخوردگي شديد دچار شدي، اينم عاقبت خشك مغزيه ديگه.

Freedom1
Thursday 18 November 2004, 01:50AM
نوشته شده بوسيله سينا 555
جناب صبح اين مستر ما رو سكته دادي كه :p

مستر جون نترس! ولي اگر تكليف شد بنده همراه
ميليونها ايراني عاشق ديگر براي خوشامد گويي به
اربابان شما به خط ميشويم:D ولي مطمئن باش تا انوقت
راهي تا بينهايت فاصله هست و مغز سكولاريزه شده تو
اين چيزها را عمرا درك كند;) و همان هم بهتر كه درك نكند;)

با خيالاتت خوش باش:)

اين امتياز دادنها و عقب نشيني ها هم براي همينه كه كار به اونجا نكشه.. چون همه ميدونن كه در اون حالت، اين حرفها چيزي نيست جز شعارهاي تو خالي. محمد سعيد الصحاف رو كه يادته؟

سینا 555
Thursday 18 November 2004, 01:59AM
مثل اينكه حواست نيست.. هيئت! هيچ تصميمي رو بدون موافقت رهبر نگرفته جناب!!

مستر! ببين جانم شما هر جوري ميخواي واسه خودت ببر و بدوز ولي اين رو بدان كه هر چند كشور صاحب دارد نماينده دارد و رهبري هم نظارت دارند ولي اين دليل نميشود كه در جزييات كاري كه مديران متخصص مشعول به ان هستند دخالت كنند و اصولا رفتار رهبري هم در اكثر مواقع اينطور نبوده كه با بي اعتمادي به مديران تصميم هر كاري را بگيرد.
مهم ابنست كه نظارت جايگاه رهبري بر مصالح و منافع همگاني و بلند مدت هست و خواهد بود و اگر احيانا مديراني از وظايف بعهده گذاشته
شده به انها قصور كنند كوتاهي كنند يا خدايي ناكرده خيانت كنند انوقت
ايشان بنا به وظايفي كه بعهده دارند جلوگيري خواهند كرد ولي اينطور نيست كه در مورد ريز كارها دستور العمل صادر كنند.
ايا تو اين را ميفهمي؟گمان نميكنم و همان بهتر
چون امثال شما از هر فرصت و فضاي ايجاد شده براي زير سئوال بردن جمهوري اسلامي ايران سو استفاده ميكنيد چنانكه ظرف اين 25 سال مشغول بوده ايد;) و در اين جريان هم سعي داريد القا كنيد كه رهبر زير اين توافقنامه را حالا هر چه هست شخصا امضا كرده و چون ميدانيد ملت ايران طالب و حامي اين فن اوري هستند(بر عكس خودتان!)و همزمان ميدانيد كه رهبر عزيزمان بر خلاف تبليغات مسموم شما عاشقان فراواني دارد و به اين وسيله ميخواهيد مردم را در مقابل حاكميت و رهبري قرار داده و اساس محكم جمهوري اسلامي كه بر پايه استقلال و عزت و خودباوري بنا شده را مخدوش جلوه بدهيد و اين را در ذهن جوان ايراني القا كنيد كه بدون سرسپردن به مافياي جهاني نميتوان كاري از پيش برد!

خوب پروژه براندازي اربابان شما رنگهاي مختلفي ظرف اين همه سال پيدا كرده و اين هم نوع مدل جديد ان ست;)

و امثال شما هم در بزنگاه تنش هاي اينگونه مانند نعش كش هاي سياه جامه اژير كشان به وسط زمين روانه ميشويد و هر بار با دستاني اويزان و چهره اي غمگين به مقر خود! بازميگرديد تا تنش بعدي ;):p

در خيالاتت خوش باش:)

Freedom1
Thursday 18 November 2004, 02:02AM
خب...

من بسيار خوشحال ميشم كه حكومت خيلي سريع، مذاكرات رو متوقف كنه و غني سازي رو از سر بگيره.. اگه مجلس و رهبر و بقيه چنين كاري بكنن من خيلي ازشون ممنون ميشم. اما اونا چنين حماقتي نميكنن، شما هم اينو ميدونين و اينجا جز شعار توخالي كه خودتون هم ميدونين تو خاليه، چيزي براي گفتن ندارين.

Freedom1
Thursday 18 November 2004, 02:07AM
نوشته شده بوسيله سينا 555
مستر! ببين جانم شما هر جوري ميخواي واسه خودت ببر و بدوز ولي اين رو بدان كه هر چند كشور صاحب دارد نماينده دارد و رهبري هم نظارت دارند ولي اين دليل نميشود كه در جزييات كاري كه مديران متخصص مشعول به ان هستند دخالت كنند و اصولا رفتار رهبري هم در اكثر مواقع اينطور نبوده كه با بي اعتمادي به مديران تصميم هر كاري را بگيرد.


درسته.. اينجا زياد پرت نگفتي، اما در اين پرونده خاص و مخصوصاً در توافق نهايي كه با تاخير زيادي اعلام شد، بدون شك رهبر دقيقا نظارت داشته و با موافقتنامه مخالفت نداشته.

نوشته شده بوسيله سينا 555
ايا تو اين را ميفهمي؟گمان نميكنم و همان بهتر


خودت اينو ميفهمي؟

اگه رهبر نظارت داره و كنترل ميكنه، پس شما خيلي بيجا ميكنين كه به مذاكره كنندگان و مخصوصاً به دولتي كه تو مذاكرات نيست، ايراد ميگيرين!!

Freedom1
Thursday 18 November 2004, 02:26AM
اومدم باهاتون دو كلام صحبت كنم.. اما شما عصبانيتتون رو سر من خالي ميكنين. حالا اينقدر حرص نخورين.. شيرتون خشك ميشه و قيمت شير خشك مياد پايين.

مشخصه كه خودتون هم بهتر از من ميدونين قضيه چيه و فقط دارين لج بازي ميكنين.
براي من اين چند تا پست تفريح خوبي بود.. بازم ميام سراغتون.. اما حواستون باشه بيخود تو كار رهبري دخالت نكنين.

راستي سينا.. آخرش نگفتي، تو آواتارت.. اون موشكه داره سرعت لاك پشته رو زياد ميكنه يا اينكه اون لاك پشته موشكه رو گرفته كه تند نره؟

در سايه ي پادشاهي عظماي سوئد، شب زيبات بخير.. باي باي.

سینا 555
Thursday 18 November 2004, 03:15AM
خودت اينو ميفهمي؟

اگه رهبر نظارت داره و كنترل ميكنه، پس شما خيلي بيجا ميكنين كه به مذاكره كنندگان و مخصوصاً به دولتي كه تو مذاكرات نيست، ايراد ميگيرين!!

نه ديگه مستر ازادي بازم گازشو گرفتي تك چرخ زنون رفتي تو ورود ممنوع;)
اولا دولت در مذاكرات هست و كارشناسان وزارت امور خارجه در موارد
تخصصي نظر مهم و كارشناسانه خودشون رو ميدن! و معمولا هم هيئت
از روي همين نظرات كارشناسانه وزارت امور خارجه و بخش هاي ديگر دولت مثل وزارت اطلاعات و فناوري سازمان انرژي اتمي و غيره تصميماتي
مبگيرند.اين يك!

بعد مستر جان!
به گفته رهبرمان مردم بايد بر مسايل دولتمردان حساس باشند و نظارت كنند! و خاموش نباشند.هر چند ايشان طبق وظايفشان بايد نظارت كنند ولي ما هم بايد در اين اهرم نظارتي پشتيبان او باشيم و انطور نيست كه شما فكر كنيد ايشان به تنهايي نظارت ميكنند خير!اين ما هستيم كه بايد انتقاد سازنده كنيم و به اين شكل نظارت ما باعث تقويت نظارت رهيري ميشود.من ميدانم شما اين را نميپسنديد و مايليد رهبر به تنهايي همه نظارتها را اعمال كند تا شما و اربابان بتوانيد او را در گوشه تنها گير بيندازيد ولي به حول قوه الهي مشيت براي كشور ما اينطور قرار نگرفته كه مطلق العناني مثل صدام امريكايي زمام امور مسلمين را بعهده بگيرد تا شما و اربابان بتوانيد ايران را عراقيزه كنيد;)

رهبر عزيز ايران وجاهت نظارتي خود با نظارت مردم در كارهاي حياتي كشور گره زده است و اينطور نيست كه او براي شكار اربابان شما تنها باشد.بنابراين بعد از اين همه الفبا نوشتن! انتقادات من و ديگران دقيقا در راستاي منافع عمومي نظام جمهوري اسلامي ايران معني ميدهد و شما هم هيچ حقي نداريد بياييد به من بگوييد چرا انتقاد ميكنيد.ما بايد انتقاد سالم كنيم و رهبر و مجلس و دستگاههاي ديگر هم بايد نظارت خودشان را اعمال كنند و اين انتقادات ما در واقع نوعي نظارت است كه شما گمان نميكنم متوجه موضوع بشوي چون عناد داري مستر عناد;)

سینا 555
Thursday 18 November 2004, 03:18AM
درسته.. اينجا زياد پرت نگفتي، اما در اين پرونده خاص و مخصوصاً در توافق نهايي كه با تاخير زيادي اعلام شد، بدون شك رهبر دقيقا نظارت داشته و با موافقتنامه مخالفت نداشته.

اينها كه تو ميبافي جانم در انگليسي بهش ميگن اسپكوليشن و نه چيز ديگر:p

سینا 555
Thursday 18 November 2004, 03:24AM
من بسيار خوشحال ميشم كه حكومت خيلي سريع، مذاكرات رو متوقف كنه و غني سازي رو از سر بگيره.. اگه مجلس و رهبر و بقيه چنين كاري بكنن من خيلي ازشون ممنون ميشم

جدي ميفرماييد:p

گفتم كه تنها راه همين بود. ماهها پيش از اين گفتم كه درست ترين تصميم هم همين عقب نشيني و كوتاه اومدنه

بله يادمه كه ميگفتيد ما صلاحيت هسته اي شدن را نداريم.
ولي مستر جونم گويا همين بالا فرموديد:

من بسيار خوشحال ميشم كه حكومت خيلي سريع، مذاكرات رو متوقف كنه و غني سازي رو از سر بگيره


اخه من به شما چي بايد بگم:p

سینا 555
Thursday 18 November 2004, 03:40AM
مشخصه كه خودتون هم بهتر از من ميدونين قضيه چيه و فقط دارين لج بازي ميكنين.

خدا رو شكر كه گرفتي ما ميدونيم قضيه چيه:smile57:


براي من اين چند تا پست تفريح خوبي بود.. بازم ميام سراغتون.. اما حواستون باشه بيخود تو كار رهبري دخالت نكنين.
واسه منم تفريح خوبي بود مستر ازاد!
شما به فكر اربابان و رهبران خودت باش;)
هر چي دلمون بخواد انتقاد ميكنيم مگه اينجا امريكاست:D

راستي سينا.. آخرش نگفتي، تو آواتارت.. اون موشكه داره سرعت لاك پشته رو زياد ميكنه يا اينكه اون لاك پشته موشكه رو گرفته كه تند نره؟

بوقتش خواهي فهميد نگران اين چيزا نباش درست ميشه;)

در سايه ي پادشاهي عظماي سوئد، شب زيبات بخير.. باي باي.

شما هم در پناه رهبر فرزانه جمهوري اسلامي ايران اسوده بخواب ناراحت چيزي نباش از هواي افتابي ايران و مردم مهربونش فيض ببر و اينقدر عناد نكن:p اينجا هم كه هوا سرد و ابريه و تاريكه.. مردم هم سرشون تو اخور خودشونه دارن مثه ماشين ميان ميرن تا تكليفشون رو با ليبرال دموكراسي بالاخره روشن كنند:D

مستر ازادي شلاق سرمايه داري رو اين روزها بيشتر و بيشتر رو گرده مردم ميبينم.اخبار جالبي در راهه لازم بود براتون گزارش ميكنم ولي فعلا با خيالاتت خوش باش.شب تو هم بخير;)

سینا 555
Thursday 18 November 2004, 06:51AM
بيانيه نمايندگان درباره مذاكرات هسته اي اخير

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بيانيه اي , بر غير قابل مذاكره بودن حق قانوني ايران در غني سازي اورانيوم براي دستيابي به انرژي صلح آميز هسته اي تاكيد كردند.
در اين بيانيه آمده است : مردم عزيز كشورمان طي يك سال گذشته در جريان مذاكرات با كشورهاي اروپايي و اتحاديه اروپا درباره فعاليت هسته اي جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته اند.
هدف اين مذاكرات تمكين طرفها و پذيرش رسمي حق ايران در برخورداري از فن آوري كامل هسته اي به عنوان عضو ان .پي .تي و اعتماد سازي در صلح آميز بودن اين فعاليتها بوده است .
اين بيانيه مي افزايد : به رغم همكاري همه جانبه جمهوري اسلامي ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي و بازرسي بيش از هزار روز كارشناسان و نهايتا گزارش شهريور ماه مدير كل آژانس , اعضاي غربي شوراي حكام , قطعنامه اي سياسي و غير حقوقي را به تصويب رساندند.
آنان با نقض تعهدات خود در تفاهم نامه سال گذشته تهران , پيشنهادهاي جديدي را همراه با وعده هايي در تصحيح و توسعه مناسبات و همكاري هاي اتحاديه اروپا با جمهوري اسلامي ايران در زمينه هاي سياسي , اقتصادي و امنيتي ارائه كردند.
نمايندگان مجلس در اين بيانيه تصريح كردند : هدف اصلي از رويكرد جديد , چشم پوشي ايران از حق قانوني خود در برخورداري از فن آوري كامل هسته اي با توقف دائم و البته داوطلبانه غني سازي اورانيوم و همه فعاليتهاي مربوط به آن بود.
در اين بيانيه آمده است : موضع متحد و يكپارچه آحاد ملت و رهبري معظم انقلاب , مسئولان و جريان هاي سياسي كشور و راي قاطع همه نمايندگان ملت به الزام قانوني در خودكفا كردن كشور در فن آوري كامل هسته اي و تامين داخلي سوخت آن , كشورهاي اروپايي را ناگزير به اذعان بر حقوق حقه ايران مطابق معاهده ان .پي . تي كرد.
اين بيانيه مي افزايد : به دنبال توافقات اخير پاريس , نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طي دو روز متوالي در جلسات غير علني مجلس با حضور مسئولان ذيربط مذاكرات , نقد , ابهامات , نگرانيها و ارزيابي خود را درباره اين تحولات صريحا مطرح كردند.
در اين بيانيه , نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ضمن قدرداني از دانشمندان جوان ايران در دستيابي به فن آوري هسته اي و حمايت قاطع از آنان , بارديگر بر غير قابل مذاكره بودن حق قانوني ايران در غني سازي اورانيوم براي دستيابي به انرژي هسته اي صلح آميز تاكيد كردند.
اين بيانيه مي افزايد : ملت شريف ايران و همه آزاديخواهان جهان مي دانند كه همكاري همه جانبه جمهوري اسلامي ايران با آژانس بين المللي انرژي هسته اي و شوراي حكام , همه ابهامات القايي آمريكا را زدود و دشمنان كشور را در ايجاد اجماع جهاني عليه ايران ناكام گذاشت .
با وجود تاكيد مدير كل آژانس بين المللي انرژي هسته اي بر صلح آميز بودن فعاليتهاي هسته اي ايران , تلاش برخي از دولتهاي اروپايي براي محروم كردن ايران از دستيابي به سوخت بومي هسته اي را حركتي استعماري دانسته و ادامه اين روند را به نفع ملت ايران نمي دانيم .
در اين بيانيه آمده است : ما نمايندگان ضمن درخواست از مسئولان ذيربط براي تقويت گروه مذاكره كننده بر مشاركت همه دستگاههاي ذيربط و حضور نمايندگان آنان در اين مذاكرات تاكيد مي كنيم .
اين بيانيه مي افزايد : با توجه به ابهامات و نگرانيهاي نمايندگان ملت درباره موافقت نامه اخير ميان مذاكره كنندگان جمهوري اسلامي ايران و نمايندگان اتحاديه اروپا , اعلام مي كنيم نشست 25 نوامبر (پنجم آذر) شوراي حكام يكي از محلهاي آزمون پايبندي طرفهاي اروپايي به تعهدات خود است و در صورتي كه آنان به نخستين و بديهي ترين تعهد خود در راستاي عادي سازي پرونده هسته اي ايران عمل نكند نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از حق قانوني خود براي الزام سريع دولت به از سر گيري غني سازي و اتخاذ تصميمات لازم استفاده خواهند كرد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در پايان اين بيانيه تاكيد كرده اند : با توجه به اصل 77 قانون اساسي راجع به لزوم تصويب موافقت نامه هاي بين المللي از سوي مجلس شوراي اسلامي و اين كه اتخاذ تصميم در الحاق يا الحاق نشدن جمهوري اسلامي ايران به پروتكل الحاقي 2 بعلاوه 93 صرفا در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است , از رئيس جمهور به عنوان رئيس شورايعالي امنيت ملي مي خواهيم به منظور اعمال نظارت مجلس شوراي اسلامي ضمن ارائه اطلاعات شفاف درباره مذاكرات انجام يافته تاكنون , تمهيدات لازم جهت حضور مستمر نمايندگاني از مجلس شوراي اسلامي در روند تصميم سازي و مذاكرات اتخاذ كند.

سینا 555
Thursday 18 November 2004, 07:02AM
رئيس جمهور : اتحاديه اروپا بايد در اجلاس آتي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي ثابت كند به تعهداتي كه به ايران داده پايبند است در غيراينصورت ايران نيز به آنچه در بيانيه پاريس متعهد شده پايبند نخواهد بود.
حجت الاسلام والمسلمين خاتمي ديروز پس از جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران داخلي تصريح كرد : ايران به فناوري توليد اورانيوم غني شده براي سوخته هسته اي دست يافته و آنرا حق خود مي داند و از آن نخواهد گذشت , اما اراده اي سياسي پشت اين موضوع وجود دارد كه ما را محروم كند.
آقاي خاتمي با اشاره به اينكه ما بايد بتوانيم در مقام عمل توليدكننده سوخت هسته اي و چرخه سوخت هسته اي شويم , افزود : براساس معاهده « ان .پي .تي » , همه اعضا مي توانند صاحب اين فناوري شوند و ديگران نيز بايد كمك كنند.
رئيس جمهور در مورد توافق اخير ايران و اتحاديه اروپا هم اظهار داشت : آنچه در اين توافقنامه آمده , اعتراف رسمي و صريح اروپائيها مبني بر اينست كه ايران صاحب حق فناوري صلح آميز هسته اي و غني سازي اورانيوم مي باشد و حق داريم آنرا اعمال كنيم و اين پيروزي بزرگي براي ملت ايران است .
آقاي خاتمي در عين حال تصريح كرد ما به تعهدات و خط قرمزهاي خود پايبند هستيم و به هيچ وجه حاضر نيستيم از تهديدات و خطرها استقبال كنيم به همين دليل هم گفتيم نمي خواهيم پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت برود , چون اگر پرونده ما به اين شورا ارجاع شود با سياسي كاري مي توانند ما را از نظر حقوقي از حق مسلم خود كه فناوري صلح آميز هسته اي است محروم كند.
رئيس جمهور گفت : مصالح ملي ما ايجاد مي كند كه با هزينه كمتر يا بدون هزينه از حق خود دفاع كنيم , كشور ما هم اكنون در مسير توسعه قرار دارد و ايجاد محروميتها و تحريم ها مي تواند در جذب سرمايه ها خلل ايجاد كند.
آقاي خاتمي با تاكيد براينكه ايران داوطلبانه تعليق را پذيرفته است , افزود : در توافقنامه پاريس ايستگاههايي وجود دارد كه اگر طرف ديگر به تعهد خود عمل نكند ما نيز به تعهدات خود عمل نخواهيم كرد.
رئيس جمهور نخستين ايستگاه را اجلاس پنجم آذر شوراي حكام دانست و گفت : گزارش مديركل آژانس گزارش مثبتي بود كه در آن صريحا تاكيد شده ديگر نيازي نيست پرونده ايران بصورت فوري بررسي شود و اين به معناي آغاز روند خارج شدن پرونده ايران از حالت فوق العاده بصورت عادي است .
رئيس جمهور تصريح كرد در توافقنامه اخير , تضمين در مقابل تضمين است . تضمين ما به اينكه به سمت سلاح اتمي منحرف نمي شويم در مقابل تضمين آنها به ما كه از اين حق بهره برداري كنيم و داراي چرخه سوخت هسته اي شويم . آقاي خاتمي افزود : در اواخر آذر گروههاي كاري تشكيل مي شود و در طي سه ماه نتايج كار را ارائه مي كنند و از جمله اينكه ما چگونه به آنها تضمين بدهيم كه سلاح اتمي نمي سازيم و آنها چگونه به ما تضمين دهند كه تكنولوژي صلح آميز هسته اي را به ايران مي دهند.
وي تصريح كرد : هرجا احساس كنيم اين روند منافع ما را به خطر مي اندازد , دست ما باز است و مي توانيم اين مسير را ادامه ندهيم .
آقاي خاتمي در ادامه با بيان اينكه تصميم گيري در مورد مسائل هسته اي چيزي نيست كه مربوط به يك فرد يا يك جناح باشد , بلكه تصميم كل نظام است , افزود : تمام اقدامات انجام شده در مورد مسائل هسته اي با نظر مساعد رهبر معظم انقلاب صورت گرفته است .
رئيس جمهور همچنين با قدرداني از عملكرد هيات مذاكره كننده هسته اي و شخص حسن روحاني دبير شورايعالي امنيت ملي و مسئول پرونده هسته اي ايران , گفت : من از آقاي روحاني سپاسگزارم كه به اصرار بنده و توصيه رهبري اين مسئوليت را پذيرفت .

سینا 555
Thursday 18 November 2004, 07:03AM
خرازي : برخي نمايندگان مجلس در مورد تفاهم نامه ايران و اروپا توجيه نيستند

وزير امور خارجه دليل مخالفت برخي از نمايندگان مجلس باامضاي تفاهمنامه ايران و سه كشور اروپايي را , توجيه نبودن آنها دانست .
كمال خرازي ديروز پس از جلسه هيات وزيران , درپاسخ به سئوال خبرنگار ايرنا افزود : شايد نمايندگان مجلس در جريان كل ماجرا , سوابق قضيه و ظرايف حقوقي مساله نيستند و بايد توجيه شوند.
خرازي درعين حال اظهار داشت : طبيعتا ديدگاههاي مختلف در رابطه با پرونده هسته اي ايران و تفاهم نامه وجود دارد و نظرات نمايندگان مجلس نيز محترم است و بايد شنيده شود.
وزير امور خارجه همچنين به حضور دبير شوراي عالي امنيت ملي در مجلس و سخنان ايشان در جمع نمايندگان اشاره كرد و گفت : آقاي روحاني نيز در مجلس به نمايندگان توضيح داده اند , اميدوارم كه توجيه شوند.

صبح
Thursday 18 November 2004, 07:49AM
نوشته شده بوسيله Freedom1


خب.. عصبانيتت تخليه شد؟حالا اينطوري بوده يا نه؟ايستادن داريم تا ايستادن.. مالزي و هند هم ايستادن.. اما اين كجا و اون كجا؟
گناه شما اينه كه سر حماقت ايستادين.ولي پايينتر چيز ديگه گفتي:دلت رو خوش كن حالا.. انشاءالله گربه ست.متناقضه.. مثل هميشه كه گير ميكني.


من از جنگ نميترسونم .. اونا خودشون از جنگ ميترسيدن وگرنه اينهمه امتياز دادن چه توجيهي داره؟
باتلاق عراق هم ساخته ي ذهن شماست.. در مورد كسري بودجه و اينكه اين موضوع جلوي جنگ رو ميگيره استدلال بامزه اي كردي.

در كل حرف درست و حسابي نزدي.. به روش آخوندي سفسطه كردي، يكي به ميخ زدي يكي به نعل.
بيشتر تمرين كن شايد بتوني جاي حسن رو حاني رو هم بگيري.

دريغ از دو كلام حرف حساب ! :p پيرمرد ژان ، من اصلا عشباني نيشتم ، هر منتقدي الزاما عشباني نيشت :D ژاهرا فعلا دشمن اين ملت خيلي عشباني است . حركت اخير دولت شايد بدليل شازش با اروپا به مذاق من خوش نيامد ، اما عجيب آمريكا رو پيچوند :D و اون كه عشبانيه ژاهرا شما هشتيد ! :p در ژمن ، هر شيزي كه شما نتوني درك كني كه متناقض نيشت :p نكته همونژاست كه آقا سينا گفتن و شما طرفه! رفتي !

ايچ بين صبح ! :cool:

Freedom1
Thursday 18 November 2004, 08:03AM
سينا
باز هم نتونستي دوتا جمله درست و حسابي بگي.. معلوم ميشه ديگه نميخواي عين بچه ي آدم ذوب در ولايت باشي... شايد نقطه ي ذوبت بالا رفته و بايد حرارتت رو زياد كنن!
حرفهات ارزش جواب دادن نداره اما از بين جمله هات من فقط يكيش رو بي جواب نميذارم:

نوشته شده بوسيله سينا 555
بله يادمه كه ميگفتيد ما صلاحيت هسته اي شدن را نداريم.


كجا گفتم؟ حتماً كس ديگه اي بوده استشباه شده.

تكنولوژي هسته اي هم مثل ساير تكنولوژي هاي حساسه. براي بدست آوردنش راه خاص خودش بايد طي بشه و مخصوصاً سياست خارجي دولتها در اين موارد خيلي مهمه... وگرنه پاكستان هم كشور اسلاميه و هم از ما بسيار جلوتره، هم داراي تكنولوژي هسته اي نظامي و هم صلح آميزه (چندين نيروگاه هسته اي مدل كندو داره) اما دچار مشكلات ما نشده.. چون پاكستان اينقدر مشكل ساز نيست و براي مثال در مورد اصطلاح "بمب اسلامي" كه شما ساختين، واكنش منفي نشون دادن و گفتن بمب ما بمب مليه.
از اون طرف، هند در به دست آوردن تكنولوژي هسته اي حتي از اسرائيل هم كمك گرفته!
در نهايت بد نيست بدوني كه اولين راكتور هسته اي ايران رو آمريكاييها به دانشگاه تهران هديه كردن.

Freedom1
Thursday 18 November 2004, 08:09AM
نوشته شده بوسيله صبح
دريغ از دو كلام حرف حساب ! :p پيرمرد ژان ، من اصلا عشباني نيشتم

آخي آخي.. شُبح ژون شي شده داداش؟

از قديم گفتن كم بكش، هميشه بكش.
ولي تو زياده روي كردي.

سینا 555
Thursday 18 November 2004, 08:28AM
من بسيار خوشحال ميشم كه حكومت خيلي سريع، مذاكرات رو متوقف كنه و غني سازي رو از سر بگيره.. اگه مجلس و رهبر و بقيه چنين كاري بكنن من خيلي ازشون ممنون ميشم

گفتم كه تنها راه همين بود. ماهها پيش از اين گفتم كه درست ترين تصميم هم همين عقب نشيني و كوتاه اومدنه

ميستر! منظورت از اينكه حرفهام ارزش جواب دادن نداره پيش كشيدن اين
دو افاضه كاملا متناقض و منافقانه سركار عاليه:D

صبح
Thursday 18 November 2004, 09:04AM
سلام
خلاصه سينا جان ، اين فري دام ، فارغ از هذيانهايي كه ميگه ، آشكارا ميخواد دعوت كنه ما رو كه زير چتر طاغوت آمريكايي و صهيونيستي كار كنيم و الا موفق نميشيم ! چون اونها كه موفق شدن جز با اجازه جناب بوش بوزينه ، موفق نمي شدند !

مزدور از اين واضحتر ؟!

همانطور كه همه ما ميدانيم ، مساله هسته اي ، فقط مساله هسته اي نيست ، مساله تحت فرمان طاغوت شدن جمهوري اسلامي ، و مبارزه با انقلاب است ، خلاف اسلاميتمان ... خلاف تاريخمان ... خلاف انسانيتمان ... و خلاف عزتمان ... حمله صدام به پشتوانه غرب به مرزهاي ايران ، هيچ فرقي ندارد با امتياز گرفتن اروپا پاي ميز مذاكره ، هر دو نوعي مبارزه آنها با استقلال ايران است ... و خيلي خام و نادان هستند آنها كه فكر مي كنند فقط با يك كابينه طرفند ! ;)

سینا 555
Thursday 18 November 2004, 09:07AM
كجا گفتم؟ حتماً كس ديگه اي بوده استشباه شده.

حالا كه جملاتت گويا غيب شده نيست ولي من يادم مياد يك همچه چيزي رو بيان ميكردي..كه ما بايد صلاحيت داشتن اين تكنولوژي رو احراز كنيم.حالا چرا راه دور بريم ها...ها! همين پايين داري ميگي كه بايد به نوعي حكومت زور رو قبول كنيم تا به ما اجازه بدند!!!:D

از اون كلمه مامور مخفي و مرموزت "مشكل ساز" هم خيلي خوشم امد:p
به قول جناب صبح ما انقلاب كرديم كه مشكل ساز براي زورگويان باشيم
نه اينكه كار چاق كن اونها:p مثل حكومت نظامي پاكستان كه از خود اراده اي ندارد يا رژيم نژاد پرست فلسطين اشغالي كه خود جزو شياطين اصلي است.هندوستان هم به بركت يك ميليارد جمعيت خود توانسته به اين مهم دست پيدا كند نه بذل و بخشش اربابان شما;)

تكنولوژي هسته اي هم مثل ساير تكنولوژي هاي حساسه. براي بدست آوردنش راه خاص خودش بايد طي بشه
اقا رو واش.. مستر! ما بدستش هم اكنون اورديم:D
خواب ديدي خير باشه:p

و مخصوصاً سياست خارجي دولتها در اين موارد خيلي مهمه...
ابشون عادت دارن در لفافه حرف بزنند:p وگرنه منظورشون اينه كه بايد اعلام سرسپردگي بكنيم تا به ما شايد اجازه بدهند:D
كسي نيست به اين اقا بگه وقتي سرسپردگي رو اعلام كردي ديگه
دانش هسته اي به چه درد كشور تو ميخوره!
چون وقتي وابسته به تصميمات انها شدي انوقت اين تكنولوژي داشتنش هم در خدمت منافع انها خواهد بود و نه كشور شما.و چه بسا خيلي هم خطرناكه!
براي مثال اينها فقط پاكستان راگذاشته اند اتمي انهم نظامي بشود كه اگر روزي هند مستقل و پر چمعيت گردن كشي كرد ژنرال هاي دست نشانده و اسلحه هاي اتمي را مثل چماقي بالاي سرشان نگه دارند.

جاي ديگري هم جز نورچشمي هاي صهيوني اين امكانات را ندارد! و علي الحساب ايران مستقل هم با امكانات و سرمايه هاي خود و تحت سخت ترين شرايط و نه گدايي از غربيان به اين تكنولوژي دست يافته كه تمام جبهه كفر و اقاي مستر ما عصباني شده اند و ميگويند اين اجازه را نداريم!

ميبيني كه اگر حتي صحبت هاي قديمت يادم رفته باشه اما ادم منافق
خودش رو دو شماره لو ميده چون همين جا به ان حرفي كه قبلا زده بودي بشكلي مشكوفانه:D ولي در لواي ديگر! خودت با زبان خودت اذعان كردي;)

خوب شما توي همين يك شب دو تا سوتي بزرگ ولدادي تا ببينيم
روح معاند شما چه توجيه خنده دار ديگري براي انها ميابد;)

Freedom1
Thursday 18 November 2004, 01:48PM
نوشته شده بوسيله سينا 555
ميستر! منظورت از اينكه حرفهام ارزش جواب دادن نداره پيش كشيدن اين
دو افاضه كاملا متناقض و منافقانه سركار عاليه

مطمئنم اينقدر خنگ نيستي كه نفهميده باشي اون دوتا مطلب من، نه متناقض هستن و نه منافقانه. در مورد حيله اي كه بكار بردي هم بايد بهت بگم با شگردهاي كهنه و ابلهانه مثل نقل قول ناقص يك پاراگراف به جايي نميرسي.
اما چون ممكنه كس ديگه اي اين پست تو رو بخونه و اشتباهاً خيال كنه كه اون دوتا جمله متناقضه، به اين پارازيت جديد تو هم جواب ميدم.

مطلب اول من اين بود:

گفتم كه تنها راه همين بود. ماهها پيش از اين گفتم كه درست ترين تصميم هم همين عقب نشيني و كوتاه اومدنه

اگر به عنوان صاحب نظري كه قصد نداره اين مشكلات رو ريشه يابي بكنه و فقط قصدش اينه كه راه حلي براي خروج از اين بحران پيشنهاد بكنه، به اين قضيه نگاه كنيم، تنها راه براي خروج از اين بحران متاسفانه كوتاه اومدن، امتياز دادن و عقب نشينيه. اين واقعيته كه من از ابتدا در همين تاپيك مطرح كردم و تا بحال هم تغييرش ندادم و حكومت هم مطابق پيش بيني من، همين كار رو انجام داد.
غير از پيش بيني راه حل خروج از بحران، نظر من اين بود كه اين مشكل رو فراي ژورناليست بازي ها، ريشه يابي هم بكنيم. بالاخره اينجا قراره بحث سياسي هم داشته باشيم و قرار نيست صرفاً چرت و پرتهاي خبرگزاريها رو نقل قول كنيم! براي همين من علت اين مشكلات رو از نظر خودم توضيح دادم و گفتم سياستهاي غلط پيشين، دليل اصلي بروز اين مشكلاته. اما شما بخاطر عصبانيت خودتون، نظرات منو در راستاي براندازي دونستين كه واقعا بي ربط بود.
منهم براي اينكه بدونين از ديد يك برانداز، بهترين كاري كه شما ميتونين بكنين چيه گفتم:

من بسيار خوشحال ميشم كه حكومت خيلي سريع، مذاكرات رو متوقف كنه و غني سازي رو از سر بگيره.. اگه مجلس و رهبر و بقيه چنين كاري بكنن من خيلي ازشون ممنون ميشم. اما اونا چنين حماقتي نميكنن، شما هم اينو ميدونين و اينجا جز شعار توخالي كه خودتون هم ميدونين تو خاليه، چيزي براي گفتن ندارين.

تو اومدي و پاراگراف منو از "اما اونا چنين حماقتي..." بريدي و نقل قول كردي كه به خيال خودت تناقض و نفاق رو نشون بدي. آخه من به تو چي بگم؟:p

حكومت درست ترين راه ممكن رو دنبال كرده و از قبل هم معلوم بود كه همينطور ميشه، اما اي كاش مقامات حكومت حماقت ميكردن و راههاي ديگه رو دنبال ميكردن. خصوصاً خروج از پيمان ان پي تي و قطع مذاكره با اروپا و جلوگيري از بازرسي ها :D

Freedom1
Thursday 18 November 2004, 01:54PM
نوشته شده بوسيله صبح
خلاصه سينا جان ، اين فري دام ، فارغ از هذيانهايي كه ميگه ، آشكارا ميخواد دعوت كنه ما رو كه زير چتر طاغوت آمريكايي و صهيونيستي كار كنيم و الا موفق نميشيم ! چون اونها كه موفق شدن جز با اجازه جناب بوش بوزينه ، موفق نمي شدند !


كسي نگفت اجازه بگيرين.. هند و پاكستان هم اجازه نگرفتن!

من گفتم شر درست نكنين.. شر درست كردن يعني حمايت از حزب الله و حماس و تشكيل گروههاي تروريستي و ترور كردن اين و اون و سركوب داخلي و ... سه ساله كه دارم بهتون ميگم اين شر درست كردنها عاقبت خوبي نداره. اين چه ربطي به اجازه گرفتن داره؟!

Freedom1
Thursday 18 November 2004, 02:40PM
نوشته شده بوسيله سينا 555
حالا كه جملاتت گويا غيب شده نيست ولي من يادم مياد يك همچه چيزي رو بيان ميكردي..كه ما بايد صلاحيت داشتن اين تكنولوژي رو احراز كنيم.حالا چرا راه دور بريم ها...ها! همين پايين داري ميگي كه بايد به نوعي حكومت زور رو قبول كنيم تا به ما اجازه بدند!!!:D


آره غيب شد. متاسفانه سايت در پيتي شما درست چند روز بعد از اينكه من اينجا پست زدم از كار افتاد و گويا ادمين شما هم اينقدر حال ندارن كه سيستم مديريت ديتابيس رو براي تهيه خودكار پشتيبان تنظيم كنن تا حداقل روزي يكبار پشتيباني تهيه بشه.. براي همين پستهاي ما غيب شد.
راستي اين آقاي حسين نخلي ساكن سوئده يا آمريكا؟!

Admin Name:Hossein Nakhli
Admin Organization:Iranclubs
Admin City:Stockholm
Admin State/Province:KISTA
Admin Postal Code:16407
Admin Country:US
Admin Phone:+4.6707401717
Admin FAX:+4.6707409917
Admin Email:support@mehdis.net

حالا اگه دستت بهش ميرسه، بهش بگو فريدام گفته ما مسخره شما ادمينهاي تنبل نيستيم، اينهمه زحمت ميكشيم پست ميزنيم اونوقت شما حال تهيه پشتيبان هم ندارين؟ :D

به هر حال بعد از غيب شدن پستهامون، من اومدم و يه پست اينجا زدم، 27 دي پارسال.. برو بخون: http://www.iranclubs.org/forums/showthread.php?threadid=1248&perpage=15&pagenumber=3

من اثري از بحثهاي خودم در اين تاپيك پيدا نكردم.. ميدونستم و بارها نوشتم كه پذيرش پروتكل قطعيه و شكي در اون نيست.. و پاسخهاي سايرين رو هم بخوبي به ياد دارم..

و صبح هم نوشت:

جوش گفتگوهايتان را نخوريد ما هم بخاطر داريم كه چه مي گفتيم . گرچه تا آنجا كه بخاطر دارم ، تلاش ما براي ( تضمين عزت ايران ) بود و اگر كسي گفته بود كه پروتكل امضا نشود ، بخاطر عزتمندي و استقلال ايران بود .

پس من هيچ جا نگفتم ما صلاحيت نداريم. صلاحيت فني رو كه آژانس تاييد كرده و ميكنه، بحثش جداست... موضوعيه فني-بيولوژيكي-حقوقي كه شامل رعايت استاندارهاي مصوب ميشه و ايران مشكلي خاصي در اين مورد نداره. كلاً اينجا جاي اون بحث نيست حتي اگه تخصصش رو داشته باشين (صبح كه نرم افزار خونده و طبعاً از فيزيك 2 جلوتر نرفته، تو رو نميدونم ولي چون ديدم يكي ازت در اين مورد سوالي كرده بود و جوابي نداده بودي، به نظر نمياد دانشي در اين مورد داشته باشي).
اما موضوع ديگه اي هست كه شايد بهش بشه گفت كسب صلاحيت سياسي.. كه عنوان جالبي هم نيست، بهتره بگيم زمينه سازي سياسي.. اين رو هم من اخيراً در موردش صحبت كردم و قبلاً در اين مورد صحبتي نشده بود.

ابشون عادت دارن در لفافه حرف بزنند وگرنه منظورشون اينه كه بايد اعلام سرسپردگي بكنيم تا به ما شايد اجازه بدهند

نچ، اعلام سرسپردگي و كسب اجازه از بوش و اينطور حرفها ساخته ي ذهن شماست.
من ميگم نميشه رفسنجاني بياد تو نماز جمعه تهران (صبح حتماً خوب يادشه اينو) علناً اسرائيل رو تهديد به استفاده از بمب اتمي بكنه و در عين حال حكومت بخواد تكنولوژي هسته اي رو بدست بياره. سعي كن اينو بفهمي فرزندم:D همون موقع هم گفتم اين حرف رفسنجاني خيلي مشكوكه و هيچ سياستمدار عاقلي حتي به فرض اينكه چنين فكر غلطي هم تو سرش باشه، علني ازش صحبت نميكنه. حالا بماند كه اصلاً اين كار شدني نيست.

اقا رو واش.. مستر! ما بدستش هم اكنون اورديم
خواب ديدي خير باشه

:D خيلي از مرحله پرتي.

زيتون
Thursday 18 November 2004, 06:56PM
نوشته شده بوسيله Freedom1


كسي نگفت اجازه بگيرين.. هند و پاكستان هم اجازه نگرفتن!

من گفتم شر درست نكنين.. شر درست كردن يعني حمايت از حزب الله و حماس و تشكيل گروههاي تروريستي و ترور كردن اين و اون و سركوب داخلي و ... سه ساله كه دارم بهتون ميگم اين شر درست كردنها عاقبت خوبي نداره. اين چه ربطي به اجازه گرفتن داره؟!

بهله فريدوم عزيز
ما كه پايين ميريم بالا ميايم گير شما مي افتيم كه ابم بخوريم ميگيد از گروههاي تروريستي فلان وبهمان كه از تماميت ارضي وطنشون دفاع مي كنن دفاع نكنيد
نمي دونم دولت مسيحي و رييس جمهور مسيحي لبنان وهمه شخصيتها وكشورهاوحتي دون صفت ترينهاشون البته به جز اربابهاي صهيوني پيروزي حزب الله و ازادي لبنان رو ستودند واز مقاومت دفاع كردند نكنه اونهام اشتباه كردن؟
بايد مثل بز بشينن و ببينن هركي هركاري خواست با وطن وناموسشون بكنه؟ مثل دوستان سابق كه ميگفتند بگذاريد عراق بياد جلو تا فلان جا يعني نصف كشور بعد جلوشو مي گيريم؟

خواب ديدي خيره

سینا 555
Thursday 18 November 2004, 06:58PM
ببين مستر جان!

شما كلي خودت را اينور و انور زدي كه تضاد و نفاق در گفتارت رو بپوشوني ولي از نظر من خيالي نيست;) ولي يك سئوال ديگه طبق
خالي بنديهاي اخير شما پيش مياد و ان اين حرف توست:

من گفتم شر درست نكنين.. شر درست كردن يعني حمايت از حزب الله و حماس و تشكيل گروههاي تروريستي و ترور كردن اين و اون و سركوب داخلي و ... سه ساله كه دارم بهتون ميگم اين شر درست كردنها عاقبت خوبي نداره. اين چه ربطي به اجازه گرفتن داره؟!

اولا تروريست امريكاي شما و رژيم نژادپرست و اربابان شما هستند و نه كساني كه براي ازادي كشورشان از چنگ اشغالگران تا دندان مسلح ميجنگند! هر چند شما از شرف دفاع از وطن بويي نبرده اي;)كشتار فلوجه و موصل هم كه همه ديدند و ميبينند چه كساني تروريست واقعي هستند;)

دوما فكر ميكني به فرض اينكه ما حمايت معنوي خود را از مبارزان فلسطيني قطع كنيم تكنولوژي اتمي و سلاح اتمي تو بغلمون ميذارن؟ برو خودت رو سياه كن :pاگر امريكا اجازه داده در ان زمان پاكستان
سلاح اتمي داشته باشد حساب انرا هم كرده كه اين سلاحها در واقع براي منافع خودش با محاسباتي كه كرده لازم است!
و اگر روزي تصميم بگيرند كه جناب ژنرال مشرف بايد سلاح ها را خلع كند
مطمئن باش اينطور ميشود چون پاكستان از خود در اين موارد رايي ندارد.
در مورد رژيم جنايتكار صهيوني هم كه نورچشمي خودشان است و شريك دزد و همراه قافله اند:p

هند تنها كشور مستقل بعد از حق وتو كنندگان است كه توانسته با اراده و موقعيت بخصوص خود و بيش از يك ميليارد جمعيت به اين مهم دست يابد.
حقوق ايران هم بالاخره بعنوان كشوري مهم و تاثير گذار بخواهند يا نه بايد
دير يا زود بپديرند و خواهند پذيرفت واين بازيهاي سياسي تاثيري در اين روند نخواهد گذاشت:)

زيتون
Thursday 18 November 2004, 07:09PM
نوشته شده بوسيله Freedom1


آره غيب شد. متاسفانه سايت در پيتي شما درست چند روز بعد از اينكه من اينجا پست زدم از كار افتاد و گويا ادمين شما هم اينقدر حال ندارن كه سيستم مديريت ديتابيس رو براي تهيه خودكار پشتيبان تنظيم كنن تا حداقل روزي يكبار پشتيباني تهيه بشه.. براي همين پستهاي ما غيب شد.
حالا اگه دستت بهش ميرسه، بهش بگو فريدام گفته ما مسخره شما ادمينهاي تنبل نيستيم، اينهمه زحمت ميكشيم پست ميزنيم اونوقت شما حال تهيه پشتيبان هم ندارين؟ :D

نع
خوبه بنده خدا اگر حال پشتيبان نداره وسايت به اين زيبايي وقدرت رو راه انداخته به قول شما در پيتي
صد برابر مي ارزه به اون سايت توپ شما((كه يه شركت به باحالي آتيگانا و قدرت فني سارينا پشتشن ويه مدت هم خواب خواب بود));)
كه ريپلايهاي ضد صهيوني و ضد امريكايي و بحثهاي اسلامي رو از ارشيوش كشيده بيرون ودونه دونه پاك كرده و معلوم نيست بعضي ها تو جواب چي فحش دادن:o خلاصه خنده بازار ساخته وتالار سياست شده تالار جك;)فقط من موندم همه دارن مي گن همه اين بحثها قانوني نيست و كسي حق الزام نداره وهزار يك حق ديگه كه دوستان عزيز رژيم اشغالگر قدس يه سر سوزنشم رعايت نكرده بعد ما باس بيايم بگيم نوكريم چاكريم
مگه چيمون از كره شمالي كمتره؟
لابد غيرت

سینا 555
Thursday 18 November 2004, 07:25PM
آره غيب شد. متاسفانه سايت در پيتي شما درست چند روز بعد از اينكه من اينجا پست زدم از كار افتاد و گويا ادمين شما هم اينقدر حال ندارن كه سيستم مديريت ديتابيس رو براي تهيه خودكار پشتيبان تنظيم كنن تا حداقل روزي يكبار پشتيباني تهيه بشه.. براي همين پستهاي ما غيب شد.
راستي اين آقاي حسين نخلي ساكن سوئده يا آمريكا؟!

Admin Name:Hossein Nakhli
Admin Organization:Iranclubs
Admin City:Stockholm
Admin State/Province:KISTA
Admin Postal Code:16407
Admin Country:US
Admin Phone:+4.6707401717
Admin FAX:+4.6707409917
Admin Email:support@mehdis.net

مستر اجنت :D
خب اگه در پيتي هست چرا ايندر خودت اينجا به اب و اتيش ميزني و سكه يك پول ميكني؟:D اگر در پيتي بود اينجا نميامدي;)

بعد جمع اوري اطلاعات در مورد افراد حقيقي و حقوقي تيپيكال يعني مخصوص:p عوامل صهيوني در گوشه كنار دنياست و به اين وسيله القا ميكنند ما ميدانيم شما كجا هستي و كيستي! مواظب خودت باش:D
ديگه باهاس ببخشيد ناخوداگاه خودت رو لو ميدي مستر :D

ميتوني ادرس بابا رو حالا هر كي هست براي عمو بوش بفرستي تا ايشان در اولين فرصت و بكار گيري ماموران امنيتي خود در سراسر دنيا
و البته موساد به جرم تبليغ عليه اسراييل و انتي سميتيزم:p دستگيرش كنند و بوسيله شركت هواپيمايي گولد استريم كه در اختيار دولت امريكاست وي را به گوانتامامو و يا يكي از كشورهاي ازادتر در شكنجه كردن مسلمانان!! مثل اردن و مصر و عربستان يا ازبكستان و امثالهم بفرستند تا مثل دو يمني بيچاره كه از امريكا به ازبكستان منتقل شدند
و انها را زنده زنده در اب جوش شهيد كردند،از شرش راحت شويد.
البته همانطور كه ميدانيد سفير انگليس در ازبكستان اين را افشا كرد و خيلي سريع توبيخ شد و گويا به كار ديگري روانه اش كردند.و همينطور ماموران قديمي و اخراج شده سيا بيشتر اينگونه اعمال ضد بشري را فاش كرده اند!
سال پيش دو مصري مسلمان را از استكهلم به اين شكل به مصر
انتقال دادند و از سرنوشت انها هيچ اطلاعي در دست نيست!

خب گفتم حالا كه شما بجاي جواب درست و منطقي دادن به
تضادهاي صريح در گفتار خود! سراغ اطلاعات خصوصي ديگران ميرويد از اين راه كارها هم براي بيرون كردن و نابود كردن منتقدان به حكومت دلقك گونه و بيشرمانه اربابان خود در دنيا غافل نباشيد;)


خدا را شكرت:)

سینا 555
Thursday 18 November 2004, 07:45PM
منهم براي اينكه بدونين از ديد يك برانداز، بهترين كاري كه شما ميتونين بكنين چيه گفتم:

من بسيار خوشحال ميشم كه حكومت خيلي سريع، مذاكرات رو متوقف كنه و غني سازي رو از سر بگيره.. اگه مجلس و رهبر و بقيه چنين كاري بكنن من خيلي ازشون ممنون ميشم. اما اونا چنين حماقتي نميكنن، شما هم اينو ميدونين و اينجا جز شعار توخالي كه خودتون هم ميدونين تو خاليه، چيزي براي گفتن ندارين.

خب باز هم خودت رو بيشتر تر گير انداختي مستر:D
پس شما از ديد برانداز خودت و دشمني خودت اينجا داري نظر ميدي و نه يك فرد تحليل گر بيطرف انطور كه القا ميكني!

خوب بگو ببينم شما حالا براي چي خوش خوشانت ميشه كه حكومت خيلي سريع، مذاكرات رو متوقف كنه و غني سازي رو از سر بگيره و اذعان ميكني اگه مجلس و رهبر و بقيه چنين كاري بكنن من خيلي ازشون ممنون ميشم!؟ها:p

اخه من فكر كردم شما هم دلت براي حقوق حقه كشومان ايران سوخته بود.ميبيني مستر اينج نميتوني از زدن حرفهاي دو پهلو هم از كيسه ملت ايران و مبارزات انها براي استقلال كشورشان بخوري هم از اخور دشمنان استعمارگر و استثمارگر و نژاد پرست ينگه دنيا و ارباب صهيون!:D

:Dخيلي از مرحله پرتي.

شما فكر كن من پرت باشم
اما همينكه شما مجبور به پرت و پلا گويي ميشوي
خودش كلي ارزش دارد;)
گفته ها حاضر است و خواننده ميخواند و شما هر طور كه بخواهي تضادت را بپيچاني يك جا دم خروس ميزند بيرون و اين دست خودت هم نيست.مجبوري:p


سلامت باشي:)

صبح
Thursday 18 November 2004, 08:33PM
نوشته شده بوسيله Freedom1


كسي نگفت اجازه بگيرين.. هند و پاكستان هم اجازه نگرفتن!

من گفتم شر درست نكنين.. شر درست كردن يعني حمايت از حزب الله و حماس و تشكيل گروههاي تروريستي و ترور كردن اين و اون و سركوب داخلي و ... سه ساله كه دارم بهتون ميگم اين شر درست كردنها عاقبت خوبي نداره. اين چه ربطي به اجازه گرفتن داره؟!

العاقبة للمتقين ... :) عاقبت براي متقين است ... ;) متقين كساني هستند كه جز خدا بنده كسي نمي شوند .... نه تو كه چاكر طاغوتي !
ما كه گفتيم اصلا آمديم بر ضد باطل عمل كنيم ... آمديم براي باطل شرور باشيم ... آمديم تا با طاغوت بجنگيم ! ميگم نره ! ميگه بدوش ! :p اربابانت بسيار كوچكتر از آن هستند كه در مقابل آيات خداوند بتوانند قامت افراز كنند ! نابودي شما 22 بهمن 57 محرز شد ، چيز جديدي نيست !

آنچه شما تعريف كردي رسم مسلماني ماست ... ما تروريستهايي هستيم كه براي حق ترور مي كنيم و اين نوع ترور ، جهادي است كه دين به آن امر كرده است ، هر نوع تروري كه بد نيست ... ... ما اين نوع تروريست هستيم ! شما كه دستت با طاغوتي در يك كاسه است كه روزانه دهها بيگناه را به خاك و خون مي كشد ، مضحكه است كه از حقوق انسان سخن بگويي و يا ترور را از خود براني .

جهاد تكليف شرعي ما بوده است ... اينهمه شهيد داديم تا شاه خائن عروسك خيمه شب بازتان وقتي اعراب با آن اوصاف خاصشان براي يك بار در تاريخ خود تحريم نفتي جاري مي كنند ... عوض مزدوري همه آنها را در نياورد ... !
تو ميگويي همه خونها را زير پا بگذاريم ؟ از كسي اجازه بگيريم تا استقلال داشته باشيم ؟ يكي به ما اذن عزت و استقلال داده است .... آن هم الله است ... و ما بر خلاف تو بنده هيچ كس نيستيم جز او ! او مي گويد : و قاتلوهم حيث ثقفتموهم ... و با آنها ( كافران مهاجم به اسلام ) بجنگيد ، هر كجا يافتيدشان ... فلسطين و ايران و عراق و نيويورك ندارد :p و قاتلوهم حتي لا تكون فتنه ... بجنگيد با آنها تا فتنه را بس كنند ....

آقا آمده است مي گويد دين را كنار بگذاريد ... جمع كن بابام ژان ! دين را كنار بگذاريم بوش را بجاي الله صاحب گزينيم ؟

وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَاء فَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَاء حَتَّىَ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتَّمُوهُمْ وَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيرًا
آنان آرزو مى‏كنند كه شما هم مانند ايشان كافر شويد، و مساوى يكديگر باشيد. بنابر اين‏، از آنها دوستانى انتخاب نكنيد، مگر اينكه در راه خدا هجرت نمايند. هرگاه از اين كار سر باز زنند، هر جا آنها را يافتيد، اسير كنيد! و به قتل برسانيد! و از ميان آنها، دوست و يار و ياورى اختيار نكنيد!.

فكر كردي با 313 نفر چطور در جنگ بدر مقابل سي هزار مثل تو پيروز شديم ؟ :p واللهي با همين آيه ها ... ! و با پشتوانه ايمان به اين آيه ها ... فكر كردي اسرائيل كه قويترين سلاح را داراست اكنون چطور در مقابل ضعيف ترين سلاحها در جنوب لبنان زانو مي زند و عقب نشيني مي كند ؟ ;) فكر كردي در جنگ 8 ساله چطور مقاومت كرديم ؟ فكر كردي همچون سرباز ترسوي آمريكائي هراس داريم خط مقدم بايستيم .... ؟ :D تو و امثال تو كه سهلند ... اگر دولت و حكومت فعلي بر اين خطوط قرمز تعدي كند نيز ، بسيار بد مي بيند .انسانيتمان را كنار بگذاريم طاغوت از ما هراسان يا خشمگين شود ؟ جوك مي گوئي ؟ نه بابا تازه شروع قلقلك است ... ما تازه چشم باز كرديم و فهميديم چطوري مي شود قلقلك داد :p ما يك نسل جديديم و يك موج جديد ;)

صبح
Thursday 18 November 2004, 08:39PM
نوشته شده بوسيله زيتون

نع
خوبه بنده خدا اگر حال پشتيبان نداره وسايت به اين زيبايي وقدرت رو راه انداخته به قول شما در پيتي
صد برابر مي ارزه به اون سايت توپ شما((كه يه شركت به باحالي آتيگانا و قدرت فني سارينا پشتشن ويه مدت هم خواب خواب بود));)
كه ريپلايهاي ضد صهيوني و ضد امريكايي و بحثهاي اسلامي رو از ارشيوش كشيده بيرون ودونه دونه پاك كرده و معلوم نيست بعضي ها تو جواب چي فحش دادن:o خلاصه خنده بازار ساخته وتالار سياست شده تالار جك;)فقط من موندم همه دارن مي گن همه اين بحثها قانوني نيست و كسي حق الزام نداره وهزار يك حق ديگه كه دوستان عزيز رژيم اشغالگر قدس يه سر سوزنشم رعايت نكرده بعد ما باس بيايم بگيم نوكريم چاكريم
مگه چيمون از كره شمالي كمتره؟
لابد غيرت


شما كه اينو گفتي ... :D آدرس خونه شيراز هم ميذاشتي خوب ! ;)

زيتون
Thursday 18 November 2004, 10:56PM
نع :D
آدرس خونه تل آويو رو مي گذارم :cool::D
رادس تره;)

سینا 555
Friday 19 November 2004, 04:37AM
در حالي كه تا چند روز قبل موضوع اصلي مورد بحث مطبوعات و خبرگزاري ها به نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، نامزدهاي احتمالي، اظهارنظرهاي احزاب و گروه هاي سياسي و مباحث حاشيه اي و خبرهاي پشت پرده انتخابات اختصاص داشت، از روز دوشنبه اين هفته و به دنبال برگزاري جلسه سفراي 3كشور آلمان، انگليس و فرانسه با دبير شوراي عالي امنيت ملي در كاخ سعدآباد و انتشار متن توافقنامه ايران و اين سه كشور اروپايي، به يكباره فضاي رسانه اي كشور تغيير كرده و صفحه اول روزنامه ها و اخبار اصلي خبرگزاري ها به توافقنامه سعدآباد و اظهارنظرهاي موافق و مخالف اين موافقتنامه اختصاص پيدا كرد و با اين كه سه روز از زمان اعلام خبر اين موافقتنامه مي گذرد با اين حال، يادداشت ها و سرمقاله هاي مطبوعات همچنان به اين موضوع اختصاص دارد و محور اصلي مذاكرات محافل سياسي و احزاب و گروه ها نيز نقد مفاد موافقتنامه سعدآباد و مسائل حاشيه اي آن است.
در يك بررسي اجمالي از مطالب روزنامه ها و گزارشات خبرگزاري هاي داخل و خارج كشور و همچنين تحليل افراد و احزاب سياسي پيرامون فعاليت هاي هسته اي ايران و به ويژه متن توافقنامه سعدآباد، مي توان دريافت كه سه نگاه متفاوت در اين زمينه وجود دارد:
1-افراد و جريان هايي كه نگاه كاملاً بيروني دارند و موضعي همسو با بيگانگان و دشمنان ملت ايران اتخاذ مي كنند و تمامي سعي و تلاش آنها بر اين است كه ايران را كشوري درمانده و منزوي و نظام جمهوري اسلامي ايران را نظامي فشل و منفعل به تصوير بكشند كه هيچ چاره اي جز تسليم در برابر قدرت هاي زورگو و سلطه گر ندارد. طرفداران چنين نگاهي را گروهك هاي ضدانقلاب خارج كشور و راديوها و شبكه هاي ماهواره اي جيره خوار قدرت هاي استكباري تشكيل مي دهند كه اعتقادات ديني، غرور ملي، اصول و ارزش هاي اخلاقي و انساني، وطن دوستي، استقلال و آباداني و پيشرفت كشور براي آنان هيچ معني و مفهومي ندارد و از زندگي جز خوردن و خوابيدن و هوسراني، نمي فهمند كه البته تعداد طرفداران چنين نگاهي در داخل بسيار اندك است.
2-افراد و جريان هايي كه هميشه به دنبال آن هستند كه از آب گل آلود براي خود ماهي بگيرند و در اين قضيه نيز در پي بهره گيري تبليغاتي و حفظ منافع باندي و گروهي و تحكيم آينده سياسي خويش هستند و هميشه به گونه اي سخن مي گويند كه گويي از ملت و نظام، طلبكار هستند. اين عده كه خود عامل بسياري از نابساماني هاي موجود در زمينه هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي هستند و بسياري از معضلات امروز كشور ريشه در ديدگاه افراطي و احساسي آنان دارد و به رغم اين كه قريب به 8 سال، قدرت را در مجلس، شوراي شهر و دولت در اختيار داشتند هيچ گام مثبت و ارزنده اي براي آسايش و رفاه عمومي و رفع تورم و گراني و تنگناهاي معيشتي مردم برنداشتند و در مسائل سياسي هم فقط سنگ حزب و گروه خود و چند عنصر ورشكسته و مجرم سياسي را به سينه مي زدند، در اين قضيه نيز از موضعي طلبكارانه وارد شده اند. سخنگوي يكي از همين گروه هاي سياسي تندرو مدعي اصلاحات گفته است: «اگر به توصيه هاي ما توجه مي شد و همان زمان كه ما بر ضرورت مذاكره تأكيد مي كرديم، مذاكرات صورت مي گرفت، پرونده هسته اي به اينجا نمي رسيد»! البته اين آقاي سخنگو از اين كه پرونده هسته اي ايران چنين سرنوشتي پيدا كرده، هيچ نگراني ندارد و تنها حرف او اين است كه چرا وقتي اعضاي سازمان متبوع او در دو سال پيش مي گفتند كه غني سازي اورانيوم را متوقف كنيد، به آنها انگ مرعوب و سازشكاري مي زدند؟! البته آقاي سخنگو يادش رفته است اين نكته را هم بگويد كه حدود 2سال پيش يك عضو برجسته ديگر همين سازمان و مغز به اصطلاح متفكر سازمان گفته بود كه «اصلاً ما نيروگاه هسته اي مي خواهيم چه كار»؟!
به هر حال اظهارنظرها و تحليل ها و تفاسير گروه دوم، هيچ پايه و استدلال منطقي و ارزش علمي ندارد و صرفا يك كار تبليغاتي و ژست سياسي است و بايد بي اعتنا از كنار آن گذشت.
3-افراد و گروه هايي كه موافقت يا مخالفتشان با مفاد توافقنامه سعدآباد از روي دلسوزي و دغدغه اي است كه نسبت به استقلال و پيشرفت كشور و عدم وابستگي به بيگانگان دارند و هر كدام هم براي اثبات نظر خويش، استدلال هايي ارائه مي كنند، ولي از شواهد امر و آراء و نظريات اهل انديشه و سياست چنين برداشت مي شود كه ادله منتقدان توافقنامه سعدآباد از استحكام و وجاهت فراواني برخوردار است و با برآيند افكار عمومي جامعه نيز كاملاً منطبق است. حرف اصلي منتقدان آن است كه هيئت مذاكره كننده مي توانست بسيار بهتر عمل كند و توافقنامه به گونه اي تنظيم شود كه از طرفي بيانگر تعامل و اعتمادسازي ما در برابر آژانس و اروپايي ها باشد و از طرف ديگر راه را بر روش هاي تحقيرآميز و سفسطه گونه اروپايي ها ببندد.
تعابيري نظير عدم صداقت و بي اعتقادي به منافع ملي نسبت به مذاكره كنندگان غيرمنصفانه و به دور از واقعيت است. بحث اصلي بر سر اين است كه چرا با تعابيري در متن توافقنامه كنار آمده ايد كه با عزت و اقتدار ملي منافات دارد و ما را ملزم كرده است كه تا زماني كه مذاكرات براي يك توافق بلندمدت در جريان است، تعليق غني سازي اورانيوم- و ساير تعهداتي كه در اين موافقتنامه به تعليق اضافه شده- به قوت خود باقي است و هيچ سقف زماني هم براي آن تعيين نشده است!
خداوند، امام خميني آن پير فرزانه و اهل دل را رحمت كند كه قدرت هاي استكباري را سروته يك كرباس مي دانست و مي فرمود: «آمريكا از شوروي بدتر، شوروي از آمريكا بدتر و انگليس از هر دو بدتر». حرف امروز منتقدان توافقنامه سعدآباد نيز همين است كه به اروپايي ها نمي توان اعتماد كرد و ته خط اينها با شيطان بزرگ يكي است. عجيب است كه برخي از موافقان موافقتنامه سعدآباد هم همين نظر را دارند و مي گويند ما هم مي دانيم كه اروپايي ها با اين كه ما چرخه توليد سوخت اتمي و غني سازي اورانيوم داشته باشيم در نهايت مخالفند، ولي براي اتمام حجت به افكار عمومي جهان و پيشگيري از اتهام ساخت سلاح اتمي، ناچاريم كه اين مسير را طي كنيم.
اين دوستان غافلند از اين كه افكار عمومي جهان را رسانه ها مي سازند و امروز هم رسانه هاي بزرگ دنيا در اختيار قدرت هاي استكباري است. مگر از ياد برده ايم كه قبل از حمله آمريكا و انگليس به عراق، همين رسانه ها كه از سوي صهيونيست ها و شياطين كاخ سفيد، هدايت مي شدند چه غوغايي درباره وجود سلاح هاي كشتارجمعي در عراق به پا كردند و جنگ آمريكا عليه مردم مظلوم و بي دفاع عراق را جنگ براي آزادي و عليه تروريسم قلمداد نمودند، ولي هنوز پس از گذشت ماه ها هيچ اثري از سلاح هاي كشتارجمعي در عراق پيدا نشده است! مگر همين قدرت هاي زورگو و رسانه هاي جهاني كه از آزادي، دموكراسي و حقوق بشر سخن مي گويند، وقتي اسلامگرايان در انتخابات الجزاير و تركيه به پيروزي رسيدند، زمينه را براي سقوط اسلامگرايان و روي كارآمدن دولت هاي وابسته به غرب فراهم نكردند و سپس قضيه را براي افكار عمومي دنيا به گونه اي كه خود مي پسنديدند، جلوه داده و اقدام خشن و ضددموكراسي خود را توجيه كردند؟!
درباره پرونده هسته اي ايران هم نمي توان، هيچ اميدي به اروپايي ها داشت. ما بايد در مذاكرات فقط به منافع ملي خود بينديشيم و راه حق خودمان را دنبال كنيم و خيلي هم دنبال اين نباشيم كه اروپايي ها را قانع كنيم، زيرا بناي اروپا و صهيونيسم بين الملل بر اين است كه براي ما معضل درست كنند و با بمباران تبليغاتي همراه با سانسوري كه بر رسانه هاي جهاني حاكم مي كنند، صداي ما به گوش كمتر كسي برسد. قدرت ما در پشتوانه مردمي، صلابت نظام، يكدلي مسئولان و آمادگي نيروهاي مسلح است كه خوشبختانه هر چهار مورد در بهترين وجه ممكن برقرار است و در هر مذاكره اي با بيگانگان مي بايست اين برگ هاي برنده را به رخ كشيد و امتياز گرفت.
عليرضا ملكيان

Freedom1
Saturday 20 November 2004, 01:36PM
نوشته شده بوسيله سينا 555
مستر اجنت :D
خب اگه در پيتي هست چرا ايندر خودت اينجا به اب و اتيش ميزني و سكه يك پول ميكني؟:D اگر در پيتي بود اينجا نميامدي;)


از بيكاري.. با اينحال خوب نيست پستهاي ملت به دليل تنبلي مالكين از بين بره.

نوشته شده بوسيله سينا 555
بعد جمع اوري اطلاعات در مورد افراد حقيقي و حقوقي تيپيكال يعني مخصوص:p عوامل صهيوني در گوشه كنار دنياست و به اين وسيله القا ميكنند ما ميدانيم شما كجا هستي و كيستي! مواظب خودت باش:D
ديگه باهاس ببخشيد ناخوداگاه خودت رو لو ميدي مستر :D


برو بابا :D من داشتم دنبال يه سايت ميگشتم كه آي پي رو بهش بدم و اون شهر رو بهم بده.. بطور اتفاقي يه سايت پيدا كردم كه آدرس سايتها رو اگه بهش بدي، اونم مشخصات مالكش رو ميده. اين مشخصات هم ميتونه واقعي يا جعلي باشه.. آدرس سايتش سري هم نيست.. برو بگرد تو هم پيداش كن.
به هر حال اين اطلاعات رو اينجا هم گذاشتم كه تو يه خورده سرگرمي پيدا كني... مطمئن بودم همين جواب رو ميدي:p

راستي تو كه ايجنت نيستي؟!:D

نوشته شده بوسيله سينا 555
خب گفتم حالا كه شما بجاي جواب درست و منطقي دادن به
تضادهاي صريح در گفتار خود! سراغ اطلاعات خصوصي ديگران ميرويد از اين راه كارها هم براي بيرون كردن و نابود كردن منتقدان به حكومت دلقك گونه و بيشرمانه اربابان خود در دنيا غافل نباشيد;)


خاك تو سرت با اين برداشت هات.

بقيه حرفهاتون نشون ميده كه نميخواين يا نميتونين حرفهاي منو بفهمين.. شب خوش :)

سینا 555
Saturday 20 November 2004, 07:13PM
خاك تو سرت با اين برداشت هات.

بقيه حرفهاتون نشون ميده كه نميخواين يا نميتونين حرفهاي منو بفهمين.. شب خوش

فعلا كه همه خاكها بر سر شما و اربابان قصاب ليبرال دموكراسي شماست:p

خب اگه دلت خنك ميشه من به تو ميگم تو درست ميگي خوب شد:D
صبح نزديك است خوش باش:)

سینا 555
Tuesday 23 November 2004, 01:39AM
شايد فردا دير باشد

طي چند روز گذشته و بعد از اعلام مفاد توافقنامه پاريس، اصلي ترين بخش هاي آن را نقد و بررسي كرديم و اكنون بايد به جدي ترين خطري كه چرخه توليد سوخت هسته اي كشورمان را تهديد مي كند و رد پاي آن در توافقنامه اخير به وضوح ديده مي شود اشاره كنيم. خطري كه اگر مسئولان محترم كشورمان از همين امروز براي مقابله با آن دست به كار نشوند، بيم آن مي رود كه فردا خيلي دير باشد، مخصوصاً آن كه اروپايي ها با زرنگي! خاصي -بخوانيد با موذي گري- بندهاي مربوط به اين بخش از توافقنامه را به گونه اي زمان بندي كرده اند كه فرصت هرگونه اقدام پيشگيرانه اي از ايران سلب شود.
اين خطر - و زمينه اي كه اروپايي ها براي وقوع آن در متن توافقنامه پاريس تدارك ديده اند- را با توضيحات زير تشريح مي كنيم. اميد آن كه تا دير نشده از اين خطر جدي جلوگيري شود.
1-سايت اينترنتي آژانس بين المللي انرژي اتمي به آدرس «WWW.IAEA.ORG» در گزارش مختصري با عنوان «زمينه پيدايش گروه كارشناسي دسترسي هاي چندجانبه هسته اي
MULTI LATERALNUCLEAR APPROACHES»
موسوم به MNA از تشكيل اجلاس بازنگري در مفاد معاهده NPT در اواخر فوريه 2005 -اوايل اسفندماه 1383- خبر مي دهد و تأكيد مي كند كه قرار است در اين اجلاس، پيرامون چگونگي دسترسي كشورهاي عضو NPT به «سوخت اتمي» و برخورداري آنها از «چرخه توليد سوخت هسته اي» تجديدنظر شود. در اين گزارش آمده است كه پيشنهاد اين تجديدنظر در اجلاس سپتامبر 2003 شوراي حكام آژانس انرژي اتمي ارائه شده و مورد قبول اعضاي اين شورا قرار گرفته است. گزارش مزبور درباره علت ارائه اين پيشنهاد و ضرورت اين تجديدنظر مي نويسد «تجربه ها و رخدادهاي اخير نشان داده است كه قوانين بي رمق كنوني نمي تواند كشورهاي داراي چرخه توليد سوخت هسته اي را از تلاش براي توليد سلاح هسته اي باز دارد و عدم دسترسي آنها به بمب اتمي را تضمين كند بنابراين لازم است در آن بخش از مفاد NPT و پادمان هاي مربوطه كه به موارد حساسي نظير غني سازي اورانيوم، جداسازي پلوتونيوم و امثال آن اختصاص دارد، تجديدنظر به عمل آمده و اين مواد به گونه اي تغيير يابد كه احتمال دسترسي كشورهاي داراي چرخه سوخت هسته اي به سلاح اتمي وجود نداشته باشد.
اين خبر، علاوه بر سايت اينترنتي آژانس بين المللي انرژي اتمي، از كانال هاي ديگري نيز مطرح شده و از جمله جرج بوش، البرادعي و برخي ديگر از مقامات آمريكايي و اروپايي نيز در اظهارات خود به تشكيل اجلاس بازنگري در بهار سال 2005 اشاره كرده اند. بنابراين، ترديدي نيست كه در اواخر ماه فوريه 2005، در مفاد معاهده NPT و پادمان ها و پروتكل هاي پيراموني آن تغييرات اساسي و تجديدنظر بنيادي صورت خواهد پذيرفت و اين تغييرات در مورد چگونگي دسترسي كشورهاي عضو اين پيمان به «سوخت هسته اي» و حق برخورداري آنها از «چرخه توليد سوخت اتمي» خواهد بود.
2-در گزارش مورد اشاره آمده است كه پيشنهاد اين تجديدنظر و انجام تغييرات اساسي در مفاد NPT در اجلاس ماه سپتامبر 2003 -شهريورماه 1382- شوراي حكام ارائه شده و مورد پذيرش اعضاي اين شورا قرار گرفته است.
اكنون به اين نكته مهم توجه كنيد كه تاريخ ارائه اين پيشنهاد، دقيقاً همزمان با اوج چالش هسته اي آمريكا و متحدانش با ايران است يعني دقيقاً، همان هنگامي كه حريف از دسترسي جمهوري اسلامي ايران به فن آوري هسته اي، آن هم در مقياس غني سازي اورانيوم و برخورداري از چرخه توليد سوخت اتمي به نگراني و اضطراب افتاده است و با توسل به قانون شكني، زورگويي و تهديدهاي مكرر تلاش مي كند ايران اسلامي را از فن آوري غني سازي اورانيوم و داشتن چرخه توليد سوخت اتمي محروم كند. ولي قوانين پذيرفته شده NPT و مخصوصاً ماده 4 اين معاهده، دست آمريكا و متحدانش را بسته است، چرا كه مطابق نص صريح مفاد اين معاهده، كشورهاي عضو حق برخورداري از فن آوري صلح آميز هسته اي و از جمله چرخه توليد سوخت اتمي را دارند و بديهي است كه از راههاي قانوني و سازوكارهاي تعريف شده در حقوق بين الملل به ويژه مفاد NPT و مواد كنوانسيون 1969 وين كه به علت ميزان اعتبار و اهميت به قانون اساسي معاهدات
CONTITOTION OF CONVENTIONS معروف است نمي توانند ايران اسلامي را از غني سازي اورانيوم با هدف دسترسي به چرخه توليد سوخت اتمي بازدارند.
بسيار ساده لوحانه است اگر اين همزماني و موضوع ويژه اجلاس بازنگري فوريه 2005 را تصادفي و اتفاقي بدانيم و از هدف اصلي اين بازنگري كه تغيير مفاد NPT به منظور محروم كردن
-به اصطلاح قانوني- جمهوري اسلامي ايران از غني سازي اورانيوم و چرخه توليد سوخت اتمي است غافل باشيم... آيا اين موضوع نگران كننده نيست؟! به يقين هست.
3-در اواخر دهه 60 قرن گذشته ميلادي -1968- پنج كشور قدرتمند آن زمان كه از سلاح هسته اي برخوردار بودند، ظاهراً به بهانه نجات جهان از قدرت تخريبي سلاح اتمي! و در واقع با اين هدف كه تسليحات اتمي را تنها در انحصار خود داشته باشند، پيش نويس معاهده منع توليد و گسترش سلاحهاي هسته اي NPT را كه از قبل تهيه كرده بودند، به مجمع عمومي سازمان ملل متحد ارائه كرده و به تصويب رساندند. براساس ماده 9 اين پيمان، كشورهاي جهان به دو گروه تقسيم شدند. گروه اول، كشورهاي دارنده سلاح هسته اي كه منحصر به آمريكا، انگليس، فرانسه، چين و شوروي سابق بود و گروه دوم، كشورهاي فاقد سلاح هسته اي كه ساير كشورها غير از 5كشور مورد اشاره را شامل مي گرديد.
ماده 9 معاهده تصريح مي كند «كشورهاي دارنده سلاح هسته اي به دولت هايي اطلاق مي شود كه تا قبل از ژانويه 1967، يك سلاح هسته اي يا وسيله انفجاري هسته اي را ساخته و منفجر كرده باشند» با اين قيد، تنها 5 كشور مورد اشاره حق برخورداري از سلاح هسته اي را كسب مي كردند و بقيه از اين حق محروم و ممنوع شده بودند.
در بخش پاياني و توضيحي ماده 9 دقت كنيد. نكته بااهميتي در آن است. مطابق اين بخش از ماده 9، كشورهايي كه تا قبل از ژانويه سال 1967، به فن آوري توليد سلاح هسته اي دست يافته ولي اين فن آوري را با انجام انفجارهاي اتمي فعال نكرده بودند، حق برخورداري از سلاح هسته اي را نداشته اند و اين حق تنها منحصر به كشورهايي است كه قبل از آن تاريخ اين فن آوري -يعني توليد سلاح اتمي- را به صورت فعال داشته اند.
اكنون بايد پرسيد كه آيا اين ماجرا، ذهن مسئولان محترم هسته اي كشورمان را به خود مشغول نمي كند؟ و آيا، اين دغدغه را در ذهن آنها پديد نمي آورد كه مبادا در اجلاس بازنگري مفاد NPT در فوريه 2005، با استناد به اين كه غني سازي اورانيوم در جمهوري اسلامي ايران به حالت تعليق درآمده است -داوطلبانه يا اجباري فرقي نمي كند- كشورمان را در گروه كشورهايي قرار دهند كه به علت فعال نبودن چرخه توليد سوخت حق برخورداري از اين فن آوري را نداشته باشد و در صورت نياز به راكتور اتمي، مجبور باشد كه سوخت مورد نياز را از كشورهاي ديگر كه حق توليد سوخت به آنها داده شده است، خريداري كنند؟!
لطفاً ابرو در هم نكشيد و نگارنده را به «بدبيني» متهم نفرماييد، چرا كه خوشبيني نسبت به دشمني كه آشكارا كمر به نابودي نظام اسلامي ايران و انتقام از مردم مسلمان اين مرزوبوم بسته است، غيرمنطقي و درخور ملامت و سرزنش است و نه، بدبيني نسبت به دشمناني كه تاكنون غير از «بد» از آنها ديده نشده است، مخصوصاً آن كه وقتي پاي استدلال و استناد در ميان است، بايد به ميزان درستي و قابل قبول بودن استدلال ها و استنادها تكيه كرد زيرا، اين يك اصل پذيرفته شده و غيرقابل ترديد است كه «واقع بيني» جايي براي احساسات خوشبينانه و بدبينانه باقي نمي گذارد. آيا غير از اين است؟!
4-اكنون به متن توافقنامه پاريس برمي گرديم و ردپاي اين توطئه را در بندهاي آن جست وجو مي كنيم.
در بخشي از توافقنامه پاريس آمده است «سه كشور اروپايي و اتحاديه اروپا از مديركل آژانس حمايت مي نمايند كه از ايران براي پيوستن به گروه كارشناسي رويكردهاي چندجانبه چرخه سوخت هسته اي، دعوت كند.»
اين گروه همان گروه موسوم به MNA است كه درصدر اين يادداشت به آن اشاره كرديم. مسئولان محترم مذاكره كننده كشورمان از اين بند با عنوان يك دستاورد ياد مي كنند كه البته كليت آن قابل نفي نيست ولي درباره آن گفتني هايي نيز هست؛
الف: براساس «گزارش سايت اينترنتي آژانس بين المللي»، اين گروه كاري همانگونه كه از نام آن پيداست، يك گروه كارشناسي است كه از 23 كارشناس تشكيل شده و رياست آن را آقاي «برونو پلاد» معاون سابق مديركل آژانس برعهده دارد. اعضاي اين گروه را آقاي البرادعي انتخاب كرده است و مأموريت آنها تهيه پيش نويس براي تجديدنظر و تغييرات مورد اشاره در مفاد NPT است كه قرار است آن را در فوريه 2005 به اجلاس بازنگري NPT در مركز آژانس در وين ارائه كنند.
ب: مطابق قوانين آژانس، كارشناسان كشورهاي عضو NPT حق دارند در گروههاي كارشناسي آژانس حضور داشته باشند، اين حق براي كشورهاي عضو در اجلاس شوراي حكام نيز در نظر گرفته شده است، با اين تفاوت كه در تصميم گيري هاي اجلاس شوراي حكام، فقط نمايندگان آن دسته از كشورها كه در آن دوره به عنوان عضو شوراي حكام انتخاب شده اند حق رأي دارند و كارشناسان ساير كشورهاي عضو، بدون حق رأي مي توانند در اجلاس شوراي حكام حضور داشته و بر جريان امور نظارت كنند.


ادامه.........

سینا 555
Tuesday 23 November 2004, 01:39AM
اكنون، اين سؤال منطقي و قانوني مطرح است كه اين بند از توافقنامه پاريس چه امتيازي براي كشورمان تلقي مي شود كه از آن با عنوان يك «دستاورد»! ياد مي كنند؟! چرا كه، مطابق روال و قوانين آژانس، كارشناسان كشورمان بدون دعوت مديركل نيز حق حضور در جلسات كارشناسي گروه MNA را داشته و دارند. بنابراين به قول آقاي دكتر لاريجاني-كه حرفش را بعداً پس گرفت و شايد هم از اول نگفته بود- آيا اين بند همان «آب نباتي» نيست كه اروپايي ها در مقابل دريافت «مرواريد غلتان» به ما داده اند؟
ج: ممكن است گفته شود كه حضور كارشناسان كشورمان در اين گروه به عنوان ناظر بي طرف نيست و به آنها حق اظهارنظر و ارائه پيشنهاد در متن پيش نويس مورد اشاره داده مي شود. كه بايد گفت؛ اين نيز، يك توجيه غيرقابل قبول است. زيرا، اين گروه فقط يك گروه كارشناسي است و مأموريت آن، تنها تهيه پيش نويس و ارائه آن به مديركل آژانس براي طرح در اجلاس بازنگري NPT است. بنابراين، اساساً اين گروه حق تصميم گيري و رأي ندارد كه حضور كارشناسان كشورمان در تصميم نهايي تأثيري داشته باشد.
د: برخي از مسئولان مذاكره كننده كشورمان اظهار مي دارند كه حضور كارشناسان ايران در گروه MNA مي تواند آنها را در جريان امور و تصميم هاي بعدي شوراي بازنگري قرار دهد. كه اين ديدگاه قابل قبول است ولي اجازه حضور به كارشناسان كشورمان در اين گروه كارشناسي، امتياز تلقي نمي شود، بلكه حق طبيعي و قانوني ايران بوده و هست.
هـ: با توجه به شواهد و قرائن موجود و توطئه اي كه در حال تكوين است، به نظر مي رسد اروپايي ها از بيم هوشياري ايران و احتمال برخورد با توطئه اي كه در پيش است، اين بند را در توافقنامه جاي داده اند تا از طريق اعتماد كاذبي كه در طرف ايراني پديد مي آيد، از مقابله احتمالي جمهوري اسلامي ايران با توطئه مورد اشاره پيشگيري كرده باشند. اين احتمال از آنجا قوت مي گيرد كه برخي از برادران دست اندركار مذاكره هسته اي در پاسخ به احتمال خطري كه اجلاس بازنگري قوانين NPT در پي دارد، به وجود بند يادشده در توافقنامه اشاره مي كنند!
5- در بخشي از توافقنامه پاريس آمده است؛ «ايران مطابق ماده 2 معاهده NPT تأكيد مي كند كه به دنبال دستيابي به سلاحهاي هسته اي نيست و نخواهد بود و خود را به همكاري كامل و شفاف با آژانس متعهد مي داند.»
بند 2 معاهده NPT درباره ممنوعيت كشورهاي عضو از تلاش براي دسترسي به سلاح اتمي است و با تأكيد غليظ و شديدي تصريح مي كند كه اين كشورها، نبايد «به هيچ طريقي سلاح هاي هسته اي يا ساير ادوات انفجاري هسته اي را ساخته و كسب نمايند و در جست وجو يا دريافت كمك براي ساخت سلاحها يا ادوات انفجاري باشند.»
تا اينجاي بند مورد اشاره، قابل قبول و منطقي است، چرا كه ايران پذيرفته است در پي ساخت سلاح هسته اي نباشد ولي نكته درخور توجه كه ردپاي توطئه ياد شده را پررنگ تر مي كند اينكه، در اين بند از توافقنامه به ماده 4 معاهده NPT هيچ اشاره اي نشده است. ماده 4 تأكيد مي كند:
«هيچ يك از مواد اين پيمان به نحوي تفسير نخواهد گرديد كه به حقوق غيرقابل انكار هر يك از اعضاء اين پيمان به منظور توسعه تحقيقات، توليد و بهره برداري از انرژي هسته اي جهت اهداف صلح جويانه بدون هر نوع تبعيض و براساس مواد 1 و 2 اين پيمان، خللي وارد نمايد.
همه اعضاء اين پيمان متعهد مي گردند كه تبادل هرچه وسيعتر تجهيزات، مواد، دانش و اطلاعات فني را جهت مصارف صلح جويانه انرژي هسته اي تسهيل نموده و حق شركت در اين مبادلات را دارند. اعضاء اين پيمان در صورت توانايي بايد انفرادي يا به اتفاق ساير اعضاء يا سازمانهاي بين المللي در توسعه بيشتر استفاده از انرژي هسته اي براي اهداف صلح جويانه مخصوصاً در قلمرو اعضايي كه فاقد سلاح هسته اي مي باشند و با توجه به نيازهاي مناطق در حال توسعه جهان، مشاركت نمايند.»
همانگونه كه ملاحظه مي كنيد در توافقنامه به ماده 4 كه حق برخورداري ايران از فن آوري صلح آميز هسته اي-از جمله غني سازي اورانيوم و چرخه توليد سوخت اتمي- و استفاده از حق مبادلات دانش و اطلاعات فني و تجهيزات اتمي و... را تضمين مي كند كمترين اشاره اي نشده است. آيا اين نكته سؤال برانگيز نيست و آيا ناديده گرفتن عمدي مفاد ماده 4، زمينه سازي براي توطئه اي كه به آن اشاره گرديده نمي باشد؟
6- دوستان عزيز مذاكره كننده در پاسخ به اين سؤال مي گويند در ابتداي توافقنامه تأكيد شده است كه «سه كشور اروپايي و اتحاديه اروپا بر حقوق ايران براساس NPT كه مطابق با تعهداتش به معاهده و بدون تبعيض اعمال مي شود، اذعان دارند» و با استناد به كليت و اطلاق اين بند، تأكيد بر ماده 4 را غيرضروري مي دانند.
استدلال برادران مذاكره كننده به لحاظ حقوقي قابل قبول است و اطلاق قبلي، به طور منطقي ماده 4 معاهده را نيز شامل مي شود ولي سؤال اين است كه اگر اين اطلاق، تمامي مواد NPT را دربرمي گيرد-كه مي گيرد- و براين اساس اشاره به ماده 4 ضروري نبوده است، چرا اروپايي ها علي رغم اطلاق ياد شده، در متن توافقنامه روي ماده 2 تأكيد ورزيده اند؟ اگر مطابق استدلال عزيزان مذاكره كننده، اشاره جداگانه به بند 4 ضرورت نداشته است، براساس همين استدلال، تأكيد جداگانه بر ماده 2 نيز ضروري نبوده است. بنابراين، چرا اروپايي ها در «يك بام» از «دو هوا» سخن گفته و آنجا كه پاي تعهد ايران در ميان است، تأكيد اكيد داشته اند ولي آنجا كه پاي تعهد خودشان در ميان بوده است، دچار فراموشي شده اند؟! اگر اين ماجرا، تصادفي بوده است، چرا اروپايي ها در همه جاي توافقنامه، تصادفاً بندهاي آن را به نفع خود تنظيم كرده اند و هيچ جا، تصادفاً به نفع ما، دچار غفلت نشده اند؟!
7- در يكي از بندهاي توافقنامه پاريس آمده است كه از نيمه اول دسامبر 2004- 25آذرماه 1383- يك گروه كاري با حضور نمايندگان ايران و اتحاديه اروپا تشكيل مي شود تا در زمينه هاي سياسي، امنيتي، تكنولوژي و همكاري هسته اي با يكديگر مذاكره كنند، اين «كميته راهبري» بعد از سه ماه- يعني نيمه اول مارس 2005 مطابق با 25 اسفندماه 1383- مجدداً تشكيل جلسه خواهند داد تا گزارش پيشرفت از گروههاي كاري دريافت شده و نسبت به پيشبرد پروژه ها و يا اقداماتي كه مي توانند قبل از يك توافق كلي به اجرا درآيند، تصميم گيري شود.
و اما به بخش ديگر توافقنامه نيز توجه كنيد كه تأكيد دارد؛ تعليق غني سازي اورانيوم تا زماني كه مذاكرات براي يك توافق مورد قبول دو طرف درخصوص ترتيبات درازمدت پيش مي رود، ادامه خواهد داشت.
اكنون ردپاي توطئه اي كه براي محروم كردن به اصطلاح قانوني كشورمان از غني سازي اورانيوم و چرخه توليد سوخت هسته اي تدارك ديده اند با وضوح بيشتري ديده مي شود. چرا...؟! لطفاً دقت كنيد؛
الف: مسئولين محترم مذاكره كننده در پاسخ به اين اعتراض كه چرا تعليق نامحدود غني سازي اورانيوم را پذيرفته ايد؟ ضمن آنكه تعليق نامحدود را نفي مي كنند-كه قابل قبول نيست و قبلاً به گونه اي مستند و مستدل به آن پرداخته ايم- با اشاره به بند مربوط به تشكيل «كميته راهبري» در توافقنامه، اظهار مي دارند بعد از پايان مدت سه ماهه كه در اين بند پيش بيني شده است، اگر مشاهده كرديم كه اروپايي ها به تعهدات خود عمل نكرده اند، توافقنامه را ناديده گرفته و غني سازي اورانيوم را آغاز مي كنيم!
در اين باره، با پوزشي آميخته به تأسف بايد گفت كه دوستان عزيزمان از «نوشداروي بعد از مرگ سهراب» سخن مي گويند!... مي پرسيد چرا...؟! پاسخ خيلي روشن است و پي بردن به آن، فقط به اندكي دقت نياز دارد.
همانگونه كه اشاره كرديم، تاريخ برپايي اجلاس بازنگري و تجديدنظر در مفاد NPT و پادمان هاي مربوطه، اواخر ماه فوريه 2005، يعني اوايل اسفند سال 1383 است و حال آنكه، پايان مهلت 3 ماهه «كميته راهبري» نيمه اول ماه مارس 2005، يعني حداقل 15 روز بعد از پايان اجلاس بازنگري است. بنابراين اگر هم مطابق نظر هيئت مذاكره كننده ايراني، در پايان مهلت سه ماهه كميته راهبري و مشاهده عدم پاي بندي اروپايي ها به تعهداتشان قصد برهم زدن توافقنامه پاريس را داشته باشيم، ديگر كار از كار گذشته و آنچه از آن مي ترسيديم اتفاق افتاده است. به بيان ديگر، زمان توطئه اي كه براي محروم كردن كشورمان از چرخه توليد سوخت اتمي تدارك ديده اند، اجلاس بازنگري NPT در فوريه 2005 است و چنانچه در اين اجلاس- آنگونه كه شواهد و اسناد مورد اشاره نشان مي دهند- با تجديدنظر در ماده 4 معاهده NPT، ايران اسلامي را به دليل غيرفعال بودن غني سازي اورانيوم، در گروه كشورهاي محروم از چرخه توليد سوخت هسته اي قرار بدهند، ديگر از سرگيري غني سازي اورانيوم در ماه مارس-3ماه بعد از نوامبر- نه فقط سودي ندارد، بلكه مطابق قوانين بازنگري شده NPT، اين اقدام غيرقانوني تلقي خواهد شد و...
8- و بالاخره، با توجه به نكات فوق، توطئه حتمي و خطر جدي است. بنابراين، اكنون كه دست اندركاران پرونده هسته اي كشورمان بر مذاكره و توافق با اروپايي ها اصرار دارند- كه اصرار غيرقابل توجيهي است- تنها راه چاره آن است كه از اروپايي ها و آژانس تضمين قانوني بگيريم كه در اجلاس بازنگري فوريه 2005، چرخه توليد سوخت هسته اي و غني سازي اورانيوم كشورمان به علت تعليق-داوطلبانه يا اجباري- غيرفعال تلقي نشود و تغييرات و تجديدنظرهاي احتمالي در معاهده NPT، «عطف به ماسبق» نگرديده و چرخه توليد سوخت ايران اسلامي را شامل نشود. در غير اين صورت، هم اكنون بايد توافقنامه پاريس را بي اعتبار اعلام كرده و هيچيك از تعهدات مندرج در آن را نپذيريم. آيا هيچ عاقلي از ترس مرگ خودكشي مي كند؟!
حسين شريعتمداري

سینا 555
Tuesday 23 November 2004, 01:45AM
تيم مذاكره كننده هسته اي براساس توهمات، جشن پيروزي گرفته است

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: مسئولان هسته اي ايران رودست خورده اند و قبل از محكم كردن جاي پاي خود، اطلاعات گرانقيمتي را به طرف مقابل داده اند.
دكتر محسن رضايي در گفت وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران ضمن اعلام اين مطلب افزود: ديپلمات هاي هسته اي ايران با مجموعه اقدامات خود در قالب واگذاري يكجاي كارت هاي حقوقي و تسريع درروند پرونده به نفع آمريكا، حركت خطرناكي را براي كشور ايجاد كردند كه نوعي خلع سلاح است.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره حمايت اروپا ازايران براي عضويت در «گروه كارشناسي رويكردهاي چندجانبه، چرخه سوخت هسته اي» كه در توافقنامه پاريس درج شده است و توسط مذاكره كنندگان به عنوان يكي از امتيازات مهم گرفته شده از طرف اروپايي نام برده مي شود، تأكيد كرد: گروه مذكور اساس يك گروه متشكل از 23 كارشناس است كه نقش مشورتي و مطالعاتي براي دبير كل آژانس دارند و هيچگونه ارزش و بار حقوقي براي حق داشتن چرخه سوخت هسته اي براي ايران ندارد.
فرمانده سابق سپاه پاسداران يادآور شد: آنها مي گويند همه چيز را بدهيد در عوض، ما با جلوگيري از ارسال پرونده به شوراي امنيت اجازه ادامه حيات را به شما مي دهيم، آن هم در چارچوبي كه ما تعريف مي كنيم.
رضايي در مورد اين كه تيم مذاكره كننده بارها تاكيد كرده اند كه تعليق ما داوطلبانه است و الزام حقوقي ندارد، اظهار داشت: درست است كه بر داوطلبانه بودن مسئله تاكيد شده، اما همين الزام سياسي با مرور زمان ايجاد تعهد سنگين مي كند. از آنجائي كه مباني حقوق بين الملل، مباني عرفي است، لذا اين امر في نفسه واجد بار حقوقي خواهد شد. مهمتر از همه، هدف اصلي موافقتنامه پاريس خريد زمان براي غرب است. مي خواهند با خريد زمان و تحميل تعليق گسترده و نامحدود و متوقف كردن ما به لحاظ سياسي، بسترهاي حقوقي لازم را فراهم كنند و اهداف گفته شده را اجرايي نمايند.
دكتر محسن رضايي درباره اين كه تيم ايراني هميشه اعلام كرده مواضعش هماهنگ با مقامات عالي رتبه نظام است و اقداماتش را براين اساس انجام مي دهد، اظهار داشت:رهبري خطوط كلي عمليات را ترسيم كرده اند كه آن هم كاملاً صحيح و منطبق برمصالح كشور بوده است، يعني گفت وگو، تعامل با دنيا، درپيش گرفتن ديپلماسي و روش هاي قانوني و منطبق با عرف بين الملل براي احقاق حق كشور، اما مذاكرات و چانه زني هاي ديپلماتيك، عملي حرفه اي و برعهده ديگران است.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام هم چنين در بيان نظر خود درباره مذاكرات هسته اي ايران و اروپا با تأكيد بر اين كه به هيچ وجه آن را تأييد نمي كند، تأكيد كرد: من سياست راهبردي نظام را كه به جاي تسليم شدن و يا چالش، ديپلماسي را در پيش گرفته است، تأييد مي كنم. بايد بگوييم، در بعد استراتژي و راهبرد ما بسيار صحيح و دقيق عمل كرديم، در انتخاب تاكتيك با ابهامات و نقدهاي متعددي مواجه هستيم و در عملكرد به ضعف ها و اشتباهات فراواني برمي خوريم.
رضايي معتقد است: ديپلمات هاي هسته اي ايران تمام امتيازات، اندوخته ها و اهرم هاي فشار را در همان جلسه اول سعدآباد تحويل دادند، ولي نتوانسته اند تاكنون هدف هاي مذكور را به دست آورند.
وي در ارزيابي اظهارات رئيس جمهور كه مذاكرات اخير را به دست آوردن يك پيروزي بزرگ عنوان كرده، گفت: در دوره آقاي خاتمي با وجود حمله به عراق و افغانستان، ايران يك دوره امن و باثبات را پشت سر گذاشته است. ايشان نمي خواهد كه اين چند ماه باقي مانده ايران يك دوره ناامني را پشت سر بگذارد ولي نبايد از ترس ناامني، ما خودمان را از پشت بام پايين بياندازيم. اگر در جلسه شوراي حكام در نوامبر چند روز آينده پرونده ايران بسته شود و غني سازي اورانيوم شروع شود گفته آقاي خاتمي تحقق مي يابد و ملت ايران به پيروزي رسيده است در غير اين صورت نتيجه توافق پاريس مشكوك است.
وي ادامه داد: اگر در نوامبر پرونده ايران بسته شود و غني سازي شروع شود ما پيروز شده ايم، ولي در توافقنامه پاريس غني سازي را مشروط به تضمين عيني كرده اند كه احاله بر محال است. لذا اگر اقدامات فوق در جلسه نوامبر (چند روز آينده) صورت نگيرد به نظر من ايران بايد غني سازي را از سر بگيرد.

Freedom1
Wednesday 24 November 2004, 04:00PM
مطلبي از ابراهيم نبوي، براي اينكه تاپيك از يكنواختي در بياد:

http://www.baztab.com/tmp/upload/1942.jpg

پاول: سلام عرض مي کنم آقاي محترم ... خرازي: عليکم السلام، ما مذاکره نمي کنيم ... پاول: ديدار با شما براي من خوشبختي بزرگي است ... خرازي: بيخودي منت کشي نکن. چهار سال وزير بودي مي خواستي حرف بزني، حالا که بدبخت شدي و انداختنت بيرون و اون زنيکه بي ريخت رو گذاشتن جات اومدي مذاکره؟
نمايش در دو صحنه

رويتر: كالين پاول دوشنبه شب با كمال خرازي يك محاوره مودبانه در عالي ترين سطوح روابط كشورها داشت.

صحنه اول: سر ميز شام، پاول کنار خرازي نشسته است

پاول: سلام عرض مي کنم آقاي محترم
خرازي: عليکم السلام، ما مذاکره نمي کنيم.
پاول: ديدار با شما براي من خوشبختي بزرگي است.
خرازي: بيخودي منت کشي نکن. چهار سال وزير بودي مي خواستي حرف بزني، حالا که بدبخت شدي و انداختنت بيرون و اون زنيکه بي ريخت رو گذاشتن جات اومدي مذاکره؟
پاول: مي خواستم مودبانه بگويم براي آن مقام آرزوي موفقيت دارم و اميدوارم براي حفظ صلح در مرزهاي تان با عراق بتوانيد موفق باشيد.
خرازي: ببين داداش! داري يواش يواش مذاکره مي کني، صدبار بهت گفتم ما مذاکره نمي کنيم.
پاول: از ابراز لطف شما مودبانه تشکر مي کنم و خواستار توقف کامل غني سازي اورانيوم هستم، از سوي خودم و دولتم مودبانه مي خواهم ما را مطمئن کنيد که آن موشک هاي هسته اي دراز دوربردتان را که دقت کمي دارد شليک نمي کنيد و در ضمن اگر مي خواهيد نمکدان را هم به شما بدهم.
خرازي: ببين پاول! جرنزن، به اسم نمک و قاشق و چنگال داري يواش يواش مذاکره مي کني. محض اطلاع بهت بگم که ما با اروپايي ها حرفهامون رو زديم و به شما هم هيچ ربطي نداره. اصلا اورانيوم رو به تو سنه نه؟
پاول: بايد مودبانه اذعان کنيد که نمک همان کلرورسديم است و سديم هم از نظر شکل ملکولي شبيه